This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday

Listings for S4c on Sunday, November 26 2017

06:00Cyw Hafod Haul, Twt, Dwylo'r Enfys, Sbridiri, Halibalw, Deian a Loli a'r Swigod Hud, Digbi Draig, Gwdihw, Nico Ng, Meic y Marchog, Boj, Patrl Pawennau, Jen a Jim a'r Cywiadur. 
08:50New: Penblwyddi Cyw Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebrating your birthday, perhaps you'll see your photo on today's Cyw! 
08:55New: Penblwydd Pwy? Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio. Entertaining and educational animated series for nursery school children. 
09:00New: Dal Ati: Bore Da Golwg ar rai o eitemau diweddar y cyfresi Heno a Prynhawn Da sydd o ddiddordeb penodol i'r rhai sy'n dysgu Cymraeg. Items from Heno or Prynhawn Da of interest to Welsh learners. 
10:00New: Dal Ati Eleri Sin sy'n cyflwyno Llyncu Geiriau lle bydd dau dm o ddysgwyr yn cystadlu yn erbyn ei gilydd. Eleri Sin presents Llyncu Geiriau which is followed by highlights of Milltir Sgwr. 
11:00Rownd a Rownd Tra bo Iolo a Cathryn yn paratoi i fynd i ffwrdd mae Vince yn dewis delio efo'r sefyllfa mewn ffordd hynod fyrbwyll ac anghyfrifol! Vince deals with his worries in his own irresponsible way! 
11:30Rownd a Rownd Yn dilyn y llanast wnaeth Vince efo Iolo, mae pethau'n mynd o ddrwg i waeth rhwng Vince a Cathryn. Following the mess he made of things with Iolo, things get worse between Vince and Cathryn. 
11:55Calon: Men'wod Ruth Mae Ruth Jn yn defnyddio'r arddull monoprint i greu un o'i chyfres o Fenywod Cymraeg. Printmaker Ruth Jn creates one of her Welsh Ladies using the monoprint process. First shown, 2012. 
12:00Dechrau Canu Dechrau Canmol Bydd Nia Roberts yn mynd adref i Sir Fn yn y rhaglen heddiw a daw'r canu o Gapel Moriah Gwalchmai. Nia Roberts goes home to Anglesey this week with singing from Moriah Chapel, Gwalchmai. 
12:25Beddgelert Ffilm fer wedi'i seilio ar chwedl drasig Gelert, ci ffyddlon Llywelyn, a stori drist y camddealltwriaeth rhwng y ci a'i feistr. Short film based on the tragic Welsh myth of Gelert the dog. 
12:45Clwb Rygbi: South'n Kings/Scarlets Gm fyw o Stadiwm Nelson Mandela Bay wrth i'r Scarlets herio Southern Kings. Cic gyntaf 1.00. Southern Kings v Scarlets from Nelson Mandela Bay Stadium. English sound-track available. 
15:05Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Countryside and farming magazine. 
15:35Teulu Ty Crwn Ffilm gerddorol am deulu o blant sy'n byw yn eu cartref heb eu rhieni. Family, musical film about three children living on their own without their parents and trying to cope in the world. 
17:00Cewri Cwmderi Pa gymeriadau o Pobol y Cwm sydd wedi cyrraedd rhestr deg uchaf 'Cewri Cwmderi' yn dilyn pleidlais gan y gwylwyr? A top ten list of the most memorable characters from Pobol y Cwm. 
17:30Pobol y Cwm Omnibws Cipolwg yn l dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi. A look back at events in the fictional village of Cwmderi over the past week. With on-screen English subtitles. 
19:20Newyddion Newyddion a'r tywydd. Daily news and weather. 
19:30New: Dechrau Canu Dechrau Canmol Iechyd yw thema'r rhaglen heddiw a chawn glywed gan Megan Jones gafodd waredigaeth wyrthiol yn dilyn damwain car ddifrifol. Featuring a woman who had a miraculous experience after a crash. 
20:00New: Pobl a'u Gerddi Gardd ar graig; hafan o ardd a gardd uchelgeisiol ger Aberystwyth. A garden on a rock in Pentir; a sanctuary of a garden in Betws and an ambitious African garden near Aberystwyth. 
20:30New: Lle Aeth Pawb: 1989? Cawn edrych yn l ar fywyd Luned Clement o Gaerdydd a darganfod beth yw ei hanes heddiw. We catch up with Luned Clement from Cardiff and find out where she and her family are today. 
21:00New: Un Bore Mercher Mae Faith yn gorfod wynebu'r realiti bod Evan wedi bod yn ymwneud theulu troseddol adnabyddus. Faith discovers Evan has been working with a notorious criminal family. 
22:05New: Hyn o Fyd: Fy Nghymru i Yn dilyn Lle Aeth Pawb?, cawn gyfle i weld y rhaglen wreiddiol o 1989 yn cynnwys cyfweliadau gyda Luned Clement. A chance to see the original 1989 programme featuring Luned Clement. 
22:30Y Byd ar Bedwar Cyfres materion cyfoes. Current affairs series with stories from Wales and the world. 
23:00Cam-drin Ed Geraint Todd, sydd yn actio Ed yn Pobol y Cwm, sy'n trafod cam-drin domestig dynion i geisio torri'r stigma. Geraint Todd, who plays Ed in Pobol y Cwm, discusses domestic abuse of men. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Hafod Haul Mae Jaff yn penderfynu rhoi tro ar fod yn artist am y dydd ac yn paentio llun o'r fferm. Jaff decides to be an artist for the day and paints a picture of the farm.