This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday

Listings for S4c on Friday, January 26 2018

06:00Hafod Haul Mae'n ddiwrnod braf ar fferm Hafod Haul, ac mae un creadur bach ar fin cyrraedd ei gartref newydd am y tro cyntaf. A little dog is on his way to his new home. Welcome to Hafod Haul, Jaff. 
06:15Cwpwrdd Cadi Mae Cadi'n helpu achub y dydd yn y syrcas. When the new Ring Master's assistant accidentally mixes all the circus acts' props up, it's up to Cadi to sort it out and save the performance! 
06:30Blero yn Mynd i Ocido Mae Blero'n clywed aderyn bach yn canu y tu allan i'w 'stafell, ond tydi o ddim yn deall be' mae'r aderyn yn ei ddweud. Blero hears a chirping bird but he can't understand what he's saying. 
06:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
06:50Meripwsan Mae Eryn wedi codi castell tywod ac mae'n hedfan ymaith i gasglu addurniadau ar ei gyfer. Eryn has built a sandcastle and flits off to collect decorations for it. Meanwhile, it collapses! 
07:00Rapsgaliwn Bob wythnos gyda chymorth ei ffrindiau bach aur a'i rap-lyfr hud fe fydd Rapsgaliwn yn datrys cyfres o bosau. Rapsgaliwn travels across Wales, rapping and dancing at every opportunity. 
07:15New: Digbi Draig Mae Glenys yn penderfynu dychryn Betsi o'i Bwthyn Madarch fel ei bod hi a Teifion yn gallu byw yno yn ei lle. Glenys decides to frighten Betsi out of Mushroom Cottage so she can live there. 
07:30Twm Tisian Mae Twm Tisian wedi prynu blodau hardd i'w famgu, ond cyn iddo fynd i'w gweld hi mae'n rhaid iddo olchi ei gar budr. Twm Tisian has to wash his car before going to his grandmother's house. 
07:35Ysbyty Cyw Bach Dydy Plwmp ddim yn clywed ac mae angen gromedau yn ei glustiau. Plwmp can't hear and needs grommets in his ears. A series for youngsters taking the headache out of going to hospital. 
07:50Sara a Cwac Today Sara & Cwac are on their way to the park to visit the World Bread Festival, Cwac can't wait! Mae Sara a Cwac ar eu ffordd i'r parc i weld yr Wyl Fara ac mae Cwac yn amlwg wrth ei fodd. 
08:00Octonots Mae'r criw yn gweithio gyda'i gilydd i adeiladu riff ffug yn gartref newydd i greaduriaid y mr. The crew build an artificial reef to replace a real one destroyed during a storm. 
08:15Ty Ml Mae Syr Swnllyd yn prynu Tedi Morgan, drwy gamgymeriad, ac mae Mali a Dani yn dyfeisio ffordd i'w gael yn l. Syr Swnllyd buys Tedi, by mistake, and Mali and Dani try to get him back. 
08:20Y Dywysoges Fach Dyw'r Dywysoges Fach ddim yn hoff iawn o salad yn enwedig tomatos. The Little Princess doesn't like salad especially tomatoes. 
08:30Guto Gwningen Ar l i Guto, Lili a Benja fynd allan i gasglu coed tn, maen nhw'n sylweddoli bod tri ysbeiliwr am ddwyn y coed. The bunnies find out that three predators are after their firewood. 
08:45Marcaroni Mae Oli'n dweud yr hoffai hi fod yn froga pa bae hi'n anifail, beth hoffech chi fod? Oli says that if she were an animal - she'd like to be a frog! What about you? 
09:00Popi'r Gath Mae Cath Roced wedi'i garcharu ar Y Blaned I. When Rocket-Cat is trapped by a giant robot on the Ice Planet on his television show, the gang fly there in the rocketship to save him. 
09:10Stiw Mae Stiw'n ceisio cael y teulu i gyd i arbed dwr ond mae ambell beth yn mynd o chwith. Stiw suggests the family have a water saving 'bucket day' but things don't go quite as planned. 
09:25Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae Mali'n treulio'r diwrnod yng nghwmni'r Brenin Rhi. Mali spends the day with the King on his royal duties. Mali helps the King realise what fun his royal duties can be. 
09:35Holi Hana Mae Hana yn cynnig help llaw i Maldwyn y Draenog sy'n cael trafferth yn gwneud ffrindiau. Hana lends a helping hand to Maldwyn the Hedgehog who wants to make more friends. 
09:45Bach a Mawr Mae Bach am gael anrheg arbennig i Mawr fel syrpreis. Bach wants to find the perfect, surprise present for Mawr. 
10:00Hafod Haul Mae'n ddiwrnod glanhau ar y fferm a daw Heti o hyd i albwm o hen luniau. It's cleaning day on the farm and Heti finds an old photograph album which brings back a lot of memories. 
10:15Cwpwrdd Cadi Mae Cadi a'i ffrindiau yn dysgu mwy am fywyd morladron a'u trysor. Cadi and friends help a band of pirates sort their treasure. They also help them learn that treasure is for enjoying! 
10:30Blero yn Mynd i Ocido Mae Blero a'i ffrindiau'n mynd i'r ffair, ond mae 'na broblem fawr yn codi pan gaiff y crebachwr ei ddefnyddio. Blero goes to the funfair but the shrinkasizer creates a huge mess! 
10:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
10:50Meripwsan Tra bo Meripwsan yn chwarae efo Owi, mae'n dod o hyd i garreg ryfedd yr olwg. While Meripwsan is playing catch with Owi, he finds a funny shaped stone which turns out to be a roly-poly egg. 
11:00Ysbyty Cyw Bach Mae Cyw wedi torri ei adain - ac yn gorfod mynd i Ysbyty Cyw Bach er mwyn ei thrwsio. Cyw breaks a wing and has to go to hospital. 
11:15Digbi Draig Mae gan Digbi gyfeiriwr newydd sbon ac mae'n awyddus iawn i weld pa mor dda mae'n gweithio. Digbi has a new Direction Finder he's desperate to try out. A sudden fog-fall gives him a chance. 
11:30Twm Tisian Mae Twm Tisian a'i ffrind bach Tedi yn chwarae yn y parc. Yn anffodus mae Tedi druan yn mynd yn sownd yn y goeden. Twm Tisian and Tedi are playing in the park but Tedi gets stuck in a tree. 
11:35Rapsgaliwn Bob wythnos gyda chymorth ei ffrindiau bach aur a'i rap-lyfr hud fe fydd Rapsgaliwn yn datrys cyfres o bosau. Rapsgaliwn travels across Wales learning how to make ice-cream. 
11:50Sara a Cwac Mae swn ofnadwy yn nhy Sara a Cwac, y cwestiwn ydy, o ble daw'r swn tybed? There is a terrible noise in Sara and Cwac's house, the question is, where is it coming from? 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
12:05Pobol Porthgain Mae Morgan a Rob yn trefnu cyngerdd a'r Eisteddfod yn denu pobl i Borthgain. With the Eisteddfod in town, Rob and Morgan try to organise a concert to raise money for Llanrhian cricket club. [SL] 
12:30Iolo Williams ar y Barrier Reef Ym mhennod ola'r gyfres mae Iolo yn deifio yn ystod y nos gyda nadroedd y mr a llysywod moray. In the final episode Iolo Williams dives with sea snakes and moray eels at night. 
13:30Chwaraeon y Dyn Bach Gwers saethu yng nghwmni Nick Thomas sy'n rhannol ddall. James gets an archery lesson and meets Steffan Williams who plays basketball and rides horses despite cerebral palsy. Last in series. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C. S4C News. 
14:05New: Prynhawn Da Lisa Fearn fydd yn coginio a bydd y Clwb Clecs yn rhoi'r byd yn ei le. Bydd cyfle hefyd i ennill pecyn y penwythnos. Lisa Fearn offers recipe inspiration and you could win a great prize! 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
15:05Pengelli Mae Geraint a Liz yn ffraeo; Gwyn yn cael parti a phethau'n mynd yn gymhleth i Gwenda. Geraint and Liz argue about the business; Gwyn has a party and things get complicated for Gwenda. 
15:30Byd Pws: Siapan Golwg ar Siapan, ei phobol a'i thraddodiadau hynafol a chyfoes, trwy lygaid unigryw Dewi Pws. Dewi Pws embarks on a journey through Japan, looking at its traditions and culture. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school: Meripwsan, Jen a Jim a'r Cywiadur, Digbi Draig, Traed Moch. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05New: Cic Sgwrs gyda Gethin Jones, un o sr ifanc Everton a Chris Gunter sy'n ateb ein cwestiynau. We meet Chris Gunter & chat to young Everton star Gethin Jones. Amlwch take the kicking challenge. 
17:25SpynjBob Pantsgwr Mae'n ddiwrnod Ffrindiau Gorau felly mae SbynjBob a Padrig am roi anrhegion i'w gilydd. It's Best Friends' Day and SbynjBob and Padrig are looking forward to give each other a present. 
17:35Cog1nio Mae'r chwe chogydd buddugol o'r Gogledd yn derbyn her gan Daniel ap Geraint, prif gogydd Blas yng Nghaernarfon. The six remaining chefs from North Wales face a challenge. Five will survive. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
18:05Cwpwrdd Dillad Catrin Southall, Emily Tucker ac Wyn Morris fydd yn dangos cynnwys eu Cwpwrdd Dillad. Showing off the content of their wardrobes will be Catrin Southall, Emily Tucker and Wyn Morris. 
18:30Darren Drws Nesa Mae Darren yn cael trafferth gyda'i veg lasagne tra bod David yn paratoi'r hot tub. Darren is having trouble with his veg lasagne while David gets his hot tub ready. 
19:00New: Heno Bydd Y Cledrau yn ymuno ni am sgwrs a chn, a chawn gwmni Caryl Parry Jones a Dafydd Du. Y Cledrau join us for a chat and a song, and Caryl Parry Jones and Dafydd Du are our guests. 
20:00Pobol y Cwm Mae gan Vicky benderfyniad i'w wneud ynglyn 'i dyfodol. Mae Debbie yn ceisio bod yn gefn i Vicky. Vicky has to make a decision about her future. Debbie tries to comfort Vicky. 
20:25New: Ar y Dibyn Y tro hwn, mae'r saith anturiaethwr sy'n weddill yn gorfod goroesi yn y gwyllt am 24 awr. The seven remaining adventurers have to survive in the wild for 24 hours. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 a'r Tywydd. News and Weather at 9 o'clock. 
21:30New: Coeden Faled Cerys Matthews Yn y rhaglen olaf mae Cerys yn olrhain hanes yr anthem Finlandia a'r baled Yr Eneth Ga'dd Ei Gwrthod. Cerys traces the history of Finlandia & Yr Eneth Ga'dd Ei Gwrthod in the last programme. 
22:00Adre: Cefyn Burgess Bydd Nia Parry yn cael cip ar gartref yr arlunydd, Cefyn Burgess. This week we'll be visiting the home of artist Cefyn Burgess. 
22:30Craith Mae Cadi a'i chwaer Elin yn cael cyfle i drafod dyfodol eu tad ac mae bydoedd Dylan a Megan yn gwrthdaro pan maen nhw yn yr un lle ar yr un pryd. Dylan and Megan's lives collide with a bump. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Cyw Rhaglenni ar gyfer y plant lleiaf. Weekend fun for youngsters: Heini, Guto Gwningen, Octonots, Peppa, Blero yn Mynd i Ocido, Halibalw, Loti Borloti, Igam Ogam, Da 'Di Dona, Ahoi!