This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday

Listings for S4c on Saturday, June 13 2020

06:00Bing Mae Coco yn dangos i Bing sut mae magnedau yn gweithio. Wrth i Coco adeiladu twr mae Bing eisiau dod o hyd i fwy o bethau magnetig. Coco's showing Bing how Magnets work. 
06:10Sbridiri Dewch i greu yng nghwmni'r cymeriad hoffus Twm Tisian a'i ffrind Lisa. Arts series for pre-school children in the company of the colourful character Twm Tisian and his friend Lisa. 
06:30Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
06:40Jambori Ymunwch a Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae! Join Jam on a musical adventure full of interesting sounds and pictures! 
06:50Stiw Mae Stiw'n dod ag Eurben, blodyn haul ei ddosbarth, adre' i'w warchod am y penwythnos ond yna mae'n poeni bod Eurben yn drist. Stiw brings home his class' sunflower, Eurben, for the weekend. 
07:00Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
07:10Blero yn Mynd i Ocido Mae Al Tal wedi troelli cymaint nes ei fod yn chwil. Beth sy'n achosi hynny tybed? The monster and his friends go on a rollercoaster adventure and figure out why Al Tal is in such a spin. 
07:20Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn, wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Dewi Sant, Llanelli i ddysgu'r gn Ailgylchu. Youngsters from Ysgol Dewi Sant Llanelli learn a song. 
07:35Meic y Marchog Mae Sblash yn methu deall pam mae'n rhaid i Meic adael sachaid o dartenni jam wrth yr afon. Sblash ponders the mystery of Meic and the jam tarts left by the river. 
07:45Ahoi! Pwy fydd y mr-ladron sy'n ymuno Ben Dant a Cadi i herio'r byd y tro 'ma? From which school will these pirates come, to join Ben Dant and Cadi for a little adventure? 
08:00New: Mwy o Stwnsh Sadwrn Mwy o Stwnsh Sadwrn - hanner awr o LOLs gyda Owain, Mari a Jack o'u cartrefi - gemau, rapio, cystadleuthau a'ch fideos chi. Enjoy half an hour of LOLs with the gang from their homes. 
08:25Dennis a Dannedd Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Dennis the Menace a'i gi, Dannedd. Animation featuring the Beano character Dennis the Menace and his dog. 
08:35Lolipop Cyfres ddrama gomedi. Mae'n ddiwrnod mabolgampau'r ysgol ac mae Meic a Catz yn mynd ben yn erbyn ei gilydd yn ras y rhieni a'r athrawon. Pwy fydd yn fuddugol? Comedy drama series for kids. 
09:00Bwystfil Mae rhai anifeiliaid yn ymateb yn gyflym wrth ddal eu hysglyfaeth neu ddianc! Cyfrwn i lawr y deg anifail mwyaf chwim ar y blaned. We count down 10 of the fastest animals on our planet! 
09:10Kung Fu Panda Mae Po yn cael cryn syndod wrth i Shiffw nodi mai heddiw ydy "Dydd Herio'r Ddraig Ryfelwr". Po is shocked when Shiffw informs him that today is "Dragon Warrior Challenge Day". 
09:35New: Siwrne Ni Mae Emily yn teithio i Abertawe ar gyfer cystadleuaeth ddawns. Series following children and their families on a very special car journey. This time, Emily travels to a dance competition. 
09:40Dreigiau: Gwarchodwyr Berc Sut mae cael y dreigiau i gydweithio pan maent yn ymladd ymysg ei gilydd? The dragons are fighting amongst themselves. How can the crew get them to work together? 
10:00Trysorau'r Teulu Yr arbenigwyr John Rees ac Yvonne Holder sy'n edrych ar drysorau teulu a'u gwerth. Experts John Rees and Yvonne Holder are on a mission to look for the family treasures of Wales. [SL] 
11:00Cegin Bryn Pys sydd dan sylw yn y rhaglen - salad pys a chig moch, risotto pys a ffiled o gig oen a bavarois pys. Bryn cooks pea and bacon salad, pea risotto and lamb fillet and pea bavarois. [SL] 
11:30Bywyd y Fet Caesarean i achub bywyd llo bach, cath fach sy'n gwrthod bwyta a newyddion trist i berchennog ci defaid blwydd oed. An emergency caesarian to save a calf's life and a cat who refuses to eat. [SL] 
12:00Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. [SL] 
12:30Adre: Dafydd Iwan Yr wythnos hon byddwn yn ymweld chartref y canwr a'r cenedlaetholwr, Dafydd Iwan. Today, Nia Parry visits the home of singer Dafydd Iwan. [SL] 
13:00Dan Do Yn y rhaglen hon: hen blasty ag estyniad trawiadol, ty eclectig o'r 20au a bwthyn llawn planhigion ecsotig. An old mansion with a stunning extension, an eclectic 1920's house & more. [SL] 
13:30Garejis: Dan y Bonet Mae cwmni Gwili Jones yn arddangos yn Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru, BV Rees yn dathlu penblwydd, a'r Evanses yn Rali'r Down, Gogledd Iwerddon. The garages exhibit, celebrate and compete! [SL] 
14:00Wil ac Aeron: Taith Rwmania Yn rhaglen ola'r gyfres, mae Wil ac Aeron yn cyd-fyw theulu o fugeiliaid cyntefig yng nghanol mynyddoedd y Maramures. The lads join primitive shepherds high in the Maramures mountains. [SL] 
14:30Gerddi Cymru Cyfle arall i ymweld Bro Morgannwg i weld dwy ardd sy'n hollol wahanol i'w gilydd ond yn wledd i'r llygaid. Another chance to visit the gardens at Dyffryn, and Cowbridge Physic Garden. [SL] 
15:00Cymry ar Gynfas: Max Boyce Y tro hwn, yr artist Meirion Jones sy'n creu portread unigryw o'r diddanwr o Glyn-nedd, Max Boyce. Cardigan artist Meirion Jones meets and paints the entertainer from Glynneath, Max Boyce. 
15:30Becws Mae Beca yn paratoi bwydydd y gall plant ac oedolion eu mwynhau gyda'i gilydd. Party food for a 1st birthday celebration including falafel, polenta chips, muffins and a bunny themed cake! [SL] 
16:00Ceffylau Cymru David Oliver sy'n ymweld Bridfa Derwen i siarad ag Ifor a Myfanwy Lloyd. David Oliver visits the world-famous Derwen Stud in Ceredigion, known for their beautiful Welsh cobs. [SL] 
16:30Mamwlad gyda Ffion Hague Ochr arall Dora Herbert Jones - stori o ddirgelwch ac ysbio yng nghanol helyntion gwrthryfel y Pasg yn Iwerddon. The other side to Dora Herbert Jones - a story of mystery and espionage. [SL] 
17:00Octonots: Antur Anhygoel yr Arctig Mae Pegwn yn mynd gyda Capten Cwrwgl i helpu chwaer y capten i ddygymod a'r Arctig. Pegwn goes with Capten Cwrwgl to help his sister and her new cubs navigate the frozen arctic. 
17:25Octonots Daw'r Octonots i gyd i gefnogi Pegwn yn Ras Fawr y Gragen, ond tybed pwy fydd yn ennill? The Octonots cheer on Pegwn as he competes in the Iron Clam Competition. 
17:45Gm Gartre Cyfres cwis chwaraeon hwyliog ble fydd cefnogwyr o'r campau yn cystadlu yn erbyn seren o fyd chwaraeon. Sports quiz pitting super fans against stars from the sporting world and other faces. 
18:15Clwb Rygbi Llanelli v Awstralia 92 Rhaglen sydd yn bwrw golwg yn l dros y gm rygbi chwedlonol a chwaraewyd rhwng Llanelli ac Awstralia yn 1992. A chance to re-live the 1992 rugby match between Llanelli and Australia. 
19:15New: Newyddion S4C Newyddion y penwythnos. Weekend news. 
19:30New: Rhaglen Deledu Gareth Y tro hwn: gwersi bocsio, sgwrsio gyda seren tim rygbi Cymru, a thrafod y bl gron gydag un o wynebau mwyaf cyfarwydd Cymru. Gareth dons running shoes as this show's theme is sports! 
20:00New: Sioe Fach Fawr... Penmachno Owain Williams sy'n dilyn paratoadau Penmachno a'r cylch i greu sioe sy'n ddathliad o'u talentau lleol: y Sioe Fach Fawr! Owain Williams follows talent show prep by the Penmachno community. 
21:00Cyngerdd y 10 Difa Noson o adloniant yn dathlu doniau rhai o sopranos mwyaf disglair Cymru yng nghwmni'r tenor Aled Hall. Ten of Wales' top sopranos perform on stage in Llandudno alongside tenor Aled Hall. 
22:30Bry: Mewn Cyfyng Gyngor Ma' Bry nl a dal Mewn Cyfyng Gyngor! Dyw bywyd byth yn hawdd, yn enwedig i Swyddog Gwastraff gyda babi newydd. Life is never easy, especially for a Waste Management Officer with a new baby! 
23:15Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
23:50..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Shwshaswyn Beth sy'n digwydd ym myd Shwshaswyn heddiw? What's happening in the Shwshaswyn world today?