This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday

Listings for S4c on Sunday, July 28 2019

06:00Peppa Mae gan Peppa gyfaill gohebu newydd, mul bach o Ffrainc o'r enw Marie. Peppa has a new pen friend, a little donkey from France called Marie. 
06:05Peppa Mae Dicw Bwni yn dod i chwarae efo George tra bod Siwsi'r Ddafad yn chwarae efo Peppa. Dicw Bunny comes to play with George and Susy the Sheep comes to play with Peppa. 
06:10Sbridiri Mae Twm a Lisa yn creu gwisgoedd ffansi. Twm and Lisa visit the children at Ysgol Llanfihangel y Creuddyn and create fancy dress outfits for a party. 
06:30Boj Mae ffrindiau Boj i gyd 'u casgliadau unigryw ac mae Boj eisiau un hefyd. All Boj's buddies have collections and Boj wants one too. What can he do about it? 
06:40a b c Dewch i'r syrcas gyda Gareth, Cyw, Bolgi, Llew, Jangl, Plwmp a Deryn ym mhennod heddiw o abc. Join the circus with Gareth, Cyw, Bolgi, Llew, Jangl, Plwmp and Deryn in today's episode of abc. 
06:55Jambori Ymunwch a Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau lliwgar - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae! A musical adventure full of interesting sounds and colourful pictures! 
07:05Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach yn cyfnewid lle 'i mam am ddiwrnod. The Little Princess changes places with her mum for the day. 
07:15Yn yr Ardd Arr l gwahoddiad i ganu yng nghyngerdd fawr yr ardd dydy Moc ddim yn siwr os yw e'n ddigon dewr i berfformio. Moc doesn't know whether he has the courage to perform in the garden concert. 
07:30Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
07:40Ben Dant Ymunwch Ben Dant a'r mr-ladron o Ysgol Y Gelli wrth iddynt fynd ar antur i ddod o hyd i bedair allwedd aur a chist llawn trysor. Join the pirate Ben Dant, and a team from Ysgol Y Gelli. 
08:00Ynys Broc Mr Lili Mae Lili a Tarw yn creu hafoc wrth chasio ei gilydd. Lili and Tarw accidently cause havoc with a game of chase. 
08:10Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn yn darganfod ble mae adar yn byw yn y bennod hon. Rapsgaliwn - the world's greatest rapper - will find out where birds live in this week's episode. 
08:25Sam Tn Mae Arloeswyr Pontypandy yn gweithio tuag at eu bathodynnau adeiladu. Ond mae Norman yn peryglu bywydau pawb. The youngsters get into trouble while working on their construction badges. 
08:35Asra Bydd plant Ysgol Morfa Nefyn yn ymweld ag Asra yr wythnos hon. Children from Ysgol Morfa Nefyn visit Asra this week. 
08:50New: Penblwyddi Cyw Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebrating your birthday, you may be lucky enough to see your photo on today's Cyw! 
08:55New: Pen-blwydd Pwy? Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio ar gyfer plant bach. Entertaining and educational animated series for nursery school children. 
09:00Y Cosmos Yn y rhaglen olaf, cawn glywed sut y cafodd ein galaeth ni, y Llwybr Llaethog, ei chreu. In the final programme of the series, we find out how our home galaxy, the Milky Way, was created. 
10:00O Gymru Fach: Hong Kong Steffan Rhodri sy'n teithio i Hong Kong ar drywydd cig oen Cymreig, eli gofal croen ac offer mesur llygredd o Gymru. Steffan Rhodri follows produce from Wales which is exported to Hong Kong. 
11:00Dafydd Iwan: Y Prins a Fi Dafydd Iwan sy'n mynd ar daith bersonol wrth nodi hanner canrif ers arwisgo Tywysog Charles yn Dywysog Cymru. Dafydd Iwan muses upon the investiture of Prince Charles 50 years ago. 
12:00New: Yr Wythnos Alexandra Humphreys fydd yn edrych yn l ar rai o straeon newyddion yr wythnos. Alexandra Humphreys looks back at some of the news stories from the past week. 
12:30Codi Pac Geraint Hardy sy'n ymlwybro o gwmpas Cymru. Ym Mlaenau Ffestiniog yr wythnos hon byddwn yn darganfod beth sydd gan y dref i'w chynnig. Join Geraint Hardy as he visits Blaenau Ffestiniog. 
13:00Dechrau Canu Dechrau Canmol Cyfres 2018-19 o'r gyfres fawl a chanu cynulleidfaol. 2018-19 series of the hymns and worship series. 
13:30New: Byd Natur Rhaglen am y pryfedyn 'gwas y neidr', sydd wedi bodoli ar y ddaear ers dros 500 miliwn o flynyddoedd. A programme about dragonflies, that have existed on earth for over 500 million years. 
14:00Dudley a Bev yn Jamaica Dewch i fwynhau blas y Carib yng nghwmni Dudley Newbery a'r athrawes a chyflwynydd radio, Beverley Lennon. Chef Dudley Newbery travels to Jamaica to cook up a feast of local cuisine. 
15:00Pobol y Cwm Omnibws Cipolwg yn l dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi. Gydag isdeitlau Saesneg ar y sgrin. Omnibus edition looking back at events in Cwmderi village. With on-screen English subtitles. 
16:50Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon y penwythnos. Weekend news and sport. 
17:00Seiclo: Tour de France: Cymal 21 Wedi'r orymdaith i'r brifddinas, bydd timoedd y gwibwyr unwaith yn rhagor yn cael cyfle i ennill ar y Champs Elysees. Sprinters have one final chance to win a stage on the Champs Elysees. 
21:00New: Y Sioe 2019 Ifan Jones Evans a Mari Lovgreen sy'n edrych nol ar uchafbwyntiau Sioe 2019. Ifan Jones Evans & Mari Lovgreen present highlights of the Royal Welsh Show 2019. 
22:00Seiclo: Tour de France: Cymal 21 Wedi'r orymdaith i'r brifddinas, bydd timoedd y gwibwyr unwaith yn rhagor yn cael cyfle i ennill ar y Champs Elysees. Sprinters have one final chance to win a stage on the Champs Elysees. 
22:30Dylan ar Daith Dylan Iorwerth sy'n dilyn l troed Ifor Rees, diplomydd, ffotograffydd brwd, dringwr dygn, ac awdur llyfrau taith. Dylan Iorwerth retraces the footsteps of Ifor Rees to South America. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Bing Mae Bing a'i ffrindiau yn llwyfannu sioe yn y parc. Bing and his friends put on a show in the park. After Coco's dance, Pando's song and Swla's acrobatics, Bing performs the finale!