This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday

Listings for S4c on Sunday, December 23 2018

06:00New: Cyw Rhaglenni ar gyfer y plant lleiaf ar y penwythnos. Great weekend programmes for younger viewers. 
08:50New: Penblwyddi Cyw Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebrating your birthday, you may be lucky enough to see your photo on today's Cyw! 
08:55New: Pen-blwydd Pwy? Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio. Entertaining and educational animated series for nursery school children. It's time to see whose birthday it is today! 
09:00New: Dal Ati: Bore Da Golwg ar rai o eitemau diweddar y cyfresi Heno a Prynhawn Da sydd o ddiddordeb penodol i'r rhai sy'n dysgu Cymraeg. Items from Heno or Prynhawn Da of interest to Welsh learners. 
10:00New: Dal Ati Amrywiaeth o raglenni ar gyfer dysgwyr. A selection of programmes for Welsh learners. 
11:00Rownd a Rownd Siopa dolig mae Jac yn ei wneud yng Nghaer heddiw - wel, dyna yw ei stori wrth griw'r Salon! Jac is doing Christmas shopping in Chester today - well, that's the story he tells the others! 
11:30Rownd a Rownd 'Does 'na fawr o hwyl ar Mia pan mae Kelvin yn mynd a hi i weld Sion Corn, ac yn nes 'mlaen mae pethau 'mond yn gwaethygu. Mia isn't in a fun mood when Kelvin take her to see Santa Claus... 
11:55New: Clwb Ni Cipolwg ar glwb chwaraeon - y tro hwn, pl fas. Profile of a sports club - this time, baseball. 
12:00Dechrau Canu Dechrau Canmol Ar drydydd Sul yr Adfent, dathlwn arwyddocd golau a'r gannwyll yng Nghwm Rhondda, a chlywn atgofion cyn-lwyr. On the third Sunday of Advent, we're in the Rhondda Valley celebrating light. 
12:30Gwlad Beirdd: Niclas y Glais Tudur Dylan Jones a Mererid Hopwood sy'n olrhain hanes y bardd TE Nicholas. A look at TE Nicholas' poems - a combination of the influences of remote political ideas and his rural upbringing. 
13:00Carol yr Wyl 2018 Rhaglen yn dilyn cystadleuaeth Prynhawn Da i chwilio am garol wreiddiol i'r Nadolig, wedi ei hanelu at ysgolion cynradd. We join Prynhawn Da's search for an original Christmas carol by kids. 
13:30Carol yr Wyl 2018 Yr ail raglen yn chwilio am y garol orau yng nghystadleuaeth Nadolig flynyddol Prynhawn Da. Continuing the search for a cracker of a Christmas carol in Prynhawn Da's annual competition. 
14:00Rygbi Pawb - Tymor 2018-19 Yr uchafbwyntiau a'r newyddion diweddaraf o'r byd rygbi ieuenctid yng Nghymru. Rugby magazine with news, highlights, games and the latest developments in Welsh youth rugby. 
14:40Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. 
15:10Gweilch v Scarlets Cyfle i weld y gm PRO14 a chwaraewyd ddoe rhwng y Scarlets a'r Gweilch yn Stadiwm Liberty. A chance to see the Scarlets v Ospreys PRO14 game played yesterday in the Liberty Stadium. 
16:55Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon y penwythnos. Weekend news and sport. 
17:05Pobol y Cwm Omnibws Cipolwg dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi. Omnibus edition looking back at events in the fictional village of Cwmderi over the past week.With on-screen English subtitles 
19:00New: Dechrau Canu Dechrau Canmol Dathlwn y Nadolig yn Eglwys brydferth Sant German, Caerdydd, gyda charolau cynulleidfaol dan arweiniad Alwyn Humphreys, a llawer mwy. We celebrate Christmas in St German's church in Cardiff. 
20:00New: Y WAL Yr olaf yn y gyfres, ac mae taith Ffion Dafis o waliau eiconig y byd yn gorffen gyda hanes cwymp Wal Berlin. Last in series, and Ffion Dafis's tour of iconic walls ends with the Berlin Wall. 
21:00New: Sioe 'Dolig Hen Blant Bach Yr her: cael pensiynwyr a phlant i gydweithio i lwyfannu Sioe Nadolig fythgofiadwy. The challenge: to encourage pensioners and a group of 5-year-olds to stage a Christmas nativity show. 
22:00Cyngerdd Heddwch Berlin I goffau canmlwyddiant ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf, perfformir Offeren Heddwch Syr Karl Jenkins gan gantorion lu. A televised performance of A Mass for Peace by Sir Karl Jenkins. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Hafod Haul Mae'n noswyl Nadolig ar fferm Hafod Haul, ond mae gan Sin Corn broblem enfawr. It's Christmas Eve at Hafod Haul farm, but Father Christmas has a big problem.