This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday

Listings for S4c on Tuesday, January 28 2020

06:00Sblij a Sbloj Yn ystod y rhaglen hon, mae'r ddau ddireidus yn mynd i fowlio 10, gan lwyddo i golli'r lythyren 'i'! The monsters go ten pin bowling - and somehow manage to lose the letter 'i'! 
06:10Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
06:25Bach a Mawr Mae'n rhaid i Bach fod yn hynod o swnllyd er mwyn atal Mawr rhag disgyn i gysgu. Small has to be very noisy when he wants to stop Big from falling asleep! 
06:35Blero yn Mynd i Ocido Mae Blero wedi dal annwyd, ac yn darganfod nad ydi pethau'n blasu'r un fath, yn enwedig ei hoff sanau gwyrdd. Blero discovers things don't taste the same when he has a cold. 
06:45Dwylo'r Enfys Mae Heulwen mewn lle arbennig iawn heddiw - maes hyfforddi Clwb Rygbi Gleision Caerdydd. Heulwen is at the Cardiff Blues' Training Ground today with Morgan and some stars! [SL] 
07:00New: Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
07:05Meic y Marchog Pan mae Meic yn gwrthod dysgu arwydd arbennig i'r dreigiau, maen nhw'n creu un eu hunain. When Meic won't teach his dragons a signal they're able to do, they make up their own. 
07:20Antur Natur Cyw Cyfres i blant sy'n trafod byd natur a gwahanol fathau o greaduriaid. Heddiw, cawn hanes y jirff. Series for pre-school children about animals and nature. Today, we learn about the giraffe. 
07:35New: Deian a Loli Mae rhywbeth od yn digwydd i freuddwydion Deian a Loli ac mae nhw'n benderfynol o ddarganfod pwy a beth sy'n gyfrifol am hyn. New series about the mischievous twins with super powers. 
07:50Sion y Chef Mae brecwast arbennig ar fwydlen y bwyty heddiw, ond yn anffodus, mae ieir Magi wedi diflannu a hebddyn nhw does dim wyau. Sin is trying a new breakfast menu today, but there are no eggs! 
08:00Peppa Mae Peppa a George yn helpu Mami Mochyn i glirio'r pethau brecwast. Peppa and George are helping Mummy Pig to clear away the breakfast things. Mummy Pig shows them how to recycle things. 
08:05Hafod Haul Mae'r anifeiliaid i gyd yn chwarae cuddio ar fferm Hafod Haul heddiw. All the animals are playing hide and seek at Hafod Haul farm today. 
08:20Y Dywysoges Fach Mae'n ben-blwydd ar y Cadfridog ac mae'r Dywysoges Fach eisiau coginio cacen iddo. It's the General's birthday and the Little Princess wants to bake him a cake. 
08:30Meripwsan Mae Meripwsan yn darganfod cocwn ac yna pili pala sydd newydd deor. Meripwsan discovers a cocoon and then a newly hatched butterfly and learns to 'not touch at all'. 
08:35Gwdihw Mae yna lewod, ieir, armadillo a gwdihw ar y rhaglen heddiw. On today's programme, there are lions, chickens, armadillos and an owl! 
08:50Guto Gwningen Mae Guto yn penderfynu gosod Mr Cadno a Tomi Broch benben 'i gilydd. When Guto decides to set Mr Cadno and Tomi Broch against each other, he discovers breaking the food chain is hard! 
09:05Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn yn darganfod sut mae blodau yn tyfu yn y bennod hon. Rapsgaliwn will find out how flowers grow in this week's episode. He will rap about his findings too. 
09:20Cymylaubychain Mae Bobo Gwyrdd wrth ei fodd yn garddio, felly mae'n siomedig i weld bod ei ffa'n llipa. Bobo Gwyrdd is disappointed when his beans go floppy. He needs sun and a rainbow to help them. 
09:30Patrl Pawennau Mae Capten Cimwch yn galw'r Pawenlu gan fod babi morfil yn sownd ar y traeth. Capten Cimwch calls the PAW Patrol to report a beached baby whale. 
09:45Llan-ar-goll-en Mae gan Prys ar Frys a Ceri'r ci-dectif ddirgelwch tra gwahanol i'w datrys heddiw - mae pethau o gwmpas y pentref yn troi'n siocled! Things in the village are turning into chocolate! 
10:00Sblij a Sbloj Mae'r ddau ddireidus wrthi'n helpu yn y caffi, gan lwyddo i golli'r lythyren 'w' oddi ar y bwrdd du! The monsters manage to lose the letter 'w' from the coffee shop's blackboard! 
10:10Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
10:25Bach a Mawr Penderfynai Mawr archwilio y ln tu allan i'w ty. Mae Bach yn dod 'i wely gydag o am gysur! Big decides to explore the road outside their house. Small brings along the bed for comfort. 
10:35Blero yn Mynd i Ocido Mae Blero'n clywed aderyn bach yn canu y tu allan i'w 'stafell, ond tydi o ddim yn deall be' mae'r aderyn yn ei ddweud. Blero hears a chirping bird but he can't understand what he's saying. 
10:45Dwylo'r Enfys Bachgen o ardal Aberystwyth ydy Gruffydd, ac mae o wrth ei fodd yn helpu. Gruff lives near Aberystwyth and he loves helping. Today he visits the Fire Officers in the Fire Station. [SL] 
11:00Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
11:05Meic y Marchog Mae Meic yn dysgu bod ffrindiau'n bwysicach na bod yn enwog! Meic learns that caring about your friends is far more important than caring about fame! 
11:20Antur Natur Cyw Cyfres i blant meithrin sy'n trafod byd natur a gwahanol fathau o greaduriaid. Series for pre-school children introducing facts about animals and the natural world. 
11:35Deian a Loli Tasa Deiana Loli'n oedolion mi fasa nhw'n gallu gwneud beth bynnag mae nhw eisiau - Fedr Merfyn y Dewin wireddu eu breuddwydion? Can Merfyn the Wizard help the twins fulfil their wish? 
11:50Sion y Chef Mae tuk tuk Magi'n rasio'n ddi-yrrwr drwy'r pentre', a Sin yn ceisio ei ddal a diogelu'r bresych. Sin tries to stop a run-away tuk tuk and save the cabbages he needs for tonight's menu. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Ar y Bysus Taith fws i Ypres yng Ngwlad Belg a bws newydd ar gyfer gwasanaeth newydd. A bus trip to Ypres, a new bus for a new service and a special event to remember the founders of a bus company. [SL] 
12:30Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
13:30Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Gwesty Aduniad Mae'r cwpl priod Jo a David Hatton efo un peth yn gyffredin - tadau wnaeth adael pan oeddan nhw'n blant: a yw'n bosib gwybod mwy? A married couple search for the fathers who abandoned them. 
16:00Peppa Mae Nain a Taid Mochyn wedi gwahodd Peppa a'i theulu am ginio. Ond mae'r teulu yn cael eu dal mewn ciw o draffig hir iawn. Peppa and her family get stuck in a very long traffic jam. 
16:05Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
16:15Antur Natur Cyw Cyfres i blant meithrin sy'n trafod byd natur a gwahanol fathau o greaduriaid. Series for pre-school children introducing facts about animals and the natural world. 
16:30Sion y Chef Mae Sin a'i ffrindiau'n ceisio eu gorau glas i guddio buwch rhag Magi. Sin and his friends try their best to hide a surprise cow for Maggie. 
16:45Deian a Loli Cyfres newydd am yr efeilliaid drwg, hudol. Mae'r efeilliaid yn dysgu nad ydi bywyd yn braf a chytun yn y cloc tywydd. The twins realise that life isn't very peaceful in the weather clock. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Boom! Bydd Rhys yn yfed pipi a byddwn ni'n gweld pa offeryn cerdd sy'n gwneud y mwya' o swn - pan mae'n cael ei ollwng o graen uchel. On today's science show, Rhys will be drinking urine - yuck! 
17:15Bernard Dydy Bernard ddim yn gwrando ar yr hyfforddwr yn ystod ei wersi hwylfyrddio. Zack wants to teach Bernard how to windsurf correctly but Bernard won't pay much attention to his instructions. 
17:20New: #Fi MaeTazmin yn rhannu ei stori am sut ddaeth yn ofalwraig ifanc ac mae'n annog plant eraill mewn sefyllfa debyg i ofyn am gymorth. Tazmin shares her story of how she became a young carer. 
17:25Cath-Od Pan mae tegan yn mynd o dan y soffa mae byd Macs a Crinc yn troi wyneb i waered. When a cat toy goes under the sofa Macs and Crinc's world turns upside down. 
17:40New: Un Cwestiwn Rhaglen sy'n troi'r fformat cwis ar ei ben. Y cwestiwn cynta' welwch chi yw'r un tyngedfennol - atebwch hwnnw'n gywir i ennill y wobr fawr! Challenging quiz show with Iwan Griffiths. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Codi Hwyl: Yr Alban Mae Dilwyn a John yn hwylio trwy Swnt Iona ac i fyny'r Firth of Lorne i dref a harbwr Oban ar y tir mawr. John and Dilwyn taste local whisky and haggis on a visit to Oban on the mainland. 
18:30Rownd a Rownd Wrth i'r chweched helpu mewn noson agored yn yr ysgol mae Britney yn dychryn pan wl Iestyn ar berwyl drwg. Britney becomes alarmed when she realises that Iestyn is up to no good. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30Pobol y Cwm Ofna Dylan fod y cyfan ar ben wrth iddo weld Jaclyn yn siarad 'r heddlu. Mae Rhys yn ceisio ennyn maddeuant Ffion. Dylan fears that it's all over as he sees Jaclyn speaking to the police. 
20:00New: Am Dro! Byddwch yn barod i grwydro Abersoch; Llanusyllt, Sir Benfro; Cronfa Ddwr Nant y Moch, Ceredigion, a chwarel Carmel, Rhydaman: pwy fydd yn fuddugol? Which of the walks will win this time? 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Y Byd yn ei Le Mae Guto Harri'n rhoi'r byd yn ei le ac yn cyfweld rhai o enwau mawr gwleidyddol Cymru a'r DU. Guto Harri puts the world to rights as he interviews big names in Welsh and UK politics. 
22:00Walter Presents: Cysgod Euogrwydd Mae bywyd perffaith Holbrecht yn cael ei ddinistrio pan gaiff ei gyhuddo o gam-drin plentyn yn rhywiol. Holbrecht's perfect life is destroyed when he's accused of sexually abusing a child. 
23:00Y Ditectif Yr helfa ryngwladol am Americanwr ar l i gorff ei gariad gael ei ddarganfod mewn gwesty yng Nghaerdydd. The manhunt for a American after his girlfriend was found dead at a Cardiff hotel. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Shwshaswyn Beth yw'r holl bethau ar y bwrdd? Papur, glud a rhubanau. Gyda rhain, mae Seren yn dysgu am origami, mae'r Capten yn dysgu am y glud a Fflwff yn creu hunan-bortread. Seren learns origami!