This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday

Listings for S4c on Tuesday, July 14 2020

06:00Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
06:05Jambori Ymunwch Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau lliwgar, gyda chysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae! Join Jam on a musical journey, full of interesting sounds and pictures! 
06:15Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
06:25Bach a Mawr Mae Mawr yn poeni pan mae Bach yn penderfynu mynd i fyw i fyny yn y goeden. Big is worried when Small decides to live up in the tree. 
06:35Ahoi! Pwy fydd y mr-ladron sy'n ymuno Ben Dant a Cadi i herio'r byd y tro 'ma? From which school will these pirates come, to join Ben Dant and Cadi for a little adventure? 
06:55Ty Ml Mae Morgan a Sionyn yn helpu Mari Grug i dwtio'r siop, ond maen nhw'n dechrau chwarae ac mae pethau yn mynd yn flr iawn. Morgan and Sionyn are helping Mari Grug to tidy up the shop. 
07:05Gwdihw Mae Ynyr yn dangos ei gi defaid i ni a bydd y milfeddyg yn ymweld chrwbanod. We'll meet Ynyr's sheepdog and the vet checks up on some tortoises. 
07:20Timpo Beth sy'n mynd i fyny?: Pan mae Barcud Mo yn mynd yn sownd ar ben t swyddfa, mae'r Tm yn gwybod sut i gadw eu traed ar y ddaear. Mo's kite gets stuck up on an office roof! 
07:30Ynys Adra Cyfres yn dogfennu'r hyn y mae plant Cymru yn ei wneud wrth hunanynysu, drwy gyfrwng flogs wedi eu creu ganddyn nhw. Vlogs documenting what the children of Wales are doing in self-isolation. 
07:45Sion y Chef Mae Sin yn paratoi salad Eidalaidd ond yna mae diflaniad mochyn Magi'n denu ei sylw. Sin gets ingredients together for a classic Italian salad but is distracted when Magi's pig escapes. 
08:00Heini Cyfres llawn egni a chyffro yng nghwmni'r cymeriad lliwgar "Heini". A series full of movement and energy to encourage young children to keep fit. Today, Heini is at the sorting office. 
08:15Shwshaswyn Heddiw yn Shwshaswyn, mae Capten yn creu toes, Fflwff yn edrych ar flawd a Seren yn pobi torth. Today, the Captain is making dough, Fflwff is playing with flour and Seren is baking bread. 
08:25Y Teulu Mawr Er iddi wneud cwlwm mewn hances boced i'w hatgoffa, mae Mrs Mawr yn anghofio rhywbeth pwysig. Despite tying a knot in her handkerchief, Mrs Mawr still forgets. 
08:40Nos Da Cyw Sh! Mae'r haul yn mynd i'w wely ac mae'n amser i ni gael stori fach cyn cysgu. Heddiw cawn stori Bolgi a'r gacen anferth. The sun is setting so let's get ready for a bedtime story. 
08:45Amser Maith Maith yn l Rhaglen lle gallwn ddysgu mwy am gyfnodau arall ar hyd y canrifoedd. A programme in which we learn more about different periods in history. 
09:00Meripwsan Mae hi'n boeth yn yr ardd ac mae Meripwsan angen oeri. A wnaiff blodyn haul helpu? It's hot in the garden and Meripwsan needs to cool down. Will a sunflower do the trick? 
09:05Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
09:15Antur Natur Cyw Cyfres i blant meithrin sy'n trafod byd natur a gwahanol fathau o greaduriaid. Series for pre-school children introducing facts about animals and the natural world. 
09:30Octonots Mae Dela yn cael cymorth ei chwaer fach i ddatrys dirgelwch diflaniad rhyfedd mewn coedwig wymon. Dela teams up with her little sister to solve a mysterious disappearance in a kelp forest. 
09:45Cei Bach Mae teulu bach yn cael eu dal gan y llanw uchel ar Draeth Crochan. Does dim amdani ond galw'r Bad Achub. Can the lifeboat rescue a family caught by the tide? 
10:00Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
10:05Jambori Ymunwch a Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae! Join Jam on a musical adventure full of interesting sounds and pictures! 
10:15Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
10:25Bach a Mawr Mae Bach a Mawr yn ysu am gael reid ar sgwter newydd Lleucu ond mae hi'n poeni y byddant yn ei dorri. Big and Small want to ride on Lleucu's scooter but she's worried they may break it. 
10:35Ahoi! Pwy fydd y mr-ladron sy'n ymuno Ben Dant a Cadi i herio'r byd y tro 'ma? From which school will these pirates come, to join Ben Dant and Cadi for a little adventure? 
10:55Ty Ml Mae Dani wedi cael sgwter newydd, ac mae Morgan yn gweld nad ydy pawb yn medru gwneud popeth. Dani has a new scooter, and Morgan discovers that not everybody can do everything. 
11:05Gwdihw Mae'r milfeddyg yn edrych ar y marmoset a chawn gwrdd Pero'r ci a moch bach Fferm Dihewyd. The vet checks up on the marmoset and we meet Pero the dog and the piglets on Dihewyd farm. 
11:20Timpo Car rmawr Po yn sownd: Mae Car mawr newydd Tm Po mor fawr fel na wnaiff fynd i fewn i'r Garej! Team Po's new Mega-Truck is so mega-high-up it doesn't fit under the garage door! 
11:30Ynys Adra Cyfres yn dogfennu'r hyn y mae plant Cymru yn ei wneud wrth hunanynysu, drwy gyfrwng flogs wedi eu creu ganddyn nhw. Vlogs documenting what the children of Wales are doing in self-isolation. 
11:45Sion y Chef Mae'r gaeaf yn golygu bod anifeiliaid gwyllt yn brin o fwyd, felly mae Sin ac Izzy'n cynnig helpu. When a cold winter makes food very scarce for the local wildlife Sion and Izzy help out. 
12:00Codi Hwyl Mae John a Dilwyn yn anelu am Dingle, tref hyfryd yn llawn ymwelwyr a thrigolion sy'n siarad Gwyddeleg. Another chance to see John and Dilwyn set sail for Dingle as bad weather sets it. [SL] 
12:30New: Datganiad Dyddiol COVID-19 Darllediad byw o ddatganiad dyddiol Llywodraeth Cymru ar sefyllfa Covid-19. The Welsh Government's live daily statement on the Covid-19 situation. [SL] 
13:00Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
13:30Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. 
14:00New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Y Fets Mae bywyd dyddiol y practis yn newid wrth i Covid 19 waethygu. Gyda'r ysbytai milfeddygol yn cau mae Kate yn gorfod mentro ar lawdriniaeth fawr. Life in the practice changes due to Covid 19. 
16:00Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
16:05Octonots Mae Harri yn gwarchod aligator bach ond pan fydd hwnnw'n dianc o'r Octofad, rhaid i Harri a gweddill yr Octonots ei achub. Harri adopts a baby alligator but it escapes! 
16:20Jambori Dewch gyda Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau lliwgar - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae! Join Jam on a musical adventure with interesting sounds and pictures! 
16:30Sion y Chef Mae Sin a Sam yn drifftio ar y mr. Sut lwyddan nhw i ddal sardinau ar gyfer bwydlen heno? Sin and Sam are adrift in the open sea. How will they catch sardines for today's menu? 
16:45Ynys Adra Cyfres yn dogfennu'r hyn y mae plant Cymru yn ei wneud wrth hunanynysu, drwy gyfrwng flogs wedi eu creu ganddyn nhw. Vlogs documenting what the children of Wales are doing in self-isolation. 
17:00Cath-Od Mae Crinc yn troi yn dditectif er mwyn ceisio darganfod pwy sydd yn gadael Yr Arwydd Scarlad. Crinc turns Detective to try to discover who is leaving the Scarlet sign everywhere. 
17:10New: Byd Rwtsh Dai Potsh Mae John yn mynd Dai i wersylla. Beth all fynd o'i le? Mae Dai yn deffro mewn ogof arth! O! George takes Dave camping - what could go wrong? Cut to Dave waking up inside a bear's cave! 
17:20Mwy o Mwfs - M O M Mae Hanna a Jay yn mwynhau gwers Capoeira, dawns sydd 'i gwreiddiau ym Mrasil. Hanna and Jay try a dance style from Brazil and Abattak are at the World Street Dance Championships. 
17:40Arthur a Chriw y Ford Gron Mae creadur dirgel yn ymosod ar dda byw lleol ac mae Ulfin a'i ddynion yn cael eu hanfon mewn i ddatrys y broblem. There's a strange creature attacking local livestock: Ulfin to the rescue! 
17:55Larfa Mae'r criw dwl yn cael hwyl a sbri gyda kung fu y tro hwn! The crazy crew have fun with kung fu this time! 
18:00Natur a Ni Y tro hwn cawn ddod i adnabod cn yr adar gyda Daniel Jenkins-Jones a bydd Duncan Brown yn rhannu ei wybodaeth am gofnodi byd natur gyda ni. Morgan Jones and co discuss the week's wildlife. 
18:30Rownd a Rownd Gydag amser Fflur yn prinhau mae'r gymdeithas yn dod at ei gilydd i helpu. Hefyd, daw canlyniad prawf gwaed Mali nol. As Fflur's time comes to an end, the community comes together to help. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
20:00Pobol y Cwm: Cewri Cwmderi Pa gymeriadau o Pobol y Cwm sydd wedi cyrraedd rhestr deg uchaf 'Cewri Cwmderi' yn dilyn pleidlais gan y gwylwyr? A top ten list of the most memorable characters from Pobol y Cwm. 
20:25Rownd a Rownd Tydi Miriam ddim yn dychwelyd galwadau Mali nac yn ateb ei negeseuon, ac mae Mali'n poeni'n ofnadwy. With Miriam not returning her calls or messages, is Mali heading for heartbreak? 
20:55New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
21:00New: Pandemig: 1918 / 2020 Yng nghysgod Covid-19, Dr. Llinos Roberts o Gaerfyrddin sy'n archwilio stori Ffliw Sbaen 1918, y pandemig mwyaf erioed i ysgubo trwy Gymru. Considering the Spanish Flu in light of Covid-19. 
22:00New: Tewach Na Dwr Pan ddarllenir ewyllys Anna-Lisa mae'r brodyr a chwiorydd yn dysgu bod yn rhaid iddynt redeg y porthdy am dymor haf er mwyn etifeddu. Jonna has a problem with fulfilling his mother's wishes. 
23:00Bad Achub Porthdinllaen Mae'r criw yn dod i arfer 'r bad newydd, ac mae'r aelodau newydd mewn dyfroedd dyfnion! The crew get to grips with the new lifeboat and some recent recruits are thrown in at the deep end! 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Twm Tisian Mae'n ddiwrnod braf ac mae Twm Tisian wedi penderfynu mynd i wersylla. Mae ganddo ei babell liwgar a llond sach o bethau difyr. It's a sunny day and Twm Tisian decides to go camping.