This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday

Listings for S4c on Wednesday, May 30 2018

06:00Hafod Haul Mae Heti a Jaff yn mynd ati i gasglu mwyar duon, ond pwy sy'n chwarae tric ac yn cuddio'r fasged? Heti and Jaff decide to go blackberry picking. But the basket goes missing. 
06:15Bobi Jac Mae Bobi Jac a'r Mwnci yn mwynhau antur drofannol arall. Bobi Jac and Sydney the Monkey go on a tropical adventure and enjoy swinging. 
06:25Guto Gwningen Wrth i Benja edmygu Lili am ei bod mor alluog, mae Guto'n teimlo nad ydi'r ddau ei angen o bellach. When Benja is impressed by Lili's cleverness, Guto thinks they no longer need him. 
06:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
06:50Ty Ml Mae Morgan a Mali yn dysgu sut i chwarae seiloffn Taid, ac yn cyfansoddi cn. Morgan and Mali learn how to play Taid's xylophone and compose a song. 
07:00Boj Mae Mrs Trwyn wedi gofyn i Mimsi a Tada gwarchod y Trwynau Bach dros nos gyda Mia yn nhy Boj. Mrs Trwyn leaves Tada and Mimsi in charge of the tear-away Trwynau Bach at a sleep-over. 
07:15Heini Yn y rhaglen hon bydd Heini'n ymweld chanolfan arddio. A series full of movement and energy to encourage young children to keep fit. In this programme Heini visits a garden centre. 
07:30New: Cyw a'i Ffrindiau Mae hi'n ddiwrnod pen-blwydd Deryn ac mae'r criw yn mynd ar antur arbennig iawn ar gwch hwylio. It's Deryn's birthday and the crew go on a special adventure on a sailing boat. 
07:35Bing Mae Bing a Pando wedi blino ond mae'r ddau'n mynnu cael un gm guddio arall cyn amser gwely. Bing and Pando are both tired but insist on one last game of Hide and Seek before bed. 
07:45Y Diwrnod Mawr Mae Eben yn hoffi syrffio ac mae'n mentro ymhellach na'i draeth lleol i chwilio am y tonnau mawr. Eben loves the sea and has had surfing lessons. Where will he go in search of big waves? 
08:00Cymylaubychain Mae'r Cymylaubychain wedi blino'n ln, tybed pam, a phwy sy'n gyfrifol? Why is everyone so tired today? 
08:10Byd Begw Bwt Cawn gwrdd 'r hen wraig fach 'i dillad carpiog a chlocsie trwm. Caiff dipyn o drafferth gyda'i llo o'r enw Twm sy'n gwrthod yfed y llaeth. We are introduced to the folk song Hen Wraig Fach 
08:15Y Teulu Mawr Mae'r Teulu Mawr wedi gwneud eu gwisgoedd eu hunain ar gyfer y parti gwisg ffansi yn yr ysgol. With a lot of help from Malan, Mrs Mawr makes costumes for the fancy dress party. 
08:30Cled Dewch gydag Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch. Fun with Cled and friends as they discover the wonderful world around them. 
08:40Meic y Marchog Mae Meic yn dysgu peidio amharu ar bobl pan fyddan nhw'n brysur! Meic learns not to interrupt people when they're busy! 
08:55Dwylo'r Enfys Bachgen o ardal Aberystwyth ydy Gruffydd, ac mae o wrth ei fodd yn helpu. Gruff lives near Aberystwyth and he loves helping. Today he visits the Fire Officers in the Fire Station. [SL] 
09:10Stiw Wrth i'r glaw rwystro'r teulu rhag mynd i lan y mr, mae'n rhaid i Stiw ddyfeisio ffordd arall o gael hwyl. A trip to the seaside is cancelled and Stiw finds another way to have fun. 
09:25Oli dan y Don Mae Sid a Crannog yn benthyg camera fideo Dyf y Deifar ac yn dilyn y cimychiaid ond maen nhw'n mynd ar goll. Sid and Crannog borrow Dyf's camera and follow the lobsters but they get lost. 
09:35Nodi Mae Nodi yn dysgu Fflach sut i chwarae cuddio. Ond mae'r robot yn canfod lle mor dda i guddio, does neb yn gallu dod o hyd iddo! Noddy teaches Whiz how to play hide and seek. 
09:45Tecwyn y Tractor Mwy o anturiaethau gyda'r tractor bach coch. More adventures with the little red tractor. 
10:00New: Patrl Pawennau Mae'r cwn a Capten Cimwch yn mynd i'r jyngl i chwilio am ffosiliau deinosoriaid. The pups and Cap'n Cimwch head out to the jungle to look for dinosaur fossils. 
10:30New: Eisteddfod yr Urdd Golwg yn l ar y Sioe Gynradd a blas ar gystadleuaeth gyntaf bore Mercher sef Cn Actol Bl6 ac iau. Includes highlights of last night's Primary School Show. English sound-track available. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05New: Eisteddfod yr Urdd Cystadlaethau ar gyfer disgyblion iau'r ysgolion uwchradd. Anni Llyn presents coverage of competitions for younger pupils at secondary school. English commentary available. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Eisteddfod yr Urdd Cawn fwynhau mwy o gystadlu a chlywed Neges Heddwch ac Ewyllys Da Urdd Gobaith Cymru. More competitions plus the Message of Peace and Goodwill. English commentary available. 
16:00New: Eisteddfod yr Urdd Darllediad byw o brif Seremoni'r dydd: Defod y Fedal Ddrama. Live coverage of today's main event - the Drama Medal Ceremony. English sound-track available. 
16:30New: Eisteddfod yr Urdd Cystadlaethau ola'r dydd ac wedyn holl gyffro canlyniadau'r llwyfan.The last of the day's competitions followed by the day's stage results. English sound-track available. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:15Dibendraw Dilynwn wyddonwyr o Gymru sy'n ailgreu'r Glec Fawr i chwilio am atebion. Welsh scientists recreate the Big Bang to find new particles and explore the 96% of the Universe we don't understand! 
18:45New: Eisteddfod yr Urdd Heledd Cynwal sy'n bwrw golwg yn l dros gystadlaethau trydydd diwrnod yr Eisteddfod. Highlights of the third day of the Brecon and Radnorshire Urdd Eisteddfod 2018 with Heledd Cynwal. 
19:45Rygbi Dan 20 y Byd Yn rownd gyntaf Cwpan Rygbi'r Byd dan 20, mae Cymru'n wynebu Awstralia yn Stade de la Mditerrane, Bziers yn Ffrainc. Live match coverage - Australia v Wales U20s, with kick-off at 8.00. 
22:00New: Elis James: Cic Lan yr Archif Ym mhennod ola'r gyfres bydd Elis yn edrych ar ddiwylliant Cymru a'i holl ryfeddodau. In the final episode, Elis takes a look at Welsh culture and all its wonderful inconsistencies. 
22:30Llanifeiliaid Mae'r tywydd cyfnewidiol yn achosi pob math o broblemau i'r trigolion. Oes 'na waeth i ddod? The weather is creating all kinds of problems for the villagers of Llanifeiliaid this week. 
23:00Cadw Cwmni gyda John Hardy Malan Wilkinson sy'n sgwrsio am ei hamser yn uned Hergest yn ystod pennod dywyll iawn yn ei bywyd. Malan Willkinson discusses bi-polar disorder and we hear more about the Welsh in Patagonia. 
23:30Eisteddfod yr Urdd Heledd Cynwal sy'n bwrw golwg yn l dros gystadlaethau trydydd diwrnod yr Eisteddfod. Highlights of the third day of the Brecon and Radnorshire Urdd Eisteddfod 2018 with Heledd Cynwal. 
00:35Teleshopping Home Shopping. 
02:05..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn yn darganfod sut mae gwneud cacen pen-blwydd ar gyfer ei ffrind Cyw yn y bennod hon. Rapsgaliwn will find out how to make a birthday cake for his friend Cyw.