This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday

Listings for S4c on Saturday, October 26 2019

06:00Olobobs Mae Crensh wedi pwdu achos bod ei hesgidiau newydd yn frwnt, felly mae'r Olobobs yn creu dwli er mwyn codi ei chalon. Crunch is in a big grump because her new boots are dirty, poor thing. 
06:05Pentre Bach Mae aderyn prin ar ei ymweliad flynyddol Phentre Bach. A rare bird is on its annual visit to Pentre Bach. 
06:20Ynys Broc Mr Lili Daw Lili o hyd i gartref allwedd ddirgel mewn lle annisgwyl. Lili finds the home for a mystery key in an unexpected place. 
06:30Loti Borloti Caiff Macsen drafferth gyda'i waith cartref Mathemateg felly mae Loti Borloti yn cynnig gwahanol syniadau. Macsen has a problem with his Maths homework, and needs Loti Borloti's help. 
06:45Sam Tn Mae'n ddiwrnod ras flynyddol Rolio Caws Pontypandy. Ond mae cynllun Norman i ennill y ras yn mynd o chwith pan aiff ar goll ar y mynydd. It's the day of the Pontypandy Cheese Roll Challenge. 
06:55Cacamwnci Mae Cacamwnci yn l gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Byddwch yn barod am lond bol o chwerthin! Join the crew for more funny and silly sketches! Be ready for a belly full of laughs! 
07:10Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
07:20Bach a Mawr Mae hi'n ddiwrnod cyntaf y ganwyn ac mae Bach a Mawr am lanhau'r ty. Ond a fyddan nhw'n gwneud hynny? It's the first day of spring and Bach and Mawr are going to clean the house. 
07:30Meic y Marchog Yn wawdlyd am hoff farchog dychmygol Efa, mae Meic yn ceisio profi ei fod yn well na'r cymeriad yn y llyfr. Meic tries to prove he's better than Efa's favourite storybook knight. 
07:45Asra Plant o Ysgol Crud y Werin, Aberdaron sy'n cystadlu heddiw i ennill sr. Youngsters from Ysgol Crud y Werin, Aberdaron compete today to win stars and more power. 
08:00Gwboi a Twm Twm Mae Gwboi yn cael ei droi'n hogyn pren am fod mor ddrwg. Gwboi is turned into a wooden boy for being naughty but he loves his new life! 
08:15New: Cwpan Rygbi'r Byd 2019 Ymunwch ni am rownd-gynderfynol Cwpan Rygbi'r Byd 2019 yn fyw o Siapan. Join us for the Rugby World Cup semi-final 2019 live from Japan. 
11:20Codi Hwyl America Ym mhennod gynta'r gyfres newydd fydd y ddau yng nghanol goleuadau llachar Efrog Newydd yn ymweld ag Ynys Ellis, lle deithiodd aelod o deulu John dros 100ml yn l. The pair head for the U.S! [SL] 
11:55Yn y Gwaed Pennod ola'r gyfres: Bedwyr Parri a Georgia Lewis sy'n ceisio darganfod os yw swydd eu breuddwydion yn cuddio'n y gwaed. This time: Georgia Lewis from Bridgend & Bedwyr Parri from Deiniolen. [SL] 
12:55Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. [SL] 
13:30Ward Plant Dwy hogan fach yn methu anadlu ac yn hollol ddibynnol ar staff Ward Dewi i'w cael nhw adre'n saff. Two little girls with breathing difficulties and the staff on Ward Dewi who help them. [SL] 
14:00Cegin Bryn Bydd Bryn Williams yn coginio gyda chig eidion yn ail raglen cyfres newydd Cegin Bryn. Bryn Williams cooks with beef today - from sirloin steak to roast rib of beef and ox tongue salad. [SL] 
14:30Cegin Bryn Bydd Bryn yn dangos sut mae creu tair rysit wahanol: tatws 'Dauphinoise'; tatws gyda chnau almon a 'gnocchi' gyda pherlysiau. The unassuming potato is our main ingredient today. [SL] 
15:00Prosiect Pum Mil Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford sy'n ymuno a theulu o Langybi i geisio helpu gyda phrosiect agos at eu calonnau. We meet a family in Llangybi who need help with a very special project. [SL] 
16:00Gohebwyr: Owen Davis Dilynwn y cyn-gomando Owen Davis yn l i Affganistan nawr bod lluoedd Prydain wedi gadael. We follow former commando Owen Davis back to Afghanistan to see life behind the front line. [SL] 
17:00Clwb Rygbi: RGC 1404 v Caerdydd Gm rygbi Uwch Gynghrair Grwp Indigo Cymru rhwng RGC 1404 a Chaerdydd, yn Stadiwm Zip World. C/G 5.15. Live Indigo Group Welsh Premiership match: RGC 1404 v Cardiff. EC available. K/O 5.15. 
19:15Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon y penwythnos. Weekend news and sport. 
19:30New: Rhannu Mae'r gystadleuaeth yn parhau! Pwy wnaiff gipio'r 2000 a'u lle yn ffeinal y pencampwyr y tro yma? We continue! Who will claim the 2000 and their place in the Champions Final this time? 
20:00New: Cwpan Rygbi'r Byd 2019 Ymunwch ni am uchafbwyntiau rownd-gynderfynol Cwpan Rygbi'r Byd 2019 o Siapan. Join us for highlights of the Rugby World Cup semi-final 2019 from Japan. 
20:55New: Chwedloni Ffilmiau byr gydag amryw o gymeriadau a straeon, i gyd yn dathlu'r gorau am ein gm genedlaethol. Short films with a variety of characters and stories, celebrating our national game. 
21:00New: Curadur Pennod gynta'r gyfres, a Llyr Jones o Pasta Hull a Tri Hwr Doeth sy'n curadu. Gyda Pys Melyn, Kim Hon a Papur Wal. First episode of the series, with Pys Melyn, Kim Hon and Papur Wal. - 
21:30Teulu'r Mans More slapstick comed from the Manse, Pen y Bryn. 
22:00Jonathan Ymunwch Jonathan a'r criw am awr llawn hwyl a sbri. Y tro hwn, Elin Fflur a Chris 'Foodgasm' Roberts yw'r gwesteion. This week, Elin Fflur and Chris 'Foodgasm' Roberts are the guests. 
23:00Anorac Film Mae Huw Stephens ar bererindod cerddorol ar draws Cymru, yn sgwrsio rhai o'i arwyr cerddorol, ac yn gwrando ar gerddoriaeth diri. Huw Stephens is on a musical pilgrimage across Wales. 
00:55Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
01:30Teleshopping Home Shopping. 
02:00..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am