This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday

Listings for S4c on Saturday, March 23 2019

06:00Jen a Jim Pob Dim Mae Jen a Jim eisiau mynd am dro ar eu beiciau i rywle sy'n agos i'w cartre'. Jen and Jim want to go for a ride on their bikes. How will they know which places are far and which are near? 
06:15Guto Gwningen Mae'n rhaid i Guto ddewis rhwng achub ei lyfr neu achub ei ffrind. Guto must choose between saving his most precious possession and saving a friend. 
06:30Digbi Draig Wrth hedfan efo Glenys un bore mae Teifion yn cael damwain ddrwg ac yn codi o'r llwyni wedi anghofio pwy yw e. Teifion crash-lands one morning and rises from the bushes wondering who he is. 
06:40Peppa Aiff Miss Cwningen Peppa a'i theulu am dro yn yr hofrenydd achub, ar wahn i Dadi Mochyn, sydd yn ofni uchder. Miss Cwningen takes Peppa and her family for a ride in her rescue helicopter. 
06:45Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series with Tudur Phillips and his two friends. 
07:00Dathlu 'Da Dona Ymunwch Dona Direidi wrth iddi gynnal parti pen-blwydd llawn gemau, hwyl, dawnsio a chanu. Today, Joshua will be having a fancy-dress party with Tara Tan Toc. 
07:15Octonots Mae Cranc Blewog yn difrodi'r llong, gan beryglu bywyd ei hunan a'r Octonots. A yeti crab damages the ship, endangering itself and the Octonauts. 
07:25Patrl Pawennau Mae'r Pawenlu yn helpu Mr Parri i baratoi rhywbeth arbennig ar gyfer cystadleuaeth Y Gacen Talaf a Mwyaf Blasus. The PAW Patrol help build an entry for the Biggest & Tastiest Cake Contest. 
07:40Bing Mae Bing a Pando yn arbrofi gyda thrn tegan Bing yn y parc chwarae. Bing and Pando experiment with Bing's toy train on the fun fort in the playground. 
07:50Blero'n mynd i Ocido Mae pawb yn Ocido wedi blino'n ln am fod rhywbeth wedi'u cadw'n effro drwy'r nos: ai Mari a'i alergedd sy'n gyfrifol? Everyone in Ocido is very tired having been kept awake all night - why? 
08:00New: Stwnsh Sadwrn Rhaglenni gwych a digon o hwyl. Great programmes for youngsters on the weekend. 
10:00Yr Afon - Bethan ac Afon Yangtse Bethan Gwanas sy'n teithio i Tsieina ar hyd Afon Yangtse i ymweld 'r rhyfeddod o argae sydd wedi dofi'r llif. Bethan Gwanas travels along the Yangtze river to see the Three Gorges Dam. [SL] 
11:00Cynadleddau'r Gwanwyn: Plaid Cymru Darllediad o gynadleddau Gwanwyn y prif bleidiau Prydeinig. Broadcasts from the Spring Conferences of the UK's main political parties. 
13:00Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. [SL] 
13:30Helo Syrjeri Gydag un o bob pedwar ohonom yn cael trafferthion cysgu, Dr. Tom sy'n ceisio helpu un claf i gael noson o gwsg. Dr Rachel learns how one patient had an unwelcome surprise on his birthday! [SL] 
14:00Cefn Gwlad Y tro hwn, clywn am hanes peiriant sy'n arbed bywydau yng nghefngwlad, am driniaethau amgen fets Mochdre, ac am fusnes bach Becws Islyn Penllyn. Dai casts a look back at some past stories. [SL] 
15:00Angell yn India Mae Beth Angell yn parhau 'i thaith i ddatgelu'r India fodern mewn cyfres a ddarlledwyd gyntaf yn 2008. Beth Angell continues on her journey to uncover the modern India in this 2008 series. [SL] 
15:30Chwaraeon y Dyn Bach James Lusted sy'n sgwrsio 'r seren Paralympaidd Aled Sin Davies a Fran Smith, chwaraewr tenis cadair olwyn addawol iawn. James Lusted meets Welsh people involved in disability sports. 
16:00Sgorio: Cei Connah v Ross County Rownd derfynol Cwpan Her Irn Bru, yng nghwmni Gareth Roberts ac Owain Fn Williams, o Stadiwm Caledonian, Inverness, C/G 4.30. Live Irn Bru Challenge Cup final. K/O 4.30. EC available. 
18:453 Lle - Fflur Dafydd Bydd Fflur Dafydd yn ymweld thri lle yng Ngheredigion a Sir Benfro. Fflur Dafydd visits three places in Ceredigion and Pembrokeshire that have played an important role in her life. 
19:15New: Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon y penwythnos. Weekend news and sport. 
19:30New: Fferm Ffactor Selebs Mae'r foment fawr wedi cyrraedd, gyda thm Anni Llyn yn cystadlu yn erbyn tm Aeron Pughe yn rownd derfynol y rhaglen. The teams go head to head down on the farm in the final challenge. 
20:30Gleision v Scarlets Cyfle arall i wylio'r gm ddarbi yn y Guinness PRO14 rhwng Gleision Caerdydd a Scarlets. Another chance to watch the Guinness PRO14 derby match between Cardiff Blues and Scarlets. 
22:30Seiclo: Y Clasuron - Paris i Nice Mae'r tymor seiclo newydd yn dychwelyd ar S4C, gyda'r ras gymal enwog o Baris i Nice. The new road cycling season returns on S4C, with the famous stage race from Paris to Nice. 
23:30Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
00:05Teleshopping Home Shopping. 
01:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
05:00Sbridiri Dewch i greu yng nghwmni'r cymeriad hoffus Twm Tisian a'i ffrind Lisa. Arts series for pre-school children in the company of the colourful character Twm Tisian and his friend Lisa. 
05:20Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae Ben a Mali'n helpu cyw bach i ddod o hyd i'w fam. Ben, Mali and Smotyn find a large egg in the meadow. A tiny chick hatches from the egg and the children must find the mummy bird 
05:30Digbi Draig Mae Digbi'n darganfod nad yw wedi tyfu yn ystod y flwyddyn. Mae o'n cael ei berswadio gan Betsi i drio un o'i swynion tyfu. Betsi persuades Digbi to try one of her simple growing spells. 
05:40Amser Maith Yn l Mae pawb ar Fferm Llwyn yr Eos yn brysur iawn, mae Dad wedi mynd i'r Mart, a mam yn paratoi swper. It's a busy day at Llwyn yr Eos Farm, and Dad has gone to the Mart! 
05:55Sam Tn Mae Elvis Criddlington a'i gefnder Jerry Lee Cridlington yn yr un lle mae'n debyg ac mae Steele wedi drysu'n lan! Elvis Criddlington and his cousin Jerry Lee Cridlington - in the same place?