This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday

Listings for S4c on Tuesday, August 18 2020

06:00Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
06:05Jambori Ymunwch Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau lliwgar - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae! Join Jam on a musical adventure with interesting sounds and pictures! 
06:15Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
06:25Bach a Mawr Mae Bach yn benderfynol o brofi mai ef ac nid Mawr yw'r gorau am wersylla. Bach is determined to prove that he and not Mawr is the best camper ever! 
06:35Ahoi! Pwy fydd y mr-ladron sy'n ymuno Ben Dant a Cadi i herio'r byd y tro 'ma? From which school will these pirates come, to join Ben Dant and Cadi for a little adventure? 
06:55Ty Ml Mae Morgan yn dod o hyd i hen gamera ei Dad, ac yn mynd ati i ffilmio diwrnod cyffredin yn Nhy Ml. Morgan finds his Dad's old camera, and sets about filming an ordinary day in his life. 
07:05Gwdihw Mae yna lewod, ieir, armadillo a gwdihw ar y rhaglen heddiw. On today's programme, there are lions, chickens, armadillos and an owl! 
07:20Timpo Ffrwyth gwyllt: Mae yna Po yn cael trafferth gwerthu ffrwythau, oherwydd eu bod yn bownsio i ffwrdd! Fruit Oops: A Po finds it difficult to sell fruits, because they keep bouncing away! 
07:30Ynys Adra Cyfres yn dogfennu'r hyn y mae plant Cymru yn ei wneud wrth hunanynysu, drwy gyfrwng flogs wedi eu creu ganddyn nhw. Vlogs documenting what the children of Wales are doing in self-isolation. 
07:45Sion y Chef Mae Sin wedi trefnu dawns-ginio ac yn cael gwersi cha cha cha gan Mama Polenta. Sin learns the cha cha cha, but has to improvise when the town hall roof collapses. 
08:00Heini Cyfres llawn egni a chyffro yng nghwmni'r cymeriad lliwgar "Heini". A series full of movement and energy to encourage young children to keep fit. Heini visits a castle today. 
08:15Shwshaswyn Mae'r fowlen golchi llestri yn llawn swigod ac mae Fflwff wrth ei fodd yn eu dynwared. Mae Seren yn hoffi swn y dwr yn arllwys i mewn i'r sinc. Ond beth mae'r Capten yn ei wneud yn y sinc? 
08:25Y Teulu Mawr Er siom a gofid i Mrs Twt mae Timotheus yn gwahodd plant y Teulu Mawr draw i aros am noson. Much to Mrs Twt's alarm Timotheus invites Morus, Malan and Moc for a sleepover. 
08:40Nos Da Cyw Mae'r haul yn mynd i'w wely ac mae'n amser i ni gael stori fach cyn cysgu. Heddiw clywn am y tywydd gwirion. The sun is setting so get ready for a bedtime story about the silly weather. 
08:45Amser Maith Maith yn l Rhaglen lle gallwn ddysgu mwy am gyfnodau arall ar hyd y canrifoedd. A programme in which we learn more about different periods in history. 
09:00Meripwsan Mae Meripwsan eisiau darganfod dechrau'r enfys. Meripwsan wants to find the start of a rainbow. When it fades for good, he decides to make his own from different coloured objects. 
09:05Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
09:15Antur Natur Cyw Cyfres i blant meithrin sy'n trafod byd natur a gwahanol fathau o greaduriaid. Series for pre-school children introducing facts about animals and the natural world. 
09:30Octonots Mae nith a nai Capten Cwrwgl yn helpu eu hewythr i geisio achub tri walrws bach sydd mewn perygl ar ffloch i. Capten Cwrwgl's niece and nephew help save walrus pups on a drifting ice floe. 
09:45Cei Bach Mae Seren Siw wrthi'n peintio Ystafell yr Enfys, ond yn sydyn, mae'n sylwi ar fan ar y cei - sy'n gwerthu rholiau bacwn. Seren Siw spots a van parked on the quayside, selling bacon rolls. 
10:00Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
10:05Jambori Ymunwch a Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau lliwgar - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae! A musical adventure full of interesting sounds and colourful pictures! 
10:15Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
10:25Bach a Mawr Mae bisged Bach yn diflannu - ac mae Mawr yn edrych yn euog. Bach's cookie vanishes - and Mawr looks guilty. 
10:35Ahoi! Pwy fydd y mr-ladron sy'n ymuno Ben Dant a Cadi i herio'r byd y tro 'ma? From which school will these pirates come, to join Ben Dant and Cadi for a little adventure? 
10:55Ty Ml Mae Morgan yn dod o hyd i lun i rhywun sydd yn debyg iawn i Morgan ond dim y fo sydd yn y llun. Morgan finds a photograph of someone who looks very like Morgan but it's not him. Who is it? 
11:05Gwdihw Heddiw bydd Megan yn cwrdd chwningen Anest ac yn casglu ml gan wenyn Ysgol San Sir.Today we'll meet Anest's rabbit and Megan will be collecting the honey from the bees at Ysgol San Sir. 
11:20Timpo Eira gwyn: Po fwyaf mae'r eira yn cael ei glirio po fwyaf ddaw lawr! Say Snow Go: No matter how fast he clears the path, it just keeps snowing on a Citizen Po's garden! 
11:30Ynys Adra Cyfres yn dogfennu'r hyn y mae plant Cymru yn ei wneud wrth hunanynysu, drwy gyfrwng flogs wedi eu creu ganddyn nhw. Vlogs documenting what the children of Wales are doing in self-isolation. 
11:45Sion y Chef Mae Penny wedi trefnu arddangosfa o luniau. Tybed beth fydd y beirniad yn ei feddwl o hunan bortreadau'r plant? Sin gives the children chopped vegetables to make pizza self-portraits! 
12:00Codi Hwyl - UDA Mae'r ddau yn anelu am yr Unol Daleithiau! The pair head for the United States! [SL] 
12:30New: Datganiad COVID-19 Darllediad byw o ddatganiad Llywodraeth Cymru ar sefyllfa Covid-19. The Welsh Government's live statement on the Covid-19 situation. [SL] 
13:00Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
13:30Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. 
14:00New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Y Castell: Addurno Wrth i bwer y cannon chwalu ei bwrpas fel cadarnle, aeth y castell yn balas o ryfeddodau. How the castle changed from being a fortress to a temple to a romantic age which never existed. 
16:00Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
16:05Octonots Mae'r Octonots yn dilyn mamau pengwin ymerodrol sydd ar eu ffordd adref at eu teuluoedd. The Octonauts follow emperor penguin mums returning to their families. 
16:20Jambori Taith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau lliwgar - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae! Come and join Jam on a musical adventure full of interesting sounds and pictures... 
16:30Sion y Chef Mae trychineb yn y gegin yn golygu nad oes digon o fwyd gan Sin i fwydo pawb. All Izzy helpu? Disaster in the kitchen means there's not enough food for everyone. Can Izzy save the day? 
16:45Ynys Adra Cyfres yn dogfennu'r hyn y mae plant Cymru yn ei wneud wrth hunanynysu, drwy gyfrwng flogs wedi eu creu ganddyn nhw. Vlogs documenting what the children of Wales are doing in self-isolation. 
17:00Pat a Stan Pat a Stan - dau gyfaill hwyliog sy'n llwyddo i droi pob sefyllfa yn antur lloerig! Pat and Stan - two fun-loving mates who turn the most commonplace events into the craziest of adventures! 
17:10New: Byd Rwtsh Dai Potsh Mae Dai'n cael cariad, ond mae'n ymddangos mai estron oedd hi wedi'r cyfan. Un sy'n edrych yn deyg iawn i eitem cyfarwydd yn y ty! Dave gets a girlfriend, who turns out to be an alien! 
17:20Y Barf Mewn ogof ddirgel mae gan Y Barf a'i gyfaill ffyddlon Noni broblem! Mae eu gelyn pennaf Arch-Elin yn ceisio dwyn gallu plant Cymru i farddoni! Can Y Barf defeat the enemy of Welsh poetry? 
17:45Arthur a Chriw y Ford Gron Mae'r ffrindiau yn mentro i'r goedwig i ddarganfod mwy am gromlech rhyfedd a iasol yno. The crew are scared but venture anyway into the forest to discover more about an eerie singing dolmen. 
17:55Larfa Mae'r cymeriadau dwl yn cael tipyn o antur gyda char heddiw! The crazy characters have quite the adventure with a car today! 
18:003 Lle: Sean Fletcher Awn i Ysgol Widford Lodge, Penrhyn Gwyr a Llundain yng nghwmni Sean Fletcher o Good Morning Britain. TV presenter Sean Fletcher revisits Widford Lodge School, Tor Bay in the Gower & London. 
18:30Stori Pl-droed Cymru Bydd Dewi yn edrych ar yr amrywiol ffyrdd y mae ein clybiau a'u cefnogwyr pl-droed yn mynegi eu hunaniaeth. From fanzines to songs and social media, how do fans express their identity? 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
20:00New: Pobol y Cwm: Kelly Y tro hwn, cawn ddod i adnabod Kelly yn well, yng nghwmni'r actor Lauren Phillips. In this programme, we get to know Kelly's character a lot better, in the company of actor Lauren Phillips. 
20:25Only Men Aloud Yr wythnos hon bydd Only Men Aloud yn perfformio rhai o'i hoff weithiau o'r byd cerddoriaeth glasurol. Only Men Aloud perform some of their favourite works from the world of classical music. 
20:55New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
21:00New: Cefn Gwlad Dai Jones, Llanilar sy'n dilyn hynt a helynt Cymru wledig ac ambell i gymeriad lliwiog. Dai Jones, Llanilar takes a look at rural life in Wales and some of its more colourful characters. 
22:00New: Tewach Na Dwr Mae Jonna'n llewyrchu yn rl arweiniol y cynhyrchiad theatr, ac mae'r teulu ar fin cael cymydog newydd. Oskar waits for news on the identity of the dead body recovered from the sea. 
23:15Pobol y Rhondda Bydd Sin yn hel defaid ac yn blasu cwrw, yn clywed am deulu sydd wedi byw yn yr un ty ers 150 o flynyddoedd, ac yn camu i fyd un o sr YouTube. Sin will be herding sheep and sampling beer. 
23:50..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Twm Tisian Mae Twm Tisian yn plannu pob math o bethau hyfryd yn yr ardd yn cynnwys coeden wahanol iawn! Twm Tisian grows all sorts of plants in his garden, including a very interesting tree!