This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday

Listings for S4c on Wednesday, November 20 2019

06:00Bing Mae Bing eisiau tynnu llun mawr felly mae Fflop yn dod o hyd i sialc i wneud llun ar y pafin. Bing wants to draw a big picture so Fflop finds him some chalk to draw on the pavement. 
06:10Henri Helynt Mae gan Henri gyfle i ennill gwobr os ydy o'n garedig i Alun drwy'r dydd. Pa mor anodd all hynny fod? Henri could win a prize if he manages to be nice to Alun all day. How hard can it be? 
06:25Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
06:35Syrcas Deithiol Dewi Mae Dewi'n danganfod llwyth o sbwriel y mae Brn wedi ei gasglu. Dewi discovers a secret pile of scrap metal that Brn has been collecting. 
06:45Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddynt osod sialens i griw o Ysgol Bryn Iago, Pontarddulais. Dona and Ned ask youngsters from Ysgol Bryn Iago, Pontarddulais to learn a song. 
07:00Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
07:10Heini Yn y rhaglen hon bydd Heini'n ymweld chanolfan arddio. A series full of movement and energy to encourage young children to keep fit. In this programme Heini visits a garden centre. 
07:25Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
07:35New: Caru Canu Cyfres animeiddiedig gyda chaneuon a hwiangerddi traddodiadol a chyfoes. An animated series with traditional and contemporary songs and rhymes. 
07:40New: Ahoi! This is S4C 
08:00Ynys Broc Mr Lili Mae Lili'n defnyddio ei thrysor o'r traeth i greu anrheg ar gyfer oen bach. Lili uses her beach treasure to create the perfect gift for a baby lamb! 
08:10Ysbyty Cyw Bach Mae Cyw yn gorfod mynd ar frys i Ysbyty Ciw Bach mewn ambiwlans. Cyw is rushed to hospital in an ambulance. 
08:25Patrl Pawennau Mae cyfrifiadur Capten Cimwch yn anfon Clwcsan-wy i waelod y mr yn ddamweiniol. Cap'n Cimwch's talking computer accidentally sends Clwcsan-wy to the seafloor. 
08:40Bach a Mawr Mae Bach yn benderfynol o brofi mai ef ac nid Mawr yw'r gorau am wersylla. Bach is determined to prove that he and not Mawr is the best camper ever! 
08:50Digbi Draig Mae Glenys yn dod o hyd i fap sy'n dangos lle mae'r cnau yn yr helfa gnau yn cael eu cuddio ac mae'n ymuno yn y gm. Glenys finds a map showing where the nuts for the Nut Hunt are hidden! 
09:00Peppa Mae trigolion tref Peppa yn llawn cyffro i gyfarfod Mr Pytaten wrth iddo ddod i agor canolfan hamdden newydd. The residents of Peppa's town are excited to meet Mr Pytaten. 
09:05Cymylaubychain Mae Enfys eisiau cysgu, sy'n profi ychydig yn anodd gyda'r holl swn sydd yn y nen heddiw. Rainbow wants to sleep but there's too much noise. 
09:15Twt Mae criw'r harbwr yn penderfynu cynhyrchu eu ffilm eu hunain. Tybed beth fydd y stori a pwy fydd y sr? The harbour gang decide to create their own film. Do they have a story in mind? 
09:30Loti Borloti Mae Loti Borloti yn cwrdd Gwil sydd yn colli ei dymer yn hawdd. All Loti ei helpu i reoli ei dymer? Loti Borloti meets Gwil who loses his temper easily. Can Loti help him to control it? 
09:45Cei Bach Mae popeth yn mynd yn wych yng Nglan y Don - hyd nes i nain Mari gyrraedd. Everything seems to be going well at Glan y Don until Mari's grandmother arrives. 
10:00Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
10:10Heini Cyfres llawn egni a chyffro yng nghwmni'r cymeriad lliwgar "Heini". Yn y rhaglen hon bydd "Heini" yn gofalu am y ci. In this programme "Heini" looks after a dog. 
10:25Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
10:35Caru Canu Y tro hwn mae "Un a Dwy a Thair" yn gn sy'n ymarfer cyfri i ddeg. This time the song "Un a Dwy a Thair" helps practice counting to ten. 
10:40Ahoi! Mor Ladron ifanc o Ysgol Tan y Lan sy'n wynebu heriau Capten Cnec yr wythnos hon. The young pirates from Ysgol Tan y Lan face Capten Cnec's challenges this week. 
11:00Sbridiri Cyfres gelf i blant meithrin. Mae Twm a Lisa yn creu jigso o lun o Twm ar ei feic newydd. Twm and Lisa make a picture jigsaw. They also visit children at Ysgol Beca, Efailwen 
11:15Peppa Mae Taid Mochyn wedi adeiladu trn bach o'r enw Glenys. Grandad Pig has built a little train by the name of Glenys. Peppa and George go for a ride with their friends. 
11:25Deian a Loli - A Thrn Bach Tad-Cu Mae Deian a Loli yn rhewi'r oedolion i'r unfan ac yn dianc i'r sied i chwarae efo set drenau Tad-cu. The youngsters use their powers to freeze the adults so they can go off to play. 
11:45Bing Mae Bing eisiau chwarae ei gm parcio ceir efo Fflop ond mae Charli wedi dod i ymweld ac mae e'n difetha'r gm. Bing wants to play his car park game with Fflop but Charli messes up the game. 
11:50Blero yn Mynd i Ocido Wedi gwirioni ei fod am gael tro ar hedfan awyren Maer Oci, mae Blero'n llwyddo i lanio ar ben coeden! Blero gets to fly Mayor Oci's plane but this is no easy jet and he lands it in a tree. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Doctoriaid Yfory Mae Eben yn ymolchi er mwyn gweithio yn theatr Ysbyty Ystrad Fawr, Ystrad Mynach. Eben scrubs up to go into a hospital theatre in Ystrad Mynach and Moss follows a cancer patient. [SL] 
12:30Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. 
13:00Ar Lafar Cyfle arall i weld y rhaglen hon sy'n dechrau gydag astudiaeth o iaith lafar trigolion Penllyn a'r Bala. Another chance to take a look at Welsh dialects in the Penllyn and Bala area. 
13:30Bwyd Epic Chris Gwyliwch Chris yn cychwyn y gyfres newydd gyda swper 'sizzling' bwyd mr mewn man bwyta cyfrinachol yn Ninas Dinlle. Chris kicks off the new series with a sizzling seafood supper. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Ty Am Ddim Y tro hwn dau berson ifanc proffesiynol o Gaerdydd sy'n mynd i ocsiwn i brynu ty - ar ol nabod ei gilydd am ddim ond cwpwl o oriau. Two young professionals from Cardiff buy a house together. 
16:00Caru Canu Y tro hwn "Mynd Drot Drot" - cn draddodiadol am fam yn mynd i'r farchnad i siopa. This time "Mynd Drot Drot" - a traditional song about a mother going shopping to the market. 
16:05Bach a Mawr Mae Mawr am gael ei enw yn Llyfr Y Mwyaf, Y Gorau a'r Cyntaf drwy siglo ar ei siglen. Mawr is eager to have his name appear in The Book of Biggest, Bests and Firsts by swinging on his swing 
16:15Twt Mae Bethan a Caleb yn chwarae gyda barcud. Tybed a fydd Twt yn gallu eu helpu? Bethan and Caleb are flying a kite. Will Twt have any success with the kite when he has a go? 
16:30Digbi Draig Mae Betsi yn meddwl ei bod wedi rhoi swyn ar Conyn a'i wneud yn gawr. Betsi thinks she's turned Conyn into a giant! Cochyn and Digbi explain they've just seen him and he's the right size! 
16:40Ahoi! Mor-ladron o ble fydd yn helpu Bendant a Cadi y tro hwn? Pirates from which school are here to help Bendant and Cadi this week? 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Pengwiniaid Madagascar Mae Gwich yn cael ei wahardd o deyrnas y lemwriaid am gyffwrdd traed y Brenin Gwydion eto. Gwich is prohibited from entering the Kingdom of the Lemurs for touching King Gwydion's feet again. 
17:20Angelo am Byth Dilynwch Angelo, bachgen 12 oed, wrth iddo geisio rheoli ei fywyd drwy ddefnyddio cynlluniau doniol. Join Angelo, a 12 year-old boy, as he tries to gain control of his complicated life! 
17:30Pat a Stan Pat a Stan - dau gyfaill hwyliog sy'n llwyddo i droi pob sefyllfa yn antur lloerig! Pat and Stan - two fun-loving mates who turn the most commonplace events into the craziest of adventures! 
17:35Ditectifs Hanes Bydd y Ditectifs yn mynd yn bell yn l mewn amser ar drywydd stori sydd 30,000 o flynyddoedd oed! A deserted castle and a shipwreck feature today as the Ditectifs go back 30,000 years. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Codi Hwyl America Yn l yn y camperfan, mae'r actor John Pierce Jones a'r digrifwr Dilwyn Morgan yn teithio ar draws Indiana ac Illinois.The pair head off in their campervan across Indiana and Illinois. 
18:30Rhannu Mae'r gystadleuaeth yn parhau! Pwy wnaiff gipio'r 2000 a'u lle yn ffeinal y pencampwyr y tro yma? We continue! Who will claim the 2000 and their place in the Champions Final this time? 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
20:00Pobol y Cwm Mae Dani yn ei rhoi ei hun mewn sefyllfa anodd drwy boeni am fabi Kelly. Caiff Jaclyn siom yn Tesni. Dani puts herself in a difficult situation by worrying about Kelly's baby. 
20:55Chwedloni: Stori Sara Stori Sara. Sara's story. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: 47 Copa: Her Huw Brassington Yn y bennod yma bydd Huw yn ymweld 'r ymladdwr UFC, Brett Johns a'r Mynach Shaolin, Pol Wong, i geisio dysgu sut mae nhw yn delio gyda phoen. Follow Huw Jack Brassington's epic challenge. 
22:00Rygbi Pawb Uchafbwyntiau gm Coleg y Cymoedd v Ysgol Glantaf yng Nghynghrair Ysgolion a Cholegau Cymru. Highlights of the match between Coleg y Cymoedd and Ysgol Glantaf. EC available. 
22:45Galw Nain Nain Nain Y tro hwn, bydd Ffion Guest Rowlands yn chwilio am gariad gyda chymorth ei mamgu, Caerwen Pullin o Ddolgellau. Ffion Guest Rowlands looks for love with the help of her gran Caerwen Pullin. 
23:20Sgorio Rhyngwladol: Cymru v Hwngari Gm olaf ymgyrch ragbrofol Euro 2020 rhwng Cymru a Hwngari yn fyw. C/G 7.45. Wales and Hungary meet live in the final game of the Euro 2020 qualifying campaign. K/O 7.45. 
01:25Teleshopping Home Shopping. 
02:55..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Heulwen a Lleu Chwarae tywysogion a thywysogesau sy'n mynd bryd Heulwen a Lleu heddiw. In today's episode best friends Heulwen and Lleu play knights and princesses.