This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday

Listings for S4c on Thursday, October 18 2018

06:00Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn yn ymweld ? pherllan afalau er mwyn darganfod beth sy'n digwydd wrth wneud sudd afal. Rapsgaliwn will be visiting an orchard to find out how apples are turned into apple juice 
06:15Blero yn Mynd i Ocido Wedi i holl wenyn Ocido ddiflannu, mae Blero yn ymweld ? brenhines y gwenyn i gael pethau'n ?l i drefn. When all the bees disappear Blero and friends meet bee royalty to save the day. 
06:25Halibalw Ymunwch ? chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
06:35Bobi Jac Mae Bobi Jac a'i ffrind Cwningen yn cael antur yng nghefn gwlad. Bobi Jac and Nibbles the Rabbit go on a countryside adventure and play stompety stomp. 
06:50Igam Ogam Mae Igam Ogam wedi diflasu ac yn gofyn i'w ffrindiau adrodd stori wrthi. A bored Igam Ogam badgers her friends to tell her a story but gets angry when the story doesn't feature her. 
07:00Y Teulu Mawr Y Ras Fawr Mae'r plant yn trefnu ras rhwng Mrs Mawr a Mrs Twt i brofi pwy ydy'r mwyaf heini. Ond fydd hi'n ras deg? The children organise a race between Mrs Mawr and Mrs Twt. 
07:15Jen a Jim a'r Cywiadur Mae'r criw yn dod ar draws arth fach drist. Mae gan yr arth bentwr o lyfrau. Tybed a fydd darllen stori'n codi calon yr arth fach? Will reading a story help to cheer up a sad little bear? 
07:30New: Olobobs Mae'r Olobobs yn rhoi rhywbeth bant yn siop Norbet ond dyw Norbet ddim yn cofio beth yw enw'r peth. The Olobobs give something away at Norbet's shop but he can't remember what it's called. 
07:35Patr?l Pawennau Mae Cwrsyn ac Aled yn poeni'n arw am fynd i'r deintydd. Mae'n rhaid galw'r Pawenlu i helpu! Cwrsyn and Aled are scared of going to the dentist so Mr Parry calls the PAW Patrol to help. 
07:50New: Sam T?n Mae rhywun angen help Sam T?n ym Mhontypandy heddiw... Someone needs the help of Fireman Sam in Pontypandy today... 
08:00Da 'Di Dona Mae Dona'n dysgu bod yn gymhorthydd cymorth cyntaf gyda Trystan. Dona learns how to be a first aider with Trystan. 
08:10Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Mae yna lawer o weiddi, stompio a rhedeg pan ddaw'r Tarw i weld Mwnci. When Bull comes to visit there is a lot of shouting, stamping and running! 
08:20Ahoi! M?r-ladron o Ysgol Bro Helyg, Abertyleri sy'n ymuno ? Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec. Pirates from Ysgol Bro Helyg, Abertillery join Ben Dant and Cadi to challenge Capten Cnec. 
08:35Falmai'r Fuwch Amser stori gyda Falmai'r Fuwch. Story time with Falmai the Cow. 
08:45Twt Mae Cen Twyn wedi bod yn gweithio ar brosiect newydd ers tro ac mae Twt ar dan eisiau gweld beth yw'r peiriant newydd. Twt can't wait to see what Cen's new machine is and what it does. 
08:55Octonots Mae dau fwgan m?r deiliog bach wedi colli eu tad ac wedi cyrraedd yr Octofad yng nghanol pentwr o wymon. Two tiny leafy sea dragons make their way on board the Octopod hidden in seaweed. 
09:05Tili a'i ffrindiau Mae Fflur yn cael benthyg breichled ddisglair, ddisglair gan Tili ond wrth ymarfer yn frwdfrydig mae hi'n ei cholli! Tili lends Fflur her precious, sparkly bangle, but Fflur loses it! 
09:20Cled Dewch gydag Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch. Fun with Cled and friends as they discover the wonderful world around them. 
09:30Straeon Ty Pen Mae Tudur Owen ar gopa Everest ar gwch m?r-ladron yn siarad ? gorila, draig, band pres a Nain. Tudur Owen is on Everest in a pirate ship talking to a gorilla, a dragon and his grandmother. 
09:45Cei Bach Mae'r lloches anifeiliaid yn cau a chyn bo hir bydd Tudno a Tesni, y ddau ful bach, yn ddigartref. The animal sanctuary is closing - what will happen to the two little donkeys? 
10:00Rapsgaliwn Bob wythnos gyda chymorth ei ffrindiau bach aur a'i rap-lyfr hud fe fydd Rapsgaliwn yn datrys cyfres o bosau. Rapsgaliwn travels across Wales, rapping and dancing at every opportunity. 
10:15Blero yn Mynd i Ocido Mae sianeli teledu Ocido wedi drysu'n l?n ac mae'n rhaid i Blero a'i ffrindiau ddatrys y broblem. All Ocido's television channels are completely mixed up and Blero has to fix the problem. 
10:25Halibalw Ymunwch ? chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
10:35Bobi Jac Mae Bobi Jac yn mynd i'r fferm gyda'i ffrind, Cwningen. Bobi Jac and Nibbles the Rabbit go on a surprising farm adventure. 
10:50Igam Ogam Pan mae Hen Daid yn dioddef o ben tost, mae e angen tawelwch a heddwch, ond mae Igam Ogam yn mynd dros ben llestri i gadw pawb yn dawel! Igam Ogam makes an effort to be quiet! 
11:00Y Teulu Mawr Mae Mam wedi cael llond bol ar wneud popeth ei hun heb unrhyw help gan y plant. Mae hi'n mynd ar streic! Mrs Mawr goes on strike as she is fed up that no-one helps her with the daily chores. 
11:15Jen a Jim a'r Cywiadur Mae Seth y ci fferm yn cyfarth byth a hefyd a does neb yn gwybod pam! Seth the dog is barking a lot and nobody knows why! I wonder if Jen and Jim can work out why Seth is barking? 
11:30Olobobs Pan mae Crensh yn ffeindio tylwythen deg sneb arall yn gallu gweld mae'r Olobobs yn creu Dylan Dylwythen. When Crunch finds a new fairy friend no one can see, the Olobobs create Hairy Fairy. 
11:35Patr?l Pawennau Rhaid galw am y Pawenlu pan mae tylluan fach yn colli ei mam. The PAW Patrol are the ones to call when a mother owl loses her baby. 
11:50Sam T?n Pwy sydd angen help Sam T?n ym Mhontypandy heddiw, diolch i'r tren gofod? Who needs the help of Fireman Sam in Pontypandy today thanks to the space train? 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Haf Ganol Gaeaf Yn Ionawr 2002, aeth Iolo Williams a'r dringwr Caradoc Jones i Dde Georgia am antur. In January 2002, Iolo Williams and climber Caradoc Jones journeyed to South Georgia for an adventure. 
12:30Hedd Wyn: Canrif o Gofio 100 mlynedd wedi marwolaeth Hedd Wyn, Ifor ap Glyn sy'n olrhain hanes ei fywyd. 100 years after the death of Hedd Wyn in WWI, National Poet of Wales, Ifor ap Glyn, tells his tragic story. 
13:30Sion a Si?n Will ac Emma Evans a Gwenan a Michael Charters sy'n cystadlu yn rhaglen ola'r gyfres. Emma and Will Evans from Botwnnog and Michael and Gwenan Charters from Bala compete. Last in series. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Heddiw, bydd Huw Fash yn y gornel ffasiwn a Kevin Davies fydd yma gyda'i osodiadau blodau Hydrefol. Today, Kevin Davies will be in the studio with his Autumn flower arrangements. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05New: Glowyr Gofynwn pam mai de Cymru oedd y mwyaf peryglus ar un adeg allan o holl feysydd glo Prydain. We look at how the loss of life in South Wales coalmines was at once the highest in Britain. 
15:30New: Mwynhau'r Pethe Edrychwn ar gyfraniad Ifor Owen - cyn-bennaeth ysgol, arlunydd a golygydd - i ddiwylliant Cymru. We look at Ifor Owen - a former head-master, artist and editor - and his cultural life. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ?l ysgol. Programmes for youngsters after school: Olobobs, Sam T?n, Bobi Jac, Patrol Pawennau, Cacamwnci. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05New: Y Doniolis Mae Gwyneth Davies yn gofyn i'r Doniolis gwblhau gwaith ar y fferm, ond does dim syniad gyda'r ddau lle i ddechrau. Gwyneth Davies calls on the Doniolis to complete some work on the farm. 
17:10Kung Fu Panda Wrth i Po ymweld ? phentref genedigol Mantis, daw i'r amlwg nad ydy Mantis wedi bod yn gwbl onest gyda'r trigolion yno. Po discovers Mantis hasn't been entirely honest with the villagers. 
17:35Boom! Dyma'r sioe sy'n gwneud yr arbrofion na ddylech chi eu gwneud adre'! The second programme in a new science show that does the experiments you shouldn't do at home! 
17:45Rygbi Pawb Coleg Gwyr v Coleg Llandrillo Uchafbwyntiau o Gynghrair Ysgolion a Cholegau Cymru. Highlights from the Welsh Schools and Colleges League. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Codi Pac Geraint Hardy sy'n mynd ? ni i'r Trallwng am dro i weld beth sydd i'w wneud yno. Geraint Hardy introduces us to towns around Wales and this time we find out what there is to do in Welshpool. 
18:30Rownd a Rownd Mae John yn cyrraedd pen ei dennyn wrth i Mags fynnu mwy o arian, ac mae'n ystyried neud rhywbeth eithafol er mwyn ei thalu. John reaches the end of his tether as Mags insists on more money. 
19:00New: Heno Heno, estynnwn groeso i chi o Sain Ffagan, Amgueddfa Werin Cymru. Hefyd, byddwn yn fyw o Bortmeirion. Tonight, we come to you live from St Fagans National Museum of History. 
19:30Pobol y Cwm Mae Sara'n benwan gyda Britt am wneud iddi gredu fod Jason yn cael aff?r. Mae Non yn cael llond bol ar ymyrraeth Kath a Debbie. Non is fed up with Kath and Debbie's constant interference. 
20:00New: Trysorau'r Teulu Cawn olwg ar y geiriadur iaith Mizo cyntaf, sy'n perchen i'r cyn-Barchedig, Aneurin Owen. A look at the first Mizo language dictionary, whose owner is the Former Reverend Aneurin Owen. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Salon - Cyfres 3 Mae'r camerau wedi bod yn clustfeinio yn Llanharan, Caernarfon, Bangor a Llanybydder... The cameras have been eavesdropping at salons in Llanharan, Caernarfon, Bangor and Llanybydder. 
22:00New: Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
22:35Gweriniaeth Iwerddon v Cymru Gem b?l droed fyw rhwng Gweriniaeth Iwerddon a Chymru o Stadiwm Aviva, Dulyn. Cic gyntaf 7.45. Republic of Ireland play Wales in a live match from Aviva Stadium, Dublin. Kick-off 7.45. 
00:50Teleshopping Home Shopping. 
02:20..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00TiPiNi Hwyl yng nghwmni'r criw wrth iddynt gwrdd ? phlant ym Methesda. Fun with the crew as they meet youngsters in Bethesda.