This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday

Listings for S4c on Saturday, December 14 2019

06:00Peppa Pan mae hoff degan deinosor George yn colli ei gynffon, rhaid ymweld siop Mr Llwynog. When his favourite toy dinosaur loses its tail, George visits Mr Llwynog's Shop to find a new one. 
06:05Cymylaubychain Taflu peli eira sy'n mynd bryd y Cymylaubychain ond am ryw reswm, dydy peli eira Haul ddim cystal rhai pawb arall. The friends enjoy playing with snowballs but Haul's aren't very good! 
06:15Bach a Mawr Gofynnodd Bach i Mawr ddewis yr afal mwyaf suddlon ar y goeden ond mae'n gartref i gnonyn siaradus! Small asks Big to pick the juiciest apple on the tree but it's home to a talkative worm! 
06:25Meic y Marchog Wrth i Meic a'r Dreigiau chwarae yn yr eira maen nhw'n darganfod bod y Llychlynwyr wedi cyrraedd Glyndreigiau. Meic learns that Vikings like to have fun in the snow just like he does. 
06:40Asra Bydd plant o Ysgol Cwm Gwyddon, Abercarn yn ymweld ag Asra yr wythnos hon. Children from Ysgol Cwm Gwyddon, Abercarn visit Asra this week. 
06:55Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae hi'n gyfnod y Nadolig, a chaiff Ben a Mali fynd efo Magi Hud i ymweld Ffatri'r Coblynnod. It's Christmas time and the friends visit the toy factory. 
07:05Jen a Jim Pob Dim Mae 'na sr gwib di-rif yn gwibio heibio'r roced ac mae Jangl yn ceisio eu cyfri ond yn ei gweld yn amhosib. Jangl is trying to count shooting stars. There must be an easier way! 
07:20Twt Pan mae cylch achub yr Harbwr Feistr yn mynd ar goll, mae Twt yn penderfynu troi'n dditectif am y dydd. When the Harbour Master's life ring goes missing, Twt decides to become a detective. 
07:35Nico Ng Mae Nico wedi gwirioni wrth i Mam a Megan addurno'r cwch ar gyfer y Nadolig! Nico is excited when Mam and Megan bring out the trimmings to decorate the canal boat for Christmas! 
07:45Cei Bach Mae'n ddiwrnod pen-blwydd Capten Cled yn 60 oed, ac mae pawb yn y pentref wrthi'n paratoi rhywbeth go arbennig iddo ar ei diwrnod mawr. It's a big day for Captain Cled on his 60th birthday. 
08:00New: Stwnsh Sadwrn Byw Dewch draw i Stwnsh Sadwrn i fwynhau digon o hwyl i blant ifanc ac amrywiaeth o raglenni gwych. Join Stwnsh Sadwrn for a great variety of programmes for young children on the weekend. 
10:00Amser Maith Yn l Stori o Oes y Tuduriaid sydd gan Tadcu i Ceti heddiw - mae ieir newydd wedi cyrraedd ond mae nhw braidd yn wyllt. Grandad is telling a story about the new chickens at the Manor. [SL] 
10:15Trysorau'r Teulu Cawn olwg ar y geiriadur iaith Mizo cyntaf, sy'n perchen i'r cyn-Barchedig, Aneurin Owen. A look at the first Mizo language dictionary, whose owner is the Former Reverend Aneurin Owen. [SL] 
11:10Adre Yr wythnos hon byddwn yn ymweld chartref y gyflwynwraig deledu Heledd Cynwal ger Llandeilo.This week we'll be visiting television presenter Heledd Cynwal at her home near Llandeilo. [SL] 
11:35Ty Am Ddim Cyfres newydd sy'n rhoi ty am ddim i ddau berson i'w adnewyddu am 6 mis. New series that gives two people a free house to renovate - any profit they make, they get to keep! [SL] 
12:30Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. [SL] 
13:00Ar y Dibyn Un swydd fel arweinydd antur awyr agored ac wyth ymgeisydd yn dyheu i newid eu bywydau am byth! Eight eager applicants compete for a job as an outdoor adventure leader. [SL] 
14:00Cynefin Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Sin Tomos Owen sy'n ymweld Phontypridd; tref cafodd ei siapio gan sawl diwydiant gwahanol. The team visit Pontypridd; a town shaped by several industries. [SL] 
15:00Becws Cipolwg ar fywyd Beca fel gwraig i filwr a danteithion heb wenith a chynnyrch llaeth i ferched y cr. A snapshot of Beca's life as a military wife and cake shopping in London. [SL] 
15:30Cefn Gwlad Mae Dai yn ymweld theulu William a Heather Thomas, New Celtic Aberaeron. Hefyd, cwrwgla nos ar y Tywi, padlfyrddio ar Lyn Padarn a thrip i ffarm organig. Farming series with Dai Llanilar. 
16:30Wil ac Aeron: Taith Rwmania Mae Wil ac Aeron yn cyd-fyw 'r grwp ethnig lleiafrifol mwyaf yn yr Undeb Ewropeaidd, y Sipsiwn. Wil & Aeron spend time with the European Union's biggest ethnic minority group, the Gypsies. [SL] 
17:00Mynd ar Helfa Arth Addasiad Cymraeg o'r llyfr poblogaidd i blant a ysgrifennwyd gan Michael Rosen, We're Going on a Bear Hunt. Welsh language adaptation of the hit bedtime book 'We're Going on a Bear Hunt'. 
17:30C'Mon Midffild Mae Sandra ar fin cael ei babi, George yn cael hunllefau ac Arthur yn methu ffeindio tm! Sandra is expecting her first born, George is having nightmares and Arthur can't find a team! 
18:15Teilwng Yw'r Oen Perfformiad roc newydd Mei Gwynedd o'r Messiah gan Handel a berfformwyd yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd. Performance of a new rock musical arrangement of Handel's Messiah by Mei Gwynedd. 
19:15Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon y penwythnos. Weekend news and sport. 
19:30New: Scarlets v Bayonne Darllediad byw gm y Scarlets v Bayonne yng Nghwpan Her Rygbi Ewrop, Parc y Scarlets. C/G 7.45. Live Scarlets v Bayonne game in the European Rugby Challenge Cup. K/O 7.45. EC available. 
22:00'Run Sbit 'Dolig Mae un gorchwyl ar l i debygwyr 'Run Sbit cyn iddynt fwynhau eu parti 'Dolig ac mae Linda'n benderfynol o greu tipyn o sioe! The look-a-likes have one final job before their festive party! 
22:35Teulu'r Mans Noswyl Nadolig 1967. Heddwch ac ewyllys da i bob dyn. Wel, i bawb ond JS yng ngolwg Anti Elin. It's Christmas Eve 1967. Peace and good will to all men. Well all men except for JS! 
23:05New: Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
23:3547 Copa: Her Huw Brassington Mae Huw yn ymweld Gareth Morris, sy'n bwriadu rhwyfo ar draws yr Iwerydd, ac yn ymarfer gyda'r rhedwraig o fri, Lowri Morgan. Huw visits Gareth Morris who plans to row across the Atlantic. 
00:05Curadur Ifan Pritchard o'r band Gwilym sy'n curadu y bennod hon, gan ddewis yr artistiaid sydd wedi cael dylanwad arno o'r sn gyfoes. Ifan Pritchard of the band Gwilym curates this episode. 
00:40Teleshopping Home Shopping. 
02:10..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Bocs Bwgi Bolgi Mae gan Bolgi beiriant cerddoriaeth arbennig ac mae e a'i ffrindiau wrth eu bodd yn dawnsio. Bolgi has a special music machine and he and his friends love to dance to the music.