This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday

Listings for S4c on Wednesday, March 27 2019

06:00Bing Mae Bing yn mynd 'i degan Wil Bwni Wb i'r parc i weld yr hwyaid ac i chwarae ar y llithren. Bing takes his Hoppity Voosh toy to the park to see the ducks and to play on the slide. 
06:10Bach a Mawr Mae Bach yn credu bod Cati am droi'n pili pala - ond a wnaiff Mawr ddarganfod Cati mewn pryd? Bach thinks Cati will turn into a butterfly - but will Mawr find Cati in time? 
06:20Guto Gwningen Mae Nel Gynffon-wen ofn y tywyllwch, felly mae Guto a'i ffrindiau'n mynd i'r goedwig i chwilio am bryfed tn i oleuo'i stafell hi. Guto and his pals go into the woods to catch glow-worms. 
06:35Cymylaubychain Mae heddiw'n ddiwrnod mawr i Fwffa Cwmwl, ond mae'n teimlo'n betrusgar tu hwnt. It's a big day for Fwffa Cwmwl but it's also a bit daunting. 
06:45Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Dewi Sant, Llanelli i ddysgu'r gn 'Trychfilod'. Youngsters from Ysgol Dewi Sant Llanelli learn a song. 
07:00Jen a Jim Pob Dim Dim ond un darn o arian sydd gan Panda - mae'n rhaid ei fod wedi colli'r gweddill. Tybed all ei ffrindiau ei helpu i ddod o hyd iddo? Panda has lost some money -can his friends find it? 
07:15Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Mae Mwnci'n cael diwrnod da o chwarae a siglo nl ac ymlaen drwy'r coed ond nid rhaff mae'n cydio ynddi ond neidr! Monkey finds out how Snake slithers around and pokes his tongue in and out. 
07:25Shwshaswyn Mae'r llanw wedi gadael bob math o geriach ar l, ac mae'r Capten, Fflwff a Seren yn ei glirio. The tide has left some rubbish behind, and the Captain, Fflwff and Seren help to clean up. 
07:35Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae'r tylwyth teg yn dysgu eu gwersi ond mae rhywbeth yn mynd o'i le. All Mali a Ben ddatrys y broblem? Magi Hud is teaching the fairy girls some fairy rules when she is blown away. 
07:45New: Deian a Loli Does gan Deian a Loli ddim amynedd cael bath heno, felly maen nhw'n rhewi eu rhieni ac yn helpu Barti Biws a'i barot, Gwymon. Deian and Loli help Barti Biws, the funny little pirate. 
08:00Twt Mae Cen Twyn wedi bod yn gweithio ar brosiect newydd ers tro ac mae Twt ar dan eisiau gweld beth yw'r peiriant newydd. Twt can't wait to see what Cen's new machine is and what it does. 
08:15New: Cyw a'i Ffrindiau Mae hi'n ddiwrnod gwyntog heddiw ac mae Cyw yn creu rhywbeth arbennig iawn i'w hedfan yn y gwynt. It's a windy day, and Cyw makes something very special that can fly in the sky. 
08:20Yr Ysgol Heddiw mi fydd criw Ysgol Llanrug ac Ysgol Sant Curig yn gwneud ymarfer corff. It's time to keep fit in Llanrug and Sant Curig today and Jonathan will be playing football. 
08:35Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
08:45123 Dewch am dro hudol gyda Dili'r Dylwythen Deg i fyd y rhifau. Heddiw byddwn yn chwilio am y pry cop ar antur gyda'r rhif 8. We search for creepy crawlies on an adventure with the number 8. 
09:00Stiw Mae Stiw'n creu ei bapur newydd ei hun, ond tydi dod o hyd i stori dda ddim yn hawdd. Stiw makes his own newspaper but has trouble finding a good story. 
09:10Y Crads Bach Mae'n dymor yr haf ac mae'r pryfaid cop wedi bod yn dodwy wyau. It's early summer and all the spiders have been laying eggs. The baby spiders don't want to leave the safety of their web! 
09:15Boj O na mae Tada wedi colli ei het! Mae Boj yn benderfynol o ffeindio hoff het ei dad. Tada is distraught - he's lost his hat! Boj goes off to find it with the help of his friend Daniel. 
09:30Meic y Marchog Mae Sblash yn drist pan fo Meic a Sbarcyn yn chwarae gyda'i gilydd drwy'r amser. When Meic's dragons try to act scary, Sbarcyn is better at it and Sblash feels unhappy. Will Meic notice? 
09:45Cei Bach Tybed i ble mae Del yn mynd bob prynhawn dydd Iau ar l iddi gau'r siop yn gynnar? Huwi Stomp is desperate to know where Del goes every Thursday afternoon after she shuts the shop early. 
10:00Jen a Jim Pob Dim Mae Jen a Jim eisiau mynd am dro ar eu beiciau i rywle sy'n agos i'w cartre'. Jen and Jim want to go for a ride on their bikes. How will they know which places are far and which are near? 
10:15Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Mae Mwnci a Broga yn ffrindiau mawr ac yn dwlu chwarae 'Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud'. Monkey follows Frogs as he jumps, blows out his cheeks and croaks. 
10:25Shwshaswyn Mae Seren yn darganfod papur disglair wedi ei adael yn y parc, ac mae'r Capten yn mynd ar y llithren. Seren finds shiny paper in the park, and the Captain discovers the joys of the slide. 
10:35Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae'r Brenin Rhi yn dioddef o annwyd. All Mali a Ben ddod o hyd i bethau fydd yn ei helpu i wella? The King has a cold and needs medicine. Can Mali and Ben help make him feel better? 
10:45Deian a Loli Mae Deian a Loli wedi penderfynu bod yn rhaid cael gwared o'r ystlumod o'r atig. Ond haws dweud na 'neud! Deian and Loli have decided that they must get rid of the attic's bats! 
11:00Meripwsan Mae Meripwsan yn darganfod glaw ac yn dysgu sut mae aros yn sych. Meripwsan the cat discovers rain and how to stay dry. 
11:05Jen a Jim Pob Dim Mae 'na swn rhyfedd iawn yn dod o'r gofod heddiw. Beth neu bwy sy'n gwneud y synau? There's strange noise in space today. Who or what is responsible? Join Jen and Jim Pob Dim to find out. 
11:20Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach wrth ei bodd yn chwarae yn y glaw. The Little Princess loves playing in the rain. 
11:30Stiw Mae garej Taid yn llawn trugareddau, a daw hen gt law yn ddefnyddiol iawn i drwsio barcud Stiw. An old waterproof jacket in Taid's garage proves to be ideal material to fix Stiw's kite. 
11:45Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Bryn Iago, Pontarddulais i ddysgu cn 'Y Tywydd'. Youngsters from Ysgol Bryn Iago, Pontarddulais learn a song. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Y Dref Gymreig Yn y rhaglen hon byddwn yn ymweld thref Llandudno - hoff dref wyliau glan y mr Cymru. In this programme we will be visiting the town of Llandudno - Wales's favourite seaside resort. [SL] 
12:30Tywysogion: Llywelyn ein Llyw Olaf Hanes Llywelyn, y tywysog cyntaf, a'r olaf, i gael ei gydnabod yn Dywysog Cymru gan Frenin Lloegr. Llywelyn: the first, and last, Prince recognised as Prince of Wales by an English king. 
13:30Helo Syrjeri Mae Dr.Tom yn trin dafad sydd mewn lle anffodus; hefyd trip i'r clinic therapi lleferydd a chlaf sydd dolur a chlefyd siwgwr. Dealing with an unwelcome wart, speech therapy and a wound. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Melys Lais Rhys Meirion sy'n dod i wybod mwy am y canwr a gydiodd mewn calonnau pobl ledled y byd, David Lloyd. Rhys Meirion looks at the life of his singing hero, David Lloyd, born 100 years ago. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Pengwiniaid Madagascar Mae Peniog yn creu anifail anwes wedi ei wneud o jeli. Ond pa mor anwes ydy'r creadur llysnafeddog. Peniog creates a pet animal made of jelly. But how much of a pet is this slimy creature? 
17:20Ni Di Ni Pedair munud animeiddiedig yn rhannu darn o fywyd Emyr. Four minutes of animated insight into the life of Emyr. 
17:25Boom! Golwg ar nitrogen hylifol, sy'n gallu rhewi pethau'n syth a chreu ffrwydradau! A look at liquid nitrogen, which can instantly freeze things and cause explosions! 
17:35Ditectifs Hanes Heddiw mae Anni, Tudur a Hefin y Ditectif yn archwilio hanes Aberhonddu. The crew are on the track of the Celts and the Romans on the Brecon Beacons as they look at the history of Brecon. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Pobol y Rhondda Sin Tomos Owen sy'n cyfarfod y cerddor John Asquith, sy'n crwydro'r byd gyda'i waith. Sin Tomos Owen meets musician and linguist John Asquith who travels the world conducting choirs. 
18:30Cegin Bryn: Tir a Mr Bydd Bryn yn creu salad danteithiol gyda chnau cyll a chaws glas ac yn coginio ffesant i'w weini gyda 'sglodion. Bryn prepares a tasty salad with cob nuts and blue cheese and goes fishing. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
20:00Pobol y Cwm Mae Britt yn cloi Aaron yn y fflat, gan gredu mai hi yw yr unig un all ei amddiffyn. Britt locks Aaron in the flat, believing that she is the only one who can protect him. 
20:25New: Rhannu Mae'r gystadleuaeth yn mynd yn ei blaen am y 2,000 a'r lle yn ffeinal y pencampwyr ar ddiwedd y flwyddyn - dyma gyfle i ennill 10,000! The competition hots up - who will win the 10,000? 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Ar Goll Fis Tachwedd fe diflannodd Gary Shepherd-Mason o'i gartref yng Nghaerfyrddin. Dilynwn yr heddlu a'i deulu wrth iddynt chwilio amdano. We follow a search for a man missing from Carmarthen. 
22:00Mwy o Sgorio Amser newydd i Mwy o Sgorio, ond yr un yw'r cynnwys: y gorau o bl-droed Cymru. A new time for Mwy o Sgorio, but the contents stay the same: the best of Welsh football. 
22:30Fferm Ffactor Selebs Mae'r foment fawr wedi cyrraedd, gyda thm Anni Llyn yn cystadlu yn erbyn tm Aeron Pughe yn rownd derfynol y rhaglen. The teams go head to head down on the farm in the final challenge. 
23:30Galw Nain Nain Nain Tesni Roberts sy'n chwilio am gariad gyda chymorth ei mamgu, Gwyneth Roberts, y ddwy o Landdona, Ynys Mn. Tesni Roberts looks for love with the help of her gran Gwyneth Roberts. 
00:10Teleshopping Home Shopping. 
01:40..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Peppa Mae Taid Ci yn mynd Peppa, George a Carwyn Ci i ymweld goleudy Taid Cwningen. Taid Ci takes Peppa, George and Carwyn Ci to visit Taid Cwningen's lighthouse.