This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday

Listings for S4c on Monday, May 28 2018

06:00Hafod Haul Mae'n ddiwrnod cyffrous ar fferm Hafod Haul ac mae'r gof yn dod i bedoli Pedol. It's an exciting day at Hafod Haul farm when the blacksmith comes to give Pedol a new horseshoe. 
06:15Bobi Jac Mae Bobi Jac a'i ffrind Cwningen yn mynd i'r gofod. Bobi Jac and Nibbles the Rabbit go on a magical rollercoaster adventure in space. 
06:25Guto Gwningen Mae Guto'n dod o hyd i allwedd wedi ei chuddio yn llyfr mawr pwysig ei dad. Guto finds a mysterious key hidden in his father's journal and is determined to find out what it fits. 
06:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
06:50Ty Ml Mae Tedi Ml yn mynd ar goll, ac mae Morgan yn drist iawn, ond mae Sbonc yn achub y dydd. Tedi Ml goes missing and this makes Morgan very sad, but Sbonc saves the day. 
07:00Boj Mae Boj wedi trefnu treulio'r diwrnod yn chwarae gemau gyda Tada, ond mae Tada yn cael trafferth cadw lan gyda Boj. Boj is excited - he's spending the whole day playing games with Tada! 
07:15Jen a Jim Pob Dim Dydy Fflamingo ddim yn aros yn llonydd ddigon hir i'r criw ei fesur. Tybed oes ffordd arall o'i fesur? Flamingo doesn't stay still long enough to be measured. How else can they measure him? 
07:30New: Cyw a'i Ffrindiau Ymunwch Cyw wrth iddi drefnu parti syrpreis arbennig iawn i'w ffrindiau. Join Cyw as she arranges a very special surprise party for her friends. 
07:35Bing Mae Bing yn helpu Fflop i siopa ond wrth i Fflop dalu mae Bing yn gweld lolipop ac yn ei roi yn ei boced. Bing helps Fflop do the shopping and he can't resist popping a lolly in his pocket. 
07:45New: Asra Bydd plant o Ysgol y Garnedd, Bangor yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children from Ysgol y Garnedd, Bangor visit Asra this week. 
08:00Cymylaubychain Amser stori yw un o hoff amserau Bobo Gwyn o'r dydd a heddiw mae'n clywed stori sy'n tanio'i ddychymyg! Bobo Gwyn loves storytime and today he hears a story which fires his imagination. 
08:10Sali Mali Mwy o anturiaethau gyda Sali Mali a'i ffrindiau. More adventures with Sali Mali and friends. Today, Sali Mali makes a mask. 
08:15Y Teulu Mawr Mae Moc yn cael trafferth cau ei greiau, ac yn ei gweld hi'n braf ar oedolion sy'n gallu gwneud popeth. Moc thinks grown-ups can do everything, but his theory is soon put to the test! 
08:30Cled Dewch gydag Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch. Fun with Cled and friends as they discover the wonderful world around them. 
08:40Meic y Marchog Mae Meic yn sylweddoli bod cyfeillgarwch yn llawer pwysicach na sut mae rhywun yn edrych. Meic learns that friendship is about what's inside, not out, when his horse becomes spotted. 
08:55Dwylo'r Enfys Cyfres sy'n dysgu iaith Makaton i blant. Heddiw mae Heulwen yn cwrdd Bethan yn Llanuwchllyn. A series which teaches Makaton to young children. Today, Heulwen meets Bethan in Llanuwchllyn. [SL] 
09:10Stiw Wedi gwers natur yn yr ysgol yn trafod cuddliw, mae Stiw yn dychryn wrth weld unrhyw beth sydd streipiau du a melyn. Stiw becomes scared of anything with yellow-and-black stripes. 
09:25Oli dan y Don Mae Seb3 ar ymweliad 'r ardd newydd mae Oli a Beth wedi'i chreu. Seb3 visits Oli and Beth's new garden but Oli doesn't recognise him as he looks different. 
09:35Nodi Pan ddaw Pwtyn i ymweld Nodi, mae'n llawn cynnwrf, ac yn achosi hafoc yng Ngwlad y Teganau! Bouncing Ball comes to visit, full of bounce, and causes havoc around Toytown! 
09:45Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series with Tudur Phillips and his two friends. 
10:00New: Patrl Pawennau Mae'r cwn yn gwneud eu gorau i ddysgu'r hen grefft o Cwn-Ffw gan Sensei Ffarmwr Bini. The pups are learning the ancient art of Pup-Fu! 
10:30New: Eisteddfod yr Urdd Anni Llyn fydd yn eich croesawu i fore cyntaf Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Brycheiniog a Maesyfed. Art, Design &Technology Ceremony and early competitions. English commentary available. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05New: Eisteddfod yr Urdd Anni Llyn sy'n cyflwyno'r cystadlaethau ar gyfer plant iau'r ysgolion cynradd. Live coverage of the competitions for younger primary school pupils. English commentary available. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Eisteddfod yr Urdd Iwan Griffiths sy'n cyflwyno mwy o gystadlu'r dydd gyda Lois Cernyw yn hel straeon ar y maes. Iwan Griffiths presents coverage of the afternoon's competitions. English commentary available. 
16:00New: Eisteddfod yr Urdd Darllediad byw o brif Seremoni'r dydd: Cystadleuaeth y Fedal Gyfansoddi dan 25 oed. Live coverage of the Medal Ceremony for Music Composition. English sound-track available. 
16:30New: Eisteddfod yr Urdd Cystadlaethau ola'r dydd ac wedyn holl gyffro canlyniadau'r llwyfan.The last of the day's competitions followed by the day's stage results. English sound-track available. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Y Ty Arian Yn rhaglen ola'r gyfres, byddwn yn croesawu'r teulu Davies o Waunfawr, ger Caernarfon i'r Ty Arian. In the final episode we meet the Davies family from Waunfawr near Caernarfon. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
20:00New: Eisteddfod yr Urdd Ymunwch Heledd Cynwal am uchafbwyntiau diwrnod cyntaf Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Brycheiniog a Maesyfed. Heledd Cynwal presents highlights from the first day of the Urdd Eisteddfod. 
21:00New: Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. 
21:30Chwilio am Mary Vaughan Jones Stori Mary Vaughan Jones, un o awduron plant mwyaf llwyddiannus yr iaith Gymraeg ac awdures Sali Mali. The story of Mary Vaughan Jones, creator of Sali Mali, 100 years since her birth. 
22:30FFIT Cymru Dyma'r foment fawr i'r pump ar l yr ymdrech i wella eu ffitrwydd - Her Genedlaethol 5K ar y cyd gyda Parkrun. The Leaders attempt the 5K National Challenge in conjunction with Parkrun. 7/8 
23:30Corff Cymru Y system gylchrediad yw thema Corff Cymru'r wythnos hon. The circulatory system. What happens to the body when it is pushed to the utmost? How does the body cope with extreme cold and heat? 
00:00Eisteddfod yr Urdd Ymunwch Heledd Cynwal am uchafbwyntiau diwrnod cyntaf Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Brycheiniog a Maesyfed. Heledd Cynwal presents highlights from the first day of the Urdd Eisteddfod. 
01:05Teleshopping Home Shopping. 
02:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Yr Ysgol Heddiw mi fydd criw Ysgol Llanrug ac Ysgol Sant Curig yn gwneud ymarfer corff. It's time to keep fit in Llanrug and Sant Curig today and Jonathan will be playing football.