This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday

Listings for S4c on Thursday, February 27 2020

06:00Peppa Daw Doctor Bochdew y milfeddyg i ddangos ei hanifeiliaid anwes i'r Ysgol Feithrin. Doctor Bochdew the vet comes to Peppa's playgroup to show the children her pets. 
06:05Hafod Haul Mae Heti'n sl yn ei gwely ar fferm Hafod Haul heddiw, ond mae'r anifeiliaid yn aros am eu bwyd. Heti is ill in bed, but all the animals are waiting for their breakfast. Who can help? 
06:20Meic y Marchog Mae Meic am gael mwy o bethau na neb arall i'w ffeirio yn y ffair felly mae'n mynd phethau pobl eraill heb ofyn. Meic collects things that don't belong to him but he learns this is wrong. 
06:35Sblij a Sbloj Mae'r ddau ddireidus yn mynd am wyliau, gan lwyddo i golli darn o'r jig-so efo'r lythyren 'j' arno! Sblij and Sbloj go on holiday in a caravan - and somehow manage to lose the letter 'j'! 
06:45Gwdihw Megan Llyn fydd yn cwrdd phob math o anifeiliaid, rhai gwyllt, rhai dof a rhai anhygoel. Megan Llyn meets all sorts of animals - some wild, some tame and some really strange! 
07:00New: Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
07:05Cymylaubychain Mae Baba Gwyrdd yn weithiwr araf a phwyllog. Tybed a all ddarbwyllo Enfys i weithio'r un ffordd? Baba Gwyrdd works slowly and surely. Can Enfys be persuaded to work in the same way? 
07:15New: Sigldigwt Mae Gwesty Sigldigwt ar agor! Heddiw cawn gwrdd Morgan y neidr filtroed a Lola a'i ieir. Today we meet Morgan the millipede and Lola and her hens. 
07:30Dathlu 'Da Dona Heddiw, bydd Gertrude yn cael parti'r enfys gyda Twm Tisian. Today, Gertrude will be having a rainbow party with Twm Tisian. 
07:45Blero'n mynd i Ocido 'Does gan robot mwyaf Ocido, Al Tal, ddim synnwyr cyffwrdd. All Blero a'i ffrindiau ei helpu i deimlo eira? Ocido's biggest robot, Al Tal, has no sense of touch - can Blero and crew help? 
08:00Tatws Newydd Mae Cain yn canu cn o'r galon am fod yn daten. Chip sings a heartfelt song about being a potato. Though he can't do many physical things, he is proud of who he is. 
08:05Dwylo'r Enfys Mae Heulwen yn mynd ar antur gyda Cian heddiw wrth iddyn nhw chwilio am fr-ladron. Heulwen goes on an adventure today with Cian as they search for pirates. [SL] 
08:20Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
08:30Heini Yn y rhaglen hon bydd Heini'n cadw'n heini wrth siopa bwyd mewn archfarchnad. In this programme Heini is shopping for food at a supermarket. 
08:45Abadas Ymunwch 'r Abadas ar antur arbennig unwaith eto! 'Bwi' yw'r gair newydd heddiw. Today's word is 'buoy'. Who will be chosen to find today's exciting new word; Hari, Ela or Seren? 
09:00Digbi Draig Mae Digbi'n sicr mai fo fydd y gorau yng nghystadlaethau Gemau Pen Cyll eto eleni. Ond a fydd o tybed? Digbi is sure he'll be best at all the events at the local Games. But will he? 
09:10Sbridiri Mae Twm a Lisa yn creu crocodeil ac yn ymweld ag Ysgol O.M. Edwards. Twm and Lisa make a crocodile and visit children at Ysgol O.M. Edwards and create a large cardboard crocodile. 
09:30Boj Mae Boj a'i ffrindiau yn ymarfer am gyngerdd Mr Clipaclop yn Hwylfan Hwyl. Boj's friends are all practising to play in a concert in the park. But Daniel breaks his guitar. Can Boj help? 
09:40Y Teulu Mawr Cyfres gartwn i blant am deulu o eliffantod swnllyd. Cartoon series for young children about a family of lively elephants. 
09:50Nico Ng Mae Nico a'i ffrindiau, Deio, Hari a Macsen, yn cael diwrnod o hwyl yn y cytiau cwn. Nico and friends, Deio, Hari and Macsen spend a fun day at the kennels. 
10:00Sblij a Sbloj Heddiw, mae'r ddau ddireidus yn mynd i'r orsaf dn gan lwyddo i golli'r llythyren 'l' oddi ar yr arwydd! Sblij and Sbloj visit the local fire station and manage to lose the letter 'l'! 
10:10Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
10:25Bach a Mawr Mae Mawr yn poeni pan mae Bach yn penderfynu mynd i fyw i fyny yn y goeden. Big is worried when Small decides to live up in the tree. 
10:35Blero yn Mynd i Ocido All Blero ddim deall pam bod ei gert yn gwrthod symud. Blero can't work out why his cart can't move. The wheels just won't go round so off he goes to Ocido to find out why. 
10:45Dwylo'r Enfys Trip i Dde Cymru i Heulwen heddiw, ac mae Ffion wedi trefnu iddi gyfarfod Ethan. It's a trip to South Wales for Heulwen today to meet Ethan and some donkeys! [SL] 
11:00Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
11:05Meic y Marchog Mae Sblash am gael adrodd stori wrth bawb amser gwely, ac mae Meic yn benderfynol o ddod o hyd i stori antur iddo. Sblash wants to tell a bedtime story and Meic tries to find him a good one. 
11:20Sigldigwt Mae Gwesty Sigldigwt ar agor! Pa anifail wnawn ni gwrdd heddiw tybed? Which animal will we meet today at Gwesty Sigldigwt? 
11:35Jambori Ymunwch a Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae! Join Jam on a musical adventure full of interesting sounds and pictures! 
11:45Sion y Chef Mae trychineb yn y gegin yn golygu nad oes digon o fwyd gan Sin i fwydo pawb. All Izzy helpu? Disaster in the kitchen means there's not enough food for everyone. Can Izzy save the day? 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Pobol y Rhondda Sin Tomos Owen sy'n teithio trwy Gwm Rhondda gyda'i frwsh a'i baent i greu cyfres o luniau trawiadol o'r cwm. Sin Tomos Owen travels through the Rhondda painting pictures along the way. [SL] 
12:30Heno Heno, byddwn yn Y Senedd mewn digwyddiad dathlu Dydd Gwyl Ddewi. Hefyd, bydd Geraint Lloyd yn westai yn y stiwdio. Tonight, we're in the Senedd at an event celebrating St David's Day. 
13:30Dan Do Y tro hwn: cartref Fictoraidd ar ei newydd wedd, bwthyn wedi ei ddylanwadu gan y 70au a chartref teulu cyfoes ond cartrefol. A renovated Victorian home, a 70's inspired cottage, and more. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Heddiw, bydd Huw yn rhannu ei gyngor ffasiwn a bydd Kevin Davies yn dangos sut i drefnu blodau ar gyfer Dydd Gwyl Dewi. Today, Huw shares his fashion tips. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Cynefin Bydd Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Sin Tomos Owen yn cychwyn cyfres newydd o Cynefin trwy grwydro o amgylch Tyddewi. The new series of Cynefin starts with a visit to St David's. 
16:00Peppa Wrth chwarae yng ngardd Taid Mochyn, mae Peppa a George yn darganfod malwen fach. While playing in Grandpa Pig's garden, Peppa and George come across a snail. 
16:05Blero yn Mynd i Ocido Mae'n ddiwrnod tywyll a gwlyb yn y byd go iawn, ac mae Blero'n gweld rhywbeth syfrdanol y tu allan i'w ffenest. It's a grey, rainy day and Blero can see an amazing arch in the sky. 
16:15Rapsgaliwn Bob wythnos gyda chymorth ei ffrindiau bach aur a'i rap-lyfr hud fe fydd Rapsgaliwn yn datrys cyfres o bosau. Rapsgaliwn travels across Wales, rapping and dancing at every opportunity. 
16:30Sion y Chef Mae trychineb yn y gegin yn golygu nad oes digon o fwyd gan Sin i fwydo pawb. All Izzy helpu? Disaster in the kitchen means there's not enough food for everyone. Can Izzy save the day? 
16:45Sigldigwt Ysgol Pwll Coch sy'n help yng Ngwesty Sigldigwt heddiw a byddwn yn cwrdd ag Annie a Megan sy'n berchen ceffylau. We meet Annie and Megan who both own horses. 
17:00SpynjBob Pantsgwr Mae haint yn lledu dros Bant y Bicini gyfan. SbynjBob's whole body is covered in a rash and the infection soon spreads throughout Pant y Bicini. 
17:10Sbargo Rhaglen animeiddio fer. Short animation. 
17:15New: Arthur a Chriw y Ford Gron Mae Merlin ac Arthur yn sylwi bod cleddyf sanctaidd Llydaw heb esboniad yn colli ei sglein amddiffynnol! Merlin and Arthur notice the sacred sword of Brittany is losing its protective glow! 
17:25Prosiect Z A fydd y 5 disgybl dewr yn dianc neu'n cael eu troi yn Zeds? Heddiw mae'r Zeds wedi cyrraedd Ysgol Bodedern. Will the 5 brave Ysgol Bodedern pupils escape or be turned into Zeds? 
17:50New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
18:00Nyrsys Y tro hwn awn i Ysbyty Gwynedd Bangor ac Adran Gofal Lliniarol Arbennig Penglais i weld y gwaith da. We visit Ysbyty Gwynedd Bangor and the Specialist Palliative Care Unit in Penglais. 
18:30Rownd a Rownd Mae'r tensiwn yn parhau ar l i Britney gerdded allan o dy'r Ks, a'r sefyllfa'n gwaethygu nes i rywun annisgwyl ei chysuro. Tension grows following Britney's departure from the Ks' house. 
19:00New: Heno Heno, cawn gwmni ffisiotherapydd tm rygbi menywod Cymru, Elain Roberts, ac mi fyddwn ni'n fyw yn seremoni Gwobrau'r RTS Cymru yng Nghaerdydd. Tonight, we're live from the RTS Cymru Awards. 
19:30New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
20:00Pobol y Cwm Tra bod Jaclyn yn ceisio ei gorau i ymbellhau oddi wrth ei brawd, caiff Gerwyn ei lusgo yn ddyfnach i fyd tywyll Dylan. The news about Jim leaves the village reeling. 
20:25Rownd a Rownd Mae'r dirgelwch yn parhau ynglyn a dychweliad Dani, a llwydda i daflu llwch i lygaid pawb ond ei thad. The mystery surrounding Dani's return continues. 
20:55New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
21:00New: Corau Rhys Meirion Y nod: creu cor ym Mhen Llyn gyda gwirfoddolwyr y gwasanaethau brys a rhai sydd wedi eu hachub ganddynt. Forming a new choir in Pen Llyn of emergency service workers and those they've saved. 
22:00New: Curadur Daw'r bennod yma o Curadur yn fyw o stiwdio 'Mirores' - rhaglen gylchgrawn, fyw, newydd sbon Ani Glass. We're llive from the 'Mirores' studio - Ani Glass's brand-new live magazine programme. 
22:30New: Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
23:00Y Stiwdio Gefn Lisa Gwilym sy'n cyflwyno rhaglen gyffrous arall yng nghwmni tri o fandiau mwyaf poblogaidd Cymru - Yr Eira, Gildas ac Aled Rheon. With music from Yr Eira, Gildas and Aled Rheon. 
23:30Mwy o Sgorio Y cerddor Al Lewis yw cwmni Dylan Ebenezer ac Owain Tudur Jones i drafod straeon yr wythnos ym myd y bl gron. Musician Al Lewis is this week's guest to discuss the beautiful game. 
00:05Teleshopping Home Shopping. 
01:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00New: Bing Mae Swla'n peintio Dantosawrws ar wyneb Bing, gan ddechrau gyda lliw gwyrdd Danto. Sula is painting Dantosawrws on Bing's face, starting with Bitey's signature green.