This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday

Listings for S4c on Saturday, July 4 2020

06:00Ty Ml Mae'n ddiwrnod dysgu sut mae edrych ar l anifail anwes yn yr ysgol, ond dydy pethau ddim yn mynd fel y dylen nhw. Things go wrong when the youngsters are supposed to be learning about pets. 
06:10Ahoi! Pwy fydd y mr-ladron sy'n ymuno Ben Dant a Cadi i herio'r byd y tro 'ma? From which school will these pirates come, to join Ben Dant and Cadi for a little adventure? 
06:25Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
06:30Deian a Loli a'r Blodau Parablus Mae Mam yn sl yn ei gwely gydag annwyd trwm ac mae Deian a Loli yn dianc o'r ty er mwyn chwilio am dusw o flodau gwyllt i godi ei chalon. Deian and Loli try to pick wild flowers for Mam. 
06:45Patrl Pawennau Mae fan Mr Parri yn sglefrio ar y rhew! Mae'n rhaid i'r Pawenlu achub y fan a bwyd y cwn bach. Mr Parri's van slides onto the frozen bay during a delivery! Can the pup food inside be saved? 
07:00Twm Tisian Mae Twm yn ymweld 'r llyfrgell heddiw ac mae e'n dewis sawl llyfr difyr i fynd adre gyda fe. Today Twm visits the library and chooses several interesting books to take home with him. 
07:05Meic y Marchog Mae'n rhaid i Meic ddysgu meddwl am bobl eraill, nid amdano fo'i hun. Meic has to learn to think of others instead of just thinking of himself. 
07:20Sigldigwt Ymunwch gyda Tref y ci, Elin a Berian wrth iddynt edrych ar l pob math o anifeiliaid gyda help eu ffrindiau ifanc. Today we meet Bili the hamster, guinea pigs and Gwen and her Alpaca. 
07:35Octonots Wrth blymio i'r dyfnfor du, mae criw o Fwydod Tanio yn ymosod ar yr Octonots. While diving down to the Midnight Zone, the Octonauts are attacked by bomber worms. 
07:45Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jcs a chymeriadau dwl newydd sbon. A comedy show for pre-school children, full of sketches, jokes and fun! 
08:00New: Mwy o Stwnsh Sadwrn Hanner awr o LOLs gyda Owain, Mari a Jack o'u cartrefi. Gemau, rapio, cystadleuthau a'ch fideos chi. Half an hour of LOLs with the gang from their homes. Games, competitions & more. 
08:25Byd Rwtsh Dai Potsh Pan mae Beti'n mynnu fod Dai yn dod o hyd i hobi mae'n penderfynu mynd ar helfa drysor ac yn ysgwyd seiliau ei gartref. When Betty insists Dave finds a hobby he takes up treasure hunting. 
08:35MabinOgi - Ogi a Mwy! Criw Stwnsh yn cyflwyno chwedlau Cymru mewn ffordd ti 'rioed 'di gweld o'r blaen! Yr wythnos hon, dyma eu fersiwn nhw o stori Culhwch ac Olwen. The Stwnsh team do their take on Welsh myths. 
09:00Bwystfil Os yn fach neu'n fawr, yn fflwfflyd neu'n ffyrnig, mae rhaid i anifeilaid fwyta er mwyn goroesi. Yn y rhaglen yma, ni'n cwrdd a 10 anifail llwglyd. We meet 10 of the hungriest animals. 
09:10Kung Fu Panda Mae Po yn cael cip sydyn ar Ddrych Cyfriniol Yin a Yang sy'n hollti ei bersonoliaeth rhwng y Panda diofal, doniol a'r Ddraig Ryfelwr dywyll. Po can't resist a peek at the Mystical Mirror. 
09:35New: Siwrne Ni Cyfres newydd yn dilyn plant a'u teuluoedd wrth iddyn nhw deithio mewn car gyda'i gilydd ar siwrnai arbennig. This time, gymnast Ffion is on her way to a pre-competition training session. 
09:40Dreigiau: Gwarchodwyr Berc Mae Igion a Stoic yn darganfod tri Tharanfraw ieuanc amddifad ar ynys fechan ac mae Igion yn sicrhau Stoic y gall eu hyfforddi. Three baby Thunderdrums follow Igion a Stoic back to Berc. 
10:00Trysorau'r Teulu Mae gan Jack gasgliad o hen esgyrn a chleddyf sydd, yn ei farn, o bwys hanesyddol i Gymru. Jack has a collection of old bones and a sword inherited from the family - what is their worth? [SL] 
11:00Cwpwrdd Epic Chris Mae Chris wedi bod yn pori drwy lyfr coginio ei Nain, Mrs Robaitsh post bach, am 'Cofi soul food'. This time: Nana's old-school ham and parsley sauce, 10-min Chilli using leftovers, & more. [SL] 
11:30Cegin Bryn: Yn Ffrainc Bydd Bryn yn teithio i ardal le de France i gwrdd Sin Melangell Dafydd a darganfod mwy am fwydydd a thraddodiadau coginio'r ardal. Bryn tastes chocolate and Brie in le de France. [SL] 
12:00Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. [SL] 
12:30Cymry ar Gynfas: Catrin Finch Y tro hwn, bydd yr artist Annie Morgan Suganami yn mynd ati i geisio portreadu Catrin Finch. Annie Morgan Suganami attempts a portrait of harpist, composer and performer Catrin Finch. [SL] 
13:00Dan Do Ymweliad hen ffermdy gydag estyniad cyfoes, cwt sydd wedi ei addasu yn gartref clyd, a thy teras ar lan y Fenai. This week we visit a hut that's been adapted into a cosy home, plus more. [SL] 
13:30Cynefin Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Sin Tomos Owen sy'n crwydro o amgylch Caerfyrddin ar drywydd straeon cudd tref hynaf Cymru. We discover some of the hidden stories of Wales' oldest town. [SL] 
14:30Y Fets Y tro hwn ar y Fets, mae'r gwanwyn wedi cyrraedd a thymor wyna'n dechrau felly mae'n brysur yn y sied yng nghefn y practis. Spring has arrived, so it's a busy time out in the lambing shed. [SL] 
15:30Codi Hwyl Mae John a Dilwyn anelu am Dingle, tref hyfryd yn llawn ymwelwyr a thrigolion sy'n siarad Gwyddeleg. Another chance to see John and Dilwyn set sail for Dingle as bad weather sets it. [SL] 
16:00Ceffylau Cymru Y bach a'r mawr sydd dan sylw ym mhennod olaf y gyfres - o geffylau gwedd i'r Shetland. The little and large of the equine world - from Shetland ponies to Shire horses. Last in series. [SL] 
16:30Caru Siopa Y gyflwynwraig Lara Catrin sy'n herio dau berson i gystadlu yn erbyn ei gilydd mewn sialens ddillad. Two fashion-conscious people compete against each other to transform charity shop items. [SL] 
17:00Ynys Adra Cyfres yn dogfennu'r hyn y mae plant Cymru yn ei wneud wrth hunanynysu, drwy gyfrwng flogs wedi eu creu ganddyn nhw. Vlogs documenting what the children of Wales are doing in self-isolation. 
17:15Olobobs Mae pawb yng Nghoedwig yr Olobob yn gyffrous i glywed Norbet yn dweud jcs yn ei Sioe Ddigri, ond mae'r gynulleidfa yn anodd ei phlesio! Can the Olobobs help Norbet find his funny bone? 
17:20Patrl Pawennau Mae'r Pawenlu yn chwilio am drysor y mr-leidr Capten Mwng-ddu ar l i Capten Cimwch ddarganfod ei ogof gudd. The PAW Patrol search for the treasure of the infamous Pirate Captain Blackfur. 
17:45Gm Gartre Cyfres cwis chwaraeon hwyliog ble fydd cefnogwyr o'r campau yn cystadlu yn erbyn seren o fyd chwaraeon. Sports quiz pitting super fans against stars from the sporting world and other faces. 
18:15Clwb Rygbi: Caerdydd v Abertawe 97 Rhaglen yn bwrw golwg yn l dros rownd derfynol Cwpan Swalec 1997, rhwng Caerdydd ac Abertawe. Programme looking back on the 1997 Swalec Cup final between Cardiff and Swansea. 
19:15New: Newyddion S4C Newyddion y penwythnos. Weekend news. 
19:30C'mon Midffild Mae Brynaber yn herio Bryncoch i gystadleuaeth Trivial Pursuit. Classic comedy with the Bryncoch United football team. Brynaber challenge Bryncoch to a Trivial Pursuit competition. 
20:00New: Miwsig fy Mywyd Cefin a Rhian Roberts sy'n ein tywys drwy stori Glanaethwy yng nghwmni Tudur Owen, wrth ddathlu 30ml ers sefydlu'r ysgol. Cefin and Rhian Roberts take us through the Glanaethwy story. 
21:00Cyngerdd Gwyn Hughes Jones Cyngerdd o Bafiliwn Eisteddfod Mn yng nghwmni'r tenor Gwyn Hughes Jones. Concert from the 2017 Eisteddfod with Gwyn Hughes Jones, Iwan Llywelyn Jones and a vocal quartet from Angelsey. 
22:30Stand Yp: Elis James Y comedwr o Sir Gr, Elis James, sy'n edrych trwy 'Lygaid y Byd' ar Gymru yn ei sioe gomedi. Tonight Elis James looks at life in Wales through the 'Eyes of the World' in his stand up show. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Shwshaswyn Ni ar y mr! Fflwff sy'n mwynhau mynd nl a mlaen, Seren sy'n mwynhau mynd i fyny ac i lawr a'r Capten sy'n mynd rownd a rownd! Fflwff, Seren and the Captain have fun sailing on the sea!