This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday

Listings for S4c on Wednesday, August 22 2018

06:00Hafod Haul Mae'n ddiwrnod cneifio ar y fferm, ond mae Daloni'r ddafad yn ofn swn y peiriant. It's time for the sheep to be sheared, but one sheep, Daloni, is scared of the noise. Will she be sheared? 
06:15Digbi Draig Mae Conyn yn ceisio adeiladu pr o goesau mecanyddol er mwyn ennill cystadleuaeth yn y Ffair Ddyfeisio i Gorrachod. Conyn tries to build some mechanical legs in order to win a competition. 
06:25Guto Gwningen Mae craig anferthol ar fin disgyn yn y dyffryn, ac fe all ddinistrio ty Mrs Tigi-Dwt! With a landslide about to fall in the valley, can the friends avert disaster? 
06:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
06:50Ty Ml Mae Morgan a'i ffrindiau yn cael tipyn o hwyl yn chwarae gyda thelesgop. Morgan and his friends have a lot of fun playing with a telescope. 
07:00Boj Mae Boj, Rwpa a Carwyn yn ceisio am eu bathodynnau 'Goroesi'. Boj, Rwpa and Carwyn are trekking for their Ranger survival badges but Carwyn's satnav boots go on the blink. 
07:10Heini Rhaglen sy'n annog plant bach a'u rhieni i gadw'n heini! Series encouraging youngsters and their parents to keep fit! Heini goes to the beach today. 
07:25Twm Tisian Mae Twm Tisian yn cael trafferth hedfan ei farcud lliwgar nes ei fod yn cael syniad penigamp! Twm Tisian has trouble flying his colourful kite until he comes up with a brilliant idea! 
07:35Bing Mae Bing yn mynd 'i degan Wil Bwni Wb i'r parc i weld yr hwyaid ac i chwarae ar y llithren. Bing takes his Hoppity Voosh toy to the park to see the ducks and to play on the slide. 
07:45Deian a Loli Yn Gwrando am y Gog Mae hi'n ddiwrnod cynta'r gwanwyn ac mae'r efeilliaid yn dianc i'r goedwig i chwilio am y gwcw. It's the first day of spring and Deian and Loli go on an adventure to search for the cuckoo. 
08:00Sara a Cwac Mae Sara wedi dal annwyd trwm, ac mae Cwac yn mynd gyda hi i weld y meddyg. Sara has caught a heavy cold and Cwac goes with her to see the doctor. 
08:05Y Diwrnod Mawr Ar ei Ddiwrnod Mawr mae Mabon yn barod i fynd i'w ysgol newydd am y tro cyntaf. On his Big Day, Mabon goes to his new school for the first time - Ysgol Twm o'r Nant. 
08:20Wmff Un diwrnod, heb feddwl o gwbl, mae Wmff yn llwyddo i wneud trosben yn y parc. One day, without thinking, Wmff does a somersault in the park. Then, Walis and Loon have to try to do it too. 
08:30Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
08:40Meic y Marchog Mae Meic yn dysgu mai'r helpu ei hun sy'n bwysig, nid pwy sy'n gwneud hynny. Meic realises that actually helping whoever's in trouble is more important than who's doing it! 
08:55Marcaroni Cn newydd bob tro gan gyfansoddwr gorau'r byd! A brand new song every time from the best composer ever! Join Marcaroni and his friends for musical fun from the Clock Tower! 
09:10Stiw Mae Stiw, Elsi a Taid yn creu deinosor allan o focsys cardfwrdd, clustogau ac un o gynfasau Nain. Stiw, Elsi and Taid build a dinosaur out of cardboard boxes, pillows and a sheet. 
09:20Oli dan y Don Ar l storm enfawr mae'r harbwr wedi'i orchuddio ag olew. Morfudd feels useless when everyone is helping to clean up oil which has spilled in the harbour so she helps the sea animals instead 
09:35Nodi Mae'r Coblynnod yn defnyddio Dyblwr Coblyn i greu rhagor o goblynnod direidus. The Goblins order a Goblin Doubler to make doubles of themselves. 
09:45Tecwyn Y Tractor Mwy o anturiaethau gyda'r tractor bach coch. More adventures with the little red tractor. 
10:00Hafod Haul Mae'n ddiwrnod cyffrous ar fferm Hafod Haul ac mae'r gof yn dod i bedoli Pedol. It's an exciting day at Hafod Haul farm when the blacksmith comes to give Pedol a new horseshoe. 
10:15Digbi Draig Mae'n Hirddydd Haf ac mae Digbi a Cochyn eisiau codi'n gynnar i weld y dydd yn gwawrio. It's the Summer Solstice and Digbi and Cochyn want to be up to see the sun come up. 
10:25Guto Gwningen Mae Guto, Lili a Benja yn cyfarfod yr enwog 'Jac Siarp', y pysgodyn mawr na wnaeth hyd yn oed tad Guto lwyddo i'w ddal. Guto and his friends encounter the legendary 'Jac Siarp' fish. 
10:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
10:50Ty Ml Mae Sionyn yn codi braw ar Mali a Dani ac maen nhw'n penderfynu talu'r pwyth yn l. Sionyn frightens Mali and Dani so they decide to get their own back. 
11:00Boj Mae Boj, Mimsi a Tada yn cael eu gwahodd i dy'r Blaas am swper. Boj, Tada and Mimsi are invited to the Blaas' high tech house for tea. 
11:10Heini Rhaglen sy'n annog plant bach a'u rhieni i gadw'n heini! Series encouraging youngsters and their parents to keep fit! Today, Heini visits an animal park. 
11:25Twm Tisian Mae Twm Tisian yn edrych ymlaen at ddal pysgodyn gyda'i wialen fawr. Ond y cwbl mae e'n llwyddo ei ddal ydy esgidiau glaw ac ymbarl. Twm Tisian goes fishing but doesn't have much luck. 
11:35Bing Mae Bing a Pando yn arbrofi gyda thrn tegan Bing yn y parc chwarae. Bing and Pando experiment with Bing's toy train on the fun fort in the playground. 
11:45Deian a Loli Mae hi'n Ddydd Mawrth Crempog! Ond mae 'na broblem - does dim blawd ar l yn y ty! It's Shrove Tuesday and that means pancakes! But there's a problem - there's no flour in the house! 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Bad Achub Porthdinllaen Mae'r criw yn dod i arfer 'r bad newydd, ac mae'r aelodau newydd mewn dyfroedd dyfnion! The crew get to grips with the new lifeboat and some recent recruits are thrown in at the deep end! [SL] 
12:30FFIT Cymru Cyfres newydd all wneud gwahaniaeth i'ch iechyd chi. Dilynwn 5 person sydd eisiau byw'n iach. Lisa Gwilym reveals the names of the five FFIT Cymru leaders keen to live healthier lives. 1/8 
13:30Gerddi Cymru Cyfle arall i ymuno ag Aled Samuel wrth iddo ymweld ag Erddig. Another chance to see Aled Samuel visits Erddig on the outskirts of Wrexham. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05New: Pengelli Mae tacsi Owi angen prawf MOT ac mae'n troi at Harri, ond mae problemau dyrys yn codi yn annisgwyl. Owi's taxi needs an MOT and he turns to Harri for help but unforeseen problems arise. 
15:30Ar Garlam Bydd Brychan yn esbonio'r ffordd orau o ofalu am geffylau ac yn ein cyflwyno i'w geffyl newydd. Brychan explains how he looks after his horses and introduces us to his latest acquisition. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school: Olobobs, Blero yn Mynd i Ocido, Digbi Draig, Deian a Loli a Thrn Bach Tad-cu, Rapsgaliwn. 
17:00Larfa Mae Fioled yn l. A fydd Coch a Melyn yn gallu dibynnu arno i'w helpu? Violet is back, Red and Yellow can now rely on his fearsome teeth to keep Prussian at bay. Or can they? 
17:05Ben 10 Mae Gwen braidd yn gefnigennus o enwogrwydd Ben, ond mae Ben yn rhoi tlws lwcus iddi yn anrheg. As Gwen is a bit jealous of Ben's fame, Ben gives her a lucky charm as a present. 
17:25Pwy Geith y Gig? Mae'r diwrnod mawr wedi cyrraedd ond pwy geith y gig? The big day has arrived and it's time to find out who gets the gig! We'll then see the band get together and start composing! 
17:50Pat a Stan Pat a Stan - dau gyfaill hwyliog sy'n llwyddo i droi pob sefyllfa yn antur lloerig! Pat and Stan - two fun-loving mates who turn the most commonplace events into the craziest of adventures! 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Dibendraw Sut mae cemegolion rhyfeddol o fewn ein planhigion mwyaf cyffredin yn sail i'r cyffuriau mwyaf chwyldroadol mewn meddygaeth? Looking at how plants form the base of pioneering drugs. 
18:30Pobl a'u Gerddi Mewn cyfres newydd bydd Aled Samuel yn teithio'r wlad yn ymweld gerddi hyfryd. In this new series Aled Samuel travels around Wales to visit beautiful gardens and the people behind them. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
20:00Pobol y Cwm Mae Rhys yn cyhuddo Garry o ymddwyn yn amheus - tybed ydy e'n gwybod mwy am lofruddiaeth Sheryl? Rhys accuses Garry of acting suspiciously - does he know more about Sheryl's murder? 
20:25New: Adre: Rhys Mwyn Yr wythnos hon bydd Nia yn ymweld chartref yr archeolegydd a'r cerddor Rhys Mwyn. This week, Nia visits the home of the archaeologist and musician Rhys Mwyn. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Rhyfel Fietnam Wrth i'r gyfres barhau, cawn weld argyfwng gwleidyddol difrifol yn datblygu. In the second episode, we get more background to the Vietnam War as a serious political crisis develops. 
22:30Cool Cymru Cyfres am un o gyfnodau pwysicaf yn hanes cerddoriaeth Gymreig, a roddodd Gymru ar fap miwsig y byd. Series looking at the Cool Cymru years and bands such as the Manic Street Preachers. 
23:00Ar y Dibyn Mae cryfder a thechneg y 9 sydd ar l yn cael eu profi mewn dwy sialens wahanol iawn. The strength and technique of the remaining 9 adventurers is tested in two very different challenges. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn yn ymweld fferm yn y bennod hon er mwyn darganfod o ble mae llaeth yn dod. Rapsgaliwn visits a farm in this episode to discover where milk comes from!