This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday

Listings for S4c on Sunday, February 24 2019

06:00Ahoi! Mr-ladron o Ysgol Treganna, Caerdydd sy'n ymuno Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec. Pirates from Ysgol Treganna, Cardiff join Ben Dant and Cadi to challenge the smelly Capten Cnec. 
06:15Heini Cyfres llawn egni a chyffro yng nghwmni'r cymeriad lliwgar "Heini". Yn y rhaglen hon bydd Heini yn ymweld 'r castell. Today Heini is transported to a castle through a magic mirror. 
06:30TiPiNi Mae TiPiNi yn Rhosllannerchrugog heddiw i chwilio am griw o ffrindiau o Ysgol I.D. Hooson. TiPiNi is in Rhosllannerchrugog today to sing and dance with friends from Ysgol I.D. Hooson. 
06:45Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series with Tudur Phillips and his two friends. 
07:00Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Caerffili i ddysgu cn Yr Ysgol. Youngsters from Ysgol Caerffili, Caerphilly learn and perform a song. 
07:15Guto Gwningen Mae Guto a'i ffrindiau yn cael dipyn o syndod o ddeall bod lleidr radish yn eu dilyn! Guto and his friends have a radish robber on their tails! 
07:30Sblij a Sbloj Mae'r ddau ddireidus wrthi'n helpu yn y caffi, gan lwyddo i golli'r lythyren 'w' oddi ar y bwrdd du! The monsters manage to lose the letter 'w' from the coffee shop's blackboard! 
07:35Deian a Loli Yn ystod trip gwersylla cefn gwlad, penderfyna Deian a Loli fynd i ganol y mynyddoedd i chwilio am Idris y cawr. During a countryside camping trip, Deian and Loli decide to go on adventure! 
07:50Bobi Jac Mae Bobi Jac a Crensh y gwningen yn mwynhau rhedeg ar l pethau mewn antur yn y wlad. Bobi Jac and Crensh the Rabbit enjoy running around in the countryside. 
08:00Shwshaswyn Pwy sydd wedi gadael llyfr lluniau yn y parc? Mae'r criw yn mwynhau edrych arno! Who has left a book in the park? The crew enjoy looking through it! 
08:10Sam Tn Mae Lisi a Hana'n achub cadno ac yn ei adael allan o'r caets. Mae Sam Tn yn brysur iawn gyda'r llanast! Lisi and Hana rescue a foxcub - letting him out of the cage means work for Sam Tn! 
08:20Meic y Marchog Mae Meic yn dysgu bod marchogion, ar adegau, angen help gan ddewin! Meic learns that knights sometimes need a wizard's help! 
08:35Patrl Pawennau Mae'n rhaid i'r cwn helpu pan mae cwrs eirafyrddio yn cael ei orchuddio gan eira! The pups must help out when a snowboarding course is buried by snow. 
08:50New: Penblwyddi Cyw Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebrating your birthday, you may be lucky enough to see your photo on today's Cyw! 
08:55New: Pen-blwydd Pwy? Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio ar gyfer plant bach. Entertaining and educational animated series for nursery school children. 
09:00Clwb Rygbi: Benetton v Dreigiau Darllediad byw o'r gm PRO14 Benetton v Dreigiau o Stadio Comunale di Monigo. C/G 1.00. Live coverage of the Guinness PRO14 Benetton v Dragons match from Stadio Comunale di Monigo. K/O 1.00. 
11:15Dechrau Canu Dechrau Canmol Daw'r canu cynulleidfaol y tro hwn o Gapel Tabernacl, Rhuthun, o dan arweiniad y cyfansoddwr lleol Robat Arwyn. With congregational singing from Capel Tabernacl, Ruthin, under Robat Arwyn. 
11:45New: Yr Wythnos Alexandra Humphreys fydd yn edrych yn l ar rai o straeon newyddion yr wythnos. Alexandra Humphreys looks back at some of the news stories from the past week. 
12:15Clwb Rygbi Rhyng Menywod: Cymru v Lloegr Darllediad byw o drydedd gm tm Menywod Cymru yn Chwe Gwlad 2019 yn erbyn Lloegr, Stadiwm Zip World, Bae Colwyn. C/G 12.30. Live Womens: Wales v England game. EC available. K/O 12.30. 
14:30Rownd a Rownd Mae dirgelwch cerdyn banc coll yn creu penbleth i Philip, ond buan iawn mae'n sylweddoli bod y dystiolaeth yn arwain at Robbie. Philip is perplexed by the mystery of his missing bank card. 
15:00Rownd a Rownd Yn dilyn ei ymosodiad ar Philip, mae Lowri mewn lle cas wrth geisio delio Robbie a'i holl broblemau. Lowri is in an awkward situation as she deals with Robbie and all of his problems. 
15:25Rygbi Pawb: Scarlets v Gleision (Dan 18) Pigion gm y Scarlets v Gleision Caerdydd ym Mhencampwriaeth Rhanbarthol dan 18 Cymru. Highlights of the Scarlets v Cardiff Blues in the Regional under 18 Competition. EC is available. 
16:10New: Dwr Gwyllt Cipolwg ar raeadrau, sy'n nodwedd arbennig o dirlun Cymru, gyda'u adar, planhigion a'u nodwedd amlycaf oll - yr eog. A look at waterfalls which are a distinct feature of Wales' landscape. 
17:00Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. 
17:30New: Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon y penwythnos. Weekend news and sport. 
17:40Pobol y Cwm Omnibws Cipolwg dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi. Omnibus edition looking back at events in the fictional village of Cwmderi over the past week.With on-screen English subtitles 
19:30New: Dechrau Canu Dechrau Canmol Cyfarchion o Sir Conwy, wrth inni fwynhau canu cynulleidfaol o Gapel Seion, Llanrwst dan arweiniad Trystan Lewis. Greeting from Conwy this time, with congregational singing from Capel Seion. 
20:00New: Cynefin Cwmystwyth sy'n mynd a bryd Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Sin Tomos Owen wrth iddyn nhw chwilio am straeon cudd a hanesion difyr. The crew explore Cwmystwyth and its interesting stories. 
21:00New: 35 Awr Mae'r awr dyngedfennol wedi cyrraedd. Mae dau wedi marw eisoes ond pa un o aelodau'r rheithgor fydd yn drydydd corff? It's the last critical hour. Two are dead. Who will be number three? 
22:00New: Heno - Hedd Wyn yn Hollywood Rhaglen archif i ddathlu pum mlynedd ar hugain ers gyrhaeddodd ffilm Gymraeg yr Oscars. Archive programme celebrating twenty-five years since a Welsh film reached the Oscars' red carpet. 
22:30Clwb Rygbi Rhyngwladol: Cymru v Lloegr Darllediad byw o drydedd gm Cymru ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad Guinness 2019, yn erbyn Lloegr. C/G 4.45. Live coverage of Wales v England in the 2019 Guinness Six Nations. K/O 4.45. 
00:15Y Byd ar Bedwar Y Byd ar Bedwar sy'n ymchwilio i farwolaeth y pl-droediwr Emiliano Sala bu farw mewn damwain awyren. Investigating the death of footballer Emiliano Sala who was killed in an airplane crash. 
00:50Teleshopping Home Shopping. 
02:20..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Bing Mae Bing yn dod o hyd i falwn oren heddiw ac yn mwynhau ei chwythu'n fawr a chwarae gyda hi fel pl. Bing plays with a new orange balloon but it pops! What should he do with it now?