This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday

Listings for S4c on Saturday, February 24 2018

06:00New: Cyw Rhaglenni i blant bach: Heini, Guto Gwningen, Octonots, Peppa, Llan-ar-goll-en, Meic y Marchog, Digbi Draig, Sblij a Sbloj, Sam T?n, Cacamwnci. Programmes for younger viewers. 
08:00New: Stwnsh Sadwrn Cyfres fyw newydd i ddiddanu'r plant ar fore Sadwrn. Y rhaglenni heddiw bydd Gwboi a Twm Twm, Chwarter Call, CIC ac Y Dyfnfor. A new series of live shows for youngsters on Saturday mornings. 
10:00Dathlu Bydd Nia Parry a Leah Hughes yn trefnu dathliad pen-blwydd i Melfyn Parry o ardal Caernarfon. Nia Parry and Leah Hughes arrange a birthday celebration for Melfyn Parry from Caernarfon. [SL] 
10:30Y Cleddyf gyda John Ogwen Mae John Ogwen yn mentro i fyd y sinema wrth ddod ? hanes y cleddyf i ben. How swashbuckling heroes from Robin Hood to Zorro used the sword in the fight against the forces of evil. [SL] 
11:00Pobol y Rhondda Bydd Si?n yn symud ty, yn cael torri ei wallt yn Nhonpentre ac yn cyfarfod actores leol. Explore the Rhondda Valley with Si?n Tomos Owen as he gets a haircut and meets a local actress. [SL] 
11:30Ward Plant Diabetes, torri coesau a chorwynt Ophelia! Does 'na'r un diwrnod 'ru'n fath ar Ward Plant, Ysbyty Gwynedd, Bangor. Diabetes, broken legs and hurricane Ophelia! It's all go on the ward. [SL] 
12:00Cynefin Crwydro Dyffryn Aman - o'r Mynydd Du i un o addoldai mwyaf hanesyddol Cymru. Exploring the Amman Valley - from the Black Mountain to one of Wales' most historic places of worship. [SL] 
13:00Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Countryside and farming magazine. [SL] 
13:30Clwb Rygbi: Iwerddon v Cymru Iwerddon yn erbyn Cymru o Stadiwm Aviva, Dulyn ym Mhencampwriaeth y 6 Gwlad NatWest. Ireland v Wales in the NatWest 6 Nations from the Aviva Stadium, Dublin. Kick-off, 2.15. 
16:453 Lle: Alwyn Humphreys Alwyn Humphreys sydd yn ein tywys i 3 lle sydd wedi chwarae rhan bwysig yn ei fywyd. Alwyn Humphreys takes us to Menai Bridge, The Balti Empire in Cardiff and Tabernacle Chapel, Morriston. 
17:10Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon. Weekend news and sport. 
17:25Pobol y Cwm Omnibws Cipolwg yn ?l dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi. A look back at events in the fictional village of Cwmderi over the past week. With on-screen English subtitles. 
19:15Clwb Rygbi: Ulster v Scarlets Scarlets yn erbyn Ulster o Barc y Scarlets yn y Guinness PRO14. Cic gyntaf, 7.35. Scarlets v Ulster in the Guinness PRO14 from Parc y Scarlets. Kick-off, 7.35. English commentary available. 
21:35New: Noson Lawen Aeron Pughe sy'n cyflwyno o Lanfair Caereinion yng nghwmni Dafydd Iwan, Robyn Lyn Evans, Gwibdaith Hen Fr?n ac eraill. With Dafydd Iwan, Robyn Lyn Evans, Gwibdaith Hen Fr?n and others. 
22:40Parch Mae'r pwysau yn cynyddu ar Myfanwy i benderfynu i ba gyfeiriad y mae hi am symud ymlaen i'r dyfodol. Myfanwy comes under increasing pressure to decide how she will move on. Last in series. 
23:40Jonathan Ymunwch ? Jonathan, Nigel a Sarra a'u gwesteion ar drothwy g?m Cymru yn erbyn Iwerddon. Tonight's guests are former Wales rugby international Nicky Robinson and soprano Elin Manahan Thomas. 
00:40Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
01:15Teleshopping Home Shopping. 
02:45..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00New: Cyw Hafod Haul, Twt, Dwylo'r Enfys, Sbridiri, Jen a Jim Pob Dim, Boj, Tomos a'i Ffrindiau, Digbi Draig, Dona Direidi, Meic y Marchog, Sblij a Sbloj, Sam T?n, Ahoi! Programmes for youngsters.