This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday

Listings for S4c on Saturday, May 26 2018

06:00Cyw Rhaglenni ar gyfer plant. Programmes for younger viewers: Ysbyty Cyw Bach, Guto Gwningen, Octonots, Peppa, Llan-ar-goll-en, Meic y Marchog, Nico N?g, Sam T?n, Patr?l Pawennau, Cacamwnci. 
08:00New: Stwnsh Sadwrn Byw Ymunwch ?'r cyflwynwyr yn fyw ar gyfer mwy o hwyl gwirion a gemau gwych. Live show with fun, games and guests! Plus, SpynjBob Pantsgw?r, Pengwiniaid Madagascar, Larfa, Crwbanod Ninja. 
10:00Cofio Gwersylloedd yr Urdd Ymunwch ? Lisa Gwilym allu o wynebau cyfarwydd i gofio gwersylloedd yr Urdd. Join Lisa Gwilym and a host of familiar faces for a nostalgic look back at the Urdd camps. [SL] 
11:00Ceffylau Cymru Dau unigolyn sy'n cynnig dulliau gwahanol o ofalu am geffyl, y naill yn ffisiotherapydd a'r llall yn defnyddio triniaeth holistig. A race horse physiotherapist and Bowen therapy for horses [SL] 
11:30Adelina Patti Elin Manahan Thomas sy'n ein tywys trwy fywyd a gyrfa Adelina Patti, seren lachar byd opera'r 19eg ganrif. Elin Manahan Thomas traces the career of the 19th century opera diva Adelina Patti. [SL] 
12:30Aled Jones: Fy Nhaith Glasurol Yr wythnos hon bydd Aled Jones yn ymchwilio i fywyd Wagner yn Bayreuth, Bafaria. Aled Jones travels to the idyllic Bavarian town of Bayreuth to look at the tumultuous life of Richard Wagner. [SL] 
13:00Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. [SL] 
13:30Wil ac Aeron: Taith Rwmania Yn rhaglen ola'r gyfres, mae Wil ac Aeron yn cyd-fyw ? theulu o fugeiliaid cyntefig yng nghanol mynyddoedd y Maramures. The lads join primitive shepherds high in the Maramures mountains. [SL] 
14:00Garddio a Mwy Mae Iwan yn cynhaeafu shibwns cynnar ar gyfer cawl blasus a Twm Elias yn crwydro'r Ardd Fotaneg Genedlaethol. Iwan harvests spring onions and Twm explores the National Botanic Garden. [SL] 
14:30Cefn Gwlad Bydd Dai Jones, Llanilar yn ymweld ? Wyn Lewis a ch?r Ar ?l Tri yn ardal Aberteifi. Dai Jones, Llanilar visits Wyn Lewis and the Ar ?l Tri choir in the Cardigan area. [SL] 
15:303 Lle Tri lleoliad yng Ngogledd Cymru yw dewis y llenor toreithiog Eigra Lewis Roberts. Writer Eigra Lewis Roberts takes us on a tour of North Wales for her 3 chosen locations, including her home! [SL] 
16:00O'r Galon: Fy Chwaer a Fi Stori ddirdynnol efeilliaid o Lanelli sydd yn fud ac yn dibynnu ar gadeiriau olwyn. Award-winning documentary about Llanelli twins, the only people in the world to have Fields Condition. [SL] 
17:00Bro...Llanfair-ym-muallt Bydd Iolo Williams a Sh?n Cothi'n ymweld ? Llanfair-ym-muallt a Llandrindod yng Nghanolbarth Cymru. Iolo Williams and Sh?n Cothi visit Builth Wells and Llandrindod Wells in mid Wales. 
17:30Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon. Weekend news and sport. 
17:40Clwb Rygbi Rownd derfynol y PRO14 o Stadiwm Aviva, Dulyn. Live coverage of the PRO14 final from the Aviva Stadium, Dublin. Kick-off, 6.00. 
20:15Croeso i Eisteddfod yr Urdd 2018 Ar drothwy Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed, Heledd Cynwal sy'n edrych ymlaen at rai o brif ddigwyddiadau a gweithgareddau'r wythnos. A look ahead to the National Urdd Eisteddfod. 
20:45Noson Lawen Mari Lovgreen sy'n cyflwyno rhaglen gynta'r gyfres newydd yng nghwmni cynulleidfa llawn hwyl o Lannau'r Fenai. Mari Lovgreen presents the first programme in the new series. 
21:45Elis James: Cic Lan yr Archif Mae Elis yn gofyn pam mae Cymru'n cael ei hystyried yn un o'r gwledydd lleiaf ffit yn y byd. Elis looks at how Welsh TV programmes have presented fitness over the decades. 
22:15Standyp: Gwerthu Allan Heno, mae'r dysgwr Chris Chopping yn siarad Saesneg perffaith. Welsh learner Chris Chopping performs a bilingual set (with faultless English) and Noel James takes wordplay to new heights! 
22:45Caryl a'r Lleill Mwy o gomedi yng nghwmni Caryl Parry Jones a'r criw. More comedy from Caryl Parry Jones and her team of actors including sketches from our favourite teenager and more about rugby! 
23:15Dim Byd/Mwy - Sheriff Nefyn Mae gan Nefyn swyddog newydd - ond sut y bydd y brodorion yn ymateb? Nefyn has a new officer in town - but how will the locals react? Satirical drama. 
23:50..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Cyw Hafod Haul, Twt, Dwylo'r Enfys, Sbridiri, Jen a Jim Pob Dim, Bobi Jac, Tomos a'i Ffrindiau, Guto Gwningen, Rapsgaliwn, Meic y Marchog, Boj, Sam T?n, Patr?l Pawennau. Shows for youngsters.