This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday

Listings for S4c on Thursday, January 24 2019

06:00Asra Bydd plant o Ysgol y Wern, Caerdydd yn ymweld ag Asra yr wythnos hon. Children from Ysgol y Wern, Cardiff visit Asra this week. 
06:15Meripwsan Mae Meripwsan angen gwneud gacen ar gyfer pen-blwydd Wban ar l difetha'r un cyntaf. It's Wban's birthday and Meripwsan must find a replacement cake. 
06:20Octonots Mae'r Octonots yn mynd ar antur i ddod o hyd i gefnder pell Yr Athro Wythennyn, sef yr Ystifflog Mawr gwibiog, er mwyn tynnu llun ohono. The Octonauts and the Giant Squid. 
06:30Guto Gwningen Wedi i gacen pen-blwydd Nel gael ei dwyn mae Guto'n addo dod o hyd iddi. When Nel's birthday cake is stolen, Guto vows to get it back! 
06:45Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach yn meddwl bod ei rhieni eisiau ei hanfon hi i ffwrdd. The Little Princess thinks her parents want to send her away. 
06:55Cymylaubychain Mae Baba Gwyrdd yn weithiwr araf a phwyllog. Tybed a all ddarbwyllo Enfys i weithio'r un ffordd? Baba Gwyrdd works slowly and surely. Can Enfys be persuaded to work in the same way? 
07:05Jen a Jim a'r Cywiadur Mae 'na fochyn bach ar goll ar y traeth ond yn anffodus, dydy e ddim yn cofio lle mae'n byw. There's a little pig lost on the beach but unfortunately, he can't remember where he lives! 
07:20Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Mae Mwnci yn dilyn y Crwban gan ddysgu sut i gwtsho yn y gragen, ymestyn allan o'r gragen a cherdded yn araf. Things are slow but fun as Monkey and the children learn to be like Tortoise. 
07:30Patrl Pawennau Mae'r Pawenlu yn mynd i'r jyngl i helpu eu ffrind Teifi i ddod o hyd i'w barot. The PAW Patrol heads to the jungle to help their friend Teifi find his lost parrot! 
07:45New: Blero'n mynd i Ocido Pan fo crwban mr bach yn sownd ar draeth yn Ocido, mae Blero'n ei helpu i ddod o hyd i'w ffrindiau ac i gyrraedd y mr. Blero helps a little turtle who gets stranded on the beach in Ocido! 
08:00Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
08:10Ynys Broc Mr Lili Mae Lili'n dod o hyd i scarf mr-leidr ar y traeth ac yn penderfynu chwilio am drysor ar Ynys Broc Mr. Lili finds a pirate's scarf on the beach and decides to search for treasure! 
08:20Ben Dant Ymunwch Ben Dant a'r mr-ladron o Ysgol Llanllechid wrth iddynt fynd ar antur i ddod o hyd i bedair allwedd aur a chist llawn trysor. Join Ben Dant and a team from Ysgol Llanllechid. 
08:35Yn yr Ardd Mae Blod yn dysgu sut i reidio beic. A puppet series that follows the adventures of a group of friends who live in the garden as one big family. Blod learns how to ride a bike. 
08:50Abadas Mae'r Abadas yn chwarae ym mhyllau mwdlyd yr ardd pan ddaw Ben ar eu traws a'u gwahodd i chwarae gm wych arall. What will today's word be and who will be chosen to look for it? 
09:05Blero yn Mynd i Ocido Mae Blero'n gollwng ei frechdan jam, ac yn methu deall pam ei bod yn disgyn i lawr a ddim i fyny? Blero accidentally drops his jam sandwich, but why does it fall down and not up? 
09:15Sara a Cwac Heddiw mae Sara a Cwac yn ymuno Siani Scarffiau mewn ras falwns go arbennig. Today Sara a Cwac join Siani Scarffiau for a balloon race. 
09:25Bobi Jac Mae Bobi Jac a Sydney'r Mwnci yn mynd ar antur drofannol. Bobi Jac and Sydney the Monkey go on a tropical adventure and play humming. 
09:35Da 'Di Dona Mae Dona'n gweithio ar drn stm gyda Peter. Come and join Dona Direidi as she tries her hand at all sorts of different jobs. Today she's going to work on a steam train with Peter. 
09:45Gwdihw Bydd y milfeddyg yn ymweld neidr a bydd Bedwyr a Peredur yn helpu Megan i chwilio am drychfilod. The vet visits a python and Bedwyr and Peredur help Megan find some insects. 
10:00Asra Bydd plant o Ysgol Cymerau, Pwllheli yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children from Ysgol Cymerau, Pwllheli visit Asra this week. 
10:15Meripwsan Mae Eryn wedi codi castell tywod ac mae'n hedfan ymaith i gasglu addurniadau ar ei gyfer. Eryn has built a sandcastle and flits off to collect decorations for it. Meanwhile, it collapses! 
10:20Octonots Mae Tanddwr Harri yn mynd i drafferthion mewn storm, Yn ffodus, mae criw o gimychiaid yn cynnig help llaw - neu help crafanc. The Octonauts and the Undersea Storm. 
10:30Guto Gwningen Ar l i Guto, Lili a Benja fynd allan i gasglu coed tn, maen nhw'n sylweddoli bod tri ysbeiliwr am ddwyn y coed. The bunnies find out that three predators are after their firewood. 
10:45Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach ar dn eisiau gwybod beth yw ei hanrheg ben-blwydd. The Little Princess wants to know what she's getting for her birthday. 
10:55Cymylaubychain Mae Baba Melyn yn brysur tu hwnt heddiw; mae bron pawb eisiau cot o baent ond does ganddi ddim amser i baentio pawb. Who can help Baba Melyn give everyone a coat of paint today? 
11:05Jen a Jim a'r Cywiadur Mae Cyw a Jangl yn gwersylla yn y jwngl ond maen nhw ar lwgu! Cyw and Jangl are camping in the jungle but are starving! Jen and Jim help them cook something tasty to eat. 
11:20Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud O dan arweiniad Ceffyl mae'r plant yn siglo eu pennau, gweryrru a charlamu o gwmpas buarth y fferm. Monkey and Horse help the children to shake their heads, neigh and canter around. 
11:30Patrl Pawennau Mae'n ddiwrnod Sioe Dalent Porth yr Haul! Mae'r Maer yn poeni nad oes digon o berfformwyr ond mae'r cwn talentog yn camu i'r adwy. The Pups help out at the local Talent Show. 
11:45Blero'n mynd i Ocido Mae Blero a'i ffrindiau'n darganfod ogof anhygoel wrth chwilio am y defnydd cerflunio perffaith i artist enwocaf Ocido, Seren. Blero and his friends discover an amazing cave... 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Corff Cymru Heddiw, bydd y criw yn trafod y synnwyr blasu. Today's programme focuses on our sense of taste and we'll learn about a huge multi-sensory experiment. [SL] 
12:30Dan Do Ymunwch ag Aled Samuel a Mandy Watkins mewn cyfres sy'n edrych ar gartrefi Cymru. Yn y rhaglen hon byddwn yn edrych ar dai newydd. In this programme we'll be featuring new builds. 
13:00Priodas Pum Mil Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford sy'n cynnig help llaw i griw o deulu a ffrindiau Elin a Steven o ardal Caerfyrddin. The presenters help with Carmarthen couple Elin and Steven's wedding. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Deuawdau Rhys Meirion Daniel Lloyd sy'n gwahodd Rhys i'w gartref ac yn dangos goleuadau Llundain iddo wrth ymweld lleoliadau o'i orffennol. Singer Daniel Lloyd shows Rhys Meirion around Rhosllannerchrugog. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Lois yn erbyn Anni Y sialens nesaf i'r ddwy yw dringo tair wal yng nghanolfan ddringo dan do Caerdydd. Lois and Anni's next challenge is to climb three walls at Cardiff's indoor climbing centre. 
17:15Dewi a'r Ditectifs Gwyllt Cyfle i addysgu cerddwyr ar dir fferm am beryglon gadael cwn i redeg yn rhydd wrth fynd am dro. The detectives advise walkers in Snowdonia about the dangers of letting dogs off their lead. 
17:20FM Georgie Crystal o Mayhem FM yw beirniad y gystadleuaeth i lunio rhaglen ddogfen ac mae Owain ar dn eisiau ei blesio. Owain wants to win a competition to get himself a slot on Mayhem FM. 
17:45Gwboi a Twm Twm Mae Gwboi yn fwy na sicr ei fod wedi'i gnoi gan fampir! Gwboi is sure he's been bitten by a vampire and he wants Twm Twm to be a vampire too. But how? He has no neck! 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Ar y Bysus Taith fws i Ypres yng Ngwlad Belg a bws newydd ar gyfer gwasanaeth newydd. A bus trip to Ypres, a new bus for a new service and a special event to remember the founders of a bus company. 
18:30Rownd a Rownd Mae'n Ddiwrnod Santes Dwynwen, ac mae gan Lowri a Phillip gynlluniau mawr. Ond mae Kay yn dal i deimlo'n ddig. It's St. Dwynwen's Day, and Lowri and Phillip have plans to celebrate in style. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30Pobol y Cwm Mae Gerwyn yn cyrraedd pen ei dennyn ac yn herio Garry i ddychwelyd ei eiddo iddo. Gerwyn has a gut's full and confronts Garry and insists he returns his property to him. 
20:00New: Noson Lawen Sion Tomos Owen sy'n cyflwyno talentau ei gyfeillion o'r Cymoedd ar lwyfan y Noson Lawen. Sion Tomos Owen presents a host of talents from the Valleys on the Noson Lawen stage. 
20:55Darllediad Gwleidyddol: UKIP Cymru Darllediad gwleidyddol gan UKIP Cymru. Party political broadcast by UKIP Wales. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Ein Byd Sin Jenkins sy'n edrych ar ddefnydd cyffuriau mewn sir yng Nghymru sydd wedi'i henwi'n un o'r 'hotspots' heroin gwaethaf ym Mhrydain. A look at drug use in one of Wales' heroin 'hotspots'. 
22:00Bwyd Epic Chris Y tro hwn, fydd Chris yn mynd ati i brofi bod cyts rhad o gig llawn mor flasus chig drud, mond i chi pimpio nhw i fyny! Chris proves that cheap cuts of meat are as tasty as expensive meat. 
22:30New: Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
23:00Mwy o Sgorio Sion Meredith, cyn-chwaraewr Caerfyrddin, a Malcolm Allen, cyn-flaenwr Cymru, sy'n gwmni i Dylan Ebenezer. With former Carmarthen winger Sion Meredith and former Wales striker Malcolm Allen. 
23:30Y Byd yn ei Le gyda Guto Harri Mae Guto Harri'n rhoi'r byd yn ei le ac yn cyfweld rhai o enwau mawr gwleidyddol Cymru a'r DU. Guto Harri puts the world to rights as he interviews big names in Welsh and UK politics. 
00:05Teleshopping Home Shopping. 
01:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Pen Barras, Rhuthun. Children from Ysgol Pen Barras, Ruthin learn a song for Dona Direidi and Ned Nodyn