This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday

Listings for S4c on Friday, December 13 2019

06:00Peppa Mae pawb yn edrych ymlaen at drip i lan y mr i adeiladu cestyll tywod. Ond mae gormod o eira ar y traeth! There's snow on the beach when Peppa and family try to build sandcastles! 
06:05Meic y Marchog Mae Meic ac Efa'n cystadlu yn erbyn ei gilydd i wneud ffafrau 'r Gof ac yn creu llanast llwyr yn ei weithdy. Meic and Efa battle to win a knightly favour and create havoc along the way! 
06:20Straeon Ty Pen Caryl Parry Jones sydd yn adrodd y stori o'r adeg aeth hi'n ffrae rhwng y dillad ar y lein. Caryl Parry Jones tells how the clothes on the line argue about which of them is most important. 
06:35Octonots Mae'r Octonots yn cael trafferth rhyddhau morfilod ungorn sydd wedi eu cau o dan rew trwchus. The crew recruits a Bowhead Whale to help them break through the ice to help some Narwhals. 
06:45Gwdihw Crocodeilod, gwenyn, defaid ac eliffantod - maen nhw i gyd ar y rhaglen heddiw. Today Megan introduces us to crocodiles, bees, sheep and elephants! 
07:00Cymylaubychain Mae Baba Pinc wedi blino'n ln. Mae ganddi gymaint i'w wneud. A fydd yn llwyddo i gyflawni popeth? Will Baba Pinc be able to get everything done on this very busy day? 
07:10Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
07:20Patrl Pawennau Mae Gwil a'r criw yn ceisio achub babi ystlum sy'n cysgu yn Neuadd y Dref ond mae'r ystlum yn hedfan i ffwrdd gan greu problemau lu o amgylch y pentref. A baby bat creates havoc about town. 
07:35Olobobs Pan fo Cwyn-wr yn colli rheolaeth dros ei 'sgidiau sglefrolio mae'r Olobobs yn creu Brenin Jeli i'w helpu i lanio! The Olobobs create King Jelly to provide a soft landing for Groan Up. 
07:40New: Amser Maith Maith yn l Stori o adeg y Rhyfel Byd Cyntaf sydd gan Tadcu i Ceti heddiw yn Amser Maith Maith yn l. Today Grandad has a story from The First World War. 
08:00Bocs Bwgi Bolgi Mae gan Bolgi beiriant cerddoriaeth arbennig ac mae e a'i ffrindiau wrth eu bodd yn dawnsio. Bolgi has a special music machine and he and his friends love to dance to the music. 
08:05Dwylo'r Enfys Mae Heulwen wedi glanio yn Ysgol Bro Aled, Llansannan heddiw, ac mae'n chwilio am ffrind o'r enw Grace. Heulwen has landed in Llansannan today, and she's looking for a friend called Grace. [SL] 
08:20Guto Gwningen Heb i gath flin Mr Puw sylweddoli be' sy'n digwydd mae Guto'n ei defnyddio i ddatrys sefyllfa anodd. Guto enlists the unwitting help of Mr Puw's Cat to get the ducks out of a pickle. 
08:35Ynys Broc Mr Lili Mae Heti'n rhy falch i ofyn am help pan mae hi'n mynd i drafferthion ar y mr. Heti is too proud to ask for help when she gets stranded out at sea. 
08:45Cei Bach Mae'n ddiwrnod pen-blwydd Capten Cled yn 60 oed, ac mae pawb yn y pentref wrthi'n paratoi rhywbeth go arbennig iddo ar ei diwrnod mawr. It's a big day for Captain Cled on his 60th birthday. 
09:00Darllen 'Da Fi Mae Sali Mali yn Eglwys Llanddeiniolen yn darllen stori'r Geni ac yn adrodd hanes y 'Seren Ryfeddol'. Sali Mali is in Llanddeiniolen Church reading the Nativity story. 
09:10Digbi Draig Mae Conyn yn cario blwch dirgel i fyny'r bryn uchaf ym Mhen Cyll. Conyn is carrying a mysterious box up a high hill. Digbi persuades him to let him and Cochyn go too. 
09:20Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn yn darganfod sut mae gwneud papur. Rapsgaliwn will be visiting a craft centre in this episode to discover how paper is made. 
09:35Bobi Jac Mae Bobi Jac a Pengw Gwyn yn mwynhau antur yn yr eira. Bobi Jac and Pengw Gwyn enjoy an adventure in the snow. 
09:45Jen a Jim a'r Cywiadur Trip yn y llong danfor yng nghwmni Deian y Dolffin, Cyw a Llew yw antur heddiw. Deian the Dolphin, Cyw and Llew go off in a submarine. What will they see? 
10:00Peppa Mae Peppa a George yn mynd i sglefrio ond tydyn nhw erioed wedi bod o'r blaen ac mae Peppa yn disgyn yn aml. Peppa and George go skating but they haven't been before and Peppa falls over. 
10:05Meic y Marchog Mae Meic yn sylweddoli mai gadael i Efa ddewis beth mae hi eisiau ei wneud ydy'r anrheg benblwydd orau bosib iddi. Meic learns that letting Efa do what she wants is the best birthday gift. 
10:20Straeon Ty Pen Mae Tudur Owen ar gopa Everest ar gwch mr-ladron yn siarad gorila, draig, band pres a Nain. Tudur Owen is on Everest in a pirate ship talking to a gorilla, a dragon and his grandmother. 
10:35Octonots Mae Pegwn angen rhoi triniaeth brys i forgi mawr gwyn llwglyd sydd mewn poen. Pegwn must perform an emergency fin bandage on a hungry great white shark. 
10:45Gwdihw Heddiw mae Megan yn ein cyflwyno i grwbanod, beunod a chamelod! Today, Megan shows us some tortoises, peacocks and camels! 
11:00Cymylaubychain Mae'r cymylau bychain yn chwarae cuddio ac mae Haul yn ysu cael ymuno yn y gm. The little clouds are playing hide and seek and Sun wants to join in. 
11:10Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
11:20Patrl Pawennau Mae Twrchyn yn landio ei hun mewn trafferth wrth ddynwared ei hoff arwr - Arawn y Ci Arwrol. Twrchyn gets into trouble while mimicking his favourite hero - Arawn the Heroic Dog. 
11:35Olobobs Mae angen help ar yr Olobobs i dyfu eu hadau Tan-tws, felly maen nhw'n creu Sblishwr Sbloshlyd i'w helpu. A Sblishwr Sbloshlyd splasher helps the Olobobs to grow some poptato seeds. 
11:40Amser Maith Maith yn l Heddiw mae Tadcu yn trio trwsio ei beiriant golchi cyn i Ceti gyrraedd am stori. Tybed pa mor wahanol oedd golchi dillad yn y Rhyfel Byd Cyntaf? How did they wash clothes during WWI? 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:10Straeon y Ffin Cawn deithio dros draphont y Waun yng nghwmni Gareth a'r awdur Aled Lewis Evans, a chael ychydig o hanes Castell y Waun. Gareth Potter visits Chirk & Oswestry as he travels along the border. [SL] 
12:35Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
13:00Straeon Harri Parri Hanes Yncl Jo McLaverty o Connemara sydd wedi'i wahodd i briodas Nuala Mulligan. Uncle Jo McLaverty is invited to Nuala Mulligan's wedding- in the hope he will pay for the 'lush'! 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Cefn Gwlad Mae Dai yn ymweld theulu William a Heather Thomas, New Celtic Aberaeron. Hefyd, cwrwgla nos ar y Tywi, padlfyrddio ar Lyn Padarn a thrip i ffarm organig. Farming series with Dai Llanilar. 
16:00Ty Ml Mae Mali a Dani yn ffrindiau gorau, ond maen nhw'n cael ffrae. Mali and Dani are best friends, but they argue, and Morgan does his best to make sure they become friends again. 
16:10Syrcas Deithiol Dewi Mae tric newydd Carlo yn creu tomen o broblemau. Carlo's new juggling trick causes a tower of problems. 
16:20Y Diwrnod Mawr Mae Harriet yn paratoi at y sioe geffylau, ond ar y diwrnod mawr, mae ei hoff geffyl Ollie'n sal...Has Harriet's horse's illness dashed her hopes of taking a rosette back home to the farm? 
16:35Nos Da Cyw Mae'r haul yn mynd i'w wely ac mae'n amser cael stori fach cyn cysgu am Plwmp a Deryn yn mynd i wersylla. The sun is setting so let's get ready for a bedtime story about Plwmp and Deryn. 
16:40Amser Maith Maith yn l Stori o dros gan mlynedd yn l adeg y Rhyfel Byd Cyntaf' sydd gan Tadcu heddiw. Today Grandad has a story from over one hundred years ago during the First World War. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05New: Cath-Od Mae Macs yn gweld cyfle i wneud arian wrth iddo ddarganfod fod gan Crinc ddawn ryfeddol i fod yn gerflun byw. Macs discovers Crinc has a natural talent for being a living statue! 
17:15Gwboi a Twm Twm Yn ddamweiniol mae Mr Pyfflyd yn troi i fod yn sombi. Mae Gwboi wrth ei fodd gan fod yn Mr Pyfflyd yn ei drin fel ffefryn y dosbarth. Gwboi accidentally turns Mr Pyfflyd into a zombie. 
17:30Larfa Cyfres animeiddio liwgar. Y tro hwn, mae 'na hwyl i'w chael gyda magnet! Colourful, wacky animation series. This time, there's fun with a magnet! 
17:35Pwy Geith y Gig Lara Catrin fydd yn teithio Cymru yn chwilio am dalent cerddorol i greu un band newydd arbennig. Lara Catrin will be travelling the length and breadth of Wales looking for musical talent. 
18:00Bwyd Epic Chris Yn y bennod arbennig hon mae Chris yn teithio i Lundain i ymuno 'r cogydd talentog o Gymru, Tomos Parry, ac yn mynd ar daith o fwytai gorau'r ddinas. This time, Chris heads to London! 
18:30New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
19:55Y Barri v Y Seintiau Newydd Y ddau glwb mwyaf llwyddiannus yn y gynghrair a dau dm sy'n herio'r brig y tymor hwn sy'n cwrdd mewn gm fyw gyffrous C/G 8.00. The league's two most successful clubs meet live. K/O 8.00. 
22:00New: Curadur Ifan Pritchard o'r band Gwilym sy'n curadu y bennod hon, gan ddewis yr artistiaid sydd wedi cael dylanwad arno o'r sn gyfoes. Ifan Pritchard of the band Gwilym curates this episode. 
22:35Elis James - 'Nabod y Teip Mae pawb yn meddwl eu bod nhw'n nabod y fam Gymreig, ond sut mae diffinio'r enigma yma? Elis James sy'n cymryd cipolwg. Comedian Elis James examines the enigma of the Welsh mum stereotype! 
23:05Craith Mae'n rhaid i D.C.I Cadi John adael i Karl fynd oherwydd diffyg tystiolaeth. Mae Mia, Connor a Lee yn achosi trafferth i Hefin, Beca a Sion. D.C.I. Cadi John has to release Karl Lewis. 
00:10Teleshopping Home Shopping. 
01:40..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Peppa Pan mae hoff degan deinosor George yn colli ei gynffon, rhaid ymweld siop Mr Llwynog. When his favourite toy dinosaur loses its tail, George visits Mr Llwynog's Shop to find a new one.