This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday

Listings for S4c on Saturday, January 20 2018

06:00Cyw Rhaglenni ar gyfer y plant lleiaf. Weekend fun for youngsters: Heini, Guto Gwningen, Octonots, Peppa, Blero yn Mynd i Ocido, Halibalw, Loti Borloti, Igam Ogam, Da 'Di Dona, Ahoi! 
08:00New: Stwnsh Sadwrn Rhaglenni gwych a digon o hwyl. Great programmes for the weekend: Y Brodyr Adrenalini, Y Dyfnfor, Kung Fu Panda, Ci Da, Chwarter Call, Prosiect Z, Gwboi a Twm Twm. 
10:00Dathlu Bydd Nia Parry a Leah Hughes yn trefnu dathliad ar gyfer person arbennig o Gwm Gwendraeth. Nia Parry and Leah Hughes arrange a celebration for a very special person from Cwm Gwendraeth. [SL] 
10:30Cymry'r Cant: Hugh Llanfairfechan Stori'r entrepreneur Hugh Lloyd Jones o Lanfairfechan sy'n 101 oed. 101 year old entrepreneur Hugh Lloyd Jones tells his incredible story including the part he played in the D-Day Landings. [SL] 
11:00Croeso i Gymru Sut le bydd cefn gwlad y dyfodol - lle sy'n blaenoriaethu dewis yr unigolyn neu gyd-gerddediad cymdeithas? What does the future hold for the Welsh countryside as newcomers move in? [SL] 
11:30Ward Plant Dr Tomos sy'n gofalu am y cleifion bach heddiw. Gynt o'r band Y Bandana, mae e bellach yn hyfforddi i fod yn ddoctor teulu. A former Welsh rock star turned doctor is on the ward today. [SL] 
12:00Cynefin: Castell Newydd Emlyn O Afon Teifi a'i chwryglau i hanesion am gestyll a dreigiau, maen nhw oll yn rhan o wead unigryw Bro Emlyn. The team visits Bro Emlyn - from Cenarth coracles to tales of castles and dragons. [SL] 
13:00Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Countryside and farming magazine. [SL] 
13:30Chwaraeon y Dyn Bach Record byd a rasio ceir hefo Brian Roberts, y gwibiwr ifanc Tomi Roberts-Jones, ac Ysgol Hafod Lon. A world record and racing cars, a young sprinter and sport at Ysgol Hafod Lon. [SL] 
14:00Iolo Williams ar y Barrier Reef Bydd Iolo'n teithio i Ynys Lizard i ddeifio gyda siarcod cyn teithio i Ynys Magnetic i gwrdd coalas gwyllt. Iolo dives with sharks off Lizard Island & sees wild koalas on Magnetic Island. [SL] 
15:00O'r Galon: Byd Enlli a Gwenno Rhaglen am ferch ifanc a'i babi bach, Gwenno, sy'n fyddar. The story of Enlli, who gave birth to Gwenno while she was still at school. Gwenno has life-changing surgery to help her hear. [SL] 
15:30Ceffylau Cymru Ceffylau rasio 'National Hunt' sy'n serennu yn rhaglen ola'r gyfres sy'n dilyn byd y ceffyl yn y Gymru gyfoes. National Hunt race horses star in the final programme as we visit Janet Davies. [SL] 
16:00Jude Ciss: Y Wag ar Wyliau Yn y rhaglen olaf mae Jude yn ein gwahodd i'r haul unwaith eto gan fynd ni i'w hail gartref yn Marrakech. Bartering, dancing & a photo shoot for OK! as Jude visits her villa in Marrakech. [SL] 
16:45Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon. Weekend news and sport. 
17:00Sgorio: Met Caerdydd v Y Seintiau Rownd derfynol Cwpan Nathaniel MG gyda'r gic gyntaf am 5.15. Nathaniel MG Cup Final between Cardiff Met and The New Saints at Park Avenue. K/O, 5.15. English commentary available. 
19:303 Lle: Ryland Teifi Ryland Teifi sydd yn ein tywys o gwmpas tri lle sydd wedi bod yn bwysig yn ei fywyd. Ryland Teifi takes us to Llechryd, the West coast of Ireland and Barry. 
20:00New: Noson Lawen Bethan Gwanas sy'n cyflwyno adloniant o Fangor. With Elfed Morgan Morris, Y Welsh Whisperer, Cordia, Ensemble Seindorf Deiniolen, Cr Dre, Glesni Fflur & Gethin Fn, Eve Goodman and Gwilym. 
21:00Priodas Pum Mil Bydd Trystan ac Emma yn cynnig help llaw i deulu Rhys a Sophie o Ddeiniolen. Trystan and Emma lend a helping hand as friends and family of Rhys and Sophie plan their wedding in Deiniolen. 
22:00Parch Agoriad swyddogol 'Deli' Elfed ac Oksana ac fe ddaw pawb ynghyd i gefnogi'r fenter newydd. It's the official opening of Elfed and Oksana's Deli but Terwyn brings dramatic news. 
23:00Stand Yp: Dan Thomas Dan Thomas sy'n sn am straeon teuluol a'i gysylltiadau 'r Free Wales Army mewn sioe lwyfan. Comic Dan Thomas tells family stories and tales of the Free Wales Army in his stand up show. 
00:00Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
00:35Teleshopping Home Shopping. 
02:05..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Cyw Hafod Haul, Twt, Dwylo'r Enfys, Sbridiri, Halibalw, Boj, Digbi Draig, Gwdihw, Nico Ng, Meic y Marchog, Deian a Loli a'r Ty Bach Twt, Patrl Pawennau, Jen a Jim a'r Cywiadur.