This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday

Listings for S4c on Tuesday, May 21 2019

06:00Meripwsan Mae Meripwsan yn darganfod glaw ac yn dysgu sut mae aros yn sych. Meripwsan the cat discovers rain and how to stay dry. 
06:05Straeon Ty Pen Mali Harries sy'n adrodd helyntion y Brenhinoedd a'r Breninesau a sut y cafodd y gwelydd eu gwasgaru ar hyd y mr. Mali Harries tells us how the countries were scattered across the sea. 
06:20Twt Mae pysgod anarferol iawn yn yr harbwr heddiw - pysgod sy'n hedfan. Highly unusual flying fish have arrived in the harbour and the children are delighted! 
06:35Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jcs a chymeriadau dwl newydd sbon. A comedy show for pre-school children, full of sketches, jokes and fun! 
06:50Patrl Pawennau Mae Maer Morus yn disgwyl derbyn y tn gwyllt ar gyfer Diwrnod Porth yr Haul ond mae'n derbyn pecyn o foch bach yn ei le. Mayor Morus receives a package of piglets instead of fireworks! 
07:05Boj Mae Boj a Mia yn cael eu gwahodd i dy Rwpa am bitsa. Boj and Mia are invited round to Rwpa's for pizza. Will they like the food she serves? 
07:20Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
07:30Blero'n mynd i Ocido Mae pawb yn Ocido wedi gwirioni ar y persawr newydd a grwyd gan Maer Oci. Ond beth sydd wedi cynhyrfu'r gwenyn? Maer Oci creates a perfume that everyone adores but why are the bees upset? 
07:40Bach a Mawr Mae Mawr yn poeni pan mae Bach yn penderfynu mynd i fyw i fyny yn y goeden. Big is worried when Small decides to live up in the tree. 
07:50New: SION Y CHEF Cartwn am Sion y chef a'i anturiaethau bwyd. Cartoon about Sion the chef and his foodie adventures. 
08:00Abadas 'Aba-dwbi-d', tybed pa Abada gaiff ei ddewis i edrych am air newydd heddiw, 'camfa' ? One of the Abadas sets off in search of a stile in today's programme. 
08:15Dwylo'r Enfys Mae Heulwen yn mynd ar antur gyda Cian heddiw wrth iddyn nhw chwilio am fr-ladron. Heulwen goes on an adventure today with Cian as they search for pirates. [SL] 
08:30Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
08:40Pingu Anturiaethau Pingu'r pengwin. The adventures of Pingu the penguin. 
08:45Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn- rapiwr goreau'r byd (sy'n odli o hyd!) yn ymweld chrochendy yn y bennod hon. Rapsgaliwn will be visiting a pottery in this episode to discover how cups are made. 
09:00Sbridiri Dewch i greu yng nghwmni'r cymeriad hoffus Twm Tisian a'i ffrind Lisa. Arts series for pre-school children in the company of the colourful character Twm Tisian and his friend Lisa. 
09:20Sam Tn Mae 'na ffrwgwd, ac mae na ffrae! Pwy felly sydd angen help Sam Tn ym Mhontypandy heddiw? There's squabbling, and some rowing! Who will need Fireman Sam's help in Pontypandy today? 
09:30Y Crads Bach Pwy yw'r pryfaid prysura' yn y goedwig? Who are the busiest creatures in the forest? The bees think it's them but the ants and the caterpillar disagree! 
09:35Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae'r Frenhines Rhiannon yn cymryd diwrnod o wyliau felly rhaid i Mali, Ben a'r Brenin Rhi ofalu am yr efeilliaid. Queen Rhiannon decides to take a day off. Who will look after the twins? 
09:50Cymylaubychain Mae'r Cymylaubychain wedi blino'n ln, tybed pam, a phwy sy'n gyfrifol? Why is everyone so tired today? 
10:00Meripwsan Mae'r criw ar fin eistedd lawr am bicnic - ond mae'r bwyd yn magu traed! The gang are about to sit down for a picnic, but the food begins to move on its own! 
10:05Straeon Ty Pen Dewch am dro i Gwmdistaw i gyfarfod Nain a Taid Tywydd gyda Tudur Owen. Join Tudur Owen as he meets the weather grandparents. Beware of the troubled skies as the Summer Fair approaches! 
10:20Twt Mae'n ddiwrnod hyfryd ac mae'r Harbwr Feistr yn penderfynu tanio ei fan hufen i, Mistar Rhewllyd. It's a lovely day so the Harbour Master fires up his ice cream van. But it needs oil! 
10:35Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jcs a chymeriadau dwl newydd sbon. A comedy show for pre-school children, full of sketches, jokes and fun! 
10:50Patrl Pawennau Pan mae Fflamia yn penderfynu gadael y Pawenlu am gyfnod, mae'r cwn yn gweithio'n galed i'w gael yn l. When Fflamia decides to take a break from the PAW Patrol, the pups want him back! 
11:05Boj Mae'r Boj a'i ffrindiau yn trefnu sioe dalent ond beth yw dawn arbennig Carwyn? The buddies put on a talent show but what is Carwyn's special ability? 
11:20Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
11:30Blero'n mynd i Ocido Mae dyfais ddiweddaraf Sam, mefus diri a sawl Maer yn gymorth i Blero ddarganfod yn union beth a phwy yn union ydy o. Different friends help Blero find out what makes him who he is. 
11:40Bach a Mawr Mae Bach a Mawr yn ysu am gael reid ar sgwter newydd Lleucu ond mae hi'n poeni y byddant yn ei dorri. Big and Small want to ride on Lleucu's scooter but she's worried they may break it. 
11:50Sion y Chef Mae Sin yn cytuno codi arian i warchodfa asynnod drwy redeg ras noddedig. A fydd cyngor Sid, sy'n rhedwr profiadol, yn ei helpu? Sin agrees to take part in a sponsored run for donkeys. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Darn Bach o Hanes Dewi Prysor sy'n edrych ar y ffin annelwig sydd wedi bodoli yn hanesyddol rhwng y byd hudol a'r byd crefyddol. Dewi explores the often blurred boundary between religion and magic in history. [SL] 
12:30Garddio a Mwy Y tro hwn: creu bwrdd gardd gwyrdd gyda hen balets pren; arbed arian trwy greu fframiau cynnal i blanhigion; ac adeiladu 'gwesty' i bryfetach. Flowers, veg and all life's good stuff. 
13:00New: Prynhawn Da 2019/20 Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
13:55Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:00New: SEICLO: Y Giro d'Italia 147km hollol wastad yw degfed cymal y Giro d'Italia eleni, rhwng Ravenna a Modena. Stage ten of the Giro d'Italia is a pan flat 147km from Ravenna to Modena. 
16:25Meripwsan Mae'r criw i gyd yn cael hwyl a sbri yn paentio yn yr ardd. The gang enjoy a day of painting in the garden. 
16:30Y Crads Bach Mae'n dymor yr haf ac mae'r pryfaid cop wedi bod yn dodwy wyau. It's early summer and all the spiders have been laying eggs. The baby spiders don't want to leave the safety of their web! 
16:35Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n llawn sgetsys dwl a doniol, ac ambell i fwnci drygionus. Comedy series for pre-schoolers full of funny, silly sketches and a few cheeky monkeys. 
16:50Sion y Chef Mae Sin yn perswadio Mario i roi cynnig ar fersiwn iachus o un o'i hoff fwydydd. Sin persuades Mario to try a healthy version of his favourite dish. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Henri Helynt Mae'r teulu'n penderfynu byw bywyd gwyrdd - ond nid os caiff Henri ei ffordd! The family decides to go 'green' - but not if Henri has his way! 
17:15Kung Fu Panda Wedi i Garan druan gael ei fychanu mewn ocsiwn elusennol, mae Po yn ceisio'i helpu i adennill ei hyder. Po helps Crane regain his confidence after Crane is humiliated at a charity event. 
17:40New: Ymbarel Cyfres i blant 11- 13 oed yn dathlu amrywiaeth a hunaniaeth LHDT ymhlith pobol ifanc. Heddiw mae ymweliad i'r sinema yn troi'n chwerw i gwpwl ifanc. An LGBT series aimed at 11-13yr olds. 
17:45Y Llys Ymunwch Tudur ac Anni am y rhaglen olaf o sgetsys wrth iddyn nhw fynd yn l mewn hanes i Oes y Tuduriaid. The last of Tudur and Anni's comedy sketches from Tudor times. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Celwydd Noeth Yn dychwelyd heddiw mae'r cyfeillion Menna Coles a Sin Jones o Fethel ger Caernarfon. Competing are Menna Coles and Sin Jones and Gwydion Efans and Aled Hughes. 
18:30Rownd a Rownd Mae diwrnod cyntaf y cyfweliadau i fod yn bennaeth yr ysgol wedi cyrraedd a Mathew yn hyderus yn ei allu a'i brofiad tan i bethau ddechrau mynd o'i le iddo. Thingsgo wrong for Mathew. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30Pobol y Cwm Mae'r heddlu'n gobeithio bydd rhyddhau datganiad wasg am ddiflaniad Britt yn helpu i ddod o hyd iddi. Mae gan Debbie sypreis i Mark. The police continue investigating Britt's disappearance. 
20:00New: FFIT Cymru Mae'r foment fawr wedi cyrraedd, sef trawsnewidiad Mared, David, Annaly, Emlyn a Matthew. The great moment has arrived: we witness Mared, David, Annaly, Emlyn and Matthew's transformations! 
20:55Darllediad Etholiad Llafur Cymru Darllediad Etholiad Ewropeaidd Llafur Cymru. Welsh Labour European election broadcast. 
21:00Newyddion 9 - Pennod 37 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Y Byd ar Bedwar Y tro hwn: ymchwilio i honiadau bod polisi Llywodraeth Cymru o gynnal profion TB ar wartheg yn dinistrio diwydiant amaeth Cymru. A look at the Welsh Government's TB cattle testing policy. 
22:00New: SEICLO: Y Giro d'Italia Uchafbwyntiau 147km hollol wastad degfed cymal y Giro d'Italia eleni, rhwng Ravenna a Modena. Highlights of stage ten of the Giro d'Italia, which is a pan flat 147km from Ravenna to Modena. 
22:30Wil ac Aeron: Taith Rwmania Mae Wil ac Aeron yn cyfnewid y fan am gwch ac yn gadael y tir mawr i dreulio amser gyda chriw o bysgotwyr ar afon y Danube. Wil and Aeron join a group of brothers who fish the Danube Delta. 
23:00Y Ditectif Mae Mali Harries yn edrych yn l ar un o achosion mwyaf erchyll yn hanes troseddol Prydain - llofruddiaethau'r Moors. Mali interviews a Welsh detective who came face to face with Ian Brady. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Peppa Mae Dadi Ci wedi dod adref o'i fordaith ac mae ganddo anrhegion i bawb. Tybed beth fyddan nhw? Captain Daddy Dog is home from the sea and he's brought gifts! What can they be?