This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday

Listings for S4c on Saturday, November 17 2018

06:00Cyw Rhaglenni plant / Programmes for kids: Jen a Jim Pob Dim, Meic y Marchog, Holi Hana, Peppa, Amser Maith Yn Ol, Olobobs, Y Diwrnod Mawr, Sam T?n, Patr?l Pawennau, Asra. 
08:00New: Stwnsh Sadwrn Byw Ar Stwnsh Sadwrn wythnos yma bydd cystadlu brwd mewn gemau gwirion ?'r collwr yn wynebu llond lle o stwnsh yn y botel s?s; hefyd - llawer mwy. This week - silly games, competitions and more. 
10:00Dylan ar Daith Dylan Iorwerth sy'n dilyn taith Y Gohebydd, John Griffith, radical a chyfathrebwr pwysig yn ei oes. The journey of radical and communicator John Griffith - from Wales to London and America. [SL] 
11:00Cefn Gwlad Dai sy'n cael hanes menter diweddaraf un o enwau busnes teuluol mwyaf cyfarwydd yng nghefngwlad, Oriel Jones. Dai visits the latest venture from famous rural family business, Oriel Jones. [SL] 
12:00Gwesty Aduniad Cyn marwolaeth ei chwaer gwnaeth Cheryl Davies addewid iddi: y byddai'n dod o hyd i'r ferch fach roddodd ei chwaer i'w mabwysiadu yn fabi. This time, Cheryl Davies on a search for her niece. [SL] 
13:00Garejis: Dan y Bonet Y tro hwn, cawn gyfle i gwrdd ? rhai o fecanics y garejis - mae Keith, prif fecanic Gwili Jones, yn cynnig gwasanaeth arbennig ar fuarth fferm leol! This week we meet some of the mechanics.. [SL] 
13:30Ffermio Mae Alun yn dysgu mwy am gynllun i ail-wylltio ym Machynlleth ac mae Meinir yn cwrdd ? menyw a'i chi. Alun finds out more about a re-wilding plan while Meinir meets a woman and her dog. [SL] 
14:00New: Cymru v Tonga Darllediad byw trydydd g?m Cyfres yr Hydref Cymru, yn erbyn Tonga. C/G 2.30 o'r Stadiwm Principality. Live coverage of Wales' third Autumn internationals game, against Tonga. K/O 2.30. 
16:45Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon. Weekend news and sport. 
17:00Caernarfon v Met Caerdydd G?m fyw Uwch Gynghrair Cymru JD Caernarfon v Met Caerdydd o'r Oval. C/G 5.15. Live JD Welsh Premier League match between Caernarfon and Met Caerdydd at the Oval. K/O 5.15. EC available. 
19:15Eisteddfod Ffermwyr Ifanc Cymru 2018 Darllediad o Eisteddfod Ffermwyr Ifanc Cymru 2018 o Ganolfan Celfyddydau y Memo, Y Bari. Broadcast of the Young Farmers Club of Wales Eisteddfod 2018 from the Memo Arts Centre, Barry. 
00:30Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
01:05Teleshopping Home Shopping. 
02:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Cyw Cyw Ahoi!, Tomos a'i Ffrindiau, Sbarc, Sbridiri, Do Re Mi Dona, Guto Gwningen, Sblij a Sbloj, Deian a Loli, Ysbyty Cyw Bach, Meic y Marchog, Shwshaswyn, Sam T?n, Patr?l Pawennau.