This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday

Listings for S4c on Thursday, August 16 2018

06:00Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn yn ymweld ? ffatri gaws yn y bennod hon er mwyn darganfod sut mae gwneud caws. Rapsgaliwn will be visiting a cheese factory in this episode to discover how cheese is made! 
06:15Blero yn Mynd i Ocido Mae Blero wedi dal annwyd, ac yn darganfod nad ydi pethau'n blasu'r un fath, yn enwedig ei hoff sanau gwyrdd. Blero discovers things don't taste the same when he has a cold. 
06:25Halibalw Ymunwch ? chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
06:35Popi'r Gath Mae Popi'n mynd ?'r criw i Jwngl yr Eliffant i chwilio am y Lili Biws Fawr i wneud persawr i Alma. Popi takes the crew to Elephant Jungle to search for the Big Purple Lily to make perfume. 
06:50Sam T?n Mae Norman yn mynd i drafferth ac yn dechrau t?n wrth chwarae cuddio wrth i bawb fwynhau picnic yn yr awyr iach. Norman gets into trouble and starts a fire while playing hide and seek. 
07:00Octonots Mae Capten Cwrwgl a'i griw yn gorfod dal yr Octofad sydd wedi'i herwgipio gan griw o grancod a chimychiaid sy'n ceisio dianc o ddwr sy'n llawn algae. The Octonauts and the Great Algae Escape 
07:10Jen a Jim a'r Cywiadur "Wwww" a "Eeee" yw rhai o'r synau rhyfedd sy'n dod o'r fferm heddiw, ond beth sy'n anarferol amdanyn nhw? "Wwww" and "Eeee" are some of the strange sounds coming from the farm today! 
07:25Dipdap Mae'r Llinell yn tynnu llun o anifeiliaid ond maen nhw i gyd yn gwneud y synau anghywir. The Line draws animals but they are all making the wrong noises. 
07:30New: Patr?l Pawennau Mae Capten Cimwch a Francois yn ceisio dadorchuddio asgwrn deinosor. Cap'n Cimwch and Francois try to uncover a dinosaur bone.? 
07:45Dwylo'r Enfys Mae Tomos wrth ei fodd ar ei feic. Heddiw bydd Heulwen yn ymuno ag ef am antur arbennig, wrth iddynt seiclo o fan i fan. Tomos loves riding his bike and Heulwen joins him for an adventure. [SL] 
08:00Syrcas Deithiol Dewi Dydy Br?n ddim yn sylweddoli pwer y magned mae'n ei gadw yn ei frest. Br?n is given a magnet by Toby, which he keeps in his chest. 
08:10Ynys Broc M?r Lili Mae Morgi Moc yn ymbaratoi ar gyfer cinio arbennig gyda Heti ac yn penderfynu gwisgo ychydig o bersawr pysgodlyd. Wil Morgi Moc listen when Heti tells him his aftershave stinks of fish? 
08:20Boj Mae Boj yn cael un o'i syniadau Boj-a-gwych ar gyfer sut i helpu Mia i fagu hyder i reidio'i beic heb gymorth yr olwynion hyfforddi. Boj hels Mia to ride her bike without stabilisers. 
08:30Abadas 'Gwdihw' yw'r gair newydd ond tybed ble mae dod o hyd i un? Today's word is 'owl'. Who will be chosen to search for the 'owl' and where will they find it? 
08:40Twt Mae criw'r harbwr yn penderfynu cynhyrchu eu ffilm eu hunain. Tybed beth fydd y stori a pwy fydd y s?r? The harbour gang decide to create their own film. Do they have a story in mind? 
08:55Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae Mali a Ben yn mynd i lan y m?r ac mae Mali yn defnyddio ei phwerau hud - er bod Mistar Coblyn wedi dweud wrthi beidio. Mali joins Ben and his family on an elf trip to the seaside. 
09:05Tili a'i ffrindiau Pan fo Fflur yn canfod car coll Twmffi mae hi'n penderfynu ei bod hi'n hoff iawn o achub y dydd. When Fflur finds Twmffi's missing toy car she decides she rather likes saving the day. 
09:20Holi Hana Mae Muzzy llygoden yn drist iawn gan fod ei dad-cu wedi marw ond mae Hana yn ei helpu i ddod dros ei alar. Hana helps Muzzy mouse feel happy again after the death of his grandfather. 
09:30Straeon Ty Pen Hanes Musus Mariwari y Cangarw a'i dylanwad ar greaduriaid y goedwig sydd gan Iddon Jones i ni heddiw. The tale of Mrs Mariwar the kangaroo and her influence over the creatures of the forest 
09:40Cei Bach Un diwrnod, mae Buddug a Brangwyn yn taflu sbwriel o gwch - heb gofio bod y llanw'n siwr o gario'r sbwriel i'r traeth, ac at draed mawr Prys Plismon! Prys finds some rubbish on the beach. 
10:00Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn - rapiwr gorau'r byd (sy'n odli o hyd!) yn ymweld ?'r ardd yn y bennod hon er mwyn darganfod sut mae tatws yn tyfu. Rapsgaliwn finds out how potatoes are grown. 
10:15Blero yn Mynd i Ocido Mae Blero'n clywed aderyn bach yn canu y tu allan i'w 'stafell, ond tydi o ddim yn deall be' mae'r aderyn yn ei ddweud. Blero hears a chirping bird but he can't understand what he's saying. 
10:25Halibalw Ymunwch ? chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
10:35Popi'r Gath Mae Lleucs yn dioddef o'r igian felly penderfyna'r gang fynd i Ffynnon Bicl. Roedd Owi'n gwybod y byddai dracht o'r sudd yn ei gwella. Can Lleucs get rid of a nasty bout of hiccups? 
10:45Sam T?n Mae Sara a Lili yn mynd ar goll ar y mynydd wrth ddilyn oen bach. A fydd Sam T?n a'r hofrennydd yn gallu eu hachub? Sara and Lili get lost on the mountain while following a lamb. 
11:00Octonots Tra ar antur yn nyfroedd dyfnaf y m?r, y Dyfnfor Tywyll Du, daw'r Octonots o hyd i graig ryfedd sy'n digwydd bod yn gartref i fath newydd o fwydyn. The Octonauts and the Midnight Zone. 
11:10Jen a Jim a'r Cywiadur Mae g?m newydd wedi cyrraedd y Siop Pob Dim - g?m snap y gofod. A new game has arrived in the shop - a space snap game. The game is useful when Cyw and Jangl go into space. 
11:25Dipdap Mae'r Llinell yn tynnu llun o gwm cnoi ac mae popeth yn mynd yn sticlyd! Dipdap is caught in a sticky mess when the Line draws some bubblegum. 
11:30Patr?l Pawennau Mae Gwil yn darganfod map trysor ond mae Maer Campus yn cipio'r map ac yn rhedeg i ffwrdd. Mayor Campus snatches a treasure map and runs off to find the loot for himself. 
11:45Dwylo'r Enfys Daw Heulwen o hyd i Tamia yn Sir F?n. Maen nhw'n cael hwyl a sbri wrth gyfarfod llu o anifeiliaid newydd yn enwedig y pili pala a'r neidr. Heulwen meets Tamia on Anglesey today. [SL] 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Tyfu Pobl Mae Russell Jones a Bethan Gwanas yn mynd ar gefn beic i chwilio am bobl yn ardal Dyffryn Nantlle sy'n barod i dyfu llysiau am y tro cyntaf. New series to encourage people to get gardening. [SL] 
12:30Ar Frig Y Don Hanes Llywelyn Williams a gollodd ei goes mewn damwain a'i ymdrech i gystadlu mewn cystadleuaeth syrffio yn America. Inspirational story of a man who lost his leg but is determined to surf. 
13:30Adre: Lowri Evans Y tro hwn, bydd Nia yn ymweld ? chartref y gantores Lowri Evans. This week, Nia visits the home of singer Lowri Evans. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Huw Fash fydd yn y gornel ffasiwn, Dr Ann fydd yn y stiwdio gyda'i chyngor meddygol, ac mi fydd Gareth Reid o Fanc Bwyd Llandysul yn sgwrsio. Including fashion, health and community items. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Diwrnod Gyda Caryl Parry Jones Cyfres o'r archif yn dilyn rhai o brif ddiddanwyr Cymru wrth iddynt ddiddanu cynulleidfaoedd drwy Gymru. Archive series following Welsh entertainers. This programme follows Caryl Parry Jones 
15:30Mets Yn Y Stets Mewn cyfres o 1994 cawn olwg ar fywyd yn America yng nghwmni Jerry Hunter, Americanwr o Ohio, sydd bellach yn rhugl yn y Gymraeg. Archive series looking at life in America with Jerry Hunter. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ?l ysgol. Programmes for youngsters after school: Peppa, Chwedlau Tinga Tinga, Y Teulu Mawr, Patr?l Pawennau, Cacamwnci. 
17:00Larfa Mae Coch, Melyn a Brown yn mwynhau dawnsio gyda'i gilydd. Red and Yellow bust a dance on a speaker and Brown joins in with his own style of stinky grooves. 
17:05Dennis a Dannedd Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Dennis the Menace a'i gi, Dannedd. Animation featuring the Beano character Dennis the Menace and his dog. 
17:15Chwarter Call Cyfle i ymuno ? Tudur, Mari, Hanna a Jack yn y gyfres gomedi ar gyfer digonedd o chwerthin. Join Tudur, Mari, Hanna and Jack for comedy sketches, silly characters and plenty of laughter! 
17:30Sbargo Rhaglen animeiddio fer. Short animation. 
17:35Kung Fu Panda Yn dilyn cystadlu chwerw rhwng Teigres a Po, mae'r Ddraig Ryfelwr yn cael ei feddiannu gan ysbryd y Meistr Ding drygionus. The Dragon Warrior is possessed by the ghost of evil Master Ding. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:0504 Wal Mewn rhifyn o 2007, mae 'na gyfoeth o gelf a chelfi. This episode from 2007 features a home on the outskirts of Cardiff with an excellent collection of Welsh furniture and antiques. 
18:30Parti Bwyd Beca Bydd Beca yn paratoi cebabs ar gyfer y Cofis ym mwyty 'Y Wal' yng Nghaernarfon. Kebabs of all sorts are on the menu as Beca visits Caernarfon. Mr Phormula judges the cheesecake competition! 
19:00New: Heno Yn fyw o Sioe Dinbych a Fflint, golwg ar ddillad ysgol oddi ar y stryd fawr ac Aled Hall sy'n y stiwdio. With the Denbigh and Flint Show, a look at school clothes & a chat with Aled Hall. 
20:00Pobol y Cwm Rhifyn dwbl. Mae criw Maes y Deri yn aros yn eiddgar i glywed canlyniadau arholiadau Ricky. Double-bill. The Maes y Deri crew wait impatiently to hear Ricky's exam results. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30Codi Hwyl Ynysoedd Aran ydy nod John Pierce Jones a Dilwyn Morgan a'r Mystique y tro hwn. John and Dilwyn explore the ancient island of Inis Mor, part of the Aran Islands, by horse and carriage. 
22:00Uchafbwyntiau Eisteddfod 2018 Ffion Dafis sy'n bwrw golwg yn ?l dros uchafbwyntiau'r cystadlu, y llwyfannau a'r stondinau o Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd eleni. A look back at the 2018 National Eisteddfod, Cardiff. 
23:30Caru Casglu Cawn weld casgliad enfawr o filwyr a hanes Rhyfel Cartref America, dillad trwy'r degawdau a llofnodion. American Civil War memorabilia, a collection of clothes and some autographs. 
00:05Teleshopping Home Shopping. 
01:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00TiPiNi Mae cerddoriaeth yn bwysig iawn yn Nhreorci - lle perffaith felly i TiPiNi lanio! Kizzy and Kai learn about famous people from Treorchy - some musical and some speedy!