This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday

Listings for S4c on Monday, July 22 2019

06:00Bing Yng nghylch Amma heddiw mae'r plant yn gwneud pennau wy gyda phlisgyn wy a hadau berw'r dwr. At Amma's crche the children make eggy heads with eggshells and cress seeds. 
06:10Bach a Mawr Mae Mawr yn bryderus pan fo Bach yn dweud wrtho fod ei anifail anwes newydd, Cnoi, wedi dianc! Big is worried when Small tells him that his new pet, Fang, is on the loose! 
06:20Cymylaubychain Mae Baba Pinc wedi blino'n ln. Mae ganddi gymaint i'w wneud. A fydd yn llwyddo i gyflawni popeth? Will Baba Pinc be able to get everything done on this very busy day? 
06:30Patrl Pawennau Wrth i Fflamia ddechrau cerdded yn ei gwsg mae'n dechrau creu problemau i'r Pawenlu. Fflamia's sleepwalking begins to cause trouble around the Lookout. 
06:45Cacamwnci Mae Cacamwnci yn l gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Cacamwnci is back with more funny and silly sketches to make you laugh! 
07:00Guto Gwningen Mae Guto, Lili a Benja yn cyfarfod yr enwog 'Jac Siarp', y pysgodyn mawr na wnaeth hyd yn oed tad Guto lwyddo i'w ddal. Guto and his friends encounter the legendary 'Jac Siarp' fish. 
07:10Dwylo'r Enfys Mae Heulwen yn mynd ar antur gyda Cian heddiw wrth iddyn nhw chwilio am fr-ladron. Heulwen goes on an adventure today with Cian as they search for pirates. [SL] 
07:25Stiw Mae'n ddiwrnod mawr gan fod Pwyll a Stiw'n gorfod mynd at y meddyg. Pwyll is sick and needs to go to the doctor. Stiw tries to find the terrified bird to calm him down! 
07:40Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Mae'n nos yn y jwngl, mae'n dywyll a chlyw Mwnci swn rhyfedd. Pwy sy'n gwneud y swn? Wooooooo! It is night time at the jungle, it is dark and Monkey hears a strange noise. It's Owl! 
07:50Oli Wyn Gyda'r nos, mae criwiau trwsio heolydd yn gweithio'n brysur. Heddiw, ry' ni'n cymryd cip agosach ar sut mae mynd ati i darmacio heol. We take a closer look at how a road is tarmacked. 
08:00Antur Natur Cyw Cyfres i blant meithrin sy'n trafod byd natur a gwahanol fathau o greaduriaid. Series for pre-school children introducing facts about animals and the natural world. 
08:15Octonots Wrth ddychwelyd adre' ar l antur ar afon yn Affrica, mae'r Octonots yn cael trafferth mynd heibio criw o hipos mawr. The Octonauts have trouble getting past a gang of large hippos. 
08:25Nico Ng Mae angen i Nico a gweddill y teulu weithio fel un tm i wneud yn siwr eu bod yn cyrraedd pen eu taith yn ddiogel. Nico and the rest of the family work as a team to reach their destination. 
08:35Sam Tn Mae Arloeswyr Pontypandy yn gweithio tuag at eu bathodynnau adeiladu. Ond mae Norman yn peryglu bywydau pawb. The youngsters get into trouble while working on their construction badges. 
08:45Amser Maith Maith Yn l Oes y Tuduriaid yw stori Tadcu i Ceti heddiw. Heddiw mae'r athro Meistr ap Howel yn y Plas i roi gwersi i Sion. Today, the teacher Meistr ap Howel is in the Manor. 
09:00New: Y Sioe 2019 Darllediad o ddiwrnod cyntaf Sioe Frenhinol Cymru, gyda bwrlwm y prif gylch, cystadleuthau'r gwartheg a'r defaid, y Neuadd Fwyd a chylch y moch. Coverage of the Royal Welsh Show 2019. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05New: Y Sioe 2019 Mwynhewch y cystadlu a'r canlyniadau drwy gydol y dydd yng nghwmni Nia Roberts, Ifan Jones Evans, Heledd Cynwal, David Oliver, Meinir Howells & Aeron Pughe. Today's competitions and results. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Y Sioe 2019 Ymunwch 'r tm wrth iddyn nhw fwrw golwg dros ganlyniadau cystadleuthau'r dydd ynghyd phrif bencampwriaeth ungiol y gwartheg bff. Join the team for a round up of the day's events. 
17:15New: Larfa Y tro hwn, mae'r cymeriadau dwl yn ystyried bywyd llygoden fawr. This time, the crazy characters consider the life of a rat. 
17:20Ben 10 Mae criw mewn helmedau yn lladrata'r dref ac yn ystod y cythrwfl mae Macs yn cael ei anafu. A gang in helmets are busy looting the town when Macs is injured badly. 
17:40SeliGo Pa mor anodd yw hi i wneud i'ch ffrind i chwerthin? How difficult is it to make your friend laugh? 
17:45New: Sinema'r Byd Ffilm 15 munud i S4C a'r Undeb Darlledu Ewropeaidd wedi ei hanelu at blant rhwng 6 a 12 oed. A 15-minute film for S4C and the European Broadcasting Union aimed at 6-12 year-olds. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Y WAL Y cyntaf yn y gyfres bwerus. Ffion Dafis sy'n teithio i Fecsico ac UDA i glywed barn ar ddwy ochr i'r ffin. We head to Mexico and the US to meet people living on both sides of the boundary. 
19:00New: Heno Heno, byddwn yn darlledu'n fyw o Faes y Sioe, a bydd pobl steilish y maes yn ennill Sash Huw Fash. Tonight, we come to you live from the Royal Welsh showground. 
20:00Pobol y Cwm Mae Sioned yn chwilio am yr wefr nesa' drwy archebu cyffuriau. Mae Colin yn siomedig bod Izzy heb ddychwelyd adref i Lwyncelyn. Sioned searches for another high by ordering some drugs. 
20:25New: Y Sioe 2019 Ifan Jones Evans a Mari Lovgreen sy'n cyflwyno uchafbwyntiau o faes y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd. Ifan Jones Evans & Mari Lovgreen present highlights of the Royal Welsh Show in Llanelwedd. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Y Sioe 2019 Mwy o uchafbwyntiau o faes y Sioe yn Llanelwedd. More highlights from the Royal Welsh Show in Llanelwedd. 
22:00Codi Pac Geraint Hardy sydd yn 'Codi Pac' ac yn ymlwybro o gwmpas Cymru, a Chastell-nedd sydd yn serennu yr wythnos hon. Join Geraint Hardy as he journeys around Wales: this time the focus is Neath. 
22:30Traed Lan Cyfres yn codi'r llen ar fyd cyfrinachol yr angladdwyr. Series looking at the private world of Funeral Directors featuring businesses in Cwm Gwendraeth, Port Talbot and Anglesey. 
23:00Bad Achub Porthdinllaen Mae'r criw yn dod i arfer 'r bad newydd, ac mae'r aelodau newydd mewn dyfroedd dyfnion! The crew get to grips with the new lifeboat and some recent recruits are thrown in at the deep end! 
23:30Y Sioe 2019 Ifan Jones Evans a Mari Lovgreen sy'n cyflwyno uchafbwyntiau o faes y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd. Ifan Jones Evans & Mari Lovgreen present highlights of the Royal Welsh Show in Llanelwedd. 
00:00Y Sioe 2019 Mwy o uchafbwyntiau o faes y Sioe yn Llanelwedd. More highlights from the Royal Welsh Show in Llanelwedd. 
00:35Teleshopping Home Shopping. 
02:05..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Shwshaswyn Heddiw yn Shwshaswyn, mae Capten yn creu toes, Fflwff yn edrych ar flawd a Seren yn pobi torth. Today, the Captain is making dough, Fflwff is playing with flour and Seren is baking bread.