This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday

Listings for S4c on Saturday, August 18 2018

06:00Cyw Rhaglenni ar gyfer plant/Programmes for children: Jen a Jim a'r Cywiadur, Blero yn Mynd i Ocido, Boj, Peppa, Llan-ar-goll-en, Meripwsan, Y Diwrnod Mawr, Sam T?n, Patr?l Pawennau, Asra. 
08:00New: Stwnsh Sadwrn Rhaglenni gwych a digon o hwyl. Great programmes for youngsters on the weekend: SpynjBob Pantsgw?r, Mwydro, Y Dyfnfor, Chwarter Call, Gwboi a Twm Twm, Ben 10, Ysbyty Hospital. 
10:00Y Cosmos Dilyn taith golau o'r haul i'r ddaear wrth i ni geisio darganfod sut mae'r bydysawd yn gweithio. The million year journey of light from the sun to earth as we explore how the universe works. [SL] 
11:00Y Tyrchwyr gyda Iolo Williams Iolo Williams sy'n edrych ar fywydau cudd rhai o'r mamaliaid bach mwyaf amlwg ac annwyl sy'n byw dan ddaear. Iolo Williams sees how small mammals live and behave underground. [SL] 
11:30Mamwlad: Megan Lloyd George Mewn rhaglen o 2012, mae Ffion Hague yn ystyried llwyddiannau ac isafbwyntiau gyrfa wleidyddol a bywyd personol Megan Lloyd George. Ffion Hague explores the life of the politician. [SL] 
12:00Y Castell Jon Gower sy'n olrhain hanes y Castell, yma yng Nghymru, dros y ffin a draw ar y cyfandir. Three-part series. Jon Gower traces the history of the Castle, here in Wales and across Europe. [SL] 
13:00Cefn Gwlad: Blwyddyn Dai Rhaglen arbennig o Cefn Gwlad, pan fyddwn yn ymuno ? Dai Jones a'r teulu gartref ar Fferm Berthlwyd. A special edition where we join Dai Jones and his family, at home on Berthlwyd Farm. [SL] 
14:00Adre: Tara Bethan Y tro hwn, bydd Nia yn ymweld ? chartref y gantores a'r actores Tara Bethan. This week, Nia visits the home of actress and singer Tara Bethan. [SL] 
14:30Ar Lafar Cyfle arall i weld y rhaglen hon sy'n dechrau gydag astudiaeth o iaith lafar trigolion Penllyn a'r Bala. Another chance to take a look at Welsh dialects in the Penllyn and Bala area. [SL] 
15:00Ffasiwn Bildar Ymgyrch Dylan Garner i ddod o hyd i'r bildar mwyaf delfrydol i fod yn wyneb i'r diwydiant adeiladu. Following Dylan Garner's search to find the perfect role model for the building industry. 
15:25Ffasiwn Bildar Gyda 10 bildar dal yn y gystadleuaeth, gwaith t?m sydd o'u blaenau wrth iddynt gael eu rhannu'n ddau grwp i ymgymryd ? her yn y gymuned. Ten builders face a team challenge and a photo shoot. 
15:50Cartrefi Cefn Gwlad Cymru Rhai o'r tai cynharaf o'r Canol Oesoedd, 'Y Ty Neuadd' gan gynnwys rhai o enghreifftiau gorau'r wlad. Aled Samuel looks at some of the earliest houses from the Middle Ages - 'Hall Houses'. [SL] 
16:50Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon. Weekend news and sport. 
17:00Fferm Ffactor: Brwydr y Ffermwyr Yr ail rownd gynderfynol: T?m Carys a Th?m Gareth fydd yn mynd benben ?'i gilydd mewn pedair tasg t?m. Team Carys and Team Gareth go head-to- head as they fight for a place in the final. 
18:00Celwydd Noeth Bydd dau set o ffrindiau yn cystadlu ar y rhaglen heno - Heulwen Davies ac Elin Crowley ac Arwel Davies a Gwydion Jones. Two sets of best friends compete in the quiz with no questions! 
18:25O Ddyffryn Aeron i Fadagascar Yn y rhaglen hon bydd Dylan Iorwerth yn olrhain taith dau genhadwr ifanc o Geredigion i Fadagascar ym 1818. The journey of two young missionaries who left Ceredigion for Madagascar in 1818. 
19:05Chwys Cawn ddilyn paratoadau clwb tynnu rhaff Llanboidy ar gyfer Pencampwriaethau Tynnu Rhaff Prydain. We follow Llanboidy tug of war club as they prepare for the British Tug of War Championships. 
19:30Arfordir Cymru: Llyn Un 'c' neu ddwy sydd i fod yn yr enw Cricieth? dyna un o'r cwestiynau bydd Bedwyr Rees yn ei holi ym Mhen Llyn. Bedwyr faces the big question - are there one or two letter 'c' in Cricieth? 
20:00Lloyd Macey Portread personol o fywyd Lloyd Macey a golwg yn ?l ar ei brofiad ar sioe dalent enwocaf y byd. Behind-the-scenes access and exclusive footage as Lloyd reflects on his time on The X Factor. 
21:00Noson Lawen Rhys ap Hywel sy'n cyflwyno John Owen Jones, Fflur Dafydd, Adele O'Neill, Sipsi Gallois, C?r Merched, Bechgyn Hywela, Phyl Harries ac Ieuan Rhys. Music and comedy presented by Rhys ap Hywel. 
22:00New: Oci Oci Oci! Y Kings Head, Amlwch; Clwb Canol Dre Caernarfon a thafarn Yr Albert, Caernarfon fydd yn ceisio ennill arian. The Kings Head, Amlwch; Clwb Canol Dre Caernarfon and The Albert, Caernarfon. 
23:00Pum Merch, Tri Chopa, Un Cwch Cyfres yn dilyn criw'r llong Aparito Digital yn Ras Hwylio'r Tri Chopa. Following adventurers Elin Haf Davies and Lowri Morgan as they take part in The Three Peaks Yacht Race. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Cyw Ben Dant, Digbi Draig, Dwylo'r Enfys, Sbridiri, Jen a Jim Pob Dim, Ynys Broc M?r Lili, Tomos a'i Ffrindiau, Deian a Loli a Dydd Mawrth Crempog, Dathlu 'Da Dona, Meic y Marchog a mwy/& more.