This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday

Listings for S4c on Sunday, July 29 2018

06:00Cyw Ben Dant, Digbi Draig, Dwylo'r Enfys, Sbridiri, Jen a Jim Pob Dim, Ynys Broc Mr Lili, Tomos a'i Ffrindiau, Deian a Loli a'r Hosan Goll, Dathlu 'Da Dona, Meic y Marchog a mwy/and more. 
08:50New: Penblwyddi Cyw Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebrating your birthday, you may be lucky enough to see your photo on today's Cyw! 
08:55New: Pen-blwydd Pwy? Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio ar gyfer plant bach. Entertaining and educational animated series for nursery school children. 
09:00New: Dal Ati: Bore Da Golwg ar rai o eitemau diweddar y cyfresi Heno a Prynhawn Da sydd o ddiddordeb penodol i'r rhai sy'n dysgu Cymraeg. Items from Heno or Prynhawn Da of interest to Welsh learners. 
10:00New: Dal Ati Priodas Pum Mil Trystan ac Emma sy'n cynnig help llaw i deulu a ffrindiau Shelly a Viccie. Trystan and Emma lend a hand to friends and family organising a wedding for Shelly and Viccie. 
11:00Hanes Cymru a'r Mr Y ddiweddar Sian Pari Huws sy'n adrodd hanes y porthladdoedd a fu'n rhan allweddol o ddatblygiad y Gymru fodern. The late Sian Pari Huws reveals how harbours helped create the modern Wales. 
12:00Trefi Gwyllt Iolo Yn y rhaglen olaf mae copyn gweddw ffug, sy'n gallu rhoi brathiad cas, yn cuddio mewn garej. In the last in the series, Iolo Williams comes across a false widow spider in a garage. 
12:30Codi Hwyl Mae John Pierce Jones a Dilwyn Morgan yn anelu am Ynys Valentia, oddi ar arfordir gorllewinol Iwerddon yn y cwch newydd. Will Ireland's Wild Atlantic Way prove too much for John and Dilwyn? 
13:00Caru Casglu Cawn weld casgliad enfawr o filwyr a hanes Rhyfel Cartref America, dillad trwy'r degawdau a llofnodion. American Civil War memorabilia, a collection of clothes and some autographs. 
13:30Uchafbwyntiau Llangollen 2018 Nia Roberts a Trystan Ellis-Morris sy'n cyflwyno uchafbwyntiau'r wythnos o Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen. Highlights of the 2018 Llangollen International Musical Eisteddfod. 
14:30Cegin Bryn: Y Dosbarth Meistr Nia Erain sy'n cael dosbarth meistr yng nghegin Odette's ar sut i goginio cig eidion sy'n toddi yn eich ceg. Bryn Williams offers top notch culinary guidance to Nia Erain from Cardiff. 
15:00Cegin Bryn: Y Dosbarth Meistr Heulwen Davies o Fachynlleth sy'n cael cyngor gan Bryn ar sut i bobi cacennau bach a mawr. Heulwen Davies from Machynlleth seeks advice from Bryn Williams on how to succeed at home-baking. 
15:30Cegin Bryn: Y Dosbarth Meistr Iolo Williams o'r Felinheli sy'n derbyn cyngor gan Bryn am sut i amseru wrth goginio pryd o fwyd. Iolo Williams from Y Felinheli gets Bryn's advice on timing when putting a meal together. 
16:00Seiclo: Le Tour de France Cymal 21 Cymal gorymdeithiol yw'r un olaf i galon y brifddinas. Stage 21: Live coverage of the final, processional stage into Paris. 
18:30Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon y penwythnos. Weekend news and sport. 
18:40Pobol y Cwm Omnibws Cipolwg dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi. Omnibus edition looking back at events in the fictional village of Cwmderi over the past week.With on-screen English subtitles 
20:30New: Uchafbwyntiau'r Sioe 2018 Ifan Jones Evans sy'n bwrw golwg yn l dros uchafbwyntiau Sioe 2018. Ifan Jones Evans presents highlights of the Royal Welsh Show 2018. 
21:30Cynefin: Ynys Cybi Ynysoedd Cybi a Mn - o dref porthladd Caergybi i brydferthwch Ynys Llanddwyn. Another chance to see the team explore Anglesey as they meet a man who was attacked by the Great Train Robbers. 
22:30Seiclo: Le Tour de France - 21 Uchafbwyntiau'r cymal gorymdeithiol olaf, i galon y brifddinas. Highlights of the final, processional stage into Paris. 
23:00Ciwba: Bygythiad dan y Don Cyfres ddwy ran yn edrych ar y bygythiadau i fywyd gwyllt Ciwba. Sut mae sicrhau dyfodol llewyrchus i fyd natur yr ynys? Two-part series looking at threats to the natural world in Cuba. 
00:05Teleshopping Home Shopping. 
01:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Hafod Haul Pan mae Heti'n gadael y fferm am y diwrnod mae'r anifeiliaid yn penderfynu bod hyn yn gyfle iddynt gael sbort. When Heti leaves the farm for the day, the animals have fun while Jaff sleeps.