This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday

Listings for S4c on Sunday, October 29 2017

06:00New: Cyw Hafod Haul, Twt, Dwylo'r Enfys, Sbridiri, Halibalw, Deian a Loli, Digbi Draig, Gwdihw, Nico N?g, Meic y Marchog, Boj, Patr?l Pawennau, Jen a Jim a'r Cywiadur. Programmes for youngsters. 
08:50New: Penblwyddi Cyw Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebrating your birthday, perhaps you'll see your photo on today's Cyw! 
08:55New: Penblwydd Pwy? Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio. Entertaining and educational animated series for nursery school children. 
09:00New: Dal Ati: Bore Da Golwg ar rai o eitemau diweddar y cyfresi Heno a Prynhawn Da sydd o ddiddordeb penodol i'r rhai sy'n dysgu Cymraeg. Items from Heno or Prynhawn Da of interest to Welsh learners. 
10:00New: Dal Ati Hilary Moss o Ddeganwy fydd ar brofiad gwaith ar Yst?d Rhug, Corwen. Hilary Moss from Deganwy is on work experience at the Rhug Estate, Corwen. Adre follows this edition of Profiad Gwaith. 
11:00Rownd a Rownd Tra bo Lowri yn paratoi i fynd i barti plu ei ffrind, caiff Kelvin wahoddiad funud-olaf i noson stag yr un briodas. Lowri prepares for a hen party and Kelvin receives an invite to the stag. 
11:30Rownd a Rownd Wedi i bawb clywed i le mae Dewi wedi bod yn diflannu'n ddiweddar, mae sawl un yn cael hwyl garw wrth dynnu ei goes. Dewi is being teased now everyone know where he's been going. 
11:55Calon: Peter Walters Portread o'r llyfrgellydd teithiol, Peter Walters o Bontiets a ddangoswyd gyntaf yn 2012. A portrait of travelling librarian Peter Walters from Pontiets, first shown in 2012. 
12:00Dechrau Canu Dechrau Canmol Gwawr Edwards sydd ar bererindod i Sir Benfro yng nghwmni Hefin Wyn. Gwawr Edwards is on a pilgrimage to Pembrokeshire with local historian Hefin Wyn and Sh?n Cothi performs in St David's. 
12:30Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Countryside and farming magazine. 
13:00Perthyn Yr wythnos hon byddwn yn cyfarfod teulu'r cwmni iogwrt, Llaeth y Llan'. This week we travel to Llannefydd to meet the family behind the successful yoghurt company 'Llaeth y Llan'. 
13:25Traws Seiclo: Y Fenni 2017 Darllediad byw o uchafbwynt penwythnos o gystadlu traws seiclo ar gwrs heriol Canolfan Hamdden y Fenni. The culmination of the Crosstober Wales cyclo cross event live from Abergavenny. 
16:20Dros Gymru Meirion MacIntyre Huws sy'n s?n am yr ardal lle cafodd ei fagu, gogledd Orllewin Cymru. Poet Merion MacIntyre Huws sings the praises of north West Wales in a poem. 
16:30New: Marathon Eryri 2017 Lowri Morgan sy'n ein llywio trwy'r holl gyffro ar hyd y llwybr dramatig o gwmpas yr Wyddfa. Sylwebaeth gan Nic Parry a Matt Ward. Highlights of the Snowdonia Marathon with Lowri Morgan. 
17:30Pobol y Cwm Omnibws Cipolwg yn ?l dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi. A look back at events in the fictional village of Cwmderi over the past week. With on-screen English subtitles. 
19:20Newyddion Newyddion a'r tywydd. Daily news and weather. 
19:30New: Dechrau Canu Dechrau Canmol Daw'r canu o Eglwys Unedig Penmachno a chawn berfformiad gan y tenor, Robert Lewis. Congregational singing from Penmachno United Church and a performance by tenor, Robert Lewis. 
20:00New: Pobl a'u Gerddi Mewn cyfres newydd bydd Aled Samuel yn teithio'r wlad yn ymweld ? gerddi hyfryd. In this new series Aled Samuel travels around Wales to visit beautiful gardens and the people behind them. 
20:30New: Ralio+: Rali Cymru GB Uchafbwyntiau cymalau'r dydd - Alwen, Brenig a Gwydir. Hghlights of the final day of rallying and today's stages - Alwen, Brenig and Gwydir - and highlights of the National Rally. 
21:00New: Bang Yn y bennod olaf, mae Rhys a Mel yn bygwth Ela er mwn dod o hyd i Sam a'r gwn. In the final episode, Rhys and Mel threaten Ela in an attempt to find Sam and the gun. 
22:00Y Byd ar Bedwar Cyfres materion cyfoes. Current affairs series with stories from Wales and the world. 
22:30Eldorado Mae Twm Morys a'r diweddar Iwan Llwyd yn ymweld ? La Paz ym Molifia ac yna'n teithio i Baraguay. Twm Morys and the late Iwan Llwyd visit La Paz in Bolivia, then head for Paraguay. 
23:00Corff Cymru: Bywyd Y tro hwn cawn edrych ar y camau pwysig sydd yn digwydd ym mywyd plentyn. The important steps in the lives of children. Do children think in the same way as adults and why is play important? 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Hafod Haul Mae'r anifeiliaid i gyd yn chwarae cuddio ar fferm Hafod Haul heddiw. All the animals are playing hide and seek at Hafod Haul farm today.