This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday

Listings for S4c on Wednesday, September 25 2019

06:00Peppa Mae Dadi Mochyn yn dysgu'r plant i chwarae pl-fasged, a chyn hir maen nhw'n ddigon da i chwarae yn erbyn tm arall. Dadi Mochyn teaches the children how to play basketball. 
06:05Octonots Mae Dela yn cael cymorth ei chwaer fach i ddatrys dirgelwch diflaniad rhyfedd mewn coedwig wymon. Dela teams up with her little sister to solve a mysterious disappearance in a kelp forest. 
06:15Cacamwnci Mae Cacamwnci yn l gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Byddwch yn barod am lond bol o chwerthin! Join the crew for more funny and silly sketches! Be ready for a belly full of laughs! 
06:30Stiw Mae Stiw yn gwneud car allan o focs cardfwrdd ac yn mynd 'i ffrindiau ar daith i lan y mr ac i siopa. Stiw makes a pretend car of the new washing machine's box. 
06:45Gwdihw Crocodeilod, gwenyn, defaid ac eliffantod - maen nhw i gyd ar y rhaglen heddiw. Today Megan introduces us to crocodiles, bees, sheep and elephants! 
07:00Ynys Broc Mr Lili Mae Lili yn credu bod modd hyfforddi morloi i wneud triciau gyda'i chorn newydd - ond dydy Morgi Moc ddim o'r un farn! Lili tries to train some seals to do tricks with a hooty horn. 
07:10Guto Gwningen Ar l i Guto ddweud celwydd sy'n arwain Dili Minllyn i grafangau Mr Cadno, rhaid iddo geisiau achub ei bywyd! Guto tells a lie which leads Dili Minllyn into the clutches of the sly old fox. 
07:25Cei Bach Daw efaill Buddug, sef Bronwen, i aros ati i Neuadd Fawr ac mae Buddug yn penderfynu chwarae tric ar bobl Cei Bach. Buddug's twin sister Bronwen comes to stay with her at Neuadd Fawr. 
07:40New: Caru Canu Cn am adeiladu ty bach, yn gartref clud i lygoden fach. A song about building a little house, as a snug home for a little mouse. 
07:45New: Ahoi! Codi baner Ahoi yw nod Mor Ladron Ysgol Dyffryn y Glowyr heddiw wrth iddyn nhw weithio mewn tim i gyflawni sialensau anodd Capten Cnec. Pirates from Ysgol Dyffryn y Glowyr join Ahoi today! 
08:00Bing Mae Bing a Swla yn y parc yn chwarae cewri ac yn sblasho mewn pyllau gyda'u hesgidiau glaw mawr. Bing and Swla are in the park playing at being giants and splashing in puddles. 
08:10Meic y Marchog Mae Meic yn llwyddo i roi Chwit a Chwat mewn perygl, a does neb yn gallu achub y cwn! Meic gets the corgis stranded, then makes it harder and harder to rescue them! 
08:20123 Dewch am dro hudol gyda Dili'r Dylwythen Deg i fyd y rhifau. Byddwn yn mynd ar antur i'r traeth heddiw yng nghwmni'r rhif 6. We take a trip to the seaside today with the number 6. 
08:35Patrl Pawennau Mae'r gadair godi yn y ganolfan sgo wedi torri ac mae Cadi a Martha yn sownd uwchben yr eira! The chair lift at the ski resort breaks down. Cadi and Martha get stuck high above the snow! 
08:45Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn yn darganfod sut mae gwneud cacen pen-blwydd ar gyfer ei ffrind Cyw yn y bennod hon. Rapsgaliwn will find out how to make a birthday cake for his friend Cyw. 
09:00Jen a Jim a'r Cywiadur Ar l clywed synau rhyfedd a gweld olion troed mawr yn yr ardd, mae Cyw, Plwmp a Deryn yn credu bod dinosor wedi bod yno. Cyw, Plwmp and Deryn believe that a dinosaur has been in the garden! 
09:15Olobobs Mae cregy-bobs enfawr porffor yn cael pryd o dafod gan Gee-ceffyl a ras lein ddillad llawn hwyl! Some giant purple shellbobs are brought down to size Gee-ceffyl and a washing-line race! 
09:20Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
09:30Wibli Sochyn y Mochyn Mae Wibli yn twyllo Soch Mocha drwy esgus ei fod yn robot. Wibli tricks Soch Mocha by pretending to be a robot and then he persuades Soch Mocha to join in the game and trick Soch Mawr. 
09:45Deian a Loli a'r Brenin Bach Mae Deian a Loli yn ffraeo fel cath a chi, felly mae Deian yn gwneud ei hun yn fach er mwyn chwarae y tu mewn i'w gastell Lego. Deian shrinks himself so he can go to play in his Lego castle. 
10:00Ynys Broc Mr Lili Mae Lili'n dod o hyd i chwisg ar y traeth ac yn mynd ag e gyda hi i ddosbarth coginio Nonna Moc. Lili finds a whisk on the beach and takes it along to Nonna Moc's baking class. 
10:10Guto Gwningen Mae Guto, Lili a Benja'n mynd ar wib i achub hoff flanced Nel. Guto, Lili and Benja race to rescue Nel's beloved blanket, escape Mr Cadno and get back home before the storm finally breaks. 
10:25Cei Bach Mae pawb yn cyd-dynnu i baratoi ystafell arbennig ar gyfer ymwelydd anghyffredin yng Ngwesty Glan y Don. The neighbours rush over to help Mari prepare for an unusual guest at Glan y Don. 
10:40Caru Canu Hwiangerdd draddodiadol i suo plant bach i gysgu. A traditional lullaby to lull little children to sleep. 
10:45Ahoi! Heddiw bydd Mor Ladron ifanc o Ysgol Login Fach yn helpu Bendant a Cadi i godi baner Ahoi ond pa dasgau sydd wedi eu gosod gan Capten Cnec! The young pirates from Ysgol Login Fach arrive! 
11:00Twm Tisian Mae Twm wedi bod yn loncian ac mae'n barod am ei frecwast ond dydy e ddim yn cofio'n iawn beth i'w wneud! Twm has been jogging and is ready for breakfast but can't remember how to make it. 
11:05Digbi Draig Ar fore gwlyb yn yr haf, mae tair malwen yn ceisio gwneud eu hunain yn gartrefol yn nhy Conyn. On a wet summer's morning, three snails try to make themselves at home at Conyn's. 
11:20Rapsgaliwn Bob wythnos gyda chymorth ei ffrindiau bach aur a'i rap-lyfr hud fe fydd Rapsgaliwn yn datrys cyfres o bosau. Rapsgaliwn travels across Wales, rapping and dancing at every opportunity. 
11:35Peppa Mae Peppa a'i theulu yn ymweld 'r cartref mae Dadi Mochyn wedi ei gynllunio. Peppa and George are taken to visit the home that Dadi Mochyn designed and Mistar Tarw is building. 
11:45Sbridiri Yn y rhaglen hon mae Twm a Lisa yn addurno cacen gyda llysiau eisin. Twm and Lisa decorate a cake with vegetables. They also visit the children at Ysgol Cynwyl Elfed. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Gwlad Beirdd: Dewi Emrys Hanes y bardd Dewi Emrys, enaid aflonydd a heriodd barchusrwydd cul cymdeithas y cyfnod. Studying the work of poet Dewi Emrys, a troubled soul who challenged the period's rigid boundaries. [SL] 
12:30Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
13:00Ironman Cymru 2019 Ironman Cymru sy'n cymryd lle eto ar dirweddau godidog Sir Benfro a'r ardal, gyda nofiad 2.4 milltir, taith feicio 112 milltir, a thaith 26.2 milltir i'r diwedd. Ironman Wales returns! 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Y Ty Arian Y tro hwn, byddwn yn croesawu Angharad Davies a'i phlant i'r Ty Arian. In this episode we meet Angharad Davies and her children. Will the family from Caerphilly get their finances in order? 
16:00New: Awr Fawr Cyw Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Dreigiau: Marchogion Berc Gyda storm ffyrnig yn bygwth taro Berc, mae hi'n ras yn erbyn amser i gael anifeiliaid yr ynys i gydfyw gyda'r dreigiau, heb eu hofni. A fierce storm threatens Berc. 
17:30New: Bwystfil O crwban y mr i forgrug, byddwn yn cyfri lawr y 10 anifail fwyaf craff. This week we take a look at the cleverest critters in the animal kingdom, from the Sea Turtle to Meercats. 
17:40New: Potsh Leah a Dyfed fydd yn helpu'r tm pinc a'r tm glas yn y gegin wrth iddyn nhw drio ennill y Pinafal Aur! Potsh - the show where 4 inexperienced cooks take over the kitchen. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Cwpan Rygbi'r Byd 2019: Cymru v Georgia Uchafbwyntiau gm agoriadol Cymru yng Nghwpan Rygbi'r Byd 2019 yn erbyn Georgia, o Stadiwm Dinas Toyota, Siapan. Highlights of Wales' opening match v Georgia in the 2019 Rugby World Cup. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:55Darllediad Gwleidyddol gan Llafur Cymru Darllediad gwleidyddol gan Llafur Cymru. Political broadcast by Welsh Labour. 
20:00Pobol y Cwm Mae Gwyneth mewn trallod pan mae Garry'n mynnu delio sefyllfa beryglus ei hun. A gaiff Sara ei themtio i droi cefn ar ei phriodas? Will Sara be tempted to turn her back on her marriage? 
20:55New: Chwedloni: Cwpan Rygbi'r Byd Jo 'Deadballline' Rogers sydd yn rhannu ei stori yn y bennod hon o chwedloni - stori am fachgen wnaeth gymryd ei gyfle ar y cae rygbi. Jo 'Deadballline' Rogers shares his story this time. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30Rygbi Pawb: Pen-y-bont v Llanymddyfri Uchafbwyntiau o'r gm yng Nghynghrair Rygbi Colegau ac Ysgolion Cymru, rhwng Coleg Pen-y-bont a Choleg Llanymddyfri. Highlights of the match between Bridgend College and Llandovery College. 
22:15Adelina Patti Elin Manahan Thomas sy'n ein tywys trwy fywyd a gyrfa Adelina Patti, seren lachar byd opera'r 19eg ganrif. Elin Manahan Thomas traces the career of the 19th century opera diva Adelina Patti. 
23:15Bois y Caca Dogfen yn dilyn 'Bois y Caca' wrth iddyn nhw drin cynnwys eich ty bach. Following Waste Water Employees as they get to grip with the content of your toilet! Not for the faint hearted. 
23:50..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Meripwsan Mae Meripwsan yn helpu cyw bach i ddod o hyd i'w Fam. Meripwsan helps a little lost chick to find its Mum.