This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday

Listings for S4c on Wednesday, May 2 2018

06:00Hafod Haul Mae'n ddiwrnod braf ar fferm Hafod Haul, ac mae un creadur bach ar fin cyrraedd ei gartref newydd am y tro cyntaf. A little dog is on his way to his new home. Welcome to Hafod Haul, Jaff. 
06:15Bobi Jac Mae Bobi Jac a'r Gofodwyr Bochdew yn chwarae troelli mewn antur yn y gofod. Bobi Jac and the astronaut hamster go into space. 
06:25Guto Gwningen Ar ?l i Benja fynd ar goll, mae Guto a Lili yn rhoi map iddo i'w helpu i ddod o hyd i'w ffordd adre. After Benja gets lost in the woods, Guto and Lili give him a map to find his way home. 
06:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
06:50Ty M?l Mae Morgan yn gweld bod sbwriel ymhobman, ac yn ceisio twtio, ond rhywsut mae'n llwyddo i wneud pethau yn waeth. Morgan sees rubbish everywhere, and tries to clear up. Oh dear! 
07:00Boj Mae Boj, Rwpa a Carwyn yn ceisio am eu bathodynnau 'Goroesi'. Boj, Rwpa and Carwyn are trekking for their Ranger survival badges but Carwyn's satnav boots go on the blink. 
07:15Heini Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd "Heini" yn ymweld ?'r syrcas. In this programme "Heini" visits the circus. 
07:30Wibli Sochyn y Mochyn Pan mae Wibli yn darganfod wy, y peth diwethaf mae'n disgwyl gweld yn deor yw draig fach! When Wibli finds an egg the last thing he expects to hatch out of it is a dragon! 
07:40Bing Mae Bing a Fflop yn darganfod dant y llew gwyn, gwlanog yn y parc. Bing and Fflop find a patch of fluffy white dandelions in the park. 
07:50Teulu Mewn Bacpac Taith dwy ferch a'u rhieni o gwmpas y byd. Series following Lili, Nel and their parents as they backpack around the world, experiencing the different countries in one great adventure. 
08:00Cymylaubychain Mae Baba Melyn yn anghofus iawn heddiw. Sut y daw hi o hyd i'r holl bethau mae wedi eu colli? Baba Melyn (Baba Yellow) is very forgetful today. How will she find all the things she's lost? 
08:10Byd Begw Bwt Yn y rhaglen hon cawn fynd ar daith i ymweld ? phobl yr Hafod gan ddod ? thorth o fara yn bresant iddynt. In this programme we are introduced to the folk song Torth o Fara, A Loaf of Bread 
08:15Y Teulu Mawr A fi! Mae Malan angen ymarfer y recorder i gael bod yn y band, ond tydy hi ddim yn cael llonydd gan Modlen. Malan becomes frustrated when Modlen won't give her any peace. 
08:30Cled Dewch gydag Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch. Fun with Cled and friends as they discover the wonderful world around them. 
08:40Meic y Marchog Mae Meic eisiau ennill tri thlws mewn diwrnod, ac felly pan fydd un o'r dreigiau yn ennill g?m mae'n newid y rheolau. Meic wants to win three trophies in one day and changes the rules. 
08:55Dwylo'r Enfys Mae Maddie o'r Rhondda yn gwneud gwaith pwysig ar y fferm gan roi llaeth i'r myn gafr bychan. Maddie lives in the Rhondda and takes Cawod and Heulwen to a farm to feed a baby goat. [SL] 
09:10Stiw Wrth i Pwyll, Elsi a Steff chwarae p?l-droed yn y parc mae Pwyll yn drysu pawb drwy ddynwared swn chwiban dyfarnwr Taid. Pwyll confuses everyone by imitating the sound of Taid's whistle. 
09:25Oli dan y Don Mae Sid yn chwarae o gwmpas ond pan fo Oli mewn trwbwl, mae'n defnyddio ei sgiliau i gyd i helpu ei ffrind. Sid plays around but when Oli gets into trouble he tries to save his friend. 
09:35Nodi Mae Ci Cl?n wedi deffro yn gynnar ac eisiau chwarae gyda Nodi. Ond mae Nodi yn dal i gysgu. Ci Cl?n wakes up early and wants Noddy to play fetch but Noddy still wants to sleep. 
09:45Tecwyn y Tractor Mwy o anturiaethau gyda'r tractor bach coch. More adventures with the little red tractor. 
10:00Hafod Haul Mae Jaff, Iola, Gwen a Pedol yn mynd am drip i lan y m?r, ac yn cael diwrnod i'r brenin yno. Jaff, Iola, Gwen and Pedol decide to go on a trip to the beach, and have a lovely day out. 
10:15Bobi Jac Mae Bobi Jac a Crensh y gwningen yn chwarae cropian ar antur yn yr ardd lysiau. Bobi Jac and Crensh the Rabbit play in the vegetable patch. 
10:25Guto Gwningen Mae Benja wedi cael ei gipio i'r awyr gan farcud sy'n hedfan yn wyllt! Fydd Guto a Lili yn achub eu ffrind? Benja's up in the air as an unwilling passenger of a flyaway kite! 
10:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
10:50Ty M?l Heddiw mae Miss Goch Gota yn rhoi swydd arbennig i Morgan, ond ydy Morgan y llwyddo? Today Miss Goch Gota gives Morgan an important job, but can he do it? 
11:00123 Dewch am dro hudol gyda Dili'r Dylwythen Deg i fyd y rhifau. Heddiw, fe awn ar antur gyda'r rhif 2 i weld yr anifeiliaid yn y sw. Today we'll go to the zoo on an adventure with the number 2. 
11:10Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Daw'r Gorila i helpu Mwnci pan fo'n cael trafferth gyda brigyn mawr. Monkey learns a lot from Gorilla today like how to walk on all fours and beat his chest with his paws. 
11:20Dwylo'r Enfys Heddiw mae Heulwen yn glanio yn y Gogledd eto ac yn cyfarfod Ceri. Maen nhw'n mynd ar daith i'w sw! Heledd goes to North Wales to meet Ceri and they enjoy a trip to the zoo together. [SL] 
11:35Da 'Di Dona Heddiw mae Dona'n mynd i weithio mewn sw gyda Hannah. Come and join Dona Direidi as she tries her hand at all sorts of different jobs. Today she's going to work in a zoo with Hannah. 
11:45Sbarc Cyfres wyddoniaeth gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series with Tudur Phillips and his two friends. Today's theme is birds. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Crwydro Bydd y gyflwynwraig Eleri Si?n, yn ymuno ag Iolo Williams i grwydro yn Nyffryn Aeron. Eleri Si?n joins Iolo Williams for a walk in the Aeron Valley, Ceredigion. [SL] 
12:30Y Ty Arian Y tro hwn, byddwn ni'n croesawu'r teulu Davies-Owens o Ferthyr Tudful i'r Ty Arian. We meet the Davies-Owens family from Merthyr Tydfil. Will they get their finances back on track? 
13:30Garddio a Mwy Mae Iwan yn coginio gyda rhiwbob o'r ardd wrth i Sioned dynnu ein sylw at y blodyn tymhorol hyfryd hwnnw, lili Mai. Cooking with rhubarb and the joys of the Lily of the Valley. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05New: Pengelli Daw Carla yn ?l i gorddi'r dyfroedd ac mae ganddi rywbeth i'w ddweud wrth bawb. Carla's back, creating trouble and she's got something to tell the girls. 
15:30Tro Breizh Lyn Ebeneser Bydd Lyn yn cwrdd ? Gwilym Pritchard, arlunydd sydd wedi ymgartrefu yn Rochefort-en-Terre. Lyn meets a Welsh artist who has made his home in Rochefort-en-Terre. First shown in 1997. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ?l ysgol. Programmes for youngsters after school: Blero yn Mynd i Ocido, Bing, Sam T?n, Digbi Draig, Do Re Mi Dona. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05New: Boom! Yn y rhaglen yma bydd fflamau yn dawnsio i gerddoriaeth a bydd y bechgyn yn rhoi eu dwylo ar d?n. We'll make flames dance to music and see the boys putting their hands on fire. 
17:15Dennis a Dannedd Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Dennis the Menace a'i gi, Dannedd. Animation featuring the Beano character Dennis the Menace and his dog. 
17:25Lois yn erbyn Anni Y tro yma, mae'r ddwy yn mentro i lethr sg?o Llandudno am sialens eirafyrddio gyda Bedwyr ap Gwyn. Anni and Lois venture to Llandudno ski slope for a snow boarding challenge. 
17:35Llond Ceg Cyffuriau sy'n dod dan sylw yn y bennod yma. Discussing drugs, legal highs and their effects. PC Huw and PC Hefin give their advice and we'll turn to you for your opinions. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Her Yr Hinsawdd Y tro hwn, mae'r Athro Siwan Davies yn parhau ?'i thaith o amgylch Califfornia. In California Prof Davies meets families without running water in their homes as a result of the drought. 
18:30Mwy o Sgorio Rhaglen arbennig yn edrych ymlaen at rownd derfynol Cwpan Cymru JD wrth i Dylan Ebenezer gael cwmni Malcolm Allen a Tomi Morgan. A special programme previewing the final of the JD Welsh Cup. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
20:00Pobol y Cwm Mae Iolo yn dychryn pan sylweddola bod Si?n wedi gadael Greta yng ngofal Wendy. Iolo is frightened when he realises Si?n has left Greta in Wendy's care. Non gets bad news from the college 
20:25New: Wil ac Aeron: Taith Rwmania Mae Wil ac Aeron yn cyd-fyw ? theulu biliwnydd sy'n rhedeg fferm fodern ac yn cyflogi staff o bob rhan o Ewrop. Wil and Aeron join a billionaire family who run a modern farm in Romania. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Elis James: Cic Lan yr Archif Y tro hwn, mae Elis yn edrych ar un o'r elfennau hanfodol ym mhob rhaglen, sef 'cymeriadau'. Elis James looks at the 'characters' found in the S4C archives - often in farming programmes! 
22:00Dim Byd/Mwy - Sheriff Nefyn Mae gan Nefyn swyddog newydd - ond sut y bydd y brodorion yn ymateb? Nefyn has a new officer in town - but how will the locals react? Satirical drama. 
22:30Galw Nain Nain Nain Ym mhennod ola'r gyfres mae Joe Thomas o Benisarwaun yn chwilio am gariad gyda help ei nain, Jean Thomas. Joe Thomas is looking for love with the help of his grandmother, Jean Thomas. 
23:05Cadw Cwmni gyda John Hardy Sgwrs gydag Elis Jones am ei ymchwil ar y chwaraewr p?l-droed Tommy Jones a Rhys Lewis sydd mewn cadair olwyn yn dilyn damwain ar y fferm. John speaks to Elis Jones and Rhys Lewis this week. 
23:40..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn yn ymweld ? chanolfan trin dwr yn y bennod hon er mwyn darganfod sut mae dwr yn cyrraedd y tap. Rapsgaliwn finds out how water reaches the taps in our homes.