This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday

Listings for S4c on Sunday, July 21 2019

06:00Peppa Wrth ymweld 'u cyfnither Carys, mae Peppa a George yn cael cyfarfod brawd bach Carys, Bendigeidfran, am y tro cyntaf. Peppa and George meet their cousin Bendigeidfran for the first time. 
06:05Peppa Mae Peppa a George yn mynd bin yn llawn sbarion llysiau i domen wrtaith Taid Mochyn. Peppa and George are taking a brown bin full of vegetable peelings to Grandad Pig's compost heap. 
06:10Sbridiri Mae Twm a Lisa yn creu bocs hancesi sip anghenfil ac yn ymweld Ysgol Bro Sin Cwilt. Twm and Lisa make a monster tissue box for Twm and visit Ysgol Bro Sin Cwilt. 
06:30Boj Mae Boj, Rwpa a Carwyn yn ceisio am eu bathodynnau 'Goroesi'. Boj, Rwpa and Carwyn are trekking for their Ranger survival badges but Carwyn's satnav boots go on the blink. 
06:40a b c Dewch i rasus y robots gyda Gareth, Cyw, Bolgi, Llew, Jangl, Plwmp a Deryn. Gareth, Cyw, Bolgi, Llew, Jangl, Plwmp and Deryn take part in a robot race in today's episode of abc. 
06:55Jambori Dewch gyda Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau lliwgar - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae. Join Jam on an interesting and colourful musical adventure! 
07:05Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach yn cynnal sioe bypedau ar gyfer ei ffrindiau. The Little Princess is putting on a puppet show for her friends. 
07:15Yn yr Ardd Mae Wali mewn trafferth heddiw wrth iddo golli whilber Gwilym y garddwr ar waelod y pwll. Wali the squirrel finds himself in trouble today when he loses Gwilym's wheelbarrow in the fish pond 
07:30Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
07:40Ben Dant Ymunwch Ben Dant a'r mr-ladron o Ysgol Bro Hedd Wyn. Join the pirate Ben Dant and a team from Ysgol Bro Hedd Wyn on their adventure to find four golden keys and a chest of treasure. 
08:00Ynys Broc Mr Lili Dydy Nonna Moc ddim yn hapus pan mae Lili yn gwahodd gwestai anarferol i'r Caffi Cocos. Nonna Moc is not impressed when Lili invites an unusual guest to the Caffi Cocos. 
08:10Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn yn darganfod sut mae gwneud cacen pen-blwydd ar gyfer ei ffrind Cyw yn y bennod hon. Rapsgaliwn will find out how to make a birthday cake for his friend Cyw. 
08:25Sam Tn Mae Bronwen, Siarlys a Ben yn mynd i drafferth ar y mr wrth chwilio am forfilod. Bronwen, Siarlys and Ben get into trouble while going out to sea to search for whales. 
08:35Asra Bydd plant Ysgol Pwll Coch, Caerdydd yn ymweld ag Asra yr wythnos hon. Children from Ysgol Pwll Coch, Cardiff visit Asra this week. 
08:50New: Penblwyddi Cyw Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebrating your birthday, you may be lucky enough to see your photo on today's Cyw! 
08:55New: Pen-blwydd Pwy? Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio ar gyfer plant bach. Entertaining and educational animated series for nursery school children. 
09:00Y Cosmos Mae'r rhaglen hon yn dilyn y gyfres o ddigwyddiadau rhyfeddol ddigwyddodd yn yr eiliad gyntaf mewn hanes. The remarkable events that took place in the first ever second in history. 
10:00Llwybrau'r Eirth Rhaglen annwyl am ddwy arth fach amddifad oedd ar fin newynu - drwy lwc, bu dyn lleol eu mabwysiadu. Two orphaned bear cubs destined for starvation, and the man who adopted and saved them. 
11:00Y Bomiwr a'r Tywysog Dogfen ffrwydrol gan y cyfarwyddwr Marc Evans yn edrych ar hanes a chefndir Arwisgiad y Tywysog Siarl yn Dywysog Cymru. Documentary looking at the history behind Prince Charles' investiture. 
12:00New: Yr Wythnos Alexandra Humphreys fydd yn edrych yn l ar rai o straeon newyddion yr wythnos. Alexandra Humphreys looks back at some of the news stories from the past week. 
12:30Codi Pac Geraint Hardy sydd yn 'Codi Pac' ac yn ymlwybro o gwmpas Cymru a Chastell-nedd sydd yn serennu yr wythnos hon. Join Geraint Hardy as he journeys around Wales: this time the focus is Neath. 
13:00Dechrau Canu Dechrau Canmol Uchafbwyntiau o gyfres 2018-19 y rhaglenni mawl a chanu cynulleidfaol. Highlights of the 2018-19 series of the hymns and worship programmes. 
13:30New: Byd Natur No programme information available 
14:00Seiclo: Tour de France: Cymal 15 Eilddydd yn y Pyreneau, a gorffeniad arall ar gopa dringfa. Y tro hwn, esgyniad newydd i'r daith, Prat d'Albis. A second day in the Pyrenees, and another summit finish, with Prat d'Albis. 
16:35Gerddi Cymru Cyfle arall i ymweld Gerddi Aberglasne a Bodnant. Another chance to visit gardens open to the public including Aberglasney, Carmarthenshire and Bodnant Garden in the Conwy Valley. 
17:00Adre: Aeron Pughe Yr wythnos hon byddwn yn ymweld chartref yr amryddawn Aeron Pughe. This week we'll be visiting the home of the multi-talented Aeron Pughe with presenter Nia Parry. 
17:30Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. 
18:00Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon y penwythnos. Weekend news and sport. 
18:10Pobol y Cwm Omnibws Cipolwg yn l dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi. Gydag isdeitlau Saesneg ar y sgrin. Omnibus edition looking back at events in Cwmderi village. With on-screen English subtitles. 
20:00New: Ras yr Wyddfa 2019 Rhaglen yn cofnodi pigion y 44eg Ras Ryngwladol yr Wyddfa Castell Howell ar ddydd Sadwrn, Gorffennaf 20fed. Highlights coverage of this year's 44th Castell Howell International Snowdon Race. 
21:00New: Y Sioe 2019 Ifan Jones Evans a Mari Lovgreen sy'n edrych mlaen at y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd ac yn cael blas ar y canu yng ngwasanaeth Moliant y Maes. Competitions, displays and the Sunday service. 
22:00Seiclo: Tour de France: Cymal 15 Eilddydd yn y Pyreneau: gorffeniad arall ar gopa dringfa ac esgyniad newydd i'r daith, sef Prat d'Albis. A 2nd day in the Pyrenees, and another summit finish, with Prat d'Albis (highlights). 
22:30Trysorau'r Teulu Y tro ma: casgliad o emwaith sydd angen darganfod mwy amdano ac archwilio hanes carreg o'r oes a fu. Researching a jewellery collection in Llanrwst and an ancient stone in Llangernyw. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Bing Yng nghylch Amma heddiw mae'r plant yn gwneud pennau wy gyda phlisgyn wy a hadau berw'r dwr. At Amma's crche the children make eggy heads with eggshells and cress seeds.