This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday

Listings for S4c on Thursday, December 20 2018

06:00Asra Bydd plant o Ysgol Bod Alaw, Bae Colwyn yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children from Ysgol Bod Alaw, Colwyn Bay visit Asra this week. 
06:15Meripwsan Mae coeden Eryn wedi colli'i dail. Mae Meripwsan yn cael syniad i wneud y goeden yn brydferth eto. Eryn's tree has shed all its leaves. Meripwsan comes up with an idea to make it pretty. 
06:20Octonots Wrth nofio yn y mr, daw'r Octonots ar draws morfil cefngrwm gyda llais rhyfedd. While diving in the ocean, the Octonauts find a humpback whale with a strange voice. Can they help him? 
06:30Guto Gwningen Mae Guto'n malu'r gwely wnaeth ei dad iddo ac mae'r ymdrech i'w drwsio yn mynd fo ar daith anturus. Guto breaks the bed his father made for him and has an adventure while mending it. 
06:45Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach yn dysgu pam na ddylai hi chwarae pl-droed yn y ty. The Little Princess learns why she shouldn't play football indoors. 
06:55Cymylaubychain Mae'n noswyl cyn dydd y Seren ac mae pawb yn y nen wedi cyffroi'n ln! It's the night before the night of the special star and everyone is very excited. 
07:05Jen a Jim a'r Cywiadur Taith i Begwn y Gogledd ar drywydd het, hances a hosan goll Jangl sy'n wynebu Jen a Jim. Jen and Jim are going on a trip to the North Pole to look for Jangl's hat, handkerchief and sock. 
07:20Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Mae Mwnci eisiau ennill cystadleuaeth fowlio eira ac mae'n darganfod mai'r Pengwyn yw un o'r piniau! Monkey has fun with Penguin in the snow. 
07:30Patrl Pawennau Mae'n ddiwrnod o eira ym Mhorth yr Haul. I fyny ar Fynydd Jc mae Aled yn ceisio eirafyrddio ond mae'n rhoi ei hun, a Jc, mewn perygl! It's snowing and Aled gets into trouble snowboarding. 
07:45Sam Tn Yn groes i gyngor ei fam, mae Norman yn ceisio gosod addurn Sin Corn ar y to. Norman convinces Dilys to place a blow-up Santa on the roof. But Santa is blown away and lands in the bay! 
08:00Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
08:10Ynys Broc Mr Lili Mae dafad goll yn arwain Lili a Morgi Moc i ganol storm eira. A stray sheep leads Lili and Morgi Moc deep into a snow storm. 
08:20Ben Dant Ymunwch Ben Dant a'r mr-ladron o Ysgol Llandwrog wrth iddynt fynd ar antur i ddod o hyd i bedair allwedd aur a chist llawn trysor. Join the pirate Ben Dant and a team from Ysgol Llandwrog 
08:40Yn yr Ardd Mae Gwilym a'r ffrindiau yn yr ardd yn canu rhai o'u hoff ganeuon. Gwilym and the friends in the garden look back at some of their favourite songs. 
08:55Abadas Mae gair heddiw'n rhywbeth sydd i'w wneud chyfri. Tybed beth yw e a ble daw'r Abadas o hyd iddo? We're adding with the Abadas! What does today's word do, and where can it be found? 
09:05Blero yn Mynd i Ocido Mae Blero wrth ei fodd pan ddaw storm o eira i Ocido - a hynny ganol haf! It is sunny but Blero wants to chill out in the snow so he is lucky when the snowflakes come out to play! 
09:15Sara a Cwac Mae Sara a Cwac yn edrych ymlaen at y Nadolig ac yn mynd ati i addurno'r goeden. Sara and Cwac are looking forward to Christmas Day and get to work decorating their tree. 
09:25Bobi Jac Mae Bobi Jac a Pengw Gwyn yn mwynhau bod yn ddoniol yn yr eira. Bobi Jac and Pengw Gwyn go on a snowy adventure and enjoy being funny. 
09:35Da 'Di Dona Mae Dona'n mynd i weithio mewn canolfan feicio gyda Robyn. Dona goes to work as a cycling instructor with Robyn. 
09:45Gwdihw Cawn ddilyn y broses o wyna a gweld sut mae pysgod bach yn helpu cadw traed yn ln! We'll be following the lambing season and finding out how little fish can help keep our feet clean! 
10:00Asra Bydd plant o Ysgol Bontnewydd, Caernarfon yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children from Ysgol Bontnewydd, Caernarfon visit Asra this week. 
10:15Meripwsan Mae Meripwsan yn rhy fyr i weld pen blodyn yr haul, felly mae'n adeiladu grisiau gyda photiau blodau. Meripwsan is too small to see the top of a sunflower so he builds some stairs. 
10:20Octonots Wrth ddychwelyd adre' ar l antur ar afon yn Affrica, mae'r Octonots yn cael trafferth mynd heibio criw o hipos mawr. The Octonauts have trouble getting past a gang of large hippos. 
10:30Guto Gwningen Heb i gath flin Mr Puw sylweddoli be' sy'n digwydd mae Guto'n ei defnyddio i ddatrys sefyllfa anodd. Guto enlists the unwitting help of Mr Puw's Cat to get the ducks out of a pickle. 
10:45Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach yn tyfu ac mae rhai o'i hoff ddillad yn rhy fach iddi. The Little Princess is getting bigger but unfortunately her clothes aren't. 
10:55Cymylaubychain Mae'n ddiwrnod hyfryd o aeaf yn y nen a phawb wrth eu bodd! It's a cold winter's day and everyone is happy. 
11:05Jen a Jim a'r Cywiadur Mae'r Enfys yn diflannu. Oes rhywun neu rywbeth wedi mynd hi? The rainbow disappears. Has someone or something taken it? 
11:20Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Y Wiwer sy'n chwarae gyda Mwnci heddiw a chaiff y plant sbri yn dilyn eu giamocs. Monkey is starving and all of a sudden, nuts start to fall on his head. It's his old friend Squirrel! 
11:30Patrl Pawennau Mae'n rhaid i'r Pawenlu helpu pawb sydd wedi cael eu heffeithio gan y storom rhew. The PAW Patrol has to help everybody that has been affected by the ice storm. 
11:45Sam Tn Mae hi wedi bod yn bwrw eira ym Mhontypandy ac mae'r papur lleol yn chwilio am y llun gorau o'r eira. It's been snowing in Pontypandy and the local newspaper is looking for photos. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Gardd Pont y Twr Mae'r ardd yn debycach i safle adeiladu a'r straen yn dangos wrth i'r peiriannau godi gr. The garden looks more like a building site and the strain shows as the machinery moves up a gear. [SL] 
12:30Bugeiliad Olaf Ewrop Stori teithiau arwrol wrth i fugeiliaid Ewrop amddiffyn eu preiddiau rhag bleiddiaid ar y ffordd o'r hendref i'r hafod. The epic treks of European shepherds as they defend their flocks. 
13:30Caru Casglu Yr wythnos hon, cawn weld hen offer amaethyddol, blychau post a bathodynnau ceir. This week we feature old agricultural equipment, post boxes and car badges. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Dudley yn Ewscadi Mwynhewch Dudley'n profi bwyd a diwylliant Gwlad y Basgiaid yng nghwmni Carolina Sagarmendi a'i gwr. Chef Dudley Newbery travels to the Basque Country to sample the local food and culture. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Lois yn erbyn Anni Heddiw, mae Lois ac Anni'n gorfod mynd ar helfa drysor mewn ras yn erbyn y cloc. Lois and Anni will be going on a treasure hunt against the clock to find all sorts of things. 
17:10New: Lolipop Mae'r criw yn brysur yn creu cacennau ar gyfer y Ffair Nadolig, ond mae rhywun yn benderfynol o ddifetha cacennau Jac, Cali a Zai. The gang are busy baking cakes for the Christmas Fair. 
17:35Boom! Mewn rhaglen Nadoligaidd, byddwn ni'n gweld os ydy cinio Nadolig yn blasu cystal ar l bod mewn blender. Festive edition as we put Christmas dinner through a blender and Santa gets a shock. 
17:45Gwboi a Twm Twm Mae Gwg yn chwarae gemau gyda Gwboi a Twm Twm wrth iddynt drio prynu rhywbeth o'r bws rhew. Gwg tries to trick Gwboi and Twm Twm when they try to buy something from the ice bus. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:0504Wal Heddiw cawn edrych ar bump o'r siediau gorau yng Nghymru. A look at five of the best sheds in Wales from Meirion Jones' large shed near Llandysul to the tin shed of Magi Griffith, Pwllheli. 
18:30Rownd a Rownd 'Does 'na fawr o hwyl ar Mia pan mae Kelvin yn mynd a hi i weld Sion Corn, ac yn nes 'mlaen mae pethau 'mond yn gwaethygu. Mia isn't in a fun mood when Kelvin take her to see Santa Claus... 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30Pobol y Cwm Cyfres sebon wedi'i lleoli mewn pentref o'r enw Cwmderi. Popular soap series set in the fictional village of Cwmderi. 
20:00New: Noson Lawen Daw noson gyntaf o adloniant Nadoligaidd y gyfres newydd o Garth Olwg, Pontypridd, yng nghwmni artistiaid diri, dan arweiniad John Hardy. Festive entertainment from the first in the series. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Carolau Llandudno 2018 Darllediad o noson elusennol Nadoligaidd S4C ar y cyd gyda'r Daily Post, o Theatr Venue Cymru, Llandudno. Coverage of S4C and the Daily Post's charity Christmas night at Venue Cymru Theatre. 
22:30New: Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
23:00Y Stiwdio Gefn Cerddoriaeth gan y rocyrs o Abertawe, Yr Angen; dwy gn o gywaith newydd Colorama a Plu, a'r bytholwyrdd Emyr Huws Jones. Music from Yr Angen; Colorama and Plu and Emyr Huws Jones. 
23:35..programmes start at 6.25am ..programmes start at 06.25am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Do Re Mi Dona Cyfle i edrych 'nl dros y gyfres gyda Dona Direidi, gan gyfarfod disgyblion dawnus Cymru. Take a look back at the series with Dona Direidi as we meet Wales' talented youngsters.