This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday

Listings for S4c on Tuesday, December 19 2017

06:00Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Eifion Wyn, Porthmadog. Dona Direidi and Ned Nodyn are with children from Ysgol Eifion Wyn, Porthmadog. 
06:15Abadas Rhywbeth sydd i'w weld yn y dwr yw gair heddiw, 'llong danfor'. The Abadas are learning to swim with Hari the hippo and today's word is submarine. 
06:30Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio mewn rhifyn Nadoligaidd. Join the Halibalw gang for fun, laughter, singing and dancing in this Christmas episode. 
06:40Sam Tn Mae Mandy'n penderfynu ei bod eisiau dringo mynydd ond rhaid i rywun ei hachub! Mandy decides she wants to be a mountain climber and has to be rescued! 
06:50Bing Mae Bing a Pando yn chwarae tu allan yn yr oerni. Bing and Pando are playing outside in the cold, blowing steamy dragon breath at each other and discovering icicles hanging from the tap. 
07:00Meic y Marchog Mae'n Noswyl Nadolig ac mae un o geirw Sin Corn yn sl. It's Christmas Eve and one of Santa's reindeer is sick. Meic makes it his mission to save Christmas - but will he succeed? 
07:15Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series with Tudur Phillips and his two friends. 
07:30Boj Mae Mia yn dango Boj ei hanifail anwes newydd - buwch goch gota mewn bocs - ond mae'n hedfan i ffwrdd. Mia shows Boj her new pet - a ladybird in a box - but it flies away. 
07:40Teulu Ni Yr wythnos yma, mae pawb yn dysgu sgiliau newydd. Mae Efa yn dysgu chwarae'r ffliwt ac mae Noa yn ymuno thm pl-droed. Efa has a flute lesson and Noa joins a local football team. 
07:50Igam Ogam Mae Igam Ogam wedi diflasu ac yn gofyn i'w ffrindiau adrodd stori wrthi. A bored Igam Ogam badgers her friends to tell her a story but gets angry when the story doesn't feature her. 
08:00Octonots Mae Harri yn rhoi ei fryd ar y trysor sydd o fewn hen long forladron wedi suddo - ond mae Llyswennod sy'n poeri llysnafedd yn gwarchod y trysor. The Octonauts and the Slime Eels. 
08:15New: Chwilio am Cyw Mae Cyw wedi mynd i rywle ond ble 'sgwn i? Ymunwch 'r criw wrth iddyn nhw geisio dod o hyd i Cyw ar y llwybr natur. Cyw is hiding somewhere - is she on the nature trail? 
08:20Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach yn cynnal sioe bypedau ar gyfer ei ffrindiau. The Little Princess is putting on a puppet show for her friends. 
08:35Tili a'i ffrindiau Mae Tili a'i ffrindiau yn gwersylla pan welant seren fach las yn yr awyr. Tili and her friends are camping out in the garden when they spot a lone blue star twinkling in the sky. 
08:45Twt Mae golau Lewis y Goleudy yn chwythu. All cychod yr harbwr gydweithio i dywys Pop 'nl i'r harbwr yn saff? Lewis the lighthouse has a problem with his light. Can Pop be guided home safely? 
09:00Nodi Dyw'r Sgitlod erioed wedi gweld eira o'r blaen. Noddy looks for snow for the Skittles who have never seen it. 
09:10Sbridiri Yn y rhaglen hon mae Twm a Lisa yn addurno cacen gyda llysiau eisin. Twm and Lisa decorate a cake with vegetables. They also visit the children at Ysgol Cynwyl Elfed. 
09:30Pingu Anturiaethau Pingu'r pengwin. The adventures of Pingu the penguin. 
09:35Bobi Jac Mae Bobi Jac a Pengw Gwyn yn dilyn olion troed yn yr eira. Bobi Jac and Pengw Gwyn go on a snowy adventure following footprints. 
09:45Pentre Bach Daw Shoni Wynwns i Bentre Bach, a'i feic o dan bwysau trwm y nionod o Lydaw. Shoni Wynwns arrives in Pentre Bach, his bicycle laden with huge onions from Brittany. 
10:00Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a Ned Nodyn wrth iddynt osod sialens i griw o Ysgol Pen Barras, Rhuthun i ddysgu cn Yr Ysgol. Join Dona Direidi and Ned Nodyn for a song at Ysgol Pen Barras, Ruthin. 
10:15Abadas Mae'r Abadas yn chwarae mrladron ar y traeth. The Abadas are having a pirate adventure at the beach. Hari is first mate and Seren a pirate parrot! 
10:30Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
10:40Sam Tn Mae Mandy eisiau hwylio o gwmpas y byd. Mandy wants to be a round the world yachtswoman. 
10:50Bing Mae gan Bing a Swla geiniog yr un ar gyfer y Peiriant Syrpris yn siop Pajet. Bing and Swla have a penny each for the Surprise Machine in Pajet's shop. 
11:00Meic y Marchog Mae Meic ac Efa'n cystadlu yn erbyn ei gilydd i wneud ffafrau 'r Gof ac yn creu llanast llwyr yn ei weithdy. Meic and Efa battle to win a knightly favour and create havoc along the way! 
11:15Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series with Tudur Phillips and his two friends. 
11:30Boj Wrth aros i Mr Clipaclop gasglu'r sbwriel i'w hailgylchu, mae Boj a Rwpa'n dechrau chwarae gyda'r sbwriel gan greu robot ailgylchu. Boj and Rwpa make toys out of recycling materials. 
11:40Teulu Ni Yn y gyfres hon, Efa Haf Thomas o Gaerfyrddin fydd yn ein tywys ni drwy'r digwyddiadau mawr a bach sy'n digwydd yn ei theulu hi. Efa Haf Thomas guides us through life with her family. 
11:50Igam Ogam Pan mae Hen Daid yn dioddef o ben tost, mae e angen tawelwch a heddwch, ond mae Igam Ogam yn mynd dros ben llestri i gadw pawb yn dawel! Igam Ogam makes an effort to be quiet! 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
12:05Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
13:00Dai ar y Piste Cyfle arall i weld Dai Jones yn mentro i ddysgu sgio gyda Wil Yr Hafod ar lethrau Courmayeur, Gogledd yr Eidal. Dai Jones and Wil yr Hafod visit the ski slopes Courmayeur in Northern Italy. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C. S4C News. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
15:05Byd o Liw Nadolig Osi Rhys Osmond sy'n edrych ar hanes ac arddulliau celf y Nadolig ar sawl gwahanol wedd: y crefyddol, y paganaidd a'r masnachol. Osi Rhys Osmond explores how Christmas is portrayed in art. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school: Peppa, Boj, Octonots, Patrl Pawennau. 
17:00Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for young people. 
17:05New: Tag Y diweddara' o fyd chwaraeon, cerddoriaeth, ffasiwn, ffilmiau a selebs. The latest gossip from the world of sports, music, fashion and films. 
17:35Dreigiau: Marchogion Berc Mae criw'r Academi yn darganfod merch o'r enw Heledd ar draeth Thor - ydy hi'n ffrind neu'n elyn? The crew from the Academy find a girl called Heledd on the beach. Is she a friend or foe? 
17:55New: Fideo Fi Mae Fideo Fi yn l i'n paratoi ar gyfer y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd gyda vlogs a syniadau di-ri. Fideo Fi is back, packed with web videos and vlogs for Christmas and the New Year. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
18:05Parti Bwyd Beca Ym Mhlas Heli, Academi Hwylio Pwllheli, bydd Beca'n cynnal gwledd fegan i drigolion Pen Llyn. World famous sailor Richard Tudor and singer Alys Williams join Beca for a vegan feast. 
18:30Parti Bwyd Beca Bydd Aled Samuel a Rhian Morgan yn ymuno Beca yn Wright's Food Emporium, Llanarthne. Beca is joined by Aled Samuel and Rhian Morgan in Wright's Food Emporium, Llanarthne. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30Rownd a Rownd Mae hi'n ddiwrnod apwyntiad Sin yn y clinig ac, er mawr syndod iddi, mae John yn cynnig dod efo hi, ac mae Sin yn derbyn yn ddiolchgar. It's the day of Sin's appointment at the clinic. 
20:00Pobol y Cwm Beth mae Gethin yn ei guddio oddi wrth Ffion? Mae Chester yn poeni bod Hannah eisiau dychwelyd i Awstralia. What is Gethin hiding from Ffion? Chester worries Hannah wants to return to Oz. 
20:25New: Carol yr Wyl 2017 Cawn glywed gweddill y carolau a darganfod pwy sydd yn mynd theitl 'Carol yr Wyl 2017'. We hear the final five carols and find out which one wins the Carol of the Year competition. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 a'r Tywydd. News and Weather at 9 o'clock. 
21:30New: Y Byd ar Bedwar Cyfres materion cyfoes. Current affairs series with stories from Wales and the world. 
22:30Noson Lawen Tudur Dylan Jones sy'n cyflwyno llu o artistiaid o Theatr y Lyric yng Nghaerfyrddin. With Fflur Wyn, Gary Griffiths, Ifan Gruffydd, Carmarthenshire YFC Choir, Gruff Sion Rees and lots more. 
23:30Cythrel Canu Y diddanwr Dewi 'Pws' Morris, y cyfansoddwr Gareth Glyn a'r cantorion Mary Lloyd Davies a Robin Lyn Evans yw gwesteion Cythrel Canu yr wythnos hon. Join the crew for the music panel show. 
00:00999: Y Glas Mewn rhaglen o 2012, gwelwn y CID wrth eu gwaith yn ymchwilio i ymosodiad yn Abertawe. In this documentary from 2012, the CID are called in after an attempted stabbing in Swansea. [SL] 
00:35Teleshopping Home Shopping. 
02:05..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Yr Ysgol Heddiw bydd criw Ysgol Llanrug ac Ysgol Sant Curig yn perfformio eu sioeau Nadolig. The schools are performing their Christmas shows, and Hermione and Jemima are at a festive market.