This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday

Listings for S4c on Thursday, September 27 2018

06:00Rapsgaliwn Bob wythnos gyda chymorth ei ffrindiau bach aur a'i rap-lyfr hud fe fydd Rapsgaliwn yn datrys cyfres o bosau. Rapsgaliwn travels across Wales, rapping and dancing at every opportunity. 
06:15Blero yn Mynd i Ocido Mae Blero'n sylwi ar bethau bach diddorol ar ddrws yr oergell. Pam eu bod nhw'n glynu yno a ddim yn disgyn? Blero sees little objects on the fridge. Why don't they fall off? 
06:25Halibalw Ymunwch ? chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
06:35Bobi Jac Mae Bobi Jac yn mynd ar antur mewn perllan. Bobi Jac goes on an orchard adventure and enjoys bouncing. 
06:50Igam Ogam Mae cwmwl glaw yn dinistrio hwyl Igam Ogam. Igam Ogam's games are spoiled by a persistent little rain-cloud. 
07:00Y Teulu Mawr Mae Morus y ffotograffydd am ennill diwrnod i'r teulu mewn parc dwr. Ond oes rhaid cael lluniau perffaith? Morus the photographer attempts to win a family outing to an aqua park. 
07:15Jen a Jim a'r Cywiadur Mae Cyw a Jangl yn gwersylla yn y jwngl ond maen nhw ar lwgu! Cyw and Jangl are camping in the jungle but are starving! Jen and Jim help them cook something tasty to eat. 
07:30New: Olobobs Mae Palu Soch yn helpu Dino ddod o hyd i gartref i'r holl 'stwff' sy'n creu llanast yn ei ogof. Diggy Piggy helps Deeno to find a home for all the 'stuff' he has filling up his den. 
07:35Patr?l Pawennau Pan mae anifeiliaid y syrcas yn hwyr ar gyfer dechrau'r sioe, mae Gwil a'r Pawenlu yn cynnig helpu. When the circus animals don't show up, Gwil and the Paw Patrol step in to help. 
07:50New: Sam T?n Pwy sydd angen help Sam T?n ym Mhontypandy heddiw? Who needs the help of Fireman Sam in Pontypandy today? 
08:00Da 'Di Dona Dewch i ymuno ? Dona Direidi wrth iddi gael tro ar bob math o swyddi gwahanol. Heddiw mae'n mynd i weithio mewn ffatri siocled gyda Karen. Dona works in a chocolate factory with Karen. 
08:10Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Cawn ni a'r Mwnci hwyl a sbri wrth ddysgu sut mae'r Hwyaden yn agor a chau ei cheg, yn dweud 'Cwac' ac yn ysgwyd ei chynffon. Monkey and the children learn how Duck quacks and waddles. 
08:20Ahoi! M?r-ladron o Ysgol Dyffryn y Glowyr sy'n ymuno ? Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec. Pirates from Ysgol Dyffryn y Glowyr join Ben Dant and Cadi to challenge the smelly Capten Cnec. 
08:35Falmai'r Fuwch Amser stori gyda Falmai'r Fuwch. Story time with Falmai the Cow. 
08:45Twt Mae Twt yn gwersylla dros nos am y tro cyntaf erioed gyda'i ffrindiau. Today is a first for Toot, a camping trip with his friends Caleb, Bethan and Neela. 
08:55Octonots Mae crancod llygatgoch sy'n byw ar y traeth yn herwgipio llong danddwr y criw! Fiddler crabs hijack the Gup-D! 
09:05Tili a'i ffrindiau Mae pawb yn gyffrous pan fo Tili'n colli dant gan y bydd y Dylwythen Deg yn dod ag arian i gyfnewid amdano! Tili loses a wobbly tooth and her friends get excited about the Tooth Fairy. 
09:20Cled Dewch gydag Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch. Fun with Cled and friends as they discover the wonderful world around them. 
09:30Straeon Ty Pen Ar gangen uchaf, y goeden dalaf, yn y goedwig harddaf, mae Eddie'r fr?n yn byw. Caryl Parry Jones sydd yn adrodd hanesion Eddie. Caryl Parry Jones tells the adventures of Eddie the Crow. 
09:45Cei Bach Mae Betsan Brysur yn s?l, felly mae pawb yn perswadio Huwi i fynd allan yng nghwch Capten Cled er mwyn dal pysgod iddi i swper. Betsan Brysur is ill so Huw goes to catch her some fish. 
10:00Rapsgaliwn Bob wythnos gyda chymorth ei ffrindiau bach aur a'i rap-lyfr hud fe fydd Rapsgaliwn yn datrys cyfres o bosau. Rapsgaliwn travels across Wales learning how to make ice-cream. 
10:15Blero yn Mynd i Ocido Mae Blero am gael gwybod pam fod ei ffrind, y pysgodyn aur, yn gallu aros o dan y dwr am gymaint o amser. Blero sets out to discover how his goldfish friend can stay underwater for so long. 
10:25Halibalw Ymunwch ? chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
10:35Bobi Jac Mae Bobi Jac ar antur drofannol ac yn chwarae g?m wyneb ei waered. Bobi Jac is on a tropical adventure and plays the upside down game. 
10:50Igam Ogam Mae Igam Ogam a Roli yn chwilio am gysgod yn ystod y tywydd poeth. Igam Ogam and Roly search for some shade during a heatwave. 
11:00Y Teulu Mawr Wedi cael llond bol ar y llanast sydd yn y cartref, mae Mr Mawr yn mynd ati i glirio. Fed up of the general untidiness and chaos in the family home, Mr Mawr sets about spring cleaning. 
11:15Jen a Jim a'r Cywiadur Mae rhaff, rhwyd, rhaw a rhwyf wedi cyrraedd y Siop Pob Dim ac mae Jen am eu defnyddio ar gyfer diwrnod mabolgampau ar y traeth. Jen's arranging a sports day on the beach. Who will win what? 
11:30Olobobs Wrth drio dychwelyd potyn dirgel i'w berchennog mae'r Olobobs yn dringo enfys ac yn tynnu lluniau yn yr awyr gyda phaent hud! The Olobobs climb a rainbow to draw in the sky with magic paint! 
11:35Patr?l Pawennau Mae pawb yn s?n am gael parti syrpreis i Cwrsyn, ond mae storm o wynt wedi torri rhai o'r melinau gwynt sy'n cyflenwi trydan. A party is planned for Cwrsyn but a storm creates a blackout! 
11:50Sam T?n Mae Lisi a Hana'n achub cadno ac yn ei adael allan o'r caets. Mae Sam T?n yn brysur iawn gyda'r llanast! Lisi and Hana rescue a foxcub - letting him out of the cage means work for Sam T?n! 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Haf Ganol Gaeaf Taith anturus pedwar o Gymry Cymraeg i Ynysoedd De Georgia. The remarkable journey of four intrepid Welsh travellers to the islands of South Georgia. 
12:30Yr Ynys - Ciwba Heddiw bydd Cerys Matthews yn teithio i Giwba. Cerys Matthews travels to Cuba and meets people living the socialist reality on the world's only communist island. 
13:30Sion a Si?n Dau gwpl sydd newydd briodi fydd yn cystadlu ar Sion a Si?n heno - Carys ac Iwan Jones a Gethin a Si?n Williams. This week's programme sees two newly-wed couples competing for the money. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05New: Glowyr Cwrddwn ag Alex Hopwood a weithiodd yn bedair ar ddeg ym mhwll yr Hafod ger Wrecsam. Meet Alex Hopwood who started work when he was fourteen years old in the coalfield of Hafod in Wrexham. 
15:30New: Mwynhau'R Pethe Yma, mae Richie Jones yn cofio Evan Roberts ac effeithiau syfrdanol ei bregethu. Richie Jones recalls emotional scenes of the 1904-1905 religious revival and the sermons of Evan Roberts. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ?l ysgol / Programmes for youngsters after school: Olobobs, Sam T?n, Bobi Jac, Patr?l Pawennau, Cacamwnci. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05New: Y Doniolis Mae sioe dalent Mici Afal wedi cyrraedd Cwm Doniol ac mae'r Doniolis yn benderfynol o ennill. Mici Afal brings his talent contest to Cwm Doniol and the Doniolis are determined to win. 
17:10Kung Fu Panda Mae Po yn dod yn ffrindiau gyda rheino chwerw, Hundun, ac yn ei helpu i adfer ei fywyd ar ?l iddo dreulio cyfnod yn y carchar. Po befriends a rhino called Hundun who has been in prison. 
17:30Chwarter Call Cyfle i ymuno ? Tudur, Mari, Hanna a Jack yn y gyfres gomedi ar gyfer digonedd o chwerthin. Join Tudur, Mari, Hanna and Jack for comedy sketches, silly characters and plenty of laughter! 
17:45Rygbi Pawb - Coleg Gwent v YU Casnewydd Y gorau o Gynghrair Ysgolion a Cholegau Cymru, gyda Choleg Gwent v Ysgol Uwchradd Casnewydd. The best of the Welsh Schools and Colleges League, with Coleg Gwent playing Newport High School. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Codi Pac Bydd Geraint yng Nghasnewydd yr wythnos hon i weld beth sydd gan y ddinas i'w chynnig. Geraint Hardy visits Newport in the first of a new series visiting places around Wales. 
18:30Rownd a Rownd Mae Erin yn sylweddoli nad yw'n syniad da i gael ffrae deuluol yn ystod gwers yrru! Erin realises that it's not a good idea to have a family argument during a driving lesson! 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30Pobol y Cwm Mae Eifion wedi cael llond bol ar bobl yn cario clecs. A fydd Ricky yn achub y dydd yn y caffi? Eifion's had enough of people gossiping about him. Will Ricky save the day at the cafe? 
20:00New: Trysorau'r Teulu Arbenigwyr John Rees ac Yvonne Holder sy'n edrych ar drysorau teulu a'u gwerth. Experts John Rees and Yvonne Holder are on a mission to look for the family treasures of Wales. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Triathlon Cymru Mae rownd olaf cyfres Treiathlon Cymru yn cymryd lle ar Ynys M?n, gyda phenwythnos o rasys. The last round of the Welsh Triathlon Series takes place on Anglesey, with a weekend of races. 
22:00New: Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
22:30Y Ras Cwis chwaraeon newydd a chyffrous sy'n chwilio am gefnogwr chwaraeron mwyaf gwybodus Cymru. An exciting new sports quiz searching for Wales' most knowledgeable sports fan. 
23:00Ar Werth Cawn weld sut mae hen blasdy ar lan y Fenai wedi cael ei droi'n fflatiau moethus. New series featuring estate agents selling homes in Wales including one on sale for nearly a million pounds! 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00TiPiNi Y tro hwn, mae'r criw bywiog yn ymweld ? Phwllheli. This time, the energetic gang are in Pwllheli!