This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday

Listings for S4c on Thursday, June 11 2020

06:00Bing Mae Bing a Swla'n edrych am bethau i'w gwerthu a mae'n nhw'n dod o hyd i Mistar Enfys heb ei ben! Bing & Sula are looking for items to sell, & find Mr Rainybow without his head! 
06:10Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Pencae, Llandaf i ddysgu'r gn Teithio. Youngsters from Ysgol Pencae, Cardiff, learn a song to perform. 
06:25Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
06:35Bach a Mawr Penderfynai Mawr archwilio y ln tu allan i'w ty. Mae Bach yn dod 'i wely gydag o am gysur! Big decides to explore the road outside their house. Small brings along the bed for comfort. 
06:45Blero yn Mynd i Ocido Mae angen atgyweirio Pont Gylch ond wrth baratoi i wneud hynny aiff Sim yn sownd mewn gwe pry cop! Blero helps his friends mend Pont Gylch but along the way Sim gets in a sticky situation. 
07:00Oli Wyn Mae Meirion o Hufenfa De Arfon yn cynnig dangos i Oli sut mae gwneud caws, ac mae Oli wrth ei fodd! South Caernarfon Creameries show Oli how to make cheese, and he's in his element! 
07:10Octonots Pan mae rhywun yn cymryd offer meddygol gwerthfawr Pegwn, mae Capten Cwrwgl a Harri yn sleifio i dir peryglus y Morfeirch. The Octonauts and Walrus Chief. 
07:20Nico Ng Mae Nico'n meiddio awgrymu bod Malan yn rhy hen i chwarae - buan iawn mae hi'n profi mor anghywir ydi o! Nico suggests that Malan is too old to play and she soon shows him how wrong he is! 
07:25Digbi Draig Mae Betsi'n cael prawf swyno gan Llyfr Swyn heddiw. Mae Digbi a Cochyn yn meddwl efallai y bydd angen ychydig o help arni. Betsi is having a spelling test with Spellbook today. 
07:35Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series with Tudur Phillips and friends. Today's theme is Trees. 
07:50New: Patrol Pawennau Beth sydd yn dymchwel holl dai y tri mochyn bach? The Paw Patrol help three little pigs build new houses after theirs mysteriously disappear. 
08:00Olobobs Mae'r Olobobs yn clywed cn snwff swynol, ond bob tro maen nhw'n ceisio closio mae'n hedfan i ffwrdd. The Olobobs hear a lovely snoof song, but find it impossible to get near the creature! 
08:05Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
08:15Stiw Mae Stiw yn dod o hyd i dwmpath morgrug ac yn credu y bydd y morgrug yn gwneud anifeiliaid anwes ardderchog! Stiw finds an anthill and believes the ants will make excellent pets! 
08:25Heini Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini'n cael hwyl yn y Ffair. In this programme Heini has fun in the Fair. 
08:40Wibli Sochyn y Mochyn Nid yw Wibli i'w weld yn unman ond mae swn chwerthin mawr yn dod o gefn y soffa. Ai Wibli sy'n cuddio yno? Wibli Soch is nowhere to be seen. He's playing hide and seek with his friends. 
08:50Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
08:55Y Crads Bach Mae'r malwod bychain newydd ddeor o'u hwyau ac yn barod i chwarae -ond nid pawb sydd eisiau ymuno yn yr hwyl! The baby-snails have just hatched from their eggs and are full of fun. 
09:00Antur Natur Cyw Cyfres i blant meithrin sy'n trafod byd natur a gwahanol fathau o greaduriaid. Series for pre-school children introducing facts about animals and the natural world. 
09:15Twm Tisian Mae Twm yn edrych ymlaen i ymlacio heddiw, gan eistedd nl a darllen y papur. Ond mae'n haws dweud na gwneud! All Twm wants to do today is relax and read the paper. Easy! Not for Twm Tisian! 
09:20Yr Ysgol Heddiw bydd criw Ysgol Llanrug ac Ysgol Sant Curig yn cadw'n heini a bydd Taliesin yn cael gwers nofio. The gang from Llanrug and Sant Curig keep fit and Taliesin has a swimming lesson. 
09:35Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Pwyll has a new bag in today's episode of The Koala Brothers. 
09:45Ahoi! Pwy fydd y mr-ladron sy'n ymuno Ben Dant a Cadi i herio'r byd y tro 'ma? From which school will these pirates come, to join Ben Dant and Cadi for a little adventure? 
10:00Bing Mae Bing, Pando, Fflop a Pajet ar y bws pan mae'n torri lawr! Ond mae'n hwyl pan mae'r Gyrrwr yn gadael i Bing eistedd yn ei sedd! The gang are on the seaside bus when it breaks down! 
10:10Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol y Wern, Caerdydd. Youngsters from Ysgol y Wern, Cardiff learn a song to perform in front of friends. 
10:25Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
10:35Bach a Mawr Mae Mawr am gyfansoddi cn er mwyn dathlu'r helogan, ac mae Bach yn ysbrydoli ei ffrind. Big wants to write a song celebrating celery and Small helps his friend with a little inspiration. 
10:45Blero yn Mynd i Ocido Wedi cael llond bol ar wneud ei jig-so dinosor mae Blero'n mynd i Ocido ac yn cael gwneud rhywbeth llawer mwy difyr! Blero is bored with his dino-jigsaw. Can he find something better to do? 
11:00Oli Wyn Mae dau o ffrindiau Oli Wyn, Tirion a Mali Grug, yn mynd am drip i gopa'r Gogarth yn Llandudno ar gerbyd y Tramffordd. Today, two of Oli's friends take a trip to the top of the Great Orme. 
11:10Octonots Mae'r Octonots yn ceisio achub ffrind Ira, Crwban Lledrgefn y Mr, sydd wedi'i ddal mewn cerrynt cyflym sy'n ei dynnu i mewn i drobwll. The Octonauts and the Giant Whirlpool. 
11:20Nico Ng Mae Mam yn brysur yn gweu ond yn anffodus tydy hi ddim yn dilyn patrwm! Mam enjoys knitting but unfortunately doesn't follow a pattern and the results are rather peculiar! 
11:25Digbi Draig Mae Digbi'n dda am chwarae triciau ar ei ffrindiau ar Ddydd Ffwl Pen Cyll. Ond a fydd ei ffrindiau'n gallu chwarae tric yn l ar Digbi? Can Digbi's friends trick him on Fool's Day? 
11:35Sbarc Cyfres wyddoniaeth newydd gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. The theme of this programme is the sense of sight. 
11:50Patrol Pawennau Mae Robo-gi yn mynd dros ben llestri tra'n trwsio teclynau drwy Porth yr Haul. RoboDog's wiring gets mixed up, and he goes on a fixing rampage around Porth yr Haul! 
12:00Cegin Bryn: Tir a Mr Pysgota mr ger Pwllheli a ryseitiau ar gyfer asennau breision aromatig a tharten driog yn defnyddio bara soda. Tasty barbecued fish, treacle tart using soda bread and aromatic spare ribs. [SL] 
12:30New: Datganiad Dyddiol COVID-19 Darllediad byw o ddatganiad dyddiol Llywodraeth Cymru ar sefyllfa Covid-19. The Welsh Government's live daily statement on the Covid-19 situation. 
13:00Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
13:30Garddio a Mwy Trafod dulliau dyfrio ac addasu twls I hwyluso'r garddio, dangos sut i gadw trefn ar y mintys a tyfu llysiau o 'scraps' y gegin a creu basgedi crog. Flowers, veg and all life's good stuff. 
14:00New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Cefn Gwlad Clasuron Cefn Gwlad hanes rhai o frodyr a chwiorydd y gyfres, a stori gyfoes busnes teuluol Tatws Trading, Dyffryn Conwy. We revisit some of the memorable siblings from the past series. 
16:00Bing Mae'n benblwydd Bing! Mae'n dangos i Swla, Pando a Coco sut i wneud y Cwaca-oci. It's Bing's birthday! He shows Sula, Pando & Coco how to do the waka-oke. 
16:10Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn, wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol y Wern, Caerdydd. Youngsters from Ysgol y Wern, Cardiff try to learn a song about some zoo animals. 
16:25Octonots Mae Capten Cwrwgl a Harri yn ymchwilio i helynt ar greigiau cyfagos: mae cranc a draenog mr, sy'n byw ar gragen y cranc, yn methu'n ln chyd-dynnu. The Octonauts and the Crab & Urchin. 
16:35Nico Ng Mae gan Nico gn gyfan amdano fo a'i ffrindiau Rene, Menna a Harli, ac mae gan Rene unawd yn y gn. Nico has a song about himself and his three friends Rene, Menna and Harli. 
16:45Patrol Pawennau Mae'n rhaid i'r Pawenlu rhoi help pawen i fwnci ar gyrch i'r gofod. The Paw Patrol help a monkey on his flight to outer space. 
16:55Twm Tisian Mae Twm eisiau i ni chwarae gm gyda fe heddiw. Gm ddychmygu. Wyt ti eisiau chwarae? Twm wants to play a game today. The imagining game. Do you want to play? 
17:00Henri Helynt Pan ddaw Ffion Ffyslyd i warchod y bechgyn, mae Henri yn gorfod helpu yn y gegin. When Fussy Ffion comes to babysit, Henri has to help with the food? But will he cook something edible? 
17:10Dewi a'r Ditectifs Gwyllt Mae Cwnstabl Dewi Evans wedi dychwelyd gyda 4 ditectif newydd yn y gyfres newydd hon! Beth fydd y criw'n helpu datrys y tro hwn? Constable Dewi Evans and his 4 detectives have a job to do! 
17:20Dennis a Dannedd Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Dennis the Menace a'i gi, Dannedd. Animation featuring the Beano character Dennis the Menace and his dog. 
17:30MabinOgi - Ogi a Mwy! Fersiwn bywiog criw Stwnsh o stori Llyn y Fan Fach. Fe fydd yna briodas, angladd, a fersiwn arbennig o'r Bake Off! Join the Stwnsh team for their take on the story of Llyn y Fan Fach. 
17:55Larfa Beth mae'r criw dwl wrthi'n gwneud y tro hwn tybed? What are the silly crew up to this time we wonder? 
18:00Ar Werth Y tro yma, mae perchnogion gwesty 5* yn Aberaeron yn penderfynu gwerthu ac mae'r actor Dafydd Emyr am werthu hen gartre teuluol. A 1.5m former private school with 6 bedrooms is up for sale! 
18:30Rownd a Rownd Mae Dylan yn teimo'r pwysai - a fydd Rhys yn medru llwyddo i'w berswadio i gyfaddef y gwir wrth Fflur? The pressure becomes too much for Dylan as his feelings catch up with him. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
20:00Pobol y Cwm Mae Britt yn arwain protest amgylcheddol yng Nghwmderi, ac mae Garry'n ceisio rhoi stop ar yr holl beth - ond pam? Guto joins the gym to impress Luned, but she only has eyes for Rhys. 
20:25Rownd a Rownd Yn dilyn ffrae efo Arthur mae Jason yn ddigartref, a phan gaiff ei wrthod gan Barry mae'n troi at Anest am gymorth. Jason finds himself homeless following an argument with Arthur. 
20:55New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
21:00New: Y Fets Y tro hwn ar y Fets, mae'r gwanwyn wedi cyrraedd a thymor wyna'n dechrau felly mae'n brysur yn y sied yng nghefn y practis. Spring has arrived, so it's a busy time out in the lambing shed. 
22:00Caru Siopa Y gyflwynwraig Lara Catrin sy'n herio dau berson i gystadlu yn erbyn ei gilydd mewn sialens ddillad. Two fashion-conscious people compete against each other to transform charity shop items. 
22:30New: Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
23:00Cwpwrdd Epic Chris Y tro hwn fe fydd Chris yn coginio un o'i hoff brydau o'r tecaw sef shrimp lleol a saws XO. Hefyd: porc efo stwffin a chroen crispi, & mwy. Chris cooks one of his favourite takeaway dishes. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Ynys Broc Mr Lili Mae Heti wedi gorweithio ac mae hi wedi blino'n ln. Mae arni angen hoe fach. Poor Heti is overworked and needs some time out.