This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday

Listings for S4c on Saturday, October 28 2017

06:00New: Cyw Rhaglenni ar gyfer plant. Weekend programmes for younger viewers: Heini, Guto Gwningen, Octonots, Peppa, Blero yn Mynd i Ocido, Halibalw, Dona Direidi, Olobobs, Patr?l Pawennau, Asra. 
08:00New: Stwnsh Sadwrn Rhaglenni gwych a digon o hwyl. Great programmes for the weekend: Pat a Stan, Y Dyfnfor, Tref a Tryst, Pengwiniaid Madagascar, Pigo dy Drwyn, Bernard, Fideo Fi, Boom! 
10:00Creu Cymru Fodern Mae Huw yn dilyn stori teulu ei famgu wrth iddyn nhw symud o gefn gwlad i'r cymoedd. Huw traces the story of his grandmother's family as they move to the Valleys Coalfield from rural Wales. [SL] 
11:00Byd o Liw Luned Rhys Parri ac Aneurin Jones sy'n cael eu hysbrydoli gan gestyll Raglan a Charreg Cennen. In this programme presenter Osi Rhys Osmond visits Raglan castle and Carreg Cennen castle. [SL] 
11:30Dylan ar Daith Stori Timothy Richard, y cenhadwr pwysicaf i fynd i Tsieina erioed, yn ?l rhai. his is the story of Timothy Richard; perhaps the most important missionary to China ever, from any nation. [SL] 
12:30Garddio a Mwy Mae Sioned yn mwynhau sesiwn o gerfio pwmpen ar Yst?d Penarl?g yn y rhaglen olaf. Meinir plants hedging, Sioned does some pumpkin carving and Iwan learns about nut trees. Last in the series. [SL] 
13:00Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Countryside and farming magazine. [SL] 
13:30Cefn Gwlad: Gwinllan Llaethliw Dai Jones, Llanilar sy'n ymweld ? Richard a Siw Evans a'u mab Jac, yn Llaethliw, Neuadd Lwyd ger Aberaeron. Dai Jones visits a family near Aberaeron who have ventured into wine production. [SL] 
14:00Doctoriaid Yfory Cyfres newydd. Mae Jess a Rhodri yn dygymod ? realiti achosion brys yn Ysbyty Gwynedd. New series following medical students. Jess & Rhodri cope with life in Ysbyty Gwynedd's A&E department. [SL] 
14:30Sian James: O'r Streic i'r Senedd Hanes diddorol y cyn A.S. dros Ddwyrain Abertawe Sian James. The remarkable story of former Swansea East MP Sian James whose Miners' Strike experiences led her to the House of Commons. [SL] 
15:30Becws Siocled, siocled a mwy o siocled - dyna fydd prif thema rhaglen yr wythnos hon! Chocolate, chocolate and more chocolate - that's the main theme this week as Beca prepares for a baking demo. [SL] 
16:00T?n Cawn ddilyn criw Abertawe sy'n cynorthwyo rhywun sydd wedi ceisio diffodd t?n ar ei ben ei hun. We follow the crew from Swansea Central and the Carmarthen crew in the final programme. [SL] 
16:25Mike Phillips a'r Sirens Mae Mike yn galw ar Robin McBryde i gryfhau'r sgrymiau ac mae Elinor Snowsill yn ceisio gwella diet y merched. Robin McBryde tries to strengthen the scrums & Elinor Snowsill advises on diet. [SL] 
16:50Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon. Weekend news and sport. 
17:00Sgorio: Caerfyrddin v Y Bala Y gornest rhwng Caerfyrddin a'r Bala yn Uwch Gynghrair Cymru JD. The JD Welsh Premier League clash between Carmarthen Town and Bala Town (Kick-off, 5.15). English commentary available. 
19:15Clwb Rygbi: Scarlets v Gleision Darllediad byw o g?m y Scarlets yn erbyn Gleision Caerdydd o Barc y Scarlets. Cic gyntaf, 7.35. Live coverage of Scarlets v Cardiff Blues. Kick-off, 7.35. English commentary available. 
21:35New: Ralio+: Rali Cymru GB Cymalau Aberhirnant, Dyfnant, Gartheiniog, Dyfi a Chastell Cholmondeley. Highlights of the Aberhirnant, Dyfnant, Gartheiniog, Dyfi and Cholmondeley Castle stages of Wales Rally GB. 
22:10Hwyl y Noson Lawen Digon o hwyl a chwerthin yng nghwmni Dai Jones, Gareth Owen, Dilwyn Morgan, Dilwyn Pierce, Glan Davies, Ifan Gruffydd ac Elin Fflur. Music and comedy with Dai Jones and Co. 
22:40Nigel Owens: Wyt ti'n G?m? Ffion Dafis sy'n dioddef digwyddiad anffodus wrth brofi nwyddau harddwch ac mae Colin y crwban yn darllen dyfodol Dai Baker. A fortune telling tortoise and a make-up mishap for Ffion Dafis. 
23:10Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
23:45..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am