This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday

Listings for S4c on Wednesday, January 22 2020

06:00Shwshaswyn Mae'r traeth yn llawn o ryfeddodau lliwgar. Mae Fflwff a'i fryd ar gysgodwr gwynt, a'r Capten a Seren a'u llygaid ar gylch rwber a pharasol. The beach is full of lovely colourful things! 
06:10Digbi Draig Mae Digbi'n tybio y bydd Betsi wrth ei bodd efo'r Bocs Triciau mae wedi dod o hyd iddo yn siop Abel. Digbi thinks Betsi will be delighted with the Box of Tricks he found in Abel's store. 
06:25Cymylaubychain Mae'r Cymylaubychain mewn hwyliau creadigol iawn heddiw, pawb heblaw am Baba Glas. All the Cymylaubychain are in a creative mood apart from Baba Glas who doesn't know what to do. 
06:35Octonots Rhaid i'r Octonots rwystro dau ferdysyn mantis rhag ymladd cyn i'w crafangau cryfion chwalu'r Octofad. The Octonauts must stop two mantis shrimps fighting before they destroy the Octopad. 
06:45Gwdihw Bydd Ffred yn dangos ei gwningen a bydd Owain Sin yn dangos hebogiaid i ni. Today, Ffred will show us his rabbit and Owain Sin will meet some hawks. 
07:00Sam Tn Mae Sara a Lili yn mynd ar goll ar y mynydd wrth ddilyn oen bach. A fydd Sam Tn a'r hofrennydd yn gallu eu hachub? Sara and Lili get lost on the mountain while following a lamb. 
07:10New: Timpo Rhaglen newydd i blant. - New programme for children. 
07:20Sbridiri Mae Twm a Lisa yn creu bocs atgofion. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Beca, Efailwen lle mae'r plant yn creu cardiau. Twm and Lisa make a memory box and visit Ysgol Beca, Efailwen. 
07:40Caru Canu Cyfres animeiddiedig gyda chaneuon a hwiangerddi traddodiadol a chyfoes. Y tro hwn: cn fywiog sy'n helpu plant ymarfer cyfri i dri. A lively song that helps little ones count to three! 
07:45Ysbyty Cyw Bach Cyfres i blant sy'n cyflwyno'r syniad o fynd i'r ysbyty gan eu helpu i ddod dros yr ofn o gael eu trin. A series for children helping them to overcome their fear of going to hospital. 
08:00Y Crads Bach Dyw Gwenda'r Fuwch Fach Gota ddim eisiau treulio'r gaeaf ar ei phen ei hun - ond a wnaiff hi ddod o hyd i ffrind mewn pryd? Gwenda the ladybird needs a friend before the winter sets in. 
08:05Twt Mae Cen Twyn wedi creu cerbyd newydd sbon ar olwynion. Cen Twyn has created a brand new vehicle with wheels. Twt achieves one of his dreams and is able to come out of the water. 
08:20Cacamwnci Mae Cacamwnci yn l gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Cacamwnci is back with more funny and silly sketches to make you laugh! 
08:35Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae'r Coblyn Doeth yn mynd Ben a Mali i weld y cloc mawr ar ben Coeden y Coblynnod. The Wise Old Elf takes Ben and Mali to see the big clock at the top of the Elf Tree. 
08:50Nico Ng Mae Megan a Nico yn gwneud cardiau arbennig i Dad ac mae Nico'n cael rhoi l ei bawen yn ei gerdyn o! Megan and Nico are making special cards for Dad and Nico gets to stamp a paw print! 
09:00Y Teulu Mawr Cyfres gartwn i blant am deulu o eliffantod swnllyd. Cartoon series for young children about a family of lively elephants. 
09:10Heini Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini yn ymweld Chanolfan Wyddoniaeth. In this programme Heini visits a science centre. 
09:25Octonots Pan fydd Capten Cwrwgl a Pegwn yn mynd ar goll ym moroedd rhewllyd yr Arctig, mae haid o forfilod yn helpu'r Octonots i ddod o hyd iddyn nhw. The Octonauts and the Arctic Orcas. 
09:35Straeon Ty Pen Heddiw mae Steffan Rhodri yn adrodd hanes Ned a'i feic newydd. Dyna ddiwrnod mawr yw diwrnod tynnu'r olwynion bach oddi ar y beic. Steffan Rhodri tells the story of Ned and his new bike. 
09:45Sbarc Cyfres wyddoniaeth gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Science series for youngsters today looking at 'The Heart'. 
10:00Sam Tn Mae Crwban Mr wedi cael ei weld oddi ar arfordir Pontypandy ac mae hyn yn creu cynnwrf yn y pentref. A large turtle has been spotted off the coast of Pontypandy causing lots of excitement. 
10:10Timpo Mae Po Bach Bo wedi creu gardd dref ryfeddol - ond tybed a ydy o wedi dewis y lle gorau? Fedr Tmpo helpu? Can Team Po help Young Po Bo choose an awesome location for his garden? 
10:20Jen a Jim a'r Cywiadur Mae Cyw a Jangl yn gwersylla yn y jwngl ond maen nhw ar lwgu! Cyw and Jangl are camping in the jungle but are starving! Jen and Jim help them cook something tasty to eat. 
10:35Caru Canu Cyfres animeiddiedig gyda chaneuon a hwiangerddi traddodiadol a chyfoes. Y tro hwn: cn i helpu plant bach ddysgu lliwiau. A traditional nursery song to help children learn about colours. 
10:45Ysbyty Cyw Bach Cyfres i blant sy'n cyflwyno'r syniad o fynd i'r ysbyty gan eu helpu i ddod dros yr ofn o gael eu trin. A series for children helping them to overcome their fear of going to hospital. 
11:00Twm Tisian Mae Twm wrth ei fodd yn chwarae 'gwisgo lan', tybed elli di ddyfalu pwy yw e heddiw? Twm loves to play 'dressing up', can you guess who he is today? 
11:10Da 'Di Dona Mae Dona'n mynd i ddysgu chwarae rygbi gyda Elinor. Come and join Dona Direidi as she tries her hand at all sorts of different jobs. Today she's going to learn to play rugby with Elinor. 
11:20Meic y Marchog Mewn gm guddio, mae Meic yn llwyddo i ddatgelu'r man cuddio bob tro - ond mae'n beio'r dreigiau a Galth. Meic has to learn that a true knight never blames others for his own mistakes. 
11:35Heini Cyfres llawn egni a chyffro yng nghwmni'r cymeriad lliwgar "Heini". Yn y rhaglen hon bydd "Heini" yn cael hwyl yn chwarae yn yr ardd. In this programme "Heini" has fun playing in the garden. 
11:50Bobi Jac Mae Bobi Jac a'r Gofodwyr Bochdew yn chwarae pi-po mewn antur yn y gofod. Bobi Jac enjoys a space adventure with Hamster. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Cegin Bryn: Tir a Mr Ham wedi'i rostio gyda ml a mwstard, pavlova gyda cheuled lemwn cartref a mafon; pwdin eirin gwlanog mewn ml lleol. Bryn cooks mustard roast ham & pavlova with lemon curd and raspberries. [SL] 
12:30Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
13:00Llanw O drigolion glannau'r Fenai i ffermwyr Connemara, o bysgotwyr yn Tseina i jocis yn Iwerddon - mae nhw i gyd mewn ras yn erbyn y llanw. A look at people's lives that are governed by the tide. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Cewri'r Dyfnfor Stori arbennig mamaliad tanddwr mwya'r byd a'r deifwyr sydd yn deifio gyda nhw. Thanks to recent discoveries, we meet the giants of the oceans and learn the secrets to their survival. 
16:00Caru Canu Mae "Clap Clap un, dau, tri" yn gn hwyliog sy'n cyflwyn ystumiau amrywiol. "Clap Clap un, dau, tri" is a jolly song introducing various gestures. 
16:05Timpo Mae Tmpo yn chwarae pl droed yn yr iard gefn, pan mae Pal Po yn cicio'r bl dros y wal- sut gawn nhw'r bl yn l? Team Po lose their ball - how can they get it back? 
16:15Jen a Jim a'r Cywiadur Mae rhaff, rhwyd, rhaw a rhwyf wedi cyrraedd y Siop Pob Dim ac mae Jen am eu defnyddio ar gyfer diwrnod mabolgampau ar y traeth. Jen's arranging a sports day on the beach. Who will win what? 
16:30Octonots Pan fydd Pysgodyn Haul enfawr yn mynd yn sownd yn un o'r cychod Tanddwr, mae'n rhaid i Pegwn a Harri dynnu'r pysgodyn mawr allan o'r cwch. A huge Sunfish gets stuck in one of the Gups. 
16:45Sbarc Thema'r rhaglen hon yw 'Bwystfilod Bach'. The theme of this programme is 'Mini Beasts'. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Pengwiniaid Madagascar Mae Gwich yn tyfu'n gawr mawr cryf diolch i ddyfais newydd Peniog. Gwich is growing to be a large giant thanks to Peniog's new invention. What will he do with his new strength? 
17:20Y Brodyr Adrenalini Mae'r Brodyr yn y sw ac er mwyn creu argraff mae Xan yn taflu ei frodyr i mewn i gaets yr anifeiliaid gwyllt. The Brothers are at a zoo and Xan throws the others into a cage of wild animals. 
17:25New: Bwystfil Wythnos yma, rydyn ni'n cael cip olwg ar ddeg anifail enfawr. Mae rhai yn dal, rhai yn hir ac mae eraill yn hollol hiwj! This week we're taking a peek at 10 giant animals. 
17:35Cog1nio Mae deg cogydd ifanc yn coginio eu hoff brydau i berchnogion cwmni caws Rhyd y Delyn. 10 young chefs from North Wales present their favourite meals to the owners of a cheese company. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Arfordir Cymru: Llyn Taith o Borth Meudwy, heibio Porth Neigwl ac ymlaen i Abersoch. Bedwyr Rees continues his journey on the Pen Llyn coast, sails a century-old boat and brews beer using Bronze Age technology! 
18:30Adre Y tro hwn, byddwn yn ymweld chartref y gantores soprano aml dalentog, Elin Manahan Thomas, yng Ngorllewin Sussex. This time we visit the home of the soprano singer, Elin Manahan Thomas. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
20:00Pobol y Cwm Dechreua Jaclyn siarad am y tro cyntaf ers y ddamwain gan gadarnhau ei bwriad i Dylan o fynd at yr heddlu. Jason's horrified on realising Ifan might be in danger, and heads for the hospital. 
20:55Chwedloni: Stori Gareth Potter Pobl Cymru sy'n rhannu eu chwedlau eu hunain mewn cyfres o ffilmiau byrion. Heno mae stori Gareth Potter. A series of short films about stories. Tonight is Gareth Potter's turn. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Nyrsys Y tro hwn, awn i Ganolfan Ganser Felindre, Caerdydd ac Ysbyty Llwynhelyg, Hwlffordd, i weld y gwaith da. We visit Velindre Cancer Centre in Cardiff and Withybush Hospital, Haverfordwest. 
22:00Mwy o Sgorio Gwion Tegid, aelod o gast Rownd a Rownd, sy'n cadw cwmni i Dylan Ebenezer a Malcolm Allen ar y soffa y tro hwn. Footie and more, with guest Gwion Tegid, actor with the soap Rownd a Rownd. 
22:30Rygbi Pawb Uchafbwyntiau gm y Scarlets a'r Gleision ym Mhencampwriaeth Rhanbarthol dan 18 Cymru. Highlights of the Scarlets v Blues match in the Regional under 18 Competition. EC available. 
23:15DRYCH: Ffion Dafis - Un Bach Arall? Yn y rhaglen ddogfen hon, Ffion Dafis sy'n mynd ar siwrne bersonol i annog sgwrs agored am ein perthynas ag alcohol. A look at the destructive relationship between society and alcohol. 
00:20Teleshopping Home Shopping. 
01:50..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Sblij a Sbloj Mae'r ddau ddireidus yn creu llanast yn y crochendy, gan lwyddo i golli'r llythyren 'ch' oddi ar y bwrdd du! The two little monsters are busy (making a mess!) at the pottery!