This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday

Listings for S4c on Monday, July 23 2018

06:00Hafod Haul Mae Sara'r i?r wedi cael pedwar o gywion bach. Mae Jaff y ci yn cynnig edrych ar eu holau. It's a sunny day at Hafod Haul farm and Sara the hen has just had four pretty little chicks. 
06:15Digbi Draig Mae rhywun yn dwyn pethau oddi wrth Digbi a'i ffrindiau yn ystod y nos. Someone is taking items from Digbi and his friends in the middle of the night. Who could it be? 
06:25Guto Gwningen Wedi i Mr Puw ddal Watcyn a'r holl wiwerod yn gaeth yn ei ardd, mae'n rhaid i Guto achub ei ffrindiau i gyd. When Mr Puw captures the whole squirrel tribe, Guto must save his friends. 
06:40Tomos a'i Ffrindiau Mae pob injan ar ynys Sodor wedi cynhyrfu gan fod Seren Arbennig am gael ei gosod yng ngorsaf Knapford. A Special Star is to be placed in Knapford Station to help make wishes come true. 
06:50Ty M?l Mae Sbonc wedi cael asgwrn sydd yn gwneud swn, ond mae hyn yn achosi problem. Sbonc has a new toy bone that squeaks, but this soon causes a problem. 
07:00Boj Mae Boj a'i ffrindiau yn gwneud tr?n gyda blychau i fynd ? Daniel a'i dedis ar daith o gwmpas y byd. Boj and friends make a train from boxes and take Daniel and his teddies around the world. 
07:10Jen a Jim Pob Dim Mae Plwmp a Deryn eisiau chwarae ar y si-so. Ond, yn anffodus, nid yw'r si-so'n gweithio'n iawn. Plwmp and Deryn want to play on the see-saw, but unfortunately, it's not working properly! 
07:25Peppa Mae Caradog, crwban Doctor Bochdew, yn mynd yn sownd i fyny coeden ac mae'r gwasanaethau brys yn cael trafferth ei achub. Doctor Bochdew's pet tortoise gets stuck up a tree again. 
07:35Bing Mae Bing a'i ffrindiau yn chwarae Dawnsio Delwau yn nhy Ama ac maent i gyd yn mwynhau dawnsio'n wyllt. Bing is at Ama's creche and it's his turn to choose the game - Musical Statues. 
07:45Asra Bydd plant o Ysgol Santes Helen, Caernarfon yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children from Ysgol Santes Helen, Caernarfon visit Asra this week. 
08:00Cymylaubychain Mae'r Cymulaubychain a Seren Fach yn cael trafferth cysgu. Mae 'na swn rhyfedd yn eu cadw'n effro. Sut mae rhoi taw arno? The friends are having trouble sleeping because of a loud noise. 
08:10Stiw Mae Stiw'n dod ag Eurben, blodyn haul ei ddosbarth, adre' i'w warchod am y penwythnos ond yna mae'n poeni bod Eurben yn drist. Stiw brings home his class' sunflower, Eurben, for the weekend. 
08:25Cwpwrdd Cadi Mae byd hud a lledrith y tu fewn i gwpwrdd Cadi, ac mae antur yn disgwyl amdani hi a'i ffrindiau. Cadi and her friends meet the Tooth Fairy in today's programme. 
08:35Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
08:45Meic y Marchog Wedi i garreg ddrudfawr y Frenhines fynd ar goll mae Meic yn benderfynol o ddod o hyd iddi. When Meic loses the Jewel of Glyndreigiau he declares that his mission is to find it. 
09:00New: Y Sioe 2018 Ar ddiwrnod cyntaf Sioe Frenhinol Cymru 2018, cawn ddilyn y cystadlu'n fyw o Lanelwedd. Live coverage of the first day of Royal Welsh Show in Llanelwedd. English commentary available. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C. S4C News. 
12:05New: Y Sioe 2018 Mwynhewch y cystadlu a'r canlyniadau drwy gydol y dydd o faes y Sioe. Enjoy the competitions and follow the results throughout the day at the Royal Welsh Show. English sound-track available. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C. S4C News. 
14:05New: Y Sioe 2018 Golwg dros ganlyniadau'r dydd a phrif bencampwriaeth ungiol y gwartheg b?ff. A round-up of the day's competitions and the supreme individual beef championship. English sound-track available. 
17:15Larfa Mae selsigen Coch a Melyn yn mynd yn sownd mewn man uchel ac maen nhw'n gorfod ymarfer eu neidio i'w chael yn ?l. Red and Yellow's sausage gets stuck up high - can they get it back? 
17:20Pengwiniaid Madagascar Mae popeth yn mynd yn ffradach pan fo Gwydion yn ceisio rhedeg y sw. Things don't go quite according to plan when Gwydion tries to run the zoo. 
17:30Cog1nio Cyfle i gwrdd ? chogyddion ifanc mwyaf talentog Cymru mewn pennod arbennig sy'n bwrw golwg yn ?l dros y gyfres. A special highlights programme looking back at the series for young cooks. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Treiathlon Y Bala Ar ?l nofio yn Llyn Tegid, bydd yn rhaid i'r cystadleuwyr feicio a rhedeg yng nghysgod rhai o fynyddoedd uchaf Cymru. Highlights of Round 4 of the Welsh Super Series, the Bala Triathlon. 
18:30Rygbi: Cwpan 7 Bob Ochr y Byd Ar ddiwrnod olaf Cwpan Rygbi 7 Bob Ochr y Byd cawn wybod pa wlad sy'n haeddu codi Cwpan Melrose. Rugby World 7s highlights. Which team will win the Melrose Cup? 
19:00New: Heno o'r Sioe Ymunwch ?'r criw ar faes y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd wrth iddynt sgwrsio ag amryw o westeion. Join the crew at the Royal Welsh Show where they'll be talking to visitors & special guests. 
20:00Pobol y Cwm Caiff Sara sioc o weld corff marw un o'r pentrefwyr. Mae hyder Chester yn cael ei chwalu. Sara's shaken after seeing the dead body of one of the villagers. Chester's confidence is shattered. 
20:25New: Y Sioe 2018 Ifan Jones Evans sy'n cyflwyno uchafbwyntiau o faes y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd. Ifan Jones Evans presents highlights of the Royal Welsh Show in Llanelwedd. More after Newyddion 9. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Y Sioe 2018 Mwy o uchafbwyntiau o faes y Sioe yn Llanelwedd. More highlights from the Royal Welsh Show in Llanelwedd. 
22:00Seiclo: Le Tour de France 10-15 Ar y diwrnod gorffwys, uchafbwyntiau cymalau 10-15 ras seiclo enwocaf y byd, Le Tour de France! As the riders enjoy a rest day, highlights of stages 10 to 15 of Le Tour de France! 
22:30Yr Afon: Cerys ac Afon Mississippi Cerys Matthews sydd ar drywydd Afon Mississippi yn y gyfres sy'n dilyn prif afonydd y byd. Another chance to see singer-songwriter Cerys Matthews following the great Mississippi River. 
23:30Doctoriaid Yfory Ar ?l gweithio yn yr ysbytai mawr, mae'n amser i'r myfyrwyr gwrdd ? chleifion cefn gwlad. The students train with a team of midwives in Machynlleth and at a family surgery in Newtown. 
00:00Y Sioe 2018 Ifan Jones Evans sy'n cyflwyno uchafbwyntiau o faes y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd. Ifan Jones Evans presents highlights of the Royal Welsh Show in Llanelwedd. More after Newyddion 9. 
00:30Y Sioe 2018 Mwy o uchafbwyntiau o faes y Sioe yn Llanelwedd. More highlights from the Royal Welsh Show in Llanelwedd. 
01:05Teleshopping Home Shopping. 
02:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Yr Ysgol Heddiw bydd criw Ysgol Llanrug ac Ysgol Sant Curig yn chwarae gyda phob math o gerbydau. The children play with all sorts of vehicles and Emily goes on a steam train.