This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday

Listings for S4c on Sunday, September 23 2018

06:00New: Cyw Rhaglenni ar gyfer y plant lleiaf ar y penwythnos. Great weekend programmes for younger viewers. 
08:50New: Penblwyddi Cyw Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebrating your birthday, you may be lucky enough to see your photo on today's Cyw! 
08:55New: Pen-blwydd Pwy? Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio ar gyfer plant bach. Entertaining and educational animated series for nursery school children. 
09:00Dal Ati: Cwmni + Pigion y Sioe Yn Cwmni, cawn gyfarfod gweithwyr Cwrw Llyn ym Mhen Llyn. We meet the workers at Cwrw Llyn on the Llyn Peninsula in Cwmni. Then, in Pigion y Sioe, highlights of last year's Royal Welsh. 
10:00Dal Ati: Sgwad S?r Cymru Yn Sgwad S?r Cymru, byddwn yn cyfarfod y canwiwr Rhys Davies a'r beiciwr mynydd Emyr Davies. Osian and Nia meet canoeist Rhys Davies and mountain biker Emyr Davies. Following this, Ar Werth. 
11:00Rownd a Rownd Gan ei bod yn nesau at ddiwrnod penblwydd Kylie, mae teulu'r K's yn trefnu taith deuluol i'r sinema. As it's nearing Kylie's birthday, the K's decide to arrange a family trip to the cinema. 
11:30Rownd a Rownd Mae Terry yn dechrau amau fod Vince ?'i fryd ar ail-ddechrau perthynas efo Sophie. Terry suspects that Vince may want to rekindle his relationship with Sophie. 
11:55New: Clwb Ni Cipolwg ar glwb chwaraeon, y tro hwn yn edrych ar jiwdo. Profile of a sports club, this time featuring judo. 
12:00Lliwiau Cyfle arall i weld y diweddar Osi Rhys Osmond yn dadansoddi grym lliwiau. The late artist Osi Rhys Osmond explores the power of colour, asking whether our response to colour is instinctive. 
12:30Gwlad Beirdd: Waldo Williams Tudur Dylan Jones a Mererid Hopwood sy'n dilyn hanes ac yn trafod cerddi Waldo Williams. Tudur Dylan Jones and Mererid Hopwood discuss the life and work of poet Waldo Williams. 
13:00Mwy O'r Babell L?n 2018 Yn y rhaglen hon cawn olrhain carwriaeth 'Mym a Cnon'; clywn Catrin Dafydd yn darllen o'i stori fer; a rownd derfynol Ymryson Barddas. With a literary romance, short story, and poetry slam. 
14:00Iolo Williams ar y Barrier Reef Ym mhennod ola'r gyfres mae Iolo yn deifio yn ystod y nos gyda nadroedd y m?r a llysywod moray. In this final episode Iolo Williams dives with sea snakes and moray eels at night. 
14:55Ironman Wales Yr holl gyffro o ras boblogaidd Ironman 2018 ger arfordir Sir Benfro, sy'n cynnwys cymalau nofio, beicio a rhedeg. Coverage from this year's popular Pembrokeshire-based Ironman race. 
15:20Ralio+ Mae Rali Twrci'n dychwelyd i Bencampwriaeth Rali'r Byd wedi 8 mlynedd ar gyfer 10fed rownd y tymor eleni. Rally Turkey returns to the WRC after 8 years for the 10th round of the 2018 season. 
15:45Ffermio Yn y rhifyn yma, byddwn yn trafod dyfodol sioeau bach yn sgil dyfodiad Unedau Cwarantin. In this episode of Ffermio, we consider the effect of the Quarantine Units on local shows. 
16:15Clwb Rygbi Cyfle i weld g?m PRO14 a chwaraewyd ddydd Gwener rhwng Gleision Caerdydd a Munster ar Barc yr Arfau. A chance to see Friday's game between Cardiff Blues & Munster at the Cardiff Arms Park. 
18:00Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon y penwythnos. Weekend news and sport. 
18:10Pobol y Cwm Omnibws Cipolwg dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi. Omnibus edition looking back at events in the fictional village of Cwmderi over the past week.With on-screen English subtitles. 
20:00New: Bywyd Gwyllt y M?r Mae'r ffotograffydd Joe Bunni yn yr Axores, Polynesia ac Indonesia yn darganfod mwy am forfilod a'r m?r-grwban cefn lledr anferthol. Joe Bunni goes to Axores, Polynesia and Indonesia. 
21:00New: DRYCH: Byw heb Irfon Wedi marwolaeth Irfon Williams y llynedd, edrychwn ar fywyd ei deulu hebddo. After Irfon Williams' death last year, we look at life for wife Becky and their young children without him. 
22:00Y Byd yn ei Le gyda Guto Harri Guto Harri sy'n dychwelyd gyda'i gyfres boblogaidd yn holi ffigurau dylanwadol gwleidyddol Cymru. Guto Harri returns with his series interviewing influential people in Welsh politics. 
22:30Rhyfel Fietnam Ar noswyl Gwyl y Lloer mae Byddin Gogledd Fietnam a'r Viet Cong yn ymosod yn y De. On the eve of the Tet holiday, North Vietnamese and Viet Cong forces launch surprise attacks. 
23:30Ceffylau Cymru Ceffylau rasio 'National Hunt' sy'n serennu yn rhaglen ola'r gyfres sy'n dilyn byd y ceffyl yn y Gymru gyfoes. National Hunt race horses star in the final programme as we visit Janet Davies. 
00:05Teleshopping Home Shopping. 
01:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Hafod Haul Mae criw o blant yn ymweld ? Hafod Haul, ac mae'r anifeiliaid i gyd wrth eu bodd. A group of children come to visit the farm, and the animals have a wonderful time in their company.