This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday

Listings for S4c on Monday, November 25 2019

06:00Bing Mae Bing yn darganfod twll yn ei esgidiau glaw melyn ond nid yw am eu taflu nhw yn y bin. Bing discovers a hole in his favourite yellow wellies but he doesn't want to throw them away . 
06:10Bobi Jac Mae Bobi Jac yn mynd ar antur yn y wlad ac yn chwarae bownsio bownsio. Bobi Jac plays a bouncing game in the countryside. 
06:20Jambori Ymunwch Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau lliwgar, gyda chysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae! Join Jam on a musical journey, full of interesting sounds and pictures! 
06:30Syrcas Deithiol Dewi Mae yna dipyn o annibendod yn y syrcas heddiw gan fod sbwriel ymhobman. The members of the circus audience have not picked up their litter. 
06:40Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol y Wern, Caerdydd. Youngsters from Ysgol y Wern, Cardiff learn a song to perform in front of friends. 
06:55Ty Ml Mae Dani yn cael un o'r dyddiau hynny lle nad ydy hi'n medru peidio chwerthin. Dani is having one of those days where she can't stop laughing. But the Queen is coming to school today! 
07:05Y Diwrnod Mawr Ar ei ddiwrnod mawr bydd Huw'n teithio i Sir Fon ac yn gobeithio gwireddu ei freuddwyd o gyfarfod a chyffwrdd a neidr. On his big day Huw hopes to meet and touch a snake. 
07:20Boj Mae Boj a Rwpa, ceidwaid Hwylfan Hwyl, yn mynd am eu bathodynnau gwylio adar aur. Boj and Rwpa are going for their gold spotter Ranger badges and have to take a photograph of a rare bird. 
07:35Shwshaswyn Beth sy'n digwydd ym myd Shwshaswyn heddiw? What's happening in the Shwshaswyn world today? 
07:45Asra Plant o ysgolion cynradd sy'n cystadlu yn y gyfres hwyliog hon lle mae ennill sr yn golygu ennill pwer. Primary school children compete to win stars in this out of this world series. 
08:00Ynys Broc Mr Lili Mae Lili a Tarw'n mynd ar goll ar daith wersylla wrth geisio dilyn golau bach sy'n hedfan. Lili and Tarw get very lost on a camping trip when they follow a little flying light. 
08:10Sbridiri Mae Twm a Lisa yn creu pypedau llaw ac yn cynnal sioe. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Maenclochog. Twm and Lisa enjoy making glove puppets. They also visit children at Maenclochog School. 
08:30Patrl Pawennau Mae Fflei yn cael damwain yn yr eira ar ei ffordd at Fynydd Jc. Mae Gwil yn gofyn i Eira helpu! Fflei is on her way to Jc's Mountain when she crash lands in the snow. Help! 
08:45Yn yr Ardd Mae'r criw yn penderfynu hel atgofion melys am eu hanturiaethau yn yr ardd. It's a rainy day outside so the friends decide to relive some of their happy memories and tales in the garden. 
09:00Digbi Draig Mae 'na gyffro tan gwyllt yn y gyfres animeiddio hon i blant meithrin am ddraig fach o'r enw Digbi. Animation for youngsters about a dragon called Digbi - this time, fireworks fun! 
09:10Peppa Mae'n Ddiwrnod Talent yn Ysgol Feithrin Peppa. Mae Musus Hirgorn am i bawb yn y dosbarth ddangos eu talent arbennig. It's Talent Day at school and everyone must show off their special skill. 
09:15Cymylaubychain Mae Baba Pinc wedi blino'n ln. Mae ganddi gymaint i'w wneud. A fydd yn llwyddo i gyflawni popeth? Will Baba Pinc be able to get everything done on this very busy day? 
09:25Twt Mae dyn pwysig, y Llyngesydd, yn cysylltu i ddweud ei fod am alw. The Admiral - a very important man - calls to say he's paying the harbour a visit. It's time to tidy up! 
09:35Sblij a Sbloj Heddiw, mae'r ddau ddireidus yn mynd ar y bws, ac yn llwyddo i golli'r lythyren 'f' oddi ar yr arwydd! Sblij and Sbloj go on a bus journey - and somehow manage to lose the letter 'f'! 
09:45Sbarc Cyfres wyddoniaeth newydd gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. The theme of this programme is the sense of sight. 
10:00New: Y Ffair Aeaf 2019 This is S4C 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05New: Y Ffair Aeaf 2019 This is S4C 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Y Ffair Aeaf 2019 This is S4C 
16:00Shwshaswyn Beth sy'n digwydd ym myd Shwshaswyn heddiw? What's happening in the Shwshaswyn world today? 
16:10Boj Mae Daniel wedi colli ei hoff dedi - Snwcsi. Ar l chwilio yn Hwylfan Hwyl maen nhw'n dod ar draws y Trwynau Bach yn ymladd dros Snwcsi. Daniel has lost his treasured teddy bear, Snwcsi. 
16:25Jambori Ymunwch a Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae! Join Jam on a musical adventure full of interesting sounds and pictures! 
16:35Patrl Pawennau Mae Capten Cimwch a Francois yn ceisio dadorchuddio asgwrn deinosor. Cap'n Cimwch and Francois try to uncover a dinosaur bone. 
16:45Asra Bydd plant o Ysgol Saron, Rhydaman yn ymweld ag Asra yr wythnos hon. Children from Ysgol Saron, Ammanford visit Asra this week. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05New: Mwy o Stwnsh Sadwrn Mwy o Stwnsh Sadwrn, a chyfle i ail fyw gemau a holl lols y penwythnos. More Stwnsh Sadwrn, and a chance to re-live the weekend's games and lols. 
17:25Y Brodyr Adrenalini Mae un o'r Brodyr Adrenalini yn syrthio mewn cariad sy'n achosi problemau i'r ddau frawd arall! One of the Adrenalini Brothers falls in love but this creates problems for his brothers. 
17:30Sgorio Uchafbwyntiau Uwch Gynghrair Cymru JD Aberystwyth v Derwyddon Cefn, Caernarfon v Met Caerdydd a'r Barri v Y Drenewydd. Highlights from the weekend's matches in the JD Cymru Premier. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Cynefin Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Sin Tomos Owen sy'n crwydro o amgylch un o blwyfi mwyaf Cymru: Llanbrynmair yng Nghanolbarth Cymru. A look at one of Wales' largest parishes: Llanbrynmair. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
20:00Pobol y Cwm - Pennod 161 Cyfres sebon wedi'i lleoli mewn pentref o'r enw Cwmderi. Popular soap series set in the fictional village of Cwmderi. 
20:25New: Codi Hwyl America Pennod ola'r gyfres, ac mae Dilwyn a John yn ymweld Wales yn nhalaith Wisconsin. The last episode, and a visit to Wales, Wisconsin, to see the many signs the Welsh have left in the area. 
20:55Darllediad Etholiadol: Plaid Cymru Darllediad etholiadol Plaid Cymru. Plaid Cymru election broadcast. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Y Ffair Aeaf 2019 This is S4C 
22:303 Lle: Hywel Gwynfryn Hywel Gwynfryn sy'n ein tywys i dri lle sydd wedi bod yn bwysig yn ei fywyd; Theatr Fach Llangefni, Castell Caerdydd a Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Hywel Gwynfryn visits 3 places he loves. 
23:00New: It's My Shout This is S4C 
23:15999: Y Glas Mae arbenigwyr fforensig CSI Abertawe yn helpu'r frwydr yn erbyn canabis. Forensic experts in Swansea help the fight against cannabis. A look at the work of the police, first shown in 2012. 
23:50..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Heulwen a Lleu Mae Hulewen yn sylwi nad yw dringo mor hawdd ag yr oedd wedi ei dybio! Heulwen realises that climbing is not as easy as she thought so she tries to copy some of the best animal climbers.