This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday

Listings for S4c on Thursday, June 28 2018

06:00Rapsgaliwn Bob wythnos gyda chymorth ei ffrindiau bach aur a'i rap-lyfr hud fe fydd Rapsgaliwn yn datrys cyfres o bosau. Rapsgaliwn travels across Wales, rapping and dancing at every opportunity. 
06:15Blero yn Mynd i Ocido Mae Blero a'i ffrindiau'n mynd i wersylla efo robot sy'n gallu gwneud unrhyw beth. The monster and friends go camping with a robot who can do anything. 
06:25Halibalw Ymunwch ? chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
06:35Popi'r Gath Mae ffrindiau Popi yn mynnu y dylai hi hedfan o gwmpas y byd er mwyn bod y gath gyntaf i wneud hynny. Poppy's friends encourage her to be the first cat to fly around the world. 
06:50Sam T?n Mae Arloeswyr Pontypandy yn mynd ar drip i Ynys Pontypandy ond tybed a fydd pawb yn aros yn ddiogel? The Pontypandy Pioneers go on a trip to Pontypandy Island. But will they all stay safe? 
07:00Octonots Mae'r Octonots yn mynd ar antur i ddod o hyd i gefnder pell Yr Athro Wythennyn, sef yr Ystifflog Mawr gwibiog, er mwyn tynnu llun ohono. The Octonauts and the Giant Squid. 
07:10Jen a Jim a'r Cywiadur Mae Cyw a Llew wedi cael gwahoddiad gan eu ffrind y Fflamingo ond yn anffodus, allan nhw ddim gwneud pen na chynffon ohoni! Cyw and Llew are confused by an invitation from Flamingo. 
07:25Dipdap Mae'r Llinell yn tynnu llun o b?r mawr o draed ac mae Dipdap yn eu defnyddio i ddawnsio. Dipdap performs some fancy footwork with the huge feet drawn by the Line. 
07:30New: Patr?l Pawennau Mae'r Pawenlu yn mynd i'r jyngl i helpu eu ffrind Teifi i ddod o hyd i'w barot. The PAW Patrol heads to the jungle to help their friend Teifi find his lost parrot! 
07:45Dwylo'r Enfys Heddiw mae Heulwen yn glanio yn Dan yr Ogof ac yn Chwarae Chwilio efo Twm a'i efell Gruff. Heulwen lands in the Showcaves Centre for Wales and is looking for Twm and his twin brother Gruff. [SL] 
08:00Syrcas Deithiol Dewi Mae Dewi'n helpu Carlo i ddringo'n uchel. Dewi realises how Carlo can conquer his fear of heights. 
08:10Ynys Broc M?r Lili Mae Cwningen Fach yn teimlo cywilydd pan mae pawb yn chwerthin ar ei llun o Morgi Moc. Cwningen Fach is embarrassed when her picture of Morgi Moc makes everyone laugh. 
08:20Boj Mae llawr sglefrio i? wedi cael ei osod yn Hwylfan Hwyl ac mae pawb yn mwynhau sglefrio. There's a pop-up ice rink in Hwylfan Hwyl and everyone has a good time skating. 
08:35Abadas Mae Seren ac Ela wrthi'n dilyn cyfres o gliwiau er mwyn dod o hyd i Hari. Seren and Ela are looking for clues in the garden to find Hari. But will they find him in time for the word game? 
08:45Twt Mae Cen Twyn wrthi'n trwsio corn Twt ac yn addo y bydd yn swnllyd iawn. Cen Twyn is repairing Twt's funnel and has promised Twt that once repaired it will be louder than ever. 
09:00Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae Mali'n torri tebot hyfryd y Frenhines Rhiannon yn ddamweiniol. Ydy hi'n gallu ei drwsio? Mali accidentally breaks the Queen's teapot and tries to fix it with Ben's help. 
09:10Tili a'i ffrindiau Mae angen cynllun i wneud yn siwr bod Fflur yn cael rhywbeth arbennig iawn drwy'r post. Will the friends come up with a plan to ensure Fflur gets something special through the post? 
09:25Holi Hana Problem fawr Ernie yw bod pawb o hyd yn flin gydag ef neu'n dweud y drefn wrtho, ond daw Hana i achub y dydd. Hana helps Ernie when he complains everyone tells him what to do all the time. 
09:35Straeon Ty Pen Mali Harries sydd yn adrodd stori Ffredi a'i lamp hud. Mali Harries tells the tale of Ffredi and his magical lamp. 
09:45Cei Bach Mae'n fore, ac mae Brangwyn wedi codi'n hwyr! Does dim amdani felly ond gyrru'n wyllt drwy'r pentre er mwyn cyrraedd y cyfarfod. Brangwyn has slept late and has to rush to a meeting. 
10:00Rapsgaliwn Bob wythnos gyda chymorth ei ffrindiau bach aur a'i rap-lyfr hud fe fydd Rapsgaliwn yn datrys cyfres o bosau. Rapsgaliwn travels across Wales, rapping and dancing at every opportunity. 
10:15Blero yn Mynd i Ocido Mae Blero'n mynd ar wibdaith i'r anialwch ac yn dysgu pa mor bwysig ydy dwr i bopeth byw. Blero's thirsty for an adventure so he goes to Ocido to solve the mystery of the dried-up oasis 
10:25Halibalw Ymunwch ? chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
10:35Popi'r Gath Pan fo Sioni'n colli anrheg Popi mae'r criw yn penderfynu mynd i Blaned y Pethau Coll. Sioni loses a gift for Popi so they decide to take the rocket to the Planet of Lost Stuff to find it. 
10:50Sam T?n Mae Moose yn agor Gwlad Hud y Gaeaf i fyny ar Fynydd Pontypandy. Ond mae pethau'n mynd o'i le pan aiff y plant i sglefrio ar yr i?. Disaster strikes when the children go ice skating. 
11:00Octonots Mae Tanddwr Harri yn mynd i drafferthion mewn storm, Yn ffodus, mae criw o gimychiaid yn cynnig help llaw - neu help crafanc. The Octonauts and the Undersea Storm. 
11:10Jen a Jim a'r Cywiadur Mae Cyw a Llew yn gwerthu pysgod a sglodion o fan fwyd ar y traeth. Cyw and Llew are selling fish and chips from a food van on the beach. But where has the vinegar gone? 
11:25Dipdap Mae Dipdap yn trio tawelu babi ond mae'r Llinell yn cadw i dynnu lluniau o bethau swnllyd. Dipdap tries to soothe a baby but the Line keeps drawing noisy objects, which wake it up. 
11:30Patr?l Pawennau Pan mae Clwcsan-wy yn mynd yn sownd yn y Dryslwyn Corn, daw'r Pawenlu i'w hachub! When Clwcsan-wy gets trapped in a Corn Field Maze, the PAW Patrol races to the rescue! 
11:45Dwylo'r Enfys Mae Heulwen yn glanio yng nghanol gwyl ffasiwn Caerdydd ac yn chwilio am Elen. Heulwen lands in the middle of Cardiff's fashion week, and she's looking for Elen. New series. [SL] 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Wrecsam 'di Wrexham Mae canolfan gymunedol y Saith Seren yn cynnal parti i ddathlu ei phen-blwydd yn ddwy oed. Rhaglen ola'r gyfres. The Saith Seren celebrates its second birthday. Last in series. [SL] 
12:30Pwy 'di Bos y Gegin?! Gyda'r teulu Harris o Lanilltud Faerdref; Teulu Hen Golwyn a Theulu Teirw Taf o Gaerdydd. Three families cook a three-course meal for experienced judges in the last of the preliminaries. 
13:30Adre: Aneirin Karadog Y tro hwn, bydd Nia yn ymweld ? chartref y prifardd Aneirin Karadog. This week, Nia visits the home of celebrated poet Aneirin Karadog. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Taith yr Iaith Mae Gwyneth Glyn yn cwblhau Taith yr Iaith yn ei chynefin yn Eifionydd. In the final episode, Gwyneth Glyn returns to her roots in Eifionydd as she charts the history of Welsh. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ?l ysgol. Programmes for youngsters after school: Peppa, Chwedlau Tinga Tinga, Y Teulu Mawr, Patr?l Pawennau, Cacamwnci. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05New: Mwydro Y tro hwn mae'r criw yn trafod celwyddau golau. Ten minutes, one list and much mulling things over! In today's programme, youngsters discuss white lies or little fibs. 
17:15Chwarter Call Cyfle i ymuno ? Tudur, Mari, Hanna a Jack yn y gyfres gomedi ar gyfer digonedd o chwerthin. Join Tudur, Mari, Hanna and Jack for comedy sketches, silly characters and plenty of laughter! 
17:30Sbargo Rhaglen animeiddio fer. Short animation. 
17:35Kung Fu Panda Mae Po a'r Pump Ffyrnig yn dod ar draws Draig arallfydol o'r enw Ke-Pa sy'n gallu gwrthsefyll grymoedd kung fu. Po and the Furious Five come across a supernatural dragon named Ke-Pa. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:0504Wal Yn y rhaglen yma o 2003, byddwn yn ymweld ? chartref arloesol Mari a Glyn Evans yn Abertawe. An innovative Swansea home, an old farmhouse and a thatched cottage in Cardiganshire. 
18:30Rownd a Rownd Mae Arthur yn datgelu bod ganddo gynllun i helpu Mags ond a fydd yn llwyddo? Arthur reveals he has a plan that could help Mags but will it be successful? And how will Dylan's interview go? 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30Pobol y Cwm Gyda'r bwriad o brofi amheuon Gwyneth yn anghywir, caiff Non siom enbyd. Mae pethau'n mynd o ddrwg i waeth i DJ druan. Intent on proving Gwyneth wrong, Non is hugely disappointed. 
20:00New: Y Fets Mae criw o coatis o Sw Borth yn creu pen tost i Iwan wrth iddynt geisio dianc! A pack of Coatis from Borth Zoo cause mayhem for Iwan and Kate performs innovative surgery on Lad the sheepdog. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30Priodas Pum Mil Yn y rhaglen olaf, Gerallt a Carolyn o Ynys M?n sy'n gobeithio y bydd eu ffrindiau a'u teulu yn trefnu diwrnod priodas i'w gofio. Gerallt and Carolyn get married in the last in the series. 
22:30Ketnipz: Byd Gwallgo Harry Hambley Ffilm fer am fywyd un o artistiaid mwyaf poblogaidd Cymru, Harry Hambley, a byd gwallgof Ketnipz! A short film about popular Welsh artist, Harry Hambley, and the crazy world of Ketnipz. 
22:45New: Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
23:15Arfordir Cymru: Bae Ceredigion Afon Dyfi - Aberystwyth: Fferm islaw lefel y m?r, boddi teyrnas Cantre'r Gwaelod a hanes enwau strydoedd Aberystwyth. Bedwyr investigates street names in Aberystwyth when he visits the town. 
23:50..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00TiPiNi Mae'r criw yn Landeilo. Gyda help ffrindiau o Ysgol Teilo Sant mae Kizzy a Kai'n dysgu am hanes Castell Carreg Cennen. Kizzy and Kai learn about Carreg Cennen Castle in Llandeilo.