This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday

Listings for S4c on Thursday, July 19 2018

06:00Rapsgaliwn Bob wythnos gyda chymorth ei ffrindiau bach aur a'i rap-lyfr hud fe fydd Rapsgaliwn yn datrys cyfres o bosau. Rapsgaliwn travels across Wales, rapping and dancing at every opportunity. 
06:15Blero yn Mynd i Ocido Dydy pwmpenni Maer Oci ddim yn tyfu'n dda iawn, ond mae Blero a'i ffrindiau'n datrys y broblem. Mayor Oci's pumpkins don't seem to be growing - but a few wiggly worms may be able to help! 
06:25Halibalw Ymunwch ? chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
06:35Popi'r Gath Mae Popi ar long ar ei ffordd i chwilio am drysor ond mae m?r-leidr ffyrnig y Llyngesydd Barti Barfog yn ymosod ar y cwch. Popi and friends are rescued by a whale when a pirate attacks them. 
06:50Sam T?n Mae Arloeswyr Pontypandy yn gweithio tuag at eu bathodynnau adeiladu. Ond mae Norman yn peryglu bywydau pawb. The youngsters get into trouble while working on their construction badges. 
07:00Octonots When the Octonauts clean & repair their ship, the Octopod, the resulting noise causes a nearby Blue Whale to act in strange and dangerous ways. The Octonauts and the Mixed Up Whales. 
07:10Jen a Jim a'r Cywiadur Mae Bolgi a Cyw'n poeni am un o ieir y fferm. Mae hi wedi dodwy wyau lliw indigo! Bolgi and Cyw are worried about one of the chickens on the farm. She has laid indigo coloured eggs! 
07:25Dipdap Mae'r Llinell yn tynnu llun o f?s ar gyfer Dipdap ond mae'n ei thorri'n ddamweiniol. The Line draws Dipdap a vase, which he accidentally smashes. Dipdap does his best to clean up the mess. 
07:30New: Patr?l Pawennau Mae Maer Morus yn gofyn i'r Pawenlu achub yr efeilliad, Miri a Meirion, o goeden ac yna gwarchod y ddau am y diwrnod! Mayor Morus calls on the Paw Patrol to rescue and babysit some twins. 
07:45Dwylo'r Enfys Mae Heulwen wedi dod o hyd i Katie ym Mangor, ac mae'r ddwy yn mynd i helpu'r heddlu heddiw. Heulwen finds Katie in Bangor and they go to help the police. [SL] 
08:00Syrcas Deithiol Dewi Mae Dewi'n darganfod sgil newydd yn datod clymau. Dewi's knot-unravelling skills are put to the test. 
08:10Ynys Broc M?r Lili Mae Morgi Moc wedi drysu'n llwyr ac yn credu bod Heti yn mynd i'r parti dawnsio gyda rhywun arall! A terrible mix up leaves Morgi Moc thinking that Heti already has a date to the dance. 
08:20Boj Mae Boj yn dangos i Mr a Mrs Neidio sut y gall addurno ystafell chwarae fod yn hwyl ac yn werth chweil. Boj shows Rwpa and her family that a homemade approach to decorating can be fun! 
08:35Abadas Mae'r Abadas yn mwynhau chwarae g?m o b?l-droed ar y traeth nes i'r gwynt gipio'r b?l. On the beach, the Abadas find out that a 'ball' isn't the only thing that moves in the wind. 
08:45Twt Mae HP a Twt yn cystadlu yn erbyn ei gilydd i weld pwy yw cwch cyflyma'r harbwr. HP and Twt compete to see who the fastest boat in the harbour is, but HP goes a bit too fast. Oh dear! 
09:00Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae Ben yn hyfforddi ar gyfer gemau'r coblynnod. Mae Mali'n awyddus i helpu ond dydy hi ddim yn cael defnyddio ei phwerau hud. Ben is in training for the elf games and Mali wants to join in. 
09:10Tili a'i ffrindiau Mae Tili yn penderfynu bod angen tynnu lluniau lliwgar i addurno ei hystafell. Tili's bedroom wall is bare, so she decides to draw colourful pictures to decorate it. 
09:25Holi Hana Problem Bert yw nad yw ei ffrindiau yn fodlon benthyg dim iddo oherwydd ei fod yn torri popeth. Mae'n gorfod dysgu bod yn fwy gofalus. Berti learns to play carefully with his friends' toys. 
09:35Straeon Ty Pen Daniel Glyn sydd yn adrodd stori am Sali a'i sanau coll. Daniel Glyn tales the tale of Sali and her discovery of who or what is behind her stolen socks. 
09:45Cei Bach Gyda dim ond wythnos i fynd cyn i Glan y Don agor yn swyddogol, mae lor ailgylchu'n cymryd y taflenni lliw. The recycling lorry collects a box of hotel brochures by mistake. 
10:00Rapsgaliwn Bob wythnos gyda chymorth ei ffrindiau bach aur a'i rap-lyfr hud fe fydd Rapsgaliwn yn datrys cyfres o bosau. Rapsgaliwn travels across Wales, rapping and dancing at every opportunity. 
10:15Blero yn Mynd i Ocido Mae Blero a'i ffrindiau yn mynd ar antur i'r goedwig efo Brethwen ond dydy Brethwen ddim yn gallu gweld yn dda iawn. Can Blero and friends help Brethwen who can't see very well? 
10:25Halibalw Ymunwch ? chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
10:35Popi'r Gath Mae Popi a'u ffrindiau yn mynd ar antur i'r gofod ond caiff Alma freuddwyd erchyll lle mae Sioni'n anghenfil y gofod. Popi and friends go on an adventure to outer space. 
10:50Sam T?n Mae rhywun neu rywbeth yn cnoi trwy geblaua a rhaffau ym Mhontypandy ac maen nhw ar fin cael eu dal ar daith mewn balwn! Who or what is chewing through cables and ropes in Pontypandy? 
11:00Octonots Mae Capten Cwrwgl a Harri yn ymchwilio i helynt ar greigiau cyfagos: mae cranc a draenog m?r, sy'n byw ar gragen y cranc, yn methu'n l?n ? chyd-dynnu. The Octonauts and the Crab & Urchin. 
11:10Jen a Jim a'r Cywiadur Taith i Begwn y Gogledd ar drywydd het, hances a hosan goll Jangl sy'n wynebu Jen a Jim. Jen and Jim are going on a trip to the North Pole to look for Jangl's hat, handkerchief and sock. 
11:25Dipdap Mae'r Llinell yn tynnu llun o bwll nofio. Mae Dipdap yn trio deifio ond mae'r Llinell yn creu bob math o drafferth. The Line draws a swimming pool and Dipdap tries to dive in. 
11:30Patr?l Pawennau Pan mae Fflamia yn penderfynu gadael y Pawenlu am gyfnod, mae'r cwn yn gweithio'n galed i'w gael yn ?l. When Fflamia decides to take a break from the PAW Patrol, the pups want him back! 
11:45Dwylo'r Enfys Mae Heulwen yn mynd ar antur gyda Cian heddiw wrth iddyn nhw chwilio am f?r-ladron. Heulwen goes on an adventure today with Cian as they search for pirates. [SL] 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Pwy 'di Bos y Gegin?! Dau deulu sy'n weddill yn y ffeinal. Pwy fydd Bos y Gegin? We're down to the final two and the grand prize of a trip to Barcelona is within reach. Who will be the Boss of the Kitchen? 
13:00New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
13:55Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:00Seiclo: Le Tour de France - 12 Diwrnod heriol arall yn yr Alpau Uchel a does yr un ddringfa'n fwy eiconig yn y byd seiclo nag Alpe d'Huez! Stage 12. Another challenging day in the High Alps including Alpe d'Huez! 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05New: Mwydro Deg munud, un rhestr a llawer o fwydro! Yn y rhaglen olaf, bydd y criw yn trafod Cymru. In the final programme, the crew will discuss Wales. 
17:15Chwarter Call Digonedd o hwyl a chwerthin gyda Rong Cyfeiriad, Wgal ag Ogl ac anturiaethau'r corrach! Plenty of fun and laughter with 'Rong Cyfeiriad', 'Wgl ag Ogl' and the garden gnome! 
17:30Sbargo Rhaglen animeiddio fer. Short animation. 
17:35Kung Fu Panda Gan ei fod yn teimlo'n chwithig ynglyn ?'i faint, mae Mantis yn llyncu diod sy'n ei wneud yn enfawr. Self-conscious about his size, Mantis ingests a growth potion that makes him huge. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:0504 Wal Cawn dreulio amser yng nghwmni Gwenllian Ashley yn Aberystwyth a Paul a Jane Evans ger Machynlleth. Another chance to visit houses in Aberystwyth and Machynlleth first shown in 2002. 
18:30Parti Bwyd Beca Cyfle arall i weld Beca yn cynnal noson o wledda yn 'Cell B', Blaenau Ffestiniog. Pea and ham soup, pulled pork and cake are on the menu as Beca hosts a party in Blaenau Ffestiniog. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30Pobol y Cwm Mae Hywel yn rhybuddio Ffion i fod yn wyliadwrus o Gethin. Caiff Debbie newyddion da. Hywel warns Ffion to be careful of Gethin. Debbie receives some good news. 
20:00Uchafbwyntiau'r Sioe 2017 Ifan Jones Evans sy'n edrych yn ?l ar uchafbwyntiau Sioe Fawr 2017 ar drothwy Sioe 2018. Another chance to see highlights of the 2017 Royal Welsh Show as we look forward to this year's event 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30Codi Hwyl Mae John Pierce Jones a Dilwyn Morgan yn anelu am Ynys Valentia, oddi ar arfordir gorllewinol Iwerddon yn y cwch newydd. Will Ireland's Wild Atlantic Way prove too much for John and Dilwyn? 
22:00Seiclo: Le Tour de France - 12 Uchafbwyntiau Cymal 12. Diwrnod heriol arall yn yr Alpau Uchel. Stage 12. Highlights of the day's racing on another challenging day in the High Alps. 
22:30New: Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
23:00Arfordir Cymru: Bae Ceredigion Cyfle arall i weld Bedwyr Rees yn teithio o Langrannog i Aberteifi. A frightening chasm near Aberporth, Mwnt's violent past and poaching along the Teifi as Bedwyr journeys to Cardigan. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00TiPiNi Mae TiPiNi ar daith trwy Gymru ac yn cyrraedd Prestatyn. With the help of friends from Ysgol Y Llys, Prestatyn, Kizzy and Kai sing about the Romans and how they loved to have a bath!