This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday

Listings for S4c on Wednesday, March 20 2019

06:00Bing Mae Bing yn chwarae cuddio gyda Swla, Pando a Coco. Bing is playing Hide and Seek at the crche with Swla, Pando and Coco. 
06:10Bach a Mawr Mae Bach a Mawr yn helpu Cati i balu am drysor yn ei gardd, ond yn darganfod sbwirel (yn l Cati). Bach and Mawr help Cati dig for treasure in her garden, but find rubbish - or is it? 
06:20Guto Gwningen Wedi i Mr Puw ddal Watcyn a'r holl wiwerod yn gaeth yn ei ardd, mae'n rhaid i Guto achub ei ffrindiau i gyd. When Mr Puw captures the whole squirrel tribe, Guto must save his friends. 
06:35Cymylaubychain Mae gan Ffwffa Cwmwl brawf pwysig iawn heddiw, sy'n ei phoeni'n fawr. Tybed a fedr y Cymylaubychain ei helpu i baratoi? Ffwffa Cwmwl is worried about an important test. 
06:45Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Pont y Brenin, Gorseinon ddysgu cn. Youngsters from Ysgol Pont y Brenin, Gorseinon learn a song. 
07:00Jen a Jim Pob Dim Mae Jen a Jim eisiau mynd am dro ar eu beiciau i rywle sy'n agos i'w cartre'. Jen and Jim want to go for a ride on their bikes. How will they know which places are far and which are near? 
07:15Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Mae Mwnci a Broga yn ffrindiau mawr ac yn dwlu chwarae 'Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud'. Monkey follows Frogs as he jumps, blows out his cheeks and croaks. 
07:25Shwshaswyn Mae Seren yn darganfod papur disglair wedi ei adael yn y parc, ac mae'r Capten yn mynd ar y llithren. Seren finds shiny paper in the park, and the Captain discovers the joys of the slide. 
07:35Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae'r Brenin Rhi yn dioddef o annwyd. All Mali a Ben ddod o hyd i bethau fydd yn ei helpu i wella? The King has a cold and needs medicine. Can Mali and Ben help make him feel better? 
07:45New: Deian a Loli Mae Deian a Loli wedi penderfynu bod yn rhaid cael gwared o'r ystlumod o'r atig. Ond haws dweud na 'neud! Deian and Loli have decided that they must get rid of the attic's bats! 
08:00Twt Mae Gerwyn yn gwch hen iawn, iawn ac mae'n gwybod pob math o bethau. Yn anffodus, heddiw mae'r cychod eraill yn anwybyddu ei gyngor call. The boats ignore Gerwyn's useful advice. 
08:15New: Cyw a'i Ffrindiau Mae hi'n ddiwrnod pen-blwydd Deryn ac mae'r criw yn mynd ar antur arbennig iawn ar gwch hwylio. It's Deryn's birthday and the crew go on a special adventure on a sailing boat. 
08:20Yr Ysgol Bydd criw Ysgol Llanrug ac Ysgol Sant Curig yn blasu pob math o fwyd iach. We look at and taste all kinds of healthy food while Talar and her Gran go shopping in the market. 
08:35Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
08:45123 Dewch am dro hudol gyda Dili'r Dylwythen Deg i fyd y rhifau. Awn ar antur gyda rhif 7 ar wibdaith drwy'r gofod yn ein roced. Join us and the number 7 for an adventure among the stars. 
09:00Stiw Mae Stiw'n dod ag Eurben, blodyn haul ei ddosbarth, adre' i'w warchod am y penwythnos ond yna mae'n poeni bod Eurben yn drist. Stiw brings home his class' sunflower, Eurben, for the weekend. 
09:10Y Crads Bach Mae Sin y Siani Flewog yn bwyta popeth ac mae'r creaduriaid eraill yn poeni na fydd digon o fwyd ar l i bawb. Sin the caterpillar eats everything and the other caterpillars are worried. 
09:15Boj Mae Boj yn dangos i Mr a Mrs Neidio sut y gall addurno ystafell chwarae fod yn hwyl ac yn werth chweil. Boj shows Rwpa and her family that a homemade approach to decorating can be fun! 
09:30Meic y Marchog Mae Chwit a Chwat yn gallu hedfan, diolch i hud Efa! Yn hytrach na dweud wrth y Frenhines mae Meic yn ceisio achub y cwn ei hun. Meic tries to rescue Chwit and Chwat without telling his mum. 
09:45Cei Bach Mae Seren yn gwneud rhywbeth 'gwahanol' gyda'i gwallt - er dirfawr sioc i Prys, Mari, a Buddug! Seren decides to do something very 'different' with her hair, much to everyone's surprise! 
10:00Jen a Jim Pob Dim Mae'n dawel ar y fferm heddiw - mae'n rhaid bod rhywun ar goll. The farm is quiet today - someone must be missing! Can the 'llyfr pob dim' help Jen and Jim find the missing animal? 
10:15Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Mae Mwnci yn falch iawn o'i gynffon hir ac yn brolio beth all wneud hi. Ond yna, mae'n gweld cynffon Paun. Monkey thinks he has the best tail in the world until he sees Peacock's. 
10:25Shwshaswyn Heddiw yn Shwshaswyn, mae Capten yn creu toes, Fflwff yn edrych ar flawd a Seren yn pobi torth. Today, the Captain is making dough, Fflwff is playing with flour and Seren is baking bread. 
10:35Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae Mali yn troi Ben i mewn i froga ond a fydd hi'n gallu ei droi e nl? Mali accidentally turns Ben into a frog by magic. Can she turn him back again? 
10:45Deian a Loli Ym mocs balerina Loli mae dawnswraig fale drist sy'n ysu am ei rhyddid. A all Deian a Loli ei helpu? Will Deian and Loli succeed in freeing the ballerina from her box? 
11:00Sbridiri Cyfres gelf i blant meithrin. Mae Twm a Lisa yn creu jigso o lun o Twm ar ei feic newydd. Twm and Lisa make a picture jigsaw. They also visit children at Ysgol Beca, Efailwen 
11:20Peppa Mae Taid Mochyn wedi adeiladu trn bach o'r enw Glenys. Grandad Pig has built a little train by the name of Glenys. Peppa and George go for a ride with their friends. 
11:25Blero yn Mynd i Ocido Wedi gwirioni ei fod am gael tro ar hedfan awyren Maer Oci, mae Blero'n llwyddo i lanio ar ben coeden! Blero gets to fly Mayor Oci's plane but this is no easy jet and he lands it in a tree. 
11:40Bing Mae Bing eisiau chwarae ei gm parcio ceir efo Fflop ond mae Charli wedi dod i ymweld ac mae e'n difetha'r gm. Bing wants to play his car park game with Fflop but Charli messes up the game. 
11:45Deian a Loli - A Thrn Bach Tad-Cu Mae Deian a Loli yn rhewi'r oedolion i'r unfan ac yn dianc i'r sied i chwarae efo set drenau Tad-cu. The youngsters use their powers to freeze the adults so they can go off to play. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Y Dref Gymreig Ymweliad thref Llandeilo, sydd wedi datblygu o'i hoes aur yn y 19eg Ganrif i fod yn brif dref farchnad Dyffryn Tywi. Aled and Greg visit Llandeilo, the main market town in the Towy Valley. [SL] 
12:30Tywysogion: Llywelyn Fawr Hanes Llywelyn Fawr, arweinydd milwrol galluog, a adeiladodd gestyll fel Dolwyddelan a Chastell y Bere. Llywelyn ap Iorwerth whose castles are still seen today in places such as Dolwyddelan. 
13:30Helo Syrjeri Gydag un o bob pedwar ohonom yn cael trafferthion cysgu, Dr. Tom sy'n ceisio helpu un claf i gael noson o gwsg. Dr Rachel learns how one patient had an unwelcome surprise on his birthday! 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Y Ras Rownd derfynol y rhaglen gwis chwaraeon wedi'i chyflwyno gan Gareth Roberts. The final of the sports quiz presented by Gareth Roberts. 
15:30Y Tyrchwyr gyda Iolo Williams Y tro hwn, byddwn yn sbecian ar yr anifeiliaid wrth iddyn nhw ymgartrefu yn eu cartrefi newydd. We see the burrowing animals underground settling into their new artificial homes. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Pengwiniaid Madagascar Mae Emrys y tsimpans wedi cael digon o lanhau ar l Wil felly mae'n symud at y pegwiniaid. Emrys the chimpanzee has had enough of cleaning up after Will, so he moves in with the penguins. 
17:20Ni Di Ni Pedair munud animeiddiedig yn rhannu darn o fywydau Aaron a Jade. Four minutes of animated insight into the lives of Aaron and Jade. 
17:25Boom! Dyma'r sioe sy'n gwneud yr arbrofion na ddylech chi eu gwneud adre'! The second programme in a new science show that does the experiments you shouldn't do at home! 
17:35Ditectifs Hanes Bydd y Ditectifs yn mynd yn bell yn l mewn amser ar drywydd stori sydd 30,000 o flynyddoedd oed! A deserted castle and a shipwreck feature today as the Ditectifs go back 30,000 years. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Pobol y Rhondda Bydd Sin yn cyfarfod aelodau o Cr y Cwm, yn gwneud shifft gyda Gwasanaeth Tn De Cymru, ac yn mentro i stabl i edrych ar l ceffylau. Sin meets members of a choir and joins fire fighters. 
18:30Mwy o Sgorio Rhaglen arbennig o'r Cae Ras yng nghwmni Dylan Ebenezer a'r cyn-chwaraewyr rhyngwladol John Hartson, Malcolm Allen ac Owain Tudur Jones. A special edition live from the Racecourse, Wrexham 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:25This is S4C This is S4C 
19:55This is S4C This is S4C 
20:25This is S4C This is S4C 
20:55This is S4C This is S4C 
21:25This is S4C This is S4C 
21:55This is S4C This is S4C 
22:00Fferm Ffactor Selebs Y tro hwn, Elin Fflur, Dilwyn Morgan, Huw Fash a'r Welsh Whisperer sy'n brwydro am deitl Fferm Ffactor a gwobr ariannol i elusen o'u dewis. Two teams compete in farming based challenges. 
23:003 Lle: Ryland Teifi Ryland Teifi sydd yn ein tywys o gwmpas tri lle sydd wedi bod yn bwysig yn ei fywyd. Ryland Teifi takes us to Llechryd, the West coast of Ireland and Barry. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Peppa Mae Taid Mochyn wedi trefnu helfa wyau siocled. Tybed a fyddan nhw'n dod o hyd i'r danteithion? Taid Mochyn organises a chocolate egg hunt for Peppa and her friends.