This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday

Listings for S4c on Wednesday, July 8 2020

06:00Twm Tisian Mae Twm Tisian yn bwyta ei ginio ger y llyn. Ond yr hwyaid, nid Twm sy'n cael llond bol o fwyd! Twm decides to eat his dinner by the lake. But it's the ducks, not Twm, who enjoy the feast. 
06:05Hafod Haul Mae Jaff yn dod o hyd i hen fap trysor yn y sied ond a fydd e a Heti yn llwyddo i ddod o hyd i'r trysor cyn Pws? Jaff finds a treasure map in the shed but Pws wants to find the treasure too! 
06:20Syrcas Deithiol Dewi Mae'r hen gylchfeistr, Delme yn dychwelyd i'r syrcas gyda'i bartner Dill, a'u sioe arbennig o'r Gorllewin Gwyllt! The old ringmaster, Delme, returns to the circus with a Wild West Show! 
06:30Loti Borloti Mae Betsan yn bryderus am dreulio noson oddi cartref heb ei rhieni am y tro cyntaf ond mae Loti Borloti wrth law. Loti helps Betsan feel happy about spending the night at a friend's house. 
06:45Sam Tn Mae Jo a'i ferch Hana yn mynd am bicnic ar un o ddiwrnodau poethaf y flwyddyn. Ydy e'n syniad da cael barbeciw? It's a very hot day. Is it a good idea for Jo and Hana to have a barbeque? 
06:55Olobobs Mae Dino wedi blino ar wrando ar Norbet yn ymarfer ei focs-gwasgu felly mae'r Olobobs yn creu Sugnwr Swn i geisio helpu! Dino is tired of Norbet's squeezy-box so the Olobobs try to help. 
07:00Oli Wyn Yn oriau mn y bore, un o'r ychydig bobl sydd mas yw'r dynion llaeth. Edrychwn ar sut mae fflt laeth hen ffasiwn yn gweithio. We take a close look at how old-fashioned milk floats work. 
07:10Blero yn Mynd i Ocido Mae cysylltydd San ar goll ac mae Blero'n helpu'i ffrindiau i ddod o hyd iddo, yn y ganolfan ailgylchu! The monster helps his friends find San's lost connector in the recycling centre. 
07:25Patrl Pawennau Mae'r Pawenlu yn cymryd rhan mewn diwrnod glanhau'r traeth pan ddaw'r newyddion bod Wali wedi ei ddal mewn rhwyd o dan y dwr! Wali gets trapped in a net underwater! 
07:40Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jcs a chymeriadau dwl newydd sbon. A comedy show for pre-school children, full of sketches, jokes and fun! 
08:00Jen a Jim Pob Dim Mae Jen a'r llong danfor yn ei chael hi'n anodd dilyn cyfarwyddiadau. Jen and the Submarine are having difficulty understanding directions. Can Jim & Capten Carys help them learn the basics? 
08:15Bing Mae Bing a Swla'n adeiladu twr cerrig pan mae Swla'n dod o hyd i amonit. Bing & Sula are building a stone tower when Sula finds an ammonite. 
08:25Straeon Ty Pen Mari Lovegreen sydd yn adrodd hynt a helynt misoedd y flwyddyn. Mari Lovgreen tells the story of the months of the year and how one of them once had a tantrum. 
08:40Stiw Wedi i Esyllt berswadio Stiw i gystadlu mewn cystadleuaeth ddawns, mae o ac Elsi'n dod at ei gilydd ac mae eu dawns yn werth ei gweld. Esyllt talks Stiw into entering a dance contest. 
08:50Teulu Ni Mae Elliw wedi mynd i'r ysbyty ac mae Dylan a'i frodyr yn cael syniad o sut i roi croeso mawr iddi pan fydd hi'n dod adref. Dylan and his brothers welcome Elliw home from hospital. 
09:00Cymylaubychain Mae Bobo yn cynhyrfu'n ln pan mae'n clywed am allu'r seren swyn i wireddu dymuniadau. Bobo is excited to hear about the star that makes wishes come true. 
09:10Caru Canu Y tro hwn mae "Un a Dwy a Thair" yn gn sy'n ymarfer cyfri i ddeg. This time the song "Un a Dwy a Thair" helps practice counting to ten. 
09:15Sbridiri Cyfres gelf i blant meithrin. Yn y rhaglen hon mae Twm a Lisa yn chwarae morladron ac yn creu cist drysor. Twm and Lisa enjoy playing pirates and make a treasure chest for Twm. 
09:35Guto Gwningen Mae Guto'n credu ei fod wedi llwyddo i ddod llond trol o 'sgewyll adre', ond cath flin Mr Puw sydd yn y drol! Guto brings home Mr Puw's cat rather than a cart of freshly picked sprouts. 
09:45Sbarc Thema'r rhaglen hon yw 'Esgyrn'. A science series with Tudur Phillips and his two friends, Sbarc the scientist and Nef the Nature Detective. The theme of this programme is 'Bones'. 
10:00Twm Tisian Mae Twm yn ymweld 'r llyfrgell heddiw ac mae e'n dewis sawl llyfr difyr i fynd adre gyda fe. Today Twm visits the library and chooses several interesting books to take home with him. 
10:05Hafod Haul Mae Jaff mewn poen achos mae ganddo'r ddannodd. Jaff is in pain because he has toothache. Gwen decides to pull out the tooth with a piece of string, but will her plan work? 
10:20Syrcas Deithiol Dewi Mae het newydd Dewi yn cynnig ysbrydoliaeth ar gyfer sioe newydd sbon a chn gan y Ceir Clec. Dewi's new hat is the inspiration for a new show and a new song by the bumper cars. 
10:30Loti Borloti Yr wythnos hon mae Loti Borloti yn ymweld Beti sy'n drist ar l iddi ffraeo gyda'i ffrind gorau Ani. Loti Borloti visits Beti who's sad after falling out with her best friend Ani. 
10:45Sam Tn Mae Jo a Meic yn gystadleuol iawn ac yn mynnu cymryd rhan yng Nghwpan Pontypandy. O diar! Meic and Jo are very competitive and decide to compete in the Pontypandy Cup. Oh dear! 
10:55Olobobs Dyw'r Olobobs ddim yn gallu cytuno ar weithgaredd i wneud gyda'i gilydd, felly maen nhw'n creu Selsigi er mwyn chwarae gm o 'Mae Selwyn yn dweud'! The Olobobs play Simon Says. 
11:00Ti Fi a Cyw Heddiw mae Ffion yn gwerthu nwyddau i'w mam mewn arwerthiant garej. Children teach adults with fun filled games. Today Ffion's holding a garage sale and her mother's the main customer. 
11:05Twm Tisian Mae Twm Tisian yn mynd i siopa heddiw ac mae ganddo restr siopa hir. Today Twm Tisian goes shopping and he has a long shopping list. 
11:15Heini Yn y rhaglen hon bydd Heini'n cadw'n heini wrth siopa bwyd mewn archfarchnad. In this programme Heini is shopping for food at a supermarket. 
11:30Y Diwrnod Mawr Mae Lucy yn gofyn i Daloni Metcalfe a yw hi'n fodlon gwerthu cynnyrch y fferm yn ei siop. Lucy's family produce rugs from Jacob Sheep skins. Will Daloni Metcalfe be willing to sell them? 
11:45Jen a Jim Pob Dim Mae Plwmp wedi agor stondin gacennau ac mae ei ffrindiau wedi heidio draw i brynu'r cacennau blasus. Plwmp has trouble counting money when he tries to buy some cakes. 
12:00Caru Siopa Y gyflwynwraig Lara Catrin sy'n herio dau berson i gystadlu yn erbyn ei gilydd mewn sialens ddillad. Two fashion-conscious people compete against each other to transform charity shop items. [SL] 
12:30New: Datganiad Dyddiol COVID-19 Darllediad byw o ddatganiad dyddiol Llywodraeth Cymru ar sefyllfa Covid-19. The Welsh Government's live daily statement on the Covid-19 situation. [SL] 
13:00Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
13:30Natur a Ni Unwaith eto, mae Morgan Jones a'i westeion yng ngerddi Garreglwyd yn trafod y bywyd gwyllt sydd ar garreg ein drws. We're at Garreglwyd Gardens once again today to discuss our wildlife. 
14:00New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Dim Ysgol: Maesincla Cyfle i ddal fyny efo straeon y plant, eu teuluoedd a'r staff yn ystod cyfnod o newid mawr yn hanes yr ysgol. An opportunity to catch up with the school's children, their families and staff. 
16:00Olobobs Mae Cwyn-wr yn cael parti, ond gyda'r holl westeion dyw'r Olobobs ddim yn gallu ffeindio eu ffordd adref! Groan Up's having a party and it's hard for the Olobobs to find their way home. 
16:05Cymylaubychain Mae'n noson gynnes iawn ac mae pawb yn cael trafferth cysgu. It's a hot night and no-one can get to sleep. 
16:15Oli Wyn Mae 'na waith adeiladu mawr yn digwydd yn Ysgol Bro Gwaun, ond cyn y gall ddechrau o ddifri, mae'n rhaid dymchwel rhai adeiladau. A look at some buildings that need to be demolished. 
16:25Guto Gwningen Mae Guto, Lili a Benja'n mynd ar wib i achub hoff flanced Nel. Guto, Lili and Benja race to rescue Nel's beloved blanket, escape Mr Cadno and get back home before the storm finally breaks. 
16:40Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series. Today's theme is the sense of smell. 
17:00New: 5 am 5 Pum cwestiwn mewn pum munud. Ymunwch Jack Quick wrth iddo osod pum cwestiwn newydd sbon bob dydd. Five questions in five minutes. Join Jack Quick as he sets five brand new questions. 
17:05New: Cer i Greu Yr wythnos hon, mae Mirain yn gosod her i'r Criw Creu greu bocs dychymyg, mae Huw yn rhannu tip cartwn defnyddiol, tra bod Llyr yn egluro'r dechneg o brintio sgrn. Screen printing and more! 
17:25Siwrne Ni Cyfres newydd yn dilyn plant a'u teuluoedd wrth iddyn nhw deithio mewn car gyda'i gilydd ar siwrnai arbennig. This time, gymnast Ffion is on her way to a pre-competition training session. 
17:30Angelo am Byth Dilynwch Angelo, bachgen 12 oed, wrth iddo geisio rheoli ei fywyd drwy ddefnyddio cynlluniau doniol. Join Angelo, a 12 year-old boy, as he tries to gain control of his complicated life! 
17:40Y Doniolis Mae gorsaf dn Cwm Doniol yn chwilio am wirfoddolwyr a'r Doniolis yw'r cyntaf i'r felin! Cwm Doniol's fire station is looking for volunteers and the Doniolis can't wait to get started! 
17:45Bernard Mae pethau'n mynd yn gymhleth pan fo Zack a Bernard yn chwarae pl-droed. Zack invites Bernard to play soccer but things get complicated. 
17:50New: 5 am 5 Mae Jack Quick 'nl gydag atebion y pum cwestiwn wnaeth e osod yn gynharach. Faint gawsoch chi'n gywir? Jack Quick is back with the answers to the five questions he set earlier! 
17:55New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
18:00Y Ty Cymreig Yn y rhifyn yma o'r Ty Cymreig cawn weld enghreifftiau o bensaernaeth hen Sir Aberteifi. This edition of Y Ty Cymreig from 2007 features some of the best architecture in Cardigan. 
18:30Gm Gartre Cyfres cwis chwaraeon hwyliog ble fydd cefnogwyr o'r campau yn cystadlu yn erbyn seren o fyd chwaraeon. Sports quiz pitting super fans against stars from the sporting world and other faces. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
20:00New: Heno Aur Cyfres newydd gyda Angharad Mair a Sin Thomas yn dathlu 30 mlynedd o'r rhaglen. Y tro hwn: 1991. New series with Angharad Mair and Sin Thomas celebrating 30 years of Heno. This time: 1991. 
20:25New: Y Sioe Fwyd Parhad y gyfres goginio, ac yn ymuno a'r criw yn y rhaglen hon fydd brenin y barbeciw, Chris Roberts. The cooking continues and joining them in this episode will be BBQ king Chris Roberts. 
20:55New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
21:00New: Ar Werth Mae Dafydd Hardy yn Nant Peris yn cwrdd ag un o ddeg o bobol leol sy yng nghanol proses gyfreithiol o brynu hen gapel i'w droi'n fusnes. We meet one of a group trying to buy an old chapel. 
21:30Clwb Rygbi: Caerdydd v Abertawe 97 Rhaglen yn bwrw golwg yn l dros rownd derfynol Cwpan Swalec 1997, rhwng Caerdydd ac Abertawe. Programme looking back on the 1997 Swalec Cup final between Cardiff and Swansea. 
22:30Miwsig fy Mywyd Cefin a Rhian Roberts sy'n ein tywys drwy stori Glanaethwy yng nghwmni Tudur Owen, wrth ddathlu 30ml ers sefydlu'r ysgol. Cefin and Rhian Roberts take us through the Glanaethwy story. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks.