This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday

Listings for S4c on Thursday, October 19 2017

06:00Do Re Mi Dona Ymunwch ? Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn, wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Dewi Sant, Llanelli i ddysgu'r g?n Ailgylchu. Youngsters from Ysgol Dewi Sant Llanelli learn a song. 
06:15Patr?l Pawennau Mae cerbyd tr?n wedi dod oddi ar y cledrau ac mae'n rhaid i'r Pawenlu drwsio'r cledrau cyn i'r tr?n gyrraedd! A train car derails and damages the tracks. Can the PAW Patrol help? 
06:30Halibalw Ymunwch ? chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
06:40Octonots Mae Harri a'r Octonots yn helpu hen ffrindiau, y Crancod Cnau Coco, i ddarganfod pwy sy'n dwyn eu cnau coco. Harri and the Octonauts help their old friends the Coconut Crabs. 
06:50Bing Mae Bing eisiau cael tro ar gylch hwla Coco. Bing wants to try Coco's Hula Hoop. It's harder than it looks but he finds lots of other hoopy games as he tries. 
07:00New: Patr?l Pawennau Mae Gwil yn darganfod bod Gari yr afr yn sownd ar ochr clogwyn ac wrth geisio ei achub mae'n mynd yn sownd ei hun! Gwil discovers that Gari the goat is stuck on the edge of a cliff! 
07:15Ynys Broc M?r Lili Mae Lili'n dod o hyd i declyn torri bisgedi ar y traeth ac yn penderfynu y byddai'n braf agor stondin yn gwerthu bisgedi. Lili finds a cookie cutter and decides to sell some biscuits. 
07:20Meic y Marchog Mae'n rhaid i Meic ddysgu bod gwahanol bethau yn hardd i wahanol bobl. Meic learns that beauty is in the eye of the beholder when he tries to create a beautiful pot for his mother. 
07:35Marcaroni Mae 'na bobl s?l yn Nhwr y Cloc heddiw. Ond wyddoch chi beth fydd yn gwneud i bawb deimlo'n well? C?n newydd! Everybody feels under the weather today! A song will make them feel better! 
07:50Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
08:00Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn - rapiwr gorau'r byd (sy'n odli o hyd!) yn ymweld ?'r ardd yn y bennod hon er mwyn darganfod sut mae tatws yn tyfu. Rapsgaliwn finds out how potatoes are grown. 
08:15Plant y Byd Teithiwn i Bapwa Gini Newydd i gwrdd ag Evelyn sy'n brysur yn paratoi ar gyfer gwyl liwgar y Sing Sing. We travel to Papua New Guinea to meet five-year-old Evelyn at the Sing Sing festival 
08:20Y Dywysoges Fach Nid yw'r Dywysoges Fach eisiau mynd i gysgu pan mae pawb arall ar ddihun. The Little Princess doesn't want to go to bed when everyone else is wide awake. 
08:35Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
08:45Abadas Mae Ela wrth ei bodd yn chwarae 'tywysoges' ac rhywbeth mae twysogesau'n ei hoffi yw gair newydd heddiw. Will Princess Ela be able to find today's majestic word? 
09:00Wibli Sochyn y Mochyn Mae Wibli, Soch Mawr a Gwich Bach yn cymysgu dwr a baw i greu cacennau mwd perffaith. Wibli, Soch Mawr and Gwich Bach mix mud and water to make perfect mud pies. 
09:10Sbridiri Dewch i greu yng nghwmni'r cymeriad hoffus Twm Tisian a'i ffrind Lisa. Arts series for pre-school children in the company of the colourful character Twm Tisian and his friend Lisa. 
09:30Pingu Anturiaethau Pingu'r pengwin. The adventures of Pingu the penguin. 
09:35Bobi Jac Mae Bobi Jac a'i ffrind Cwningen yn cael antur yng nghefn gwlad. Bobi Jac and Nibbles the Rabbit go on a countryside adventure and play stompety stomp. 
09:45Cei Bach Mae'n ddiwrnod y ffair, ac mae pawb yng Nghei Bach wrthi fel lladd nadroedd yn ceisio codi arian i achub y ddau ful bach - Tudno a Tesni. Will the villagers be able to save the donkeys? 
10:00Do Re Mi Dona Ymunwch ? Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Caerffili i ddysgu c?n Yr Ysgol. Youngsters from Ysgol Caerffili, Caerphilly learn and perform a song. 
10:15Patr?l Pawennau Tra bod Cwrsyn a Twrchyn yn chwarae ar y traeth maen nhw'n sylwi bod cath fechan ar gwch tegan yn cael ei chario allan i'r m?r mawr! A little kitten floats away on a toy boat out to sea! 
10:30Halibalw Ymunwch ? chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
10:40Octonots Wrth nofio mewn ogof dywyll, daw'r Octonots ar draws ffosil o bysgodyn grymus o'r oes o'r blaen. While diving in a dark, spooky cave, the Octonauts discover the fossil of a prehistoric fish. 
10:50Bing Mae Bing eisiau i Fflop ddarllen ei hoff lyfr wrth iddo gael bath ond mae Bing yn ymuno yn y stori yn rhy frwdfrydig ac mae'r llyfr yn cael ei wlychu. Bing gets Fflop's book wet in the bath. 
11:00Patr?l Pawennau Mae anegn help y Pawenlu pan mae Francois, cefnder Capten Cimwch, yn ceisio ei helpu i dynnu llun o wylan glas-goes fawr prin. Captain Cimwch tries to take a photo of a rare bird. 
11:15Ynys Broc M?r Lili Mae Lili yn credu bod modd hyfforddi morloi i wneud triciau gyda'i chorn newydd - ond dydy Morgi Moc ddim o'r un farn! Lili tries to train some seals to do tricks with a hooty horn. 
11:20Meic y Marchog Er mwyn profi ei fod yn ddraig go iawn mae Meic am i Sblash fod yn ffyrnig. Meic wants Sblash to show he can be fierce but the dragon ends up scaring everybody. 
11:35Marcaroni Am ryw reswm mae Oli wedi cyrraedd heddiw yn gwisgo p?r anferth o welingtons ar ei thraed. For some reason today, Oli's turned up wearing a pair of enormous waders - I wonder why! 
11:50Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
12:05Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
13:00Deuawdau Rhys Meirion Bydd y canwr gwerin 'Cardiff born, Cardiff bred,' Frank Hennessy, yn rhannu straeon ac yn canu gyda Rhys Meirion. Rhys Meirion is joined by Cardiff-born folk singer Frank Hennessy. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C. S4C News. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
15:05New: Gwlad Moc Yn crwydro bro Llanymddyfri bydd Moc yn y rhaglen yma o 1994. In this programme from 1994, Moc will be in the Llandovery area looking at the history of the drovers and Williams Pantycelyn. 
15:30New: Gwlad Moc Mae Moc ym mart Llanybydder yn y rhaglen hon o 1994 i gwrdd ? David Griffiths sy'n gweithio gyda cheffylau gwyllt. Moc is in Llanybydder to meet David Griffiths who works with wild horses. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ?l ysgol. Programmes for youngsters after school: Ynys Broc M?r Lili, Halibalw, Octonots, Guto Gwningen, Patr?l Pawennau. 
17:00Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for young people. 
17:05New: Pigo Dy Drwyn Mirain a Gareth sy'n cadw trefn wrth i ddau d?m chwarae gemau snotlyd a swnllyd! Mirain and Gareth keep an eye Y Bannau and Y Ffwrnes as they go head to head in some snot-tastic games! 
17:35Dennis a Dannedd Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Dennis the Menace a'i gi, Dannedd. Animation featuring the Beano character Dennis the Menace and his dog. 
17:45Rygbi Pawb Yr uchafbwyntiau a'r newyddion diweddaraf o'r byd rygbi ieuenctid yng Nghymru. Weekly rugby magazine with news, highlights, games and the latest developments in Welsh youth rugby. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
18:05Cwpwrdd Dillad Mewn rhifyn o 2007, bydd y steilydd ffasiwn Eleanor Gardner yn rhoi trawsnewidiad i Sandra Morris o Ddeiniolen. Viewer Sandra Morris gets a wardrobe transformation in this 2007 edition. 
18:30T?n Cawn ddilyn criw Abertawe sy'n cynorthwyo rhywun sydd wedi ceisio diffodd t?n ar ei ben ei hun. We follow the crew from Swansea Central and the Carmarthen crew in the final programme. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30Rownd a Rownd Mae pethau'n dal yn sur rhwng Erin a Rhys ers y ddamwain ac mae Erin ar d?n isio gwneud rhywbeth i leddfu'r boen. Erin comes up with an idea to try to ease the tension between her and Rhys. 
20:00Pobol y Cwm Mae Sioned yn gwrthod gadael i Ed symud ymlaen gyda'i fywyd. Mae Mark yn nerfus am gyflwyno Non i weddill y teulu. Sioned won't let Ed move on and Mark feels nervous about introducing Non. 
20:25New: Celwydd Noeth Y brawd a chwaer Eric Jones ac Anwen Pritchard o Ynys M?n a'r ffrindiau Ian Robets a Ruth Evans o Gaerdydd sy'n cystadlu. Competitors from Anglesey and Cardiff compete for the jackpot. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 a'r Tywydd. News and Weather at 9 o'clock. 
21:30New: Nigel Owens: Wyt ti'n G?m? Malcolm Allen sy'n profi bod p?l-droed ac antiques ddim yn cyd-fynd! Malcolm Allen has a smashing time proving football & antiques are a match made in heaven and Ken Hughes is in the garden. 
22:00New: Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
22:30'Sgota gyda Julian Lewis Jones Bydd Julian Lewis Jones a Rhys Llywelyn yn pysgota oddi ar arfordir Ynys M?n. Julian Lewis Jones and Rhys Llywelyn fish off the coast of Anglesey with two youngsters from the island. 
23:00Low Box Mae Duck yn rhoi'r John Deere ar brawf. A pha dractor sydd wedi denu Dafydd Brown i Ruthun? What's drawn Dafydd Brown to a big shed in Ruthin? And how fast can Duck drive the John Deere? 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Hafod Haul Mae'n ddiwrnod glawiog, diflas yn Hafod Haul ac mae'r anifeilaid wedi mynd i gilio yn y sied i hel atgofion. It's a rainy day at Hafod Haul and the animals are sharing memories in the shed.