This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday

Listings for S4c on Sunday, February 25 2018

06:00New: Cyw Hafod Haul, Twt, Dwylo'r Enfys, Sbridiri, Jen a Jim Pob Dim, Boj, Tomos a'i Ffrindiau, Digbi Draig, Dona Direidi, Meic y Marchog, Sblij a Sbloj, Sam Tn, Ahoi! Programmes for youngsters. 
08:50New: Penblwyddi Cyw Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebrating your birthday, perhaps you'll see your photo on today's Cyw! 
08:55New: Penblwydd Pwy? Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio. Entertaining and educational animated series for nursery school children. 
09:00New: Dal Ati: Bore Da Golwg ar rai o eitemau diweddar y cyfresi Heno a Prynhawn Da sydd o ddiddordeb penodol i'r rhai sy'n dysgu Cymraeg. Items from Heno or Prynhawn Da of interest to Welsh learners. 
10:00New: Dal Ati Caru Casglu - hen offer amaethyddol, blychau post a bathodynnau ceir. I ddilyn, cyfle i weld 'Benthyg Teulu'. Caru Casglu - old agricultural equipment, post boxes and car badges. 
11:00Rownd a Rownd Mae diwrnod y ras yn agosu ac mae Rhys yn parhau i redeg er gwaetha'r gofid am ei iechyd. Race day is fast approaching and Rhys is determined to take part despite his health worries. 
11:30Rownd a Rownd Cystadleuaeth, amheuaeth a phryder wrth i ddiwrnod y ras gyrraedd. Competition, suspicion and anxiety abound as the day of the race arrives. 
11:55Calon: 5 Llun Mae'r arlunydd ifanc Sarah Young yn creu llun sydd wedi'i ysbrydoli gan ddigwyddiad enbyd. Artist Sarah Young creates a painting inspired by a catastrophic event. First shown in 2012. 
12:00Dechrau Canu Dechrau Canmol Rhaglen o Aberystwyth yn canolbwyntio ar y berthynas agos rhwng amaeth a chrefydd. Celebrating the unity between faith and agriculture with congregational singing from Aberystwyth. 
12:30Cegin Bryn Y tro hwn bydd Bryn Williams yn coginio gydag eog. Bryn Williams cooks with salmon including poached salmon and salmon with curried mussels. 
12:55Fferm Ffactor: Selebs Tm Gareth Wyn Jones yn erbyn tm Ioan Doyle yn rownd derfynol Fferm Ffactor. Team Gareth v Team Ioan in the final round of agricultural tasks, with 3,000 for charity up for grabs. 
13:50Ralio+: Sweden Holl uchafbwyntiau ail rownd Pencampwriaeth Rali'r Byd o Sweden. Full highlights of the second round of the World Rally Championship from Sweden. 
14:15Ffermio Bydd Alun yn edrych ar un o afiechydon mwyaf heintus y diwydiant defaid a bydd Meinir yn Sioe Botensial Aberhonddu. Alun hears about one of the most contagious diseases in the sheep industry 
14:45Rygbi Merched: Iwerddon v Cymru Merched Iwerddon yn erbyn Merched Cymru o Stadiwm Donnybrook. Cic gyntaf, 3.00. Ireland Women v Wales Women from Donnybrook Stadium. Kick-off, 3.00pm. English commentary available. 
17:00Sgorio: Caerfyrddin v Aberystwyth Brwydr allweddol wrth i Gaerfyrddin ac Aberystwyth frwydro'n galed i aros yn Uwch Gynghrair Cymru JD (cic gyntaf, 5.15). Carmarthen Town host Aberystwyth Town. English commentary available. 
19:20Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon y penwythnos. Weekend news and sport. 
19:30New: Dechrau Canu Dechrau Canmol Dyffryn Clwyd a'r glannau yw lleoliad ein canu mawl a chawn straeon o obaith ac iachd. Inspirational stories of health and hope from the Vale of Clwyd plus singing from Bodelwyddan. 
20:00New: Cynefin Yn rhaglen ola'r gyfres bydd Heledd, Iestyn a Sin yn crwydro Bro Tegid. The squire who founded the world's first sheepdog trials and a motorbike racer feature in a visit to Bro Tegid. 
21:00New: Craith Hefo Dylan Harris ar ffo, a fydd Cadi a Vaughan yn llwyddo i'w ddal a dod 'r hunllef i ben yn rhaglen ola'r gyfres? Will Cadi and Vaughan catch their man in the last in the series? 
22:00Ein Byd Yn rhaglen olaf y gyfres, mae Sin yn dilyn dau grwp o helwyr pedoffiliaid o Dde Cymru. In the last episode of the series, Sin follows two paedophile hunter groups from South Wales. 
22:30Ward Plant Diabetes, torri coesau a chorwynt Ophelia! Does 'na'r un diwrnod 'ru'n fath ar Ward Plant, Ysbyty Gwynedd, Bangor. Diabetes, broken legs and hurricane Ophelia! It's all go on the ward. 
23:00Ffasiwn Mecanic Cyfres newydd yn dilyn y model Dylan Garner wrth iddo geisio dod o hyd i'r mecanic delfrydol i fod yn wyneb i'r diwydiant. Ten mechanics compete for a chance to become a model. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Hafod Haul Mae Ben yn teimlo'n ddigalon gan nad oes ganddo dalent arbennig. Ben is feeling sad that he has no special talent but then he dives deep into the water to get a lost bracelet.