This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday

Listings for S4c on Sunday, March 29 2020

06:00Bing Mae Swla a Bing yn gwersylla er mwyn gweld y Sr a'r Lleuad, ond mae cysgod rhyfedd yn codi ofn ar Bing tu mewn a thu fas. Sula & Bing are camping to see the Stars & Moon. 
06:10Sam Tn Mae'r plant yn mynd i drafferth yn y mynyddoedd ac mae cathod yn creu problemau yn y pentref. The Pontypandy Pioneers have trouble in the mountains and cats create problems in Pontypandy. 
06:20Guto Gwningen Ar l i Benja fynd ar goll, mae Guto a Lili yn rhoi map iddo i'w helpu i ddod o hyd i'w ffordd adre. After Benja gets lost in the woods, Guto and Lili give him a map to find his way home. 
06:35Sbridiri Mae Twm a Lisa yn creu ty i fwydo'r adar. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Bro Sin Cwilt lle mae'r plant yn creu mygydau adar. Twm and Lisa make a bird feeder and visit Ysgol Bro Sin Cwilt. 
06:55Gwdihw Heddiw bydd plant Ysgol Iolo Morgannwg yn cael ymwelwyr anhygoel iawn. Today the children at Ysgol Iolo Morgannwg meet some very unusual animals! 
07:10Jambori Dewch gyda Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau lliwgar - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae. Join Jam on an interesting and colourful musical adventure! 
07:20Twt Mae Twt yn mynd ar wyliau ond a fydd e'n mwynhau bod ar ei ben ei hun? Twt goes on holiday but will he enjoy being on his own? 
07:30Ben Dant Ymunwch Ben Dant a'r mr-ladron o Ysgol Llandwrog wrth iddynt fynd ar antur i ddod o hyd i bedair allwedd aur a chist llawn trysor. Join the pirate Ben Dant and a team from Ysgol Llandwrog 
07:45Digbi Draig Mae Betsi yn derbyn Llyfr Swyn byw sy'n ei gorchymyn i ddechrau Gwers 1 - 'Mae Tylwythen Deg Dda yn Helpu Eraill Bob Amser'. Betsi receives a live spell book of magic. 
07:55Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Cwmbrn i ddysgu cn 'Y Sw'. Youngsters from Ysgol Cwmbrn learn and perform a song. 
08:10Boj Mae Mr Clipaclop yn brysur yn casglu afalau o'i berllan, ond wrth iddo gasglu mae'n mynd yn sownd yn y goeden. My Clipaclop is picking apples in the orchard but gets stuck high in the tree. 
08:20Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series with Tudur Phillips and friends. Today's theme is Trees. 
08:35Blero'n mynd i Ocido Mae pawb yn Ocido'n paratoi i wylio dawns y dolffin ger ynys Llinos Llosgfynydd. Ond mae cymylau'n cuddio'r ynys! The Ocido crew get ready to watch the dolphin's dance but clouds appear! 
08:50New: Penblwyddi Cyw Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebrating your birthday, you may be lucky enough to see your photo on today's Cyw! 
08:55New: Pen-Blwydd Pwy? Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio ar gyfer plant bach. Entertaining and educational animated series for nursery school children. 
09:00Y Siambr Yn y bennod hon, mae tm o ferched o Flaenau Ffestiniog, Y Cwns, yn herio Ogia'r Eifl, tm o fechgyn o Benllyn. It's a male versus female battle this week between Y Cwns and Ogia'r Eifl. 
10:00Codi Pac Geraint Hardy sy'n ymlwybro o gwmpas Cymru. Ym Mlaenau Ffestiniog yr wythnos hon byddwn yn darganfod beth sydd gan y dref i'w chynnig. Join Geraint Hardy as he visits Blaenau Ffestiniog. 
10:30Dechrau Canu Dechrau Canmol Ar gyfer Sul y Mamau perfformiad hudolus o Suo Gn gan Steffan Lloyd Owen a canu cynulleidfaol o Eglwys Sant Teilo, dan arweiniad Eilir Owen Griffiths. We celebrate Mothering Sunday. 
11:30Ar y Dibyn Deg anturiaethwr amatur sy'n brwydro i ennill pecyn antur gwerth 10,000 mewn cyfres newydd. First of a new series where 10 amateur adventurers battle it out to win an adventure package. 
12:00Dan Do Cyfres newydd yn ymweld gwahanol fathau o gartrefi diddorol. Yn y rhaglen hon byddwn yn edrych ar dai teras. New series looking at interesting Welsh homes - this time, terraced houses. 
12:30Perthyn Cyfle arall i weld Trystan Ellis-Morris yn ymweld chartref y diweddar arlunydd Aneurin Jones. Trystan Ellis-Morris' visit to the late artist Aneurin Jones and his son, Meirion. 
13:00Dudley Bydd Dudley yn ymweld chastell Carreg Cennen, castell Caerffili, tre castell Caernarfon a Thafarn y Castell, Llandeilo! Today Dudley's programme has a 'castles' theme. 
13:30Dudley Cyfle arall i weld ymweliad Dudley mam brysur yn Llanberis, criw o ferched yn y Bala, a gwragedd fferm sy'n arallgyfeirio. Another chance to see the programme dedicated to busy women. 
14:00Cwpwrdd Dillad Mewn rhifyn o 2005, bydd Nia'yn twrio drwy ddillad steilydd ffasiwn, diddanwr a merch o Indonesia. A fashion stylist's collections, traditional eastern clothes and a performer's costumes. 
14:30Cwpwrdd Dillad Mewn rhaglen o 2005, Nia Parry sy'n twrio trwy ddillad Lleuwen Steffan, Jane Davies a David Meredith. 2005 edition featuring the clothes of Lleuwen Steffan, Jane Davies and David Meredith. 
15:00Yr Anialwch John Pierce Jones sy'n mentro i anialdir mwya' diffaith y byd, Yr Atacama. John Pierce Jones ventures into one of the most barren deserts in the world - the Atacama in South America. 
16:00Cymru Wyllt Mae'n ganol gwanwyn ac adeg fwyaf sionc y flwyddyn yng Nghymru mae'r ras i fridio wedi dechrau a'r ysglyfaethwyr ar yr helfa! It's the middle of spring - a lively time for Welsh wildlife. 
16:55Ffermio Y tro hwn: golwg ar y gymuned wledig wrth i'r coronafeirws ledaenu; ac un ffarmwr sy'n mynd i'r afael 'r sylw negyddol i'r sector gwartheg bff. Weekly countryside and farming magazine. 
17:25Pobol y Cwm Omnibws Cipolwg yn l dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi. Omnibus edition looking back at events in the fictional village of Cwmderi over the past week. With on-screen English subtitles. 
19:15New: Newyddion S4C Newyddion y penwythnos. Weekend news. 
19:30New: Dechrau Canu Dechrau Canmol Yr wythnos yma mae Ryland yn ardal Uwchaled yn dysgu mwy am ryfel y Degwm, gyda'r hanesydd Sion Edward Jones. This week Ryland is in the Uwchaled area learning more about the Degwm war. 
20:00New: Priodas Pum Mil Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford sy'n cynnig help i deulu a ffrindiau Deiniol a Sorrell. Helping family and friends who are organising a wedding for Deiniol and Sorrell from Caernarfon. 
21:00New: Bang Daw llinynnau'r stori ynghyd mewn diweddglo ffrwydrol, a daw'r gwir i'r golau unwaith ac am byth. The strands of the stories come together in an explosive conclusion. 
22:00Ein Byd Awn i Wlad Pwyl, sydd rhai o gyfreithiau erthyliad llymaf Ewrop, i ddilyn taith gyfrinachol un Bwyles sy'n dianc i wlad arall i gael erthyliad. A look at Poland's tough abortion laws. 
22:30Ysgol Ni: Maesincla Y tro hwn, dilynwn hanes brawd a chwaer, Sion a Maya, y ddau yn dysgu mewn ffyrdd unigryw ond cwbl wahanol i'w gilydd. This time, we follow the story of a brother and sister, Sion and Maya. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00New: Bing Mae Bing a Swla'n edrych am bethau i'w gwerthu a mae'n nhw'n dod o hyd i Mistar Enfys heb ei ben! Bing & Sula are looking for items to sell, & find Mr Rainybow without his head!