This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday

Listings for S4c on Wednesday, August 15 2018

06:00Hafod Haul Mae'n ddiwrnod cyffrous ar fferm Hafod Haul ac mae'r gof yn dod i bedoli Pedol. It's an exciting day at Hafod Haul farm when the blacksmith comes to give Pedol a new horseshoe. 
06:15Digbi Draig Mae'n Hirddydd Haf ac mae Digbi a Cochyn eisiau codi'n gynnar i weld y dydd yn gwawrio. It's the Summer Solstice and Digbi and Cochyn want to be up to see the sun come up. 
06:25Guto Gwningen Mae Guto, Lili a Benja yn cyfarfod yr enwog 'Jac Siarp', y pysgodyn mawr na wnaeth hyd yn oed tad Guto lwyddo i'w ddal. Guto and his friends encounter the legendary 'Jac Siarp' fish. 
06:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
06:50Ty Ml Mae Sionyn yn codi braw ar Mali a Dani ac maen nhw'n penderfynu talu'r pwyth yn l. Sionyn frightens Mali and Dani so they decide to get their own back. 
07:00Boj Mae Boj, Mimsi a Tada yn cael eu gwahodd i dy'r Blaas am swper. Boj, Tada and Mimsi are invited to the Blaas' high tech house for tea. 
07:10Heini Rhaglen sy'n annog plant bach a'u rhieni i gadw'n heini! Series encouraging youngsters and their parents to keep fit! Today, Heini visits an animal park. 
07:25Twm Tisian Mae Twm Tisian yn edrych ymlaen at ddal pysgodyn gyda'i wialen fawr. Ond y cwbl mae e'n llwyddo ei ddal ydy esgidiau glaw ac ymbarl. Twm Tisian goes fishing but doesn't have much luck. 
07:35Bing Mae Bing a Pando yn arbrofi gyda thrn tegan Bing yn y parc chwarae. Bing and Pando experiment with Bing's toy train on the fun fort in the playground. 
07:45Deian a Loli Mae hi'n Ddydd Mawrth Crempog! Ond mae 'na broblem - does dim blawd ar l yn y ty! It's Shrove Tuesday and that means pancakes! But there's a problem - there's no flour in the house! 
08:00Sara a Cwac Mae Sara a Cwac yn mynd i'r parc ac yn gweld bod ffair wedi cyrraedd. Sara and Cwac spot a fairground at the park. 
08:05Y Diwrnod Mawr Diwrnod mawr i Owen fyddai gweld oen bach yn cael ei eni - 'sgwn i os caiff ei freuddwyd ei gwireddu? Owen hopes to see a lamb being born on a farm on his Big Day! 
08:20Wmff Mae Wncwl Harri'n rhoi trwmped bach i Wmff, a gyda help Walis a Lwlw, maen nhw'n dechrau band. Wncwl Harri gives Wmff a small trumpet, and with Lwlw and Walis's help, they form a band. 
08:30Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
08:40Meic y Marchog Mae Meic yn clywed bod trysor ym mhen draw'r enfys ac yn anghofio ei fod wedi addo helpu Sblash i drefnu parti. Meic hears about treasure at the end of the rainbow and forgets to help Sblash 
08:55Marcaroni Wel, mae 'na lwch yn Nhwr y Cloc heddiw - ond wedi tipyn bach o frwsio a sgwrio, mae'r lle'n ln unwaith eto. It's a dusty day today in the Clock Tower - it's time for some cleaning! 
09:10Stiw Mae Stiw'n dod yn arwr ac yn Siwpyr Stiw wrth helpu Mam-gu, sydd yn sownd ar y grisiau ynghanol y nos. Stiw becomes a super hero when he helps Mam-gu in the middle of the night. 
09:20Oli dan y Don Pan mae pethau pert yn diflannu o arbrofion gwyddonol Oli a Beth mae'r ddau'n cyhuddo Sid a Crannog. When things disappear from Oli and Beth's experiments, they accuse Sid and Crannog. 
09:35Nodi Mae'r mr-ladron yn dod i'r dref. The pirates come to Toytown. 
09:45Tecwyn Y Tractor Mwy o anturiaethau gyda'r tractor bach coch. More adventures with the little red tractor. 
10:00Hafod Haul Mae Ben yn teimlo'n ddigalon gan nad oes ganddo dalent arbennig. Ben is feeling sad that he has no special talent but then he dives deep into the water to get a lost bracelet. 
10:15Digbi Draig Mae prinder dwr ym Mhen Cyll. Mae Digbi a'i ffrindiau'n ceisio dysgu pam. There's a water-shortage in Pen Cyll. Digbi and his friends go in search of the reason. 
10:25Guto Gwningen Mae Benja ar goll mewn rhwydwaith o dwneli o dan y ddaear felly gwaith Guto a Lili ydy dod o hyd iddo a'i achub. Benja gets lost in a network of underground tunnels. 
10:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
10:50Ty Ml Mae Morgan yn dysgu gwers bwysig iawn, sef sut i fod yn gwrtais. Morgan learns an important lesson today, and that is how to be a polite little bee. 
11:00Boj Mae angen i Rwpa fynd i'r gwely'n gynnar er mwyn gorffwys cyn ei chystadleuaeth gymnasteg fawr. Rwpa is off to bed early to rest before her big gymnastics competition. But will she sleep? 
11:10Heini Yn y rhaglen hon bydd "Heini" yn ymweld 'r siop gwisg ffansi. A series full of energy to encourage young children to keep fit. In this programme "Heini" visits a fancy dress shop. 
11:25Twm Tisian Mae Twm Tisian yn mynd i fwyty Eidalaidd heddiw ac yn cael cyfle i wneud pitsa mawr blasus. Today Twm Tisian visits an Italian restaurant and helps make a big tasty pizza! 
11:35Bing Mae Bing yn chwarae cuddio gyda Swla, Pando a Coco. Bing is playing Hide and Seek at the crche with Swla, Pando and Coco. 
11:45Deian a Loli A'r Llwybr Llaethog Mae Deian a Loli wedi bwyta caws Dad i gyd a does ganddo fo ddim byd i fwyta i ginio. Deian and Loli have eaten all of Dad's cheese and he has nothing to put in his sandwich. Can they help? 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Bad Achub Porthdinllaen Cyfle arall i weld y gyfres o 2013 yn dilyn criw bad achub yr RNLI ym Mhorthdinllaen. Another chance to see the 2013 series following the Lifeboat Crew at Porthdinllaen. [SL] 
12:30Gwyn Thomas: Gwr Geiriau Cyfle arall i glywed y bardd a'r awdur, y diweddar Gwyn Thomas, yn holi beth sy'n gyrru pobl i fod yn greadigol. The late poet/author Gwyn Thomas asks what drives people to be creative. 
13:30Gerddi Cymru Cyfle arall i ymuno ag Aled Samuel wrth iddo ymweld Chastell Powis a gardd goedwig Penllergare. Another chance to join Aled Samuel in Castell Powis and Penllergare woodland garden. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05New: Pengelli Mae'n greisus ar John Albert - unwaith eto, a does gan Harri fawr o gydymdeimlad. John Albert has yet another crisis but Harri offers no sympathy. 
15:30Ar Garlam Cyfres yn dilyn Brychan Llyr wrth iddo ddilyn ei freuddwyd o fod yn joci. 2006 series following Brychan Llyr's experiences as he attempts to fulfil his dream of becoming a jockey. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school: Olobobs, Blero yn Mynd i Ocido, Digbi Draig, Deian a Loli a'r Blodau Parablus, Rapsgaliwn. 
17:00Larfa Mae Melyn yn hyfforddi ei dafod i droelli platiau ond mae ei dafod yn penderfynu troelli pob dim! Yellow trains his tongue so he can spin plates. 
17:05Ben 10 Mae'r syrcas yn y dref ac mae Gwen a Tadcu wedi gwirioni ac yn edrych ymlaen at gael mynd. The circus is in town and Gwen and Macs are very excited and are looking forward to the show. 
17:25Pwy Geith y Gig? Y canwr Yws Gwynedd fydd yn mynd yn l i Ysgol y Moelwyn i berfformio gig arbennig. Popular singer Yws Gwynedd returns to Ysgol y Moelwyn and the auditions feature the song Sebona Fi. 
17:50Pat a Stan Pat a Stan - dau gyfaill hwyliog sy'n llwyddo i droi pob sefyllfa yn antur lloerig! Pat and Stan - two fun-loving mates who turn the most commonplace events into the craziest of adventures! 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Dibendraw Golwg ar sut y gwnaeth dyfais y Cymro William Grove, a grwyd yn y 1840au, helpu pobl i deithio i'r gofod. How a Welsh scientist's invention in the 1840s allowed humans to travel in space. 
18:30New: Caru Casglu Yr wythnos hon, byddwn yn gweld casgliad o gwdihws, Groggs a gwisgoedd clasurol. This week we feature collections of owls, Groggs and classic clothes. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
20:00Pobol y Cwm Caiff Gaynor ei llorio pan mae Julie yn ei chyhuddo o drio adennill cariad Hywel - sy'n arwain at ffrae danbaid. Gaynor is astonished when Julie accuses her of trying to win back Hywel. 
20:25New: Adre: Tony ac Aloma Yr wythnos hon byddwn yn ymweld chartref y cantorion adnabyddus Tony ac Aloma. This week, Nia visits the home of well-known Welsh singers Tony ac Aloma. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Rhyfel Fietnam Mewn cyfres newydd, cawn fwrw golwg ar wahanol agweddau ar Ryfel Fietnam. New series tracing the turbulent history of the Vietnam War. 
22:30G.I. Cymraeg Hanes bywyd William Ellis Roberts - Cymro aeth i chwilio am fywyd newydd yn America ac a aeth i Fietnam fel G.I. yn y 60au. The story of a Welshman in Vietnam. First shown, 1999. 
23:00Ar y Dibyn Deg anturiaethwr amatur sy'n brwydro i ennill pecyn antur gwerth 10,000 mewn cyfres newydd. First of a new series where 10 amateur adventurers battle it out to win an adventure package. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn yn ymweld ffatri gaws yn y bennod hon er mwyn darganfod sut mae gwneud caws. Rapsgaliwn will be visiting a cheese factory in this episode to discover how cheese is made!