This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday

Listings for S4c on Saturday, January 18 2020

06:00Meripwsan Mae Meripwsan yn clywed synau mewn mannau gwag. Eynog doesn't show up to play so Meripwsan goes to search for him. Along the way, he notices sounds inside hollow places. 
06:05Guto Gwningen Mae Tomi Broch wedi cael llond bol ar y tywydd oer ac mae'n mynd i gynhesu o flaen y tn yn nhy Benja. When Tomi Broch decides he's had enough of the cold he takes shelter by the fire. 
06:20Dwylo'r Enfys Cyfres sy'n dysgu iaith Makaton i blant. Heddiw mae Heulwen yn cwrdd Bethan yn Llanuwchllyn. A series which teaches Makaton to young children. Today, Heulwen meets Bethan in Llanuwchllyn. [SL] 
06:35Boj Mae'r Boj a'i ffrindiau yn trefnu sioe dalent ond beth yw dawn arbennig Carwyn? The buddies put on a talent show but what is Carwyn's special ability? 
06:50Rapsgaliwn Bob wythnos gyda chymorth ei ffrindiau bach aur a'i rap-lyfr hud fe fydd Rapsgaliwn yn datrys cyfres o bosau. Rapsgaliwn travels across Wales finding out about horse shoes. 
07:05Digbi Draig Mae rhywun yn dwyn pethau oddi wrth Digbi a'i ffrindiau yn ystod y nos. Someone is taking items from Digbi and his friends in the middle of the night. Who could it be? 
07:15Jambori Ymunwch Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae. Join Jam on a musical adventure full of interesting sounds and pictures. 
07:25Stiw Mae Stiw a Nain yn coginio tarten geirios ar gyfer cystadleuaeth, ond mae goriadau garej Taid ar goll yng nghanol y ceirios! Stiw and Nain bake a cherry pie for a contest. 
07:35Blero yn Mynd i Ocido Mae Blero'n gollwng ei frechdan jam, ac yn methu deall pam ei bod yn disgyn i lawr a ddim i fyny? Blero accidentally drops his jam sandwich, but why does it fall down and not up? 
07:45Cacamwnci Mae Cacamwnci yn l gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Cacamwnci is back with more funny and silly sketches to make you laugh! 
08:00Dennis a Dannedd Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Dennis the Menace a'i gi, Dannedd. Animation featuring the Beano character Dennis the Menace and his dog. 
08:10Bwystfil Wythnos yma byddwn yn edrych yn graff i geisio gweld yr anifeiliaid sy'n hynod dda yn cuddio yn y gwyllt. This week we meet the animals playing hide and seek in the wilderness. 
08:20Kung Fu Panda Gan fod Po a'r Pump Ffyrnig yn cweryla'n barhaol, mae Shiffw'n penderfynu mynd nhw ar wibdaith drychinebus. With Po and the Furious Five always arguing, Shifu takes them away together. 
08:45Pigo Dy Drwyn Mirain a Gareth fydd yn cadw trefn wrth i ddau dm chwarae gemau snotlyd a swnllyd! Mirain and Gareth keep an eye on two teams as they compete in a series of snot-tastic games. 
09:10Crwbanod Ninja Mae Raphael yn colli ei dymer ar l iddo gael ei sarhau gan ddyn o'r enw Dic. Raphael loses his temper after being insulted by a man called Dic. 
09:35Dreigiau: Gwarchodwyr Berc Pan ddarganfyddir bod ffynnon y dref yn sych, mae Igion yn ymchwilio i'r mater. Igion discovers the town's water shortage has been caused by a plan to hide young dragons under Berc. 
10:00Amser Maith Maith Yn l Heddiw mae gan Tadcu stori o Oes Fictoria ac mae Ceti yn edrych mlaen at glywed am Ceridwen a'i brawd Gerallt sy'n byw ar Fferm Llwyn yr Eos. Grandad has a story from Victorian times. [SL] 
10:15Iolo Williams ar y Barrier Reef Ym mhennod ola'r gyfres mae Iolo yn deifio yn ystod y nos gyda nadroedd y mr a llysywod moray. In this final episode Iolo Williams dives with sea snakes and moray eels at night. [SL] 
11:10Adre Y tro hwn byddwn yn ymweld chartref y gantores soprano aml dalentog - Elin Manahan Thomas yng Ngorllewin Sussex. This time we visit the home of the soprano singer - Elin Manahan Thomas. [SL] 
11:35Y Fets Mae criw o coatis o Sw Borth yn creu pen tost i Iwan wrth iddynt geisio dianc! A pack of Coatis from Borth Zoo cause mayhem for Iwan and Kate performs innovative surgery on Lad the sheepdog. [SL] 
12:30Ffermio Y tro ma: gwleidyddion, ffermwyr a phrotestwyr yn dod wyneb yn wyneb; llwyddiant i gynhyrchwyr wyau Cilcennin; a farmwr, cigydd a'r cwsmer yn cydweithio. Weekly countryside and farming show. [SL] 
13:00Tn Cyfres newydd sy'n dilyn criw ymroddedig Gwasanaeth Tn ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru. New series which follows the dedicated team at Mid and West Wales Fire and Rescue Service. [SL] 
13:30Taith Tylluan Yr Eira Dogfen natur drawiadol yn dilyn taith tylluan yr eira i Ewrop. Breathtaking nature documentary following the Snowy owl's journey to Europe. [SL] 
14:30Gwesty Aduniad 14 oed oedd Victoria Trevor pan laddwyd ei thad mewn damwain ym Mhwll Glo Cynheidre ond sut fuodd farw? The crew help look into how Victoria Trevor's father died in a tragic mining accident. [SL] 
15:30Waliau'n Siarad Aled Hughes a Sara Huws sy'n dadlennu stori hynod ffermdy Mynachlog Fawr yn Ystrad Fflur, Tregaron. We explore the remarkable story of Mynachlog Fawr farmhouse in Strata Florida, Tregaron. [SL] 
16:30Codi Pac Bydd Geraint Hardy yn edrych ar weithgareddau difyr, llefydd i aros, ble i fwyta a beth i'w weld ym Metws-y-Coed. Geraint Hardy looks at things to do and see in Betws-y-Coed. 
17:00Sgorio Gm fyw gyffrous o Uwch Gynghrair Cymru JD, yng nghwmni Dylan Ebenezer, Nicky John, Sion Meredith a Malcolm Allen. Cic gyntaf 5.15. Exciting live JD Cymru Premier football. Kick-off 5.15. 
19:30New: Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon y penwythnos. Weekend news and sport. 
19:45New: Gwyddelod Llundain v Scarlets Darllediad byw o gm Gwyddelod Llundain v Scarlets. C/G 20.00. Live European Rugby Challenge Cup match between London Irish and the Scarlets, from the Madejski Stadium, Reading. K/O 20.00. 
22:15Gwyl Lleisiau Eraill Rhaglen yn cyflwyno'r gorau o sn gerddoriaeth gyfoes Cymru a'r byd o'r Wyl Lleisiau Eraill 2019, a gynhaliwyd yn Aberteifi. Footage from the Other Voices festival 2019, held in Cardigan. 
23:15Hansh Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tiwns, comedi a lleisiau ffres. A taste of online content @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. 
23:50..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Peppa Mae gan Beca Bwni frawd bach o'r enw Dicw sydd yr un oed a George. Beca Bunny has a little brother called Dicw and he's the same age as George.