This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday

Listings for S4c on Friday, December 6 2019

06:00Peppa Mae Peppa a George yn mynd i sglefrio ond tydyn nhw erioed wedi bod o'r blaen ac mae Peppa yn disgyn yn aml. Peppa and George go skating but they haven't been before and Peppa falls over. 
06:05Meic y Marchog Mae Meic yn sylweddoli mai gadael i Efa ddewis beth mae hi eisiau ei wneud ydy'r anrheg benblwydd orau bosib iddi. Meic learns that letting Efa do what she wants is the best birthday gift. 
06:20Straeon Ty Pen Mae Tudur Owen ar gopa Everest ar gwch mr-ladron yn siarad gorila, draig, band pres a Nain. Tudur Owen is on Everest in a pirate ship talking to a gorilla, a dragon and his grandmother. 
06:35Octonots Mae Pegwn angen rhoi triniaeth brys i forgi mawr gwyn llwglyd sydd mewn poen. Pegwn must perform an emergency fin bandage on a hungry great white shark. 
06:45Gwdihw Heddiw mae Megan yn ein cyflwyno i grwbanod, beunod a chamelod! Today, Megan shows us some tortoises, peacocks and camels! 
07:00Cymylaubychain Mae'r cymylau bychain yn chwarae cuddio ac mae Haul yn ysu cael ymuno yn y gm. The little clouds are playing hide and seek and Sun wants to join in. 
07:10Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
07:20Patrl Pawennau Mae Twrchyn yn landio ei hun mewn trafferth wrth ddynwared ei hoff arwr - Arawn y Ci Arwrol. Twrchyn gets into trouble while mimicking his favourite hero - Arawn the Heroic Dog. 
07:35Olobobs Mae angen help ar yr Olobobs i dyfu eu hadau Tan-tws, felly maen nhw'n creu Sblishwr Sbloshlyd i'w helpu. A Sblishwr Sbloshlyd splasher helps the Olobobs to grow some poptato seeds. 
07:40New: Amser Maith Maith yn l No programme information available 
08:00Bocs Bwgi Bolgi Mae gan Bolgi beiriant cerddoriaeth arbennig ac mae e a'i ffrindiau wrth eu bodd yn dawnsio. Bolgi has a special music machine and he and his friends love to dance to the music. 
08:05Dwylo'r Enfys Mae Tomos wrth ei fodd ar ei feic. Heddiw bydd Heulwen yn ymuno ag ef am antur arbennig, wrth iddynt seiclo o fan i fan. Tomos loves riding his bike and Heulwen joins him for an adventure. [SL] 
08:20Guto Gwningen Mae tad Lili yn penderfynu symud ei deulu o'r dyffryn, ond diolch i gynllun cyfrwys Guto mae'n ail feddwl. Lili's father decides to move the family out of the area but Guto changes his mind. 
08:35Ynys Broc Mr Lili Mae Cwningen Fach yn teimlo cywilydd pan mae pawb yn chwerthin ar ei llun o Morgi Moc. Cwningen Fach is embarrassed when her picture of Morgi Moc makes everyone laugh. 
08:45Cei Bach Daw Hannah a'i Nain i aros yng Nglan y Don, gyda'r bwriad o gystadlu yn Eisteddfod Fawr y Dref y bore wedyn. Hannah and her grandmother arrive at Glan y Don for the night. 
09:00Darllen 'Da Fi Alun yr arth fach ddrygionus yn gwisgo sbectol ei dad. Alun the little mischevious bear wears his father's spectacles. 
09:10Digbi Draig Mae Digbi'n gobeithio mai dyma ei flwyddyn i ennill 'Y Ras Fawr'! Digbi hopes that this is his year to win 'The Great Race'! But Glenys tells Teifion that she must win the race. 
09:20Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn yn ymweld ffatri gaws yn y bennod hon er mwyn darganfod sut mae gwneud caws. Rapsgaliwn will be visiting a cheese factory in this episode to discover how cheese is made! 
09:35Bobi Jac Mae Bobi Jac a'r Mwnci yn mynd ar antur drofannol. Bobi Jac and Sydney the Monkey go on a tropical adventure and enjoy sticky fun. 
09:45Jen a Jim a'r Cywiadur "Wwww" a "Eeee" yw rhai o'r synau rhyfedd sy'n dod o'r fferm heddiw, ond beth sy'n anarferol amdanyn nhw? "Wwww" and "Eeee" are some of the strange sounds coming from the farm today! 
10:00Bing Ar y ffordd i siop Pajet mae Bing a Fflop yn chwarae gyda Arlo'r gath. On the way to Pajet's shop Bing and Flop stop to play with Arlo the cat. 
10:10Bobi Jac Mae Bobi Jac a Sydney'r Mwnci yn mynd ar antur drofannol. Bobi Jac and Sydney the Monkey go on a tropical adventure and play humming. 
10:20Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
10:30Syrcas Deithiol Dewi Mae tric newydd Carlo yn creu tomen o broblemau. Carlo's new juggling trick causes a tower of problems. 
10:40Llan-ar-goll-en Pwy fyddai eisiau dwyn pob un lliain a chlwtyn llestri o bentref Llan-ar-goll-en a pham? Who would want to steal all the tea-towels in Llan-ar-goll-en, and why? 
10:55Ty Ml Mae Mali a Dani yn ffrindiau gorau, ond maen nhw'n cael ffrae. Mali and Dani are best friends, but they argue, and Morgan does his best to make sure they become friends again. 
11:05Y Diwrnod Mawr Mae Harriet yn paratoi at y sioe geffylau, ond ar y diwrnod mawr, mae ei hoff geffyl Ollie'n sal...Has Harriet's horse's illness dashed her hopes of taking a rosette back home to the farm? 
11:20Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
11:30Nos Da Cyw Mae'r haul yn mynd i'w wely ac mae'n amser cael stori fach cyn cysgu am Plwmp a Deryn yn mynd i wersylla. The sun is setting so let's get ready for a bedtime story about Plwmp and Deryn. 
11:40Amser Maith Maith yn l Stori o dros gan mlynedd yn l adeg y Rhyfel Byd Cyntaf' sydd gan Tadcu heddiw. Today Grandad has a story from over one hundred years ago during the First World War. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Straeon y Ffin Gareth Potter sy'n teithio'r ffin rhwng Cymru a Lloegr yn darganfod hanesion a phobl arbennig gan ddechrau yn ardal Caer. Gareth Potter visits places along the England-Wales border. [SL] 
12:30Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
13:00Straeon Harri Parri Pan hysbysebodd Harold ei fod am ddechrau cynnal angladdau 'Dau am Bris Un' fe aeth pethau o chwith ym Mhorth yr Aur. The story of Harold and his 'two for the price of one' funeral venture 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Cefn Gwlad Heno, mae Dai yn ymweld a Rhian Pierce o Langynhafal, Dyffryn Clwyd. Hefyd: adnewyddu tai to gwellt, rasys ceir Autograss a fforio. With thatching, Autograss racing, and foraging. 
16:00Ty Ml Mae Morgan yn hwyr i bob dim ond dydy e ddim am fod yn hwyr i'r gm bl-droed fawr felly mae'n cael cloc larwm. Morgan is late for everything but he doesn't want to be late for the big match 
16:10Syrcas Deithiol Dewi Mae bwni bach Bobo yn cael ei daflu i'r awyr ac yn mynd ar goll. Bobo's toy rabbit accidentally goes flying through the air. 
16:20Y Diwrnod Mawr Mae Dhann yn edrych mlaen at Gwyl Vaiakhi pan fydd baner newydd yn cael ei chodi y tu allan i'r deml i nodi blwyddyn newydd y Sikhiaid. Dhann's looking forward to the festival of Vaiakhi. 
16:35Nos Da Cyw Sh! Mae'r haul yn mynd i'w wely ac mae'n amser i ni gael stori fach cyn cysgu. Heddiw cawn stori Cyw a'r gwely mawr. Shhh...Let's get ready for a bedtime story about Cyw and the big bed... 
16:40Amser Maith Maith yn l Stori o'r Rhyfel Byd Cynta' sydd gan Tadcu i Ceti heddiw yn 'Amser Maith Maith yn l'. Today Grandad has a story from the first World War. 
17:00New: Ffeil - Pennod 65 Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05New: Cath-Od Cyfres animeiddiedig. Animated series. 
17:15Ci Da Bydd Dafydd a Neli'n ymweld ag ysgol berfformio i gwn a bydd Nel a Math yn coginio bisgedi i gwn. Nel and Math cook dog biscuits and Fern the dog acts in the drama series, Casualty. 
17:35Kung Fu Panda Wedi codi cywilydd unwaith eto ar Taotie mewn gornest, mae Po yn cael braw o ddeall fod y baedd drygionus yn dioddef o salwch meddwl. Po is horrified to learn Taotie has had a breakdown. 
18:00Bwyd Epic Chris Mae Chris yn teithio i Sir y Fflint er mwyn coginio gwledd ar gyfer The Good Life Experience. Chris swaps Caernarfon for Flintshire to headline at The Good Life Experience. 
18:30New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:25Darllediad Etholiadol: Plaid Cymru Darllediad etholiadol Plaid Cymru. Plaid Cymru election broadcast. 
19:30Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
19:55Sgorio: Caerfyrddin v Rhydaman Gm fyw o drydedd rownd Cwpan Cymru JD, wrth i Rydaman herio Caerfyrddin. Cic gyntaf 8.00. Live JD Welsh Cup third round tie, as Ammanford face Carmarthen.Kick-off 8.00. 
22:00Elis James - 'Nabod y Teip Yng Nghymru ni byth mwy na llathen o ffarmwr: o'r ffermwyr ifanc i'r ffermwyr hipster neu draddodiadol mae Elis James yn taclo pawb! Comedian Elis James examines the Welsh farmer stereotype. 
22:35Craith Mae'r gymuned yn uno i dalu teyrnged i Geraint Ellis ac mae Mia yn denu Connor yn agosach iddi. The community unite to pay their respects to Geraint Ellis. Mia draws Connor closer to her. 
23:40..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Peppa Mae Dadi Mochyn yn darllen stori amser gwely i Peppa a George. Dadi Mochyn reads Peppa and George a bedtime story. George wakes up again later so Peppa has to make up another story.