This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday

Listings for S4c on Friday, November 24 2017

06:00Hafod Haul Mae Pws yn mynd yn sownd ar frigyn, yn uchel yn y goeden, ac mae'n rhaid i Heti alw'r Frigd Dn i'w hachub. Pws the cat gets stuck on a branch high up in the tree and needs rescuing. 
06:15Chwedlau Tinga Tinga Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam mae'r wiwer yn hel cnau. Today we find out why Squirrel gathers nuts. 
06:30Blero yn Mynd i Ocido Mae Blero yn ymuno Sim a'i ffrindiau i fynd ar antur y tu mewn i frechdan i dynnu lluniau o atomau i Faer Oci. Blero joins Sim and friends on a mission inside a sandwich to take photos. 
06:40Sam Tn Mae llifogydd ym Mhontypandy. Pontypandy is flooded. 
06:50Meripwsan Mae Meripwsan yn rhy fyr i weld pen blodyn yr haul, felly mae'n adeiladu grisiau gyda photiau blodau. Meripwsan is too small to see the top of a sunflower so he builds some stairs. 
07:00New: Jen a Jim a'r Cywiadur Mae Llew'n poeni'n arw. Mae wedi colli gitr Bolgi. A all Jen a Jim ei helpu i ddod o hyd i'r gitr cyn i Bolgi ddod i wybod am y peth? Llew is really worried as he has lost Blogi's guitar! 
07:15Olobobs Mae Bobl yn darganfod seren unig yn yr awyr, felly mae'r Olobos yn creu Awyryn i fynd nhw i fyny i'r gofod er mwyn chwarae gyda'r seren unig. New animated series for pre-schoolers. 
07:20Digbi Draig Mae Digbi'n darganfod nad yw wedi tyfu yn ystod y flwyddyn. Mae o'n cael ei berswadio gan Betsi i drio un o'i swynion tyfu. Betsi persuades Digbi to try one of her simple growing spells. 
07:30Dona Direidi Yr wythnos hon mae Twm Tisian yn dod i weld Dona Direidi.Twm Tisian calls over to see Dona Direidi. Dona has decided to pretend she is a queen for the day but soon gets bored. 
07:45Sara a Cwac Mae Sara a Cwac yn dod ar draws ymbarl coch digon rhyfedd. Sara and Cwac come across a strange, red umbrella. 
08:00Octonots Yn dilyn storm ffyrnig, mae'r Octonots yn gorfod dod o hyd i gariad morfarch sydd ar goll - ac sydd ar fin geni morfeirch bach! The Octonauts and the Seahorse Tale. 
08:10Wmff Mae Wmff yn chwilio am ei ffrindiau er mwyn iddynt fynd i'r parc i chwarae - ond nid ydynt gartre. Wmff goes in search of his friends so that they can all go to the park together and play. 
08:15Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach yn tyfu ac mae rhai o'i hoff ddillad yn rhy fach iddi. The Little Princess is getting bigger but unfortunately her clothes aren't. 
08:30Y Teulu Mawr Cyfres gartwn i blant am deulu o eliffantod swnllyd. Cartoon series for young children about a family of lively elephants. 
08:40Marcaroni Mae Do a Re wedi cael gafael ar drysor arbennig - dant babi bach! Do and Re find a baby tooth and we hear a song about other small wonders of the world around us. 
08:55Popi'r Gath Mae Sioni'n siomedig iawn pan nad yw ei gricsyn yn gallu canu. Sioni is upset that his cricket can't sing but Popi has a good idea to get it singing. 
09:10Stiw Mae Stiw'n dod ag Eurben, blodyn haul ei ddosbarth, adre' i'w warchod am y penwythnos ond yna mae'n poeni bod Eurben yn drist. Stiw brings home his class' sunflower, Eurben, for the weekend. 
09:20Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae Magi Hud yn coginio pryd o fwyd arbennig i frenin a brenhines sy'n ymweld 'r Brenin Rhi a'r Frenhines Rhiannon. A snooty King and Queen invite themselves round for dinner at the castle. 
09:35Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
09:45Bach a Mawr Mae Bach a Mawr am geisio creu enfys. Big and Small attempt to create a rainbow. 
10:00Hafod Haul Mae Jaff yn cael ei gau yng nghefn fan Ifan Pencwm ac yn teithio ymhell o'r fferm. Jaff accidentally gets locked in the back of Ifan Pencwm's van. Will he manage to find his way home? 
10:15Chwedlau Tinga Tinga Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam mae Cricsyn yn trydar. Colourful stories about the animals of the world. Today we hear why Cricket chirrups. 
10:30Blero yn Mynd i Ocido Mae Blero'n cael gyrru'r roced i'r gofod, ond mae o'n llwyddo i greu anhrefn llwyr o dymhorau Ocido. Blero rockets into space and a mischievous Blero sends Ocido's seasons into chaos. 
10:40Sam Tn Mae Jams yn defnyddio ei radio i wrando ar holl alwadau brys y gwasanaeth tn, ac yn rhuthro i gyrraedd pob galwad cyn Sam a'r criw. James gets caught in a fire while trying to help. 
10:50Meripwsan Mae Meripwsan yn ceisio chwarae gm fwrdd gydag Wban ac Eryn ond mae'n sbwylio pethau drwy'r adeg. Meripwsan tries playing a board game with Eryn and Wban but he keeps spoiling it for them. 
11:00Jen a Jim a'r Cywiadur Mae swn 'p-p-p' rhyfedd yn dod o Begwn y Gogledd a phwy gwell i ddatrys y dirgelwch na Jen a Jim? There's a strange sound of 'p-p-p' coming from the North Pole. What could it be? 
11:15Olobobs Mae hi'n ben-blwydd ar Gyrdi felly mae'r Olobobs am drefnu parti i ddathlu. The Olobobs invite everyone to Gyrdi's birthday party with the help of beatboxing Sbonc Swnllyd! 
11:20Digbi Draig Mae Abel wedi cysgu'n hwyr ac mae Digbi a'i ffrindiau yn teimlo'n ddi-amynedd gan bod y siop ar gau. Frustrated his friends can't buy anything from Abel's shop, Digbi opens his own store. 
11:30Dona Direidi Yr wythnos hon mae Rapsgaliwn yn dod i weld Dona. Rapsgaliwn comes to see Dona. They both love to rhyme, and play a rhyming game with lots of things which are hidden in a sack. 
11:45Sara a Cwac Mae Sara a Cwac yn chwilio am gadair newydd ac yn dod ar draws cadair arbennig yn y siop y maen nhw'n ei galw'n Siop Eistedd. Sara and Cwac find a new chair in the 'sitting shop'. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
12:05Heno Bydd Gerallt yn ymweld siop trin gwallt Clip a Snip, Caernarfon sy'n rhan o gyfres Y Salon. Gerallt gets a haircut in Caernarfon & there's a competition to win tickets to Wales v Georgia. 
12:30Crwydro: Delyth Morgan Mewn rhaglen o 2001, mae Iolo Williams yn siarad Delyth Morgan, actores a newyddiadurwr chwaraeon. 2001 edition featuring Delyth Morgan's Ridgeway Walk through the South Wales valleys. 
13:00Lle Aeth Pawb: 1989? Beth yw hanes Ben Evans o Bontygwaith, Y Rhondda heddiw? A beth ddigwyddodd i'w frawd Chris? We catch up with Ben Evans from the Rhondda who was first filmed in 1989 when he was 12. 
13:30Doctoriaid Yfory Mae Ffion a Dafydd yn gweld sut y gall profion roi straen ar gleifion bregus sydd wedi cael trawiad ar y galon. Ffion and Dafydd find out how tests can put strain on heart attack patients. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C. S4C News. 
14:05New: Prynhawn Da Bydd cyfle i chi ennill i 100 neu fwy yn y gystadleuaeth Mwy neu Lai a Nerys Howell fydd yn y gegin yn coginio. A chance to win 100 in Mwy neu Lai and Nerys Howell is in the kitchen. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
15:05Tywysogion: Owain Gwynedd Hanes Owain Gwynedd, mab Gruffudd ap Cynan, fu'n brwydro'n hir a llwyddiannus yn erbyn y Normaniaid. The story of Owain Gwynedd - the first to declare himself 'Prince of Wales'. [SL] 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school: Olobobs, Jen a Jim a'r Cywiadur, Meic y Marchog, Traed Moch. 
17:00Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for young people. 
17:05New: Tag Catherine ac Iolo o Rownd a Rownd fydd gwesteion Owain a Miriam heddiw! Joining Owain and Miriam today will be Catherine and Iolo from Rownd a Rownd! 
17:45Gwboi a Twm Twm Fel cosb, rhaid i Gwboi a Twm Twm helpu gofalwr yr ysgol Mr Pwpsipw i lanhau'r ysgol. Gwboi and Twm Twm have to help the school caretaker as a punishment. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
18:05Cwpwrdd Dillad Mewn rhaglen o 2007, mae Nia'n sgwrsio Dr Sheila Harri am ei chasgliad anhygoel o ddillad o frethyn Cymreig. Nia Parry sees an amazing collection of clothes made from Welsh cloth. 
18:30Pobl a'u Gerddi Gardd Eidalaidd llawn cerfluniau o ddefaid; gardd ddinesig yng Nghaerdydd, a gardd deuluol Penmaen ger Pwllheli. An Italian woodland garden; a city garden and a family estate near Pwllheli. 
19:00New: Heno Mae'r rhaglen heddiw yn cynnwys y ffilm fer Lawr a Lan, sy'n rhan o'r prosiect, It's My Shout. Today's programme includes a broadcast of the It's My Shout project film, Lawr a Lan. 
19:55New: Chwedloni: Stori Bryan Stori Bryan. Bryan's story. 
20:00Pobol y Cwm A fydd Sioned yn cadw ei thraed yn rhydd neu a fydd Ed yn cael cyfiawnder o'r diwedd? Will Sioned get away with her crimes or will Ed receive the justice he deserves? 
20:25New: Y Salon Pa hanesion fydd gan y cwsmeriaid i'w rhannu'r wythnos hon wrth fwynhau paned a 'perm'? What stories will the clients be sharing this week as enjoy a catch up and a perm? 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 a'r Tywydd. News and Weather at 9 o'clock. 
21:30New: Jonathan Ymunwch 'r criw ar drothwy gm Cymru yn erbyn Seland Newydd. Join Jonathan, Nigel and Sarra on the eve of Wales v New Zealand. With rugby player Caryl James and actor Arwyn Davies. 
22:30Un Bore Mercher Ar l darganfod cit prawf DNA yn swyddfa Evan, mae Faith yn wynebu Marion ac yn dadorchuddio hen gyfrinach. Faith finds a DNA test kit in Evan's office and uncovers a family secret. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Cyw Rhaglenni ar gyfer y plant lleiaf. Weekend programmes for youngsters: Heini, Guto Gwningen, Octonots, Peppa, Blero yn Mynd i Ocido, Halibalw, Dona Direidi, Olobobs, Patrl Pawennau, Asra.