This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday

Listings for S4c on Sunday, January 26 2020

06:00Peppa Mae Musus Hirgorn yn dangos i Peppa a'i ffrindiau sut i wneud cist cofnod. Mrs Hirgorn shows Peppa how to make a memory chest. They discover their parents had made one many years ago. 
06:05Meic y Marchog Yn wawdlyd am hoff farchog dychmygol Efa, mae Meic yn ceisio profi ei fod yn well na'r cymeriad yn y llyfr. Meic tries to prove he's better than Efa's favourite storybook knight. 
06:20Pentre Bach Mae Coblyn yn meddwl fod Dwmplen angen sbectol. Coblyn thinks that Dwmplen needs glasses. 
06:35Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
06:45Sbridiri Yn y rhaglen hon mae Twm a Lisa yn creu cadw mi gei mochyn. An arts series for pre-school children. In this programme Twm and Lisa create a piggy bank from newspaper. 
07:05Cymylaubychain Mae'r Cymylaubychain mewn hwyliau creadigol iawn heddiw, pawb heblaw am Baba Glas. All the Cymylaubychain are in a creative mood apart from Baba Glas who doesn't know what to do. 
07:15Heini Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Y tro yma bydd Heini yn garddio. In this programme Heini is gardening and keeps fit at the same time. 
07:30Sam Tn Mae Sara a Lili yn mynd ar goll ar y mynydd wrth ddilyn oen bach. A fydd Sam Tn a'r hofrennydd yn gallu eu hachub? Sara and Lili get lost on the mountain while following a lamb. 
07:40Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn, wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol y Wern, Caerdydd. Youngsters from Ysgol y Wern, Cardiff try to learn a song about some zoo animals. 
07:55Patrl Pawennau Wrth chwarae ger y traeth mae Cadi, Aled, Cena a Dyfri yn darganfod crwbanod y mr bach yn deor. While playing by the beach, Cadi, Aled, Cena, and Dyfri discover baby sea turtles hatching. 
08:10Sbarc Cyfres wyddoniaeth gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Science series for youngsters today looking at 'The Heart'. 
08:25Syrcas Deithiol Dewi Mae Carlo eisiau canu yn y syrcas, ond yn methu cario alaw na chadw amser. Carlo wants to sing a song in the circus, but he can't sing in time or in tune. 
08:35Asra Bydd plant o Ysgol Craig y Deryn yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children from Ysgol Craig y Deryn visit Asra this week. 
08:50New: Penblwyddi Cyw Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebrating your birthday, you may be lucky enough to see your photo on today's Cyw! 
08:55New: Pen-Blwydd Pwy? Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio ar gyfer plant bach. Entertaining and educational animated series for nursery school children. 
09:00Pont-y-pwl v Cwins Caerfyrddin Darllediad byw o'r gm Cwpan Cenedlaethol Specsavers Pont-y-pwl v Cwins Caerfyrddin o Barc Pont-y-pwl. C/G 5.15. Live coverage of Pontypool v Carmarthen Quins, Pontypool Park, K/O 5.15. EC. 
11:10Rownd a Rownd Aiff Dylan i banic pan sylweddola bod Fflur yn sal, a caiff y cyfle i wynebu her newydd fel tad wrth i Llew ddod i aros dros nos. Dylan becomes panicked when he realises that Fflur is ill. 
11:35Rownd a Rownd Mae Dylan mewn cyfyng-gyngor ar sut i ddelio efo Llew tra bod Fflur yn yr ysbyty, ac mae'n gorfod gwneud dewisiadau anodd. Dylan is unsure how to deal with Llew whilst Fflur in is hospital. 
12:00New: Yr Wythnos Alexandra Humphreys fydd yn edrych yn l ar rai o straeon newyddion yr wythnos. Alexandra Humphreys looks back at some of the news stories from the past week. 
12:30Adre Yr wythnos hon byddwn yn ymweld chartref y gitarydd a'r cerddor Owen Powell yn Efailwen. This week we'll be visiting the home of guitarist and musician Owen Powell at Efailwen. 
13:00Dechrau Canu Dechrau Canmol Clywn hanesion o lyfr Yr Alwad, a straeon pobl sydd wedi derbyn Galwad i wasanaethu'r Eglwys. We hear stories from the book Yr Alwad and people who've received a call to serve the Church. 
13:30Rygbi Pawb Uchafbwyntiau gm y Scarlets a'r Gleision ym Mhencampwriaeth Rhanbarthol dan 18 Cymru. Highlights of the Scarlets v Blues match in the Regional under 18 Competition. EC available. 
14:10Dudley ar Daith Bydd Dudley yn mynd ni i Dde Cymru'r wythnos hon a bydd gwledd o rysetiau i'n temtio. Dudley takes us to South Wales this week where a feast of recipes await us including Spotted Dick. 
14:35Dudley ar Daith Bydd Dudley yn ymweld Thredegar lle bydd yn mentora Charmaynne Jones. Dudley mentors a lady in Tredegar, visits The Crown at Whitebrook and cooks within the walls of Tintern Abbey. 
15:0004Wal Yn y rhaglen yma o 2003, byddwn yn ymweld chartref arloesol Mari a Glyn Evans yn Abertawe. An innovative Swansea home, an old farmhouse and a thatched cottage in Cardiganshire. 
15:30Gwlad Beirdd: Cynan Bydd Mererid yn ymweld 'r bwthyn unig sydd yn edrych dros y traeth yn Aberdaron wrth drafod gwaith Cynan. This week's programme looks at the life and work of the poet Cynan. 
16:00Julian Lewis Jones yn Awstralia Y tro hwn mae Julian Lewis Jones a Rhys Llywelyn yn teithio i dalaith Queensland ac yn snorclo ym mr gloyw'r Great Barrier Reef. Julian and Rhys visit Queensland and the Great Barrier Reef. 
16:55Ffermio Y tro hwn: oes yna alw am fwy o ffermwyr moch yng Nghymru?; pwysigrwydd arbrofi ar ffermydd; a diadell o ddefaid arbennig yn dod theulu ynghyd. Weekly countryside and farming magazine. 
17:25Pobol y Cwm Omnibws Cipolwg yn l dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi. Gydag isdeitlau Saesneg ar y sgrin. Omnibus edition looking back at events in Cwmderi village. With on-screen English subtitles. 
19:15New: Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon y penwythnos. Weekend news and sport. 
19:30New: Dechrau Canu Dechrau Canmol Yr wythnos yma byddwn yn nodi Diwrnod Cofio'r Holocost, 75 mlynedd ers rhyddhau gwersyll Auschwitz-Birkenau ar y 27ain o Ionawr 1945. We mark Holocaust Memorial Day. 
20:00New: Waliau'n Siarad Aled Hughes a Sara Huws sy'n clywed straeon pobl fu'n byw a gweithio o fewn waliau hen wyrcws Llanfyllin. We hear stories of people who lived and worked at the old Llanfyllin workhouse. 
21:00DRYCH: Eirlys, Dementia a Tim Y cyfarwyddwr Tim Lyn sy'n dogfennu'r newidiadau ddaw i fywyd hen ffrind ysgol, wedi iddi dderbyn diagnosis o dementia. A filmmaker documents his old school friend's life with dementia. 
22:00Y Byd ar Bedwar Mae dros 6 miliwn o bobl yn dioddef o meigryn ym Mhrydain. Edrychwn ar gwynion fod diffyg triniaeth ar gael gan ein gwasanaethau iechyd. Investigating the lack of treatment for migraines. 
22:30Gwesty Aduniad Mae'r cwpwl priod Jo a David Hatton efo un peth yn gyffredin - tadau wnaeth adael pan oeddan nhw'n blant: a yw'n bosib gwybod mwy? A married couple search for the fathers who abandoned them. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Twm Tisian Mae Twm wedi paratoi i fynd am bicnic heddiw ond yn anffodus mae hi'n bwrw glaw. Twm has prepared a lovely picnic today, but unfortunately it's raining.