This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday

Listings for S4c on Monday, October 16 2017

06:00Hafod Haul Mae Heti yn derbyn ffilm gan ei chwaer Doti, o anifeiliaid y sw, ac yn mynd ati i greu ffilm o anifeiliaid Hafod Haul. Heti decides to make a film about the farm animals at Hafod Haul. 
06:15Guto Gwningen Ar ?l i Benja fynd ar goll, mae Guto a Lili yn rhoi map iddo i'w helpu i ddod o hyd i'w ffordd adre. After Benja gets lost in the woods, Guto and Lili give him a map to find his way home. 
06:25Sam T?n Mae llong wedi colli ei llwyth yn y bae. A ship has shed its cargo in Pontypandy bay. Charlie warns James and Sarah to be careful, but James gets trapped in one of its crates. 
06:40Twt Mae'n ben-blwydd ar rywun yn yr harbwr heddiw, ond pwy? Someone is celebrating a birthday today but who? 
06:50Peppa Mae Peppa a George ar lan y mor gyda Nain a Taid Mochyn yn achub pysgodyn bach. Peppa and George are at the Seaside with Gran and Grandad Pig returning a little fish to the sea. 
07:00New: Asra Plant o Ysgol Bethel sy'n cystadlu heddiw. Primary school children from Ysgol Bethel compete today to win stars in this other-worldly series. 
07:15Ynys Broc M?r Lili Mae Lili'n dod o hyd i scarf m?r-leidr ar y traeth ac yn penderfynu chwilio am drysor ar Ynys Broc M?r. Lili finds a pirate's scarf on the beach and decides to search for treasure! 
07:20Digbi Draig Mae Betsi yn pledio ar Abel i adael iddi fynd ? pharsel i Digbi er mwyn ymddiheuro iddo. Betsi pleads with Abel to let her deliver Digbi's parcel so she can apologise to him. 
07:35Jen a Jim Pob Dim Mae Llew wedi cau'r caffi a mynd i'r jyngl i weld ei ffrindiau ond mae wedi drysu'r diwrnodau! Llew closes the caf? and sets off to the jungle to meet his friends but he's got the day wrong. 
07:50Sara a Cwac Mae Sara a Cwac yn darganfod si?p newydd, ac yn mynd ati i ffurfio Clwb arbennig iawn. Sara and Cwac discover a new shape, and decide to form a really special Club. 
08:00Sbarc Cyfres wyddoniaeth gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Thema'r rhaglen hon yw 'O Dan y Ddaear'. Today's theme is 'Under the Ground'. 
08:15Ty M?l Mae Morgan yn dod o hyd i lun i rhywun sydd yn debyg iawn i Morgan ond dim y fo sydd yn y llun. Morgan finds a photograph of someone who looks very like Morgan but it's not him. Who is it? 
08:20Y Dywysoges Fach Dim ond y Dywysoges Fach sydd yn gwybod cyfrinach y Cadfridog. The Little Princess is the only one who knows the General's secret. 
08:30Syrcas Deithiol Dewi Mae'r Maer eisiau bod yn rhan o'r syrcas. The Mayor asks Dewi if he can be a circus act. 
08:45Dwylo'r Enfys Bachgen o ardal Aberystwyth ydy Gruffydd, ac mae o wrth ei fodd yn helpu. Gruff lives near Aberystwyth and he loves helping. Today he visits the Fire Officers in the Fire Station. [SL] 
09:00Igam Ogam Mae Igam Ogam yn credu bod dweud 'Sori' yn caniat?u iddi wneud beth bynnag mae hi eisiau, heb fynd i drwbl. Igam Ogam thinks she can do anything she likes if she says 'sorry' afterwards. 
09:10Oli dan y Don Mae Sid yn chwarae o gwmpas ond pan fo Oli mewn trwbwl, mae'n defnyddio ei sgiliau i gyd i helpu ei ffrind. Sid plays around but when Oli gets into trouble he tries to save his friend. 
09:20Chwedlau Tinga Tinga Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam mae'r paun mor falch. This time we find out why the peacock struts. 
09:35Cymylaubychain Mae'n swnllyd iawn yn y nen heddiw. Pwy neu beth sy'n gyfrifol? It's very noisy today. Who or what is making the noise? 
09:45Bach a Mawr Mae Bach a Mawr yn clywed swn yn yr ardd ac yn tybio bod y Gwelff dirgel wedi dod. Big and Small hear a noise in the garden and think that the mysterious 'Gwelff' has come to visit. 
10:00Hafod Haul Mae Gwydion a Lois yn ymweld ? Hafod Haul, ond mae'r ddau'n gadael sbwriel ar hyd y fferm. Gwydion and Lois are visiting Hafod Haul, but they have accidentally left litter round the farm. 
10:15Guto Gwningen Mae Benja wedi cael ei gipio i'r awyr gan farcud sy'n hedfan yn wyllt! Fydd Guto a Lili yn achub eu ffrind? Benja's up in the air as an unwilling passenger of a flyaway kite! 
10:30Sam T?n Mae chwyddwydr yn dechrau t?n ar wely Norman. When Norman glues his hands to the bedroom door, things go from bad to worse when his magnifying glass starts a fire on his bed! 
10:40Twt Mae Gerwyn yn gwch hen iawn, iawn ac mae'n gwybod pob math o bethau. Yn anffodus, heddiw mae'r cychod eraill yn anwybyddu ei gyngor call. The boats ignore Gerwyn's useful advice. 
10:50Peppa Mae hi bron yn amser gwely. Mae Peppa a George yn chwarae tu allan ac wedyn yn cael eu galw am eu bath. It's almost bed time. Peppa and George are playing outside and are called in. 
11:00Asra Bydd plant o Ysgol Cymerau, Pwllheli yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children from Ysgol Cymerau, Pwllheli visit Asra this week. 
11:15Ynys Broc M?r Lili Mae Morgi Moc yn dangos i Lili faint o hwyl yw bod allan ar y m?r. When they get stuck at sea, Morgi Moc shows Lili how much fun being at sea can be! 
11:20Digbi Draig Mae Betsi yn derbyn Llyfr Swyn byw sy'n ei gorchymyn i ddechrau Gwers 1 - 'Mae Tylwythen Deg Dda yn Helpu Eraill Bob Amser'. Betsi receives a live spell book of magic. 
11:35Jen a Jim Pob Dim Mae Llew wedi cyffroi'n l?n. Mae'n credu ei fod yn ben-blwydd arno heddiw! Yn anffodus, yfory mae ei ben-blwydd. Llew thinks it's his birthday but it's not until tomorrow. He's confused! 
11:50Sara a Cwac Mae Sara a Cwac yn gweld bod un o'r planhigion yn gwywo, ond pam? Sara and Cwac see that one of the plants is wilting, but why? 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
12:05Heno Heddiw, byddwn yn cofio storm fawr 1987, a bydd Gerallt yn edrych ar ofergoelion ym myd natur. Today we'll remember the great storm of 1987, and Gerallt looks at Friday 13th supersitions. 
12:30Perthyn Cawn gyfarfod y canwr a'r amaethwr Trebor Edwards a'i wyrion. In this programme Trystan Ellis-Morris travels to Betws Gwerfyl Goch to meet farmer and tenor Trebor Edwards and his grandsons. 
13:00Celwydd Noeth Dewi Si?n Evans ac Arwel Jones o Dregaron a'r fam a'r ferch, Ema Wynne ac Iola Williams o'r Bala sy'n cystadlu. Dewi Si?n Evans & Arwel Jones and Ema Wynne & Iola Williams compete. 
13:30Byd o Liw Luned Rhys Parri ac Aneurin Jones sy'n cael eu hysbrydoli gan gestyll Raglan a Charreg Cennen. In this programme presenter Osi Rhys Osmond visits Raglan castle and Carreg Cennen castle. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C. S4C News. 
14:05New: Prynhawn Da Golwg ar bapurau'r penwythnos, a digon o ysbrydoliaeth ar gyfer y gegin a chyngor harddwch. A look at the weekend's papers and plenty of cooking and beauty tips. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
15:05Cerdded y Llinell Ypres - Messines. Iolo Williams a Hywel Teifi Edwards sy'n cerdded ar hyd cadwyn ffosydd y Rhyfel Byd Cyntaf. Iolo Williams and Hywel Teifi Edwards walk along the trenches of the Great War. 
15:30Olion: Palu am Hanes Dr Iestyn Jones sy'n palu am hanes wrth dadguddio cyfrinachau archeolegol a hanesion cudd. Dr Iestyn Jones uncovers hidden histories digging deep into archaeology at Fferm Llwydfaen, Conwy. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ?l ysgol. Programmes for youngsters after school: Ynys Broc M?r Lili, Sam T?n, Digbi Draig, Guto Gwningen, Asra. 
17:00Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for young people. 
17:05New: Boom! Yn y rhaglen yma byddwn yn gweld sleim sy'n newid lliw ac yn clywed sut mae cynrhon yn gallu achub bywydau. Water-proofing, colour-changing slime and a look at how maggots can save lives. 
17:15Fideo Fi Heddiw, mae Dan Swain o'r grwp 9Bach yn rhannu tips ar sut i chwarae'r git?r fas. This week, Dan Swain from the band 9Bach shares some tips on how to play bass guitar. 
17:35Sgorio Ymunwch ? Morgan Jones am drosolwg o holl ddigwyddiadau'r penwythnos yn Uwch Gynghrair Cymru JD. Join Morgan Jones for all the best of the weekend action in the JD Welsh Premier League. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
18:0504Wal Bydd Aled Samuel yn ymweld ? chartref Andrew a Lynda Mathews ym Mhenmarc. In this 2006 programme Aled Samuel visits the home of Andrew and Lynda Mathews in the Vale of Glamorgan. 
18:30New: Ralio+ Bydd y criw yn edrych ymlaen at Rali Cymru GB yng nghwmni Pencampwr Rali Prydain 1996, Gwyndaf Evans. Looking forward to Wales Rally GB, with the 1996 British rally champion, Gwyndaf Evans. 
19:00New: Heno Byddwn yn nodi Wythnos Pobi yng nghwmni Hawys Barrett a bydd Rhodri'n s?n am ei daith ddiweddar i Fadagascar. We celebrate Baking Week, and Rhodri talks about his recent visit to Madagascar. 
20:00Pobol y Cwm A wnaiff Britt gytuno i fod yn bartner i Colin yn y gystadleuaeth ddawns? Will Britt agree to partner up with Colin in the dance competition? Tyler and Iolo do some detective work. 
20:25New: Garddio a Mwy Yr astilbe sy'n cael sylw Sioned tra bod Iwan yn fforio am fadarch a Meinir yn Erddig yn rhyfeddu at y Casgliad Eiddew Cenedlaethol. Foraging for mushrooms and the National Ivy Collection. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 a'r Tywydd. News and Weather at 9 o'clock. 
21:30New: Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Countryside and farming magazine. 
22:00Mike Phillips a'r Sirens Mae'r merched yn wynebu g?m gartref fwyaf y tymor hyd yn hyn. After a trip to see Mike play for Sale Sharks, the girls face their toughest home game of the season so far. 
22:30Y Dyn Gwyllt: Tri Thymor Bydd Carwyn yn ceiso byw yn hunangynhaliol mewn dyffryn ym Mannau Brycheiniog yn ystod yr hydref. A Porthmadog man lives self-sufficiently for 5 days in the Brecon Beacons in the autumn. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Do Re Mi Dona Ymunwch ? Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol y Wern, Caerdydd. Youngsters from Ysgol y Wern, Cardiff learn a song to perform in front of friends.