This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday

Listings for S4c on Saturday, October 20 2018

06:00Jen a Jim a'r Cywiadur Mae'r criw yn dod ar draws arth fach drist. Mae gan yr arth bentwr o lyfrau. Tybed a fydd darllen stori'n codi calon yr arth fach? Will reading a story help to cheer up a sad little bear? 
06:15Blero yn Mynd i Ocido Mae yna gomed yn anelu am Ocido ac mae'n rhaid i Blero a'i ffrindiau ei rhwystro. Blero has to save Ocido from a falling comet and make sure that Mayor Oci has his bath as usual. 
06:25Da 'Di Dona Mae Dona yn mynd i weithio fel cyflwynydd ar raglen radio gyda Sarah. Dona goes to work as a radio presenter with Sarah. 
06:40Peppa Mae Peppa a George wedi colli eu p?l gan fod y gwair wedi tyfu mor hir. A fydd Taid a Betsi yn gallu helpu? Peppa and George have lost their ball as the grass is so long. Can Grandad help? 
06:45Llan-ar-goll-en Pwy aeth ? gwallt Dr Jim? Mae hon yn ddirgelwch a hanner! Who took Dr Jim's hair? This is a tricky mystery! 
07:00Olobobs Mae creigiau enfawr yn ymddangos o gwmpas y goedwig! Giant rocks appear all over the forest! 
07:05Y Diwrnod Mawr Ar ei ddiwrnod mawr bydd Huw'n teithio i Sir Fon ac yn gobeithio gwireddu ei freuddwyd o gyfarfod a chyffwrdd a neidr. On his big day Huw hopes to meet and touch a snake. 
07:20Sam T?n Mae'r criw'n dysgu sut i wneud anifeiliaid gwiail, ond mae fflamau tan y gwersyll yn broblem! The crew learn how to make willow animals but the campfire flames are not a good idea! 
07:35Patr?l Pawennau Mae Gwil a'r criw yn ceisio achub babi ystlum sy'n cysgu yn Neuadd y Dref ond mae'r ystlum yn hedfan i ffwrdd gan greu problemau lu o amgylch y pentref. A baby bat creates havoc about town. 
07:45Asra Bydd plant o Ysgol Gymraeg Aberystwyth yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children from Ysgol Gymraeg Aberystwyth visit Asra this week. 
08:00New: Stwnsh Sadwrn Rhaglenni gwych a digon o hwyl. Great programmes for youngsters on the weekend: Cath-Od, Chwarter Call, Y Doniolis, Y Dyfnfor. 
10:00Arctig Gwyllt Iolo Williams Mae'n dymor paru ar dirwedd galed Twndra'r Arctig lle mae rhai o greaduriaid mwyaf prydferth a nerthol ein planed yn byw. It's mating season on the Arctic Tundra - and a battle for survival. [SL] 
11:00999: Ambiwlans Awyr Cymru Cyfres yn bwrw golwg ar waith criwiau Ambiwlans Awyr Cymru. A unique look at the work of the Wales Air Ambulance. The crew deals with a biker after an accident with a car in Betws y Coed. [SL] 
11:30Huw Edwards a Stori Cymry Llundain Byd masnach: o'r Porthmyn a Merched y Gerddi i'r llaethdai Cymreig. The 500 year history of the Welsh in London and their influence on trade, and the growth in importance of the chapels. [SL] 
12:30?l Traed Gerallt Gymro Mae Dr Morgan yn teithio o Calais i'r anhygoel Fwlch Sant Bernard yn y Swisdir. Dr Barry Morgan, former Archbishop of Wales, travels from Calais to the Great St Bernard Pass, Switzerland. [SL] 
13:00Ffermio Y tro hwn edrychwn ar gynllun gwerth ?1000 i wella busnesau cig coch; a pham y mae ffermwr o ardal Hermon wedi gorffen godro. A look at sheep selling for thousands and thousands in auctions! [SL] 
13:30Cymry'r Groes Fictoria Hanes rhai o'r 17 o Gymry lwyddodd i ennill y Groes Fictoria yn ystod y Rhyfel Mawr. Former Royal Marine Captain Owen Davis finds out more about the Welsh awarded the Victoria Cross in WWI. [SL] 
14:30Garddio a Mwy Bydd Sioned yn dangos sut y gall planhigion ty buro'r aer o'n cwmpas, a Meinir sy'n helpu gosod lawnt. Sioned will be showing us how household plants can purify the air around us. [SL] 
15:00Trysorau'r Teulu Cawn olwg ar y geiriadur iaith Mizo cyntaf, sy'n perchen i'r cyn-Barchedig, Aneurin Owen. A look at the first Mizo language dictionary, whose owner is the Former Reverend Aneurin Owen. [SL] 
16:00O'r Galon: Mared Hanes Mared Jarman, ei gwaith celf gwych a'i hymdrech i fyw bywyd llawn gyda Stargardt Disease, sy'n effeithio ar ei llygaid. The life of Mared Jarman, 18, who has severe impaired vision. [SL] 
16:25Lle aeth Pawb?: Joni Jones Beth ddigwyddodd i'r actorion ifanc a serennodd yn y gyfres n?l yn 1982? Joni Jones was one of S4C's flagship productions in 1982. But what has become of Joni and the other young actors? [SL] 
16:50Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon. Weekend news and sport. 
17:00Clwb Rygbi - Pontypridd v Glyn Ebwy Darllediad byw o'r g?m Uwch Gynghrair Principality rhwng Pontypridd a Glyn Ebwy. Cic gyntaf 5.15. Live coverage of the Principality Premiership game between Pontypridd and Ebbw Vale. 
19:20Y Seintiau Newydd v Cei Connah Darllediad byw o'r g?m Uwch Gynghrair Cymru JD rhwng Y Seintiau Newydd a Chei Connah. Cic gyntaf 7.45. Coverage of the JD Welsh Premier League match between The New Saints and Connah's Quay. 
21:40New: Lorient '18 2018 oedd blwyddyn Cymru yn Lorient. Mae'r rhaglen gyntaf hon yn un o ddwy raglen hanner awr yn llawn cerddoriaeth Geltaidd wych. Lorient - a celebration of Wales' place in the Celtic World! 
22:10Hwyl y Noson Lawen Rhaglen amrywiol o ganu a chomedi o 2001, gan gynnwys eitemau gan Glan Davies, Hywel Gwynfryn, Dai Jones a Wali Tomos (Mei Jones). A lively compilation of comedy and music from 2001. 
22:40Salon - Cyfres 3 Mae'r camerau wedi bod yn clustfeinio yn Llanharan, Caernarfon, Bangor a Llanybydder... The cameras have been eavesdropping at salons in Llanharan, Caernarfon, Bangor and Llanybydder. 
23:10Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
23:45..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Ahoi! M?r-ladron o Ysgol Bro Ogwr, Pen-y-bont ar Ogwr, sy'n ymuno ? Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec. Pirates from Ysgol Bro Ogwr, Bridgend join Ben Dant and Cadi to challenge Capten Cnec.