This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday

Listings for S4c on Monday, December 17 2018

06:00Hafod Haul Mae criw ffilmio yn dod i'r fferm ond tybed pa un o'r anifeiliaid fydd seren y sgrin? A film crew comes to the farm, but which animal will become the star of the show? 
06:15Digbi Draig Mae Dewi, cefnder Digbi, yn ymweld Phen Cyll. Ond mae'n edrych yn debyg bod straeon arwrol Dewi ymhell o fod yn wir. Digbi's cousin, Dewi, visits Pen Cyll. Is he really such a hero? 
06:25Tomos a'i Ffrindiau Yng nghanol prysurdeb y paratoi ar gyfer y Nadolig, mae'r Rheolwr Tew yn rhoi gwaith pwysig iawn i Henri. Henry loses a box when the Fat Controller sends him on a special Christmas mission. 
06:40Meic y Marchog Mae'n noswyl Nadolig, a does 'na ddim anrheg gan Sin Corn i Meic. Meic doesn't think he has a Christmas present so vows to get back on Santa's nice list. 
06:50Peppa Mae'n Nadolig ac mae Peppa a phlant yr ysgol feithrin yn mynd i'r theatr i weld sioe arbennig. It's Christmas, and Peppa's playgroup is going to the theatre to see a special play. 
07:00Tili a'i ffrindiau Mae'r ffrindiau yn darganfod nodyn disglair sy'n eu harwain ar daith llawn cliwiau i'w datrys. The friends discover a shiny note that leads them on a journey full of clues to solve. 
07:10Jen a Jim Pob Dim Mae'n bwrw eira, ac yn hynod o oer ar y fferm heddiw. Mae Sebra wedi dod i aros ond yn anffodus, mae'n gwrthod dod allan i chwarae. Zebra refuses to go out to play on a cold, snowy day. 
07:30Bing Mae Bing a Fflop yn adeiladu castell tywod pan mae Pando yn ymuno nhw yn y pwll tywod. Bing and Fflop are building a sandcastle when Pando joins them in the sandpit. 
07:35New: Sblij a Sbloj Mae'r ddau ddireidus yn ymweld 'r siop chwaraeon, ac yn llwyddo i golli'r lythyren 'r' oddi ar yr arwydd! Sblij and Sbloj visit a sports shop - and somehow manage to lose the letter 'r'! 
07:45Cacamwnci Mae Cacamwnci yn l gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Cacamwnci is back with more funny and silly sketches to make you laugh! 
08:00Boj Mae Boj a'i ffrindiau yn ffurfio band roc a rl ond a fyddan nhw'n aros yn ffrindiau? Boj and his buddies form a rock 'n' roll band but will they remain friends? 
08:10Pingu Anturiaethau Pingu'r pengwin. The adventures of Pingu the penguin. 
08:15Loti Borloti Joni yw'r enw sy'n cael ei sillafu gan beiriant pasta hud Loti Borloti yr wythnos hon. Loti helps Joni get along with his baby sister and realise the importance of his role as big brother. 
08:40Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae hi'n gyfnod y Nadolig, a chaiff Ben a Mali fynd efo Magi Hud i ymweld Ffatri'r Coblynnod. It's Christmas time and the friends visit the toy factory. 
08:45Stiw Ar l gweld consuriwr mewn sioe, mae Stiw'n penderfynu gwneud triciau. Having seen a magician at work Stiw decides to perform his own tricks. But will he make Pwyll disappear forever? 
08:55Heini Yn y rhaglen hon bydd Heini yn dychmygu ei bod yn ymweld 'r ysbyty. In this programme Heini visits an imaginary hospital. 
09:10Twt Mae straeon Twt yn mynd yn rhy bell ac yn arwain at broblemau i'w ffrindiau yn yr harbwr. Twt's storytelling gets out of hand and creates some problems for his friends in the harbour 
09:20Ty Ml Mae'r criw yn mynd ati i wneud Gwenynen Eira, Dyn Eira i chi a fi, ond wrth i'r tywydd gynhesu mae'r Gwenynen Eira yn dadmer. The friends make a Snow Bee but it soon melts. 
09:30Wibli Sochyn y Mochyn Mae Wibli'n creu mynydd o glustogau ac yn cyrraedd byd o eira mawr lle mae Ieti cyfeillgar yn byw cyn syrthio i drwmgwsg. A tired Wibli meets a friendly Yeti before he falls asleep. 
09:40Sbarc Cyfres wyddoniaeth gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Thema'r rhaglen hon yw 'O Dan y Ddaear'. Today's theme is 'Under the Ground'. 
10:00Hafod Haul Mae'r anifeiliaid yn creu hafoc yn y gegin ac yn poeni y byddant yn cael stwr am dorri tebot Heti. The animals create havoc in the kitchen, and are worried that Heti will be cross. 
10:15Digbi Draig Pan mae hudlath Betsi yn torri cyn iddi fynd i'r Gwersyll Teg mae Digbi'n penderfynu mynd ar antur i ddarganfod hen Hudlath y Corrachod. Digbi goes in search of an old goblin wand. 
10:25Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
10:35Meic y Marchog Mae Meic yn sylweddoli bod cyfeillgarwch yn llawer pwysicach na sut mae rhywun yn edrych. Meic learns that friendship is about what's inside, not out, when his horse becomes spotted. 
10:50Peppa Mae pawb yn edrych ymlaen at drip i lan y mr i adeiladu cestyll tywod. Ond mae gormod o eira ar y traeth! There's snow on the beach when Peppa and family try to build sandcastles! 
10:55Tili a'i ffrindiau Un bore mae Tili'n darganfod pentwr o anrhegion wrth y drws. When the friends wake up there are presents waiting for them on the doorstep. But there isn't one for Twmffi. 
11:10Jen a Jim Pob Dim Mae'n ddiwrnod cynta'r tymor yn ysgol 'Dan Dwr' ond mae un o'r disgyblion ar goll! It is the first day of the school term 'Under Water' but one of the students is missing! 
11:25Bing Mae Bing eisiau teimlo hwyl y bendro ar y chwrligwgan felly mae Pando'n ei wthio'n gyflym iawn iawn. Bing wants to get dizzy on the roundybout so Pando pushes him superfast. 
11:35Sblij a Sbloj Mae'r ddau ddireidus yn ymweld 'r siop flodau, ac yn llwyddo i golli'r lythyren 'rh' oddi ar yr arwydd! Sblij and Sbloj visit a florists - and somehow manage to lose the letter 'rh'! 
11:40Cacamwnci Mae Cacamwnci yn l gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Cacamwnci is back with more funny and silly sketches to make you laugh! 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Antur Waunfawr Ymunwn 'r gweithwyr wrth iddynt gynnal Gwyl Fai arbennig i ddathlu pen-blwydd yr Antur yn 25 oed. The staff hold a special Festival to celebrate 25 years since the enterprise was set up. [SL] 
12:30Only Men Aloud: Nadolig Llawen Bydd Only Men Aloud yn perfformio casgliad o glasuron yr Wyl gyda Tara Bethan ac Only Boys Aloud. Only Men Aloud and guests Tara Bethan and Only Boys Aloud perform Christmas favourites. 
13:30Ward Geni: Babi Del Vicky ac Adam sy'n croesawu trydydd babi'r gyfres i'r byd - ac mae'n fabi MAWR! Childhood sweethearts Vicky and Adam welcome their baby into the world. And this time - it's a BIG baby! 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Heddiw, Shane James sydd yn y gegin, gydag Elinor Wyn Reynolds yn pori drwy'r papurau. Today, Shane James is in the kitchen, and Elinor Wyn Reynolds looks through the papers. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Pengelli Mae bwriad Gwenda a Phil i gael gwyliau bach moethus yn gyrru John Albert yn wallgof gan genfigen. Gwenda and Phil's proposed weekend break drives John Albert mad with envy. 
15:30New: I'r Oesoedd A Ddel Edrychwn ar y newid pwyslais gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol o dai ac adeiladau eraill i dir ac arfordiroedd. A look at The National Trust's change of emphasis from buildings to land. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05New: Mwy o Stwnsh Sadwrn Cipolwg yn l dros rai o uchafbwyntiau rhaglen dydd Sadwrn. Relive some of the highlights of Saturday's programme. 
17:25Angelo am Byth Dilynwch Angelo, bachgen 12 oed, wrth iddo geisio rheoli ei fywyd drwy ddefnyddio cynlluniau doniol. Join Angelo, a 12 year-old boy, as he tries to gain control of his complicated life! 
17:30Sgorio Mae hi'n ras i gyrraedd yr hanner uchaf cyn toriad tymor Uwch Gynghrair Cymru. Ymunwch a Morgan Jones ar gyfer yr holl gemau a'r cyffro. All the Welsh Premier League season excitement... 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Pobol Port Talbot Cyfres 3 rhan yn dilyn pobl sy'n byw ym Mhort Talbot lle mae dyfodol Tata Steel a swyddi dros 4000 o weithwyr yn y fantol. Three-part series set in the steel town of Port Talbot. 
18:30Celwydd Noeth Yn mynd am y jacpot yr wythnos yma mae'r fam a merch Ann a Mabli a'r ffrindiau Tomos a Lois. Going for this jackpot are mother and daughter Ann and Mabli and friends Tomos and Lois. 
19:00New: Heno Heno, cawn sgwrs a chn gyda seren Britain's Got Talent, Gruffydd Wyn. Tonight, the star of Britain's Got Talent, Gruffydd Wyn, joins us for a chat. 
19:30Pobol y Cwm Cyfres sebon wedi'i lleoli mewn pentref o'r enw Cwmderi. Popular soap series set in the fictional village of Cwmderi. 
20:25New: Garejis: Dan y Bonet Mae cwmni Gwili Jones yn arddangos yn Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru, BV Rees yn dathlu penblwydd, a'r Evanses yn Rali'r Down, Gogledd Iwerddon. The garages exhibit, celebrate and compete! 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. 
22:00Y WAL: COREA Yn y rhaglen bwerus hon cawn ymweld ag un o ffiniau mwya peryglus y byd rhwng Gogledd a De Corea. This time we visit one of the world's most dangerous borders, between North and South Korea. 
23:00Trysor Coll Y Royal Charter Yn y rhaglen olaf, mae Gwen a Vince wedi cyrraedd Awstralia ac yn olrhain hanes y trysor gan geisio darganfod pwy oedd yn ei berchen. An attempt to discover who actually owned the treasure. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Asra Bydd plant o Ysgol Penygroes yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children from Ysgol Penygroes visit Asra this week.