This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday

Listings for S4c on Thursday, September 20 2018

06:00Rapsgaliwn Bob wythnos gyda chymorth ei ffrindiau bach aur a'i rap-lyfr hud fe fydd Rapsgaliwn yn datrys cyfres o bosau. Rapsgaliwn travels across Wales learning how to make ice-cream. 
06:15Blero yn Mynd i Ocido Mae Blero am gael gwybod pam fod ei ffrind, y pysgodyn aur, yn gallu aros o dan y dwr am gymaint o amser. Blero sets out to discover how his goldfish friend can stay underwater for so long. 
06:25Halibalw Ymunwch ? chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
06:35Bobi Jac Mae Bobi Jac ar antur drofannol ac yn chwarae g?m wyneb ei waered. Bobi Jac is on a tropical adventure and plays the upside down game. 
06:50Igam Ogam Mae Igam Ogam a Roli yn chwilio am gysgod yn ystod y tywydd poeth. Igam Ogam and Roly search for some shade during a heatwave. 
07:00Y Teulu Mawr Wedi cael llond bol ar y llanast sydd yn y cartref, mae Mr Mawr yn mynd ati i glirio. Fed up of the general untidiness and chaos in the family home, Mr Mawr sets about spring cleaning. 
07:15Jen a Jim a'r Cywiadur Mae rhaff, rhwyd, rhaw a rhwyf wedi cyrraedd y Siop Pob Dim ac mae Jen am eu defnyddio ar gyfer diwrnod mabolgampau ar y traeth. Jen's arranging a sports day on the beach. Who will win what? 
07:30New: Olobobs Wrth drio dychwelyd potyn dirgel i'w berchennog mae'r Olobobs yn dringo enfys ac yn tynnu lluniau yn yr awyr gyda phaent hud! The Olobobs climb a rainbow to draw in the sky with magic paint! 
07:35Patr?l Pawennau Mae pawb yn s?n am gael parti syrpreis i Cwrsyn, ond mae storm o wynt wedi torri rhai o'r melinau gwynt sy'n cyflenwi trydan. A party is planned for Cwrsyn but a storm creates a blackout! 
07:50New: Sam T?n Mae Lisi a Hana'n achub cadno ac yn ei adael allan o'r caets. Mae Sam T?n yn brysur iawn gyda'r llanast! Lisi and Hana rescue a foxcub - letting him out of the cage means work for Sam T?n! 
08:00Da 'Di Dona Mae Dona'n mae'n mynd i weithio ar y fferm gyda Wil. Come and join Dona Direidi as she tries her hand at all sorts of different jobs. Today she's going to work on a farm with Wil. 
08:10Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Mae Mwnci a'r plant yn dysgu yng nghwmni'r Ci sy'n dangos i ni sut i gerdded ar bedair coes, sniffian, cyfarth a siglo cynffon. Dog teaches Monkey and the children how to walk on four legs. 
08:20Ahoi! M?r-ladron o Ysgol Bro Ogwr, Pen-y-bont ar Ogwr, sy'n ymuno ? Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec. Pirates from Ysgol Bro Ogwr, Bridgend join Ben Dant and Cadi to challenge Capten Cnec. 
08:35Falmai'r Fuwch Amser stori gyda Falmai'r Fuwch. Story time with Falmai the Cow. 
08:45Twt Mae gan Cen Twyn ddarn o offer newydd sbon i'w roi ar Twt heddiw, canon ddwr er mwy iddo gael diffodd t?n fel injan d?n. Will Twt the tiny tugboat get a chance to become Twt the fire boat? 
08:55Octonots Mae'n rhaid i Merfyn y morfil ofnus oresgyn ei ofnau a phlymio i ddyfnderoedd y m?r i achub Pegwn sydd wedi cael ei ddal gan gragen fylchog. Pegwn gets stuck in a giant clam. 
09:05Tili a'i ffrindiau Mae Arthur yn cael diwrnod arbennig o braf pan ddaw ar draws dant y llew yn yr ardd. Arthur is having a happy day, singing and dancing when he finds a dandelion in the garden. 
09:20Cled Dewch gydag Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch. Fun with Cled and friends as they discover the wonderful world around them. 
09:30Straeon Ty Pen Mae gan Guto Panas restr hirfaith o bethau i'w cyflawni ar ei ddiwrnod o wyliau. Steffan Rhodri tells the story of a scarecrow with a list of things he wants to do on his day off. 
09:45Cei Bach Does dim wyau ar ?l yng Nglan y Don, ac mae'r gwesteion yn dechrau gweiddi am eu brecwast. There are no eggs left in Glan y Don and the visitors are starting to shout for their breakfasts. 
10:00Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn yn ymweld ? fferm er mwyn darganfod sut mae wyau yn cael eu dodwy. Rapsgaliwn will be visiting a farm in this episode to discover how eggs are laid. 
10:15Blero yn Mynd i Ocido Mae Blero'n mynd i Ocido i holi pam mae'r gwynt yn chwythu cymaint, wedi i'w hosan werdd flasus gael ei chipio gan yr awyr. Blero visits Ocido to ask why the wind is so blowy. 
10:25Halibalw Ymunwch ? chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
10:35Bobi Jac Mae Bobi Jac a'r Gofodwyr Bochdew yn chwarae troelli mewn antur yn y gofod. Bobi Jac and the astronaut hamster go into space. 
10:50Igam Ogam Mae Igam Ogam yn ceisio dysgu Deino sut i gyfrif. Igam Ogam tries to teach Roly how to count. 
11:00Y Teulu Mawr Mae Malan yn benderfynol o feistroli Dawns y Rhubanau i'w pherfformio yng nghyngerdd yr ysgol. With a little help from Modlen, Malan performs the Dance of the Swirling Ribbons at a concert. 
11:15Jen a Jim a'r Cywiadur Mae Llew'n poeni'n arw. Mae wedi colli git?r Bolgi. A all Jen a Jim ei helpu i ddod o hyd i'r git?r cyn i Bolgi ddod i wybod am y peth? Llew is really worried as he has lost Blogi's guitar! 
11:30Olobobs Pan mae llong ofod yn glanio yn y goedwig daw i'r amlwg bod pawb yn siarad iaith chwerthin. When a spaceship lands in the forest, laughter is found to be a universal language. 
11:35Patr?l Pawennau Mae Aled eisiau helpu'r Pawenlu ar achubiad go iawn ac yn mynd gyda nhw pan maen nhw'n ceisio achub Martha, sy'n sownd ar ben seilo Bini! Aled joins the Patrol when they go to rescue Martha. 
11:50Sam T?n Mae Mrs. Chen yn colli rheolaeth ar y bws yn ystod trip ysgol, ond diolch byth mae Sam T?n yn achub y dydd! Mrs Chen loses control of the bus on the school trip but Sam T?n saves the day! 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Tyfu Pobl Yn rhaglen ola'r gyfres mae Russell a Bethan yn mynd ati i agor siop Tyfu Pobl fydd yn gwerthu a chyfnewid llysiau. Will anyone turn up to support the Tyfu Pobl veg shop? Last in series, [SL] 
12:30Yr Ynys: Cyprus Beti George sydd yn mynd ? ni ar daith i gwrdd ? rhai o drigolion Cyprus - y Groegwyr yn y de a'r Twrciaid yn y gogledd. Beti George takes us to Cyprus to meet Greeks and Turks living there. 
13:30Sion a Si?n Cwpl o Ddinbych a chwpl o Bonterwyd fydd yn ymddangos ar yr ail raglen o Sion a Si?n.The couples competing on Sion a Si?n come from Denbigh in North Wales and Ponterwyd near Aberystwyth. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Heddiw, bydd Huw Fash yn y gornel ffasiwn a chawn flas ar winoedd y tymor gan yr arbenigwr, Dylan Rowlands. Today, we'll get a taste of the season's wines from wine expert, Dylan Rowlands. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05New: Glowyr Dysgwn am brofiad dau allan o'r miloedd a ddaeth i'r De ar ddechrau'r ganrif. We learn of the experience of two out of the thousands that arrived in the South at the turn of the century. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ?l ysgol / Programmes for youngsters after school: Olobobs, Sam T?n, Bobi Jac, Patr?l Pawennau, Cacamwnci. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05New: Y Doniolis Mae gorsaf d?n Cwm Doniol yn chwilio am wirfoddolwyr a'r Doniolis yw'r cyntaf i'r felin! Cwm Doniol's fire station is looking for volunteers and the Doniolis can't wait to get started! 
17:10Kung Fu Panda Mae Po yn darganfod symudiad cyfrinachol sy'n achosi colli cof dros dro. Po discovers a rare secret move which causes temporary memory loss. 
17:30Chwarter Call Cyfle i ymuno ? Tudur, Mari, Hanna a Jack yn y gyfres gomedi ar gyfer digonedd o chwerthin. Join Tudur, Mari, Hanna and Jack for comedy sketches, silly characters and plenty of laughter! 
17:45Rygbi Pawb - Glantaf v Coleg y Cymoedd Cynghrair Ysgolion a Cholegau Cymru gyda Choleg y Cymoedd v Glantaf. The Welsh Schools and Colleges League with Coleg y Cymoedd v Glantaf at Cardiff Arms Park. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Codi Pac Yng Nghonwy'r wythnos hon bydd Geraint Hardy yn darganfod beth sydd gan y dref i'w chynnig. Join Geraint Hardy as he journeys around Wales and finds out what you can see and do in Conway. 
18:30Rownd a Rownd Mae Terry yn dechrau amau fod Vince ?'i fryd ar ail-ddechrau perthynas efo Sophie. Terry suspects that Vince may want to rekindle his relationship with Sophie. 
19:00New: Heno Heno byddwn yn dathlu llwyddiant gwinllannoedd yn Aberaeron a'r Fenni, a chawn ymweld ? Thafarn yr Wythnos. Tonight, we celebrate the success of Welsh vineyards in Aberaeron and Abergavenny. 
19:30Pobol y Cwm Daw'n amlwg bod Hywel yn ei chael hi'n anodd ymdopi. Nid yw Britt yn cael croeso gan Chester. It becomes clear that Hywel is finding it hard to cope. Britt isn't welcomed by Chester. 
20:00New: Trysorau'r Teulu Edrychwn ar uwchgylchu sgert 'vintage', a beth yn wir yw gwerth dau hen feic modur, bocs bychan, a chasgliad o grochenwaith? We upcycle a skirt and value two motorbikes and some pottery. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30Ar Gefn y Ddraig Ffilm ddogfen yn dilyn ymgais Huw Jack Brassington i gwblhau ras fynydd 5 niwrnod anodda'r byd, Ras Cefn y Ddraig Berghaus. A man's attempt to complete 5 ultra marathons in 5 days in Wales. 
22:30New: Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
23:00Y Ras Cwis chwaraeon newydd, cyffrous, sy'n chwilio am gefnogwr chwaraeron mwyaf gwybodus Cymru. An exciting new sports quiz searching for Wales' most knowledgeable sports fan. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00TiPiNi Gyda help ffrindiau o Ysgol Pontybrenin mae Kizzy a Kai yn eu creu camera eu hunain ac yn crwydro coedwig arbennig. Kizzy and Kai create a camera and explore a woodland park in Gorseinon.