This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday

Listings for S4c on Sunday, April 29 2018

06:00Hafod Haul Mae Owi'r ddafad wedi penderfynu ei fod am fyw yn y ty. Ond tybed sut noson o gwsg gaiff Owi yn y lolfa? Owi the sheep has decided he wants to live in the house. Will he sleep well there? 
06:15Twt Mae'r Harbwr Feistr wedi gwneud Twt yn gyfrifol am yr Harbwr am y diwrnod. The Harbour Master has left Twt in charge for the day. Twt is very excited but will his day be a success? 
06:25Dwylo'r Enfys Mae Mabli'n mynd am ei gwers yng nghwmni drama Stagecoach ac yn ebsonio pwysigrwydd ymarfer. Mabli from Denbigh teaches Heulwen that if you want to perform on stage, you must practise. [SL] 
06:40Sbridiri Dewch i greu yng nghwmni'r cymeriad hoffus Twm Tisian a'i ffrind Lisa. Arts series for pre-school children in the company of the colourful character Twm Tisian and his friend Lisa. 
07:00Jen a Jim Pob Dim Mae 'na ras fawr yn digwydd ar y traeth heddiw rhwng Sebra, Fflamingo a Mwnci ac mae pob un yn siwr y byddant yn ennill! It's race day and Zebra, Flamingo and Monkey each want to win! 
07:15Bobi Jac Mae Bobi Jac a Crensh y gwningen yn chwarae cropian ar antur yn yr ardd lysiau. Bobi Jac and Crensh the Rabbit play in the vegetable patch. 
07:25Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
07:35Guto Gwningen Mae criw o lygod yn credu bod Benja yn arwr, ac yn gofyn iddo fynd i n?l eu pys sydd wedi cael eu dwyn. A band of mice mistake Benja for a hero and enlist him to retrieve their stolen peas. 
07:45Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn yn ymweld ? pherllan afalau er mwyn darganfod beth sy'n digwydd wrth wneud sudd afal. Rapsgaliwn will be visiting an orchard to find out how apples are turned into apple juice 
08:00Meic y Marchog Mae Sblash am gael adrodd stori wrth bawb amser gwely, ac mae Meic yn benderfynol o ddod o hyd i stori antur iddo. Sblash wants to tell a bedtime story and Meic tries to find him a good one. 
08:15Boj Mae Boj, Mimsi a Tada yn cael eu gwahodd i dy'r Blaas am swper. Boj, Tada and Mimsi are invited to the Blaas' high tech house for tea. 
08:25Sam T?n Mae'n ddiwrnod mawr ym Mhontypandy wrth i'r rheilffordd a'r orsaf gael eu hagor. It's a big day in Pontypandy, Gareth is opening the Pontypandy mountain railway line and station. 
08:35Patr?l Pawennau Mae'r cwn a Capten Cimwch yn helpu dolffin sydd wedi nofio i fyny afon gul. Mae'n rhaid ei gael yn ?l i'r Bae! The pups and Cap'n Cimwch help a baby dolphin in trouble. 
08:50New: Penblwyddi Cyw Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebrating your birthday, you may be lucky enough to see your photo on today's Cyw! 
08:55New: Penblwydd Pwy? Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio. Entertaining and educational animated series for nursery school children. 
09:00Dal Ati: Sgwad S?r Cymru Osian Roberts a Lowri Morgan sy'n cyfarfod rhai o s?r ifanc y byd chwaraeon yng Nghymru. Osian Roberts and Lowri Morgan meet some of Wales' up and coming athletes. 
10:00Rownd a Rownd Mae hi'n ddiwedd cyfnod wrth i un o gymeriadau poblogaidd Glanrafon adael y pentref am y tro olaf. It's the end of an era as one of Glanrafon's most popular residents says a fond farewell. 
10:30Rownd a Rownd Mae Barry yn ceisio helpu Carys drwy wneud pethau yn haws iddi gydag oblygiadau difrifol iawn i un o drigolion Glanrafon. What are the consequences of Barry's decision to help Carys? 
10:55Pobol y Cwm Omnibws Cipolwg dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi. Omnibus edition looking back at events in the fictional village of Cwmderi over the past week.With on-screen English subtitles 
12:45Rygbi: Pembroke v Porthcawl Ffeinal y Bowlen yn fyw o Stadiwm Principality. Cic gyntaf, 1.00pm. Live coverage of the Bowl Final from the Principality Stadium. Cardiff Univ Porthcawl RFC. English commentary available. 
15:00Rygbi: Nant Conwy v Brynmawr G?m derfynol y Pl?t rhwng Nant Conwy a Brynmawr. Live coverage of the Plate Final from the Principality Stadium. Kick-off, 3.15. English commentary available. 
17:15Rygbi: Casnewydd v Merthyr Darllediad byw o Rownd Derfynol y Cwpan rhwng Casnewydd a Merthyr. Live coverage of the National Cup Final between Newport and Merthyr. Kick-off, 5.35pm. English commentary available. 
19:45Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon y penwythnos. Weekend news and sport. 
20:00New: Cyfrinachau'r Meirw Awn i diroedd cysegredig Mongolia i geisio datrys dirgelwch lleoliad beddrod Genghis Khan. We follow experts to Mongolia to search for the location of the tomb of Genghis Khan. 
21:00Clwb Rygbi: Uchafbwyntiau'r Darbis Uchafbwyntiau gemau darbi'r Guinness PRO14 a chwaraewyd dros y penwythnos. Highlights of the Guinness PRO14 derbies played over the weekend. 
22:30Y Ditectif Mali Harries sy'n teithio i'r Fflint i glywed pam wnaeth Heddlu Gogledd Cymru ail agor achos marwolaeth Janet Commins. New series. Mali Harries investigates the Janet Commins murder case. 
23:30Ward Plant Tynnu tonsils, tynnu gwaed a thynnu darn o glai o ben draw trwyn. Removing tonsils, taking blood and pulling out some clay stuck up a nose - all in a day's work on the children's ward! 
00:05Teleshopping Home Shopping. 
01:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Hafod Haul Mae Jaff a Heti yn penderfynu cystadlu mewn Sioe Dalent ar y teledu. Jaff and Heti decide to compete in a talent show on the television.