This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday

Listings for S4c on Monday, January 29 2018

06:00Hafod Haul Mae Heti'n sl yn ei gwely ar fferm Hafod Haul heddiw, ond mae'r anifeiliaid yn aros am eu bwyd. Heti is ill in bed, but all the animals are waiting for their breakfast. Who can help? 
06:15Cwpwrdd Cadi Mae byd hud a lledrith y tu fewn i gwpwrdd Cadi, ac mae antur yn disgwyl amdani hi a'i ffrindiau. Cadi and her friends meet the Tooth Fairy in today's programme. 
06:25Blero yn Mynd i Ocido Ar l i gawod drom ddinistrio ei gastell tywod, mae Blero'n ystyried pam bod rhaid iddi fwrw glaw o gwbl. Blero wonders why it has to rain after a downpour washes away his sandcastle. 
06:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
06:50Meripwsan Mae Eli yn dysgu Meripwsan sut i chwythu swigod. Eli teaches Meripwsan how to blow bubbles. Cwacadeil and the crabs take great pleasure in popping them. 
07:00New: Da 'Di Dona Mae Dona'n mynd i weithio mewn canolfan feicio gyda Robyn. Dona goes to work as a cycling instructor with Robyn. 
07:10Straeon Ty Pen Sin Ifan sydd yn adrodd hanes Tomi sydd yn 10 oed ac sydd wastad yn dilyn cyngor ei fam. Sin Ifan tells the tale of Tomi who always does as he's told - but one day gets into trouble. 
07:25Sara a Cwac Mae Sara a Cwac yn y parc, ac mae Sara yn cael ei urddo'n Dywysoges y Llyn. Sara and Cwac are in the park where Sara is made the Princess of the Lake. 
07:35New: Sam Tn Mae Bronwen, Siarlys a Ben yn mynd i drafferth ar y mr wrth chwilio am forfilod. Bronwen, Siarlys and Ben get into trouble while going out to sea to search for whales. 
07:45Dwylo'r Enfys Mae Cai a'i chwaer fawr yn mynd Heulwen am dro arbennig iawn i Nant y Pandy - i chwilio am adar a physgod. Cai and his big sister take Heulwen on a walk to nearby Nant y Pandy. [SL] 
08:00Octonots Mae sardn wedi llyncu allwedd i'r gist drysor! Mae morfil yn helpu'r tm i gael yr allwedd yn l. When a sardine swallows the key to a treasure chest, a humpback whale helps track it down. 
08:15Sali Mali Mae Jac Do yn siomedig pan fo hi'n dechrau bwrw glaw sy'n amharu ar ei gynllun i fynd i wersylla gyda Sali Mali. Jac Do is disappointed when rain stops his camping trip. 
08:20Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach yn cynnal sioe hud, ond mae 'na broblem - dydi hi ddim yn gallu gwneud unrhyw hud. The Little Princess is having a magic show but she doesn't know any magic. 
08:30Guto Gwningen Er bod Guto'n gorfod gwarchod Nel Gynffon-wen, mae'n cael ei ddenu at ddigwyddiad cyffrous yng ngwersyll y Wiwerod. Guto is left to babysit Nel Gynffon-wen. What could go wrong? 
08:45Marcaroni Mae Oli'n gweld coeden liwgar iawn iawn ac wedi gwirioni - ond beth sydd ar y goeden? Wel ffrwythau o bob lliw a llun. Oli's thrilled when she sees a wonderfully colourful tree. 
09:00Popi'r Gath Mae Lleucs yn brysur yn creu coeden o luniau adar y byd ond mae un cangen heb aderyn, y grib goch sydd ar goll. In the course of making a tree of birds Lleucs finds that one is missing. 
09:10Stiw Mae garej Taid yn llawn trugareddau, a daw hen gt law yn ddefnyddiol iawn i drwsio barcud Stiw. An old waterproof jacket in Taid's garage proves to be ideal material to fix Stiw's kite. 
09:25Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae Ben a Mali'n chwarae'n braf gyda'i gilydd - ond dydy'r un ohonyn nhw'n hoffi colli! Ben and Mali are having fun playing together in the meadow. But neither of them likes losing. 
09:35Holi Hana Mae Gwenda'r jiraff yn genfigennus o gyfeillgarwch Ffion a Francis. Gwenda the giraffe is jealous that Ffion may prefer being friends with Francis but Hana helps sort out the problem. 
09:45Bach a Mawr Mae bywyd Mawr yn cael ei droi wyneb i waered pan fo Bach yn galw heibio! Mawr's life is turned upside down when his small friend, Bach, calls by. 
10:00Hafod Haul Mae Jaff a Heti yn penderfynu cystadlu mewn Sioe Dalent ar y teledu. Jaff and Heti decide to compete in a talent show on the television. 
10:15Cwpwrdd Cadi Mae'r plant yn helpu cogydd i goginio cacen ben-blwydd i'w fab ac yn mwynhau creu cerddoriaeth yr un pryd. The kids help a chef make a cake for his son's birthday. 
10:25Blero yn Mynd i Ocido Mae Sam a Sim wedi dyfeisio Peiriant Amser sy'n mynd Blero a'i ffrindiau ar bob math o anturiaethau. The monster plays with Sim and Sam's new discovery - a time machine. 
10:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
10:50Meripwsan Tra bo Wban yn clirio'r cwt, mae Meripwsan a Cochyn yn dod o hyd i sgwter a sglefrfwrdd i rasio. Meripwsan and Cochyn find a scooter and a skateboard to race with. 
11:00Da 'Di Dona Mae Dona'n dysgu bod yn gigydd gyda Rob. Dona goes to work as a butcher with Rob. 
11:10Straeon Ty Pen Mari Lovegreen sydd yn adrodd stori am sut y cafodd Mynydd Bach yr Eira gyfle i wneud llu o ffrindiau newydd annisgwyl. The story of a small snowy mountain making lots of new friends. 
11:25Sara a Cwac Mae Sara a Cwac yn ceisio dangos i Crwban sut i ddarganfod ei hoff fwyd, ond mae'n cymryd oes! Sara and Cwac are trying to help Crwban get to his favourite food, but it's a slow process. 
11:35Sam Tn Ar ddiwrnod allan, mae Steele a Tadcu yn cystadlu 'i gilydd. Cwch, dwr, problemau - a fydd angen help Sam Tn? Steele and Grandad compete in boats on the water. Will they need Sam's help? 
11:45Dwylo'r Enfys Mae Heulwen mewn lle arbennig iawn heddiw - maes hyfforddi Clwb Rygbi Gleision Caerdydd. Heulwen is at the Cardiff Blues' Training Ground today with Morgan and some stars! [SL] 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
12:05Ar y Lein Bydd Bethan Gwanas ar daith yn Singapore a Sumatra, ac yn ymweld chanolfan hyfforddi eliffantod. Bethan Gwanas travels to Singapore and Sumatra to an elephant training centre. [SL] 
12:30Llewod '71 Hanes taith y Llewod i Seland Newydd ym 1971. The fascinating story of the 1971 Lions including footage and interviews with Gareth Edwards, JPR Williams, Delme Thomas and Derek Quinnell. 
13:30Ar y Dibyn Y tro hwn, mae'r saith anturiaethwr sy'n weddill yn gorfod goroesi yn y gwyllt am 24 awr. The seven remaining adventurers have to survive in the wild for 24 hours. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C. S4C News. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
15:05Pengelli Mae'r tyndra rhwng Geraint a Liz yn cynyddu wrth i'r ddawns ddod yn nes. Ac mae gan Gwenda gwestiwn anodd i'w ofyn i Carla. The tension rises between Geraint and Liz as the dance approaches. 
15:30Bywyd y Fet Lllawdriniaeth i dynnu tiwmor Celyn y ci a dirgelwch i Dyfrig ar fferm wartheg. An operation on Celyn the dog to remove a potentially dangerous tumour and a cow with a mystery illness. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school: Sara a Cwac, Tomos a'i Ffrindiau, Da 'Di Dona, Sam Tn, Hafod Haul. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Ci Da Bydd Dafydd yn cwrdd chwn bach Labrador fydd yn tyfu'n gwn tywys a byddwn yn dilyn Hannah a'i chi tywys, Oz. Dafydd meets Labrador puppies that will become guide dogs. 
17:25Pengwiniaid Madagascar Pwy wnaiff ennill y ras fawr o amgylch y sw? Who will win the big race around the zoo? 
17:35Sgorio Ymunwch Morgan Jones am uchafbwyntiau pedwaredd rownd Cwpan Cymru JD. Join Morgan Jones for all the action from the fourth round of the JD Welsh Cup. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
18:05Iolo Williams ar y Barrier Reef Ym mhennod ola'r gyfres mae Iolo yn deifio yn ystod y nos gyda nadroedd y mr a llysywod moray. In the final episode Iolo Williams dives with sea snakes and moray eels at night. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
20:00Pobol y Cwm Mae gan rywun gyhoeddiad i'w wneud yn y Deri. Mae un o drigolion y Cwm yn penderfynu gadael y pentref. Someone has an announcement to make at the Deri. One of the villagers decides to leave. 
20:25New: Ward Plant Coesau, dannedd a chlustiau sy'n cael eu trafod heddiw ar y Ward Plant. Legs, teeth and ears come under the spotlight today on the children's ward at Ysbyty Gwynedd, Bangor. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 a'r Tywydd. News and Weather at 9 o'clock. 
21:30New: Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Countryside and farming magazine. 
22:00New: Ralio+ Daw rownd gyntaf y bencampwriaeth o Monte Carlo a bydd y criw yn dilyn y Cymro Elfyn Evans. The crew are in Monte Carlo for the first round of the WRC where they'll follow Elfyn Evans. 
22:30Cynefin: Dyffryn Clwyd O ddreigiau ac ysbrydion i blanhigion a chreaduriaid prin, mae cyfrinachau'n cuddio ym mhob twll a chornel o Ddyffryn Clwyd. Stories from the Vale of Clwyd - from ghosts to rare plants. 
23:30Chwaraeon y Dyn Bach Gwers saethu yng nghwmni Nick Thomas sy'n rhannol ddall. James gets an archery lesson and meets Steffan Williams who plays basketball and rides horses despite cerebral palsy. Last in series. 
00:05Teleshopping Home Shopping. 
01:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Dona Direidi Yr wythnos hon mae Gareth yn ymuno Dona Direidi. Gareth joins Dona Direidi. Gareth has forgotten his friend Trystan's birthday and is in a bit of a quandary.