This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday

Listings for S4c on Saturday, July 28 2018

06:00Cyw Rhaglenni ar gyfer plant/Programmes for children: Jen a Jim a'r Cywiadur, Blero yn Mynd i Ocido, Boj, Peppa, Llan-ar-goll-en, Meripwsan, Y Diwrnod Mawr, Sam Tn, Patrl Pawennau, Asra. 
08:00New: Stwnsh Sadwrn Rhaglenni gwych a digon o hwyl. Great programmes for youngsters on the weekend: SpynjBob Pantsgwr, Mwydro, Y Dyfnfor, Chwarter Call, Gwboi a Twm Twm, Ben 10, Ysbyty Hospital. 
10:00Cymry Rhyfel Cartref Sbaen Dylan Iorwerth sy'n olrhain hanes tair Cymraes ifanc a'u rhan yn Rhyfel Cartre' Sbaen. Another chance to hear Dylan Iorwerth tell the stories of three Welsh women in the Spanish Civil War. [SL] 
11:00Twm Morys a'r Cadeiriau Coll Twm Morys sy'n crwydro Cymru i chwilio am gadeiriau a enillwyd yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Another chance to join Twm Morys as he searches for bardic chairs won at the National Eisteddfod [SL] 
11:30Y Fets Yn rhaglen ola'r gyfres mae gofid bod gan Pip y Labrador ganser, ac am gyflwr 'Mynydd' yr oen swci. Concerns about a pet lamb and a dog who may have eaten poisonous berries. Last in series. [SL] 
12:30Aled Jones: Fy Nhaith Glasurol Bydd Aled Jones yn mynd ni i'r Ffindir a Norwy i ddarganfod mwy am hanes Sibelius a Grieg. Aled Jones takes us to Finland and Norway to learn more about the music of Sibelius and Grieg. [SL] 
13:00Aled Jones: Fy Nhaith Glasurol Mae Aled Jones yn ymweld Bradford ac Abaty Westminster yn rhaglen ola'r gyfres. Aled Jones learns more about the composers Frederick Delius and George Butterworth in the final programme. [SL] 
13:30Adre: Aneirin Karadog Y tro hwn, bydd Nia yn ymweld chartref y prifardd Aneirin Karadog. This week, Nia visits the home of celebrated poet Aneirin Karadog. [SL] 
14:00Seiclo: Le Tour de France - 20 Cymal 20 Ras heriol yn erbyn y cloc fydd hi heddiw gyda digon o ddringfeydd serth a disgynfeydd technegol yng Ngwlad y Basg. Today's Stage 20 is a challenging time trial. 
16:30Dibendraw Yn rhaglen ola'r gyfres cawn glywed sut mae gwyddonydd o Gymru yn cyfrannu at ein gwybodaeth am y bydysawd. A Welsh scientist who analyses data sent back from instruments sent to space. [SL] 
17:00Fferm Ffactor: Brwydr y Ffermwyr Dim ond pedair her sydd rhwng Tm Robert a Thm y Cyn Gystadleuwyr a'r ffeinal. Competing for their place in the final are Team Robert and the Team of Past Competitors. 6/8 
17:55Celwydd Noeth Bydd dau set o ffrindiau yn cystadlu ar y rhaglen heno - Heulwen Davies ac Elin Crowley ac Arwel Davies a Gwydion Jones. Two sets of best friends compete in the quiz with no questions! 
18:20Pwy 'di Bos y Gegin?! Dau deulu sy'n weddill yn y ffeinal. Pwy fydd Bos y Gegin? We're down to the final two and the grand prize of a trip to Barcelona is within reach. Who will be the Boss of the Kitchen? 
19:20Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon. Weekend news and sport. 
19:30Arfordir Cymru: Llyn Straeon am ddiwydiant penwaig Nefyn, craig chwedl ryfeddol al longddrylliad a esgorodd ar enw newydd ar un llecyn o'r arfordir. Shipwrecks and legends from Nant Gwrtheyrn to Porth Ty Mawr. 
20:00Noson Lawen Rhian Lois, Sin James, Y Cut Lloi, Aeron Pughe, Criw Ffermwyr Ifanc Bro Ddyfi, Steffan Harri, Bronte Barbe ac Angharad Lewis. Archive entertainment from Montgomeryshire with Eleri Sin. 
21:00'Run Sbit Yn dilyn galwad ffn annisgwyl, mae Linda yn teithio i Lerpwl i gyrchu tebygwyr Ryan a Ronnie o le go anarferol. Linda goes to Liverpool to pick up Ryan and Ronnie from an unusual location. 
21:30Seiclo: Le Tour de France - 20 Uchafbwyntiau'r ras heriol yn erbyn y cloc gyda digon o ddringfeydd serth a disgynfeydd technegol yng Ngwlad y Basg. Highlights of today's challenging time trial in the Basque Country. 
22:00New: Oci Oci Oci! Bydd timau dartiau o Dafarn Pen y Bont, Llanfynnydd; Y Talardd Arms Pencader a thafarn yr Eagles, Llanuwchllyn yn cystadlu am y pot o arian. Three more darts teams compete for money. 
23:00Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Cyw Ben Dant, Digbi Draig, Dwylo'r Enfys, Sbridiri, Jen a Jim Pob Dim, Ynys Broc Mr Lili, Tomos a'i Ffrindiau, Deian a Loli a'r Hosan Goll, Dathlu 'Da Dona, Meic y Marchog a mwy/and more.