This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday

Listings for S4c on Saturday, April 28 2018

06:00New: Cyw Rhaglenni ar gyfer plant. Programmes for younger viewers: Ysbyty Cyw Bach, Guto Gwningen, Octonots, Peppa, Llan-ar-goll-en, Meic y Marchog, Nico N?g, Sam T?n, Patr?l Pawennau, Cacamwnci. 
08:00New: Stwnsh Sadwrn Rhaglenni gwych a digon o hwyl. Great programmes for youngsters: SpynjBob Pantsgw?r, Boom!, Crwbanod Ninja, Lois yn Erbyn Anni, Dreigiau: Marchogion Berc, Gwboi a Twm Twm, Mabinogi-ogi! 
10:00Cwymp Yr Ymerodraethau Hywel Williams sy'n trafod cwymp yr Ymerodraeth Otoman. Hywel Williams uses moments in history to account for the fall of the Ottoman Empire. [SL] 
11:00Ceffylau Cymru David Oliver sy'n dilyn ?l carnau ceffyl i ben draw'r byd yng nghwmni'r ffermwr ifanc, Joe Parry. David Oliver follows the story of a remarkable horse to Australia with farmer Joe Parry. [SL] 
11:30O Gymru Fach - UDA Yr Unol Daleithiau sydd dan sylw ac mae Steffan Rhodri yn ymweld ? siop sy'n gwerthu siocledi moethus sy'n cynnwys halen o Ynys M?n. Rhodri Steffan follows Welsh produce to America. [SL] 
12:30Aled Jones: Fy Nhaith Glasurol Cyfres yng nghwmni Aled Jones sy'n canolbwyntio ar gerddoriaeth glasurol a'r lleoedd a ysbrydolodd y cyfansoddwyr mawr. A series presented by Aled Jones focusing on classical music. [SL] 
13:00Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. [SL] 
13:30Wil ac Aeron: Taith Rwmania Mae Wil ac Aeron yn cyfnewid y fan am gwch ac yn gadael y tir mawr i dreulio amser gyda chriw o bysgotwyr ar afon y Danube. Wil and Aeron join a group of brothers who fish the Danube Delta. [SL] 
14:00Garddio a Mwy Bydd Iwan yn trawsnewid gardd Ysgol Gellionnen, gan adnewyddu ty gwydr go wahanol. Iwan will transform a garden in Gellionnen School and give a rather unusual greenhouse a makeover. [SL] 
14:30O'r Galon: Asperger a Ni Mae Syndrom Asperger yn rhan o'r sbectrwm Awtistiaeth a heno mae tri o bobl ifanc yn ystyried effaith y cyflwr ar eu bywydau. Three youngsters discuss how Asperger Syndrome affects them. [SL] 
15:00Gohebwyr: Jon Gower Jon Gower sy'n dilyn stori ryfeddol un Cymro sy'n arwr yn Ne Corea, ond yn enw anghyfarwydd i ni yma yng Nghymru. The story of protestant missionary Robert Jermain Thomas in South Korea. [SL] 
16:00Cymry'r Cant Rhaglen sy'n bwrw golwg yn ?l dros fywydau tair menyw sydd dros gant oed gan holi beth ydy'r gyfrinach y tu ?l i fywyd hir a hapus. The lives of three women who are over 100 years old. [SL] 
16:253 Lle: Cleif Harpwood Cawn gwmni'r cyfarwyddwr a'r cerddor Cleif Harpwood yr wythnos hon. Cleif Harpwood takes us to Pontrhydyfen in the Amman Valley, the Urdd camp in Llangrannog and Theatr Felinfach. [SL] 
16:50Rowliodd Lowri Rhaglen yn edrych ar y phenomenon o beidio ? gallu dweud y llythyren 'r' yn iawn. Programme about the difficulty some people have pronouncing the letter 'r' and the reasons for this. [SL] 
17:15Clwb Rygbi: Gleision v Gweilch Ar Ddydd y Farn, y Gleision yn erbyn y Gweilch yn fyw o Stadiwm Principality. Live coverage of Blues v Ospreys on Judgement Day from the Principality Stadium. K/O 5.35. English commentary. 
19:45Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon. Weekend news and sport. 
20:00Noson Lawen Ymunwch ?'r criw o dref hynafol Pontypridd mewn rhaglen o 2006. Music and entertainment from Pontypridd with Glan Davies, Dafydd Iwan, Meibion Penybont a'r Cylch Choir and Don Davies. 
21:00Fferm Ffactor: Selebs Mae Fferm Ffactor yn ?l, ac am y tro cynta' erioed mae 'na dimau o selebs yn cystadlu mewn tasgau amaethyddol. For first time ever teams of celebrities are let loose on the farm! 
22:00Seiclo: La Fl?che Wallonne Uchafbwyntiau'r ras feics enwog yng Ngwlad Belg, La Fl?che Wallone. Highlights of the famous Belgian bike race, La Fl?che Wallone. 
22:30Elis James: Cic Lan yr Archif Cyfres gomedi. Y digrifwr Elis James sy'n edrych 'n?l trwy hanner canrif o archif ffilm a theledu Cymru. New comedy series. Elis James looks through fifty years of Welsh film and TV archive. 
23:00Standyp: Gwerthu Allan Bydd Dan Thomas a Steffan Alun yn ein diddanu gyda'u hiwmor unigryw. Dan Thomas introduces an interesting concept and Steffan Alun explains how he started a war with Swansea City Council. 
23:30Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
00:05..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:30Teleshopping Home Shopping. 
02:00..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Hafod Haul Mae Owi'r ddafad wedi penderfynu ei fod am fyw yn y ty. Ond tybed sut noson o gwsg gaiff Owi yn y lolfa? Owi the sheep has decided he wants to live in the house. Will he sleep well there?