This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday

Listings for S4c on Monday, October 23 2017

06:00Hafod Haul Mae gan Hilda'r hwyaden broblem achos mae'r hwyaid bach yn gwrthod nofio yn y llyn. Hilda the duck has a problem because her ducklings refuse to swim in the lake. 
06:15Chwedlau Tinga Tinga Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw, cawn glywed pam mae Parot yn wael am gadw cyfrinach. Today, we find out why Parrot can't keep a secret. 
06:30Blero yn Mynd i Ocido Mae Blero wrth ei fodd efo balwns o bob lliw a llun, ac mae o am gael gwybod pam eu bod yn hedfan ymhell, bell i'r awyr. Blero wants to know what makes balloons float up high into the sky. 
06:40Sam T?n Mae Jams a Sara yn gystadleuol iawn ac yn achosi helbul wrth fynd am dro. Jams and Sara are very competitive, and cause trouble on a nature trail. 
06:55Meripwsan Mae Oden yn gollwng casgliad botymau Eryn yn y patsh tatws ond daw Meripwsan a Cwacadeil draw i'w sortio. Meripwsan and Cwacadeil sort out Eryn's button collection. 
07:00New: Asra Plant o Ysgol Crud y Werin, Aberdaron sy'n cystadlu heddiw i ennill s?r. Youngsters from Ysgol Crud y Werin, Aberdaron compete today to win stars and more power. 
07:15Twm Tisian Mae'n rhaid bod yn ofalus iawn wrth estyn am y jar bisgedi oddi ar y silff uchaf, ond dydi hynny ddim yn anodd i Twm! Twm wants to reach the biscuit jar on the top shelf but it's very hard! 
07:25Digbi Draig Mae Digbi'n gadael p?r o adenydd i hedfan o dy Betsi ar ddamwain. Digbi accidentally lets out a pair of Betsi's wings and decides to get them back before she finds out. 
07:35Dwylo'r Enfys Heddiw, mae'r ddau arwr yn glanio yn yr Eglwys Newydd ac yn mynd i chwilio am Owen. Today we land in Whitchurch, Cardiff and go to look for Owen who loves music. [SL] 
07:50Sara a Cwac Heddiw mae Cwac yn penderfynu ei fod yn bengwin, ac mae Sara yn mynd ag o i'r sw. Today Cwac decides he wants to be a penguin and Sara takes him to the zoo. 
08:00Octonots Pan fydd pethau pwysig yn diflannu o'r llong, mae'r Octonots yn chwilio am y lleidr ac yna'n darganfod mai Cuddliw'r Cranc sy'n eu dwyn. The Octonauts and the Decorator Crab. 
08:10Wmff Mae Wmff yn mynd allan gydag Wncwl Harri ar ddiwrnod gwyntog iawn, ac yn ceisio dal y gwynt! Wmff goes out with Wncwl Harri on a very windy day, and tries to catch the wind! 
08:20Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach yn cael benthyg pethau gwerthfawr ond yn ddamweiniol maen nhw'n mynd ar goll. The Little Princess has borrowed some precious things but accidentally loses them. 
08:35Y Teulu Mawr Cyfres gartwn i blant am deulu o eliffantod swnllyd. Cartoon series for young children about a family of lively elephants. 
08:45Marcaroni Cyfansoddwr caneuon gorau'r byd ydy Marcaroni ac ymhob rhaglen mae'n cyflwyno c?n newydd gyda'i ffrindiau. Marcaroni, the best composer of children's songs in the world. 
09:00Popi'r Gath Mae Owi'n drist oherwydd bod rhywun wedi dwyn ei lyfr. Owi Owl is upset that his book has gone missing, so the gang search for clues using a detective kit. 
09:10Stiw Does dim trydan i Stiw ac Elsi allu chwarae g?m gyfrifiadurol, felly mae'n rhaid meddwl am ffyrdd eraill o gael hwyl. Stiw and Elsi cannot play a computer game as there is no electricity. 
09:20Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae Mali a Ben yn mynd i lan y m?r ac mae Mali yn defnyddio ei phwerau hud - er bod Mistar Coblyn wedi dweud wrthi beidio. Mali joins Ben and his family on an elf trip to the seaside. 
09:35Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
09:45Bach a Mawr A all Bach a Mawr fod o gymorth i bryfyn t?n sydd ar goll? Will Bach and Mawr be able to help a firefly who is lost in the garden ? 
10:00Hafod Haul Mae Heti yn derbyn ffilm gan ei chwaer Doti, o anifeiliaid y sw, ac yn mynd ati i greu ffilm o anifeiliaid Hafod Haul. Heti decides to make a film about the farm animals at Hafod Haul. 
10:15Guto Gwningen Ar ?l i Benja fynd ar goll, mae Guto a Lili yn rhoi map iddo i'w helpu i ddod o hyd i'w ffordd adre. After Benja gets lost in the woods, Guto and Lili give him a map to find his way home. 
10:30Sam T?n Mae llong wedi colli ei llwyth yn y bae. A ship has shed its cargo in Pontypandy bay. Charlie warns James and Sarah to be careful, but James gets trapped in one of its crates. 
10:40Twt Mae'n ben-blwydd ar rywun yn yr harbwr heddiw, ond pwy? Someone is celebrating a birthday today but who? 
10:55Peppa Mae Peppa a George ar lan y mor gyda Nain a Taid Mochyn yn achub pysgodyn bach. Peppa and George are at the Seaside with Gran and Grandad Pig returning a little fish to the sea. 
11:00Asra Plant o Ysgol Bethel sy'n cystadlu heddiw. Primary school children from Ysgol Bethel compete today to win stars in this other-worldly series. 
11:15Ynys Broc M?r Lili Mae Lili'n dod o hyd i scarf m?r-leidr ar y traeth ac yn penderfynu chwilio am drysor ar Ynys Broc M?r. Lili finds a pirate's scarf on the beach and decides to search for treasure! 
11:20Digbi Draig Mae Betsi yn pledio ar Abel i adael iddi fynd ? pharsel i Digbi er mwyn ymddiheuro iddo. Betsi pleads with Abel to let her deliver Digbi's parcel so she can apologise to him. 
11:35Jen a Jim Pob Dim Mae Llew wedi cau'r caffi a mynd i'r jyngl i weld ei ffrindiau ond mae wedi drysu'r diwrnodau! Llew closes the caf? and sets off to the jungle to meet his friends but he's got the day wrong. 
11:50Sara a Cwac Mae Sara a Cwac yn darganfod si?p newydd, ac yn mynd ati i ffurfio Clwb arbennig iawn. Sara and Cwac discover a new shape, and decide to form a really special Club. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
12:05Heno Huw Fash sy'n ymweld ? Chlwb Swper i godi ymwybyddiaeth am gancr y fron a chyflwynydd Radio Cymru Geraint Lloyd yw'r gwestai. Huw Fash is at a Supper Club to raise awareness of Breast Cancer 
13:00Celwydd Noeth Y brawd a chwaer Eric Jones ac Anwen Pritchard o Ynys M?n a'r ffrindiau Ian Robets a Ruth Evans o Gaerdydd sy'n cystadlu. Competitors from Anglesey and Cardiff compete for the jackpot. 
13:30Byd o Liw Byddwn yn ymweld a chastell Caernarfon lle baentiodd John Brett olygfa banoramig o gadarnle'r Saeson. Darren Hughes and Rowena Edwards create their own interpretations of Caernarfon Castle. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C. S4C News. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
15:05Cerdded y Llinell Lille - Cambrai. Iolo Williams a Hywel Teifi Edwards sy'n cerdded ar hyd cadwyn ffosydd y Rhyfel Byd Cyntaf. Iolo Williams and Hywel Teifi Edwards walk along the trenches of the Great War. 
15:30Olion: Palu am Hanes Yr ail raglen o ddwy o Ddyffryn Conwy. Beth yw'r adeilad yma a phwy a'i hadeiladodd? A building has been discovered from Roman times. What is it and who built it? Can we unravel the mystery? 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ?l ysgol. Programmes for youngsters after school: Ynys Broc M?r Lili, Sam T?n, Digbi Draig, Guto Gwningen, Asra. 
17:00Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for young people. 
17:05New: Boom! Yn y rhaglen yma byddwn yn tricio'ch llygaid, yn gwneud i bethau hedfan ac yn adeiladu ceir robotig. In this episode we'll be tricking your eyes, making things fly and building robotic cars. 
17:15Fideo Fi Mae Gwion Llewelyn o'r grwp Villagers yn rhannu tips ar sut i chwarae'r drymiau. Gwion Llewelyn from the band 'Villagers' shares some tips on how to play the drums. 
17:35Sgorio Ymunwch ? Morgan Jones am holl gyffro a goliau'r penywthnos yn Uwch Gynghrair Cymru JD. Join Morgan Jones for all the weekend action in the JD Welsh Premier League. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
18:0504 Wal Yn y rhaglen hon o 2006, fe awn i fflat lle mae ffatri gaws o Oes Fictoria bellach yn ofod byw hudolus. A flat that used to be a Victorian cheese factory - now a bewitching loft apartment. 
18:30Adre: Roy Noble Heddiw, byddwn yn cael cip ar gartref y darlledwr Roy Noble. This week we'll be visiting the home of presenter Roy Noble. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
20:00Pobol y Cwm Pam mae Colin mor awyddus i gael dawnsio gyda Sheryl? Pwy sydd ar fai bod Mark wedi cael gwenwyn bwyd? Why is Colin so keen to dance with Sheryl? Who is to blame for Mark's food poisoning? 
20:25New: Garddio a Mwy Mae Sioned yn mwynhau sesiwn o gerfio pwmpen ar Yst?d Penarl?g yn y rhaglen olaf. Meinir plants hedging, Sioned does some pumpkin carving and Iwan learns about nut trees. Last in the series. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 a'r Tywydd. News and Weather at 9 o'clock. 
21:30New: Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Countryside and farming magazine. 
22:00Mike Phillips a'r Sirens Mae'r Sirens trwyddo i rownd gynderfynol y Pl?t yng Nghwpan Swalec. Ond, heb os, bydd y g?m nesaf yn un anodd iawn. The Sirens face a tough challenge in the semi-final of the Plate. 
22:30Y Dyn Gwyllt: Tri Thymor Yn rhaglen ola'r gyfres, bydd Carywn yn byw am 5 diwrnod yn ucheldir Eryri yn ystod y gaeaf. In the final programme Carwyn visits an area in the uplands of Snowdonia during the winter. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Do Re Mi Dona Ymunwch ? Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Pencae, Llandaf i ddysgu'r g?n Teithio. Youngsters from Ysgol Pencae, Cardiff, learn a song to perform.