This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday

Listings for S4c on Saturday, December 23 2017

06:00New: Cyw Rhaglenni i blant bach: Yr Ysgol, Guto Gwningen, Octonots, Peppa, Blero yn Mynd i Ociod, Halibalw, Loti Borloti, Olobobs, Da 'Di Dona, Rapsgaliwn. Programmes for youngsters at Christmas. 
08:00New: Stwnsh Sadwrn Rhaglenni gwych a digon o hwyl. Great programmes for the weekend: Y Brodyr Adrenalini, Y Dyfnfor, Tref a Tryst, Henri Helynt, Chwarter Call, Kung Fu Panda, Lois yn erbyn Anni. 
10:00Tywysogion: Owain Glyndwr Rhaglen o 2007 yn olrhain hanes Owain Glyndwr. The story of Owain Glyndwr, who risked everything when he revolted against English rule and proclaimed himself Prince of Wales in 1400. [SL] 
11:00Cerdded y Llinell Bydd Hywel Teifi Edwards a Iolo Williams yn ymweld ag ardaloedd Marne a Champagne. Iolo Williams and Hywel Teifi Edwards follow in the footsteps of Welsh soldiers during the First World War. [SL] 
11:30Parti Bwyd Beca Bydd Aled Samuel a Rhian Morgan yn ymuno Beca yn Wright's Food Emporium, Llanarthne. Beca is joined by Aled Samuel and Rhian Morgan in Wright's Food Emporium, Llanarthne. [SL] 
12:00Dawel Nos Rhaglen ddogfen am hanes y garol, ac am stori arbennig sy'n ymwneud milwyr o Gymru yn yr Ail Ryfel Byd. Tracing Welsh connections to the carol Silent Night dating from the Second World War [SL] 
12:30Nadolig Garddio a Mwy Mae'n Nadolig ym Mhont-y-Twr ac mae digonedd o waith i gadw Iwan, Sioned a Meinir yn brysur. Christmas ideas for decorations and gifts and a cranberry and walnut Welsh cake recipe. [SL] 
13:00Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Countryside and farming magazine. [SL] 
13:30Ar y Bysus Wrth i'r Nadolig agosu, mae Cwmni Cwm Taf a chwmni Midway, Crymych, wedi trefnu trip 'Twrci a Thinsel' i'r un dref ar yr un penwythnos! Christmas bus trips to Paignton! [SL] 
14:00Huw Edwards a Stori Cymry Llundain Byd masnach: o'r Porthmyn a Merched y Gerddi i'r llaethdai Cymreig. The 500 year history of the Welsh in London including their influence on trade and the growth in importance of the chapels [SL] 
15:00Antur Waunfawr Cyfres arbennig yn rhoi cip tu l i'r llenni ar fenter Antur Waunfawr. Series taking a look behind the scenes at the Antur Waunfawr enterprise. First shown in 2009. [SL] 
15:30Ceffylau Cymru Cawn olrhain hanes tri cheffyl gwahanol sy'n cael eu gwerthu yn ocsiwn merlod mynydd Fayre Oaks yn Llanelwedd. The fortunes of three different horses on sale at Fayre Oaks auction, Builth. [SL] 
16:00Jude Ciss: Y Wag ar Wyliau Mae'n dymor y parton haf ac mae Jude yn paratoi i gymdeithasu yng nghinio elusen crand ei ffrind. Jude chooses a dress which attracts a lot of attention for a charity dinner! [SL] 
16:30Tai Bach y Byd Ifor ap Glyn sy'n edrych ar hanes y ty bach ar draws y byd. Ifor ap Glyn lifts the lid on the worldwide history of the toilet. This week he visits 'The Golden Poo Awards' in London. [SL] 
17:00Rygbi: Pontypridd v Caerdydd Pontypridd yn erbyn Caerdydd wrth i'r ddau glwb gwrdd ar Heol Sardis. Live coverage of the Principality Premiership clash: Pontypridd v Cardiff. K/O, 5.15. English commentary available. 
19:20Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon. Weekend news and sport. 
19:30New: Carolau Llandudno 2017 Nia Roberts sy'n cyflwyno gwledd o gerddoriaeth Nadoligaidd o Venue Cymru. Christmas music with tenor Trystan Llyr Griffiths, vocal trio Sorela, pianist Llyr Williams & Cr Merched Sir Gr. 
20:30New: Noson Lawen Mari Lovgreen sy'n cyflwyno gwledd o adloniant Nadoligaidd gan blant a phobl ifanc Cymru. Mari Lovgreen presents an evening of Christmas entertainment by talented children and young adults. 
21:30Licyris Olsorts Cyfle i weld clasur o gomedi Nadoligaidd o'r archif. Classic comedy. The villagers get their timing wrong when they hold a party in the afternoon and the Nativity play in the evening. 
22:30Rhys a Meinir Ffilm ddogfen gerddorol sy'n ffrwyth dychymyg y cerddor Cian Ciarn, yn seiliedig ar chwedl Rhys a Meinir. Musical documentary based on the legend of the tragic love story, Rhys and Meinir. 
23:30Cnex Fersiwn animeiddiedig o Garol Nadolig Charles Dickens yng nghwmni cymeriadau Cnex. The Cnex cartoons appear as characters in Charles Dickens' Christmas Carol in an animated adaptation. 
00:00Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
00:35Teleshopping Home Shopping. 
02:05..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00New: Cyw Hafod Haul, Pingu, Octonots, Blero yn Mynd i Ocido, Halibalw, Digbi Draig, Jen a Jim, Nico Ng, Llan-ar-goll-en, Peppa, Deian a Loli a'r Gacen Nadolig, Penblwyddi Cyw, Tref a Tryst.