This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday

Listings for S4c on Wednesday, October 25 2017

06:00Yr Ysgol Dewch i gwrdd ? ffrindiau newydd yn Yr Ysgol. Mae'n amser chwarae, canu, dysgu a chreu! It's time to play, sing, learn and make with youngsters from two Welsh schools. New series. 
06:15Teulu Mewn Bacpac Taith dwy ferch a'u rhieni o gwmpas y byd. Series following Lili, Nel and their parents as they backpack around the world, experiencing the different countries in one great adventure. 
06:25Blero yn Mynd i Ocido Mae Capten Blero'n chwarae m?r-ladron ac yn ystyried pam bod yr hwyaden fach rwber yn arnofio yn hytrach na suddo. Captain Blero wonders why a rubber duck floats instead of sinking on water. 
06:40Sam T?n Mae Norman yn meddwl mai fe yw'r morwr gorau yn y byd! Mae'n mynd ? Dilys allan am dro yn ei gwch heb wrando ar rybudd Penny. Norman gets into trouble out in his boat with Dilys. 
06:50New: Nico N?g Dad sy'n llywio'r cwch ar y gamlas fel arfer ond mae Nico a gweddill y teulu braidd yn bryderus pan fydd angen mynd i fannu cul neu o amgylch corneli. Nico needs some help to steer the boat! 
07:00Deian a Loli wrth Droed yr Enfys Pan aiff Deian a Loli i chwilio am aur wrth droed yr enfys, maen nhw'n cwrdd ?'r cymeriad lliwgar ac anghofus, Pinc y Pync. Deian and Loli go in search of gold at the end of the rainbow. 
07:15New: Olobobs Mae Crensh wedi creu llyfrgell newydd ond does dim llawer o lyfrau ynddi. Crensh has started a library but there aren't many books in it! 
07:20Digbi Draig Mae Glenys Gas yn syrthio i mewn i drap roedd hi'n ei wneud ar gyfer Digbi. Glenys Gas falls into a tricksy-trap she was making for Digbi and can't climb out. 
07:35Gwdihw Heddiw bydd plant Ysgol Iolo Morgannwg yn cael ymwelwyr anhygoel iawn. Today the children at Ysgol Iolo Morgannwg meet some very unusual animals! 
07:50Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Yn y Safana poeth mae'n anodd dod o hyd i gysgod. Yno, mae Mwnci yn cwrdd ?'i ffrind Camel ac yn chwarae g?m. Camel teaches Monkey and the children how he gets up and down. 
08:00Octonots Pan fydd Morwlithen Lithrig yn diflannu o fewn yr Octopod, yr unig ffordd i'w hachub yw trwy adael i'r m?r orlifo i'r llong. The Octonauts and the Snot Sea Cucumber. 
08:10Wmff Mae Wmff a'i ffrindiau'n mesur pa mor fawr ydyn nhw ac yn ceisio chwarae bod yn oedolion. Wmff and friends measure themselves to see how big they are and then play at being grown-ups. 
08:20Y Dywysoges Fach Mae ffrindiau'r Dywysoges Fach yn meddwl ei bod yn rhy hen i gael dymi ond mae hi'n anghytuno. The Little Princess's friends think she is far too old for a dummy but she disagrees. 
08:35Y Teulu Mawr Cyfres gartwn i blant am deulu o eliffantod swnllyd. Cartoon series for young children about a family of lively elephants. 
08:45Yn yr Ardd Mae brech yr ieir wedi cyrraedd yr ardd. Our friends in the garden are ill with chicken pox. 
09:00Popi'r Gath Mae anrheg newydd Owi yn mynd ar goll felly mae Popi a'r criw yn mynd i chwilio am y cerflun. Owl has a new homemade, waving, wooden walrus but it disappears and the crew search for it. 
09:10Stiw Mae Stiw yn torri car rasio Steff yn ddamweiniol ac yn cyfadde' wrth ei ffrind beth sydd wedi digwydd. Stiw accidentally breaks Steff's red race car and is scared to tell him. 
09:20Ben a Mali a'u byd bach o hud Dewch i ymuno ? Ben a Mali yn eu byd bach o hud. Join Ben and Mali in their magical world. 
09:35Tomos a'i Ffrindiau Mae pob injan ar ynys Sodor wedi cynhyrfu gan fod Seren Arbennig am gael ei gosod yng ngorsaf Knapford. A Special Star is to be placed in Knapford Station to help make wishes come true. 
09:45Llan-ar-goll-en Mae Radli Migins y postmon yn aros am barsel a fydd yn ei helpu i wireddu ei freuddwyd i gael bod yn seren roc. Postman Radli Migins is waiting for a parcel to help him become a rock star. 
10:00Y Diwrnod Mawr Mae Albert yn hoffi chwarae golff ac mae ei ddiwrnod mawr yn cynnwys bod yn westai gwadd mewn pencampwriaeth golf enwog yng Nghasnewydd. Albert enjoys a big golfing day out in Newport. 
10:15Guto Gwningen Mae Nel Gynffon-wen wedi mynd i chwilio am ei ffrind newydd, y Llyg. When Nel Gynffon-wen leaves the burrow in search of her new friend, Guto must find his sister before Hen Ben does. 
10:30Sam T?n Mae'n ddiwrnod poeth ond nid yw Trefor yn fodlon cyfaeddef bod ei fws yn rhy hen i fynd fyny mynydd Pontypandy. It's a hot day and Trevor's bus catches fire! 
10:40Twt Mae Bethan yn penderfynu creu casgliad o rywbeth ond mae methu'n l?n ? phenderfynu beth i'w gasglu. Bethan decides to start up her own collection, but can't decide what to collect. 
10:50Nico N?g Mae Nico a'r teulu'n mynd am dro o gwmpas Llangollen ac, ar ?l cyrraedd pont dros y rheilffordd, maen nhw'n cynhyrfu'n l?n pan ddaw tr?n st?m i'r golwg. Nico and family see a steam train. 
11:00Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series. Plants come under the spotlight today. 
11:15Ti Fi a Cyw Plant sy'n rheoli'r gemau dysgu yn y gyfres hwyliog hon. Mae Morus yn dweud wrth Robin sut i blannu hadau. Morus tells Robin how to plant seeds. 
11:20Blero yn Mynd i Ocido Dydy pwmpenni Maer Oci ddim yn tyfu'n dda iawn, ond mae Blero a'i ffrindiau'n datrys y broblem. Mayor Oci's pumpkins don't seem to be growing - but a few wiggly worms may be able to help! 
11:35Cwm Teg Mae Megan a Gruffydd yn ymweld ? fferm Mali a'i thad i ddysgu mwy am fyd natur. Today's animation teaches children about life on the farm and how to care for nature. 
11:40Sbridiri Dewch i greu yng nghwmni'r cymeriad hoffus Twm Tisian a'i ffrind Lisa. Arts series for pre-school children in the company of the colourful character Twm Tisian and his friend Lisa. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
12:05Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
12:30Garddio a Mwy Mae Sioned yn mwynhau sesiwn o gerfio pwmpen ar Yst?d Penarl?g yn y rhaglen olaf. Meinir plants hedging, Sioned does some pumpkin carving and Iwan learns about nut trees. Last in the series. 
13:00Antur Caradoc Mewn rhaglen o 1998 cawn ddilyn ymgais Caradoc Jones i ddringo'r Naranjo de Bulnes neu'r Picu yng Ngwald y Basg. Caradoc Jones tries to conquer the Naranjo de Bulnes in the Basque country. 
13:30Angell yn India Daw taith Beth Angell i ddatgelu'r India fodern i ben gyda golwg ar ddyfodol y wlad yn yr economi byd eang. Beth Angell's journey ends with a look at India's future. First shown in 2009. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C. S4C News. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
15:05Drwy Galon Cymru Yn y rhaglen hon o 1994, byddwn yn teithio'n ?l i oes y trenau st?m gyda'r cyn-yrrwr Glan Rowlands. In this 1994 documentary, we go on a steam train journey from Swansea to Shrewsbury. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ?l ysgol. Programmes for youngsters after school: Olobobs, Nico N?g, Y Diwrnod Mawr, Digbi Draig, Gwdihw. 
17:00Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for young people. 
17:05New: Y Dyfnfor Er mwyn dod o hyd i ddarn o'r Ephemycron dirgel, rhaid i'r teulu Nekton ymladd trobyllau a bwystfilod enfawr. The Nektons go in search of a piece of the mysterious Ephemychron. 
17:25Ni Di Ni Mae criw NiDiNi yn s?n am eu hamser hamdden. The NiDiNi gang talk about their hobbies. 
17:30New: Llond Ceg - Mwy o Gega! Yn rhaglen ola'r gyfres byddwn yn trafod stereoteipiau a sut mae derbyn gwahaniaethau. In the final episode, we'll be discussing stereotypes and how to accept differences. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
18:0504Wal Bydd Aled Samuel yn ymweld ? chartref yr awdures a'r cyflwynydd teledu, Manon Eames, sydd ? golygfeydd godidog dros Fae Abertawe. A visit to the home of Manon Eames in Swansea in 2005. 
18:30Celwydd Noeth Y brawd a chwaer Eric Jones ac Anwen Pritchard o Ynys M?n a'r ffrindiau Ian Roberts a Ruth Evans o Gaerdydd sy'n cystadlu. Competitors from Anglesey and Cardiff compete for the jackpot. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
20:00Pobol y Cwm A all Tyler ymdopi ? gweithio a magu Greta? Mae'r Oergell Gymunedol yn agor yn swyddogol ond ble mae'r bwyd i gyd? Can Tyler manage to hold down his job and look after Greta? 
20:25New: Mike Phillips a'r Sirens Mae Mike yn galw ar Robin McBryde i gryfhau'r sgrymiau ac mae Elinor Snowsill yn ceisio gwella diet y merched. Robin McBryde tries to strengthen the scrums & Elinor Snowsill advises on diet. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 a'r Tywydd. News and Weather at 9 o'clock. 
21:30New: Perthyn Yr wythnos hon byddwn yn cyfarfod teulu'r cwmni iogwrt, Llaeth y Llan'. This week we travel to Llannefydd to meet the family behind the successful yoghurt company 'Llaeth y Llan'. 
22:00Rygbi Pawb Yr uchafbwyntiau a'r newyddion diweddaraf o'r byd rygbi ieuenctid yng Nghymru. Weekly rugby magazine featuring Coleg Sir G?r in action against Coleg y Cymoedd. 
22:45Dylan ar Daith Dylan Iorwerth sy'n ymweld ? phentre' bychan yn Yr Eidal ar gyfer agor amgueddfa i goffau Benjamin Piercy. Dylan Iorwerth finds out why a Welsh engineer made history in Sardinia. 
23:50..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Do Re Mi Dona Ymunwch ? Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn, wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Bro Si?n Cwilt, Ceredigion i ddysgu'r g?n Y Fferm. Youngsters from Ysgol Bro Si?n Cwilt learn a song.