This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday

Listings for S4c on Thursday, December 21 2017

06:00Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a Ned Nodyn wrth iddynt osod sialens i griw o Ysgol Pencae, Llandaf. Join Dona Direidi and Ned Nodyn as they challenge kids from Ysgol Pencae Llandaff to learn a song. 
06:15Abadas Mae'r Abadas wedi adeiladu ffau yn y ty i'w cadw'n sych rhag glaw papur Seren. Mae gan air heddiw rywbeth i'w wneud chadw'n sych. Today's word has something to do with keeping dry. 
06:30Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancin in this Christmas edition. 
06:40Sam Tn Mae hi wedi bod yn bwrw eira ym Mhontypandy ac mae'r papur lleol yn chwilio am y llun gorau o'r eira. It's been snowing in Pontypandy and the local newspaper is looking for photos. 
06:50Bing Mae Bing yn adeiladu ty gyda chlustogau ac mae Coco yn penderfynu ei bod yn gyfle da i chwarae Blaidd Mawr Cas gyda Swla a Charli. Bing and Coco play Big Bad Wolf with Swla and Charli. 
07:00Meic y Marchog Mae'n noswyl Nadolig, a does 'na ddim anrheg gan Sin Corn i Meic. Meic doesn't think he has a Christmas present so vows to get back on Santa's nice list. 
07:10New: TiPiNi Cawn ymuno 'r criw am fwy o hwyl a chwerthin yng Nghastell-nedd heddiw. In today's programme we join the crew for more fun in Neath. 
07:25Boj Mae Daniel a Carwyn am i Boj chwarae gyda nhw ond nid y llall. Daniel and Carwyn both want Boj to play with them and not the other. How can they solve the problem? 
07:40Y Crads Bach Mae'n dymor yr hydref a dim ond un peth sydd ar feddwl y crads bach - casglu digon o fwyd ar gyfer y gaeaf oer. It's a cold autumn day and the ants are busy collecting food for the winter. 
07:45Igam Ogam Dydy Igam Ogam ddim yn gallu cysgu, felly rhaid i bawb arall fod ar ddihun hefyd! Igam Ogam can't sleep so neither can anyone else. 
08:00Octonots Mae tipyn o dasg yn wynebu'r Octonots wrth iddynt warchod Siarc Melyn pengaled sydd wedi brifo'i drwyn ac sy'n methu dod o hyd i'r ffordd adre'. The Octonauts and the Lost Lemon Shark. 
08:10Cyw a'r Bocs Arbennig Ymunwch Cyw a'i ffrindiau wrth iddyn nhw fynd ar antur mewn bocs arbennig iawn. Matthew Rhys tells the story of what happens when Cyw and friends go on an adventure in a very special box. 
08:15Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach eisiau dechrau casgliad o rhyw fath, ond beth all hi gasglu? The Little Princess wants to start a collection, but a collection of what? 
08:30Tili a'i ffrindiau Mae Tincial wrth ei fodd efo'r gell gawod eira ac yn ysu i weld eira go iawn. Tincial loves the Toy Snow globe but he can't wait to see the real snow. 
08:40Twt Mae pawb yn aros yn eiddgar am y goeden Nadolig ond gyda'r harbwr wedi rhewi'n gorn a fydd yn cyrraedd cyn bore dydd Nadolig? It's Christmas Eve but will the tree arrive in time? 
08:55Nodi Mae holl waith tacluso Whiz yn anfon y Coblynnod o'u co'! Whiz drives the Goblins potty with his tidying. 
09:05Sbridiri Mae Twm a Lisa yn creu pelen eira brydferth, ac yn mwynhau creu iglw a phlu eira yng nghwmni plant Ysgol y Babanod Abergwaun. Twm and Lisa create a snow globe and an igloo. 
09:25Bobi Jac Mae Bobi Jac a Pengw Gwyn yn mwynhau bod yn ddoniol yn yr eira. Bobi Jac and Pengw Gwyn go on a snowy adventure and enjoy being funny. 
09:35Cei Bach Mae hi'n Noswyl y Nadolig yng Nghei Bach, ac mae Mari wrthi'n brysur yn paratoi parti arbennig. It's Christmas Eve, and Mari is working hard in order to prepare a special party. 
10:00Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a Ned Nodyn wrth iddynt osod sialens i griw o Ysgol Pont y Brenin, Gorseinon. Dona Direidi and Ned Nodyn set a song challenge to kids at Ysgol Pont y Brenin Gorseinon. 
10:15Abadas Mae'r Abadas yn gwib-gartio yn yr ardd pan ddaw Ben ar eu traws. After racing their go-carts in the garden, Ela, Hari and Seren play the word game with Ben. But who will search for the word? 
10:25Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
10:35Sam Tn Mae Sara a Jms yn cael mochyn cwta gan eu hwncl Sam Tn yn anrheg. Ond mae'n dianc! When Sara and Jms get a new pet guinea pig from their uncle, Fireman Sam, it escapes. 
10:45Bing Mae Bing eisiau teimlo hwyl y bendro ar y chwrligwgan felly mae Pando'n ei wthio'n gyflym iawn iawn. Bing wants to get dizzy on the roundybout so Pando pushes him superfast. 
10:55Meic y Marchog Mae Meic am amddiffyn Efa rhag peryglon ond y cyfan mae'n llwyddo i'w wneud ydy creu helynt i Mister Crawcyn. Meic wants to be Efa's Great Protector, but just gets Mr Crawcyn into trouble! 
11:10TiPiNi Hwyl yng nghwmni'r criw wrth iddynt gwrdd phlant yng Nghaerffili. Fun with the crew as they meet youngsters in Caerphilly. 
11:25Boj Mae Mrs Wwff yn mynd ati i greu ei chawl MAWR, ond mae un cynhwysyn ar goll - moron Mr Clipaclop. Mrs Wwff is making her Big Soup but is missing Mr Clipaclop's carrots - his crop has failed! 
11:40Y Crads Bach Dyw Bleddyn y Chwilen Blymio ddim yn hapus pan mae chwilen arall yn troi lan yn y llyn! All is not well under the lake when Bleddyn the Great Diving beetle finds he has competition. 
11:45Igam Ogam Mae Igam Ogam yn darganfod bod 'cusan fawr' yn gallu gwella popeth os ydy rhywun wedi brifo. Igam Ogam discovers that if you have a minor injury you can get someone to kiss it better. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
12:05Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
13:00Dolig Dudley Yn y rhaglen arbennig hon ar drothwy'r Nadolig, bydd Dudley yn dangos sut i baratoi ar gyfer y diwrnod mawr. Chef Dudley Newbery shows us how to prepare for family catering on Christmas Day. [SL] 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C. S4C News. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
15:05Wil ac Aeron - Gwlad y Ceirw Ymunwch Wil Hendreseifion ac Aeron Pughe wrth iddyn nhw adael bryniau Machynlleth i brofi antur deuluol yng Ngwlad y Ceirw. Fun in Norway as two Welsh farmers help with migrating reindeer. [SL] 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school: Peppa, TiPiNi, Octonots, Patrl Pawennau. 
17:00Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for young people. 
17:05New: Chwarter Call Digonedd o hwyl a chwerthin gyda 'Modlen a Mei', hysbysebion Nadoligaidd dwl a 'Jeremy Tail'. More fun and laughter with 'Modlen a Mei', some silly Christmas adverts and 'Jeremy Tail'. 
17:20Kung Fu Panda Mae Po yn gyrru Teigres o'i cho' gyda'i sgwrsio hurt tra bo'r ddau ar ymgyrch gyda'i gilydd. Po is driving Tigress nuts with his fanboy ways while they are on a mission together. 
17:45New: Fideo Fi Mwy o vlogs a syniadau di-ri ar gyfer gwyliau'r Nadolig a'r Flwyddyn Newydd. More web videos and vlogs for Christmas and the New Year. 
17:50Dim Byd Comedi anarchaidd yn dangos pigion o sianeli coll eich teledul! Channel hopping comedy. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
18:05Carol yr Wyl 2017 Cawn gwrdd 'r cystadleuwyr a chlywed pump o'r carolau ar y rhestr fer. A chance to hear the first five songs competing for the Carol of the Year competition for primary schools. 
18:30Y Salon Ar ddiwedd wythnos brysur, tybed faint o hwyl yr Wyl sydd gan gwsmeriaid Y Salon? At the end of a busy news week, are people feeling the festive cheer in Wales' hair salons? 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30Rownd a Rownd Mae hi'n ddiwrnod achos llys Kelvin ac mae teulu'r Ks o dan bwysau. It's the day of Kelvin's court hearing and the family are feeling the pressure. John and Sin have decisions to make. 
20:00Pobol y Cwm Pam bod Gwyneth mor hapus 'i hun? Mae Elgan yn benderfynol o wynebu ei orffennol. Why is Gwyneth so pleased with herself? Elgan is determined to face his past. 
20:25New: Cythrel Canu Robat Arwyn, Tara Bethan, Trystan Ellis-Morris a Heledd Cynwal fydd yn ymuno hwyl yr Wyl. A festive edition with guests Robat Arwyn, Tara Bethan, Trystan Ellis-Morris and Heledd Cynwal. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 a'r Tywydd. News and Weather at 9 o'clock. 
21:30New: Stand Yp: Phil Cooper Cyfres newydd o sioeau comedi byw: Phil Cooper o'r Rhondda sy'n mynd ni ar siwrnai bersonol wrth sn am ei berthynas Chymru a'r iaith Gymraeg. Stand up comedian Phil Cooper on stage. 
22:30New: Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
23:00Hen Blant Bach Mae arbrawf Hen Blant Bach wedi cyrraedd Blaenau Ffestiniog. Six young children spend time with older people in Blaenau. How will they react to the pensioners living with dementia? 
00:05Teleshopping Home Shopping. 
01:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Hafod Haul Mae'n ddiwrnod cynhaeafu'r gwair ar fferm Hafod Haul, ond mae Heti'n teimlo'n sl. It's the day to harvest the hay at Hafod Haul farm, but Heti is not feeling very well.