This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday

Listings for S4c on Monday, January 28 2019

06:00Hafod Haul Mae Ben yn teimlo'n ddigalon gan nad oes ganddo dalent arbennig. Ben is feeling sad that he has no special talent but then he dives deep into the water to get a lost bracelet. 
06:15Digbi Draig Mae Digbi yn poeni nad ydy e'n dda iawn am fod yn ddraig. Dydy e ddim yn gallu hedfan nac anadlu tn fel Gruffudd Goch. Digbi is worried he's no good at being a dragon. 
06:25Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
06:35Meic y Marchog Mae Sblash yn methu deall pam mae'n rhaid i Meic adael sachaid o dartenni jam wrth yr afon. Sblash ponders the mystery of Meic and the jam tarts left by the river. 
06:50Peppa Mae Caradog, crwban Doctor Bochdew, yn mynd yn sownd i fyny coeden ac mae'r gwasanaethau brys yn cael trafferth ei achub. Doctor Bochdew's pet tortoise gets stuck up a tree again. 
06:55Tili a'i ffrindiau Mae Tili yn penderfynu bod angen tynnu lluniau lliwgar i addurno ei hystafell. Tili's bedroom wall is bare, so she decides to draw colourful pictures to decorate it. 
07:10Jen a Jim Pob Dim Mae 'na swn rhyfedd iawn yn dod o'r gofod heddiw. Beth neu bwy sy'n gwneud y synau? There's strange noise in space today. Who or what is responsible? Join Jen and Jim Pob Dim to find out. 
07:25Bing Mae gan Bing ddigon o arian i brynu un peth yn siop Pajet ond mae'n ei chael hi'n anodd dewis beth i'w brynu. Bing has enough money to buy one thing in Pajet's shop. How will he choose? 
07:35Sblij a Sbloj Mae'r ddau ddireidus wrthi'n helpu yn y caffi, gan lwyddo i golli'r lythyren 'w' oddi ar y bwrdd du! The monsters manage to lose the letter 'w' from the coffee shop's blackboard! 
07:45Cacamwnci Mae Cacamwnci yn l gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Byddwch yn barod am lond bol o chwerthin! Join the crew for more funny and silly sketches! Be ready for a belly full of laughs! 
08:00Boj Dydy gwenyn Mr Clipaclop heb ddychwelyd yn l i'w cwch gwenyn. All Boj eu denu nhw nl? Mr Clipaclop's bees have not returned back to their hive. Can Boj get them back? 
08:15New: Jambori Dewch gyda Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau lliwgar - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae! Join Jam on a musical adventure with interesting sounds and pictures! 
08:25Twm Tisian Mae Twm Tisian yn bwyta ei ginio ger y llyn. Ond yr hwyaid, nid Twm sy'n cael llond bol o fwyd! Twm decides to eat his dinner by the lake. But it's the ducks, not Twm, who enjoy the feast. 
08:35Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae'r Brenin Rhi'n yn mwynhau gwylio adar gan ddefnyddio ei lyfr hud. King Rhi is bored and takes up the hobby of bird watching. Using his magic bird book, he spots a woodpecker in a tree. 
08:45Stiw Mae Pwyll yn cael bai ar gam ac yn gwrthod siarad efo Stiw nes ei fod o'n ymddiheuro. Pwyll is wrongly blamed for breaking Stiw's model aeroplane, and refuses to talk to Stiw. 
08:55Loti Borloti Ar ei ddiwrnod cyntaf mewn ysgol newydd mae Gwion yn hiraethu am ei ffrindiau a'i gyn ysgol. On his first day at a new school Gwion misses his old friends but Loti helps him feel at home. 
09:10Twt Pan ddaw Sasha'r llong danfor i'r harbwr, mae Twt wrth ei fodd. Sasha the Submarine has called to visit and Twt is delighted. Before long the firm friends are busy playing 'submarines '. 
09:20Ty Ml Mae Morgan yn clywed rhywbeth yn y Maes Chwarae, ac yn dysgu ei bod hi'n bwysig clywed y stori i gyd. Morgan hears something in the Playground and learns it's best to hear the whole story. 
09:30Wibli Sochyn y Mochyn Mae Wibli eisiau cyrraedd adref ar frys gan fod Tadcu Soch yn trefnu rhywbeth arbennig iddo. Wibli wants to get home to Tadcu Soch who has a special treat for him. 
09:45Sbarc Cyfres wyddoniaeth gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Thema'r rhaglen hon yw 'O Dan y Ddaear'. Today's theme is 'Under the Ground'. 
10:00Hafod Haul Mae'r ieir yn penderfynu chwarae tric ar Heti a Jaff, gan esgus bod yna lwynog yn y cwt ieir. The hens decide to play a trick on Heti and Jaff by pretending there is a fox in their pen. 
10:15Digbi Draig Pan mae Betsi yn ceisio rhoi dwr i'w choeden afalau, mae'r cwmwl glaw mae'n ei greu yn llwyddo i'w dal hi, Digbi a Cochyn yn uchel yn yr awyr. Betsi and the others get trapped by a cloud. 
10:25Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
10:35Meic y Marchog Mae Meic yn dysgu mai'r helpu ei hun sy'n bwysig, nid pwy sy'n gwneud hynny. Meic realises that actually helping whoever's in trouble is more important than who's doing it! 
10:50Peppa Mae Peppa a'i theulu yn ymweld Dinas y Tatws, parc newydd sydd thema llysiau. Peppa and her family visit Dinas y Tatws, a new park with a vegetable theme. 
10:55Tili a'i ffrindiau Mae Tili yn dyfeiso gm cadw'n dawel i gael llonydd i ddarllen, ond mae 'r ffrindiau yn dal i fod yn dawel ar l iddi orffen ei llyfr! Tili devises a Silent Game so she can have some peace. 
11:10Jen a Jim Pob Dim Mae Jen a'r llong danfor yn ei chael hi'n anodd dilyn cyfarwyddiadau. Jen and the Submarine are having difficulty understanding directions. Can Jim & Capten Carys help them learn the basics? 
11:25Bing Mae Bing a Fflop yn darganfod dant y llew gwyn, gwlanog yn y parc. Bing and Fflop find a patch of fluffy white dandelions in the park. 
11:35Sblij a Sbloj Mae'r ddau ddireidus wrthi'n paratoi te parti, gan lwyddo i golli'r 'p' oddi ar y cacenni pen-blwydd! The monsters manage to lose the letter 'p' from the birthday cake! 
11:45Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jcs a chymeriadau dwl iawn! Plenty of laughs in this comedy for pre-school children, full of sketches, jokes and fun! 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Y Llyfrgell Y rhaglen olaf, ac awn ar drywydd rhai o eiriau mwyaf arwyddocaol a lefarwyd neu a ysgrifennwyd yn y Gymraeg, yn y Llyfrgell Gen. Last in series, and a last look inside the National Library. [SL] 
12:30Casa Dudley Mae'r chwech yn cael bore braf yn y ffatri jamon a'r siop selsig, ond beth sydd gan Dudley ar eu cyfer nl yn y Casa? What has Dudley got planned for them back in the Casa after a day out? 
13:30Ward Plant Dr Tomos sy'n gofalu am y cleifion bach heddiw. Gynt o'r band Y Bandana, mae e bellach yn hyfforddi i fod yn ddoctor teulu. A former Welsh rock star turned doctor is on the ward today. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Aur: Porc Peis Bach Yn y bennod hon mae taid Mortimer yn marw ac mae Kenneth yn dechrau busnes yn trefnu angladdau i anifeiliaid. Mortimer's grandfather dies and Kenneth starts a funeral business for animals. 
15:30Aur: Crwydro Dr Olwen Williams sy'n ymuno ag Iolo Williams am daith gerdded ar hyd Taith Raeadr Abergwyngregyn. Dr Olwen Williams walks along the waterfall path at Abergwyngregyn with Iolo Williams. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Ci Da Yn y bennod yma, bydd Dafydd yn Eryri i weld cwn achub ar y mynydd wrth eu gwaith a byddwn yn cwrdd phedwar ci mynydd Bernese. Dafydd is in Snowdonia with the mountain rescue dogs. 
17:25Dennis a Dannedd Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Dennis the Menace a'i gi, Dannedd. Animation featuring the Beano character Dennis the Menace and his dog. 
17:35Sgorio Holl gyffro Cwpan Cymru JD sydd dan sylw'r wythnos hon, wrth i gamerau Sgorio ddod ag uchafbwyntiau o bob un o wyth gm y bedwaredd rownd. It's JD Welsh Cup action all the way this week! 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Priodas Pum Mil Y tro hwn, mae Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford yn helpu teulu a ffrindiau Sophie a James o Niwbwrch. Trystan Ellis-Morris and Emma Walford help organise Sophie and James's wedding. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
20:00Pobol y Cwm Cyfres sebon wedi'i lleoli mewn pentref o'r enw Cwmderi. Popular soap series set in the fictional village of Cwmderi. 
20:25New: Pobl a'u Gerddi Aled sy'n edmygu gerddi Stifyn Parri a David Parry-Steer yng Nghaerdydd, Huw Richards yn Nhregaron a Richard a Sally Morris yn Aberhonddu. A look at gardens in Cardiff, Tregaron & Brecon. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. 
22:05Clwb Rygbi: Glasgow v Gweilch Cyfle i weld gem rygbi PRO14 a chwaraewyd rhwng Glasgow a'r Gweilch yn Stadiwm Scotstoun, Glasgow. A chance to see the PRO14 game played between Glasgow and the Ospreys at Scotstoun Stadium. 
23:50..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Asra Bydd plant o Ysgol Saron, Rhydaman yn ymweld ag Asra yr wythnos hon. Children from Ysgol Saron, Ammanford visit Asra this week.