This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday

Listings for S4c on Sunday, May 26 2019

06:00Peppa Yn dilyn trip i lecyn mynyddig hardd, mae Dadi Mochyn yn colli goriadau'r car lawr draen dwfn. After a trip to a mountain beauty spot, Dadi Mochyn loses the car keys down a deep drain. 
06:05a b c Ymunwch yn yr hwyl wrth i Gareth dderbyn gwahoddiad i fynd i ddawnsio mewn disgo ym mhennod heddiw o abc. Join the fun as Gareth receives an invitation to a disco in today's episode of abc. 
06:20Wibli Sochyn y Mochyn Mae Wibli, Soch Mawr a Gwich Bach yn cymysgu dwr a baw i greu cacennau mwd perffaith. Wibli, Soch Mawr and Gwich Bach mix mud and water to make perfect mud pies. 
06:30Y Dywysoges Fach Pan enillodd y Dywysoges Fach ei gm gyntaf o nadroedd ac ysgolion mae hi wrth ei bodd ac eisiau curo pawb. The Little Princess wins a game of snakes and ladders and wants to win again! 
06:40Jen a Jim Pob Dim Mae Jen yn edrych ymlaen at chwarae gm o bl-droed gyda Jim. Jen is looking forward to playing a game of football with Jim but they need to create two goals exactly the same size. 
06:55Patrl Pawennau Mae cinio Twrchyn yn diflannu, wedyn mae bocs bwyd Jc yn mynd ar goll! Oes yna ysbryd?! First Twrchyn's lunch disappears, then Jc's lunchbox walks away! Could it be a ghost?! 
07:10Yn yr Ardd Mae hi'n ddiwrnod mabolgamapau yn yr ardd heddiw. It's sports day in the garden today. 
07:25Digbi Draig Mae Digbi'n dda am chwarae triciau ar ei ffrindiau ar Ddydd Ffwl Pen Cyll. Ond a fydd ei ffrindiau'n gallu chwarae tric yn l ar Digbi? Can Digbi's friends trick him on Fool's Day? 
07:40Ahoi! Heddiw, mr-ladron o Ysgol Y Ffin sy'n ymuno Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec. Today, pirates from Ysgol Y Ffin join Ben Dant and Cadi to challenge the smelly Capten Cnec. 
07:55Chwedlau Tinga Tinga Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Colourful stories from Africa about the animals of the world. Today we find out why Meerkat is always on the lookout. 
08:05Sbridiri Mae Twm a Lisa yn dathlu penblwydd Twm ac yn mwynhau'r dathlu yng nghwmni plant Ysgol Penparc. Twm and Lisa celebrate Twm's birthday and have a party with children from Ysgol Penparc. 
08:25Henri Helynt Mae'r teulu'n penderfynu byw bywyd gwyrdd - ond nid os caiff Henri ei ffordd! The family decides to go 'green' - but not if Henri has his way! 
08:35Sbarc Thema'r rhaglen hon yw ailgylchu. A science series with Tudur Phillips and his two friends, Sbarc the scientist and Nef the Nature Detective. The theme of this programme is recycling. 
08:50New: Penblwyddi Cyw Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebrating your birthday, you may be lucky enough to see your photo on today's Cyw! 
08:55New: Pen-blwydd Pwy? Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio ar gyfer plant bach. Entertaining and educational animated series for nursery school children. 
09:00Iolo Williams ar y Barrier Reef Bydd Iolo'n teithio i Ynys Lizard i ddeifio gyda siarcod cyn teithio i Ynys Magnetic i gwrdd choalas gwyllt. Iolo dives with sharks off Lizard Island & sees wild koalas on Magnetic Island. 
10:00Mynyddoedd y Byd Jason Mohammad sy'n crwydro'r Swistir mewn car, trn, lifft-sgo a hofrennydd i weld effaith y byd cyfoes ar yr Alpau. Jason Mohammad learns how the contemporary world impacts on the Alps. 
11:00Rownd a Rownd Mae diwrnod cyntaf y cyfweliadau i fod yn bennaeth yr ysgol wedi cyrraedd a Mathew yn hyderus yn ei allu a'i brofiad - tan i bethau ddechrau mynd o'i le iddo. Thingsgo wrong for Mathew. 
11:30Rownd a Rownd Er gwaethaf ymdrechion Sophie, nid yw ei bos yn fodlon derbyn ei hymddiheuriad. Despite Sophie's efforts, her boss is not willing to accept her apology. 
11:55Chwedloni Stori unigryw gan Meic a gawn ni y tro hwn. It's Meic who has the chance to tell his own, unique story this time. 
12:00New: Yr Wythnos Alexandra Humphreys fydd yn edrych yn l ar rai o straeon newyddion yr wythnos. Alexandra Humphreys looks back at some of the news stories from the past week. 
12:30Y Sioe Fwyd Cyfres sy'n cyfuno coginio, blasu bwyd a sgwrsio. Yn ymuno nhw yn y rhaglen hon, mi fydd yr actores Tara Bethan. Joining them in this episode will be actor Tara Bethan. 
13:00Dechrau Canu Dechrau Canmol Y tro hwn: ni yn Wrecsam, tre fwyaf Cymru. Ryland sy'n cael hanes un o saith ryfeddod Cymru, Eglwys San Silyn; daw'r canu mawl o Rhosllannerchrugog. This time the singing comes from Wrexham. 
13:30Triathlon y Steelman Triathlon y Steelman yw'r ail ddigwyddiad yng nghyfres Welsh Triathlon Cymru, yn erbyn cefnlen eiconig Port Talbot. A course twice the distance of Round 1 against Port Talbot's backdrop. 
14:00Seiclo: Giro d'Italia: Cymal 15 Mae'r mynyddoedd uchel yn parhau heddiw ar gymal 15 o'r Giro d'Italia. The high mountains continue today on stage 15 of the Giro d'Italia. 
16:25Adre: Aneirin Karadog Y tro hwn, bydd Nia yn ymweld chartref y prifardd Aneirin Karadog. This week, Nia visits the home of celebrated poet Aneirin Karadog. 
16:55Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. 
17:25Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon y penwythnos. Weekend news and sport. 
17:35Pobol y Cwm Omnibws Cipolwg yn l dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi. Gydag isdeitlau Saesneg ar y sgrin. Omnibus edition looking back at events in Cwmderi village. With on-screen English subtitles. 
19:25New: Cyngerdd Yr Urdd Cyngerdd Agoriadol Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Caerdydd a'r Fro 2019 yn fyw o Ganolfan Mileniwm Cymru. Live opening Concert of the 2019 Cardiff and the Vale Urdd National Eisteddfod. 
21:00New: Un Bore Mercher Wrth i'r treial gyrraedd ei anterth mae Faith yn brwydro i atal Madlen rhag dystio; daw newyddion wrth Evan sy'n bygwth ysgwyd y teulu eto. Faith tries to prevent Madlen from testifying. 
22:00Seiclo: Giro d'Italia: 15: Uchafbwyntiau Uchafbwyntiau mae'r mynyddoedd uchel yn parhau heddiw ar gymal 15 o'r Giro d'Italia. Highlights: The high mountains continue today on stage 15 of the Giro d'Italia. 
22:30Y Byd ar Bedwar Y tro hwn: ymchwilio i honiadau bod polisi Llywodraeth Cymru o gynnal profion TB ar wartheg yn dinistrio diwydiant amaeth Cymru. A look at the Welsh Government's TB cattle testing policy. 
23:00Salem Rhaglen o 2014 yn dathlu 40 mlynedd ers i Endaf Emlyn ryddhau'r albwm thematig Salem. The 40th anniversary of the release of Endaf Emlyn's thematic interpretation of the painting Salem. 
00:05Teleshopping Home Shopping. 
01:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Peppa Pan mae hoff degan deinosor George yn colli ei gynffon, rhaid ymweld siop Mr Llwynog. When his favourite toy dinosaur loses its tail, George visits Mr Llwynog's Shop to find a new one.