This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday

Listings for S4c on Thursday, July 26 2018

06:00Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn yn ymweld fferm yn y bennod hon er mwyn darganfod sut mae gwln yn cael ei greu. Rapsgaliwn will be visiting a farm in this episode to discover how wool is made! 
06:15Blero yn Mynd i Ocido Mae Blero a'i ffrindiau yn cystadlu mewn ras yn Ocido. Blero and his friends enter a race in Ocido and the various vehicles speed off. But who has the power to win the mystery prize? 
06:25Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
06:35Popi'r Gath Mae Owi'n dod o hyd i fabi crwban sydd wedi colli ei fam. Owi finds a young turtle who has lost its mother. 
06:50Sam Tn Mae Jo a'i ferch Hana yn mynd am bicnic ar un o ddiwrnodau poethaf y flwyddyn. Ydy e'n syniad da cael barbeciw? It's a very hot day. Is it a good idea for Jo and Hana to have a barbeque? 
07:00Octonots Mae'r Octonots yn ceisio achub ffrind Ira, Crwban Lledrgefn y Mr, sydd wedi'i ddal mewn cerrynt cyflym sy'n ei dynnu i mewn i drobwll. The Octonauts and the Giant Whirlpool. 
07:10Jen a Jim a'r Cywiadur Mae Jen a Jim wedi derbyn gwahoddiad gan griw Cyw i gael picnic ar y traeth. Cyw and friends have invited Jen and Jim for a picnic on the beach and they plan to do jigsaws with Jac-Do. 
07:25Dipdap Mae'r Llinell yn tynnu llun o ddraig. Mae Dipdap yn ceisio colli'r ddraig ond mae'n cadw i ail-ymddangos. The Line draws a dragon and Dipdap can't get rid of it! 
07:30New: Patrl Pawennau Mae cinio Twrchyn yn diflannu, wedyn mae bocs bwyd Jc yn mynd ar goll! Oes yna ysbryd?! First Twrchyn's lunch disappears, then Jc's lunchbox walks away! Could it be a ghost?! 
07:45Dwylo'r Enfys Mae Heulwen yn glanio yng Nghaerdydd ac yn chwilio am Gwern sy'n hoffi drymio. Join Heulwen as she lands in Cardiff and looks for Gwern. Gwern loves music and wants to be a drummer! [SL] 
08:00Syrcas Deithiol Dewi Mae gan Dewi declyn newydd i orffen y sioe. Dewi is excited about his brand new finale. 
08:10Holi Hana Problem Lee yw ei fod yn methu cael anrheg i'w fam ar Sul i Mamau. Ydy Hanna'n gallu helpu? Lee needs to get his mum a Mother's Day present. Can Hanna help him? 
08:20Boj Mae Tada yn mynd Boj, Carwyn a Mia am noswaith o wylio'r sr. Oes modd iddynt ddal un? Tada takes Boj, Carwyn and Mia for an evening of stargazing. Can they 'fish' for stars? 
08:35Abadas Mae gan Ben gm dda arall iddynt ei chwarae : 'gem y geiriau'. Tybed beth yw 'bwmerang' ac ym mhle gellir ei defnyddio? What's a boomerang and where would be the best place to throw one? 
08:45Twt Mae Bethan a Caleb yn chwarae gyda barcud. Tybed a fydd Twt yn gallu eu helpu? Bethan and Caleb are flying a kite. Will Twt have any success with the kite when he has a go? 
09:00New: Y Sioe 2018 Golwg ar y cystadlu gan gynnwys pencampwriaethau'r ceffylau. The competitions reach a climax. Who will win the Tom and Sprightly, Cuddy Supreme and the main horse championship of the Show? 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C. S4C News. 
12:05New: Y Sioe 2018 Mwy o gystadlu a digwyddiadau o Sioe Frenhinol Cymru 2018. More coverage of the final day of the Royal Welsh Show. English sound-track available. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C. S4C News. 
14:05New: Y Sioe 2018 Ymunwch 'r tm ar brynhawn olaf Sioe Frenhinol Cymru 2018. Join the team for the final afternoon of competitions from the Royal Welsh Show 2018. English sound-track available. 
17:00Larfa Mae Melyn yn ceisio gofalu am domato ac yn datblygu teimladau tuag at ei fwyd. Yellow strives to take care of a tomato on the windowsill and he develops feelings for his food. 
17:05Dennis a Dannedd Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Dennis the Menace a'i gi, Dannedd. Animation featuring the Beano character Dennis the Menace and his dog. 
17:15Chwarter Call Digonedd o hwyl a chwerthin gyda Golwgbocs, 'Rong Cyfeiriad a Newyddion Nawr! Plenty of fun and laughter with 'Rong Cyfeiriad, Golwgbocs and Newyddion Nawr! 
17:30Sbargo Rhaglen animeiddio fer. Short animation. 
17:35Kung Fu Panda Gan fod Po a'r Pump Ffyrnig yn cweryla'n barhaol, mae Shiffw'n penderfynu mynd nhw ar wibdaith drychinebus. With Po and the Furious Five always arguing, Shifu takes them away together. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:0504 Wal Cyfle arall i ymweld Denys ac Eirian Short yn Sir Benfro, Gwenllian Jones yng Nghaernarfon a Joy Brown yn Nefyn. Another chance to see homes in Pembrokeshire, Caernarfon & Pistyll, Nefyn. 
18:30Parti Bwyd Beca Cyfle arall i weld Beca yn Llandeilo yn paratoi gwledd i ferched y dref yn defnyddio ei hoff ddiod, gin. Beca uses her favourite spirit, gin, to prepare a feast for the ladies of Llandeilo. 
19:00New: Heno o'r Sioe Ymunwch 'r criw ar faes y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd wrth iddynt sgwrsio ag amryw o westeion. Join the crew at the Royal Welsh Show where they'll be talking to visitors & special guests. 
19:30Pobol y Cwm Mae Angharad yn penderfynu bod yr amser wedi dod i weithredu. Mae teulu Maes y Deri yn ffarwelio gydag aelod o'r teulu. The Maes y Deri clan bid farewell to one of the family. 
20:00New: Y Sioe 2018 Ifan Jones Evans sy'n cyflwyno uchafbwyntiau diwrnod olaf y cystadlu o'r Sioe Frenhinol yn Llanelwedd. Ifan Jones Evans presents highlights of the final day of the Royal Welsh Show. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30Codi Hwyl Mae John a Dilwyn anelu am Dingle, tref hyfryd yn llawn ymwelwyr a thrigolion sy'n siarad Gwyddeleg. Another chance to see John and Dilwyn set sail for Dingle as bad weather sets it. 
22:00Seiclo: Le Tour de France - 18 Uchafbwyntiau wrth i gymal 18 ddechrau yn Tri-Sur-Base. Highlights of Stage 18, starting from Tri-Sur-Base. Two small category 4 climbs early on, but we can expect a group sprint in Pau. 
22:30New: Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
23:00Y Sioe 2018 Ifan Jones Evans sy'n cyflwyno uchafbwyntiau diwrnod olaf y cystadlu o'r Sioe Frenhinol yn Llanelwedd. Ifan Jones Evans presents highlights of the final day of the Royal Welsh Show. 
00:05Teleshopping Home Shopping. 
01:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00TiPiNi Gyda help criw o ffrindiau o Ysgol Tonyrefail mae Kizzy a Kai yn dysgu sut mae'r pentre glofaol wedi troi hen bethau yn bethau newydd. Kizzy and Kai learn more about the town of Tonyrefail.