This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday

Listings for S4c on Sunday, October 22 2017

06:00Cyw Rhaglenn i blant: Hafod Haul, Twt, Dwylo'r Enfys, Sbridiri, Halibalw, Ysbyty Cyw Bach, Digbi Draig, Gwdihw, Nico N?g, Meic y Marchog, Sam T?n, Patr?l Pawennau, Y Diwrnod Mawr. 
08:50New: Penblwyddi Cyw Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebrating your birthday, perhaps you'll see your photo on today's Cyw! 
08:55New: Penblwydd Pwy? Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio. Entertaining and educational animated series for nursery school children. Who is celebrating their birthday today? 
09:00New: Dal Ati: Bore Da Golwg ar rai o eitemau diweddar y cyfresi Heno a Prynhawn Da sydd o ddiddordeb penodol i'r rhai sy'n dysgu Cymraeg. Items from Heno or Prynhawn Da of interest to Welsh learners. 
10:00New: Dal Ati Jamie McCoy o Norfolk fydd ar brofiad gwaith yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. Jamie McCoy from Norfolk is on work experience at St Fagans National Museum of History. Followed by Adre. 
11:00Rownd a Rownd Mae Iolo'n darganfod ei hun mewn twll heddiw, neu yn hytrach, gyda'i eiddo i gyd ar y palmant wedi i Llio gael llond bol. Iolo finds all his belongings on the pavement - Llio's had enough! 
11:30Rownd a Rownd Mae pethau'n dal yn sur rhwng Erin a Rhys ers y ddamwain ac mae Erin ar d?n isio gwneud rhywbeth i leddfu'r boen. Erin comes up with an idea to try to ease the tension between her and Rhys. 
11:55Calon: Dilys Griffiths Portread o 2012 0 Dilys Griffiths, Rhydaman, a sefydlodd y cwmni aromatherapi 'Balm Dinefwr'. A portrait from 2012 of aromatherapist Dilys Griffiths from Ammanford. 
12:00Dechrau Canu Dechrau Canmol Bydd Alwyn Humphreys yn ymweld ag Esgobaeth Llanelwy. Alwyn Humphreys visits the Diocese of St Asaph and meets Reverend Canon Dr Manon Ceridwen James and Reverend Canon Nia Wyn Morris. 
12:30Rygbi Pawb Yr uchafbwyntiau a'r newyddion diweddaraf o'r byd rygbi ieuenctid yng Nghymru. Weekly rugby magazine featuring highlights of Whitchurch High School against Gower College Swansea. 
13:15Ar Lafar Mae Ifor ap Glyn yn archwilio'r berthynas rhwng iaith a gwaith yng Nghwm Gwendraeth. Ifor ap Glyn is in the Gwendraeth Valley exploring the relationship between work and language. (2012) 
13:45Cegin Bryn Bydd Bryn Williams yn coginio gyda hen ffefryn, cig oen Cymreig. Bryn Williams cooks up an old favourite, Welsh lamb, and also offers tips for cooking mutton. 
14:10Cegin Bryn Y tro hwn mae Bryn Williams yn coginio gydag un o hoff gynhwysion y genedl - siocled. In this programme from 2012, chef Bryn Williams cooks with chocolate. 
14:35Mynyddoedd y Byd: Corea Stephen Evans sy'n mentro mas o Seoul i geisio deall pam bod yr uchelfannau mor agos at galonnau'r bobl. Stephen Evans asks why the mountains are so important to the citizens of South Korea. 
15:30Perthyn Cawn gyfarfod y canwr a'r amaethwr Trebor Edwards a'i wyrion. In this programme Trystan Ellis-Morris travels to Betws Gwerfyl Goch to meet farmer and tenor Trebor Edwards and his grandsons. 
16:00Codi Pac Yn Wrecsam yr wythnos hon bydd Geraint Hardy yn edrych ar weithgareddau difyr, llefydd i aros, llefydd i fwyta a llefydd i ymweld ? nhw. Geraint Hardy looks at things to do in Wrexham. 
16:30Ralio+ Bydd y criw yn edrych ymlaen at Rali Cymru GB yng nghwmni Pencampwr Rali Prydain 1996, Gwyndaf Evans. Looking forward to Wales Rally GB, with the 1996 British rally champion, Gwyndaf Evans. 
17:00Ffermio Golwg ar oblygiadau'r rheolau newydd i geisio gwaredu TB a chip ar sioe gerdd am gneifio! The implications of the new rules regarding TB and a preview of a musical about sheep shearing! 
17:30Pobol y Cwm Omnibws Cipolwg yn ?l dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi. A look back at events in the fictional village of Cwmderi over the past week. With on-screen English subtitles. 
19:20Newyddion Newyddion a'r tywydd. Daily news and weather. 
19:30New: Dechrau Canu Dechrau Canmol Gwawr Edwards sydd ar bererindod i Sir Benfro yng nghwmni Hefin Wyn. Gwawr Edwards is on a pilgrimage to Pembrokeshire with local historian Hefin Wyn and Sh?n Cothi performs in St David's. 
20:00New: Dylan ar Daith Mae rhaglen ola'r gyfres yn olrhain hanes Goronwy Rees - llenor, newyddiadurwr, milwr, academig ac efallai ysb?wr. Goronwy Rees - author, journalist, soldier, academic and possibly, spy. 
21:00New: Bang Caiff corff ei ddarganfod mewn coedwig sy'n mynd ?'r ymchwiliad i farwolaeth Stevie Rose i gyfeiriad newydd. A body is discovered in a forest and leads to a fresh twist in the investigation. 
22:00Y Byd ar Bedwar Byddwn ni'n teithio i ynysoedd Groeg i weld sefyllfa argyfyngus y ceiswyr lloches sydd wedi llwyddo i gyrraedd yno. A report from the Greek islands on the plight of asylum seekers. 
22:30Eldorado Yn y rhaglen hon o 1999, mae Iwan Llwyd a Twm Morys yn parhau ?'u taith trwy Dde America gan deithio o Beriw i Bolifia. Iwan Llwyd and Twm Morys travel from Peru to Bolivia in this 1999 doc. 
23:00Corff Cymru: Bywyd Yn yr ail raglen, byddwn yn canolbwyntio ar y camau pwysig sydd yn digwydd ym mywyd plentyn bach. Looking at the important steps which take place in the lives of toddlers as they develop. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Hafod Haul Mae gan Hilda'r hwyaden broblem achos mae'r hwyaid bach yn gwrthod nofio yn y llyn. Hilda the duck has a problem because her ducklings refuse to swim in the lake.