This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday

Listings for S4c on Monday, March 25 2019

06:00Bing Mae Bing a Swla yn mwynhau eu hunain gymaint fel nad ydyn nhw eisiau dweud hwyl fawr pan mae Ama yn dod i fynd Swla adref. Bing and Swla don't want to stop playing when Swla has to go home 
06:10Amser Maith Yn l Mae Ceti'n sal, ond fydd stori 'Amser Maith Maith yn l' Tadcu yn siwr o wneud iddi deimlo'n well. Ceti is sick but Grandad's 'Amser Maith Maith yn l' story should make her feel better. 
06:25Guto Gwningen Mae tad Lili yn penderfynu symud ei deulu o'r dyffryn, ond diolch i gynllun cyfrwys Guto mae'n ail feddwl. Lili's father decides to move the family out of the area but Guto changes his mind. 
06:40Cymylaubychain Mae'n boeth tu hwnt yn y nen heddiw. Byddai cawod o law yn ddefnyddiol iawn - petai'r Cymylaubychain yn gallu dod o hyd i rai! It's very hot today. Is there any rain about? 
06:50Dathlu 'Da Dona Ymunwch Dona Direidi wrth iddi gynnal parti pen-blwydd llawn hwyl. Heddiw, bydd Tesni yn cael parti pitsa gyda Tref y ci. Today, Tesni will be having a pizza party with Tref the dog. 
07:05Llan-ar-goll-en Cyfres gomedi feithrin yn dilyn hynt a helynt dau dditectif tra gwahanol. New comedy series for pre-school children following two rather strange detectives. Parcels present a mystery today. 
07:20Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Un bore dydy Mwnci ddim eisiau dihuno, ond mae un o'i ffrindiau'n pallu gadel iddo fynd nl i gysgu. Monkey finds out how the cockerel flaps his wings and crows in the morning. 
07:30Olobobs Mae hi'n ddiwrnod gwobrwyo ond mae Bobl a Tib yn genfigennus o wobr Lalw. At the forest Awards Day Tib and Bobl become jealous of Lalw's prize. 
07:35Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae Ben yn hyfforddi ar gyfer gemau'r coblynnod. Mae Mali'n awyddus i helpu ond dydy hi ddim yn cael defnyddio ei phwerau hud. Ben is in training for the elf games and Mali wants to join in. 
07:45Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series with Tudur Phillips and his two friends. 
08:00Amser Stori Heddiw, cawn stori am esgidiau newydd Jangl. Today's story is about Jangl's new shoes. 
08:05New: Jambori Ymunwch Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae! Join Jam on a musical adventure full of interesting sounds and pictures! 
08:15Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn yn ymweld chegin yn y bennod hon er mwyn darganfod sut mae creu toes chwarae. Rapsgaliwn will be finding out how to make his own playing dough in this week's episode. 
08:30Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
08:40Ysbyty Cyw Bach Mae gan Plwmp rywbeth yn styc i fyny ei drwnc. Oes modd ei helpu? Plwmp has something stuck in his trunk. What can be done to help him? 
08:55Stiw Er nad ydy Stiw'n ennill y gystadleuaeth Celf yn y Parc, mae Ceidwad y Parc am gael cadw'i waith gan fod y pili-palod yn ei hoffi gymaint! The butterflies love Stiw's artwork in the park. 
09:05Sblij a Sbloj Mae'r ddau ddireidus yn mynd am wyliau, gan lwyddo i golli darn o'r jig-so efo'r lythyren 'j' arno! Sblij and Sbloj go on holiday in a caravan - and somehow manage to loose the letter 'j'! 
09:15Boj Mae Tada yn mynd Boj, Carwyn a Mia am noswaith o wylio'r sr. Oes modd iddynt ddal un? Tada takes Boj, Carwyn and Mia for an evening of stargazing. Can they 'fish' for stars? 
09:30Meic y Marchog Mae Meic yn sylweddoli bod popeth yn haws o dderbyn ychydig o help gan eich ffrindiau. Meic has to learn that everything is easier when you accept a little help from your friends. 
09:45Asra Plant o Ysgol Dewi Sant, Llanelli sydd yn mynd i blaned Asra yr wythnos hon. Children from Ysgol Dewi Sant, Llanelli visit Asra this week. 
10:00Bing Mae Bing yn paratoi i fynd i dy Swla ond mae o'n tisian ac yn boeth. Bing is getting ready to go to Swla's house but he's all sneezy and hot. 
10:10Amser Maith Yn l Mae pawb ar Fferm Llwyn yr Eos yn brysur iawn, mae Dad wedi mynd i'r Mart, a mam yn paratoi swper. It's a busy day at Llwyn yr Eos Farm, and Dad has gone to the Mart! 
10:25Guto Gwningen Mae Mr Puw'n gadael ei fferm am y diwrnod, gan roi cyfle gwych i Guto ddwyn bwydydd o'i ardd. When Mr Puw goes away for the day, Guto can't wait to raid the garden. 
10:40Cymylaubychain Mae Baba Pinc wedi blino'n ln. Mae ganddi gymaint i'w wneud. A fydd yn llwyddo i gyflawni popeth? Will Baba Pinc be able to get everything done on this very busy day? 
10:50Dathlu 'Da Dona Ymunwch Dona Direidi wrth iddi gynnal parti pen-blwydd llawn gemau, hwyl, dawnsio a chanu. Today, Joshua will be having a fancy-dress party with Tara Tan Toc. 
11:05Llan-ar-goll-en Mae Dr Jim yn creu dyfais newydd sbon, camera hunlun, ond cyn iddo gael cyfle i ddangos sut mae'n gweithio, mae'r camera'n diflannu! Dr Jim's new selfie camera disappears. Where is it? 
11:20Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Mae Mwnci eisiau ennill cystadleuaeth fowlio eira ac mae'n darganfod mai'r Pengwyn yw un o'r piniau! Monkey has fun with Penguin in the snow. 
11:30Olobobs Mae Crensh wedi creu llyfrgell newydd ond does dim llawer o lyfrau ynddi. Crensh has started a library but there aren't many books in it! 
11:35Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae Ben a Mali'n chwarae'n braf gyda'i gilydd - ond dydy'r un ohonyn nhw'n hoffi colli! Ben and Mali are having fun playing together in the meadow. But neither of them likes losing. 
11:45Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series with Tudur Phillips and his two friends. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Becws Mae Beca'n paratoi danteithion i'w rhannu gyda ffrindiau gan gynnwys pwdin popcorn siocled. Beca prepares nibbles to share with friends from garlic monkey bread to chocolate popcorn pud! [SL] 
12:30Cr Cymru 2019 Ymunwch Heledd Cynwal a Morgan Jones yn Aberystwyth ar gyfer rownd gynderfynol y corau plant. A look at the children's voice category in this year's choral competition from Aberystwyth. 
13:30Ward Plant Clefydau heintus, tynnu dannedd di-ri a diwrnod trist wrth i un o'r nyrsys ffarwelio 'r ward plant. Infectious diseases, multiple teeth extractions and a tearful goodbye. Last in series. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Y Rhufeiniaid Rhun ap Iorwerth sy'n teithio'n l drwy'r canrifoedd i brofi cyffro ac arswyd grym milwrol y Rhufeiniaid. Rhun ap Iorwerth looks at the Roman conquest of Britain. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05New: Mwy o Stwnsh Sadwrn Cipolwg yn l dros rai o uchafbwyntiau rhaglen dydd Sadwrn. Relive some of the highlights of Saturday's programme. 
17:25Dennis a Dannedd Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Dennis the Menace a'i gi, Dannedd. Animation featuring the Beano character Dennis the Menace and his dog. 
17:35Sgorio Pigion gemau penwythnos Uwch Gynghrair Cymru JD a Chwpan Her Irn Bru; a chyffro holl gemau'r penwythnos yng nghwmni Morgan Jones. JD Welsh Premier League & Irn Bru Challenge Cup highlights. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Y Siambr Mae'r Deheuwyr yn herio'r Gogleddwyr yn Y Siambr yr wythnos hon, wrth i fechgyn Pen-y-Bont gystadlu yn erbyn tim rygbi merched o Gaernarfon. South take on North in this week's episode. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
20:00Pobol y Cwm Mae Tesni'n penderfynu ei bod hi am symud allan. A fydd Gerwyn yn difaru bod mor llym gyda hi? Tesni decides to move out. Will Gerwyn regret being so strict with her? 
20:25New: Helo Syrjeri Mae Dr.Tom yn trin dafad sydd mewn lle anffodus; hefyd trip i'r clinic therapi lleferydd a chlaf sydd dolur a chlefyd siwgwr. Dealing with an unwelcome wart, speech therapy and a wound. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30Ffermio: Gareth yn Seland Newydd Gareth Wyn Jones sy'n ceisio darganfod beth all ffermwr ucheldir Cymru ddysgu o ffermwyr Seland Newydd. Gareth Wyn Jones finds out what upland farmers in Wales could learn from New Zealand. 
22:30Sgorio Rhyngwladol: Cymru v Slofacia Gm ragbrofol Euro 2020 rhwng Cymru a Slofacia yn fyw o Stadiwm Dinas Caerdydd, cic gyntaf 2.00. Euro 2020 qualifier between Wales and Slovakia live from Cardiff City Stadium, kick-off 2.00. 
00:45Teleshopping Home Shopping. 
02:15..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Peppa Mae Bendigeidfran y babi yn rhy ifanc i siarad. Peppa sy'n ei ddysgu i ddweud ei air cyntaf. Baby Bendigeidfran is too young to talk, until Peppa teaches him his first word.