This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday

Listings for S4c on Thursday, November 21 2019

06:00Heulwen a Lleu Chwarae tywysogion a thywysogesau sy'n mynd bryd Heulwen a Lleu heddiw. In today's episode best friends Heulwen and Lleu play knights and princesses. 
06:10Straeon Ty Pen Mali Harries sy'n adrodd helyntion y Brenhinoedd a'r Breninesau a sut y cafodd y gwelydd eu gwasgaru ar hyd y mr. Mali Harries tells us how the countries were scattered across the sea. 
06:25Boj Mae Boj a'i ffrindiau yn gwneud trn gyda blychau i fynd Daniel a'i dedis ar daith o gwmpas y byd. Boj and friends make a train from boxes and take Daniel and his teddies around the world. 
06:40Oli Wyn Mae Oli Wyn wedi cyffroi gyda'r holl addurniadau Nadolig - pa gerbyd sydd ei angen i addurno canol trefi? Oli Wyn loves Christmas and wonders what vehicle is needed to decorate town centres. 
06:50Jen a Jim Pob Dim Mae Jen yn edrych ymlaen at chwarae gm o bl-droed gyda Jim. Jen is looking forward to playing a game of football with Jim but they need to create two goals exactly the same size. 
07:05New: Blociaurhif This is S4C 
07:10Rapsgaliwn Bob wythnos gyda chymorth ei ffrindiau bach aur a'i rap-lyfr hud fe fydd Rapsgaliwn yn datrys cyfres o bosau. Rapsgaliwn travels across Wales, rapping and dancing at every opportunity. 
07:25Stiw Mae'n ddiwrnod mawr gan fod Pwyll a Stiw'n gorfod mynd at y meddyg. Pwyll is sick and needs to go to the doctor. Stiw tries to find the terrified bird to calm him down! 
07:35Dwylo'r Enfys Mae Heulwen wedi dod o hyd i Katie ym Mangor, ac mae'r ddwy yn mynd i helpu'r heddlu heddiw. Heulwen finds Katie in Bangor and they go to help the police. [SL] 
07:50New: SION Y CHEF Cartwn am Sion y chef a'i anturiaethau bwyd. Cartoon about Sion the chef and his foodie adventures. 
08:00Sara a Cwac Mae Sara a Cwac yn ceisio dangos i Crwban sut i ddarganfod ei hoff fwyd, ond mae'n cymryd oes! Sara and Cwac are trying to help Crwban get to his favourite food, but it's a slow process. 
08:10Hafod Haul Mae'n ddiwrnod cneifio ar y fferm, ond mae Daloni'r ddafad yn ofn swn y peiriant. It's time for the sheep to be sheared, but one sheep, Daloni, is scared of the noise. Will she be sheared? 
08:25Guto Gwningen Mae criw o lygod yn credu bod Benja yn arwr, ac yn gofyn iddo fynd i nl eu pys sydd wedi cael eu dwyn. A band of mice mistake Benja for a hero and enlist him to retrieve their stolen peas. 
08:40Cacamwnci Mae Cacamwnci yn l gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Cacamwnci is back with more funny and silly sketches to make you laugh! 
08:55Octonots Mae'r Octonots ac ambell granc gwantan yn cael eu dal rhwng dwy garfan o anemoneau bygythiol sy'n brwydro dros eu tiriogaeth. The Octonauts and the Enemy Anemones. 
09:05Meripwsan Mae'n ddiwrnod Mabolgampau ond dydy Meripwsan ddim yn cael llawer o hwyl ar y cystadlu. It's Sports Day but Meripwsan can't choose an event. He loses every time, sliding and tripping! 
09:10Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn yn ymweld pherllan afalau er mwyn darganfod beth sy'n digwydd wrth wneud sudd afal. Rapsgaliwn will be visiting an orchard to find out how apples are turned into apple juice 
09:25Meic y Marchog Mae Chwit a Chwat yn gallu hedfan, diolch i hud Efa! Yn hytrach na dweud wrth y Frenhines mae Meic yn ceisio achub y cwn ei hun. Meic tries to rescue Chwit and Chwat without telling his mum. 
09:35Babi Ni Heddiw, mae'r teulu yn mynd ag Elis i nofio am y tro cyntaf erioed ac yn cael hwyl a sbri wrth sblasio yn y dwr. The family take Elis swimming for the first time and have a great time. 
09:45Gwdihw Mae yna lewod, ieir, armadillo a gwdihw ar y rhaglen heddiw. On today's programme, there are lions, chickens, armadillos and an owl! 
10:00Heulwen a Lleu Mae Heulwen a Lleu yn cwympo mas ond nid nhw yw'r unig rai. Mae'r anifeiliaid wrthi hefyd! Heulwen becomes annoyed with Lleu when he accidently knocks over her castle of stars 
10:10Straeon Ty Pen Dewch am dro i Gwmdistaw i gyfarfod Nain a Taid Tywydd gyda Tudur Owen. Join Tudur Owen as he meets the weather grandparents. Beware of the troubled skies as the Summer Fair approaches! 
10:25Boj Mae hi'n ddiwrnod Mabolgampau yn yr Hwylfan Hwyl. It's Sports Day and although Boj has never competed in anything like this before he accidently wins all the medals. 
10:40Oli Wyn Heddiw, mae Lewis a Doug am ddangos lori graen wrth ei waith. Today, Lewis and Doug show us a crane lorry at work. 
10:50Jen a Jim Pob Dim Mae Llew yn poeni. Adeiladodd gastell tywod hyfryd ar y traeth ond mae wedi diflannu! Llew is upset. He built a lovely sandcastle on the beach but it has disappeared! Where has it gone? 
11:05Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
11:10Rapsgaliwn Bob wythnos gyda chymorth ei ffrindiau bach aur a'i rap-lyfr hud fe fydd Rapsgaliwn yn datrys cyfres o bosau. Rapsgaliwn travels across Wales, rapping and dancing at every opportunity. 
11:25Stiw Er nad ydy Stiw'n ennill y gystadleuaeth Celf yn y Parc, mae Ceidwad y Parc am gael cadw'i waith gan fod y pili-palod yn ei hoffi gymaint! The butterflies love Stiw's artwork in the park. 
11:35Dwylo'r Enfys Mae Heulwen yn glanio yn Ysgol Pendalar ger Caernarfon heddiw ac yn chwilio am ffrind o'r enw Efi. Heulwen lands in Pendalar School near Caernarfon and is looking for a friend called Efi. [SL] 
11:50Sion y Chef Mae Sin yn trefnu noson gwisgo'n ffansi yn y bwyty. Sin organises a 'glam night' at the restaurant. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Caeau Cymru: Llithfaen Caeau a thirwedd godre mynydd Carnguwch, ger Llithfaen bydd lleoliad rhaglen ola'r gyfres. Last in series. Brychan visits fields near Lllithfaen uncovering old traditions and unusual stories [SL] 
12:30Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
13:30Gerddi Cymru Aled Samuel sy'n ymweld gardd Castell Picton yn Sir Benfro a Gardd Wyndcliffe yn Sir Fynwy. Aled Samuel visits gardens at Picton Castle, Pembrokeshire and Wyndcliffe Court, Monmouthshire. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Cegin Bryn Cynhwysyn o'r mr, sef y cranc, sy'n cael y sylw heddiw. Bryn prepares fresh crab salad, crab cocktail with lime and cucumber jelly and crab on toast. Also tips on preparing dressed crab. 
15:30Codi Hwyl America Yn l yn y camperfan, mae'r actor John Pierce Jones a'r digrifwr Dilwyn Morgan yn teithio ar draws Indiana ac Illinois.The pair head off in their campervan across Indiana and Illinois. 
16:00Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
16:05Jen a Jim Pob Dim Mae defaid du a gwyn Fflur ar goll! Wedi tipyn o ymdrech gan Jen, Jim, Bolgi a Cyw, mae'r gorlan yn llawn anifeiliaid du a gwyn. Fflur's black and white sheep are missing. Can anyone help? 
16:20Oli Wyn I'r fferm yr awn ni heddiw i weld tractor wrth ei waith. We're off to the farm today to see a tractor at work. 
16:30Sion y Chef Mae Mama Polenta'n ceisio gwella annwyd Sin ond weithiau, cadw pethau'n syml sy' ore. Mama Polenta tries to cure Sin's cold but sometimes the simplest solutions are the best. 
16:45Gwdihw Bydd Gruffydd, Gwydion a Marged yn adeiladu cwt i'r ieir newydd a bydd Megan yn ymweld phengwiniaid Fferm Folly. Building a coop for the hens and visiting the penguins at Folly Farm. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Y Brodyr Adrenalini Mae'r Brodyr Adrenalini yn dwlu ar eu io-io, ond mae rhywun yn ceisio ei ddwyn. The Brothers love their yo-yo but when it's stolen they get very agitated! 
17:15Dewi a'r Ditectifs Gwyllt Mae'r Ditectifs Gwyllt yn archwilio i achos o niweidio creaduriaid prin iawn, misglod. The young detectives investigate possible river pollution which could be affecting freshwater mussels. 
17:20New: Lolipop Cyfres ddrama gomedi. Mae Wncwl Ted wedi mynd i drafeilio i Awstralia felly mae Jac a Cali yn edrych 'mlaen am dymor tawel yn yr ysgol... ydyn nhw? Comedy drama series set at school. 
17:45Rygbi Pawb Uchafbwyntiau gm Coleg y Cymoedd v Ysgol Glantaf ynghyd chanlyniadau gweddill gemau'r wythnos. Highlights of the match between Coleg y Cymoedd and Ysgol Glantaf, plus more. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Ar Werth Mae teulu o Lannerch-y-medd am werthu eu cartref tra bod teulu arall eisiau symud i Lanilar cyn y Nadolig. A Llannerch-y-medd home goes up for sale and who wants to buy some public toilets? 
18:30ROWND A ROWND CYFRES 24 Cyfle i ddilyn bywydau eich hoff gymeriadau yn y gyfres sebon boblogaidd. Follow all your favourite characters on this long-running soap as they go about their daily lives. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30Pobol y Cwm Mae obsesiwn Jim am bwy gwynodd amdano i'r heddlu yn ei gynddeiriogi. Mynna Kath fod Debbie'n anfon y papur ysgariad at y cyfreithiwr. Kath urges Debbie to send the divorce papers off. 
20:00New: Ty Am Ddim Edrych am dy yn Sir Forgannwg 'da ni heno i ddau unigolyn sydd ond newydd gyfarfod ei gilydd. Ond mae'r hyn mae'n nhw'n ei gael i'w adnewyddu yn dipyn o sioc! The house renovation continues! 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Bwyd Epic Chris Mewn ymdrech i roi sbin Cofi ar fwyd Indiaidd, mae Chris am fynd i Bengal Spice, Caernarfon i ymarfer ei sgiliau. In a Cofi spin on Indian dining, Chris heads to Bengal Spice in Caernarfon. 
22:00Adre: Tara Bethan Y tro hwn, bydd Nia yn ymweld chartref y gantores a'r actores Tara Bethan. This week, Nia visits the home of actress and singer Tara Bethan. 
22:30New: Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
23:00Y Stiwdio Gefn Gyda'r canwr-gyfansoddwr Geraint Lovgreen, y rocars bywiog Mattoidz a'r gantores Lleuwen Steffan. With guests Geraint Lovgreen, the lively band Mattoidz and singer Lleuwen Steffan. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Bing Mae Bing a Swla'n dod o hyd i daten yng ngardd lysiau Amma gyda wyneb doniol. Bing and Swla find a potato in Amma's vegetable patch with a comical 'face' so they give it a name!