This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday

Listings for S4c on Friday, June 28 2019

06:00New: Olobobs Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Tib, Lalw a Bobl. An animated series for children following the adventures of Tib, Lalw and Bobl. 
06:05Bach a Mawr Mae Mawr mewn ychydig o draffarth wedi iddo edrych drwy ddrws newydd Bach! Mawr is in a spot of bother having looked through Bach's new door. 
06:15Da 'Di Dona Mae Dona'n dysgu bod yn gigydd gyda Rob. Dona goes to work as a butcher with Rob. 
06:25New: Patrl Pawennau Mae'r cwn yn achub eryr sydd wedi mynd yn sownd mewn llinyn yn ei nyth. While out in the woods, the pups rescue an eagle caught in twine and tied to her own nest. 
06:40Ahoi! Mr-ladron o Ysgol Bro Ogwr, Pen-y-bont ar Ogwr, sy'n ymuno Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec. Pirates from Ysgol Bro Ogwr, Bridgend join Ben Dant and Cadi to challenge Capten Cnec. 
07:00Guto Gwningen Wedi i Mr Puw ddal Watcyn a'r holl wiwerod yn gaeth yn ei ardd, mae'n rhaid i Guto achub ei ffrindiau i gyd. When Mr Puw captures the whole squirrel tribe, Guto must save his friends. 
07:15Nos Da Cyw Mae'r haul yn mynd i'w wely ac mae'n amser i ni gael stori fach cyn cysgu. Heddiw clywn am y tywydd gwirion. The sun is setting so get ready for a bedtime story about the silly weather. 
07:25Stiw Mae Stiw yn rhoi cynnig ar ddosbarthu llythyrau a pharseli i'w deulu a'i ffrindiau. Stiw tries his luck at delivering mail to his family and friends. 
07:35Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Mae Mwnci'n chwilio am le i guddio ei drysor a'r lle gorau yw poced Cangarw. Monkey uses Kangaroo's pocket to hide his treasure and then learns how to jump around. 
07:45Deian a Loli Does gan Deian a Loli ddim amynedd cael bath heno, felly maen nhw'n rhewi eu rhieni ac yn helpu Barti Biws a'i barot, Gwymon. Deian and Loli help Barti Biws, the funny little pirate. 
08:00Sali Mali Mae het Sali Mali yn chwythu i ffwrdd yn y gwynt ond aiff Jac y Jwc i'w nl hi! Jac Do finds it's a breeze to rescue Sali Mali's hat when it blows away. 
08:05Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn yn ymweld pherllan afalau er mwyn darganfod beth sy'n digwydd wrth wneud sudd afal. Rapsgaliwn will be visiting an orchard to find out how apples are turned into apple juice 
08:20Meripwsan Mae Meripwsan yn mynd i gerdded ond mae'n colli'r map a'r cwmpawd. Meripwsan is going for a walk but loses the map and compass. Luckily he finds some colourful footprints and follows them. 
08:25Twt Mae heddiw'n ddiwrnod arbennig iawn, 'Diwrnod y Baneri. Today's a special day; it's Flag Day. Will Twt get his flag ready in time or will he have to miss the parade? 
08:40Sbridiri Mae Twm a Lisa yn creu ffenest danddwr i Twm. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Cynwyl Elfed lle mae'r plant yn creu byd o dan y dwr. Twm and Lisa make an underwater window for Twm. 
09:00Ysbyty Cyw Bach Dydy Plwmp ddim yn clywed ac mae angen gromedau yn ei glustiau. Plwmp can't hear and needs grommets in his ears. A series for youngsters taking the headache out of going to hospital. 
09:15Octonots Ar l i'r Octofad fynd i drafferthion mae'r unig ffordd i gael y darn newydd sydd ei angen yw trwy ymweld 'r hen Octofad. On a visit to the old Octopad the Octonauts discover some visitors. 
09:25Nico Ng Mae Nico, Mam a Megan yn treulio'r diwrnod yn y 'stafell grochenwaith ond mae powlen Nico yn rhy fach. Nico, Mam and Megan spend time in the pottery studio but Nico's bowl is too small! 
09:35Sam Tn Cyfres newydd. Mae'n ddiwrnod lansio Canolfan Achub Morol newydd sbon Pontypandy. New series. It's the day of the launch of Pontypandy's Ocean Rescue Centre. 
09:45Llan-ar-goll-en Mae cist werthfawr Barti Felyn ac Ianto'r gath-leidr wedi diflannu! Dirgelwch a hanner i Prys ar Frys a Ceri! Barti Felyn and Ianto the cat-pirate's valuable sea-chest goes missing! 
10:00Olobobs Cyfres wedi ei hanimeiddio i blant yn dilyn anturiaethau Tib, Lalw a Bobl. An animated series for children following the adventures of Tib, Lalw and Bobl. 
10:05Bach a Mawr Mae Bach yn benderfynol o brofi mai ef ac nid Mawr yw'r gorau am wersylla. Bach is determined to prove that he and not Mawr is the best camper ever! 
10:15Da 'Di Dona Mae Dona'n mynd i weithio mewn ysgol gynradd gyda Mrs Evans. Dona goes to work at a primary school with Mrs Evans. 
10:25Patrl Pawennau Mae fan Aled a Mr Parri yn mynd allan o reolaeth ar y ffordd i barti pizza! Aled and Mr Parri are delivering pizza dough to a party but the van spins out of control. Pups to the rescue! 
10:40Ahoi! Mr-ladron o Ysgol Trelyn, Y Coed Duon, sy'n ymuno Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec. Today pirates from Ysgol Trelyn, Blackwood help Ben Dant and Cadi to challenge Capten Cnec. 
11:00Guto Gwningen Wedi iddo gynnig gwarchod wy Dili Minllyn, mae Guto'n sylweddoli bod hynny'n waith anodd a pheryglus iawn. Guto discovers that babysitting is far more dangerous than he imagined. 
11:15Nos Da Cyw Sh! Mae'r haul yn mynd i'w wely ac mae'n amser i ni gael stori fach cyn cysgu. Heddiw cawn stori dant Bolgi. The sun is setting so let's get ready for a story about Bolgi's tooth. 
11:25Stiw Gyda help a straeon gan Taid, mae Stiw ac Elsi yn paratoi i wersylla yn yr ardd gefn. With a little help and stories from Taid, Stiw and Elsi prepare to go camping in Stiw's garden. 
11:35Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Mae Mwnci a'r plant yn dysgu yng nghwmni'r Ci sy'n dangos i ni sut i gerdded ar bedair coes, sniffian, cyfarth a siglo cynffon. Dog teaches Monkey and the children how to walk on four legs. 
11:45Deian a Loli Mae Deian a Loli wedi penderfynu bod yn rhaid cael gwared o'r ystlumod o'r atig. Ond haws dweud na 'neud! Deian and Loli have decided that they must get rid of the attic's bats! 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Parti Bwyd Beca Cyfle arall i weld Beca yn cynnal noson o wledda yn 'Cell B', Blaenau Ffestiniog. Pea and ham soup, pulled pork and cake are on the menu as Beca hosts a party in Blaenau Ffestiniog. [SL] 
12:30Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
13:00Byw yn y Byd Yn Tanzania mae Russell yn profi bywyd y Maasai ac yn cael croeso arbennig gan lwyth y Sonjo. In Tanzania Russell experiences Maasai life and receives a special welcome by the Sonjo tribe. 
13:30Ar Werth Y tro hwn bydd Ian o Purple Bricks yn ceisio gwerthu ty bendigedig ar lan y Fenai sydd wedi ei brisio am filiwn o bunnoedd! Ian from Purple Bricks has another million pound property to sell! 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Bwyd Bach Shumana a Catrin Y tro hwn, yr her fydd plesio criw o fyfyrwyr yng Nghaerdydd sy'n mwynhau bwyd, ond yn methu fforddio'r oll sydd gan y prifddinas i'w gynnig. The duo cook for a group of Cardiff students. 
15:30Y Ty Cymreig Golwg ar dai'r 20fed ganrif gan gynnwys ty Edwardaidd yng Nghaerdydd, ty'r 30au yn Nhyddewi, ty'r pensaer Prys Edwards yn Aber a thy'r dyfodol yn Sir Benfro. A look at houses from the 20thc. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Chwarter Call Digonedd o hwyl a chwerthin gyda chriw Rong Cyfeiriad, Teulu'r Windicnecs a chn arbennig gan Robi Rimt. Plenty of fun and laughter with Rong Cyfeiriad, Teulu'r Windicnecs and Robi Rimt. 
17:20New: Cath-Od Mae Beti'n mynd ar ei gwyliau ac yn gadael Macs a Crinc yng ngofal ei merch. Tydy hyn ddim wrth fodd Macs o gwbl! Beti goes on holiday and leaves Macs and Crinc with her daughter. 
17:30New: Larfa Mae'r cymeriadau dwl yn cael hwyl yn cysgu a chwyrnu y tro ma! The silly characters are having fun sleeping and snoring this time! 
17:35Crwbanod Ninja Daw'r Crwbanod ar draws eu ffan gyntaf, sef llanc ifanc sy'n ceisio eu hefelychu drwy ymladd drwgweithredwyr. The Turtles come across their first fan - a young lad who fights evil. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Arfordir Cymru: Sir Benfro Byddwn yn teithio o Abergwaun i Abercastell heddiw. Bydd Bedwyr yn cyfarfod gof ym Mhen Caer ac yn chwilio am olion hen gapel. This week we'll be travelling from Fishguard to Abercastle. 
18:30Garddio a Mwy Cipolwg ar y gwahanol fathau o glematis sydd ar gael, creu diod perffaith i'r haf efo perlysiau, ac ymweld gardd hyfryd Llanerchaeron. A look at the different types of clematis, & more. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
20:00Pobol y Cwm Mae Britt yn dychwelyd adref ond mae Colin yn poeni os yw hi'n ddigon barod i wneud hynny. Mae Sara'n cau drws Awyr Iach am y tro olaf. Sara shuts Awyr Iach's doors for the last time. 
20:25New: Codi Pac Geraint Hardy sydd yn 'Codi Pac' ac yn ymlwybro o gwmpas Cymru, a Llangollen fydd yn serennu y tro hwn. Join Geraint Hardy as he journeys around Wales - this week he'll be in Llangollen. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Triathlon Caerdydd 2019 Mae'r digwyddiad poblogaidd yn dychwelyd i leoliad eiconig Bae Caerdydd, gydag un o'r cyrsiau cyflymaf ar y gylched yn denu miloedd o gystadleuwyr. This popular event returns to Cardiff Bay. 
22:00Straeon Tafarn Heddiw, bydd Pws yn teithio i hen bentref bach diwydiannol, yr Hendre ychydig filltiroedd y tu allan i'r Wyddgrug i ymweld thafarn Y Dderwen. Dewi Pws visits the Y Dderwyn pub, near Mold. 
22:30Oci Oci Oci Mae'r gyfres boblogaidd wedi dychwelyd! Y tro ma ma nhw yng Nghwm Gwendraeth gyda chwaraewyr lu. The popular series has returned! This time, they are in the Gwendraeth Valley. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Bing Mae Bing yn gwibio gyda Wil Bwni o amgylch yr ardd, yn ei daflu'n uwch ac yn uwch. Bing is vooshing with Wil Bwni around the garden, making him fly higher and higher.