This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday

Listings for S4c on Saturday, September 29 2018

06:00Cyw Rhaglenni ar gyfer plant/Programmes for children: Jen a Jim a'r Cywiadur, Blero yn Mynd i Ocido, Da 'Di Dona, Peppa, Llan-ar-goll-en, Olobobs, Y Diwrnod Mawr, Sam T?n, Patr?l Pawennau, Asra. 
08:00New: Stwnsh Sadwrn Rhaglenni yn llawn hwyl. Fab programmes for youngsters on the weekend. 
10:00Y Cosmos Mae'r rhaglen hon yn dilyn y gyfres o ddigwyddiadau rhyfeddol ddigwyddodd yn yr eiliad gyntaf mewn hanes. The remarkable events that took place in the first ever second in history. [SL] 
11:00999: Ambiwlans Awyr Cymru Cyfres yn taro golwg unigryw ar waith criwiau Ambiwlans Awyr Cymru. A series looking at the work of the Wales Air Ambulance. Tonight they help a rugby player with a back injury. [SL] 
11:30Cartrefi Cefn Gwlad Cymru Bydd Aled Samuel yn olrhain cyfraniad y bwthyn i'n treftadaeth bensaern?ol. Aled Samuel traces the contribution the cottage has made to our architectural heritage. [SL] 
12:30Bywyd Gwyllt y M?r Mae'r ffotograffydd Joe Bunni yn yr Axores, Polynesia ac Indonesia yn darganfod mwy am forfilod a'r m?r-grwban cefn lledr anferthol. Joe Bunni goes to Axores, Polynesia and Indonesia. [SL] 
13:30Ffermio Bydd Alun yn arwerthiant yr NSA, Llanelwedd oedd yn dathlu carreg filltir arbennig eleni. Alun visits the annual NSA ram sale in Builth, which has reached a special milestone this year. [SL] 
14:00Cegin Bryn: Yn Ffrainc Mae'r cogydd Bryn Williams yn teithio i Dde-ddwyrain Ffrainc i ymweld ? chwmniau bwyd, a Chymraes sy'n byw'n lleol. Chef Bryn Williams heads to South-West France to cook local specialities. [SL] 
14:30Garddio a Mwy Mae Sioned yn trawsnewid gardd ffrynt fechan a Meinir yn sefydlu lawnt flodau gwyllt. Sioned transforms a small front garden and Meinir plants a mini wildflower meadow. [SL] 
15:00Trysorau'r Teulu Arbenigwyr John Rees ac Yvonne Holder sy'n edrych ar drysorau teulu a'u gwerth. Experts John Rees and Yvonne Holder are on a mission to look for the family treasures of Wales. [SL] 
16:00Chwilio am Seren Junior Eurovision Cawn fwy o benderfyniadau anodd i'r mentoriaid, sy'h anfon rhai i'r dosbarthiadau meistr. Yet more difficult decisions for the mentors as they decide who will step up to the masters class. 
17:00Bleddyn M?n a'r Ras Cefnfor Volvo Hanes Bleddyn M?n wrth iddo gystadlu yn Ras Cefnfor Volvo 2018. Following a Welshman as he competes in the The Volvo Ocean Race 2018, calling in Cardiff. 
18:00Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon. Weekend news and sport. 
18:15Clwb Rygbi G?m fyw PRO14 rhwng y Scarlets a'r Southern Kings o Barc y Scarlets. Cic gyntaf, 6.30. Live PRO14 game between the Scarlets and the Southern Kings from Parc y Scarlets Stadium. K/O 6.30. 
20:30Noson Lawen Phyl Harries sy'n cyflwyno Noson Lawen i gynulleidfa hwyliog o Dre'r Sosban. With Tri Tenor Cymru, Chris Needs, Miriam Isaac, The Cottle Brothers, Sam Morris, Parti Llwchwr and more. 
21:30Lorient '18 Dyma yw wyl Geltaidd fwya'r byd, ac eleni aeth y fraint o fod yn 'Wlad Anrhydeddus' i Gymru. This is the world's most Celtic festival, and this year Wales is privileged to be honoured! 
22:30Triathlon Cymru Mae rownd olaf cyfres Treiathlon Cymru yn cymryd lle ar Ynys M?n, gyda phenwythnos o rasys. The last round of the Welsh Triathlon Series takes place on Anglesey, with a weekend of races. 
23:00Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Ahoi! Heddiw, m?r-ladron o Ysgol Bronllwyn sy'n ymuno ? Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec. Today, pirates from Ysgol Bronllwyn join Ben Dant and Cadi to challenge the smelly Capten Cnec.