This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday

Listings for S4c on Saturday, June 23 2018

06:00New: Cyw Cyfle i ddathlu pen-blwydd Cyw. Celebrate Cyw's 10th birthday all day! Jen a Jim a'r Cywiadur, Blero yn Mynd i Ocido, Boj, Peppa, Llan-ar-goll-en, Meripwsan, Y Diwrnod Mawr, Sam Tân a mwy. 
08:00New: Tref a Tryst Penblwydd Cyw Rhaglen arbennig i ddathlu pen-blwydd Cyw yn 10 oed. A special programme with Tref and Tryst to celebrate Cyw's 10th birthday. Bernard, Pat a Stan, Hendre Hurt, Traed Moch, Henri Helynt. 
10:00New: Patrôl Pawennau Mae'r Pawenlu yn mynd i Begwn y De lle mae nhw'n cyfarfod hysgi o'r enw Eira. The PAW Patrol journeys to the South Pole, where they meet a husky named Eira, in this extended episode. 
10:25Cyw a'i Ffrindiau Ymunwch â Cyw wrth iddi drefnu parti syrpreis arbennig iawn i'w ffrindiau. Join Cyw as she arranges a very special surprise party for her friends. 
10:30Yr Octonots ac Antur y Gors Fawr Mae'r Octonots yn teithio i'r Everglades i helpu tad Ira, Ceidwad Cai, ddod o hyd i sawl rhywogaeth ymledol, yn cynnwys Peithon Bwrma a'i babanod. The Octonauts journey to the Everglades. 
11:00Ble Mae Cyw? Dewch ar y bws am bicnic gyda Gareth a Rachael, Heini, Tigi, Twm Tisian, Sali Mali a Jac y Jwc. Ond ble mae Cyw? The friends are going on a picnic but they can't find Cyw. 
11:55Y Raplyfr Coll Ffilm liwgar llawn canu a dawnsio yw hon sy'n cynnwys hoff gymeriadau plant bach Cymru. A film full of singing and dancing, featuring some of CYW's most memorable characters. 
13:00Dona Direidi - Be Wnei Di? Mae tylwythen deg y dannedd wedi wedi torri ei hadain. A fydd Dona Direidi'n gallu ei helpu? Dona Direidi helps a tooth fairy with a broken wing in this magical children's film. 
14:00New: Sam Tân Pennod estynedig i ddathlu pen-blwydd Cyw. Mae'r tywydd yn boeth iawn ym Mhontypandy ac mae Norman yn creu hafoc yn y goedwig. A fire breaks out in the forest in this special episode. 
15:00New: Patrôl Pawennau Pan mae Capten Cimwch a'r cwn yn gwersylla ar noson y Môr-loer Hudol mae pethau hudolus yn dechrau digwydd. Magical things happen when the Pups and Cap'n Cimwch camp out under the moon. 
15:30New: Top 10 Cyw Ar ôl pleidlais i ddewis eich hoff gymeriadau Cyw, dyma gyfle i weld y 10 uchaf mewn detholiad o raglenni'r gwasanaeth. Your Top 10 Cyw characters in a selection of fun-filled programmes. 
18:00Celwydd Noeth Nerys Morris a Heulwen Jones o Lanybydder a Ceri Jones o Ben-y-bont ar Ogwr a Gareth John o Dongwynlais sy'n cystadlu. Nia Roberts presents the quiz without questions. Who can spot the lie? 
18:25Pwy 'di Bos y Gegin?! Gyda Genod Rhydonnen o ardal Rhuthun; Teulu Coedmadog o ardal Tregarth a Theulu Llandeilo. Three more families compete in the cookery challenge in the hope of going through to the semis. 
19:20Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon. Weekend news and sport. 
19:30New: Dim Byd Sbeshial Mae Chuckles yn darganfod bod gwestai heddiw, Huw Stephens, yn rhannu ei ddiddordeb yn hud a lledrith. Chuckles finds out that today's guest, Huw Stephens, shares his interest in magic. 
20:30Noson Lawen Dilwyn Morgan sy'n cyflwyno o Ben Llyn. Dilwyn Morgan presents music and entertainment with John and Alun, Brigyn, Y Tri Digri, Caryl Hughes, Ffion Emyr, Aelwyd Chwilog Choir & Mirain Evans. 
21:30'Run Sbit Cyfres gomedi newydd gan griw Dim Byd. New comedy series from the Dim Byd crew. The'Run Sbit lookalike agency has less than 24 hours to find a new lookalike of Tommy Cooper! 
22:00Cerys Matthews: Y Goeden Faled Ar drywydd hanes y caneuon gwerin Wrth fynd efo Deio i Dywyn a Bugeilio'r Gwenith Gwyn. Cerys Matthews explores the history of two Welsh folk songs and performs her own arrangement of each. 
22:30Caryl a'r Lleill Bydd Bamps a Cameron yn siarad am rai o'u hoff bynciau a Veloria a Pam yn cymharu nodiadau. Bamps and Cameron share some of their most private thoughts as Caryl returns with more sketches. 
23:00Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00New: Cyw Ben Dant, Digbi Draig, Dwylo'r Enfys, Sbridiri, Jen a Jim Pob Dim, Ynys Broc Môr Lili, Tomos a'i Ffrindiau, Deian a Loli a'r Sws Llyffant, Dathlu 'Da Dona, Meic y Marchog a mwy/and more.