This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday

Listings for S4c on Sunday, January 27 2019

06:00New: Cyw Rhaglenni ar gyfer y plant lleiaf ar y penwythnos. Great weekend programmes for younger viewers. 
08:50New: Penblwyddi Cyw Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebrating your birthday, you may be lucky enough to see your photo on today's Cyw! 
08:55New: Pen-blwydd Pwy? Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio ar gyfer plant bach. Entertaining and educational animated series for nursery school children. 
09:00Clwb Rygbi: Gleision Caerdydd v Connacht Darllediad byw o'r gm Guinness PRO14 rhwng Gleision Caerdydd a Connacht, o Barc yr Arfau. Cic gyntaf 5.15. Live coverage of Cardiff Blues v Connacht. Kick-Off 5.15. 
11:15Rownd a Rownd Mae Jason yn yr ysbyty ar l y ddamwain cwch a does dim croeso i Iolo gan fod pawb yn ei feio am be ddigwyddodd. Jason is still in hospital following the boat crash for which Iolo is blamed. 
11:35Rownd a Rownd Mae'n Ddiwrnod Santes Dwynwen, ac mae gan Lowri a Phillip gynlluniau mawr. Ond mae Kay yn dal i deimlo'n ddig. It's St. Dwynwen's Day, and Lowri and Phillip have plans to celebrate in style. 
12:00New: Yr Wythnos Alexandra Humphreys fydd yn edrych yn l ar rai o straeon newyddion yr wythnos. Alexandra Humphreys looks back at some of the news stories from the past week. 
12:30Dan Do Cyfres newydd sbon gydag Aled Samuel a Mandy Watkins. Yn y rhaglen hon, byddwn yn edrych ar fythynnod. New series about Welsh homes. In this programme we'll be featuring cottages. 
13:00Dechrau Canu Dechrau Canmol Awn ar daith i ddarganfod mwy am hanes yr emyn, poblogrwydd canu emynau mewn harmoni pedwar llais a dyfodol canu mewn cynghanedd. This time, we discover more about the history of the hymn. 
13:30Y Cleddyf gyda John Ogwen Mae John Ogwen yn mentro i fyd y sinema wrth ddod hanes y cleddyf i ben. How swashbuckling heroes from Robin Hood to Zorro used the sword in the fight against the forces of evil. 
14:00Ffermio Feganiaeth ac ymateb y diwydiant amaeth, newid system buches sugno; ac ymweliad 'r Bardd, Iestyn Tyne, a'i braidd. Farming's response to veganism, suckler herds; and a poet and his flock. 
14:25Codi Pac Geraint Hardy sy'n mynd ni i Ferthyr Tudful. Geraint Hardy visits various parts of Wales in this series and talks to local people. This week we find out what you can do and see in Merthyr. 
14:503 Lle: Ffred Ffransis Bydd Ffred Ffransis yn ymweld Chlwb Pl-droed Y Rhyl, Capel Bethlehem, Dyffryn Ceidrych a Llanfihangel-ar-Arth. Ffred Ffransis visits Rhyl FC; Bethlehem Chapel and Llanfihangel-ar-Arth. 
15:15Y Ras Rownd derfynol y cwis chwaraeon gyda phedwar cystadleuydd adnabyddus: Owain Tudur Jones, Gary Slaymaker, Gwennan Harries ac Ifan Jones Evans. The sports quiz final starring four celebrities. 
15:45Clwb Rygbi: Leinster v Scarlets Gem rygbi Guinness PRO14 rhwng Leinster a'r Scarlets. Arena RDS, Dulyn. PRO14 rugby game between Leinster and the Scarlets. RDS Arena, Dublin. 
17:30New: Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon y penwythnos. Weekend news and sport. 
17:40Pobol y Cwm Omnibws Cipolwg dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi. Omnibus edition looking back at events in the fictional village of Cwmderi over the past week.With on-screen English subtitles 
19:30New: Dechrau Canu Dechrau Canmol I gyd-fynd Dydd Santes Dwynwen, dathlwn rym cariad gan ddwyn i gof chwedl ein santes ar Ynys Llanddwyn. To celebrate Saint Dwynwen's Day on January 25th, we celebrate the power of love. 
20:00New: Cynefin Bydd Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Sin Tomos Owen yn crwydro Bro Ddyfi, bro sy'n ymestyn dros dair sir a sy'n ffin rhwng y de a'r gogledd. The crew explore the expansive Bro Ddyfi area. 
21:00New: 35 Awr Mae Val yn dioddef wedi noson o or-yfed ac yn cofio dim am y noson gynt - be' ddigwyddodd yn stafell wely Haydn? Morning dawns on the jury - a good morning for some, not so for others. 
22:00Ein Byd Sin Jenkins sy'n edrych ar ddefnydd cyffuriau mewn sir yng Nghymru sydd wedi'i henwi'n un o'r 'hotspots' heroin gwaethaf ym Mhrydain. A look at drug use in one of Wales' heroin 'hotspots'. 
22:30Y Ty Arian Y teulu Jenkins o Aberystwyth sy'n treulio 48 awr yn Y Ty Arian. The Jenkins family from Aberystwyth spend 48 hours in the Y Ty Arian house. Can they get their finances in order? 
23:30Cadw Cwmni gyda John Hardy Dr. Eddie Williams a'r Parch Ddr D Ben Rees fydd yn cadw cwmni i John Hardy yr wythnos hon. Linguist Dr Eddie Williams and the Revered Doctor D Ben Rees join John in the last in the series. 
00:05Teleshopping Home Shopping. 
01:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Hafod Haul Mae Ben yn teimlo'n ddigalon gan nad oes ganddo dalent arbennig. Ben is feeling sad that he has no special talent but then he dives deep into the water to get a lost bracelet.