This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday

Listings for S4c on Saturday, July 20 2019

06:00Bing Mae Bing yn syrthio mewn cariad gyda chi sydd ar goll yn y parc ac mae'n penderfynu ei fod eisiau ei gadw. Bing falls in love with a lost dog he and Fflop find in the park. 
06:10Ahoi! Heddiw mr-ladron o Ysgol Sant Baruc, Y Barri sy'n ymuno Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec. Pirates from Ysgol Sant Baruc, Barry join Ben Dant and Cadi to challenge Capten Cnec. 
06:30Guto Gwningen Mae Benja ar goll mewn rhwydwaith o dwneli o dan y ddaear felly gwaith Guto a Lili ydy dod o hyd iddo a'i achub. Benja gets lost in a network of underground tunnels. 
06:45Dwylo'r Enfys Mae Heulwen yn glanio yn Ysgol Pendalar ger Caernarfon heddiw ac yn chwilio am ffrind o'r enw Efi. Heulwen lands in Pendalar School near Caernarfon and is looking for a friend called Efi. [SL] 
07:00Sblij a Sbloj Mae'r ddau ddireidus yn mynd am wyliau, gan lwyddo i golli darn o'r jig-so efo'r lythyren 'j' arno! Sblij and Sbloj go on holiday in a caravan - and somehow manage to loose the letter 'j'! 
07:05Cymylaubychain Mae Enfys eisiau cysgu, sy'n profi ychydig yn anodd gyda'r holl swn sydd yn y nen heddiw. Rainbow wants to sleep but there's too much noise. 
07:15Jen a Jim Pob Dim Mae 'na swn rhyfedd iawn yn dod o'r gofod heddiw. Beth neu bwy sy'n gwneud y synau? There's strange noise in space today. Who or what is responsible? Join Jen and Jim Pob Dim to find out. 
07:30Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Mae Mwnci a'r criw yn gwneud i'w cyrff edrych yn fawr ac yn dynwared Hipo'n agor a chau ei geg fawr. Monkey and the crew pretend to be like Hippo, opening and closing their mouths. 
07:35Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
07:45Gwdihw Heddiw byddwn ni'n cwrdd gafr Ifan, morlewod a chi arbennig sy'n gofalu am ei berchennog. Today we meet Ifan's goat, some sea lions and a very special dog who looks after his owner. 
08:00Cath-Od Mae'n ddiwrnod weddol dawel nes bod Macs a Crinc yn disgyn i mewn i'r bin sbwriel ac yn mynd yn sownd wrth ei gilydd. New animation series. Macs and Crinc fall into a rubbish bin. 
08:10Ben 10 Hanes y bachgen ysgol Ben Degwel sy'n troi'n Ben Deg yr Archarwr enwog. Ben Degwel turns into Ben 10 when he discovers a strange device that gives him the power to change into alien heroes! 
08:35Dewi a'r Ditectifs Gwyllt Cyfres ar gyfer pobl ifanc yn dilyn PC Dewi Evans, aelod o dm Troseddau Cefn Gwlad Heddlu Gogledd Cymru. The rural crime team investigates a case of egg theft in the first of a new series. 
08:45Pigo Dy Drwyn Cyfres newydd o'r sioe stiwdio i blant 8 - 11 mlwydd oed sy'n llawn hwyl, sialensau corfforol, gemau, gwobrau a gynj. A new series of the studio show for children 8-11, with fun and games... 
09:15Y Brodyr Adrenalini Byddwn yn cyfarfod cyndeidiau'r Brodyr heddiw. We meet the Brothers' forefathers today - the inventor of the wheel, the creator of fire and the first person to make a toothbrush! 
09:20Ysbyty Hospital Mae problemau Glenise yn gwaethygu pan mae ei mam yn glanio yn Ysbyty Hospital. Glenise's problems get worse when her mother arrives unexpectedly at the hospital. 
09:40Kung Fu Panda Mae tywysog ifanc wedi'i gipio gan y croc ladron ac mae Teigres wedi cael y gwaith o'i warchod. A prince has been kidnapped by the crocs and Teigres has to babysit the little boy. 
10:00Y Fets Y tro yma, mae Alwenna y nyrs yn ceisio dod o hyd i gartref i'w ffrind newydd - Frankie'r ffured, a ras i achub dafad yn geni a chi bach. The vets care for a ferret, a sheep and a puppy! [SL] 
11:00Codi Pac Geraint Hardy sydd yn 'Codi Pac' ac yn ymlwybro o gwmpas Cymru a Chastell-nedd sydd yn serennu yr wythnos hon. Join Geraint Hardy as he journeys around Wales: this time the focus is Neath. [SL] 
11:30Trysorau'r Teulu Y tro hwn: craffu ar blt i goffau llong, hen gloch, casgliad o hen gardiau, lamp glowyr a hen sil. John and Sian are in Valley on Anglesey and Abergwili in Carmarthenshire this time! [SL] 
12:30Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. [SL] 
13:00Bois y Pizza Mae Bois y Pizza ar fin cyrraedd gwinllannoedd Bordeaux cyn gweini pizzas i griw'r clwb rygbi yn nhref Agen. The Pizza Boys reach the vineyards of Bordeaux and feed some rugby players! [SL] 
13:30Garddio a Mwy Y tro hwn: ymweliad 'r Ysgwrn i weld sut mae'r ardd yn datblygu, coginio pryd anarferol efo cynnyrch gardd Pont y Twr; a chreu gardd feddyginiaethol. Flowers, veg and all life's good stuff. [SL] 
14:00Seiclo: Tour de France: Cymal 14 Cymal heddiw fydd y cyntaf o dri i gwpla ar gopa dringfa, a does yna'r un sy'n cymharu ag esgyniad eiconig y Tourmalet. Today's stage will be the first of three summit finishes. 
16:10Dros Gymru Mae'r bardd Ann Fychan yn sn am ei gwreiddiau ym mherfeddion yr hen Sir Drefaldwyn. Another chance to delve into the archives as poet Ann Fychan reminices about old Montgomeryshire. 
16:20Adre: Bethan Gwanas Yr wythnos hon byddwn yn ymweld chartref yr awdures Bethan Gwanas yng nghwmni Nia Parry. Nia Parry visits the home of author Bethan Gwanas. 
16:50Cynefin Bydd Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Sin Tomos Owen yn crwydro ardal Abergwyngregyn, rhwng y Carneddau a'r Fenai. The crew explore Abergwyngregyn, between the Carneddau and the Menai Straits. 
17:50'Sgota gyda Julian Lewis Jones Ymunwch Julian Lewis Jones a Rhys Llywelyn wrth iddynt fynd i 'sgota am eogiaid ar Ynysoedd Harris a Lewis yn Yr Alban. Julian and Rhys visit Harris and Lewis in search of salmon. 
18:20Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon y penwythnos. Weekend news and sport. 
18:30Pobl a'u Gerddi Aled Sam sy'n ymweld a gerddi Gwenda Griffith yn Tresimwn, gardd Mel a Heather Parkes yn y Trallwng ac un John Hughes yn Creigiau. We visit gardens in Bonvilston, Welshpool and Creigiau. 
19:00Sion a Sin Will ac Emma Evans a Gwenan a Michael Charters sy'n cystadlu yn rhaglen ola'r gyfres. Emma and Will Evans from Botwnnog and Michael and Gwenan Charters from Bala compete. Last in series. 
19:30Codi Hwyl: Llydaw Ar gymal olaf eu taith yn Llydaw bydd John Pierce Jones a Dilwyn Morgan yn hwylio i Concarneau / Konk Kerne. On the final leg of their Breton adventure, John and Dilwyn travel to Concarneau. 
20:00New: Eisteddfod Llangollen 2019 Nia Roberts a Steffan Rhys Hughes sy'n cyflwyno uchafbwyntiau'r wythnos o Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen 2019. Highlights from the Llangollen International Musical Eisteddfod. 
21:00New: Oci Oci Oci Y tro hwn, merched clwb Hendy-Gwyn, tim o glwb Gweithwyr Y Tymbl, a clwb Sgiwen sy'n cystadlu yn erbyn ei gilydd. The ladies of Whitland club, Tumble Workers Club, and Skewen Club compete. 
22:00Seiclo: Tour de France: Cymal 14 Cymal heddiw fydd y cyntaf o dri i gwpla ar gopa dringfa, a does yna'r un sy'n cymharu ag esgyniad eiconig y Tourmalet. Today's stage is the first of three summit finishes (highlights), 
22:30Elis James - 'Nabod y Teip Y digrifwr Elis James sy'n edrych ar y stereoteips yn ein operau sebon fel Pobol y Cwm, Rownd a Rownd a Dinas. Comedian Elis James examines the stereotypes that abound in Welsh soap operas. 
23:00Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
23:30Nigel Owens: Wyt ti'n Gm? Mae camera cudd Nigel Owens yn teithio i Theatr Felinfach heddiw. Nigel Owens' hidden camera series travels to Theatr Felinfach. Are Mei Gwynedd and Tegwen Morris 'game' for some fun? 
00:05Teleshopping Home Shopping. 
01:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Peppa Wrth ymweld 'u cyfnither Carys, mae Peppa a George yn cael cyfarfod brawd bach Carys, Bendigeidfran, am y tro cyntaf. Peppa and George meet their cousin Bendigeidfran for the first time.