This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday

Listings for S4c on Tuesday, May 28 2019

06:00Meripwsan Mae Meripwsan yn darganfod broga yn yr ardd ac yn dysgu sut i neidio, er na all neidio mor bell ag Owi a Cwacadeil. Meripwsan discovers a frog in the garden and learns how to jump. 
06:05Straeon Ty Pen Daniel Glyn sydd yn adrodd stori am Sali a'i sanau coll. Daniel Glyn tales the tale of Sali and her discovery of who or what is behind her stolen socks. 
06:20Twt Mae Cen Twyn wrthi'n trwsio corn Twt ac yn addo y bydd yn swnllyd iawn. Cen Twyn is repairing Twt's funnel and has promised Twt that once repaired it will be louder than ever. 
06:35Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jcs a chymeriadau dwl newydd sbon. A comedy show for pre-school children, full of sketches, jokes and fun! 
06:50Patrl Pawennau Mae Aled yn gweithio'n galed i gael ei Fathodyn Diogelwch Tn, a phwy well i helpu ei ddysgu na Fflamia a'r Pawenlu? Aled is working towards his Scouts Fire Safety Badge but needs some help. 
07:05Boj Mae Tada yn hiraethu am ei hen gartref felly mae Boj yn penderfynu ail-greu rhai o'i hoff bethau. Tada misses his old home so Boj cheers him up by recreating some of his favourite things. 
07:20Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
07:30Blero'n mynd i Ocido Mae Blero a'i ffrindiau'n helpu Talfryn greu'r gacen benblwydd fwyaf erioed ond a lwyddan nhw i reoli'r Tyfbot gwyllt? Blero and his friends help Talfryn make the biggest birthday cake ever. 
07:40Bach a Mawr A yw Bach a Mawr am ddarganfod pwy sydd yn bwyta eu llysiau? Will Big and Small discover who is eating their vegetables? 
07:50New: Sion y Chef Mae Sam wedi mynd am drip pysgota ac wedi mynd bocs o lysiau Sin gydag e mewn camgymeriad! Sut fydd y criw yn datrys hyn tybed? Sam mixes up a box of ice with a box of vegetables! 
08:00Abadas Mae Ela wrth ei bodd yn chwarae 'tywysoges' ac rhywbeth mae twysogesau'n ei hoffi yw gair newydd heddiw. Will Princess Ela be able to find today's majestic word? 
08:15Dwylo'r Enfys Mae Heulwen yn glanio yng Nghaerdydd ac yn chwilio am Gwern sy'n hoffi drymio. Join Heulwen as she lands in Cardiff and looks for Gwern. Gwern loves music and wants to be a drummer! [SL] 
08:30Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
08:40Pingu Anturiaethau Pingu'r pengwin. The adventures of Pingu the penguin. 
08:45Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn yn ymweld ffatri gaws yn y bennod hon er mwyn darganfod sut mae gwneud caws. Rapsgaliwn will be visiting a cheese factory in this episode to discover how cheese is made! 
09:00Sbridiri Dewch i greu yng nghwmni'r cymeriad hoffus Twm Tisian a'i ffrind Lisa. Arts series for pre-school children in the company of the colourful character Twm Tisian and his friend Lisa. 
09:20Sam Tn Mae rhywun ar goll yn yr ogofau... pwy sydd angen help Sam Tn ym Mhontypandy heddiw? Someone is lost in the caves... so who will need the help of Fireman Sam in Pontypandy today? 
09:30Y Crads Bach Mae Sioned y Siani Flewog yn ysu am antur. Ond wedi hwylio ar y llyn mawr, mae'n penderfynu mai aros adref fyddai orau'r tro nesaf! Sioned the caterpillar feels like having an adventure. 
09:35Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae Ben a Mali yn dod o hyd i robot sydd wedi'i dorri. Mali, Ben and their friends find a broken toy robot. Mali fixes it with magic, but the robot does not behave as they thought it would. 
09:50Cymylaubychain Mae Baba Melyn yn brysur tu hwnt heddiw; mae bron pawb eisiau cot o baent ond does ganddi ddim amser i baentio pawb. Who can help Baba Melyn give everyone a coat of paint today? 
10:00Patrl Pawennau Mae'r Pawenlu yn chwilio am drysor y mr-leidr Capten Mwng-ddu ar l i Capten Cimwch ddarganfod ei ogof gudd. The PAW Patrol searches for the treasure of the infamous Pirate Captain Blackfur 
10:30New: Eisteddfod yr Urdd 2019 Trystan Ellis-Morris sy'n eich croesawu i ail fore Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Caerdydd a'r Fro 2019. Live coverage of the second day of the Urdd National Eisteddfod 2019. EC available. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05New: Eisteddfod yr Urdd 2019 Trystan Ellis-Morris sy'n cyflwyno'r cystadlaethau o Steddfod yr Urdd, gyda'r sylw ar blant hyna'r ysgolion cynradd. Coverage of competitions for primary schools' older pupils. EC available. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Eisteddfod yr Urdd 2019 Iwan Griffiths sy'n cyflwyno mwy o gystadlu'r ail ddiwrnod gyda Mali Ann Rees yn hel straeon o amgylch y maes. Live coverage of the afternoon's competitions, plus more. EC available. 
16:00New: Eisteddfod yr Urdd 2019 Darllediad byw o brif Seremoni'r dydd: Cystadleuaeth Medal y Dysgwyr. Iwan Griffiths yn cyflwyno. Live coverage of today's main event: the Medal Ceremony for Welsh Learners. EC available. 
16:30New: Eisteddfod yr Urdd 2019 Cystadlaethau olaf y diwrnod a holl gyffro'r canlyniadau llwyfan. Iwan Griffiths sy'n cyflwyno gyda Mali Ann Rees ar y maes. Last of the day's competitions and stage results. EC available. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Celwydd Noeth Mae'r ffrindiau coleg Gwydion Efans o Ddinorwig ac Aled Hughes o'r Trallwng yn dychwelyd i gystadlu. Competing today are Gwydion Efans and Aled Hughes and Ceris Phillips and Emyr Roberts. 
18:30Rownd a Rownd Mae'r cymod bregus yn parhau rhwng Carwyn a Iestyn hyd nes bod Carwyn yn darganfod bod Iestyn wedi torri ei air a mynd i weithio i'r Ty Pizza yn hytrach nag adolygu. Carwyn and Iestyn argue. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30New: Eisteddfod yr Urdd 2019 Ymunwch Heledd Cynwal am fwrlwm a chystadlu ail ddiwrnod Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Caerdydd a'r Fro 2019. Highlights from the Urdd National Eisteddfod's second day. EC available. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Y Byd ar Bedwar Y tro hwn, cawn siarad dwy weddw o Ynys Mn sydd wedi colli miloedd o bunnoedd ar l i ddyn o Abertawe gamwerthu yswiriant di-angen iddyn nhw. Investigating those of 65+ targeted by scams. 
22:00Seiclo: Giro d'Italia: Cymal 16 Y ddeuawd enwog, Gavia a Mortirolo, sy'n disgwyl y peloton heddiw, ar gymal anodd yn yr Alpau. The famous duo, Gavia and Mortirolo, await the peloton today, on a challenging Alpine stage. 
22:30Wil ac Aeron: Taith Rwmania Mae Wil ac Aeron yn cyd-fyw theulu biliwnydd sy'n rhedeg fferm fodern ac yn cyflogi staff o bob rhan o Ewrop. Wil and Aeron join a billionaire family who run a modern farm in Romania. 
23:00Eisteddfod yr Urdd 2019 Ymunwch Heledd Cynwal am fwrlwm a chystadlu ail ddiwrnod Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Caerdydd a'r Fro 2019. Highlights from the Urdd National Eisteddfod's second day. EC available. 
00:35Teleshopping Home Shopping. 
02:05..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Peppa Mae trn Miss Cwningen yn torri lawr felly mae Taid Mochyn yn rhoi benthyg Teleri, ei drn bach iddi. Miss Cwningen's train has broken down so Taid Mochyn lends her his miniature locomotive.