This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday

Listings for S4c on Sunday, March 24 2019

06:00Sbridiri Dewch i greu yng nghwmni'r cymeriad hoffus Twm Tisian a'i ffrind Lisa. Arts series for pre-school children in the company of the colourful character Twm Tisian and his friend Lisa. 
06:20Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae Ben a Mali'n helpu cyw bach i ddod o hyd i'w fam. Ben, Mali and Smotyn find a large egg in the meadow. A tiny chick hatches from the egg and the children must find the mummy bird 
06:30Digbi Draig Mae Digbi'n darganfod nad yw wedi tyfu yn ystod y flwyddyn. Mae o'n cael ei berswadio gan Betsi i drio un o'i swynion tyfu. Betsi persuades Digbi to try one of her simple growing spells. 
06:40Amser Maith Yn l Mae pawb ar Fferm Llwyn yr Eos yn brysur iawn, mae Dad wedi mynd i'r Mart, a mam yn paratoi swper. It's a busy day at Llwyn yr Eos Farm, and Dad has gone to the Mart! 
06:55Sam Tn Mae Elvis Criddlington a'i gefnder Jerry Lee Cridlington yn yr un lle mae'n debyg ac mae Steele wedi drysu'n lan! Elvis Criddlington and his cousin Jerry Lee Cridlington - in the same place? 
07:05Jen a Jim a'r Cywiadur Mae Cyw, Plwmp a Deryn yn poeni - mae Llew ar goll. Cyw, Plwmp and Deryn are worried - Llew has gone missing. Where did he go? Can Jen and Jim solve the mystery? 
07:20Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
07:30Llan-ar-goll-en Mae Dr Jim yn creu dyfais newydd sbon, camera hunlun, ond cyn iddo gael cyfle i ddangos sut mae'n gweithio, mae'r camera'n diflannu! Dr Jim's new selfie camera disappears. Where is it? 
07:45Meic y Marchog Mae Chwit a Chwat yn gallu hedfan, diolch i hud Efa! Yn hytrach na dweud wrth y Frenhines mae Meic yn ceisio achub y cwn ei hun. Meic tries to rescue Chwit and Chwat without telling his mum. 
08:00Patrl Pawennau Mae criw o bengwiniaid wedi bod yn dwyn pethau o gwch Capten Cimwch. A group of penguins has been stealing items from Cap'n Cimwch's boat, and it is up to the Pups to stop them. 
08:15Sblij a Sbloj Heddiw, mae'r ddau ddireidus yn mynd am wyliau gan lwyddo i golli'r llythyren 't' oddi ar yr arwydd y gwesty! Sblij and Sbloj stay in a hotel and somehow manage to lose the letter 't'! 
08:20Stiw Mae Stiw'n dod ag Eurben, blodyn haul ei ddosbarth, adre' i'w warchod am y penwythnos ond yna mae'n poeni bod Eurben yn drist. Stiw brings home his class' sunflower, Eurben, for the weekend. 
08:30Ahoi! Mr-ladron o Ysgol Dyffryn y Glowyr sy'n ymuno Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec. Pirates from Ysgol Dyffryn y Glowyr join Ben Dant and Cadi to challenge the smelly Capten Cnec. 
08:50New: Penblwyddi Cyw Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebrating your birthday, you may be lucky enough to see your photo on today's Cyw! 
08:55New: Pen-blwydd Pwy? Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio ar gyfer plant bach. Entertaining and educational animated series for nursery school children. 
09:00Gleision v Scarlets Cyfle arall i wylio'r gm ddarbi yn y Guinness PRO14 rhwng Gleision Caerdydd a Scarlets. Another chance to watch the Guinness PRO14 derby match between Cardiff Blues and Scarlets. 
11:00Rownd a Rownd Mae'r diwrnod y mae Lowri a Mia'n symud i fyw at Philip wedi cyrraedd ac mae yna dipyn o waith pacio i'w wneud. The day for Lowri and Mia to move in with Philip has arrived! 
11:30Rownd a Rownd Mae Kay dal yn flin fod Lowri a Mia wedi symud i fyw at Philip i'r fflat a does dim modd i Ken na Kelvin ei chael i bwyllo. Kay is still furious that Lowri and Mia have moved in with Philip. 
11:55Chwedloni Pobl Cymru sy'n rhannu eu chwedlau eu hunain mewn cyfres o ffilmiau byrion. Heno mae stori Meurig. Legends told by the people of Wales in a series of short films. Tonight is Meurig's story. 
12:00New: Yr Wythnos Alexandra Humphreys fydd yn edrych yn l ar rai o straeon newyddion yr wythnos. Alexandra Humphreys looks back at some of the news stories from the past week. 
12:30Adre Nia Parry sy'n busnesa yn nhai rhai o enwogion Cymru yn y gyfres hon. Y tro hwn, cawn gipolwg ar gartref yr actores, Sharon Morgan. A visit to the home of actress Sharon Morgan. 
13:00Dechrau Canu Dechrau Canmol Y tro yma, byddwn yn dathlu Dydd San Padrig wrth ymuno Ryland Teifi ar yr Ynys Werdd, ei gartref mabwysiedig. We celebrate Saint Patrick's Day, as we join Ryland Teifi on the Emerald Isle. 
13:30Sgorio Rhyngwladol: Cymru v Slofacia Gm ragbrofol Euro 2020 rhwng Cymru a Slofacia yn fyw o Stadiwm Dinas Caerdydd, cic gyntaf 2.00. Euro 2020 qualifier between Wales and Slovakia live from Cardiff City Stadium, kick-off 2.00. 
16:10Seiclo: Y Clasuron - Paris i Nice Mae'r tymor seiclo newydd yn dychwelyd ar S4C, gyda'r ras gymal enwog o Baris i Nice. The new road cycling season returns on S4C, with the famous stage race from Paris to Nice. 
17:05Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. 
17:30New: Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon y penwythnos. Weekend news and sport. 
17:40Pobol y Cwm Omnibws Cipolwg dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi. Omnibus edition looking back at events in the fictional village of Cwmderi over the past week.With on-screen English subtitles 
19:30New: Dechrau Canu Dechrau Canmol Nigel Owens sy'n trafod pwysigrwydd iechyd meddwl, a ffydd, gobaith a chariad ym myd y campau; daw'r canu o bob cwr o Gymru. Nigel Owens explores the significance of mental health in sports. 
20:00New: Cr Cymru 2019 Ymunwch Heledd Cynwal a Morgan Jones yn Aberystwyth ar gyfer rownd gynderfynol y corau plant. A look at the children's voice category in this year's choral competition from Aberystwyth. 
21:00New: Enid a Lucy Gyda swn gwn yn atseinio yn eu clustiau mae Enid a Lucy yn eu heglu hi o ffarm Ed a Wil ar frys gwyllt ac yn mynd syth mewn i dafarn! The girls hastily exit the farm straight into the pub! 
22:00Clwb Rygbi: Gweilch v Dreigiau Darllediad o'r gm Guinness PRO14 Gweilch v Dreigiau a chwaraewyd ddoe yn Stadiwm Liberty, Abertawe. Coverage of the Guinness PRO14 game played yesterday between the Ospreys and the Dragons. 
23:45Y Byd ar Bedwar Cawn olwg ar brotest ym Madrid, yn erbyn carcharu trefnwyr y refferendwm annibyniaeth yng Nghatalwnia. Y Byd ar Bedwar talk with the exiled president of Catalunya, Carles Puigdemont. 
00:20Teleshopping Home Shopping. 
01:50..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Bing Mae Bing a Swla yn mwynhau eu hunain gymaint fel nad ydyn nhw eisiau dweud hwyl fawr pan mae Ama yn dod i fynd Swla adref. Bing and Swla don't want to stop playing when Swla has to go home