This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday

Listings for S4c on Sunday, November 24 2019

06:00Bing Mae Bing a Swla'n dod o hyd i daten yng ngardd lysiau Amma gyda wyneb doniol. Bing and Swla find a potato in Amma's vegetable patch with a comical 'face' so they give it a name! 
06:10Sbridiri Mae Twm a Lisa yn creu cardiau snap siapiau. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol O.M. Edwards lle mae'r plant yn creu gm y siapiau. Twm and Lisa make snap cards and visit Ysgol O.M. Edwards. 
06:30Jambori Ymunwch Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae. Join Jam on a musical adventure full of interesting sounds and pictures. 
06:40Ben Dant Ymunwch Ben Dant a'r morladron o Ysgol Dolbadarn wrth iddynt fynd ar antur i ddod o hyd i bedair allwedd aur a chist llawn trysor. Join the pirate Ben Dant and a team from Ysgol Dolbadarn. 
06:55Peppa Mae Nain Mochyn yn dangos ei ieir i Peppa a Geroge. Grandma Pig shows Peppa and George her hens. In another part of the garden something has been eating Grandad Pig's lettuce. 
07:00Bach a Mawr Mae Bach am gael anrheg arbennig i Mawr fel syrpreis. Bach wants to find the perfect, surprise present for Mawr. 
07:10Patrl Pawennau Mae cyfrifiadur Capten Cimwch yn anfon Clwcsan-wy i waelod y mr yn ddamweiniol. Cap'n Cimwch's talking computer accidentally sends Clwcsan-wy to the seafloor. 
07:25Hafod Haul Mae'n ddiwrnod cneifio ar y fferm, ond mae Daloni'r ddafad yn ofn swn y peiriant. It's time for the sheep to be sheared, but one sheep, Daloni, is scared of the noise. Will she be sheared? 
07:40Meic y Marchog Mae Chwit a Chwat yn gallu hedfan, diolch i hud Efa! Yn hytrach na dweud wrth y Frenhines mae Meic yn ceisio achub y cwn ei hun. Meic tries to rescue Chwit and Chwat without telling his mum. 
07:50Llan-ar-goll-en Gyda diflaniad uwd hyfryd Beti o garreg ddrws y Becws, mae'n edrych yn debyg bod lleidr llwglyd yn y pentref! There's a hungry thief in the village as Beti's wonderful porridge disappears. 
08:05Guto Gwningen Mae craig anferthol ar fin disgyn yn y dyffryn, ac fe all ddinistrio ty Mrs Tigi-Dwt! With a landslide about to fall in the valley, can the friends avert disaster? 
08:20Ty Cyw Hwyl gyda Gareth, Cyw, Bolgi, Llew, Jangl, Plwmp a Deryn. Heddiw mae Jac y Jwc yn dod am barti. Fun with Gareth, Cyw, Bolgi, Llew, Jangl, Plwmp a Dryw. Today Jac a Jwc comes for a party. 
08:35Gwdihw Mae yna lewod, ieir, armadillo a gwdihw ar y rhaglen heddiw. On today's programme, there are lions, chickens, armadillos and an owl! 
08:50New: Penblwyddi Cyw Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebrating your birthday, you may be lucky enough to see your photo on today's Cyw! 
08:55New: Pen-blwydd Pwy? Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio ar gyfer plant bach. Entertaining and educational animated series for nursery school children. 
09:00Cwpan Her Ewrop Darllediad byw o'r gm yng Nghwpan Her Ewrop rhwng Gleision Caerdydd a Chaerlyr. C/G 20.00. Live coverage of Cardiff Blues v Leicester Tigers in the European Rugby Challenge Cup. K/O 20.00. 
11:10ROWND A ROWND CYFRES 24 Cyfle i ddilyn bywydau eich hoff gymeriadau yn y gyfres sebon boblogaidd. Follow all your favourite characters on this long-running soap as they go about their daily lives. 
11:35ROWND A ROWND CYFRES 24 Cyfle i ddilyn bywydau eich hoff gymeriadau yn y gyfres sebon boblogaidd. Follow all your favourite characters on this long-running soap as they go about their daily lives. 
12:00New: Yr Wythnos Alexandra Humphreys fydd yn edrych yn l ar rai o straeon newyddion yr wythnos. Alexandra Humphreys looks back at some of the news stories from the past week. 
12:30Caru Casglu Yr wythnos hon, cawn weld hen offer amaethyddol, blychau post a bathodynnau ceir. This week we feature old agricultural equipment, post boxes and car badges. 
13:00Dechrau Canu Dechrau Canmol Yr wythnos yma byddwn yn ymuno a chymuned glos Cilycwm ar gyfer y canu mawl. This week we will be joining the close knit community of Cilycwm. 
13:30Rygbi Pawb Uchafbwyntiau gm Coleg y Cymoedd v Ysgol Glantaf yng Nghynghrair Ysgolion a Cholegau Cymru. Highlights of the match between Coleg y Cymoedd and Ysgol Glantaf. EC available. 
14:10Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. 
14:35Junior Eurovision: Erin yn Ewrop Rhaglen yn dilyn taith Erin Mai, o Lanrwst, i Gliwice, Wlad Pwyl ar gyfer y gystadleuaeth Junior Eurovision. Follow Erin Mai's journey from Wales to the Junior Eurovision stage in Poland. 
15:00Chwilio am Seren - Junior Eurovision 201 This is S4C 
17:25Pobol y Cwm Omnibws Cipolwg yn l dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi. Gydag isdeitlau Saesneg ar y sgrin. Omnibus edition looking back at events in Cwmderi village. With on-screen English subtitles. 
19:15Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon y penwythnos. Weekend news and sport. 
19:30Dechrau Canu Dechrau Canmol (2019-2020) This is S4C 
20:00New: Cynefin Rhyfel a heddwch, diwydiant a diwylliant - y tro hwn, bydd ein cyflwynwyr yn crwydro dref farchnad ddiddorol Yr Wyddgrug. War and peace, industry and culture, this time it's Mold's turn... 
21:00New: Craith Mae D.C.I. Cadi John a D.S. Owen Vaughan yn ymweld Karl Lewis, a Mia yn llwyddo denu Connor yn nes ati hi. The detectives pay Karl Lewis a visit. Mia tries to draw Connor closer to her. 
22:00Yn y Gwaed Pennod ola'r gyfres: Bedwyr Parri a Georgia Lewis sy'n ceisio darganfod os yw swydd eu breuddwydion yn cuddio'n y gwaed. This time: Georgia Lewis from Bridgend & Bedwyr Parri from Deiniolen. 
23:00Seren Bhangra: Nesdi Jones Hanes Nest Aneirin Jones sy'n recordio ac yn perfformio fel seren bop yn India. Extraordinary story of a Welsh girl who reached number 1 in India's charts & performs in Hindi and Punjabi. 
00:05Teleshopping Home Shopping. 
01:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Bing Mae Bing yn darganfod twll yn ei esgidiau glaw melyn ond nid yw am eu taflu nhw yn y bin. Bing discovers a hole in his favourite yellow wellies but he doesn't want to throw them away .