This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday

Listings for S4c on Sunday, March 1 2020

06:00Bing Mae Bing yn dangos i Nici (cefnder Swla) sut i wibio'r car clou glas i lawr y llithren. Bing shows Nicky (Sula's cousin) how to voosh the blue speedy car down the slide. 
06:10Sam Tn Mae Norman yn awyddus i brofi ei fod yn gallu gyrru injan dn ac mae Elvis yn coginio pei i swper. Norman wants to prove he can drive a fire engine and Elvis makes a pie for the team. 
06:20Guto Gwningen Mae'n rhaid i Guto ddewis rhwng achub ei lyfr neu achub ei ffrind. Guto must choose between saving his most precious possession and saving a friend. 
06:35Sbridiri Mae Twm a Lisa yn creu crocodeil ac yn ymweld ag Ysgol O.M. Edwards. Twm and Lisa make a crocodile and visit children at Ysgol O.M. Edwards and create a large cardboard crocodile. 
06:55Gwdihw Megan Llyn fydd yn cwrdd phob math o anifeiliaid, rhai gwyllt, rhai dof a rhai anhygoel. Megan Llyn meets all sorts of animals - some wild, some tame and some really strange! 
07:10Jambori Ymunwch Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau lliwgar, gyda chysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae! Join Jam on a musical journey, full of interesting sounds and pictures! 
07:20Twt Mae Cen Twyn wrthi'n trwsio corn Twt ac yn addo y bydd yn swnllyd iawn. Cen Twyn is repairing Twt's funnel and has promised Twt that once repaired it will be louder than ever. 
07:30Ben Dant Ymunwch Ben Dant a'r mr-ladron o Ysgol Pentreuchaf wrth iddynt fynd ar antur i ddod o hyd i allweddau aur a chist llawn trysor. Join the pirate Ben Dant and a team from Ysgol Pentreuchaf. 
07:45Digbi Draig Mae Digbi'n sicr mai fo fydd y gorau yng nghystadlaethau Gemau Pen Cyll eto eleni. Ond a fydd o tybed? Digbi is sure he'll be best at all the events at the local Games. But will he? 
07:55Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddynt osod sialens i griw o Ysgol Bryn Iago, Pontarddulais. Dona and Ned ask youngsters from Ysgol Bryn Iago, Pontarddulais to learn a song. 
08:10Boj Mae Boj a'i ffrindiau yn ymarfer am gyngerdd Mr Clipaclop yn Hwylfan Hwyl. Boj's friends are all practising to play in a concert in the park. But Daniel breaks his guitar. Can Boj help? 
08:20Sbarc Cyfres wyddoniaeth gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series with Tudur Phillips and his two friends. Today's theme is birds. 
08:35Blero'n mynd i Ocido 'Does gan robot mwyaf Ocido, Al Tal, ddim synnwyr cyffwrdd. All Blero a'i ffrindiau ei helpu i deimlo eira? Ocido's biggest robot, Al Tal, has no sense of touch - can Blero and crew help? 
08:50New: Penblwyddi Cyw Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebrating your birthday, you may be lucky enough to see your photo on today's Cyw! 
08:55New: Pen-Blwydd Pwy? Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio ar gyfer plant bach. Entertaining and educational animated series for nursery school children. 
09:00Clwb Rygbi: Dreigiau v Cheetahs Ymunwch thm Clwb Rygbi ar gyfer darllediad byw o'r gm Guinness PRO14 rhwng y Dreigiau a Cheetahs. C/G 5.15. Live coverage of Dragons v Cheetahs in the Guinness PRO14. K/O 5.15pm. 
11:15Byd Pws Dewi Pws sy'n teithio i gartref Bollywood yn ninas Mumbai yn India i geisio cael rhan mewn ffilm. Dewi Pws travels to Bollywood in the city of Mumbai in India to try to get a part in a film! 
12:00New: Yr Wythnos Alexandra Humphreys fydd yn edrych yn l ar rai o straeon newyddion yr wythnos. Alexandra Humphreys looks back at some of the news stories from the past week. 
12:30Dan Do Y tro hwn: ymweliad thy o'r 80au sydd rhywbeth hollol wahanol y tu mewn, clamp o dy newydd, a chartref teulu naws Americanaidd. An 80's house with something very different inside! 
13:00Dechrau Canu Dechrau Canmol Yr wythnos yma byddwn yn ymuno a chynulleidfa Capel Soar yn Llanbedr Pont Steffan. This week we will be joining the congregation of Capel Soar in Lampeter. 
13:30Rygbi Pawb Y gorau o Gynghrair Ysgolion a Cholegau Cymru, a golwg ar gm Gleision Caerdydd v Scarlets. Best of the Welsh Schools & Colleges League, and a look at the Cardiff Blues v Scarlets game. 
14:10Dudley ar Daith Canolbarth Cymru sy'n mynd bryd Dudley yr wythnos hon gydag ymweliadau chanolfan cig carw Bannau Brycheiniog. Dudley's journey takes us to the Welsh Venison Centre in Brecon. 
14:40Ffermio: Wyna Byw Rhaglen fyw arbennig lle bydd Alun a Daloni yn ymuno Meinir a'i theulu yng nghanol prysurdeb wyna. Live programme: Alun and Daloni join Meinir and her family in the busy lambing season. 
15:40Clwb Rygbi: Munster v Scarlets Cyfle i weld y gm rygbi Guinness PRO14 rhwng Munster a Scarlets, chwaraewyd ym Mharc Thomond, yn ei chyfanrwydd. A chance to re-live the Guinness PRO14 clash between Munster and Scarlets. 
17:25Pobol y Cwm Omnibws Cipolwg yn l dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi. Omnibus edition looking back at events in the fictional village of Cwmderi over the past week. With on-screen English subtitles. 
19:15New: Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon y penwythnos. Weekend news and sport. 
19:30New: Dechrau Canu Dechrau Canmol Ymunwch a ni'r wythnos yma pan fyddwn yn dathlu Dydd Gwyl Dewi. Join us this week when we'll be celebrating St David's Day. 
20:00New: Priodas Pum Mil Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford sy'n cynnig help i griw o deulu a ffrindiau Vicky a Chris o Bwllheli. A helping hand to family and friends organising a wedding for a Pwllheli couple. 
21:00New: Bang Pan ddaw corff arall i'r amlwg, mae'r heddlu'n amau eu bod nhw'n chwilio am lofrudd cyfresol. The discovery of a second body leads police to believe they are searching for a serial killer. 
22:00Pobol Port Talbot Bywyd gyda'r nos - y shifft yn newid, y plant yn dod adref a rhai'n paratoi ar gyfer gig. A change of shift, kids home from school, surfing and choir practice. A busy evening in Port Talbot! 
22:30Corau Rhys Meirion Y nod: creu cor ym Mhen Llyn gyda gwirfoddolwyr y gwasanaethau brys a rhai sydd wedi eu hachub ganddynt. Forming a new choir in Pen Llyn of emergency service workers and those they've saved. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00New: Bing O na - does dim mwy o sticeri Wil Bwni Wb i Bing wedi ei frechiad ac mae Pando'n dychryn wrth iddo gredu fod y brechiad wedi brifo. Bing is brave for his vaccination, but Pando worries.