This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday

Listings for S4c on Thursday, October 26 2017

06:00Do Re Mi Dona Ymunwch ? Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn, wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Bro Si?n Cwilt, Ceredigion i ddysgu'r g?n Y Fferm. Youngsters from Ysgol Bro Si?n Cwilt learn a song. 
06:15Patr?l Pawennau Pan daw haid o wyddau i aros am noson ger pencadlys y Pawenlu mae un cyw isio bod yn ffrind i Fflamia. When a flock of geese stop at the Patrol tower, one of the goslings takes to Fflamia. 
06:30Halibalw Ymunwch ? chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
06:40Sam T?n Mae Norman eisiau sglefrfwrdd newydd wedi i Trefor yrru ei fws dros yr hen un! Norman gets into trouble trying to fish money out of the wishing well when he wants a new skateboard. 
06:50Bing Mae Fflop yn dysgu Bing a Pando sut i chwythu swigod. Fflop teaches Bing and Pando how to blow bubbles. Pando soon gets the hang of it but Bing struggles and gets frustrated. 
07:00Patr?l Pawennau Pan fo cwch Capten Cimwch yn mynd yn sownd, mae'n rhaid i Gwil, Dyfri, Fflei a Cena weithio gyda'i gilydd i'w harbed rhag suddo. Capten Cimwch's boat runs aground - can the crew help him? 
07:15New: TiPiNi Bydd TiPi Ni yn glanio yng Nghaerdydd yn rhaglen gynta'r gyfres newydd. The gang bring music and song to Cardiff in the first of a new series of this colourful series for pre-school children 
07:30Boj Mae Boj, Rwpa a Carwyn yn ceisio am eu bathodynnau 'Goroesi'. Boj, Rwpa and Carwyn are trekking for their Ranger survival badges but Carwyn's satnav boots go on the blink. 
07:45Y Crads Bach Mae'n ddiwrnod prysur i'r gwenyn heddiw. The bees are busy today collecting pollen and nectar to take back to the beehive - after all, they can't keep the Queen bee waiting! 
07:50Igam Ogam Mae Igam Ogam eisiau gwneud pob dim ar ei phen ei hun bach. Igam Ogam wants to do everything by herself! 
08:00Octonots Pan mae morfil enfawr yn sownd ar draeth, mae Capten Cwrwgl a'r Octonots yn dyfeisio cynllun i'w dynnu yn ?l i'r dwr. An Orca becomes stranded on a beach and needs to get back in the water. 
08:15Byd Begw Bwt Cawn gwrdd ?'r hen wraig fach ?'i dillad carpiog a chlocsie trwm. Caiff dipyn o drafferth gyda'i llo o'r enw Twm sy'n gwrthod yfed y llaeth. We are introduced to the folk song Hen Wraig Fach 
08:20Y Dywysoges Fach Dyw'r Dywysoges Fach ddim yn medru chwibanu fel pawb arall yn y deyrnas. Everybody in the kingdom can whistle apart from the Little Princess. 
08:35Tili a'i ffrindiau Mae Tincial yn boblogaidd iawn heddiw - mae pawb eisiau ei gwmni. Tincial is very popular today - everyone wants to be in his company. But it's impossible to be everywhere at the same time. 
08:45Twt Mae 'na swn rhyfedd iawn yn yr harbwr heddiw - swn rhywun yn canu - neu'n ceisio canu, o leia'! There are some funny sounds at the harbour today. Someone's trying to sing! 
09:00Nodi Mae hi'n ben-blwydd ar Fflach, ond does ganddo ddim syniad beth yn union yw pen-blwydd! Whiz has no idea how birthdays work so Noddy introduces him to special birthday traditions. 
09:10Sbridiri Dewch i greu yng nghwmni'r cymeriad hoffus Twm Tisian a'i ffrind Lisa. Arts series for pre-school children in the company of the colourful character Twm Tisian and his friend Lisa. 
09:30Pingu Anturiaethau Pingu'r pengwin. The adventures of Pingu the penguin. 
09:35Bobi Jac Mae Bobi Jac a'r Mwnci yn mwynhau antur drofannol arall. Bobi Jac and Sydney the Monkey go on a tropical adventure and enjoy swinging. 
09:45Cei Bach Mae popeth yn mynd yn wych yng Nglan y Don - hyd nes i nain Mari gyrraedd. Everything seems to be going well at Glan y Don until Mari's grandmother arrives. 
10:00Do Re Mi Dona Ymunwch ? Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn, wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Dewi Sant, Llanelli i ddysgu'r g?n Ailgylchu. Youngsters from Ysgol Dewi Sant Llanelli learn a song. 
10:15Patr?l Pawennau Mae cerbyd tr?n wedi dod oddi ar y cledrau ac mae'n rhaid i'r Pawenlu drwsio'r cledrau cyn i'r tr?n gyrraedd! A train car derails and damages the tracks. Can the PAW Patrol help? 
10:30Halibalw Ymunwch ? chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
10:40Octonots Mae Harri a'r Octonots yn helpu hen ffrindiau, y Crancod Cnau Coco, i ddarganfod pwy sy'n dwyn eu cnau coco. Harri and the Octonauts help their old friends the Coconut Crabs. 
10:50Bing Mae Bing eisiau cael tro ar gylch hwla Coco. Bing wants to try Coco's Hula Hoop. It's harder than it looks but he finds lots of other hoopy games as he tries. 
11:00Patr?l Pawennau Mae Gwil yn darganfod bod Gari yr afr yn sownd ar ochr clogwyn ac wrth geisio ei achub mae'n mynd yn sownd ei hun! Gwil discovers that Gari the goat is stuck on the edge of a cliff! 
11:15Ynys Broc M?r Lili Mae Lili'n dod o hyd i declyn torri bisgedi ar y traeth ac yn penderfynu y byddai'n braf agor stondin yn gwerthu bisgedi. Lili finds a cookie cutter and decides to sell some biscuits. 
11:20Meic y Marchog Mae'n rhaid i Meic ddysgu bod gwahanol bethau yn hardd i wahanol bobl. Meic learns that beauty is in the eye of the beholder when he tries to create a beautiful pot for his mother. 
11:35Marcaroni Mae 'na bobl s?l yn Nhwr y Cloc heddiw. Ond wyddoch chi beth fydd yn gwneud i bawb deimlo'n well? C?n newydd! Everybody feels under the weather today! A song will make them feel better! 
11:50Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
12:05Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
13:00Deuawdau Rhys Meirion Bydd y gantores-gyfansoddwraig gyda'r llais mawr, Alys Williams, yn ymuno ? Rhys Meirion y tro hwn. Singer-songwriter Alys Williams joins Rhys Meirion this week to chat and sing duets. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C. S4C News. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
15:05New: Gwlad Moc Yn y rhifyn hwn o 1994 mae'r diweddar Moc Morgan yn crwydro ardal Blaenau Ffestiniog. In this episode from 1994 the late Moc Morgan explores the Blaenau Ffestiniog area. 
15:30New: Gwlad Moc Mewn rhifyn o 1994, mae'r diweddar Moc Morgan yn ymweld ? Bannau Brycheiniog. Moc Morgan's visit to the Brecon Beacons where he joins Bob Pugh on a hike with school-children. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ?l ysgol. Programmes for youngsters after school: Ynys Broc M?r Lili, Halibalw, Octonots, Guto Gwningen, Patr?l Pawennau. 
17:00Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for young people. 
17:05New: Pigo Dy Drwyn Mirain a Gareth sy'n cadw trefn wrth i ddau d?m chwarae gemau snotlyd a swnllyd! Mirain and Gareth keep an eye on Y Gwendraeth and Penygroes schools as they go head to head. 
17:35Pat a Stan Pat a Stan - dau gyfaill hwyliog sy'n llwyddo i droi pob sefyllfa yn antur lloerig! Pat and Stan - two fun-loving mates who turn the most commonplace events into the craziest of adventures! 
17:40New: Fideo Fi Mae Fideo Fi yn ?l gyda chyfres o vlogs a haciau byr ar sut i baratoi ar gyfer Calan Gaeaf llawn steil. Fideo Fi is back with a series of Halloween hacks and vlogs. 
17:45Rygbi Pawb Yr uchafbwyntiau a'r newyddion diweddaraf o'r byd rygbi ieuenctid yng Nghymru. Weekly rugby magazine with news, highlights, games and the latest developments in Welsh youth rugby. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
18:05Cwpwrdd Dillad Mewn rhifyn o 2007, mae Nia Parry yn holi Twm Morys am ei gasgliad o ddillad o wahanol wledydd y byd. Twm Morys reveals a collection of clothes from around the world in this 2007 edition. 
18:30Perthyn Yr wythnos hon byddwn yn cyfarfod teulu'r cwmni iogwrt, Llaeth y Llan'. This week we travel to Llannefydd to meet the family behind the successful yoghurt company 'Llaeth y Llan'. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30Rownd a Rownd Wedi i bawb clywed i le mae Dewi wedi bod yn diflannu'n ddiweddar, mae sawl un yn cael hwyl garw wrth dynnu ei goes. Dewi is being teased now everyone know where he's been going. 
20:00Pobol y Cwm Mae Garry ac Elgan yn mwynhau bach o dynnu coes dros g?m o sboncen. Garry and Elgan enjoy some banter over a game of squash. Vicky tells Non what she really thinks of her. 
20:25New: Celwydd Noeth Ian Roberts a Ruth Evans o Gaerdydd a Gareth Roberts a Rhys Davies o Gaernarfon sy'n mynd am y jacpot. Friends from Cardiff and Caernarfon go for the jackpot on today's show. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 a'r Tywydd. News and Weather at 9 o'clock. 
21:30New: Nigel Owens: Wyt ti'n G?m? Ffion Dafis sy'n dioddef digwyddiad anffodus wrth brofi nwyddau harddwch ac mae Colin y crwban yn darllen dyfodol Dai Baker. A fortune telling tortoise and a make-up mishap for Ffion Dafis. 
22:00New: Ralio+: Rali Cymru GB Bydd y criw yn darlledu o'r stiwdio ger y parc gwasanaeth yn Deeside ac yn cyflwyno uchafbwyntiau'r cymal cyntaf o Dir Prince. Wales Rally GB: Highlights of the first stage, Tir Prince. 
22:30New: Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
23:00Doctoriaid Yfory Cyfres newydd. Mae Jess a Rhodri yn dygymod ? realiti achosion brys yn Ysbyty Gwynedd. New series following medical students. Jess & Rhodri cope with life in Ysbyty Gwynedd's A&E department. 
23:30'Sgota gyda Julian Lewis Jones Pysgota ger Cushendall, County Antrim am eogiaid a brithyll yn y bryniau a'r gath f?r anferth yn y m?r. Fishing in Cushendall, County Antrim, N. Ireland to catch salmon, trout and skate. 
00:00Low Box Sawl merch y gallwch chi gael i gab tractor bach o Siapan? Dyna fydd y cwestiwn mawr i Dafydd! How many girls can you get into a Japanese tractor cab? That's the question facing Dafydd Brown 
00:35Teleshopping Home Shopping. 
02:05..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Hafod Haul Mae'r Ig ar Jaff y ci, ac mae'r anifeiliaid yn cael hwyl yn chwarae triciau arno wrth geisio helpu Jaff i gael ei wared. Jaff has the hiccups. Will a surprise party help get rid of them?