This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday

Listings for S4c on Saturday, November 24 2018

06:00Cyw Rhaglenni plant y penwythnos/Weekend viewing for kids: Jen a Jim Pob Dim, Meic y Marchog, Holi Hana, Peppa, Amser Maith Maith yn ?l, Olobobs, Y Diwrnod Mawr, Sam T?n, Patr?l Pawennau, Asra. 
08:00New: Stwnsh Sadwrn Byw Rhaglenni gwych a digon o hwyl. Great programmes for youngsters on the weekend. 
10:00Dylan ar Daith Mae Dylan Iorwerth yn teithio i'r dwyrain i Delhi, Darjeeling ac Assam, lle'r aeth menyw ifanc o Borthaethwy yn genhades ym 1916. Dylan finds out about a Welsh missionary from Anglesey. [SL] 
11:00Ysgol Ddawns Anti Karen Mae Karen Pritchard - corwynt Caernarfon - yn ?l am gyfres arall llawn egni a hiwmor heintus wrth ddysgu dawnsio disgo i dros gant o enethod. Following Karen Pritchard at her dance classes. [SL] 
11:30Natur Gwyllt Iolo Mae Iolo'n teithio drwy goedlannau hynafol a thwyni calch Swydd Caint i draeth Dungeness. Iolo Williams travels through the ancient woodlands and downs of Kent to the coast near Dungeness. [SL] 
12:00Gwesty Aduniad Mae Stacy wedi bod ar daith drawsrywiol ers 5 mlynedd. Heno mae ei chyfarfod cyntaf gyda ffrind sydd wedi ei chefnogi arlein. A first meeting between transgender Stacy and her online friend. [SL] 
13:00Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. [SL] 
13:30Tywi - Yr Afon Dywyll Ystyr 'Tywi' yw tywyll a dwfn, ac mae'r ffilm hon yn cymryd golwg ar fywyd dirgel yr afon o'i haber i'w tharddiad. From estuary to origin, we follow the secret life of the Tywi river. [SL] 
14:30Garejis: Dan y Bonet Mae'n Nadolig - ond garej BV Rees yn unig sy'n cael y cyfle i joio'r wyl tra bo Derwen a Gwili Jones wrthi'n gweithio'n ddyfal. It's Christmas, but BV Rees are the only ones celebrating... [SL] 
15:00Mynyddoedd y Byd: Yr Himalaia Ffion Dafis sy'n teithio ar hyd l?n newydd sy'n treiddio i galon yr Himalaia. Ffion Dafis travels the length of a new road which has penetrated right to the heart of the Himalayas. [SL] 
16:00Y Groggs yn 50 Rhaglen sy'n talu teyrnged i'r Groggs eiconig a ddathlodd eu pen-blwydd yn 50 yn 2015. This programme pays tribute to the iconic 'Groggs' that celebrated their 50th anniversary in 2015. [SL] 
16:35Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon. Weekend news and sport. 
16:50Clwb Rygbi Rhyngwladol: Gemau'r Hydref - Darllediad byw o'r g?m rygbi rhyngwladol rhwng Cymru a De Affrica, yn y Stadiwm Principality. C/G 5.20. Live coverage of the Autumn international rugby match, Wales v South Africa. K/O 5.20. 
19:35Chwilio am Seren Junior Eurovision Dilynwn daith Manw o'r clyweliad cyntaf i'r gyfres Chwilio am Seren Junior Eurovision, i Lwyfan Arena Minsk. Tracing Junior Eurovision star Manw's journey from the first audition to Minsk. 
20:003 Lle - Rhys Meirion Rhys Meirion sy'n mynd ? ni i dri lle sydd wedi chwarae rhan bwysig yn ei fywyd; Cwm Pennant, Ysgol Gynradd Pentrecelyn a'r Guildhall, Llundain. Rhys Meirion takes us to 3 special places. 
20:30New: Cyngerdd Cor Yr Eisteddfod Trefniannau corawl newydd gan Geraint Cynan o ganeuon pop Cymraeg o'r chwedegau ymlaen i gyfeiliant cerddorfa yn chwarae darnau clasurol. Concert featuring a blend of modern and classical. 
21:15Stand Yp: Elis James Y comed?wr o Sir G?r, Elis James, sy'n edrych trwy 'Lygaid y Byd' ar Gymru yn ei sioe gomedi. Tonight Elis James looks at life in Wales through the 'Eyes of the World' in his stand up show. 
22:15Jonathan Criw Jonathan sydd yma unwaith eto yn y bedwaredd raglen i drafod y bel hirgron a digon o bethau difyr eraill. The Jonathan crew are here once again to discuss rugby and other fun stuff. 
23:15Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
23:50..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Cyw I blant/Kids: Ahoi!, Tomos a'i Ffrindiau, Sbarc, Sbridiri, Do Re Mi Dona, Guto Gwningen, Sblij a Sbloj, Deian a Loli, Ysbyty Cyw Bach, Meic y Marchog, Shwshaswyn, Sam T?n, Patr?l Pawennau.