This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday

Listings for S4c on Friday, February 22 2019

06:00Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Caerffili i ddysgu cn Yr Ysgol. Youngsters from Ysgol Caerffili, Caerphilly learn and perform a song. 
06:15Digbi Draig Pan mae Betsi yn bwrw swyn ac yn gwneud i Siriol ddiflannu ar ddamwain, mae Glenys yn cipio Llyfr Swyn. Betsi casts a spell and Glenys takes her chance and grabs Spellbook in the chaos. 
06:25Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
06:35Meic y Marchog Mae Meic yn sylweddoli mai wynebu eich ofnau yw'r peth dewr i'w wneud - beth bynnag fo'r ofnau hynny! Meic learns that being brave is about facing your fears - whatever they are! 
06:50Peppa Pan mae hoff degan deinosor George yn colli ei gynffon, rhaid ymweld siop Mr Llwynog. When his favourite toy dinosaur loses its tail, George visits Mr Llwynog's Shop to find a new one. 
06:55Tili a'i ffrindiau Mae wmff Twmffi wedi mynd ac mae o wedi colli ei awydd i fownsio. Poor Twmffi's get-up-and-go has got-up-and-gone and he doesn't have any bounce today. Can anyone help? 
07:10Ahoi! Mr-ladron o Ysgol Treganna, Caerdydd sy'n ymuno Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec. Pirates from Ysgol Treganna, Cardiff join Ben Dant and Cadi to challenge the smelly Capten Cnec. 
07:30Bing Mae Bing a'i ffrindiau yn llwyfannu sioe yn y parc. Bing and his friends put on a show in the park. After Coco's dance, Pando's song and Swla's acrobatics, Bing performs the finale! 
07:40Antur Natur Cyw Cyfres i blant meithrin sy'n trafod byd natur a gwahanol fathau o greaduriaid. Series for pre-school children introducing facts about animals and the natural world. 
07:55New: Nos Da Cyw Mae'r haul yn mynd i'w wely ac mae'n amser cael stori fach cyn cysgu am Plwmp a Deryn yn mynd i wersylla. The sun is setting so let's get ready for a bedtime story about Plwmp and Deryn. 
08:00Boj Mae Boj yn helpu Mia i ddewis anrheg arbennig i Rwpa ar gyfer ei phen-blwydd. Boj helps Mia choose something special enough to give Rwpa at her birthday party. What will it be? 
08:10Y Crads Bach Mae'r morgrug yn brysur yn paratoi eu nyth ar gyfer y babanod newydd pan mae Caleb y Chwilen Glec yn troi lan. The ants are busy preparing their nest when Caleb the beetle appears. 
08:15Sbridiri Mae Twm a Lisa yn creu delw bach o Twm. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Cynwyl Elfed. Twm and Lisa make a mini model of Twm. They also visit the children at Ysgol Cynwyl Elfed. 
08:35Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae Mali yn mynd i wersylla gyda Ben a'i rieni ond maen nhw'n cael ymwelydd annisgwyl sy'n mynd ar eu nerfau braidd. Mali is going on a camping trip with Ben and his mum and dad. 
08:45Stiw Mae Stiw yn torri car rasio Steff yn ddamweiniol ac yn cyfadde' wrth ei ffrind beth sydd wedi digwydd. Stiw accidentally breaks Steff's red race car and is scared to tell him. 
08:55Dwylo'r Enfys Mae Jake wrth ei fodd ar gefn ei feic. Gan ei bod yn ben-blwydd arno, bydd Heulwen a Jake, a Molly ei chwaer, yn gwneud cacen go arbennig. Heulwen meets bike loving Jake on his birthday. [SL] 
09:10Twt Mae Twt ar ras unwaith eto. Cyn hir, mae'r holl frysio yn arwain at drafferthion ar y dwr. Twt is racing about at full speed once again. Before long, his racing about creates havoc! 
09:25Ty Ml Mae Dani wedi cael sgwter newydd, ac mae Morgan yn gweld nad ydy pawb yn medru gwneud popeth. Dani has a new scooter, and Morgan discovers that not everybody can do everything. 
09:35Wibli Sochyn y Mochyn Pa gerddoriaeth sy'n gwneud i chi eisiau dawnsio? Nid yw Wibli yn gallu dod o hyd i'r gerddoriaeth gywir i ddawnsio iddi. Wibli can't seem to find the right music to dance to! 
09:45Pentre Bach Mae Jini'n cael ei phen-blwydd ac mae Jac y Jwc yn mynd hi i'r diwrnod agored yn yr orsaf dn. Jini celebrates her birthday and Jac y Jwc takes her to the open day at the fire station. 
10:00Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Cwmbrn. A gang from Ysgol Cwmbrn learn a song and perform it in front of an audience. 
10:15Digbi Draig Mae Glenys yn siarsio Teifion i gadw Digbi draw oddi wrth ei ffrindiau er mwyn iddi hi ymuno nhw. Glenys orders Teifion to keep Digbi away from his friends while she joins them. 
10:25Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
10:35Meic y Marchog Mae Meic yn gofyn i Trolyn baratoi'r cwn ar gyfer yr Orymdaith Fawr gan addo dangos iddo sut i wneud hynny. Meic asks Trolyn to get the corgis ready for the Big Parade and promises to help. 
10:50Peppa Mae Dadi Ci wedi dod adref o'i fordaith ac mae ganddo anrhegion i bawb. Tybed beth fyddan nhw? Captain Daddy Dog is home from the sea and he's brought gifts! What can they be? 
10:55Tili a'i ffrindiau Pan fo Fflur yn canfod car coll Twmffi mae hi'n penderfynu ei bod hi'n hoff iawn o achub y dydd. When Fflur finds Twmffi's missing toy car she decides she rather likes saving the day. 
11:10Ahoi! Mr-ladron o Ysgol Dyffryn y Glowyr sy'n ymuno Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec. Pirates from Ysgol Dyffryn y Glowyr join Ben Dant and Cadi to challenge the smelly Capten Cnec. 
11:30Bing Yng nghylch Amma heddiw mae'r plant yn gwneud pennau wy gyda phlisgyn wy a hadau berw'r dwr. At Amma's crche the children make eggy heads with eggshells and cress seeds. 
11:40Antur Natur Cyw Cyfres i blant meithrin sy'n trafod byd natur a gwahanol fathau o greaduriaid. Series for pre-school children introducing facts about animals and the natural world. 
11:55Nos Da Cyw Sh! Mae'r haul yn mynd i'w wely ac mae'n amser i ni gael stori fach cyn cysgu. Heddiw cawn stori Cyw a'r gwely mawr. Shhh...Let's get ready for a bedtime story about Cyw and the big bed... 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Lle Aeth Pawb?: Jabas Dod chriw Jabas nl at ei gilydd i ail-dynnu llun a dynnwyd ar draeth ym Mhen Llyn nl ym 1987. Bringing the Jabas crew back together to reshoot a photo first taken on a beach in 1987. [SL] 
12:30Codi Hwyl Heddiw, mae John a Dilwyn yn cychwyn ar fordaith anturus o Fae Llanddwyn i Fae Caerdydd. John Pierce Jones and Dilwyn Morgan attempt to sail from Llanddwyn Bay to Cardiff Bay 
13:00Cynefin Abertawe a'i straeon difyr a chudd sy'n cael sylw Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Sin Tomos Owen y tro hwn. The crew visit Swansea to seek out the second city's interesting and hidden tales. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Ar y Dibyn Bydd gofyn i'r wyth sydd ar l roi eu ffydd yn llwyr yn nwylo Lowri a Dilwyn mewn sialens frawychus. The remaining eight adventurers take part in a terrifying trust test challenge. 
15:30Yr Wyddfa a'i Chriw Rhaglen yn dilyn y gwaith o adeiladu canolfan a chaffi newydd ar gopa'r Wyddfa. Following the building of the new centre and cafe at the top of Snowdon which opened in 2009. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05New: Pigo Dy Drwyn Mirain a Gareth fydd yn cadw trefn wrth i ddau dm chwarae gemau snotlyd a swnllyd! Mirain and Gareth keep an eye on two teams as they compete in a series of snot-tastic games. 
17:30New: Larfa Beth mae'r criw dwl wrthi'n gwneud y tro hwn tybed? What are the silly crew up to this time we wonder? 
17:35Crwbanod Ninja Wrth ymchwilio i mewn i ddiflaniad gwyddonydd, mae Donatello ac Elfair yn darganfod cynllwyn yn ymwneud mwnci seicig. Donatello and Elfair come across a plot by a psychic monkey. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:10Adre Y tro hwn, cawn ymweld chartref y cyn chwaraewr rygbi Brynmor Williams, a fu'n chwarae i'r Llewod a dros Gymru. We visit former Lions and Wales rugby player, Brynmor Williams' home. 
18:40Clwb Rygbi Rhyng Dan 20: Cymru v Lloegr Gm fyw Pencampwriaeth y Chwe Gwlad Dan 20 rhwng Cymru v Lloegr. C/G 7.05. Live Under 20's Six Nations Wales v England match, Stadiwm Zip World, Colwyn Bay. EC available. K/O 7.05. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Jonathan Mae Jonathan, Sarra a Nigel yma unwaith eto am fwy o hwyl a sbri, gan gynnwys gwesteion i'r stiwdio, sialensau a hanesion difyr, a mwy. The crew are here again for more fun and games! 
22:3535 Awr Gyda'r oriau'n tician, mae nifer o'r rheithgor yn gaeth mewn sefyllfaoedd argyfyngus. In this penultimate episode, many of the jurors find themselves trapped in precarious situations. 
23:40..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Cyw Rhaglenni ar gyfer y plant lleiaf ar y penwythnos. Great weekend programmes for younger viewers.