This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday

Listings for S4c on Tuesday, July 24 2018

06:00Yr Ysgol Heddiw bydd criw Ysgol Llanrug ac Ysgol Sant Curig yn chwarae gyda phob math o gerbydau. The children play with all sorts of vehicles and Emily goes on a steam train. 
06:15Blero yn Mynd i Ocido Mae cysylltydd San ar goll ac mae Blero'n helpu'i ffrindiau i ddod o hyd iddo, yn y ganolfan ailgylchu! The monster helps his friends find San's lost connector in the recycling centre. 
06:25Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
06:35Popi'r Gath Pan fo allweddi Lleucs yn syrthio i mewn i'r llyn mae Popi yn mynd 'r criw mewn llong danfor i chwilio amdanyn nhw. Popi and friends go off in search of some lost keys in a submarine. 
06:50Sam Tn Mae Norman a Derec yn cystadlu mewn cystadleuaeth torri record ddwl. O diar! Derec and Norman compte with each other to get into a book of records. But of course, they get into trouble! 
07:00Octonots Mae'r Octonots yn dod ar draws Berdysyn Cleciog, creadur bychan sy'n defnyddio'i grafangau i wneud swn mawr, syfrdanol. The Octonauts and the Snapping Shrimp. 
07:10Sbarc Thema'r rhaglen hon yw ailgylchu. A science series with Tudur Phillips and his two friends, Sbarc the scientist and Nef the Nature Detective. The theme of this programme is recycling. 
07:25Dipdap Mae Dipdap yn cael amser anodd yn trio cael ei hun yn gyfforddus er mwyn mwynhau ei ddiod. Dipdap finds it hard to get comfortable to enjoy his drink in chairs drawn by the Line. 
07:30New: Patrl Pawennau Tra bod Twrchyn a Gwil yn chwilio am foch Ffermwr Al, mae Fflamia yn gofalu am weddill y criw anwydog! Fflamia cares for his sniffly pup pals!Oh dear, there's illness about. 
07:45New: Dathlu 'Da Dona Heddiw, bydd Hedd yn cael parti mr-ladron gyda Ben Dant. Join Dona Direidi for a fun-filled party, full of games, dancing and singing. Today, Hedd holds a pirate party with Ben Dant. 
08:00Syrcas Deithiol Dewi Mae rhywun efo traed mawr mewn lot o drwbl! The search is on to find out who ruined a new poster. 
08:10Ynys Broc Mr Lili Mae Seiriol yn gwybod pam mae pethau gwerthfawr yn diflannu ond does neb yn gwrando ar ei esboniad! Seiriol knows why precious objects are vanishing but no one is listening to him! 
08:20Boj Mae ffrindiau Boj yn sl. A oes modd iddo gadw mewn cysylltiad gyda nhw? Boj's friends are ill. Can he find a way to keep in touch with them? 
08:35Abadas Mae'r Abadas yn chwarae ar lan y mr. A fyddant yn dod o hyd i air heddiw, 'iglw' yno? The Abadas are at the seaside but will they find today's word, an 'igloo' there? 
08:45Twt Mae Twt wrth ei fodd yn dysgu am y sr gan yr Harbwr Feistr. The Harbour Master is teaching Twt about the stars and learns he could use the stars to help find his way at night. 
09:00New: Y Sioe 2018 Cystadlu o'r prif gylch, holl ganlyniadau adran y gwartheg a'r defaid a'r gorau o adran y dofednod. The main ring, cattle & sheep rings & the poultry section. English sound-track available. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C. S4C News. 
12:05New: Y Sioe 2018 Mwy o gystadlu o Sioe Frenhinol Cymru 2018. More coverage of the Royal Welsh Show 2018. English sound-track available. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C. S4C News. 
14:05New: Y Sioe 2018 Ymunwch ni ar gyfer mwy o gystadlu gan gynnwys y tm o 5 i'r gwartheg bff. Join us for more competitions including the beef cattle team of 5 class. English sound-track available. 
17:15Larfa Mae Du wedi mynd yn sownd. Mae Melyn eisiau helpu ond dydy Coch ddim mor awyddus. Trueni bod Du mor fawr. Black's trapped. Yellow wants to help but Red still holds a grudge. 
17:20Pyramid Rhaglen antur sy'n rhoi tro modern ar yr Hen Aifft! Lawr lwytha'r ap er mwyn chwarae'r gemau. Adventure game show that takes the 21st Century to Ancient Egypt! Play at home with the app. 
17:45Gwboi a Twm Twm Mae Mam yn mynnu bod Os yn gwerthu o leiaf un peth o'i siop er mwyn cadw'r siop ar agor. Mam tries to persuade Os to sell something to try to keep the shop open. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:0504 Wal Mewn rhaglen o 2002, mae Aled Samuel yn ymweld dau gartref Sioned Emrys, un ar gyfrion Caernarfon ac un yn ninas Delhi. Another chance to visit a home in Caernarfon and another in Delhi. 
18:30Gwyllt ar Grwydr Cyfle arall i weld Amanda Protheroe-Thomas ar daith i'r Seychelles i weithio gyda chrwbanod y mr gwalchbig. Another chance to see Amanda working with hawksbill turtles in the Seychelles 
19:00New: Heno o'r Sioe Ymunwch 'r criw ar faes y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd wrth iddynt sgwrsio ag amryw o westeion. Join the crew at the Royal Welsh Show where they'll be talking to visitors & special guests. 
19:30Pobol y Cwm Daw rhywun o orffennol Vicky yn l i'w bywyd. Mae'r cwm yn galaru ar l marwolaeth un o drigolion y pentref. The villagers mourn the death of one the locals. 
20:00New: Y Sioe 2018 Ifan Jones Evans sy'n cyflwyno uchafbwyntiau ail ddiwrnod y cystadlu o'r Sioe Frenhinol yn Llanelwedd. Ifan Jones Evans presents highlights of the second day of the Royal Welsh Show. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Ciwba: Bygythiad dan y Don Cyfres ddwy ran yn edrych ar y bygythiadau i fywyd gwyllt Ciwba. Sut mae sicrhau dyfodol llewyrchus i fyd natur yr ynys? Two-part series looking at threats to the natural world in Cuba. 
22:30Seiclo: Le Tour de France Uchafbwyntiau'r dydd wrth i'r ras ddychwelyd i'r ucheldiroedd, y tro hwn i fynyddoedd y Pyreneau. Stage 16 highlights as the race takes us back to the high mountains, to the Pyrenees. 
23:00Y Sioe 2018 Ifan Jones Evans sy'n cyflwyno uchafbwyntiau ail ddiwrnod y cystadlu o'r Sioe Frenhinol yn Llanelwedd. Ifan Jones Evans presents highlights of the second day of the Royal Welsh Show. 
00:05Teleshopping Home Shopping. 
01:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Hafod Haul Does dim yn well gan Jaff na wy hwyaden i frecwast. Ond un bore does yna ddim un wy yn y nyth. Jaff likes nothing better than a duck's egg for breakfast. But one morning there are no eggs.