This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday

Listings for S4c on Saturday, May 25 2019

06:00Peppa Mae Dadi Mochyn yn darllen stori amser gwely i Peppa a George. Dadi Mochyn reads Peppa and George a bedtime story. George wakes up again later so Peppa has to make up another story. 
06:05Ben Dant Croeso i Ynys y Morladron. Ymunwch Ben Dant a'r morladron o Ysgol Felinfach wrth iddynt fynd ar antur i ddarganfod y trysor. Join the pirate Ben Dant, and a team from Ysgol Felinfach. 
06:20Wibli Sochyn y Mochyn Dewch i deithio ar drn Wibli! Trn Parti yw hwn - a'r cwbl sydd rhaid i Wibli ei wneud yw casglu pawb o wahanol orsafoedd. All aboard the Wibli Party Train. There's plenty of fun to be had. 
06:30Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn - rapiwr gorau'r byd (sy'n odli o hyd!) yn ymweld 'r ardd yn y bennod hon er mwyn darganfod sut mae tatws yn tyfu. Rapsgaliwn finds out how potatoes are grown. 
06:45Shwshaswyn Y tro hwn - cyfle i'r Capten hwylio, i Fflwff ysgwyd gyda'r gwair ac i Seren ddod o hyd i ddarn diddorol o raff. A chance for the Captain to go sailing, and for Fflwff and Seren to play. 
06:55Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
07:05Guto Gwningen Mae Guto a'i ffrindiau'n mynd ar antur i flasu'r blodau dant y llew melysaf yn y byd. Guto and his friends set out to taste the sweetest dandelions in the world. 
07:20Bing Mae Bing a Fflop yn chwarae cuddio ar y ffordd i siop Pajet. Bing and Fflop play hide and seek on the way to Pajet's shop. 
07:30Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Pen Barras, Rhuthun. Children from Ysgol Pen Barras, Ruthin learn a song for Dona Direidi and Ned Nodyn 
07:45Asra Bydd plant o Ysgol Pen y Bryn, Bethesda yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children from Ysgol Pen y Bryn, Bethesda visit Asra this week. 
08:00New: Stwnsh Sadwrn Dewch draw i Stwnsh Sadwrn i fwynhau amrywiaeth o raglenni gwych a digon o hwyl i blant ifanc. Join Stwnsh Sadwrn for a great variety of programmes for youngsters on the weekend. 
10:00Fferm Ffactor Mae'r cystadleuwyr yn mentro ar gae Sioe Sirol Amaethyddol Aberteifi. The competitors venture to the grounds of the Cardigan Agricultural County Show this week for the next tasks. [SL] 
10:30Fferm Ffactor Ar l yr egwyl, tybed pwy fydd yn teimlo gwres y cystadlu? As we join the farmers after the break, who will feel the heat of the competition? All will be revealed! [SL] 
11:00Gwlad Moc Ym mhennod ola'r gyfres, bydd Iolo Williams yn trafod bywyd gwyllt a'r gwaith o ofalu amdano. Iolo Williams joins Moc Morgan to talk about wildlife and how to preserve it. Last in series. [SL] 
11:30Adre: Cefyn Burgess Bydd Nia Parry yn cael cip ar gartref yr arlunydd, Cefyn Burgess. This week we'll be visiting the home of artist Cefyn Burgess. [SL] 
12:00Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. [SL] 
12:30Garddio a Mwy Y tro hwn: creu bwrdd gardd gwyrdd gyda hen balets pren; arbed arian trwy greu fframiau cynnal i blanhigion; ac adeiladu 'gwesty' i bryfetach. Flowers, veg and all life's good stuff. [SL] 
13:00Ar Werth Y tro hwn: byddwn yn dilyn hanes ty yng nghyffiniau Aberteifi sydd ar werth yn ocsiwn cwmni John Francis. Hefyd mwy o Aberystwyth, Caerdydd, Llandrindod & Aberaeron. More property drama! [SL] 
13:30Y Sioe Fwyd Cyfres sy'n cyfuno coginio, blasu bwyd a sgwrsio. Yn ymuno nhw yn y rhaglen hon, mi fydd yr actores Tara Bethan. Joining them in this episode will be actor Tara Bethan. [SL] 
14:00New: SEICLO: Y Giro d'Italia Cymal mynyddig arall yn yr Alpau, rhwng Saint Vincent a Courmayeur. Another mountainous stage on the Giro d'Italia, from Saint Vincent to Courmayeur. 
16:25Dros Gymru Bydd y bardd Cen Williams yn siarad am un o'i hoff ardaloedd, Ynys Mn. Poet Cen Williams sings the praises of his native Anglesey. 
16:35Ras yn Erbyn Amser Mae Lowri yn hyfforddi mewn rhewgell ddiwydiannol ac yn trafod y peryglon yn yr Arctig gyda Parafeddyg. Lowri trains in an industrial freezer and takes important lessons in survival. [SL] 
17:05Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon y penwythnos. News and sport for the weekend. 
17:15C'Mon Midffild Pwy sy'n dwyn defaid yn ardal Bryncoch? Mae'r ateb yn peri dychryn i'r gymdogaeth gyfan. Who's stealing sheep in Bryncoch? The answer comes as a shock to the neighbourhood. 
18:003 Lle: Georgia Ruth Williams Mae taith Georgia Ruth Williams yn cychwyn yn Aberystwyth ac yn symud ymlaen i Gaergrawnt a Phen Llyn. Georgia Ruth Williams takes us to Aberystwyth, Cambridge and the Llyn Peninsular. 
18:30Y Siambr Mae'r Deheuwyr yn herio'r Gogleddwyr yn Y Siambr yr wythnos hon, wrth i fechgyn Pen-y-Bont gystadlu yn erbyn tim rygbi merched o Gaernarfon. South take on North in this week's episode. 
19:30New: Eisteddfod yr Urdd 2019 Edrychwn ymlaen at ddechrau Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a'r Fro 2019. A look ahead to the National Urdd Eisteddfod Cardiff and the Vale in 2019. 
20:00Only Men Aloud: Y Sioe Sioe arbennig yng nghwmni Only Men Aloud. A show with the popular choir, Only Men Aloud, performing arrangements of popular and traditional songs from Wales, and international classics. 
21:00New: SEICLO: Y Giro d'Italia Uchafbwyntiau cymal mynyddig arall yn yr Alpau, rhwng Saint Vincent a Courmayeur. Highlights of another mountainous stage on the Giro d'Italia, from Saint Vincent to Courmayeur. 
21:35Clwb Rygbi: Ffeinal y PRO14 Uchafbwyntiau ffeinal y PRO14. Highlights of the PRO14 final. 
23:25Caryl Canu a chwerthin yng nghwmni Caryl a llu o gymeriadau. Join Caryl Parry Jones and her band as they perform a song by one of Caryl's favourite artists, James Taylor. Also, comedy sketches. 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Peppa Yn dilyn trip i lecyn mynyddig hardd, mae Dadi Mochyn yn colli goriadau'r car lawr draen dwfn. After a trip to a mountain beauty spot, Dadi Mochyn loses the car keys down a deep drain.