This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday

Listings for S4c on Monday, September 21 2020

06:00Sam Tn Mae angen cadw'n ystwyth a heini, ond pwy fydd angen help Sam Tn ym Mhontypandy heddiw? We need to keep limber and fit, but who will need the help of Fireman Sam in Pontypandy today? 
06:10Twm Tisian Mae dawnsio yn hwyl! Mae Twm eisiau i ti ddyfalu pa fath o ddawns mae e'n ei gwneud heddiw. It's fun to dance, and Twm wants you to guess what kind of dances he's performing. 
06:20Meic y Marchog Mae Sblash yn drist pan fo Meic a Sbarcyn yn chwarae gyda'i gilydd drwy'r amser. When Meic's dragons try to act scary, Sbarcyn is better at it and Sblash feels unhappy. Will Meic notice? 
06:35Heini Cyfres llawn egni a chyffro yng nghwmni'r cymeriad lliwgar Heini. Heini keeps fit playing golf and tennis today. 
06:50Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
07:00Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
07:05Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae pethau'n mynd ar goll yn y Byd Bach ac mae'r morgrug ar fai. A fydd Mali a Ben yn gallu achub y dydd? Things are going missing all over the Little Kingdom. The ants are to blame! 
07:20Gwdihw Cawn ddilyn y broses o wyna a gweld sut mae pysgod bach yn helpu cadw traed yn ln! We'll be following the lambing season and finding out how little fish can help keep our feet clean! 
07:35New: Shwshaswyn Heddiw, mae'r ffrindiau bach yn cymharu pethau hir a phethau byr mae nhw wedi darganfod ar y traeth. Today the small friends compare long and short things which they've found on the beach. 
07:45Deian a Loli a Mor Ladron y Bath Does gan Deian a Loli ddim amynedd cael bath heno, felly maen nhw'n rhewi eu rhieni ac yn helpu Barti Biws a'i barot, Gwymon. Deian and Loli help Barti Biws, the funny little pirate. 
08:00Hafod Haul Mae'n ddiwrnod glawiog, diflas yn Hafod Haul ac mae'r anifeilaid wedi mynd i gilio yn y sied i hel atgofion. It's a rainy day at Hafod Haul and the animals are sharing memories in the shed. 
08:15Digbi Draig Mae Glenys Gas yn syrthio i mewn i drap roedd hi'n ei wneud ar gyfer Digbi. Glenys Gas falls into a tricksy-trap she was making for Digbi and can't climb out. 
08:25Jambori Dewch gyda Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau lliwgar - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae. Join Jam on an interesting and colourful musical adventure! 
08:35Olobobs Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Tib, Lalw a Bobl. An animated series for children following the adventures of Tib, Lalw and Bobl. 
08:40Bach a Mawr Cyn mynd allan am y dydd, mae Mawr yn gadael rhestr hir o reolau i Bach - rheolau nad yw e'n bwriadu eu dilyn! Before going out for the day Big writes a long list of house rules for Small. 
08:50Peppa Mae Peppa a George yn sylweddoli bod ganddynt gysgodion ac nad oes modd dianc oddi wrthynt. Peppa and George realise they have shadows and no matter what they do, they can't escape them. 
08:55Henri Helynt Mae Henri ac Alun yn mynychu gwersyll haf - ond tybed faint o wyliau fydd o mewn gwirionedd? Henri and Alun go to a summer camp - but will it really be a holiday? 
09:10Ahoi! Heddiw, mr-ladron o Ysgol Bronllwyn sy'n ymuno Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec. Today, pirates from Ysgol Bronllwyn join Ben Dant and Cadi to challenge the smelly Capten Cnec. 
09:30Sion y Chef Mae'n ben-lwydd priodas ar Mama Polenta ac Alf ac mae Sin wedi cynnig coginio cyri a reis, ond mae bochdew Mario wedi bod yn cnoi'r reis! Oh no! Mario's pet hamster has been at the rice! 
09:45Sigldigwt Mae Gwesty Sigldigwt ar agor! Heddiw cawn gwrdd Shani y poni ac Annie a'i chwn defaid. Today we meet Shani the pony and Annie and her sheep dogs. 
10:00Sam Tn Mae 'na ffrwgwd, ac mae na ffrae! Pwy felly sydd angen help Sam Tn ym Mhontypandy heddiw? There's squabbling, and some rowing! Who will need Fireman Sam's help in Pontypandy today? 
10:10Twm Tisian Mae'n ddiwrnod cyffrous iawn yn nhy Twm heddiw, mae 'na ffrind arbennig iawn yn dod i de. It's an exciting day in Twm's house, he's expecting a special friend to come to tea. 
10:20Meic y Marchog Mae Chwit a Chwat yn gallu hedfan, diolch i hud Efa! Yn hytrach na dweud wrth y Frenhines mae Meic yn ceisio achub y cwn ei hun. Meic tries to rescue Chwit and Chwat without telling his mum. 
10:35Heini Yn y rhaglen hon bydd "Heini" yn mynd yn l i'r ysgol. A series full of movement and energy to encourage young children to keep fit. In this programme "Heini" goes back to school. 
10:50Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
11:00Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
11:05Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae ymwelwyr yn dod i'r byd bach ac mae Mali'n gofyn i Fand y Coblynnod greu cerddoriaeth i'w cyfarch. Snobby King and Queen Marigold are coming to visit the Little Kingdom. 
11:20Gwdihw Heddiw byddwn ni'n cwrdd gafr Ifan, morlewod a chi arbennig sy'n gofalu am ei berchennog. Today we meet Ifan's goat, some sea lions and a very special dog who looks after his owner. 
11:35Shwshaswyn Heddiw mae Seren yn clywed swn tawel yn y parc, mae Fflwff yn gwrando ar gn adar bach ac mae'r Capten yn canolbwyntio ar froga swnllyd. Visit Shwshaswyn for a chance to slow down & focus. 
11:45Deian a Loli a'r Falerina Ym mocs balerina Loli mae dawnswraig fale drist sy'n ysu am ei rhyddid. A all Deian a Loli ei helpu? Will Deian and Loli succeed in freeing the ballerina from her box? 
12:00Taith Fawr y Dyn Bach Bydd James yn teithio i Lanrug ger Caernarfon i gwrdd Haf Thomas, sydd wedi ei geni Syndrom Down's. James Lusted meets Haf Thomas in Llanrug near Caernarfon. She has Down's Syndrome. [SL] 
12:30New: Datganiad Dyddiol COVID-19 Darllediad byw o ddatganiad dyddiol Llywodraeth Cymru ar sefyllfa Covid-19. The Welsh Government's live daily statement on the Covid-19 situation. 
13:00Heno Aur Y tro hwn, mae Angharad Mair a Sin Thomas yma i chwerthin a rhyfeddu ar rai o straeon mawr Heno ym 1995, pan roedd Cymru yn le hollol wahanol! New series celebrating 30 years of Heno. 
13:30Be' ti'n gwylio? Tri thm sy'n cystadlu yn erbyn ei gilydd mewn 5 rownd o'u cartrefi clyd. Pa dm fydd yn ennill tecawe o'u dewis nhw? Each week three teams compete from their homes for a takeaway prize! 
14:00New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Lle Bach Mawr: Lle Bach Hapus Yr wythnos hon, mae'r tri yn cael dewis gwrthrych sy'n dal dwr, a'r thema ydy Lle Bach Hapus. This week's theme is 'Happy Place', and for the task they each choose an item that holds water. 
16:00New: Cyw Byw Ymunwch Huw ac Elin am hwyl, gemau a chyfle i ennill gwobrau mawr. Join Huw & Elin for fun, games and big prizes. 
17:00New: 5 am 5 Pum cwestiwn mewn pum munud. Ymunwch Jack Quick wrth iddo osod pum cwestiwn newydd sbon bob dydd. Five questions in five minutes. Join Jack Quick as he sets five brand new questions. 
17:05Bernard Mae Bernard a Zack yn chwarae pl foli ar draeth ynys bellennig. Bernard and Zack have been shipwrecked on a desert island. The only thing they can think to do is to play beach volleyball. 
17:10Gwboi a Twm Twm Mae brech yr ieir ar Cai ond nid yr un cyffredin! Cai has chickenpox but it's not the usual strain. Things don't look good when Gwboi and Twm Twm try to help. 
17:25Sgorio Stwnsh Cyfres cyffrous gydag uchafbwyntiau'r penwythnos yn cynnwys Y Barri v Caernarfon, Y Seintiau Newydd v Met Caerdydd a Cei Connah v Pen-y-bont. All the excitement from the JD Cymru Premier. 
17:50New: 5 am 5 Mae Jack Quick 'nl gydag atebion y pum cwestiwn wnaeth e osod yn gynharach. Faint gawsoch chi'n gywir? Jack Quick is back with the answers to the five questions he set earlier! 
17:55New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
18:00Cymru o'r Awyr Y tro 'ma, Syr Bryn Terfel sy'n ein twyys i Gwm Pennant, a Lisa Jen sy'n ein tywys drwy Eryri. This time: Portmeirion; Mari Lisa's memories of Aberdyfi; & Aberystwyth with Eurig Salisbury. 
18:30Trysorau Cymru Cyfres newydd am y straeon sy'n cuddio o fewn ein tai hynafol, a chyfle i gwestiynu eu gorffennol - y da a'r drwg. New series exploring stories hidden within the walls of our ancient houses. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
20:00New: Goreuon Gwesty Aduniad Golwg yn ol ar y rhai ddaeth i'r Gwesty i weld ffrindiau coll, a chlywed be ddigwyddodd wedyn. The story of those who came to the Gwesty Aduniad to be reunited with long lost friends. 
20:25New: Garddio a Mwy Y tro hwn, Iwan sy'n trafod mwyar duon hybrid, Meinir sy'n gwneud cordial Hydrefol hyfryd a Sioned sy'n ymweld a Bodysgallen i greu ffocws yn yr ardd. Flowers, veg and life's good stuff. 
20:55New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
21:00New: Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. 
21:30Caeau Cymru: Llithfaen Caeau a thirwedd godre mynydd Carnguwch ger Llithfaen bydd lleoliad rhaglen ola'r gyfres. Last in series. Brychan visits fields near Lllithfaen uncovering old traditions and unusual stories. 
22:00Mynyddoedd y Byd: Y Rwenzori Y cyn-filwr Owen Davis sy'n olrhain y frwydr dros annibyniaeth ym mynyddoedd y Rwenzori yn Uganda. Owen Davis meets veterans of the struggle for independence in Uganda's Rwenzori Mountains. 
23:00Natur a Ni Bydd madarch o bob lliw a llun yn cael sylw Natur a Ni yr wythnos hon, ac mi gawn ni wers arall gan Daniel Jenkins-Jones am adar Cymru. Mushrooms of all shapes and sizes feature this week. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Cymylaubychain Mae'n ddiwrnod bath i Bobo a'r Ceffylau Nen ond 'dyw pawb ddim yn or-hoff o'r syniad! It's bathtime for Bobo and the Ceffylau Nen, but not everyone's keen on the idea!