This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday

Listings for S4c on Wednesday, July 24 2019

06:00Bing Mae Bing yn genfigennus pan mae Swla yn talu mwy o sylw i Pando wrth chwarae gyda'u teganau. Bing gets jealous when Swla pays more attention to Pando on a playdate. 
06:10Bach a Mawr Mae Mawr eisiau dangos i Bach pa mor hardd a chyffrous gall sr fod. Big wants to show Small how beautiful and exciting stars can be. 
06:20Cymylaubychain Mae gan Ffwffa Cwmwl brawf pwysig iawn heddiw, sy'n ei phoeni'n fawr. Tybed a fedr y Cymylaubychain ei helpu i baratoi? Ffwffa Cwmwl is worried about an important test. 
06:30Patrl Pawennau Mae perfformiad canoloesol y Pawenlu mewn peryg wrth i gastell ffug Capten Cimwch ddisgyn ar ei ben. The PAW Patrol's medieval-themed performance is put at risk the scenery collapses. 
06:45Cacamwnci Mae Cacamwnci yn l gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Byddwch yn barod am lond bol o chwerthin! Join the crew for more funny and silly sketches! Be ready for a belly full of laughs! 
07:00Guto Gwningen Mae Benja wedi cael ei gipio i'r awyr gan farcud sy'n hedfan yn wyllt! Fydd Guto a Lili yn achub eu ffrind? Benja's up in the air as an unwilling passenger of a flyaway kite! 
07:15Jambori Ymunwch a Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau lliwgar - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae! A musical adventure full of interesting sounds and colourful pictures! 
07:25Stiw Mae Stiw a Taid yn gwneud bwgan brain i amddiffyn yr hadau yn yr ardd. Stiw and Taid decide to make a scarecrow to protect the seeds in the garden. 
07:35Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Fyddech chi'n credu bod dwr yn syrthio o'r nen yn y Safana poeth? Wel mae'n gallu digwydd pan mae eich ffrind Eliffant drws nesaf i chi! Monkey plays with his friend the elephant today. 
07:45Sbarc Cyfres wyddoniaeth gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Thema'r rhaglen hon yw'r 'Glust'. The theme of this programme is 'The Ear'. 
08:00a b c Mae rhywbeth yn rhuo yn abc heddiw ac mae nerfau pawb yn rhacs! Someone is being very noisy in today's episode of abc, but who? Join the fun with Gareth, Cyw, Bolgi, Llew, Plwmp and Deryn. 
08:10Octonots Pan mae criw o nadroedd gwenwynig yn cael eu darganfod yn sownd ar draeth, rhaid i Pegwn a'r Octonots eu hebrwng yn l i'r cefnfor. Pegwn has to get some poisonous snakes back to the sea. 
08:20Loti Borloti Caiff Macsen drafferth gyda'i waith cartref Mathemateg felly mae Loti Borloti yn cynnig gwahanol syniadau. Macsen has a problem with his Maths homework, and needs Loti Borloti's help. 
08:35Sam Tn Mae Norman a Derec yn cystadlu mewn cystadleuaeth torri record ddwl. O diar! Derec and Norman compte with each other to get into a book of records. But of course, they get into trouble! 
08:45Llan-ar-goll-en Mae swn udo anarferol yn codi ofn ar bentrefwyr Llan-ar-goll-en. There's a weird howling sound around Llan-ar-goll-en which is frightening all the villagers. 
09:00New: Y Sioe 2019 Ymunwch Nia Roberts a'r criw ar ddiwrnod y pencampwriaethau yng nghylchoedd y gwartheg a'r defaid. Join the Royal Welsh crew on the championship day in the cattle and sheep rings. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05New: Y Sioe 2019 Mwynhewch y cystadlu a'r canlyniadau drwy gydol y dydd yng nghwmni criw'r Sioe Frenhinol. The day's competition and results: who will win the dairy cattle and sheep championships? 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Y Sioe 2019 Pnawn llawn cystadlu gan gynnwys dosbarth y meirch hyn yn adran y cobiau Cymreig a holl gyffro'r sied gneifio gyda Chymru v Ffrainc a Seland Newydd. Join us for an afternoon of competitions. 
17:00New: Larfa Beth yw'r trwbl gyda phryfed y tro 'ma? What's the trouble with insects this time? 
17:05Boom! Heddiw, byddwn ni'n dangos sut i greu lamp lafa ac yn chwarae gyda sleim. We'll be making slime and visiting one of the best special effects companies in Britain. 
17:15Pat a Stan Pat a Stan - dau gyfaill hwyliog sy'n llwyddo i droi pob sefyllfa yn antur lloerig! Pat and Stan - two fun-loving mates who turn the most commonplace events into the craziest of adventures! 
17:25Pengwiniaid Madagascar Mae Gwydion yn bod yn fwy o bla na'r arfer, felly mae'r pengwiniaid yn penderfynu mynd ar eu gwyliau - i'r lleuad. Gwydion is being more of a pest than usual, so the Penguins go on holiday 
17:35Dreigiau: Gwarchodwyr Berc Mae Igion, Twlldant, Sgodraed a'r efeilliaid yn darganfod Sgrochan wedi'i anafu ar Ynys y Newidiaid. Twlldant, Sgodraed and the twins come across an injured Sgrochan. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Trefi Gwyllt Iolo Yn y rhaglen olaf mae copyn gweddw ffug, sy'n gallu rhoi brathiad cas, yn cuddio mewn garej. In the last in the series, Iolo Williams comes across a false widow spider in a garage. 
18:30Codi Pac Geraint Hardy sy'n 'Codi Pac' ac yn ymlwybro o gwmpas Cymru: Tyddewi sy'n serennu y tro 'ma. Join Geraint Hardy as he journeys around Wales. This week he discovers more about St Davids. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
20:00Pobol y Cwm Ceisia Guto gael y gorau dros Jake er mwyn ennill cariad Luned yn l. Mae Dylan yn ymddwyn yn amheus. Guto tries to get the better of Jake to win back Luned's affections. 
20:25New: Y Sioe 2019 Ifan Jones Evans a Mari Lovgreen sy'n cyflwyno uchafbwyntiau diwrnod 3 y cystadlu o'r Sioe Frenhinol yn Llanelwedd. Mwy ar l Newyddion 9. Highlights of day 3 at the Royal Welsh Show. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Y Sioe 2019 Mwy o uchafbwyntiau o faes y Sioe yn Llanelwedd. More highlights from the Royal Welsh Show in Llanelwedd. 
22:00Seiclo: Tour de France: Cymal 17 Brwydr rhwng y dihangiad a thimoedd y gwibwyr fydd hi heddiw, ar gymal trawiadol o draphont ddwr Pont du Gard i Gap. Today will be a battle between the breakaway and the sprinters' teams. 
22:30Y Fets Mae Bingo'r ci wedi gweithio i'r fyddin yn rhai o wledydd perygla'r byd, gan gynnwys Afghanistan - ond beth sydd ganddo yn ei stumog? A brave forces dog is treated for stomach pains. 
23:30Y Sioe 2019 Ifan Jones Evans a Mari Lovgreen sy'n cyflwyno uchafbwyntiau diwrnod 3 y cystadlu o'r Sioe Frenhinol yn Llanelwedd. Mwy ar l Newyddion 9. Highlights of day 3 at the Royal Welsh Show. 
00:00Y Sioe 2019 Mwy o uchafbwyntiau o faes y Sioe yn Llanelwedd. More highlights from the Royal Welsh Show in Llanelwedd. 
00:35Teleshopping Home Shopping. 
02:05..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Shwshaswyn Mae Seren yn darganfod papur disglair wedi ei adael yn y parc, ac mae'r Capten yn mynd ar y llithren. Seren finds shiny paper in the park, and the Captain discovers the joys of the slide.