This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday

Listings for S4c on Wednesday, September 18 2019

06:00Peppa Mae Peppa a'i ffrindiau yn helpu ym mharti pen-blwydd Edward Eliffant. Peppa and her friends go to help at Edward Eliffant's birthday party, 
06:05Octonots Mae'r Octonots yn brwydro drwy gors i achub fflamingo bach cyn iddo gael ei ddal gan ysglyfaethwyr llwglyd! The Octonauts wade through a swamp to find a lost flamingo chick. 
06:15Cacamwnci Mae Cacamwnci yn l gyda sgetsys dwl a doniol a chymeriadau newydd fel Mr Pwmps, Wil Ffarm a Siwpyrtaid! Cacamwnci is back with funny sketches, new characters and old favourites. 
06:30Stiw Er iddo drefnu cael ras geir efo Elsi, mae Stiw'n penderfynu aros yn y ty i gadw cwmni i Dad, sydd wedi brifo ei droed. Stiw's dad twists his ankle and Stiw decides to help look after him. 
06:45Gwdihw Bydd Megan yn gweld pob math o anifeiliaid anghyffredin yn ysgol Iolo Morganwg. We meet some very unusual animals in Ysgol Iolo Morganwg - and Seren the horse gets some new horseshoes. 
07:00Ynys Broc Mr Lili Mae Lili'n dod o hyd i chwisg ar y traeth ac yn mynd ag e gyda hi i ddosbarth coginio Nonna Moc. Lili finds a whisk on the beach and takes it along to Nonna Moc's baking class. 
07:10Guto Gwningen Mae Guto, Lili a Benja'n mynd ar wib i achub hoff flanced Nel. Guto, Lili and Benja race to rescue Nel's beloved blanket, escape Mr Cadno and get back home before the storm finally breaks. 
07:25Cei Bach Mae pawb yn cyd-dynnu i baratoi ystafell arbennig ar gyfer ymwelydd anghyffredin yng Ngwesty Glan y Don. The neighbours rush over to help Mari prepare for an unusual guest at Glan y Don. 
07:40New: Caru Canu Hwiangerdd draddodiadol i suo plant bach i gysgu. A traditional lullaby to lull little children to sleep. 
07:45New: Ahoi! No programme information available 
08:00Bing Mae Swla a Bing yn gludio eu hoff bethau o gwmpas y ty gyda papurau pinc sip calon. Swla and Bing tag their favourite things around the house with heart shaped stickies. 
08:10Meic y Marchog Mae'n rhaid i Meic ddysgu meddwl am bobl eraill, nid amdano fo'i hun. Meic has to learn to think of others instead of just thinking of himself. 
08:20123 Dewch am dro hudol gyda Dili'r Dylwythen Deg i fyd y rhifau. Heddiw awn i siopa gyda'r rhif 5. Today we go shopping with the number 5. 
08:35Patrl Pawennau Mae Clwcsanwy, ir Maer Morus, wedi mynd ar goll yn ystod sesiwn ffilmio bwysig. All y Pawenlu ddod o hyd iddi? Clwcsanwy the hen has gone missing. Will the pups be able to find her? 
08:45Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn yn ymweld chegin yn y bennod hon er mwyn darganfod sut mae creu toes chwarae. Rapsgaliwn will be finding out how to make his own playing dough in this week's episode. 
09:00Jen a Jim a'r Cywiadur Mae Cyw, Plwmp a Deryn yn poeni - mae Llew ar goll. Cyw, Plwmp and Deryn are worried - Llew has gone missing. Where did he go? Can Jen and Jim solve the mystery? 
09:15Olobobs Mae Sgodyn Mawr yn sownd mewn coeden felly mae'n rhaid adeiladu'r llithren fwyaf, gyflymaf a gorau erioed! With Sgodyn Mawr stuck up a tree there's nothing for it but to create a huge slide! 
09:20Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
09:30Wibli Sochyn y Mochyn Heddiw mae Wibli yn gowboi. Mae ganddo geffyl hyd yn oed, ceffyl siglo o'r enw Nico. Today Wibli is a cowboy. He even has a horse - Nico the Rocking Horse. 
09:45Deian a Loli A'r Cadw Mi Gei Mae Loli'n benderfynol o gael arian o'i chadw-mi-gei ond mae'r mochyn yn bod yn ystyfnig ac yn gwrthod gadael iddi agor y plwg. Loli wants money from her piggybank but the pig isn't happy! 
10:00Ynys Broc Mr Lili Mae Morgi Moc yn ymbaratoi ar gyfer cinio arbennig gyda Heti ac yn penderfynu gwisgo ychydig o bersawr pysgodlyd. Wil Morgi Moc listen when Heti tells him his aftershave stinks of fish? 
10:10Guto Gwningen Wrth i Peredur Pysgotwr fynd i helynt mawr wrth gyfansoddi darn newydd o gerddoriaeth, daw Guto a'i ffrindiau i'w achub! Peredur Pysgotwr gets into trouble while composing a new piece. 
10:25Cei Bach Un o hoff gymeriadau Cei Bach, yn ddi-os, yw Huwi Stomp. Ond un diwrnod, mae Huwi Stomp yn mynd ar goll - neu ydy e? Huwi Stomp is nowhere to be seen. Has he gone missing? 
10:40Caru Canu Cyfres animeiddiedig gyda chaneuon a hwiangerddi traddodiadol a chyfoes. Y tro hwn: cn hwyliog, draddodiadol am anifeiliaid. This time: a traditional, joyful song introducing animals. 
10:45Ahoi! Mae Capten Cnec y Mor Leidr drewllyd wedi glanio ar Ynys Bendi Bell Iawn ond mae mor ladron dewr Ysgol y Castell yma i helpu. Brave pirates from Ysgol y Castell help Ben Dant & Cadi today. 
11:00Fflic a Fflac Mae Fflic a Fflac yn drist ar ddechrau'r rhaglen hon gan fod Elin wedi gadael, ond daw Nia i'r Cwtch a chawn ganu hapus. Fflic and Fflac are upset as Elin has left the cwtch. Can Nia help? 
11:10Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae pawb yn ymweld chastell y Brenin a Brenhines Aur. Everyone visits King and Queen Marigold at their castle. 
11:25Meic y Marchog Mae Meic yn sylweddoli bod popeth yn haws o dderbyn ychydig o help gan eich ffrindiau. Meic has to learn that everything is easier when you accept a little help from your friends. 
11:40Digbi Draig Mae'n Ddiwrnod y Ddraig ac eleni mae Digbi'n benderfynol o hedfan ei orau glas. It's Dragon Day, and this year, Digby's determined to beat his best-ever flying record. 
11:55Babi Ni Mae Lleucu a Macsen yn mynd i aros efo Nain a Taid tra bo Mam a Dad yn yr ysbyty. Lleucu and Macsen go to stay with their grandparents while their parents are in hospital. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Gwlad Beirdd: Dafydd ap Gwilym Mererid Hopwood a Tudur Dylan Jones sy'n edrych ar gerddi Dafydd ap Gwilym. We go back to medieval Wales in the poems of Dafydd ap Gwilym and discover vivacious and romantic characters. [SL] 
12:30Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
13:00Iolo ac Indiaid America Yn Quebec, Canada mae Iolo Williams yn gorffen ei daith i fyd y bobl frodorol, gyda chymuned y Cree. Iolo Williams comes to the end of his journey in Quebec with the Cree nation. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Y Ty Arian Y teulu Jenkins o Aberystwyth sy'n treulio 48 awr yn Y Ty Arian. The Jenkins family from Aberystwyth spend 48 hours in the Y Ty Arian house. Can they get their finances in order? 
16:00New: Awr Fawr Cyw Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Dreigiau: Marchogion Berc Gyda'r swydd o ladd dreigiau yn ddiangen bellach, mae Igion yn ceisio cael tasg newydd i Gobyn. With the job of killing dragons no longer needed, Igion tries to find Gobyn a new task. 
17:30New: Bwystfil Yn y rhaglen hon byddwn yn cael cip olwg ar deg anifail sy'n edrych yn debyg i ddeinosor. We'll countdown the top ten animals that look a lot like dinosaurs. 
17:40New: Potsh Leah a Dyfed fydd yn helpu'r tm pinc a'r tm glas yn y gegin wrth iddyn nhw drio ennill y Pinafal Aur! Potsh - the show where 4 inexperienced cooks take over the kitchen. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Beicio Mynydd: Red Bull Hardline Cymru Uchafbwyntiau beicio lawr mynydd Red Bull Hardline 2019 o Ddinas Mawddwy. Holl gyffro'r rasio yng nghwmni Lauren Jenkins. Downhill mountain biking highlights from Red Bull Hardline 2019. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
20:00Pobol y Cwm Mae unigrwydd Colin yn ei droi at rywun annisgwyl am gysur; a Sara'n cyfaddef nad yw hi eisiau mynd adre at Jason. Colin's loneliness turns him toward someone unexpected for comfort. 
20:55New: Chwedloni: Cwpan Rygbi'r Byd No programme information available 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Cwpan Rygbi'r Byd 2019 Ymunwch chriw Cwpan Rygbi'r Byd S4C yn Siapan i fwrw golwg hwyliog dros y bencampwriaeth ac i gael y diweddaraf o garfan Cymru. Join S4C's Rugby World Cup team in Japan for all the news. 
22:30Rygbi Pawb: Caerdydd a'r Fro v Y Cymoedd Uchafbwyntiau o'r gm yng Nghynghrair Rygbi Colegau ac Ysgolion Cymru, rhwng Coleg Caerdydd a'r Fro a Choleg y Cymoedd. Highlights of the Cardiff and Vale College v Coleg y Cymoedd match. 
23:15Cwpan y Byd Cymru 2011 ac mae tm rygbi Cymru wedi llwyddo i gyrraedd rownd gyn-derfynol Cwpan Rygbi'r Byd yn Seland Newydd. It's 2011 and Wales have reached the semi finals of the Rugby World Cup Down Under. 
00:20Teleshopping Home Shopping. 
01:50..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Meripwsan Mae Meripwsan yn darganfod y pwysigrwydd o ganolbwyntio er mwyn cadw cydbwysedd. Meripwsan discovers the importance of concentrating when it comes to balancing.