This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday

Listings for S4c on Wednesday, June 20 2018

06:00Hafod Haul Mae'r brain wedi bod yn bwyta bwyd yr ieir, tybed a fydd gan Heti syniad sut i'w hel nhw oddi yno? The crows have been eating the hens' food. Will Heti have an idea to keep them away? 
06:15Digbi Draig Mae Digbi yn darllen stori am 'Folant Fagddu' pan mae'n clywed swn rhuo y tu allan. Digbi is reading a story about a battle against 'Folant Fagddu' when he hears a roar outside. 
06:25Guto Gwningen Wedi i Guto ddeall fod ei dad un tro wedi cwympo i ardd Mr Puw mewn peiriant hedfan, mae'n benderfynol o ddod o hyd i'r peiriant yma! Guto goes in search of a flying machine. 
06:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
06:50Ty Ml Mae Morgan yn dod o hyd i hen gamera ei Dad, ac yn mynd ati i ffilmio diwrnod cyffredin yn Nhy Ml. Morgan finds his Dad's old camera, and sets about filming an ordinary day in his life. 
07:00Boj Mae Boj a'i ffrindiau yn darganfod bod gan Mr Clipaclop sgiliau consuriwr. Boj and his buddies discover Mr Clipaclop's skills as a magician and finally encourage him to perform a show. 
07:10Heini Cyfres llawn egni a chyffro yng nghwmni'r cymeriad lliwgar "Heini". Yn y rhaglen hon bydd Heini yn ymweld 'r castell. Today Heini is transported to a castle through a magic mirror. 
07:25Twm Tisian Mae'n anodd deffro weithiau yn tydi? Mae Twm yn cael trafferth mawr i aros ar ddihun heddiw. It's difficult to wake up sometimes isn't it? Twm can hardly stay awake today. 
07:35Bing Mae Bing a'i ffrindiau yn llwyfannu sioe yn y parc. Bing and his friends put on a show in the park. After Coco's dance, Pando's song and Swla's acrobatics, Bing performs the finale! 
07:45Deian a Loli s'r Sws Llyffant Ar l i Deian berswadio Loli i roi sws i Robat Ribit, ei lyffant anwes, mae swyn dieflig yn cael ei osod ar Loli. After Deian persuades Loli to kiss his pet toad, a spell is cast on Loli. 
08:00Sara a Cwac Mae Sara a Cwac yn mynd i'r siop i brynu pl newydd, ond yn anffodus dydy'r bl newydd ddim yn sboncio o gwbl. Sara and Cwac go to the shop to buy a new ball but the ball doesn't bounce! 
08:05Y Diwrnod Mawr Mae Ifan yn byw yn ymyl Caerfyrddin gyda'i deulu ac maen nhw ar fin symud i fyw i Batagonia yn Ne America. Ifan and his family are about to set off on a long journey, to Patagonia to live. 
08:20Wmff Mae gan Wmff gwpan arbennig - ei hoff gwpan yn y byd i gyd ond mae'n mynd ar goll. Wmff has a special cup. But when it gets lost, Wmff suddenly realises he's too old to use a baby cup. 
08:30Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
08:40Meic y Marchog Mae Meic eisiau gwersylla dros nos yn y goedwig - heb unrhyw offer o gwbl! Meic wants to camp out overnight - but takes nothing with him to make the evening comfortable! 
08:55Marcaroni Mae Marcaroni'n cael trafferth i gysgu. Mae o'n sylweddoli'i fod o wedi colli'r ffordd i Abercwtch. Today Marcaroni can't sleep. He can't remember the road to Abercwtch. 
09:10Stiw Mae Elsi'n drist, felly mae Stiw'n penderfynu bod yn glown er mwyn codi ei chalon. After hearing about circuses from Mr Siriol, Stiw becomes a clown, and tries to cheer up a sad Elsi. 
09:20Oli dan y don Mae Oli yn darganfod Gwgon, octopws mawr coch sy'n awyddus i gadw'i fodolaeth yn gyfrinach. Oli discovers Gwgon, a large red octopus who is anxious to keep his existence a secret. 
09:35Nodi Mae'r coblynnod yn ceisio diffetha'r disgo esgidiau-rolio gyda'u peiriant tywydd. The goblins try to spoil Noddy's roller disco with a weather-wrecking kit from Goblin Gizmos. 
09:45Tecwyn y Tractor Mwy o anturiaethau'r tractor bach coch. More adventures with the little red tractor. 
10:00Hafod Haul Pan fydd Cled yn clochdar mae pawb yn gwybod ei bod yn amser codi. Ond mae Heti'n derbyn cloc larwm yn y post. Heti receives an alarm clock in the post. What about Cled the cockerel? 
10:15Digbi Draig Mae Glenys Gas yn syrthio i mewn i drap roedd hi'n ei wneud ar gyfer Digbi. Glenys Gas falls into a tricksy-trap she was making for Digbi and can't climb out. 
10:25Guto Gwningen Wedi i Guto golli hoff degan gwichlyd ei chwaer fach Nel, mae'n rhaid iddo drechu ei holl elynion i'w gael yn l! Guto loses Nel's beloved squeaky rabbit toy; how will he get it back? 
10:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
10:50Ty Ml Mae Morgan yn dod o hyd i lun i rhywun sydd yn debyg iawn i Morgan ond dim y fo sydd yn y llun. Morgan finds a photograph of someone who looks very like Morgan but it's not him. Who is it? 
11:00Sbridiri Dewch i greu yng nghwmni'r cymeriad hoffus Twm Tisian a'i ffrind Lisa. Arts series for pre-school children in the company of the colourful character Twm Tisian and his friend Lisa. 
11:20Ty Cyw Dewch am dro i'r jyngl gyda Gareth, Cyw a gweddill y criw yn rhifyn heddiw o Ty Cyw. Come to the jungle with Gareth, Cyw and the rest of the crew. 
11:30Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Mae'n nos yn y jwngl, mae'n dywyll a chlyw Mwnci swn rhyfedd. Pwy sy'n gwneud y swn? Wooooooo! It is night time at the jungle, it is dark and Monkey hears a strange noise. It's Owl! 
11:40Plant y Byd Awn i'r jyngl yn Papua, Indonesia i gwrdd merch 6 blwydd oed o'r enw Dua. We travel to the jungle in Papua, Indonesia to meet a six year old girl called Dua. Her home is high in a tree. 
11:45Jen a Jim Pob Dim Mae Llew wedi cau'r caffi a mynd i'r jyngl i weld ei ffrindiau ond mae wedi drysu'r diwrnodau! Llew closes the caf and sets off to the jungle to meet his friends but he's got the day wrong. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Uchafbwyntiau Eisteddfod yr Urdd Cipolwg yn l dros rai o uchafbwyntiau Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed. Heledd Cynwal looks back at highlights of the Brecon and Radnorshire Urdd National Eisteddfod 2018. 
13:30Garddio a Mwy Mae Sioned yn ymweld gardd sydd chysylltiad teuluol iddi yn Neuadd Gwaenynog ger Dinbych. Sioned visits a garden with a family connection at Gwaenynog Hall near Denbigh. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05New: Pengelli Mae Annette yn trefnu noson allan yn y dafarn lle mae gwraig Ben yn rhoi gwersi dawnsio llinell! Annette arranges a night out in the pub where Ben's wife takes line dancing lessons! 
15:30New: Cerdded Afon Mewn rhaglen o 1985, yr arlunydd Gareth Parry sy'n mynd ni drwy Gwm Gwaun o darddle'r afon ym mynyddoedd y Preselau i'w haber yn Abergwaun. A tour through the Gwaun Valley to Fishguard. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school: Olobobs, Blero yn Mynd i Ocido, Sam Tn, Deian a Loli a'r Pysgodyn Aur, Y Diwrnod Mawr. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05New: Mwydro Deg munud, un rhestr a llawer o fwydro! Yr wythnos yma, bydd y criw yn trafod fideos feiral. Ten minutes, one list and lots of mulling it over! Today the crew will discuss viral videos. 
17:15Dennis a Dannedd Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Dennis the Menace a'i gi, Dannedd. Animation featuring the Beano character Dennis the Menace and his dog. 
17:25Lois yn erbyn Anni Dysgu cleddyfaeth gyda Dylan Jones o dm Cymru yw'r sialens olaf i Lois ac Anni. Learning to fence with Dylan Jones from the Welsh team is the final challenge for Lois and Anni. 
17:35Llond Ceg Gwahaniaethau sy'n dod dan sylw ym mhennod ola'r gyfres. In the final episode, we discuss what it means to be different and talk about racism, prejudice and how to accept differences. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Dibendraw Sut mae hanes radio a radar yn dibynnu ar ddawn gwyddonwyr o Gymru. How the history of radio and radar depends upon the talent of Welsh scientists and the remarkable Welsh landscape. 
18:30Lowri Morgan: Her 333 Yn dilyn y trafferthion yn ystod Cymal 1, bydd Lowri'n parhau 'r sialens o Ddolgellau i Fannau Brycheiniog. Tiredness kicks in as Lowri continues the challenge on to the Brecon Beacons. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
20:00Pobol y Cwm Pam mae Iolo yn celu'r gwir am ei brynhawn oddi wrth Tyler? Caiff Sin sioc wrth gwrdd beirniad Cystadleuaeth y Pentref Taclusaf. Why does Iolo lie to Tyler about his afternoon? 
20:25New: Adre: Angharad Mair Yr wythnos hon bydd Nia yn ymweld chartref y cyflwynydd a chynhyrchydd Angharad Mair. Today, Nia visits the home of presenter and producer, Angharad Mair. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30Dim Byd Sbeshial Ymunwch Chuckles, Mari Lovgreen a gweddill y criw am awr o gemau a sgwrsio, yng nghwmni'r gwestai Rhys Meirion. Join Chuckles and Mari Lovgreen as they welcome Rhys Meirion to the studio. 
22:30Llanifeiliaid Diwrnod mawr i Anj a Rob ac mae holl drigolion Llanifeiliaid yn edrych ymlaen at y briodas fawr. There's wedding fever in Llanifeiliaid and the whole village is getting ready to party. 
23:00Jude Ciss: Y WAG o Fn Bydd Djibril yn chwarae pl-droed hefo'r plant - Cassius, Prince Kobe a Marley Jackson - a bydd cyfle i fusnesa yng nghasgliad esgidiau Jude. Djibril gives some football tips to their boys. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Rapsgaliwn Bob wythnos gyda chymorth ei ffrindiau bach aur a'i rap-lyfr hud fe fydd Rapsgaliwn yn datrys cyfres o bosau. Rapsgaliwn travels across Wales, rapping and dancing at every opportunity.