This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday

Listings for S4c on Friday, December 15 2017

06:00Hafod Haul Mae Jaff yn dod o hyd i hen fap trysor yn y sied ond a fydd e a Heti yn llwyddo i ddod o hyd i'r trysor cyn Pws? Jaff finds a treasure map in the shed but Pws wants to find the treasure too! 
06:15Chwedlau Tinga Tinga Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam mae Ystlum yn hongian ben i waered. Today we find out why Bat hangs upside down. 
06:30Blero yn Mynd i Ocido Mae angen atgyweirio Pont Gylch ond wrth baratoi i wneud hynny aiff Sim yn sownd mewn gwe pry cop! Blero helps his friends mend Pont Gylch but along the way Sim gets in a sticky situation. 
06:40Sam Tn Mae'n ddiwrnod mawr ym Mhontypandy wrth i'r rheilffordd a'r orsaf gael eu hagor. It's a big day in Pontypandy, Gareth is opening the Pontypandy mountain railway line and station. 
06:55Meripwsan Mae Meripwsan yn darganfod sut i wneud smwythyn gan ddefnyddio ffrywthau a rhew. Meripwsan discovers how to make a smoothie by using fruit and ice. 
07:00New: Jen a Jim a'r Cywiadur Mae 'na fochyn bach ar goll ar y traeth ond yn anffodus, dydy e ddim yn cofio lle mae'n byw. There's a little pig lost on the beach but unfortunately, he can't remember where he lives! 
07:15New: Olobobs Mae'r Goeden Olobobs yn rhy oer felly maen nhw'n creu Fflwfflen sy'n dangos iddyn nhw mai'r cyfan sydd ei angen ar eu coeden yw cwtsh enfawr. The Olobobs Tree needs a cwtsh to warm up. 
07:25Digbi Draig Mae Digbi yn poeni nad ydy e'n dda iawn am fod yn ddraig. Dydy e ddim yn gallu hedfan nac anadlu tn fel Gruffudd Goch. Digbi is worried he's no good at being a dragon. 
07:35Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn yn ymweld fferm yn y bennod hon er mwyn darganfod o ble mae llaeth yn dod. Rapsgaliwn visits a farm in this episode to discover where milk comes from! 
07:50Sara a Cwac Mae Sara a Cwac yn chwarae yn yr ardd, ac yn cyfarfod eu cymdogion. Sara and Cwac play in the garden and meet their neighbours. 
08:00Octonots Pan mae Pegwn a'r Octonots yn helpu Eliffant Mr enfawr, mae hwnnw'n aros yn hwy na'i groeso yn yr Octofad. When Peso and the Octonauts aid a large Elephant Seal, he overstays his welcome. 
08:10Ty Ml Mae Morgan yn dysgu bod angen bod yn drefnus a bod rhaid gwneud rhestr os am gofio pethau. Morgan finds out that you have to be organised and make a list if you want to remember things. 
08:20Y Dywysoges Fach Mae cefnder y Dywysoges Fach yn dwyn y sylw i gyd. The Little Princess's cousin is getting all the attention from the grown ups. 
08:35Guto Gwningen Wedi i Guto, Benja a Lili gael eu hudo gan lwyth o radish blasus yr olwg, mae Lili'n cael ei dal yn nhrap Mr Cadno. Lili finds herself caught in Mr Cadno's trap. Can Guto rescue her? 
08:45Marcaroni Cot law, welis ac ymbarl sydd gan y Llithroffon ar gyfer Marcaroni heddiw. Marcaroni's dressed in his wellies, raincoat and umbrella today - it's raining in the big wide world. 
09:00Popi'r Gath Mae Popi a'i ffrindiau'n mynd ar antur i chwilio am Y Syrcas Eira. Popi and friends go off in search of the Snow Circus. 
09:10Stiw Mae Stiw a Nain yn coginio tarten geirios ar gyfer cystadleuaeth, ond mae goriadau garej Taid ar goll yng nghanol y ceirios! Stiw and Nain bake a cherry pie for a contest. 
09:20Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae'r hydref wedi cyrraedd ac mae'r Coblynnod a Magi Hud yn clirio'r dail. Mae'r gwiwerod yn ymddangos gyda llond y lle o fes. It's autumn and the Elves and Magi Hud are clearing up leaves. 
09:35Tomos a'i Ffrindiau Mae hi'n eira ar ynys Sodor a'r plant wrthi'n gwneud dyn eira, ond does ganddyn nhw ddim het i'w rhoi ar ei ben. The children of Sodor need a hat for their snowman - can Tomos help? 
09:45Bach a Mawr A yw Bach a Mawr am ddarganfod pwy sydd yn bwyta eu llysiau? Will Big and Small discover who is eating their vegetables? 
10:00Hafod Haul Mae Jaff mewn poen achos mae ganddo'r ddannodd. Jaff is in pain because he has toothache. Gwen decides to pull out the tooth with a piece of string, but will her plan work? 
10:15Chwedlau Tinga Tinga Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam nad oes blew gan Hipo. Today we find out why Hippo has no hair. 
10:30Blero yn Mynd i Ocido Mae'n rhaid i Blero rwystro llosgfynydd rhag ffrwydro hyd nes y bydd e wedi cael cyfle i achub yr anifeiliaid sy'n byw yn ei gysgod. Blero has to save the day before a volcano erupts. 
10:40Sam Tn Mae Elvis i fod i berfformio mewn cyngerdd fawreddog i godi arian ond mae'n cael damwain ar ddiwrnod y sioe. Pontypandy is holding a Charity Concert and Elvis is to be the star act. 
10:55Meripwsan Tydi Eryn ddim yn teimlo'n dda iawn o gwbwl, felly mae Meripwsan eisiau gwneud rhwbeth arbennig i godi ei chalon hi. Eryn isn't feeling very well at all and Meripwsan wants to help her. 
11:00Jen a Jim a'r Cywiadur Mae Cyw a Jangl yn gwersylla yn y jwngl ond maen nhw ar lwgu! Cyw and Jangl are camping in the jungle but are starving! Jen and Jim help them cook something tasty to eat. 
11:15Olobobs Mae Anlwc yn dilyn Tib heddiw gan greu pob math o helbul i Tib. Tib is being followed by Bad Luck - until Gigglegoon comes along and brightens their day. 
11:25Digbi Draig Pan mae Betsi yn ceisio rhoi dwr i'w choeden afalau, mae'r cwmwl glaw mae'n ei greu yn llwyddo i'w dal hi, Digbi a Cochyn yn uchel yn yr awyr. Betsi and the others get trapped by a cloud. 
11:35Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn yn ymweld ffatri gaws yn y bennod hon er mwyn darganfod sut mae gwneud caws. Rapsgaliwn will be visiting a cheese factory in this episode to discover how cheese is made! 
11:50Sara a Cwac Mae Sara a Cwac yn mynd i'r parc ac yn gweld bod ffair wedi cyrraedd. Sara and Cwac spot a fairground at the park. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
12:05Heno Eitem fyw o Gaerdydd yng nghwmni Athena, Cordydd a 3 Tenor Cymru wrth iddyn nhw baratoi ar gyfer cyngerdd Nadolig. A chat to Athena, Cordydd and 3 Tenor Cymru ahead of a festive concert. 
12:30Wynebau Newydd: Dau Frawd Rhaglen ddogfen o 2006 yn dilyn hanes dau frawd o Landudno sy' wedi dilyn llwybrau bywyd tra gwahanol. The story of two brothers from Llandudno who have chosen very different paths in life. 
13:00Hanes Dirgel y Molly Maguires Hanes rhai o'r Cymry oedd yn rheoli'r pyllau glo yn Pensylfania yn y 19eg ganrif. A portrait of some of the violent Welshmen who managed the coal mines in 19th century Pennsylvania. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C. S4C News. 
14:05New: Prynhawn Da Ysbrydoliaeth ar gyfer y gegin, a chyfle i gystadlu yn ein cystadleuaeth Nadolig, Cracyr Dolig. Inspiration for the kitchen, and a chance for you to take part in our Christmas competition. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
15:05Tywysogion: Llywelyn ein Llyw Olaf Hanes Llywelyn, y tywysog cyntaf, a'r olaf, i gael ei gydnabod yn Dywysog Cymru gan Frenin Lloegr. Llywelyn: the first, and last, Prince recognised as Prince of Wales by an English king. [SL] 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school: Olobobs, Jen a Jim a'r Cywiadur, Meic y Marchog, Traed Moch. 
17:00Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for young people. 
17:05New: Tag Y diweddara' o fyd chwaraeon, cerddoriaeth, ffasiwn, ffilmiau a selebs. The latest gossip from the world of sports, music, fashion and films. 
17:45Gwboi a Twm Twm Mae Gwboi a Twm Twm yn chwarae mewn maes chwarae dieithr ac mae'r athrawes yn credu mai plant ysgol feithrin ydyn nhw. Gwboi and Twm Twm are mistaken for nursery children. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
18:05Cwpwrdd Dillad Dillad Elen Elias; cyfle i Gwion Evans gael ei weddnewid steil soffistigedig Jill Rowlands. Elen Elias & Jill Rowlands show off their style; Gwion Evans gets a makeover. First shown, 2008. 
18:30Pobl a'u Gerddi Gardd uchelgeisiol yn Sir Fn, gardd eco mewn pentref eco ger Crymych; a gardd hanesyddol yng Nghoytrahen. An ambitious Anglesey garden; an eco-garden near Crymych and a historic garden. 
19:00New: Heno Bydd Band Rhys Taylor yn perfformio cn Nadoligaidd, a byddwn yn chwarae Cracyr Dolig. Rhys Taylor Band will perform a Christmas song and a chance for you to win a prize in Cracyr Dolig. 
20:00Pobol y Cwm A fydd Dai yn cyfaddef beth sydd wedi bod yn mynd ymlaen? Mae Hywel yn gefn i Ffion yn absenoldeb Gethin. Will Dai tell DJ what's been going on? Hywel provides comfort for Ffion. 
20:25New: Y Salon Ar ddiwedd wythnos brysur, tybed faint o hwyl yr Wyl sydd gan gwsmeriaid Y Salon? At the end of a busy news week, are people feeling the festive cheer in Wales' hair salons? 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 a'r Tywydd. News and Weather at 9 o'clock. 
21:30New: Bocsio Byw Noson o focsio proffesiynol o Ferthyr gan gynnwys ffeit Ashley Brace. Live professional boxing from Merthyr including Ashley Brace fighting for the European Women's Bantamweight Title. 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00New: Cyw Rhaglenni ar gyfer y plant lleiaf. Weekend programmes for youngsters: Heini, Guto Gwningen, Octonots, Peppa, Blero yn Mynd i Ocido, Halibalw, Loti Borloti, Olobobs, Da 'Di Dona, Rapsgaliwn.