This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday

Listings for S4c on Monday, February 18 2019

06:00Hafod Haul Mae Gwen yr afr yn penderfynu mynd ar antur newydd, ac yn crwydro i mewn i'r ty lle mae'n creu llanast. Gwen the goat decides to go on an adventure, and wanders into the house. 
06:15Digbi Draig Mae Digbi yn darllen stori am 'Folant Fagddu' pan mae'n clywed swn rhuo y tu allan. Digbi is reading a story about a battle against 'Folant Fagddu' when he hears a roar outside. 
06:25Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
06:35Meic y Marchog Mae Meic am ddewis anifail i roi llun ohono ar ei darian. Fydd y Twrch Trwyth ara' deg a lletchwith mae'n ei hela ddim yn addas! Meic has problems deciding which animal to put on his shield. 
06:50Peppa Mae Dadi Mochyn yn darllen stori amser gwely i Peppa a George. Dadi Mochyn reads Peppa and George a bedtime story. George wakes up again later so Peppa has to make up another story. 
06:55Tili a'i ffrindiau Mae Fflur yn penderfynu cael diwrnod rhyfeddol ond mae pawb arall yn boetshlyd a blr. Fflur is having a 'do-something-fabulous-day' but unfortunately everyone else is having a messy day. 
07:10Jen a Jim Pob Dim Mae Siani Flewog, un o ffrindiau Plwmp a Deryn wedi bod ar goll ers awr, ond pa mor hir yw awr? Siani Flewog is missing. She's been gone a full hour, but how long is an hour? 
07:25Bing Mae Bing yn genfigennus pan mae Swla yn talu mwy o sylw i Pando wrth chwarae gyda'u teganau. Bing gets jealous when Swla pays more attention to Pando on a playdate. 
07:35Sblij a Sbloj Mae'r ddau ddireidus yn mynd i'r sinema, gan lwyddo i golli'r llythyren 'c' oddi ar yr arwydd! The two little monsters create havoc at the cinema and lose the letter 'c'! 
07:45Cacamwnci Mae Cacamwnci yn l gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Byddwch yn barod am lond bol o chwerthin! Join the crew for more funny and silly sketches! Be ready for a belly full of laughs! 
08:00Boj Mae ffrindiau Boj i gyd 'u casgliadau unigryw ac mae Boj eisiau un hefyd. All Boj's buddies have collections and Boj wants one too. What can he do about it? 
08:15New: Jambori Ymunwch Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae. Join Jam on a musical adventure full of interesting sounds and pictures. 
08:25Twm Tisian Mae Twm Tisian eisiau bwyd ac mae'n dod ar draws caffi braf. Ond beth mae Twm yn mynd i gael i fwyta? Twm Tisian is hungry and he comes across a cosy caf. But what will he have to eat? 
08:35Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae Ben a Mali'n cael antur fawr yn llong danfor newydd y Coblynnod. Ben and Mali set out in the new Elf Submarine to try to rescue Redbeard the Elf Pirate's sunken treasure. 
08:45Stiw Mae Stiw ac Elsi'n chwilio am y Gwningen Basg sydd wedi gadael wyau Pasg iddyn nhw yn yr ardd. Stiw and Elsi decide to go looking for the Easter Bunny 
08:55Loti Borloti Mae Twm yn gwrthod bwyta llysiau, felly daw Loti Borloti ac esbonio pwysigrwydd bwyta'n iach. Loti Borloti is called to Twm's home as he refuses to eat vegetables and try new foods. 
09:10Twt Mae Breian yn enwog drwy'r harbwr am ei frolio. Tybed am beth mae'n brolio heddiw? Breian is known throughout the harbour for his boasting abilities. What is he boasting about today? 
09:20Ty Ml Mae Morgan a Sionyn yn cynnal cystadleuaeth i weld a oes modd iddynt beidio chysgu drwy'r nos. Morgan and Sionyn compete to see if they can stay awake all night. 
09:30Wibli Sochyn y Mochyn Mae Wibli'n dawel iawn heddiw. Mae'n poeni ac yn nerfus am y sioe mae'n cymryd rhan ynddi. Wibli is very quiet today. He is worried because he is taking part in a show. 
09:45Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series with Tudur Phillips and his two friends. 
10:00Hafod Haul Mae'n ddiwrnod cneifio ar y fferm, ond mae Daloni'r ddafad yn ofn swn y peiriant. It's time for the sheep to be sheared, but one sheep, Daloni, is scared of the noise. Will she be sheared? 
10:15Digbi Draig Mae Glenys Gas yn syrthio i mewn i drap roedd hi'n ei wneud ar gyfer Digbi. Glenys Gas falls into a tricksy-trap she was making for Digbi and can't climb out. 
10:25Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
10:35Meic y Marchog Mae Meic am gael mwy o bethau na neb arall i'w ffeirio yn y ffair felly mae'n mynd phethau pobl eraill heb ofyn. Meic collects things that don't belong to him but he learns this is wrong. 
10:50Peppa Mae Doctor Bochdew yn brysur iawn pan fydd bron bob un o'r anifeiliaid angen ei help ar yr un diwrnod. Doctor Bochdew is rushed off her feet when nearly all the animals need her help. 
10:55Tili a'i ffrindiau Mae'n ddiwrnod perffaith am bicnic yn yr ardd ond mae Dwynwen yn llarpio-llowcio gormod o gacen! It's a perfect day for a picnic in the garden - until Dwynwen eats too much of the cake. 
11:10Jen a Jim Pob Dim Dydy Fflamingo ddim yn aros yn llonydd ddigon hir i'r criw ei fesur. Tybed oes ffordd arall o'i fesur? Flamingo doesn't stay still long enough to be measured. How else can they measure him? 
11:25Bing Mae Bing a Swla'n helpu Amma i gael cinio'n barod. Bing and Swla help Amma to get lunch ready. 
11:35Sblij a Sbloj Yn ystod y rhaglen hon, mae'r ddau ddireidus yn mynd i fowlio 10, gan lwyddo i golli'r lythyren 'i'! The monsters go ten pin bowling - and somehow manage to lose the letter 'i'! 
11:45Cacamwnci Mae Cacamwnci yn l gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Byddwch yn barod am lond bol o chwerthin! Join the crew for more funny and silly sketches! Be ready for a belly full of laughs! 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Darn Bach o Hanes Bydd Dewi Prysor yn olrhain hanes twyll llenyddol enwocaf Cymru a bydd Rhodri Llwyd Morgan yn rhoi cynnig ar yrru Sinclair C5. Wales' most famous literary scandal and cholera in Caernarfon [SL] 
12:30Antarctica Dilyn taith dau ffotograffydd i Antarctica i ddarganfod cyfrinachau uwchlaw ac o dan y dwr. A journey with two photographers to Antarctica to discover secrets above and below the water. 
13:30Ward Plant Hogan fach yn torri ei braich yn gwneud gymnasteg a swp taid yn achub y dydd wrth geisio cael hogyn bach i fwyta. Grandad's soup saves the day in an attempt to get a young boy to eat. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Cerys Matthews a'r Goeden Faled Bydd Cerys Matthews yn mynd ar drywydd dwy o ganeuon gwerin mwyaf adnabyddus Cymru - Dafydd y Garreg Wen, ac Y Mochyn Du. Cerys Matthews traces the history of two more Welsh folk songs. 
15:30New: Rhwng Skye a Nova Scotia Lyn Ebenezer sy'n ymweld Uist a St. Kilda, ynysoedd mwyaf unig yr Alban, yng nghwmni Rhodri Evans, gofalwr bywyd gwyllt yr ynysoeddd. Lyn Ebenezer visits the loneliest islands in Scotland. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05New: Mwy o Stwnsh Sadwrn Cipolwg yn l dros rai o uchafbwyntiau rhaglen dydd Sadwrn. Relive some of the highlights of Saturday's programme. 
17:25Dennis a Dannedd Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Dennis the Menace a'i gi, Dannedd. Animation featuring the Beano character Dennis the Menace and his dog. 
17:35Sgorio Rownd gynderfynol Cwpan Her Irn Bru sy'n dwyn y sylw, wrth i Cei Connah o Uwch Gynghrair Cymru JD gwrdd Dinas Caeredin o Ail Adran yr Alban. Action from the Irn Bru Challenge Cup and more. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Priodas Pum Mil Yn y bennod hon, mae Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford yn cynnig help llaw i griw o deulu a ffrindiau Louise a Dai o ardal Pontyberem. Help organising a wedding for a Pontyberem couple. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
20:00Pobol y Cwm Mae Kath yn gwrthod gwneud esgusodion dros Ricky pan nad yw eisiau mynd i'r gwaith. Mae DJ yn cael llond pen gan Sioned. Kath refuses to make excuses for Ricky when he refuses to go to work. 
20:25New: Helo Syrjeri Cyfres newydd ddiddorol sy'n dilyn cleifion a staff mewn canolfan iechyd ym Mlaenau Ffestiniog. New series following the staff and patients in Blaenau Ffestiniog's health centre. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. 
22:05Clwb Rygbi: Gleision Caerdydd v Glasgow Cyfle arall i wylio gm PRO14 Gleision Caerdydd v Glasgow Warriors a chwaraewyd ym Mharc yr Arfau nos Sadwrn. Another chance to watch the Cardiff Blues v Glasgow Warriors game from Saturday. 
23:50..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Asra Bydd plant o Ysgol y Borth, Porthaethwy yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children from Ysgol y Borth, Menai Bridge visit Asra this week.