This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday

Listings for S4c on Friday, February 23 2018

06:00Hafod Haul Mae'n ddiwrnod arbennig ar fferm Hafod Haul achos mae'n ben-blwydd ar Jaff. Ond a ydy Heti'n cofio? It's a very special day at Hafod Haul farm today because it's Jaff's birthday. 
06:15Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach yn cael ffrind newydd - malwaden mae'n galw Speedy. The Little Princess has a new friend - Speedy the snail. 
06:25Guto Gwningen Wedi i Guto ddeall fod ei dad un tro wedi cwympo i ardd Mr Puw mewn peiriant hedfan, mae'n benderfynol o ddod o hyd i'r peiriant yma! Guto goes in search of a flying machine. 
06:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
06:50Ty Ml Mae Morgan a'i ffrindiau yn sylweddoli bod pawb ofn rhywbeth. Morgan and his friend learn that everybody is frightened of something and Syr Swnllyd teaches them a new song. 
07:00Meic y Marchog Mae Meic yn gofyn i Trolyn baratoi'r cwn ar gyfer yr Orymdiath Fawr gan addo dangos iddo sut i wneud hynny. Meic asks Trolyn to get the corgis ready for the Big Parade and promises to help. 
07:15Ysbyty Cyw Bach Mae Llew yn cael trafferth anadlu ac mae angen pwmp asthma. Llew has difficulty breathing and needs an asthma pump. 
07:30Nico Ng Mae Nico ar lwgu am ei fod wedi gorfod gadael y cwch ben bore i fynd i'r pentref efo Mam, cyn cael cyfle i gael brecwast. Nico has to go on an early morning walk and misses his breakfast! 
07:40New: Digbi Draig Pan mae Conyn a Cochyn yn cael eu dal gan un o swynion Betsi maen nhw'n cyfnewid cymeriadau. When Cochyn and Conyn get caught up in one of Betsi's spells, they swap characters. 
07:50Twm Tisian Mae Twm yn barod i fynd i'r gwely, ond er ei fod wedi blino'n ln mae'n cael trafferth yn mynd i gysgu. It's time for Twm to go to bed, but although he's very tired, he can't get to sleep. 
08:00Cymylaubychain Baba Glas yw arwr pawb heddiw. Mae'n werth y byd i gyd. Tybed pam? Baba Glas is in everyone's good books, but why? 
08:15Crads Bach y Traeth Pwy yw'r crad bach mwya' talentog? Deri the dog digs a hole in the sand, Ceinwen the cat jumps very high and the shags sing. But whose trick is the best? 
08:20Cwpwrdd Cadi Mae byd hud a lledrith y tu fewn i gwpwrdd Cadi, ac mae antur yn disgwyl amdani hi a'i ffrindiau. There's a magical world inside Cadi's cupboard and an adventure awaits her and her friends. 
08:30Cled Dewch gydag Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch. Fun with Cled and friends as they discover the wonderful world around them. 
08:45Marcaroni Cn newydd bob tro gan gyfansoddwr gorau'r byd! Ymunwch Marcaroni a'i ffrindiau am hwyl a chn o Dwr y Cloc! Join Marcaroni and his friends for musical fun from the Clock Tower! 
09:00Bach a Mawr Gofynnodd Bach i Mawr ddewis yr afal mwyaf suddlon ar y goeden ond mae'n gartref i gnonyn siaradus! Small asks Big to pick the juiciest apple on the tree but it's home to a talkative worm! 
09:15Stiw Mae Taid yn prynu tocynnau i fynd Stiw ac Elsi ar reid mewn balwn aer poeth, ac yn helpu Stiw i beidio bod ofn uchder. Taid gets Stiw and Elsi tickets for a hot-air balloon ride. 
09:25Yn yr Ardd Mae Gwilym y garddwr yn brysur yn ailgylchu ac yn rhoi sialens ailgylchu i'r criw. Gwilym the gardener is busy recycling and has a great idea. He gives the crew a recycling challenge. 
09:35Nodi Mae'r syrcas yn dod i Wlad y Teganau ac mae'r Sgitlod wrth eu boddau. The Skittles are fascinated when Noddy tells them the circus is coming to town. 
09:45Llan-ar-goll-en Mae'r anifeiliaid yn paratoi ar gyfer y Sioe Anifeiliaid flynyddol ond mae streipiau cynffon Ianto wedi diflannu. Ianto is determined to win the Animal Show but where are his tail stripes? 
10:00Hafod Haul Pan mae Heti'n gadael y fferm am y diwrnod mae'r anifeiliaid yn penderfynu bod hyn yn gyfle iddynt gael sbort. When Heti leaves the farm for the day, the animals have fun while Jaff sleeps. 
10:15Y Dywysoges Fach Mae'n ben-blwydd ar y Cadfridog ac mae'r Dywysoges Fach eisiau coginio cacen iddo. It's the General's birthday and the Little Princess wants to bake him a cake. 
10:25Guto Gwningen Wedi i Guto golli hoff degan gwichlyd ei chwaer fach Nel, mae'n rhaid iddo drechu ei holl elynion i'w gael yn l! Guto loses Nel's beloved squeaky rabbit toy; how will he get it back? 
10:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
10:50Ty Ml Mae'r teulu bach yn mynd ar eu gwyliau, ond does dim digon o le i bawb yn y car. The family are preparing to go on holiday but there isn't enough room in the car for them all. 
11:00Meic y Marchog Mae Meic yn dysgu mai'r ffordd orau i gwblhau ei dasgau ydy trwy eu gwneud nhw ei hun! Meic learns that it's best to do your own jobs and not rely on others. 
11:15Ysbyty Cyw Bach Mae gan Plwmp rywbeth yn styc i fyny ei drwnc. Oes modd ei helpu? Plwmp has something stuck in his trunk. What can be done to help him? 
11:30Nico Ng Mae pawb yn paratoi parti pen-blwydd i'r efeilliaid efo digonedd o fwyd a balwns. The twins are celebrating their birthday and a party has been organised with food and balloons galore. 
11:40Digbi Draig Mae'n Hirddydd Haf ac mae Digbi a Cochyn eisiau codi'n gynnar i weld y dydd yn gwawrio. It's the Summer Solstice and Digbi and Cochyn want to be up to see the sun come up. 
11:50Twm Tisian Mae'n ddiwrnod arbennig iawn i Twm Tisian heddiw ond mae Twm yn cael anhawster i ddyfalu pa ddiwrnod ydy hi yn union. It's a very special day for Twm Tisian but what day is it today? 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
12:05Cymoedd Roy Noble Bydd Roy yn ymweld Chwm Cynon ac yn cychwyn ei daith lan y ln ym mhentref Penderyn gan alw yng ngwesty'r Lamb. Roy visits the Cynon Valley visiting Penderyn, Aberdare and Mountain Ash. [SL] 
12:30Only Men Aloud: Y Bois ar Enlli Hanes antur epig Only Men Aloud ar ynys anghysbell Enlli oddi ar arfordir Gogledd Cymru. Only Men Aloud head to the remote isle of Bardsey off the North Wales coast for an epic adventure. 
13:30Wil ac Aeron: Taith yr Alban Mae Wil ac Aeron yn dysgu am saethu grugieir a hela ceirw er mwyn rheoli'r tir. Pa densiynau sy'n codi ar y daith hir? The boys shoot grouse; but will they fall out on their long road trip? 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C. S4C News. 
14:05New: Prynhawn Da Byddwn yn cynnig ysbrydoliaeth i'r gegin, a bydd cyfle i chi ennill y pecyn penwythnos. We offer some inspiration for the kitchen, and there's a chance to win a goody bag. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
15:05New: Pengelli Mae Gwenda'n dal i ddial ar Barbara a'i chyhuddo o danseilio'i busnes. Gwenda accuses Barbara of distroying her business and Edwin worries more about his job security. 
15:30Tu Hwnt i r Tymbl Mae'r diwrnod mawr wedi cyrraedd i 71 o drigolion y Tymbl. Heddiw maent yn cychwyn ar eu gwyliau i'r Costa Blanca yn Sbaen. Some of the residents of Tumble are off to the Costa Blanca! 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school: Meripwsan, Ysbyty Cyw Bach, Digbi Draig, Traed Moch. 
17:00Larfa Mae Coch, Enfys, Du a Melyn yn herio Brown wrth iddo drio concro'r byd. Iron Red, Captain Rainbow, Black-or and Yellow-ulk take on Brown-oki as he tries take over the world. 
17:05New: Cic Cawn ail-fyw un o goliau cofiadwy Euro 2016 gyda Hal Robson Kanu a bydd Owain yn mynd nl i Abertawe i brofi gajets hyfforddi newydd. A chat to Hal Robson Kanu and Owain returns to Swansea. 
17:25SpynjBob Pantsgwr Mae Mr Cranci'n poeni bod Algi'n cynllwynio i ddwyn fformiwla cudd y byrgyrs Cranci. Mr Cranci is worried Algi will steal the secret burger formula and asks SpynjBob and Padrig to be spies 
17:35Cog1nio Mae pedwar cogydd buddugol y Gogledd yn cwrdd 'r pedwar o'r De am y tro cyntaf. The four remaining chefs from North Wales meet the four from the South for the first time. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
18:05Cwpwrdd Dillad Trafod dillad yng nghwmni Margaret Williams, Hannah Daniel a Huw Evans. Singer Margaret Williams, actress Hannah Daniel & presenter Huw Evans show us their clothes. First shown, 2009. 
18:30Celwydd Noeth Yn mynd am y jacpot heddiw mae'r ffrindiau Leon Welsby a Jordan Hughes o Ben-y-bont a Helen Davies ac Audrey Jennings o Gaernarfon. Two pairs of friends compete for the jackpot of 10,000. 
19:00Iwerddon dan 20 v Cymru dan 20 Iwerddon dan 20 yn erbyn Cymru dan 20 yn fyw o Stadiwm Donnybrook. Cic gyntaf, 7.15. Ireland U20 v Wales U20, live from Donnybrook Stadium. Kick-off, 7.15. English commentary available. 
21:15New: Ar y Dibyn Bydd y tri anturiaethwr yn cael eu gwthio i'r eithaf mewn triathlon antur yn rhaglen ola'r gyfres. The three remaining contestants face a final adventure triathlon in the last in the series. 
21:45New: Jonathan Ymunwch Jonathan, Nigel a Sarra a'u gwesteion ar drothwy gm Cymru yn erbyn Iwerddon. Tonight's guests are former Wales rugby international Nicky Robinson and soprano Elin Manahan Thomas. 
22:45Craith Mae'r heddlu yn llwyddo i gael y wybodaeth sydd angen arnyn nhw o'r diwedd. The police finally succeed in getting the required information and this leads to some explosive events. 
23:50..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00New: Cyw Rhaglenni i blant bach: Heini, Guto Gwningen, Octonots, Peppa, Llan-ar-goll-en, Meic y Marchog, Digbi Draig, Sblij a Sbloj, Sam Tn, Cacamwnci. Programmes for younger viewers.