This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday

Listings for S4c on Sunday, October 20 2019

06:00Olobobs Mae'r Olobobs yn rhoi rhywbeth bant yn siop Norbet ond dyw Norbet ddim yn cofio beth yw enw'r peth. The Olobobs give something away at Norbet's shop but he can't remember what it's called. 
06:05Antur Natur Cyw Cyfres i blant sy'n trafod byd natur a gwahanol fathau o greaduriaid. Heddiw, cawn hanes y jirff. Series for pre-school children about animals and nature. Today, we learn about the giraffe. 
06:20Sam Tn Mae na banig mewn parti yn y pentref... ac fe fydd angen help Sam Tn ym Mhontypandy! There's panic at a party, and someone somewhere will need Fireman Sam's help in Pontypandy today! 
06:30Octonots Mae'r Octonots yn dilyn mamau pengwin ymerodrol sydd ar eu ffordd adref at eu teuluoedd. The Octonauts follow emperor penguin mums returning to their families. 
06:45Dwylo'r Enfys Mae Fflur yn arbennig o dda am ddawnsio - tap a bale. Heddiw, mae hi'n dysgu Heulwen i ddawnsio. Fflur's a lovely dancer - both tap and modern - and today she teaches Heulwen to dance. [SL] 
07:00Blero'n mynd i Ocido Mae Gwynfryn wedi colli ei glustiau moch coed. Fydd Blero a'i ffrindiau'n gallu dod o hyd iddyn nhw mewn pryd ar gyfer Jambor ar Rew Ocido? Snowden has lost his pine cone ears, oh no... 
07:10Sion y Chef Mae Izzy'n cyhoeddi bod ei bryd hi ar wneud ffilmiau, nid ar fod yn chef, ac mae'n bwrw ati i greu ei ffilm gynta erioed. Izzy surprises Sin by announcing that she'd rather be a film maker! 
07:20New: Penblwyddi Cyw Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebrating your birthday, you may be lucky enough to see your photo on today's Cyw! 
07:25New: Pen-blwydd Pwy? Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio ar gyfer plant bach. Entertaining and educational animated series for nursery school children. 
07:30New: Cwpan Rygbi'r Byd 2019 Darllediad byw gm tm Cymru yn rownd yr wyth olaf Cwpan Rygbi'r Byd 2019.. C/G 8.15am. Live coverage of the Wales team in the quarter finals of the 2019 Rugby World Cup, Japan. K/O 8.15am. 
10:353 Lle: Bryn Fn Cyfle arall i ddilyn Bryn Fn i dri lleoliad sydd ag arwyddocd cerddorol a phersonol. Another chance to join Bryn Fn on a visit to Stafford, Bangor Uchaf and Dublin. 
11:05Rownd a Rownd Mae Rhys rhwng dau feddwl i fentro ar ddt neu beidio, a bydd ei benderfyniad yn cael effaith annisgwyl ar weddill ei ddiwrnod. Rhys is in two minds as to whether to go on a date or not... 
11:35Rownd a Rownd Wedi ymddangosiad annisgwyl Carl, mae Rhys mewn cyfyng gyngor ynglyn a'i fywyd carwriaethol. After Carl's unexpected appearance, Rhys is in a dilemma about his love life. 
12:00New: Yr Wythnos Alexandra Humphreys fydd yn edrych yn l ar rai o straeon newyddion yr wythnos. Alexandra Humphreys looks back at some of the news stories from the past week. 
12:30Perthyn: Fflur ac Eirian Wyn Bydd Trystan yn cyfarfod y gantores opera Fflur Wyn a'i thad Eirian Wyn, sy'n weinidog gyda'r Bedyddwyr. Trystan meets soprano Fflur Wyn and her father, Baptist minister, Eirian Wyn. 
13:00Dechrau Canu Dechrau Canmol Y tro hwn, Ryland fydd ar daith i weld yr effaith barhaol mae Cymru wedi cael ar hunaniaeth a chrefydd Wisconsin. Ryland takes a trip to see the lasting impact Wales has had on Wisconsin. 
14:00Rygbi Pawb: Coleg Gwent v Coleg Gwyr Ymunwch Lauren Jenkins wrth i Goleg Gwent herio Coleg Gwyr yng Nghynghrair Ysgolion a Cholegau Cymru. Coleg Gwent v Gower College in the Welsh Schools and College League. 
14:45Dudley Cyfres newydd yng nghwmni'r cogydd poblogaidd Dudley Newbery. Dudley Newbery cooks up a storm in a new series. 
15:1504 Wal Heno, ty nodedig ym Mharc Hyde, Llundain a hen gapel sydd wedi cael ei droi'n dy ym Mhenrhyn Gwyr. A house in Hyde Park and a converted chapel on the Gower. 
15:4504 Wal In this the last of the present series, artist Mihangel Arfor Jones opens his home to us, an idyllic house on the coast of Mid Wales, which also doubles up as a studio. 
16:15Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. 
16:50Pobol y Cwm Omnibws Cipolwg yn l dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi. Gydag isdeitlau Saesneg ar y sgrin. Omnibus edition looking back at events in Cwmderi village. With on-screen English subtitles. 
18:45Newyddion a Chwaraeon Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio ar gyfer plant bach. Entertaining and educational animated series for nursery school children. 
19:00New: Cwpan Rygbi'r Byd 2019 Darllediad uchafbwyntiau gm tm Cymru yn rownd yr wyth olaf Cwpan Rygbi'r Byd 2019. Highlights coverage of the Wales team in the quarter finals of the 2019 Rugby World Cup in Japan. 
20:00New: Dechrau Canu Dechrau Canmol Y tro hwn fyddwn ni yn ardal amaethyddol Llangwm, ac yn ymuno chynulleidfa capel Cefn Nannau ar gyfer ein canu mawl. This week we're the agricultural area of Llangwm for songs and more. 
20:30Adre Y tro hwn byddwn yn ymweld chartref y gwleidydd Dafydd Wigley a'r delynores Elinor Bennett. This time we visit the home of the politician Dafydd Wigley and harpist Elinor Bennett. 
21:00New: DRYCH: Tu Ol I'r Tiaras Delyth Wyn Jones o Aberdaron, sy'n mynd ni ar daith i fyd glam y pasiantau harddwch. Delyth Wyn Jones from Aberdaron, takes us on a journey full of glitz and glamour at beauty pageants. 
22:00Seiclo: Paris i Tours Rhifyn 113 o'r clasur undydd hydrefol o Baris i Tours. Ras i'r gwibwyr: Mark Cavendish sy'n gobeithio achub rhywbeth o'i dymor siomedig. Edition 113 of the 1 day Paris to Tours classic. 
22:30Y Byd yn ei Le Mae Guto Harri'n rhoi'r byd yn ei le ac yn cyfweld rhai o enwau mawr gwleidyddol Cymru a'r DU. Guto Harri puts the world to rights as he interviews big names in Welsh and UK politics. 
23:00Yn y Gwaed Y tro hwn: achau teuluol a phrofion seicolegol sy'n cael sylw Ifan Jones Evans a Catrin Heledd. Family archives & psychological tests determine if perfect careers lie within genetics. 
00:05Teleshopping Home Shopping. 
01:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Bing Mae Bing yn adeiladu ty gyda chlustogau ac mae Coco yn penderfynu ei bod yn gyfle da i chwarae Blaidd Mawr Cas gyda Swla a Charli. Bing and Coco play Big Bad Wolf with Swla and Charli.