This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday

Listings for S4c on Wednesday, December 11 2019

06:00Peppa Mae trn Miss Cwningen yn torri lawr felly mae Taid Mochyn yn rhoi benthyg Teleri, ei drn bach iddi. Miss Cwningen's train has broken down so Taid Mochyn lends her his miniature locomotive. 
06:05Meic y Marchog Mae Meic yn sylweddoli bod Galth yn edrych yn well heb unrhyw wisgoedd ffansi. Meic learns that Galth looks better just the way he is without any fancy clothes. 
06:20Bach a Mawr Gofynnodd Bach i Mawr ddewis yr afal mwyaf suddlon ar y goeden ond mae'n gartref i gnonyn siaradus! Small asks Big to pick the juiciest apple on the tree but it's home to a talkative worm! 
06:35Octonots Mae ystifflog anferthol yn tynnu'r Octofad i lawr i ddyfnderoedd y mr. The Octopod is attacked by a colossal squid, who drags the ship down an abyssal trench. 
06:45Gwdihw Heddiw cawn weld sut mae paratoi defaid ar gyfer sioe a byddwn yn deifio gyda siarcod! Today, we find out how to prepare a sheep ready for a local show and go diving with sharks! 
07:00Cymylaubychain Taflu peli eira sy'n mynd bryd y Cymylaubychain ond am ryw reswm, dydy peli eira Haul ddim cystal rhai pawb arall. The friends enjoy playing with snowballs but Haul's aren't very good! 
07:10Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
07:25Patrl Pawennau Pan mae Mabli y mwnci yn dianc o'i chawell ar y trn, mae Gwil a'r Pawenlu yn mynd ar grwydr gwallgof i chwilio amdani! Mabli the monkey escapes from her cage on the train and must be found! 
07:35New: Caru Canu Mae Porri Mae yr Asyn yn gn draddodiadol yn cyflwyno anifeiliaid 'r synau maen nhw'n eu gwneud. "Pori Mae yr Asyn" is a traditional song which introduces animals and the noises they make 
07:40New: Ahoi! Mor Ladron ifanc o Ysgol Nant Caerau sy'n help Bendant a Cadi heddiw. The young pirates from Ysgol Nant Caerau help Bendant and Cadi today. 
08:00Bocs Bwgi Bolgi Mae gan Bolgi beiriant cerddoriaeth arbennig ac mae e a'i ffrindiau wrth eu bodd yn dawnsio. Bolgi has a special music machine and he and his friends love to dance to the music. 
08:05Jambori Ymunwch Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau lliwgar. Bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae! Join Jam on a musical adventure, with interesting sounds and pictures! 
08:15Guto Gwningen Mae Guto yn mynd 'i ffrindiau i wibio lawr llethr serth ar antur beryglus ac mae Benja yn brifo ei hun. Guto takes Benja and Lili on a wild ride down a steep slope and Benja is hurt. 
08:30Ynys Broc Mr Lili Mae Lili a Tarw yn creu hafoc wrth chasio ei gilydd. Lili and Tarw accidently cause havoc with a game of chase. 
08:35Cei Bach Daw efaill Buddug, sef Bronwen, i aros ati i Neuadd Fawr ac mae Buddug yn penderfynu chwarae tric ar bobl Cei Bach. Buddug's twin sister Bronwen comes to stay with her at Neuadd Fawr. 
08:55Darllen 'Da Fi Mae Siani Flewog yn mynd i gael gwersi dawnsio gan Mrs Hawddgar. Siani Flewog is going to have dancing lessons from Mrs Hawddgar and reads a story about dancing. 
09:00Digbi Draig Mae Digbi yn darllen stori am 'Folant Fagddu' pan mae'n clywed swn rhuo y tu allan. Digbi is reading a story about a battle against 'Folant Fagddu' when he hears a roar outside. 
09:15Asra Bydd plant o Ysgol Cwm Gwyddon, Abercarn yn ymweld ag Asra yr wythnos hon. Children from Ysgol Cwm Gwyddon, Abercarn visit Asra this week. 
09:30Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae hi'n gyfnod y Nadolig, a chaiff Ben a Mali fynd efo Magi Hud i ymweld Ffatri'r Coblynnod. It's Christmas time and the friends visit the toy factory. 
09:40Llan-ar-goll-en Mae trwyn coch Carwyn y Carw wedi diflannu! A fydd Prys ar Frys a Ceri'r Ci-dectif yn llwyddo i ddod o hyd iddo? Carwyn the reindeer's red nose has disappeared! Can Prys and Ceri find it? 
10:00Peppa Yn dilyn trip i lecyn mynyddig hardd, mae Dadi Mochyn yn colli goriadau'r car lawr draen dwfn. After a trip to a mountain beauty spot, Dadi Mochyn loses the car keys down a deep drain. 
10:05Meic y Marchog Mae Meic am i Sblash ddod i arfer 'r eira, ac felly mae'n ei dwyllo drwy ddweud wrtho fod ei hoff gymeriad mewn stori, y Ddraig Eira, yn byw yn y goedwig. Sblash gets stuck in the snow. 
10:20Bach a Mawr Wrth yrru drwy dwll yn y wal, mae Bach yn darganfod ystafell ddirgel. Bach finds a secret room when he drives through a hole in the wall. 
10:30Octonots Mae nadroedd mr gwenwynig yn cael eu darganfod ar yr Octofad. There are Sea Snakes on the Octopod when a poisonous sea krait lays her eggs in the garden pod. 
10:45Gwdihw Bydd Megan yn gweld pob math o anifeiliaid anghyffredin yn ysgol Iolo Morganwg. We meet some very unusual animals in Ysgol Iolo Morganwg - and Seren the horse gets some new horseshoes. 
11:00Cymylaubychain Mae'n ddiwrnod hyfryd o aeaf yn y nen a phawb wrth eu bodd! It's a cold winter's day and everyone is happy. 
11:10Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
11:20Patrl Pawennau Pan mae anifeiliaid y syrcas yn hwyr ar gyfer dechrau'r sioe, mae Gwil a'r Pawenlu yn cynnig helpu. When the circus animals don't show up, Gwil and the Paw Patrol step in to help. 
11:35Caru Canu Cyfres animeddedig gyda chaneuon a hwiangerddi traddodiadol a chyfoes. Cn ystumiau sy'n llawn egni yw "Nol a Mlaen". "Nol a Mlaen" is an energetic song full of fun gestures. 
11:40Ahoi! Criw arall o Ysgol Pont y Brenin sy'n wynebu heriau Capten Cnec heddiw. Today another crew from Ysgol Pont y Brenin face Capten Cnec's challenges. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Doctoriaid Yfory Yn rhaglen olaf y gyfres mae'r myfyrwyr yn delio chleifion sydd symptomau heriol. In the final programme, Jess and Rhodri are dealing with someone who has fallen out of a tree. [SL] 
12:30Heno Heno, bydd Rhys ac Elan Meirion yn galw mewn am sgwrs a chn. Cawn hefyd glywed am Wobrau Chwaraeon Cymru. Tonight, Rhys and Elan Meirion are here for a chat and to perform a song. 
13:00Ar Lafar Sut mae'r enw pili pala wedi dod mor boblogaidd mor sydyn? Ifor tries to solve a dialectual mystery. How has 'Pili Pala' (Welsh for butterfly) become so commonplace in such a short time? 
13:30Bwyd Epic Chris Mae Chris yn teithio i Sir y Fflint er mwyn coginio gwledd ar gyfer The Good Life Experience. Chris swaps Caernarfon for Flintshire to headline at The Good Life Experience. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da 2019/20 Heddiw, bydd Dr Ann yn agor drysau'r syrjeri a chawn flas ar ddiodydd Nadoligaidd gwahanol gan Alison Huw. Today, Alison Huw will be taking us through a range of Christmas drinks. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Ty Am Ddim Draw i Sir Y Fflint awn ni y tro yma i brynu Ty am Ddim. Dau berson ifanc sy'n paratoi am brosiect y tro hwn. It's over to Flintshire we go this time to buy the next house of the series. 
16:00Caru Canu Cyfres animeddedig gyda chaneuon a hwiangerddi traddodiadol a chyfoes. Cn hwyliog yn cyflwyno gwahanol fwydydd yw Y Fasged Siopa. A jolly song which indroduces different sorts of foods! 
16:05Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
16:15Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
16:25Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
16:40Ahoi! Pa dasgau dieflig sydd wedi eu gosod gan Capten Cnecc ar gyfer y mor ladron ifanc o Ysgol Ynys Wen? What devilish tasks has Capten Cnec set for the young pirates from Ysgol Ynys Wen? 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Pengwiniaid Madagascar Pwy wnaiff ennill y ras fawr o amgylch y sw? Who will win the big race around the zoo? 
17:15Angelo am Byth Dilynwch Angelo, bachgen 12 oed, wrth iddo geisio rheoli ei fywyd drwy ddefnyddio cynlluniau doniol. Join Angelo, a 12 year-old boy, as he tries to gain control of his complicated life! 
17:25Ni Di Ni Pedair munud animeiddiedig yn rhannu darn o fywyd Aaran. Four minutes of animated insight into the life of Aaran. 
17:30Sbargo Rhaglen animeiddio fer. Short animation. 
17:35Ditectifs Hanes: Aberystwyth Heddiw bydd y ditectifs ar lan y mr yng Ngorllewin Cymru, yn darganfod adfeilion castell ac un o fynachlogydd mwyaf pwysig Prydain. This time the detectives will be in Aberystwyth. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Adre Yr wythnos hon byddwn yn ymweld chartref y gyflwynwraig deledu Heledd Cynwal ger Llandeilo.This week we'll be visiting television presenter Heledd Cynwal at her home near Llandeilo. 
18:30Rhannu Mae'r gystadleuaeth yn mynd yn ei blaen am y 2,000 a'r lle yn ffeinal y pencampwyr ar ddiwedd y flwyddyn - dyma gyfle i ennill 10,000! The competition hots up - who will win the 10,000? 
19:00New: Heno Heno, bydd yr ymladdwr UFC Brett Johns yn galw mewn am sgwrs a byddwn ni'n cwrdd Meryl Davies, enillydd gwobr fferyllydd y flwyddyn. Tonight, UFC fighter Brett Johns is in the studio. 
20:00Pobol y Cwm Wrth i Anita fynd ati i wneud penderfyniadau dros Kelly a'i babi, caiff Kelly ei gwthio i'r pen. Rhaid i Jim ac Eileen drafod y dyfodol o ran iechyd Jim. Kelly is pushed right to the edge. 
20:55Chwedloni Stori unigryw gan Helen a gawn ni y tro hwn. It's Helen who has the chance to tell her own, unique story this time. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Y Byd ar Bedwar Cyfres materion cyfoes gyda straeon o Gymru a'r byd. Current affairs series with stories from Wales and the world. 
22:00Rygbi Pawb Uchafbwyntiau gm rygbi Coleg y Cymoedd v Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd yng Nghynghrair Ysgolion a Cholegau Cymru. Highlights of Coleg y Cymoedd v Whitchurch High School. EC avail. 
22:45Y Ffair Aeaf 2019 Ifan Jones Evans a Mari Lovgreen sy'n edrych nol ar uchafbwyntiau Ffair Aeaf 2019. Ifan Jones Evans and Mari Lovgreen present highlights of the Royal Welsh Winter Fair 2019. 
23:50Galw Nain Nain Nain Y tro hwn bydd Caitlin Davies yn chwilio am gariad gyda help ei nain, Judith Edwards, y ddwy o Langefni. Caitlin Davies looks for love with the help of her grandmother, Judith Edwards. 
00:25Teleshopping Home Shopping. 
01:55..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Ty Ml Mae Morgan a Sionyn a Mali a Dani yn ffeirio pethau ond weithiau mae'n well cadw'r hyn sydd ganddoch. Morgan and friends decide to swap things but sometimes it's better to keep what you have