This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday

Listings for S4c on Saturday, January 25 2020

06:00Meripwsan Mae Meripwsan yn ceisio chwarae gm fwrdd gydag Wban ac Eryn ond mae'n sbwylio pethau drwy'r adeg. Meripwsan tries playing a board game with Eryn and Wban but he keeps spoiling it for them. 
06:05Guto Gwningen Ar l i Guto ddweud celwydd sy'n arwain Dili Minllyn i grafangau Mr Cadno, rhaid iddo geisiau achub ei bywyd! Guto tells a lie which leads Dili Minllyn into the clutches of the sly old fox. 
06:20Dwylo'r Enfys Diwrnod ar lan y mr i Heulwen heddiw, yng nghwmni merch fach hyfryd o'r enw Willow. It's a trip to the seaside for Heulwen today where she collects shells with Willow. [SL] 
06:35Boj Wrth dyrchu dan y ddaear mae Boj yn dod o hyd i flwch. Mae Mr Clipaclop wrth ei fodd - dyma ei gist amser a gladdwyd amser maith yn l. Burrowing underground Boj discovers a time capsule! 
06:50Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn yn darganfod sut mae gwneud cacen pen-blwydd ar gyfer ei ffrind Cyw yn y bennod hon. Rapsgaliwn will find out how to make a birthday cake for his friend Cyw. 
07:05Digbi Draig Mae Digbi'n tybio y bydd Betsi wrth ei bodd efo'r Bocs Triciau mae wedi dod o hyd iddo yn siop Abel. Digbi thinks Betsi will be delighted with the Box of Tricks he found in Abel's store. 
07:15Jambori Ymunwch Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau lliwgar. Bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae! Join Jam on a musical adventure, with interesting sounds and pictures! 
07:25Stiw Mae Stiw'n gwneud cerdyn arbennig i roi i'r teulu i gyd ar Ddydd Santes Dwynwen. Stiw makes a very special card to give the family on St Dwynwen's Day to show how much he loves them all. 
07:35Blero yn Mynd i Ocido Ar l i gawod drom ddinistrio ei gastell tywod, mae Blero'n ystyried pam bod rhaid iddi fwrw glaw o gwbl. Blero wonders why it has to rain after a downpour washes away his sandcastle. 
07:45Cacamwnci Mae Cacamwnci yn l gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Cacamwnci is back with more funny and silly sketches to make you laugh! 
08:00Dennis a Dannedd Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Dennis the Menace a'i gi, Dannedd. Animation featuring the Beano character Dennis the Menace and his dog. 
08:10Bwystfil Y tro hwn: edrychiad ar y deg anifail mwyaf gwenwynig. This time: a look at the ten most poisonous animals. 
08:20Kung Fu Panda Mae Fung y Croc yn dod ar draws hen sgrl sy'n cynnwys cyfarwyddiadau ar sut i greu rhyfelwyr byw o glai. Fung the Croc finds instructions for making living terracotta warriors. 
08:45Pigo Dy Drwyn Cyfres newydd o'r sioe stiwdio i blant 8 - 11 mlwydd oed sy'n llawn hwyl, sialensau corfforol, gemau, gwobrau a gynj. A new series of the studio show for children 8-11, with fun and games... 
09:10Crwbanod Ninja Mae Michelangelo yn profi bod modd i'r Crwbanod wneud cyfaill o berson. Michelangelo uses a social networking site to become friends with a real person - Chris Bradfrod. 
09:35Dreigiau: Gwarchodwyr Berc Pan mae fflam Bwchdan yn diffodd oherwydd gorymarfer gan Snotfawr mae'r Academi yn gorfod ceisio ail gynnau'r fflam. Bwchdan is losing his ability to catch on fire. Can anyone save him? 
10:00Amser Maith Yn l Mae Ceti yn edrych ymlaen at wisgo ei sgidie newydd i barti ond cyn mynd mae gan Tadcu stori o Oes Fictoria iddi. Grandad reads Ceti a story from Victorian times before her party. [SL] 
10:15Am Dro! Rhaglen newydd am lwybrau cerdded. Bydd pob pennod yn cynnwys pedwar o gyfranwyr yn arwain ei gilydd yn eu tro wrth gerdded, gyda chyfle i sgorio ei gilydd ar y diwedd. New walking gameshow. [SL] 
11:10Adre Yr wythnos hon byddwn yn ymweld chartref y gitarydd a'r cerddor Owen Powell yn Efailwen. This week we'll be visiting the home of guitarist and musician Owen Powell at Efailwen. [SL] 
11:35Y Fets Mae gofid am Mazlo'r ci bach deufis oed ac mae ysbaddu pedwar Alpaca yn profi'n dipyn o sialens i Dafydd. Dafydd battles to castrate a herd of feisty Alpacas and a puppy needs help. [SL] 
12:30Ffermio Y tro hwn: oes yna alw am fwy o ffermwyr moch yng Nghymru?; pwysigrwydd arbrofi ar ffermydd; a diadell o ddefaid arbennig yn dod theulu ynghyd. Weekly countryside and farming magazine. [SL] 
13:00Tn Y tro hwn, cawn weld sut mae'r Gwasanaeth Tn yn cynnig cyngor i'r cyhoedd. This week we'll find out how fire crews work with the public to prevent us from danger. [SL] 
13:30Taith Tylluan yr Eira Dogfen natur drawiadol yn dilyn taith tylluan yr eira i Ewrop. Breathtaking nature documentary following the Snowy owl's journey to Europe. [SL] 
14:30Gwesty Aduniad Trigolion pentref Carmel sy'n cyfarfod teulu peilot ifanc a gollodd ei fywyd ym 1965 mewn damwain awyren tra'n ceisio osgoi'r pentref. Paying tribute to the family of a young pilot who died. [SL] 
15:30Waliau'n Siarad Aled Hughes a Sara Huws sy'n olrhain stori miliwnydd a sosialydd aeth ati i greu coleg unigryw. Tracing the story of a millionaire and socialist who created the unique Coleg Harlech. [SL] 
16:30Codi Pac Yn Aberteifi heddiw bydd Geraint Hardy yn edrych ar weithgareddau difyr, llefydd i aros, llefydd i fwyta a llefydd i ymweld nhw. Geraint Hardy looks at things to do and see in Cardigan. 
17:00Pont-y-pwl v Cwins Caerfyrddin Darllediad byw o'r gm Cwpan Cenedlaethol Specsavers Pont-y-pwl v Cwins Caerfyrddin o Barc Pont-y-pwl. C/G 5.15. Live coverage of Pontypool v Carmarthen Quins, Pontypool Park, K/O 5.15. EC. 
19:15New: Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon y penwythnos. Weekend news and sport. 
19:30Y Ras Owain Tudur Jones, Gary Slaymaker, Geraint Hardy a Lauren Jenkins sy'n brwydro i fynd drwodd i'r rownd derfynol. Owain Tudur Jones, Gary Slaymaker, Geraint Hardy and Lauren Jenkins compete. 
20:00New: Noson Lawen Catrin Angharad sy'n cyflwyno talentau Ynys Mn Gruffydd Wyn, Cr Ieuenctid Mn, Fleur De Lys, Triawd Edern, Bach a Mawr, Ieuan Jones, a mwy. Entertainment with artists from Anglesey. 
21:00New: Carys Eleri'n Caru Carys Eleri sy'n edrych nl dros hen arferion caru Cymreig, ac yn gofyn sut ry' ni'n caru yng Nghymru heddiw. Forget Tinder, Carys Eleri reveals ways of finding love in pre-app eras. 
22:00Solomon a Gaenor Film Cyfle i weld y ffilm a enwebwyd am Oscar, gydag Ioan Gruffudd a Nia Roberts yn chwarae'r prif rannau. Oscar nominated film about two star-crossed lovers who cross religious & social divides. 
23:55Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
00:30Teleshopping Home Shopping. 
02:00..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Peppa Mae Musus Hirgorn yn dangos i Peppa a'i ffrindiau sut i wneud cist cofnod. Mrs Hirgorn shows Peppa how to make a memory chest. They discover their parents had made one many years ago.