This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday

Listings for S4c on Saturday, December 16 2017

06:00New: Cyw Rhaglenni ar gyfer y plant lleiaf. Weekend programmes for youngsters: Heini, Guto Gwningen, Octonots, Peppa, Blero yn Mynd i Ocido, Halibalw, Loti Borloti, Olobobs, Da 'Di Dona, Rapsgaliwn. 
08:00New: Stwnsh Sadwrn Rhaglenni gwych a digon o hwyl. Great programmes for the weekend: Y Brodyr Adrenalini, Y Dyfnfor, Tref a Tryst, Pengwiniaid Madagascar, Chwarter Call, Kung Fu Panda, Lois yn erbyn Anni! 
10:00Tywysogion: Llywelyn ein Llyw Olaf Hanes Llywelyn, y tywysog cyntaf, a'r olaf, i gael ei gydnabod yn Dywysog Cymru gan Frenin Lloegr. Llywelyn: the first, and last, Prince recognised as Prince of Wales by an English king. [SL] 
11:00Cerdded y Llinell Brwydr fawr Mametz ym mis Gorffennaf 1916, pan ymosododd llu Cymreig ar goedwig a oedd wedi'i hamddiffyn yn gadarn gan yr Almaenwyr. Focusing on the Battle of Mametz Wood in July 1916. [SL] 
11:30Parti Bwyd Beca Ym Mhlas Heli, Academi Hwylio Pwllheli, bydd Beca'n cynnal gwledd fegan i drigolion Pen Llyn. World famous sailor Richard Tudor and singer Alys Williams join Beca for a vegan feast. [SL] 
12:00Cefn Gwlad: Teulu Pen Bryn Llan Dai Jones, Llanilar yn ymweld ag Elfyn a Meinir Jones a'r meibion, ar fferm laeth Pen Bryn Llan, Llanrhaeadr, Dinbych. Dai Jones visits Elfyn and Meinir Jones at Pen Bryn Llan, Llanrhaeadr. [SL] 
12:30Lle Aeth Pawb? Rhaglen arbennig yn olrhain hanes llun y criw o blant ar glawr record Nadolig Ryan Davies ym 1971. Who is in the photo on Ryan Davies' Christmas single from 1971 - and where are they now? [SL] 
13:00Ffermio Gyda ffermydd yn ddrud i'w prynu, bydd Meinir yn gofyn oes yna ffordd arall i ffermwyr ifanc fentro i'r diwydiant. With farms expensive, Meinir asks how young farmers can enter the industry. [SL] 
13:30Ar y Bysus Bysus ar gyfer dathliadau arbennig sy'n cael eu trefnu y tro hwn! Celebrations take centre stage tonight as buses are arranged for a concert, a wedding and to mark a special milestone. [SL] 
14:00Huw Edwards a Stori Cymry Llundain Huw Edwards sy'n ein tywys trwy bum canrif o hanes y Cymry yn Llundain. Huw Edwards guides us through five centuries of the history of the Welsh people living in London. (1/3) [SL] 
15:00Antur Waunfawr Mewn cyfres o dair rhaglen arbennig cawn gip y tu Űl i'r llenni ar fenter arbennig Antur Waunfawr. Three-part documentary series from 2009 going behind the scenes at Antur Waunfawr. [SL] 
15:30Ceffylau Cymru Y ceffyl gwaith sydd dan sylw y tro hwn. Brychan meets an apprentice horse logger at a woodland clearance project and David joins a training session with horses at South Wales Police. [SL] 
16:00Jude Cissť: Y Wag ar Wyliau Bydd Jude a Lily'r ci yn mynd i westy moethus sy'n pampro perchnogion a'u cwn ac yn ymweld ‚ Crufts. Jude takes her Chihuahua to a luxury hotel for some pampering and visits Crufts. [SL] 
16:30Tai Bach y Byd Ifor ap Glyn yn edrych ar hanes y ty bach ar draws y byd. Ifor ap Glyn lifts the lid on toilet history. He visits toilets in Holland and Japan and comes across a ladies' urinal in Caernarfon [SL] 
17:00Sgorio: Derwyddon Cefn v Bangor Derwyddon Cefn yn erbyn Bangor yn Uwch Gynghrair Cymru JD (cic gyntaf, 5.15). Cefn Druids tackle Bangor City in the JD Welsh Premier League (kick-off, 5.15). English commentary available. 
19:20Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon. Weekend news and sport. 
19:30New: Parti 'Dolig Beca Bydd Beca yn dathlu traddodiadau Nadolig yn Ewrop ym Mhortmeirion. Beca celebrates European Christmas traditions in the Italianate village of Portmeirion. With music from Gwibdaith Hen Fr‚n. 
20:30New: Noson Lawen Tudur Dylan Jones sy'n cyflwyno llu o artistiaid o Theatr y Lyric yng Nghaerfyrddin. With Fflur Wyn, Gary Griffiths, Ifan Gruffydd, Carmarthenshire YFC Choir, Gruff Sion Rees and lots more. 
21:30C'Mon Midffild Pennod Nadoligaidd o'r gyfres sy'n dilyn hynt a helynt tÓm pÍl-droed Bryncoch United. There's a festive theme to this episode of the classic comedy drama following Bryncoch United FC. 
22:00Un Bore Mercher Pan ddaw'r heddlu o hyd i gar Evan yn y dociau mae Faith yn cael ei holi'n dwll. When Evan's car is found abandoned at the docks, Faith is hauled in for police questioning. 
23:05Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
23:40..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Hafod Haul Mae hi'n ddiwrnod y Sioe Leol, ac mae Heti ac anifeiliaid Hafod Haul yn edrych ymlaen at gystadlu. It's the day of the local Show and Heti and the animals are getting ready to compete.