This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday

Listings for S4c on Saturday, August 15 2020

06:00Ty Ml Mae Morgan am fod mewn dau le ar yr un pryd, felly mae'n perswadio Maldwyn i esgus bod yn Morgan! Morgan needs to be in two places at once so he persuades Maldwyn to pretend to be Morgan! 
06:10Ahoi! Pwy fydd y mr-ladron sy'n ymuno Ben Dant a Cadi i herio'r byd y tro 'ma? From which school will these pirates come, to join Ben Dant and Cadi for a little adventure? 
06:25Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
06:30Deian a Loli a'r Ffynnon Ddymuno Yn dilyn ffrae, mae Loli'n dod o hyd i Deian yn edrych yn euog wrth ymyl ffynnon ddymuno. After an argument, Loli finds Deian looking guilty near a wishing well. So she makes a wish... 
06:45Patrl Pawennau Mae'n ddiwrnod poeth ac mae'r cwn yn mynd i'r parc dwr - ond mae'r pwll yn wag! It's a hot day and the dogs go to the water park - but the pool is empty! 
07:00Twm Tisian Mae Twm Tisian a'i ffrind bach Tedi yn chwarae yn y parc. Yn anffodus mae Tedi druan yn mynd yn sownd yn y goeden. Twm Tisian and Tedi are playing in the park but Tedi gets stuck in a tree. 
07:05Meic y Marchog Mae Meic yn dysgu ei bod hi bob amser yn bwysig rhannu! Meic learns that a good knight always shares! 
07:20Sigldigwt Ysgol Pwll Coch sy'n help yng Ngwesty Sigldigwt heddiw a byddwn yn cwrdd ag Annie a Megan sy'n berchen ceffylau. We meet Annie and Megan who both own horses. 
07:35Octonots Pan fydd Pysgodyn Haul enfawr yn mynd yn sownd yn un o'r cychod Tanddwr, mae'n rhaid i Pegwn a Harri dynnu'r pysgodyn mawr allan o'r cwch. A huge Sunfish gets stuck in one of the Gups. 
07:45Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jcs a chymeriadau dwl newydd sbon. A comedy show for pre-school children, full of sketches, jokes and fun! 
08:00Crwbanod Ninja Mae Donatello yn torri mewn i ganolfan carcharu'r Kraang er mwyn achub Kirby Owen. Donatello gets into trouble when he breaks into the Kraang prison to rescue Kirby Owen. 
08:25Byd Rwtsh Dai Potsh Pe byddai Dai yn cael dau ddymuniad, byddai'n dymuno i Pwpgi arogli'n well ac i Gu fod yn neis! Dave wishes that Fuzzypeg smelled fresher, and that Gran was a nicer person! 
08:35Potsh Be chi'n cael os chi'n rhoi 4 cogydd amhrofiadol yn y gegin? Potsh wrth gwrs! Potsh - the show where 4 inexperienced cooks take over the kitchen. 
08:55Y Doniolis Mewn cyfres newydd llawn hwyl, dilynwn anturiaethau direidus dau frawd hoffus a lliwgar, Luigi a Louie Donioli, a'u nith fach, Liwsi. New series following the mischievous Donioli brothers. 
09:05Y Brodyr Adrenalini Mae un o'r Brodyr Adrenalini yn syrthio mewn cariad sy'n achosi problemau i'r ddau frawd arall! One of the Adrenalini Brothers falls in love but this creates problems for his brothers. 
09:10FM Mae Tesni yn cael hunllef wrth geisio trefnu sioe ffasiwn yn yr ysgol wrth i'w chariad, Marc, dynnu'n l ar y funud olaf. Arranging a fashion show turns into a nightmare for Tesni. 
09:35Dreigiau: Marchogion Berc Pan mae Igion yn mabwysiadu draig fach amddifad sydd i'w gweld yn rhywogaeth newydd, ymddengys bod Twllddant yn genfigennus. Igion adopts a baby dragon but Twllddant becomes jealous! 
10:00Cefn Gwlad Y tro hwn: hwyl tripiau tramor Dai, a trip criw Cefn Gwlad bach i ffatri goed yn Llanrwst! This time: Dai's fun filled foreign trips and a visit to a wood chipping factory in Llanrwst! [SL] 
10:59New: Cymru'n Cofio Rhaglen i nodi 75 mlynedd ers VJ Day. Programme marking the 75th anniversary of VJ Day. 
11:03Y Sioe Fwyd Cyfres newydd o'r sioe goginio, ac yn ymuno nhw yn y rhaglen hon fydd yr awdur Manon Steffan Ros. New series of the cooking show, and this time, the author Manon Steffan Ros joins them. [SL] 
11:30Gerddi Cymru Mae Aled Samuel yn mynd i Ddyffryn Conwy i ymweld gardd Castell Gwydir ac yn teithio i'r De Orllewin i weld gardd Castell Upton, Sir Benfro. Aled visits gardens at Gwydir & Upton Castles. [SL] 
12:00Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. [SL] 
12:30Wil ac Aeron: Taith yr Alban Mae'r bechgyn yn taflu eu hunain i ganol bwrlwm cymuned Gemau'r Ucheldir yn Pitlochry. The boys throw themselves with gusto into the hurly-burly of the Highland Game in Pitlochry. [SL] 
13:00Ar Werth Y tro hwn, mae Iestyn Leyshon yn wynebu her wrth farchnata ty yn Borth ger Aberystwyth sydd ar werth am dros hanner miliwn. A 70s style bungalow at auction needs full restoration. [SL] 
13:30Cynefin Mae'r criw yn crwydro o amgylch Bro Ogwr, un o ardaloedd mwyaf diwydiannol Cymru sydd hefyd wedi ei hollti'n ddwy gan draffordd yr M4. This time, we visit the Bridgend area. [SL] 
14:30Y Fets Cyfres newydd ac mae achos brys yn y practis wrth i Tess y ci defaid gael ei tharo gan dractor. The vets return: Stella the bullmastiff fights for her life, and a horse needs an eye removed. [SL] 
15:30Natur a Ni Y tro hwn: cipolwg ar Weilch y Glaslyn ger Porthmadog, stori deor tri cyw bach yn y nyth, a mwy. Join Morgan Jones and guests in the Garreglwyd gardens to discuss the week's wildlife. [SL] 
16:00Sgwrs dan y Lloer Cyfle arall am sgwrs dan y sr yng nghwmni Elin Fflur - y tro hwn, y cyfansoddwr Robat Arwyn sy'n westai. Relaxing in the garden with Elin Fflur tonight will be composer Robat Arwyn. [SL] 
16:30Codi Hwyl - UDA Mae'r ddau yn anelu am yr Unol Daleithiau! The pair head for the United States! [SL] 
17:00Guto Gwningen Mae Guto a'i ffrindiau yn cael dipyn o syndod o ddeall bod lleidr radish yn eu dilyn! Guto and his friends have a radish robber on their tails! 
17:15Olobobs Mae'r Olobobs yn rhoi rhywbeth bant yn siop Norbet ond dyw Norbet ddim yn cofio beth yw enw'r peth. The Olobobs give something away at Norbet's shop but he can't remember what it's called. 
17:20Kung Fu Panda Mae Po a Mantis yn ymweld gwyl arbennig, yn erbyn ewyllys Shiffw. Po and Mantis visit a unique festival, against Shiffw's explicit orders. They both have experiences which get out of hand! 
17:45Gm Gartre Cyfres cwis chwaraeon hwyliog ble fydd cefnogwyr o'r campau yn cystadlu yn erbyn seren o fyd chwaraeon. Sports quiz pitting super fans against stars from the sporting world and other faces. 
18:15Pencampwyr y Sioe Heddiw, canolbwyntiwn ar uchafbwynt cystadlu'r Dydd Mercher, sef y Cobiau Cymreig yn y Prif Gylch. Hefyd, blas ar weddill y trydydd diwrnod. Nia Roberts looks back at the best of the Show. 
19:15New: Newyddion S4C Newyddion y penwythnos. Weekend news. 
19:30Be' ti'n gwylio? Tri thm sy'n cystadlu yn erbyn ei gilydd mewn pump rownd o'u cartrefi clyd - ond pwy fydd yn ennill tecawe o'u dewis? Each week three teams compete in a quiz from the comfort of their home. 
20:00Llareggub: Cyrn Ar Y Mississippi Y French Quarter Festival, New Orleans, yw gwyl am ddim fwyaf America ac mae Band Pres Llareggub wedi cael gwahoddiad yno! The Llareggub brass band head for The French Quarter Festival... 
21:00Tudur Owen Steddfod Mn #hunabedio Tudur Owen a'i ffrindiau Manon Rogers a Dyl Mei, yn cyflwyno eu sioe radio i lond Pafiliwn Prifwyl Mn. Fun & laughter as Tudur Owen and friends present their radio show from the Eisteddfod! 
22:45Elis James - 'Nabod y Teip Hyfforddwyr seicotig, beirniaid dan fygythiad a ser opera sy'n casau canu: daw ein byd perfformio dan chwyddwydr Elis James. Comedian Elis James on our obsession with competitive performing. 
23:15Adref o Uffern Atgof o'r rhyfel yn y Dwyrain Pell yng nghwmni rhai o'r Cymry a fu'n ddigon ffodus i ddod yn l o faes y gad. Reflections of the war in the Far East and Hiroshima. 
00:15Galw Nain Nain Nain Y tro hwn bydd Caitlin Davies yn chwilio am gariad gyda help ei nain, Judith Edwards, y ddwy o Langefni. Caitlin Davies looks for love with the help of her grandmother, Judith Edwards. 
00:50Teleshopping Home Shopping. 
02:20..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Shwshaswyn Heddiw, mae gan y Capten botel ddiddorol, mae Seren yn chwarae photiau halen a phupur, ac mae Fflwff yn mwynhau powlenaid o gawl. Today, the Captain has an interesting bottle...