This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday

Listings for S4c on Thursday, May 24 2018

06:00Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn darganfod ble mae mwydod yn byw yn y bennod hon. Rapsgaliwn will find out where worms live in this week's episode. 
06:15Blero yn Mynd i Ocido Mae'n rhaid i Blero rwystro llosgfynydd rhag ffrwydro hyd nes y bydd e wedi cael cyfle i achub yr anifeiliaid sy'n byw yn ei gysgod. Blero has to save the day before a volcano erupts. 
06:25Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
06:35Igam Ogam Mae Igam Ogam yn credu mai hi sy'n gwneud popeth orau. Igam Ogam thinks that she's best at everything. 
06:50Sam Tn Mae Norman yn gorfod glanhau nifer o gerbydau ar l i daith i'r goleudy fynd o'i le. Norman is forced to do a spot of cleaning after a trip to the lighthouse goes wrong. 
07:00Chwedlau Tinga Tinga Straeon lliwgar o Affrica am anifieliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam nad yw Lindys byth ar frys. Today we find out why Caterpillar is never in a hurry. 
07:15Yn yr Ardd Mae Wali'r wiwer a Fflach y wenynen wedi cwympo mas heddiw gan nad yw Wali yn fodlon rhannu dim gyda neb. Wali and Fflach have fallen out today as both refuse to share anything with anyone. 
07:25Dipdap Mae'r Llinell yn tynnu llun o radio. Mae'n chwarae cerddoriaeth wych ac mae Dipdap eisiau dawnsio. The Line draws Dipdap a radio. It plays great music and Dipdap wants to dance. 
07:30New: Patrl Pawennau Mae perfformiad canoloesol y Pawenlu mewn peryg wrth i gastell ffug Capten Cimwch ddisgyn ar ei ben. The PAW Patrol's medieval-themed performance is put at risk the scenery collapses. 
07:45New: Cacamwnci Mae Cacamwnci yn l gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Cacamwnci is back with more funny and silly sketches to make you laugh! 
08:00Syrcas Deithiol Dewi Mae Ling wedi brifo ac yn methu perfformio yn y sioe - pwy all gymryd ei lle ar y trapis? Ling has been hurt and cannot perform in the show - who can take her place on the trapeze? 
08:10Pingu Anturiaethau Pingu'r pengwin. The adventures of Pingu the penguin. 
08:15Boj Mae Daniel wedi colli ei hoff dedi - Snwcsi. Ar l chwilio yn Hwylfan Hwyl maen nhw'n dod ar draws y Trwynau Bach yn ymladd dros Snwcsi. Daniel has lost his treasured teddy bear, Snwcsi. 
08:25Abadas Mae Hari Hipo wrth ei fodd yn chwarae yn y mwd - ond ddim heddiw. Tybed pam a thybed a all gair newydd heddiw, 'pont' ei helpu? Wil today's word, 'bridge', help Hari Hippos? 
08:40Bla Bla Blewog Mae Boris yn rhy ddiog i chwarae bat a phl gyda Bw-bach ond pan mae'n gweld Nain a Bitw'n chwarae gyda barcud, mae am gael ei ddwylo arno. Boris wants to get his hands on Nain's kite. 
08:55Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae'r hydref wedi cyrraedd ac mae'r Coblynnod a Magi Hud yn clirio'r dail. Mae'r gwiwerod yn ymddangos gyda llond y lle o fes. It's autumn and the Elves and Magi Hud are clearing up leaves. 
09:05Sbridiri Dewch i greu yng nghwmni'r cymeriad hoffus Twm Tisian a'i ffrind Lisa. Arts series for pre-school children in the company of the colourful character Twm Tisian and his friend Lisa. 
09:25Meripwsan Mae Meripwsan angen gwneud gacen ar gyfer pen-blwydd Wban ar l difetha'r un cyntaf. It's Wban's birthday and Meripwsan must find a replacement cake. 
09:30Straeon Ty Pen Mae Mali Harries yn datgelu hanes Tylwyth Teg y Bryniau - y creaduriaid bach sydd yn rhoi lliw i'r blodau ac yn creu'r llwybrau gyda'u hud. Mali Harries tells the story of the Hill Fairies. 
09:45Cei Bach Mae Seren Siw wrthi'n peintio Ystafell yr Enfys, ond yn sydyn, mae'n sylwi ar fan ar y cei - sy'n gwerthu rholiau bacwn. Seren Siw spots a van parked on the quayside, selling bacon rolls. 
10:00Rapsgaliwn Bob wythnos gyda chymorth ei ffrindiau bach aur a'i rap-lyfr hud fe fydd Rapsgaliwn yn datrys cyfres o bosau. Rapsgaliwn travels across Wales finding out about horse shoes. 
10:15Blero yn Mynd i Ocido Mae Blero a'i ffrindiau'n gweld creaduriaid a phlanhigion yn eu gwahanol gynefinoedd. Blero and his friends get to see plants and creatures in their various habitats. 
10:25Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
10:35Igam Ogam Mae Igam Ogam yn dod o hyd i lysieuyn sy'n debyg iawn i sbonciwr gofod ac mae'n bownsio i bobman! Igam Ogam finds a space-hopper like vegetable and goes bouncing crazy! 
10:50Sam Tn Mae hen injan dm yn ail ymuno 'r tm ar l achub y dydd ar y mynydd. An old fire engine rejoins the team after saving the day at a rescue at the Mountain Activity Centre. 
11:00Chwedlau Tinga Tinga Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam mae Mosgito yn suo. Today we find out why Mosquito buzzes. 
11:10Yn yr Ardd Mae problem yn yr ardd heddiw. Mae Fflach y wenynen wedi yn torri erial teledu Gwilym y garddwr. There's a problem in the garden today. Fflach has broken Gwilym's television aerial. 
11:25Dipdap Mae'r Llinell yn tynnu llun o'r haul. The Line draws the sun. Dipdap settles down to relax but all sorts of sea creatures make this rather difficult. 
11:30Patrl Pawennau Mae'r Pawenlu yn helpu wedi i'r storm ddinistrio argae'r afancod. The PAW Patrol helps out when a storm washes away a local beaver dam. 
11:45Cacamwnci Mae Cacamwnci yn l gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Cacamwnci is back with more funny and silly sketches to make you laugh! 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Wrecsam 'di Wrexham Wrth i glwb pl-droed Wrecsam gynnal diwrnod agored, cawn ddod i adnabod Spencer Harris, aelod o fwrdd rheoli'r clwb. Getting to know supporters of Wrexham FC and regulars at the Saith Seren [SL] 
12:30FFIT Cymru Dyma'r foment fawr i'r pump ar l yr ymdrech i wella eu ffitrwydd - Her Genedlaethol 5K ar y cyd gyda Parkrun. The Leaders attempt the 5K National Challenge in conjunction with Parkrun. 7/8 
13:30Sion a Sin Bydd Stifyn a Heledd yn holi cyplau o Gaerdydd a Llangennech. Will it be teachers Derek and Lisa or Mari and Alun - Dafydd Iwan's greatest fans, answering the Big Question? Last in series. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Bydd Lowri Johnston yn trafod gajets sy'n eich cadw'n ddiogel yn eich cartref. Dr Ann discusses more medical issues and Lowri Johnston looks at gadgets that keep you safe at home. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:0504 Wal yn yr Haul Cartref y cyflwynydd Gwenllian Jones yn Awstralia a gwesty crand Raffles yn Singapore. This edition from 2006 features Singapore's legendary Raffles hotel and ex-pat homes in Australia. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school: Peppa, Chwedlau Tinga Tinga, Y Teulu Mawr, Patrl Pawennau, Cacamwnci. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Y Barf Mae Arch-Elin wedi dwyn llinellau allan o un o gerddi enwoca'r byd er mwyn dinistrio Barddoniaeth Cymru. Arch-Elin steals lines from one of the most famous poems in the world. 
17:30Sbargo Rhaglen animeiddio fer. Short animation. 
17:35Kung Fu Panda Mae Po yn drist o glywed bod pawb wedi cael gwahoddiad i wledd bwysig, heblaw fe. Po is sad when he learns everyone has been invited to a dinner party except him because of his bad manners. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05'Sgota gyda Julian Lewis Jones Bydd Julian Lewis Jones a Rhys Llywelyn yn pysgota oddi ar Ynys Enlli am ddraenog y mr a'r ci glas gyda hen ffrindiau o Sir Fn. Julian Lewis Jones and Rhys Llywelyn fish off Bardsey Island 
18:30Rownd a Rownd Mae Jac yn gadael am Gaerdydd ond mae Dani'n ofni cyfaddef ei bod hi mewn cariad fo. Jac is ready to leave for South Wales but Dani is too scared to admit that she loves him. 
19:00New: Heno Cawn groesawu aelodau o dm Rygbi Byddar Cymru 'nl o Awstralia ar l iddynt ennill y teitl Pencampwyr y Byd. Celebrating the Wales Deaf Rugby Team's World Cup success in Australia. 
19:30Pobol y Cwm Wrth i'r clwb pl-droed ddod i ben, mae gan Dai gynlluniau newydd ar gyfer y clwb rygbi. Following the demise of the football club, Dai has new plans for the rugby club. 
20:00New: Y Ty Arian Yn rhaglen ola'r gyfres, byddwn yn croesawu'r teulu Davies o Waunfawr, ger Caernarfon i'r Ty Arian. In the final episode we meet the Davies family from Waunfawr near Caernarfon. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30Priodas Pum Mil Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford sy'n cyflwyno wrth i deulu Nia ac Iolo drefnu eu priodas. Family and friends arrange a wedding for Nia and Iolo from Bethesda for less than 5,000! 
22:30Mwy o Sgorio Dylan Ebenezer, Owain Tudur Jones a Malcolm Allen sy'n rhoi'r byd pl-droed yn ei le. Y diweddaraf gan y timau cenedlaethol. Featuring Wales' national teams and a song from Hywel Pitts. 
23:00Ar y Bysus Taith fws i Ypres yng Ngwlad Belg a bws newydd ar gyfer gwasanaeth newydd. A bus trip to Ypres, a new bus for a new service and a special event to remember the founders of a bus company. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Hafod Haul Mae Jaff wedi clywed Heti ar y ffn yn dweud y bydd yn rhaid i un o'r anifeiliaid adael y fferm. Jaff has overheard Heti on the telephone saying someone must leave the farm today.