This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday

Listings for S4c on Tuesday, August 14 2018

06:00Yr Ysgol Heddiw bydd criw Ysgol Sant Curig yn dysgu am fywyd ysgol yn Oes Fictoria. Today the gang from Sant Curig are learning about school life in Victorian times. 
06:15Blero yn Mynd i Ocido Ar ?l i gawod drom ddinistrio ei gastell tywod, mae Blero'n ystyried pam bod rhaid iddi fwrw glaw o gwbl. Blero wonders why it has to rain after a downpour washes away his sandcastle. 
06:25Halibalw Ymunwch ? chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
06:35Popi'r Gath Pan gaiff nyth Owi ei dinistrio ar ddamwain, mae Popi'n mynd ?'r criw i Ynys Cnau Coco. Popi takes the crew to Coconut Island to collect leaves for a new nest for Owi. 
06:50Sam T?n Mae un o'r anifeiliaid yn achosi t?n yn Sioe Anifeiliaid Anwes Pontypandy. Fire breaks out at the Pontypandy Pet Show! 
07:00Octonots Mae'n rhaid i'r Octonots symud rhai o greaduriaid y m?r ar frys ond mae un creadur sy'n benderfynol o beidio symud: Pysgbobyn araf, seimllyd. The Octonauts and the Blobfish Brothers. 
07:10Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series. Today's theme is milk. 
07:25Dipdap Mae Dipdap yn clywed swn rhyfedd. Mae'r Llinell yn tynnu llun o raw er mwyn iddo balu twll i weld beth sy 'na. Dipdap hears a strange sound. The Line draws him a spade so he can investigate. 
07:30New: Patr?l Pawennau Mae Capten Cimwch yn poeni bod 'na ddim golwg o Wali y Walrws yn ei barti. Cap'n Cimwch is worried when his best friend Wally the Walrus does not show up at his party. 
07:45New: Dathlu 'Da Dona Heddiw, bydd Tomos yn cael parti chwaraeon gyda Huw Cyw. Today, Tomos will be having a sports party with Huw from Cyw. 
08:00Syrcas Deithiol Dewi Mae gan Bobo ffrind newydd. Balwn o'r enw Bob! Dewi gives Bobo a blown-up balloon, which Bobo names Bob. 
08:10Ynys Broc M?r Lili Mae cerddoriaeth Lili yn ysbrydoli gwyl gerdd a dawns enfawr! Lili's music inspires the biggest hoedown ever seen! 
08:20Boj Mae Boj a'i ffrindiau yn darganfod bod gan Mr Clipaclop sgiliau consuriwr. Boj and his buddies discover Mr Clipaclop's skills as a magician and finally encourage him to perform a show. 
08:35Abadas Mae gan Ben air 'abadobidii' arall i'r Abadas heddiw; 'tr?n stem'. Tybed pwy yw'r Abada gorau i fynd i chwilio amdano? Ben has another great word for the Abadas today; steam train. 
08:45Twt Mae Gwil yr Wylan eisiau rhoi tro ar sg?o ac mae'n cael ei gyfle pan mae mynydd o i? yn cyrraedd yr harbwr. Gwil the Gull gets a chance to ski when a huge iceberg arrives in the harbour. 
09:00Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae Smotyn yn dal annwyd gan bod ei ogof yn gadael dwr i mewn. Mae'n cael gwahoddiad i fynd i aros yn y castell. Smotyn catches a cold and is invited to go to stay in the castle. 
09:10Tili a'i ffrindiau Mae gan Tili feic coch newydd ond mae hi angen help ei ffrindiau i'w reidio am y tro cyntaf. Tili has a new bike but she's not riding it. She needs a helping hand. 
09:25Holi Hana Mae Hana'n helpu Myrtl i gyfrif i fwy na deg drwy'i danfon i'r traeth gyda Francis. Hana helps Murtle the turtle to learn to count to more than ten by sending her to the beach. 
09:35Straeon Ty Pen Heddiw mae Steffan Rhodri yn adrodd hanes Ned a'i feic newydd. Dyna ddiwrnod mawr yw diwrnod tynnu'r olwynion bach oddi ar y beic. Steffan Rhodri tells the story of Ned and his new bike. 
09:45Pentre Bach Mae Jini yn ceisio darganfod yr amser iawn i ddweud wrth Jac ei bod yn feichiog! Jini is trying to find the right time to tell Jac that she is expecting a baby! 
10:00Yr Ysgol Heddiw bydd criw Ysgol Llanrug ac Ysgol Sant Curig yn cadw'n heini a bydd Taliesin yn cael gwers nofio. The gang from Llanrug and Sant Curig keep fit and Taliesin has a swimming lesson. 
10:15Blero yn Mynd i Ocido Mae Blero'n gollwng ei frechdan jam, ac yn methu deall pam ei bod yn disgyn i lawr a ddim i fyny? Blero accidentally drops his jam sandwich, but why does it fall down and not up? 
10:25Halibalw Ymunwch ? chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
10:35Popi'r Gath Mae Alma wedi creu mwclis o gregyn i'w roi i'r Dolffin Pinc ysblennydd. Alma has made a shell necklace to give to the beautiful pink dolphin. 
10:50Sam T?n Aiff Norman ar goll yn y niwl wrth chwilio am drysor - a ddaw rhywun o hyd iddo? Norman gets lost on a treasure hunt in thick fog - will Sam and the crew be able to find him? 
11:00Octonots Mae llong yr Octonots yn mynd yn sownd yn y rhew. Dim ond mordwyo celfydd Capten Cwrwgl - ynghyd ? chymorth Morfil Ungorn cyfeillgar - all eu rhyddhau. The Octonauts and the Narwhal. 
11:10Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series with Tudur Phillips and friends. Today's theme is Trees. 
11:25Dipdap Mae'r Llinell yn tynnu llun o babell ond bob tro mae Dipdap yn trio cysgu mae rhywbeth swnllyd yn ei ddeffro. The Line draws Dipdap a tent but Dipdap is disturbed by a noisy creature. 
11:30Patr?l Pawennau Mae'n ddiwrnod Ras Flynyddol y Maer! Mae Maer Morus yn benderfynol o drio ei gorau tra bod Maer Campus yn paratoi ei gynllwyn mwyaf tywyllodrus. It's the day of the annual Mayor's Race! 
11:45Dathlu 'Da Dona Heddiw, bydd Elsi yn cael parti ffair haf gyda Cadi o Ahoi! Today, Elsi will be having a summer fair party with Cadi from Ahoi! 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Blwyddyn y Bugail: Ioan Doyle Cyfres yn dilyn cyfnod ym mywyd y dringwr a'r bugail Ioan Doyle wrth iddo fentro i fyd ffermio defaid. Another chance to follow climber and shepherd Ioan Doyle as he takes up sheep farming. [SL] 
12:30Wynne Evans ar Waith Wynne Evans sy'n wynebu'r her o greu c?r o weithwyr cyffredin o dri chwmni. Wynne Evans meets workers in three companies around Wales and recruits them for a new choir. What a challenge! 
13:00Ffasiwn Bildar Ymgyrch Dylan Garner i ddod o hyd i'r bildar mwyaf delfrydol i fod yn wyneb i'r diwydiant adeiladu. Following Dylan Garner's search to find the perfect role model for the building industry. 
13:30Rhestr gyda Huw Stephens Huw Stephens sy'n cyflwyno cwis sy'n gofyn am feddwl cyflym a bysedd chwim. Join Huw Stephens as he guides three teams through a series of multiple choice rounds as they strive to win ?1000. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Gwyliwr lwcus arall sy'n cael gweddnewidiad, cawn gwmni y Panel Profi, a Sioned Martha sy'n son am beth newidiodd ei byd hi. Sioned Martha will be talking about what changed her world. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Yr Ocsiwniar Cyfle arall i weld y gyfres o 2002 yn dilyn hynt a helynt Cwmni Cydweithredol Farmers Marts o Ddolgellau. Another chance to see a 2002 series following a company of auctioners in Dolgellau. 
15:30New: Clasuron Cefn Gwlad Mewn clasur o rifyn o Cefn Gwlad o 1983, mae Dai Jones, Llanilar yn ymweld ? chanolfan adar Slimbridge. Dai Jones visits the Slimbridge Wetland Wildlife Reserve in this archive episode. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ?l ysgol. Programmes for youngsters after school: Peppa, Octonots, Meic y Marchog, Patr?l Pawennau, Dathlu 'Da Dona. 
17:00Larfa Mae 'Coch' yn teimlo'n isel wrth i 'Pinc' agosau at 'Melyn' felly mae 'Melyn' yn trio codi calon 'Coch'. Red is rejected again as Pink showers Yellow with affection. 
17:05Pyramid Rhaglen antur sy'n rhoi tro modern ar yr Hen Aifft! Lawr lwytha'r ap er mwyn chwarae'r gemau. Adventure game show that takes the 21st Century to Ancient Egypt! Play at home with the app. 
17:30Gwboi a Twm Twm Mae Gwboi'n gwrthod ymolchi ac mae'n drewi! Gwboi sprouts growths on his hand when he refuses to wash and these make him do awful things. Will he able to stop this happening? 
17:40Sinema'r Byd: Yr Un Mawr Heddiw cawn raglen o Wlad yr I?. Mae Disa yn dwlu dilyn ei brawd Tomi ymhob peth a heddiw maen nhw'n pysgota ar y m?r. A short film from Iceland following Disa and her brother fishing. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:0504 Wal Mewn rhifyn o 2002, mae Aled Samuel yn ymweld ? chartref diddorol yng Nghaerdydd a phrosiectau adnewyddu. This 2002 edition includes a visit to a colourful, forward-looking home in Cardiff. 
18:30Gwyllt ar Grwydr Mae Amanda'n teithio i Dde Affrica i ymuno ? th?m Matopi Game Enerprises yn ardal Kimberley. Another chance to see Amanda working in South Africa where she falls in love with a giraffe! 
19:00New: Heno Yn fyw o Sioe Amaethyddol M?n gyda sgwrs a ch?n gan y Brodyr Magee o'r maes. Hefyd, eitem natur gyda Iolo Williams. Live from Anglesey Agricultural Show, with music. Also a look at nature. 
19:30Pobol y Cwm Mae Garry'n awyddus i fynd ? Dani ar wyliau i'r Unol Daleithiau i ddathlu ei phen-blwydd ond ai euogrwydd sy'n ei wthio i geisio ffoi o'r cwm? Garry's keen to take Dani to America but why? 
20:00Ar Frig Y Don Hanes Llywelyn Williams a gollodd ei goes mewn damwain a'i ymdrech i gystadlu mewn cystadleuaeth syrffio yn America. Inspirational story of a man who lost his leg but is determined to surf. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30Yr Ynys: Fiji Gareth Davies sydd yn mynd ar daith o lan y m?r i berfedd y wlad i weithio, chwarae, bwyta a dathlu gyda phobl Fiji. Another chance to see Gareth Davies' visit to the islands of Fiji. 
22:30Geraint a'r Tour de France Cyfle arall i fwrw golwg dros rai o uchafbwyntiau'r seiclo wrth i ni ddathlu llwyddiant y Cymro Geraint Thomas. A look back at the 2018 race following the success of Welshman Geraint Thomas. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Hafod Haul Mae'n ddiwrnod cyffrous ar fferm Hafod Haul ac mae'r gof yn dod i bedoli Pedol. It's an exciting day at Hafod Haul farm when the blacksmith comes to give Pedol a new horseshoe.