This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday

Listings for S4c on Wednesday, October 18 2017

06:00Y Diwrnod Mawr Mae Albert yn hoffi chwarae golff ac mae ei ddiwrnod mawr yn cynnwys bod yn westai gwadd mewn pencampwriaeth golf enwog yng Nghasnewydd. Albert enjoys a big golfing day out in Newport. 
06:15Guto Gwningen Mae Nel Gynffon-wen wedi mynd i chwilio am ei ffrind newydd, y Llyg. When Nel Gynffon-wen leaves the burrow in search of her new friend, Guto must find his sister before Hen Ben does. 
06:25Sam T?n Mae'n ddiwrnod poeth ond nid yw Trefor yn fodlon cyfaeddef bod ei fws yn rhy hen i fynd fyny mynydd Pontypandy. It's a hot day and Trevor's bus catches fire! 
06:40Twt Mae Bethan yn penderfynu creu casgliad o rywbeth ond mae methu'n l?n ? phenderfynu beth i'w gasglu. Bethan decides to start up her own collection, but can't decide what to collect. 
06:50New: Nico N?g Mae Nico a'r teulu'n mynd am dro o gwmpas Llangollen ac, ar ?l cyrraedd pont dros y rheilffordd, maen nhw'n cynhyrfu'n l?n pan ddaw tr?n st?m i'r golwg. Nico and family see a steam train. 
07:00Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, j?cs a chymeriadau dwl newydd sbon. A comedy show for pre-school children, full of sketches, jokes and fun! 
07:15New: Olobobs Mae'r Olobos yn dyfeisio g?m newydd o'r enw Bobl-b?l, ond pan fo'r b?l yn byrstio mae angen help llaw Byrbi. The Olobobs invent a new game but when their ball bursts they need some help. 
07:20Digbi Draig Does neb eisiau helpu Cochyn i ddod o hyd i'w farcud yn y gors oherwydd y Bwystfil Mwd! No-one wants to help Digi get his kite out of the swamp because of the Mud Monster! 
07:30Gwdihw Mae yna lewod, ieir, armadillo a gwdihw ar y rhaglen heddiw. On today's programme, there are lions, chickens, armadillos and an owl! 
07:45Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Mae Mwnci a'r criw yn gwneud i'w cyrff edrych yn fawr ac yn dynwared Hipo'n agor a chau ei geg fawr. Monkey and the crew pretend to be like Hippo, opening and closing their mouths. 
08:00Ty M?l Mae Morgan a Sionyn a Mali a Dani yn ffeirio pethau ond weithiau mae'n well cadw'r hyn sydd ganddoch. Morgan and friends decide to swap things but sometimes it's better to keep what you have 
08:05Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series with Tudur Phillips and his two friends. 
08:20Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach eisiau gwneud pethau ei hun heb gymorth gan neb. The Little Princess wants to do things on her own without help from anyone. 
08:30Syrcas Deithiol Dewi Mae Dewi yn dod o hyd i hen byped sy'n edrych fel Carlo. Dewi finds his old puppet that looks remarkably like Carlo. 
08:45Abadas Mae Hari Hipo wrth ei fodd yn chwarae yn y mwd - ond ddim heddiw. Tybed pam a thybed a all gair newydd heddiw, 'pont' ei helpu? Wil today's word, 'bridge', help Hari Hippos? 
08:55Igam Ogam Mae cwmwl glaw yn dinistrio hwyl Igam Ogam. Igam Ogam's games are spoiled by a persistent little rain-cloud. 
09:05Oli dan y Don Mae Oli yn efelychu ei arwr Seb 3 drwy fynd allan yn y niwl i achub Awen yr awyren f?r. Rhaid i Seb 3 achub y dydd. Oli gets into trouble when he goes out in the fog and Seb 3 saves the day. 
09:20Chwedlau Tinga Tinga Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Tybed pam mae tafod sticlyd gan Grugarth? Colourful stories from Africa. Today we hear why Aardvark has a sticky tongue. 
09:30Cymylaubychain Mae'r Cymylaubychain mewn hwyliau creadigol iawn heddiw, pawb heblaw am Baba Glas. All the Cymylaubychain are in a creative mood apart from Baba Glas who doesn't know what to do. 
09:40Llan-ar-goll-en Pwy aeth ? gwallt Dr Jim? Mae hon yn ddirgelwch a hanner! Who took Dr Jim's hair? This is a tricky mystery! 
10:00Y Diwrnod Mawr Mae Ela'n mwynhau diwrnod ar y trampolinau sydd wedi eu gosod mewn ogofau ym Mlaenau Ffestiniog. Ela enjoys a day on the trampolines in the old slate caverns in Blaenau Ffestiniog. 
10:15Guto Gwningen Mae criw o lygod yn credu bod Benja yn arwr, ac yn gofyn iddo fynd i n?l eu pys sydd wedi cael eu dwyn. A band of mice mistake Benja for a hero and enlist him to retrieve their stolen peas. 
10:25Sam T?n Mae Norman yn cicio ei b?l-droed yn erbyn y larwm t?n ac mae'r gloch yn canu. Norman accidentally sets off the fire alarm with his football and Sam isn't happy about the false alarm. 
10:35Twt Mae gwylan arall yn glanio yn yr harbwr ac mae'n edrych yn debyg iawn i Gwil! Mae'r wylan yn drysu Gwil a Celfin yn l?n. Another seagull lands in the harbour and it looks a lot like Gwil! 
10:50Nico N?g Wedi i Nico a'r teulu gael picnic ger camlas Llangollen maen nhw'n mwynhau prydferthwch Rhaeadr y Bedol. Nico visits the picturesque Horseshoe Falls and has a great time there. 
11:00Rapsgaliwn Bob wythnos gyda chymorth ei ffrindiau bach aur a'i rap-lyfr hud fe fydd Rapsgaliwn yn datrys cyfres o bosau. Rapsgaliwn travels across Wales, rapping and dancing at every opportunity. 
11:15Cwm Teg Mae Dafydd a'i dad yn mynd i'r parc lle mae'n cyfarfod hen ffrindiau ac yn gwneud ffrind newydd. Dafydd and his dad spend some time in the park, where they meet some old and new friends. 
11:20Holi Hana Mae Muzzy yn ofn stormydd - ond ar ol iddo gael gwersl gan Owen a Hana mae'n deall beth sy'n digwydd pan mae mellten yn fflachio. Hana helps Muzzy the Mouse get over her fear of storms. 
11:30Straeon Ty Pen Dewch am dro i Gwmdistaw i gyfarfod Nain a Taid Tywydd gyda Tudur Owen. Join Tudur Owen as he meets the weather grandparents. Beware of the troubled skies as the Summer Fair approaches! 
11:45Jen a Jim Pob Dim Mae 'na rywbeth rhyfedd iawn yn digwydd i'r ardd; mae dail y coed wedi colli eu lliw ac mae rhai o'r anifeiliaid wedi diflannu. There are strange goings-on in the garden! What is happening? 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
12:05Heno Cawn flas o gynhyrchiad diweddaraf National Theatre Wales, a hanes siop deuluol ym Mhorthmadog sy'n dathlu carreg filltir pwysig. We get a taste of National Theatre Wales' latest production. 
12:30Garddio a Mwy Yr astilbe sy'n cael sylw Sioned tra bod Iwan yn fforio am fadarch a Meinir yn Erddig yn rhyfeddu at y Casgliad Eiddew Cenedlaethol. Foraging for mushrooms and the National Ivy Collection. 
13:00Antur Caradoc Yn y rhaglen hon o 1998, mae Caradoc Jones a'i nith Sara yn parhau ?'u taith ar hyd traffordd rew Ceunant y Chaddor. Can Caradoc reach the Buddhist monasteries in India's Zanskar Valley? 
13:30Angell yn India Wrth iddi barhau ?'i thaith i ddatgelu'r India fodern bydd Beth Angell yn ymweld ? Mumbai, cartref Bollywood. Beth Angell visits Mumbai, home to Bollywood. First shown in 2009. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C. S4C News. 
14:05New: Prynhawn Da Byddwn yn agor drysau'r Clwb Llyfrau, a bydd digon o gyngor steil, bwyd a diod. We open the doors of our book club offer plenty of advice on style, food and drink. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
15:05Byd Pws Ail ran ymweliad Dewi Pws ? brodorion gogledd Awstralia. Dewi Pws Morris goes deep into the Australian Bush in search of the original 'Crocodile Dundee'. First shown in 2000. 
15:30Byd Pws Cyfle arall i weld Dewi 'Pws' Morris yn ymweld ?'r pentre' uchaf yn y byd ar Everest. Dewi 'Pws' Morris attempts to make the hazardous journey to Everest Base Camp. First shown in 2000. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ?l ysgol. Programmes for youngsters after school: Olobobs, Nico N?g, Y Diwrnod Mawr, Digbi Draig, Gwdihw. 
17:00Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for young people. 
17:05New: Y Dyfnfor Mae Capten Pen Mwrthwl wedi cipio'r teulu Nekton ar ei long danfor. Ond mae'r llong ar fin boddi! Capten Pen Mwrthwl has captured the Nektons aboard his sub! Can everyone be saved? 
17:25Ni Di Ni Mae criw NiDiNi yn s?n am eu huchelgeisiau. The NiDiNi gang talk about their hopes and dreams. 
17:30New: Llond Ceg - Mwy o Gega! Heriau bywyd fydd yn cael y sylw a chawn glywed stori Will, sydd am rannu ei brofiad o fyw gydag awtistiaeth. Discussing life's challenges - plus Will's experience of living with autism. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
18:0504Wal Yn y rhaglen hon o 2006, awn i Aberaeron i weld sut y cyfunwyd tri adeilad i greu un cartref cysurus. A beautiful home in Aberaeron and life by the sea in Trefor with Sgorio's Morgan Jones. 
18:30Celwydd Noeth Dewi Si?n Evans ac Arwel Jones o Dregaron a'r fam a'r ferch, Ema Wynne ac Iola Williams o'r Bala sy'n cystadlu. Dewi Si?n Evans & Arwel Jones and Ema Wynne & Iola Williams compete. 
19:00New: Heno Bydd Sh?n Cothi yn s?n am gyngerdd arbennig i nodi degawd o'r elusen Amser Justin Time. Our guest Sh?n Cothi discusses a special concert to mark a decade of the charity Amser Justin Time. 
20:00Pobol y Cwm Mae Eileen yn gwegian dan y pwysau ac yn cytuno i roi swydd i Sioned. Beth all fynd o'i le? Eileen buckles under the pressure and gives Sioned a job. What could possibly go wrong? 
20:25New: Mike Phillips a'r Sirens Mae'r Sirens trwyddo i rownd gynderfynol y Pl?t yng Nghwpan Swalec. Ond, heb os, bydd y g?m nesaf yn un anodd iawn. The Sirens face a tough challenge in the semi-final of the Plate. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 a'r Tywydd. News and Weather at 9 o'clock. 
21:30New: Her Yr Hinsawdd Ym mhennod olaf y gyfres, bydd Yr Athro Siwan Davies yn ymweld ag arbenigwyr hinsawdd ar draws Cymru. In the final programme, Professor Siwan Davies visits climate experts around Wales. 
22:00Rygbi Pawb Yr uchafbwyntiau a'r newyddion diweddaraf o'r byd rygbi ieuenctid yng Nghymru. Weekly rugby magazine featuring highlights of Whitchurch High School against Gower College Swansea. 
22:45T?n Cawn ddilyn criw Abertawe sy'n cynorthwyo rhywun sydd wedi ceisio diffodd t?n ar ei ben ei hun. We follow the crew from Swansea Central and the Carmarthen crew in the final programme. 
23:15Dylan ar Daith Hanes menyw ifanc a deithiodd i bum cyfandir ac a ddaeth yn enwog am ei llythyron a'i darlithoedd am wlad Canaan yn yr 1860au. The remarkable story of author Margaret Jones in Morocco. 
00:20Teleshopping Home Shopping. 
01:50..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Do Re Mi Dona Ymunwch ? Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn, wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Dewi Sant, Llanelli i ddysgu'r g?n Ailgylchu. Youngsters from Ysgol Dewi Sant Llanelli learn a song.