This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday

Listings for S4c on Thursday, March 22 2018

06:00Dona Direidi Yr wythnos hon mae Rapsgaliwn yn dod i weld Dona. Rapsgaliwn comes to see Dona. They both love to rhyme, and play a rhyming game with lots of things which are hidden in a sack. 
06:15Tili a'i ffrindiau Mae'r ffrindiau'n mwynhau gwrando ar Tili yn darllen stori Y Tri Mochyn Bach ond mae gan Arthur ofn y Blaidd Mawr Cas. Tili tells her friends the story of the Three Little Pigs. 
06:25Halibalw Ymunwch ? chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
06:35Igam Ogam Mae Igam Ogam yn dwlu gwasgu botymau yn enwedig y corn newydd si?p broga ar ei beic! Igam Ogam loves pressing buttons especially the frog shaped horn on her bike! 
06:45Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Mali has a busy day with the Koala Brothers and friends. 
07:00Meic y Marchog Wedi clywed bod marchog arbennig yn dod i Lyndreigiau mae Meic yn anghofio ei fod wedi addo chwarae efo Trolyn. When Meic hears a special knight is coming he forgets about his friend Trolyn. 
07:10Y Diwrnod Mawr Mae Robin wedi gwirioni ar lor?au ac yn cael mynd ar daith arbennig mewn lori i gyfeiriad Birmingham! Robin's mad about lorries and on his big day he goes on a special trip to Birmingham! 
07:25Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Y Wiwer sy'n chwarae gyda Mwnci heddiw a chaiff y plant sbri yn dilyn eu giamocs. Monkey is starving and all of a sudden, nuts start to fall on his head. It's his old friend Squirrel! 
07:35Peppa Mae Caradog, crwban Doctor Bochdew, yn mynd yn sownd i fyny coeden ac mae'r gwasanaethau brys yn cael trafferth ei achub. Doctor Bochdew's pet tortoise gets stuck up a tree again. 
07:40New: Cacamwnci Mae Cacamwnci yn ?l gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Byddwch yn barod am lond bol o chwerthin! Join the crew for more funny and silly sketches! Be ready for a belly full of laughs! 
08:00Holi Hana Mae Bert yn arth yn cysgu drwy'r amser ond gyda help Fergus mae'r broblem yn cael ei datrys. Bert the bear falls asleep all the time, but Hana and Fergus solve the problem. 
08:10New: Amser Stori Heddiw cawn stori Triog a'r tractor. Today's story is about Triog and the tractor. 
08:15Boj Mae Boj a'i ffrindiau yn gwneud tr?n gyda blychau i fynd ? Daniel a'i dedis ar daith o gwmpas y byd. Boj and friends make a train from boxes and take Daniel and his teddies around the world. 
08:25Abadas Mae'r Abadas yn chwarae ym mhyllau mwdlyd yr ardd pan ddaw Ben ar eu traws a'u gwahodd i chwarae g?m wych arall. What will today's word be and who will be chosen to look for it? 
08:40Bla Bla Blewog Mae Boris wedi cael llond bol ar ei stafell wely ddiflas ac mae'n penderfynu bod rhaid addurno. Boris is fed up with his shabby old bedroom and decides to decorate it. 
08:55Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae Ben, Mali a Magi Hud yn mynd i'r felin wynt i geisio dod o hyd i flawd i wneud brecwast i'r Brenin. King Rhi wants bread for his royal breakfast, but there isn't any flour in the castle. 
09:05Sbridiri Mae Twm a Lisa yn paentio esgidiau glaw. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Penparc lle mae'r plant yn paentio ymbarels. Twm and Lisa paint Twm's wellingtons and visit Ysgol Penparc. 
09:25Meripwsan Mae yna oglau rhyfedd yn yr ardd heddiw ac mae Meripwsan yn ceisio darganfod o ble mae'n dod. There's a strange smell in the garden today and Meripwsan wants to know what it is. 
09:30Straeon Ty Pen Mae gan Jimi Joblot ddiwrnod rhydd o'i flaen ac mae'n penderfynu adeiladu grisiau. Jimi Joblot's got a whole day to fill and decides to build a staircase. But he doesn't know when to stop. 
09:40Cei Bach Mae Betsan yn brysur iawn yn gwerthu raffl er budd yr ysgol feithrin. Betsan Brysur is busier than usual - selling raffle tickets in order to raise money for the local nursery school. 
10:00Dona Direidi Yr wythnos hon mae Tigi, un o ffrindiau pennaf Dona Direidi yn galw draw. Tigi, one of Dona's best friends calls round. They decide to create a pink crown and dream of being queens! 
10:15Tili a'i ffrindiau Mae'r ffrindiau i gyd yn dawnsio gan ysgwyd eu cynffonau yn braf - heblaw am Tili. Tili's friends each make her a tail so that she ends up with five. How easy will it be for her to dance? 
10:25Halibalw Ymunwch ? chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
10:35Igam Ogam Mae Igam Ogam yn dweud ei bod yn dod, ond ble mae hi? Igam Ogam says she is coming - but where is she? 
10:45Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
11:00Meic y Marchog Pan fo Meic yn darganfod fod y Llychlynwyr wedi mynd ? sosbannau Sbarcyn mae'n benderfynol o'u cael yn ?l. Meic tries to get Sbarcyn's cooking pots back from the Vikings. 
11:15Y Diwrnod Mawr Mae tad Xanthe yn gweithio am gyfnodau hir yn Norwy ac mae cryn edrych ymlaen at y diwrnod y bydd yn dod adref! Xanthe from Newport prepares for her dad's return from a long trip to Norway. 
11:30Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Caiff y plant gyfle i symud a cherdded, plygu eu gyddfau a dawnsio o gwmpas y Safana fel y Jir?ff. Monkey and the children learn to stretch their necks and walk around like Giraffe. 
11:35Peppa Mae Dadi Mochyn yn dysgu'r plant i chwarae p?l-fasged, a chyn hir maen nhw'n ddigon da i chwarae yn erbyn t?m arall. Dadi Mochyn teaches the children how to play basketball. 
11:45Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, j?cs a chymeriadau dwl iawn! Plenty of laughs in this comedy for pre-school children, full of sketches, jokes and fun! 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
12:05Darn Bach o Hanes Hanes Deddf Cau ar y Sul (Cymru) 1881, a sut y tyfodd y syniad o wleidyddiaeth fodern Gymreig yn ei sgil. The Sunday Closing Act (Wales) 1881. Did this sow the seeds for Devolution? [SL] 
12:30Lle aeth Pawb? Merched Pop 65-75 Rhaglen arbennig Lle Aeth Pawb? yn dathlu cyfraniad merched i fyd cerddoriaeth boblogaidd Cymru'r '60au a'r '70au. Celebrating women in Welsh popular music in the 60s and 70s. 
13:30Sion a Si?n Eric a Mags Lewis o Flaenffos sy'n cystadlu yn erbyn Stella a Keith Roberts o Wrecsam am y cyfle i ennill ?1000. Eric and Mags Lewis compete against Stella and Keith Roberts this week. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C. S4C News. 
14:05New: Prynhawn Da Cyngor meddygol gan Dr Ann, Viv Watkins yn trafod hen greiriau a bydd Huw Fash ? tips ffasiwn. Dr Ann offers medical advice, Viv Watkins discusses antiques and Huw Fash offers style tips. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
15:05Yr Ynys: Galapagos Gerallt Pennant sy'n ymweld ag Ynysoedd y Galapagos lle mae nifer o rywogaethau a chreaduriaid prin. Gerallt Pennant visits the Galapagos Islands where Man must learn to live with nature. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ?l ysgol. Programmes for youngsters after school: Peppa, Y Diwrnod Mawr, Ynys Broc M?r Lili, Guto Gwningen, Cacamwnci. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Hendre Hurt Dyma helyntion lloerig yr anifeiliaid gwallgo' draw ar fferm arbennig o hurt. Join the zany animals and their wild adventures on this crazy farm. 
17:15New: Tref a Tryst Ymunwch ? Tref, y ci drygionus a'i ffrind gorau Trystan. Bydd cyfle i ti ffonio i mewn i geisio ennill gwobr wych. Join Tref, the mischievous dog, and his friend Trystan. 
17:45Edi Wyn Mae gan Edi Wyn ddychymyg byw dros ben. Ymunwn ag ef a'i ffrindiau triw, Mimi a Guto, wrth iddyn nhw beri mwy o hafoc! Edi Wyn and his friends create havoc in a grown-up world! 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
18:05New: Cwpan China: China v Cymru Ymunwch ? Dylan Ebenezer ar gyfer uchafbwyntiau g?m gyntaf Cwpan China rhwng China a Chymru. Highlights of the first match of the China Cup: China v Wales. English commentary available. 
19:00New: Heno Cawn sgwrs gyda dau o s?r rhaglen FFIT Cymru, y cyflwynydd Lisa Gwilym a'r seicolegydd Dr Ioan Rees. We chat with two of FFIT Cymru's stars - Lisa Gwilym and psychologist Dr Ioan Rees. 
19:30Pobol y Cwm Mae Britt yn gobeithio y bydd Chester yn sylweddoli nad ydy rhannu ty gyda'i gariad yn f?l i gyd. Britt hopes that Chester will realise having a live-in girlfriend isn't a bed of roses. 
20:00New: Gwaith Cartref Mae'r athro dan hyfforddiant newydd yn creu argraff ddrwg wrth gyrraedd yn hwyr ond nid dyma'r unig anhawster sy'n codi. A student teacher creates a bad impression by arriving late. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 a'r Tywydd. News and Weather at 9 o'clock. 
21:30New: Pawb a'i Farn Dewi Llwyd sy'n cyflwyno o Ynys M?n. The panel includes Labour MP Albert Owen; Plaid Cymru AM Llyr Gruffydd; journalist Bethan Kilfoil and clinical psychologist Dr Mair Edwards. 
22:30New: Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
23:00Mwy o Sgorio Rhaglen arbennig o'r Barri yn dilyn g?m Cymru C v Lloegr C, pan fydd cyfle i ddod i adnabod Danny Gosset yn well. Wales U21 manager Rob Page sits down with Dylan Ebenezer. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Hafod Haul Mae Pwt y cyw bach yn teimlo'n drist iawn gan mai hi yw'r anifail lleiaf ar y fferm. Tybed a fydd Jaff yn codi ei chalon? Pwt the chick is sad because she's the smallest on the farm.