This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday

Listings for S4c on Tuesday, November 19 2019

06:00Heulwen a Lleu Mae cribau hyfryd rhai o anifeiliaid y byd yn rhoi syniad i Heulwen a Lleu ar gyfer chwarae. Heulwen and Lleu are inspired by the wild crests and feathers of the creatures around them. 
06:10Straeon Ty Pen Bydd Non Parry yn darganfod a ydy Nain yn wrach go iawn! Non Parry tries to discover whether Grandma is in fact a real witch. 
06:20Boj Mae'r Boj a'i ffrindiau yn trefnu sioe dalent ond beth yw dawn arbennig Carwyn? The buddies put on a talent show but what is Carwyn's special ability? 
06:30Oli Wyn Mae Dan ac Andreas, ffrindiau Oli Wyn, am ddangos cerbyd arbennig sy'n cludo cychod o'r doc sych i'r harbwr. A special vehicle that carries boats from the dry dock to the harbour. 
06:45Jen a Jim a'r Cywiadur Mae lleidr wedi cyrraedd y fferm, ond yr unig beth mae'n ei ddwyn yw letys! There's a thief on the farm, but the only thing stolen is a lettuce! Can the friends catch the culprit? 
07:00New: Blociaurhif This is S4C 
07:05Rapsgaliwn Bob wythnos gyda chymorth ei ffrindiau bach aur a'i rap-lyfr hud fe fydd Rapsgaliwn yn datrys cyfres o bosau. Rapsgaliwn travels across Wales, rapping and dancing at every opportunity. 
07:20Stiw Mae Stiw'n creu ei bapur newydd ei hun, ond tydi dod o hyd i stori dda ddim yn hawdd. Stiw makes his own newspaper but has trouble finding a good story. 
07:35Dwylo'r Enfys Mae Heulwen yn mynd ar antur gyda Cian heddiw wrth iddyn nhw chwilio am fr-ladron. Heulwen goes on an adventure today with Cian as they search for pirates. [SL] 
07:45New: SION Y CHEF Cartwn am Sion y chef a'i anturiaethau bwyd. Cartoon about Sion the chef and his foodie adventures. 
08:00Sara a Cwac Mae swn ofnadwy yn nhy Sara a Cwac, y cwestiwn ydy, o ble daw'r swn tybed? There is a terrible noise in Sara and Cwac's house, the question is, where is it coming from? 
08:10Hafod Haul Mae Heti a Jaff yn mynd ati i gasglu mwyar duon, ond pwy sy'n chwarae tric ac yn cuddio'r fasged? Heti and Jaff decide to go blackberry picking. But the basket goes missing. 
08:20Guto Gwningen Mae Benja wedi cael ei gipio i'r awyr gan farcud sy'n hedfan yn wyllt! Fydd Guto a Lili yn achub eu ffrind? Benja's up in the air as an unwilling passenger of a flyaway kite! 
08:35Cacamwnci Mae Cacamwnci yn l gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Cacamwnci is back with more funny and silly sketches to make you laugh! 
08:50Octonots Pan mae'r Octonots yn dod o hyd i Seren Fr anghyffredin ar y traeth, maen nhw'n chwilio'r cefnfor o'i gorun i'w sawdl er mwyn dod o hyd i gartre'r seren. The Octonauts and the Lost Sea Star 
09:00Olobobs Mae gan Gyrdi lawer o syniadau bach sy'n ymddangos ac yn rhedeg o gwmpas y Goeden! Gurdy is having lots of little ideas who appear and run all over theTree! 
09:05Rapsgaliwn Bob wythnos gyda chymorth ei ffrindiau bach aur a'i rap-lyfr hud fe fydd Rapsgaliwn yn datrys cyfres o bosau. Rapsgaliwn travels across Wales, rapping and dancing at every opportunity. 
09:20Meic y Marchog Oherwydd i Trolyn wneud ffafr fo mae Meic yn credu bod rhaid iddo dalu'r gymwynas yn l. Meic thinks he should do Trolyn a favour in return for the one he did him but has he said 'thanks'? 
09:35Teulu Ni Yn y gyfres hon, Efa Haf Thomas o Gaerfyrddin fydd yn ein tywys ni drwy'r digwyddiadau mawr a bach sy'n digwydd yn ei theulu hi. Efa Haf Thomas guides us through life with her family. 
09:40Gwdihw Heddiw bydd Megan yn gweld sut mae gofalu am loi bach ac yn cwrdd hwyaid Ysgol Penrhyncoch. Megan finds out how to look after young calves and we meet the ducks at Penrhyncoch School. 
10:00Heulwen a Lleu Heddiw, mae Heulwen a Lleu yn creu llanast wrth chwarae. Heulwen and Lleu get rather messy while playing! 
10:10Straeon Ty Pen Ar gangen uchaf, y goeden dalaf, yn y goedwig harddaf, mae Eddie'r frn yn byw. Caryl Parry Jones sydd yn adrodd hanesion Eddie. Caryl Parry Jones tells the adventures of Eddie the Crow. 
10:20Boj Ar l cawod o law, mae Boj yn dod o hyd i Mia yn llawn cynnwrf oherwydd mae ei murluniau o'r Trwynau Bach wedi gwlychu a'u difetha. Mia's paintings of the Trwynau Bach are all soggy. Help! 
10:30Oli Wyn Heddiw, cawn weld sut mae trn ffwnicwlar Aberystwyth yn gweithio. Today we find out how the funicular train in Aberystwyth works. 
10:45Jen a Jim a'r Cywiadur Mae Jen a Jim wedi derbyn gwahoddiad gan griw Cyw i gael picnic ar y traeth. Cyw and friends have invited Jen and Jim for a picnic on the beach and they plan to do jigsaws with Jac-Do. 
11:00Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
11:05Rapsgaliwn Bob wythnos gyda chymorth ei ffrindiau bach aur a'i rap-lyfr hud fe fydd Rapsgaliwn yn datrys cyfres o bosau. Rapsgaliwn travels across Wales, rapping and dancing at every opportunity. 
11:20Stiw Gydag ychydig o help gan Taid, mae Stiw ac Elsi'n smalio mai gofodwyr ydyn nhw, ar daith i blaned Mawrth. Stiw and Elsi, with Taid's help, pretend they are astronauts on their way to Mars. 
11:30Dwylo'r Enfys Heddiw mae Heulwen yn glanio yn Dan yr Ogof ac yn Chwarae Chwilio efo Twm a'i efell Gruff. Heulwen lands in the Showcaves Centre for Wales and is looking for Twm and his twin brother Gruff. [SL] 
11:45Sion y Chef Mae Heledd yn dysgu gwers bwysig ynglyn gwaith tm. Heledd learns a lesson about teamwork. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Cymoedd Roy Noble Yn y rhaglen hon, bydd Roy Noble yn ymweld Chwm Nedd ac yn cychwyn ei daith ym Mhontneddfechan yng nghwmni Alun Wyn Bevan. Roy meets Max Boyce and Alun Wyn Bevan in the Vale of Neath. 
12:30Heno Heno, byddwn yn cwrdd dwy ferch ifanc o Gaerdydd sy'n serennu yn sioe lwyfan The Nativity. Tonight, we meet two girls from Cardiff starring in the stage play The Nativity. 
13:00Adre: Tara Bethan Y tro hwn, bydd Nia yn ymweld chartref y gantores a'r actores Tara Bethan. This week, Nia visits the home of actress and singer Tara Bethan. 
13:30Helo Syrjeri Beth fydd diagnosis Dr Tom Parry i Evan sy'n cwyno am ei galon, a beth fydd ei gyngor i fam Warren, sy'n amau fod gan ei mab anghenion ychwanegol? Dr Tom Parry looks into health problems. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Heddiw, bydd Huw Fash yn agor y cwpwrdd dillad a Dr Sion sydd yn y syrjeri i drafod anwyd a ffliw. Today, Huw Fash opens the clothes cupboard and Dr Sion is in the surgery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Cynefin Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Sin Tomos Owen sy'n crwydro o amgylch Caerfyrddin ar drywydd straeon cudd tref hynaf Cymru. We discover some of the hidden stories of Wales' oldest town. 
16:00Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
16:05Jen a Jim a'r Cywiadur Mae Bolgi a Cyw'n poeni am un o ieir y fferm. Mae hi wedi dodwy wyau lliw indigo! Bolgi and Cyw are worried about one of the chickens on the farm. She has laid indigo coloured eggs! 
16:20Oli Wyn Mae Oli Wyn ar ben ei ddigon heddiw gan fod ei ffrind Dave am ddangos i ni sut mae'r lori ailgylchu'n gweithio. Oli Wyn finds out how a recycling lorry works. 
16:30Sion y Chef Mae Sid yn trefnu syrpreis i Penny ond mae pethau'n mynd ar chwl braidd. Sid organises a surprise for Penny but it doesn't go quite to plan. 
16:45Cacamwnci Mae Cacamwnci yn l gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Cacamwnci is back with more funny and silly sketches to make you laugh! 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05SpynjBob Pantsgwr Mae'n ddiwrnod cyffredin arall yn y Crancdy pan mae limosin mawr aur yn glanio wrth y drws. It's another ordinary day in Y Crancdy when a large gold limousine arrives on the doorstep. 
17:20Bernard Anturiaethau animeiddiedig yr arth wen. The adventures of Bernard the polar bear and his attempts at various sporting activities. Today he tries the long jump. 
17:25New: Arthur a Chriw y Ford Gron Yn hollol or-fyrbwyll, mae Gawain yn yfed un o ddiodydd arbennig Merlin. A nawr, mae e mor ofnus chwningen! Waxing overly reckless, Gawain drinks down one of Merlin's potions - uh-oh! 
17:35Cog1nio Mae'r tri chogydd o'r Gogledd yn cwrdd 'r tri chogydd o'r De a her gwneud bwyd 'stryd' sydd heddiw. Today's challenge is making street food with 5 judges who run street food companies. 
18:00Beirdd Cymru: Y Stori O Drefaldwyn i Fwdapest, mae Twm Morys yn olrhain hanes cerdd Hwngaraidd sydd chysylltiad Cymreig. Poet Twm Morys traces the story of a Hungarian poem with a strong Welsh connection. 
18:30ROWND A ROWND CYFRES 24 Cyfle i ddilyn bywydau eich hoff gymeriadau yn y gyfres sebon boblogaidd. Follow all your favourite characters on this long-running soap as they go about their daily lives. 
19:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
19:25Sgorio Rhyngwladol: Cymru v Hwngari Gm olaf ymgyrch ragbrofol Euro 2020 rhwng Cymru a Hwngari yn fyw. C/G 7.45. Wales and Hungary meet live in the final game of the Euro 2020 qualifying campaign. K/O 7.45. 
22:00Drama o Ewrop: Afonydd Gwaedlyd Pan fo dau ddyn yn darganfod llaw plentyn, a all Niemans a Camille ffeindio cliwiau mewn cartref plant? Two men find the severed hand of a child: can clues be found at a children's home? 
23:00Ar y Dibyn Yn rhaglen ola'r gyfres bydd y ddau anturiaethwr sy'n weddill yn brwydro i ennill pecyn antur gwerth 10,000. Two adventurers battle to win an adventure package worth 10,000. Last in series 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Bing Mae Bing eisiau tynnu llun mawr felly mae Fflop yn dod o hyd i sialc i wneud llun ar y pafin. Bing wants to draw a big picture so Fflop finds him some chalk to draw on the pavement.