This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday

Listings for S4c on Thursday, May 28 2020

06:00Bing Mae gan Pando eiriau yn ei ben ond nid yw Bing yn hoff ohonynt! Sometimes silly words are fun, but not if they make your friend feel bad. Pando has an earworm and Bing isn't impressed. 
06:10Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Cwmbrn. A gang from Ysgol Cwmbrn learn a song and perform it in front of an audience. 
06:25Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
06:35Bach a Mawr A all Bach a Mawr fod o gymorth i bryfyn tn sydd ar goll? Will Bach and Mawr be able to help a firefly who is lost in the garden ? 
06:45Blero yn Mynd i Ocido Mae Blero a'i ffrindiau'n gweld creaduriaid a phlanhigion yn eu gwahanol gynefinoedd. Blero and his friends get to see plants and creatures in their various habitats. 
07:00This is S4C This is S4C 
07:05Octonots When the Octonauts clean & repair their ship, the Octopod, the resulting noise causes a nearby Blue Whale to act in strange and dangerous ways. The Octonauts and the Mixed Up Whales. 
07:15Nico Ng Mae Nico'n gwylio Mam a Megan yn pobi ei hoff fisgedi cwn. Mam and Megan are baking Nico's favourite doggy biscuits! 
07:25Digbi Draig Mae Conyn yn ceisio adeiladu pr o goesau mecanyddol er mwyn ennill cystadleuaeth yn y Ffair Ddyfeisio i Gorrachod. Conyn tries to build some mechanical legs in order to win a competition. 
07:35Sbarc Thema'r rhaglen hon yw ailgylchu. A science series with Tudur Phillips and his two friends, Sbarc the scientist and Nef the Nature Detective. The theme of this programme is recycling. 
07:50New: Patrol Pawennau Mae hipos Carlos yn dymchwel y syrcas. Dancing hippos shake, rattle, and roll the big top down. The Paw Patrol rebuild just in time for the big show! 
08:00Olobobs Mae'n amser gwely yng Nghoeden yr Olobobs ac mae Tib yn cael trafferth cysgu - dydy hwiangerdd swynol Lalw ddim yn helpu hyd yn oed! It's bedtime, and Tib is having trouble sleeping! 
08:05Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
08:15Stiw Mae Stiw'n penderfynu bod yn frenin ar ei deyrnas ei hun, "Stiw-dir". Stiw declares the home and garden "Stiw-dir" and makes himself king. 
08:25Heini Yn y rhaglen hon bydd Heini'n cadw'n heini yng nghwmni Mr-ladron. In this programme Heini keeps fit with Pirates. 
08:40Wibli Sochyn y Mochyn Mae Wibli'n dawel iawn heddiw. Mae'n poeni ac yn nerfus am y sioe mae'n cymryd rhan ynddi. Wibli is very quiet today. He is worried because he is taking part in a show. 
08:50Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
08:55Y Crads Bach Dyw Bleddyn y Chwilen Blymio ddim yn hapus pan mae chwilen arall yn troi lan yn y llyn! All is not well under the lake when Bleddyn the Great Diving beetle finds he has competition. 
09:00Antur Natur Cyw Cyfres i blant meithrin sy'n trafod byd natur a gwahanol fathau o greaduriaid. Series for pre-school children introducing facts about animals and the natural world. 
09:15Twm Tisian Mae'n ddiwrnod arbennig iawn i Twm Tisian heddiw ond mae Twm yn cael anhawster i ddyfalu pa ddiwrnod ydy hi yn union. It's a very special day for Twm Tisian but what day is it today? 
09:20Yr Ysgol Bydd criw Ysgol Llanrug ac Ysgol Sant Curig yn edrych ar bob math o siapiau gwahanol. Today the gang from Llanrug and Sant Curig are looking at all sorts of shapes. 
09:35Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? Today, Tali goes camping. 
09:45Ahoi! Pwy fydd y mr-ladron sy'n ymuno Ben Dant a Cadi i herio'r byd y tro 'ma? From which school will these pirates come, to join Ben Dant and Cadi for a little adventure? 
10:00Bing Mae'n benblwydd Bing! Mae'n dangos i Swla, Pando a Coco sut i wneud y Cwaca-oci. It's Bing's birthday! He shows Sula, Pando & Coco how to do the waka-oke. 
10:05Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn, wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol y Wern, Caerdydd. Youngsters from Ysgol y Wern, Cardiff try to learn a song about some zoo animals. 
10:20Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
10:30Bach a Mawr Mae Bach a Mawr yn clywed swn yn yr ardd ac yn tybio bod y Gwelff dirgel wedi dod. Big and Small hear a noise in the garden and think that the mysterious 'Gwelff' has come to visit. 
10:45Blero yn Mynd i Ocido Daw criw o robotiaid i helpu Blero a'i ffrindiau i godi pont arbennig, ac mae Al Tal yn profi ei bod yn ddiogel. Blero and friends are joined by a group of robots to build a bridge. 
10:55Oli Wyn I'r fferm yr awn ni heddiw i weld tractor wrth ei waith. We're off to the farm today to see a tractor at work. 
11:05Octonots Mae Capten Cwrwgl a Harri yn ymchwilio i helynt ar greigiau cyfagos: mae cranc a draenog mr, sy'n byw ar gragen y cranc, yn methu'n ln chyd-dynnu. The Octonauts and the Crab & Urchin. 
11:15Nico Ng Mae gan Nico gn gyfan amdano fo a'i ffrindiau Rene, Menna a Harli, ac mae gan Rene unawd yn y gn. Nico has a song about himself and his three friends Rene, Menna and Harli. 
11:25Digbi Draig Pan mae Conyn a Cochyn yn cael eu dal gan un o swynion Betsi maen nhw'n cyfnewid cymeriadau. When Cochyn and Conyn get caught up in one of Betsi's spells, they swap characters. 
11:35Sbarc Cyfres wyddoniaeth gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Science series with Tudur Phillips and friends. Today's theme is 'the night'. 
11:50Patrol Pawennau Mae'n rhaid i'r Pawenlu rhoi help pawen i fwnci ar gyrch i'r gofod. The Paw Patrol help a monkey on his flight to outer space. 
12:00Cegin Bryn: Tir a Mr Bydd Bryn yn creu salad danteithiol gyda chnau cyll a chaws glas ac yn coginio ffesant i'w weini gyda 'sglodion. Bryn prepares a tasty salad with cob nuts and blue cheese and goes fishing. [SL] 
12:30New: Datganiad Dyddiol COVID-19 Darllediad byw o ddatganiad dyddiol Llywodraeth Cymru ar sefyllfa Covid-19. The Welsh Government's live daily statement on the Covid-19 situation. [SL] 
13:00New: Eisteddfod T 2020 Ymunwch Trystan Ellis Morris a Heledd Cynwal ar bedwerydd diwrnod yr eisteddfod deledu rithiol gyntaf erioed. Join us on the fourth day of the first ever virtual televised Eisteddfod. 
15:00New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
16:00New: Eisteddfod T 2020 Ymunwch Trystan Ellis Morris ac Heledd Cynwal ar bedwerydd diwrnod yr eisteddfod deledu rithiol gyntaf erioed. Join us on the fourth day of the first ever virtual televised Eisteddfod. 
18:0024 Awr Cyfres newydd. Y tro hwn: Ann Edwards o Betws Gwerfil Goch sy'n cael llawdriniaeth all newid ei bywyd. New series, featuring people going through a significant 24 hours in their life. 
18:15Urdd 50: Barry John v Carwyn James 1972 ym Mharc yr Arfau, ac mae tim Barry John yn chwarae tim Carwyn James i ddathlu 50 mlynedd o'r Urdd yng Nghymru. 1972 at the Cardiff Arms Park, and 22 Lions play in a legendary game. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
20:00New: Eisteddfod T 2020 Ymunwch Trystan Ellis Morris ac Heledd Cynwal am uchafbwyntiau diwrnod 4 yr eisteddfod deledu rithiol gyntaf erioed. Hghlights of day 4 of the first ever virtual televised Eisteddfod. 
20:55New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
21:00New: Lleisiau Aur Rhaglen arbennig yn dathlu amrywiaeth degawd oedd yn allweddol i ddatblygiad cerddoriaeth boblogaidd yng Nghymru. A celebration of a key decade in the development of popular music in Wales. 
22:05Caru Siopa Y gyflwynwraig Lara Catrin sy'n herio dau berson i gystadlu yn erbyn ei gilydd mewn sialens ddillad. Two fashion-conscious people compete against each other to transform charity shop items. 
22:40New: Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
23:10Eisteddfod T 2020 Ymunwch Trystan Ellis Morris ac Heledd Cynwal am uchafbwyntiau diwrnod 4 yr eisteddfod deledu rithiol gyntaf erioed. Hghlights of day 4 of the first ever virtual televised Eisteddfod. 
00:15Teleshopping Home Shopping. 
01:45..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Ynys Broc Mr Lili Mae damwain ar y ffordd i Gastell Carw yn gwneud i gerflun enfawr rolio lawr y bryn yn gyflym iawn! A disaster on the hill to the castle sends a huge statue hurtling out of control.