This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday

Listings for S4c on Tuesday, March 20 2018

06:00Dona Direidi Yr wythnos hon mae Heini yn ymweld ? Dona Direidi. Heini visit's Dona Direidi's home and finds a very unenergetic Dona. Heini explains that the body needs energy foods to function properly. 
06:15Tili a'i ffrindiau Mae'r band martsio bron yn barod - ond beth am Dwynwen? Dwynwen really wants to join in the marching band but all she has are some crunchy munchy apples. What can she do? 
06:25Halibalw Ymunwch ? chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
06:35Igam Ogam Er mwyn cael ei ffordd ei hun, dywed Igam Ogam wrth bawb ei bod yn meddwl eu bod nhw'n hyfryd. In order to get her own way, Igam Ogam tells everyone she thinks they are lovely. 
06:45Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
07:00Meic y Marchog Oherwydd i Trolyn wneud ffafr ? fo mae Meic yn credu bod rhaid iddo dalu'r gymwynas yn ?l. Meic thinks he should do Trolyn a favour in return for the one he did him but has he said 'thanks'? 
07:15Sbarc Thema'r rhaglen hon yw 'Bwystfilod Bach'. The theme of this programme is 'Mini Beasts'. 
07:30Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Mae yna lawer o weiddi, stompio a rhedeg pan ddaw'r Tarw i weld Mwnci. When Bull comes to visit there is a lot of shouting, stamping and running! 
07:35New: Ahoi! M?r-ladron o Ysgol Rhyd y Grug, Aberfan sy'n ymuno ? Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec. Pirates from Ysgol Rhyd y Grug, Aberfan join Ben Dant and Cadi to challenge smelly Capten Cnec. 
07:55Peppa Mae cyffro mawr pan mae Mistar Sebra yn dod draw gyda pharsel i Peppa a George gan Anti Loti. There is excitement when Mistar Sebra delivers a package from Anti Loti for Peppa and George. 
08:00Holi Hana Mae Elen yn methu hedfan ac yn gofyn i Hana am help i ddatrys y broblem. Elen has a problem, she can't fly! She hopes that Hana will be able to help her solve the problem. 
08:10New: Amser Stori Heddiw, cawn stori Llew a'i het Sam T?n. Today's story is about Llew and his Fireman Sam hat. 
08:15Boj Mae'r Boj a'i ffrindiau yn trefnu sioe dalent ond beth yw dawn arbennig Carwyn? The buddies put on a talent show but what is Carwyn's special ability? 
08:30Abadas Mae gan Ben air Abada newydd sbon: 'melin wynt'. Ela gaiff ei dewis i fynd i chwilio amdano. Ben has a brand new Abada word: 'windmill'. Ela is chosen to go on today's adventure. 
08:40Bla Bla Blewog Mae'n dymor tyfu llysiau yn Nhreblew ac mae Boris wedi tyfu ffeuen walltog wych gyda help ei siampw arbennig. Boris has grown a big bean which he has been watering with his special shampoo. 
08:55Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae Mali a Ben yn helpu Magi Hud pan fo'n mynd i gasglu dant o stafell wely merch fach. Ben and Mali are excited when they learn that Magi Hud is a tooth fairy at night and go along to help. 
09:05Sbridiri Mae Twm a Lisa yn creu ffenest danddwr i Twm. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Cynwyl Elfed lle mae'r plant yn creu byd o dan y dwr. Twm and Lisa make an underwater window for Twm. 
09:25Meripwsan Mae storm wedi taflu sbwriel dros bobman yn yr ardd. Mae Meripwsan a'i ffrinidau'n ceisio tacluso'r annibendod. A big storm has thrown rubbish all over the garden so Meripwsan tidies up. 
09:30Straeon Ty Pen Si?n Ifan sy'n adrodd stori am sut y bu i gysgod Alffi ddod o hyd i'w fachgen wedi'r cyfan. Si?n Ifan tells how Alffi's shadow eventually catches up with his boy and has some fun at last. 
09:45Pentre Bach Mae Sali Mali'n penderfynu fod angen twtio'r ty, ac yn cymell Jac Do i daflu rhai o'i hen deganau. Sali Mali decides it's time for a spot of spring-cleaning. 
10:00Dona Direidi Yr wythnos yma mae Sali Mali yn ymweld ? Dona Direidi, ond mae hi mewn tipyn o benbleth! This week Sali Mali visits Dona Direidi, but she is in a bit of a pickle! 
10:15Tili a'i ffrindiau Mae Fflur yn cael benthyg breichled ddisglair, ddisglair gan Tili ond wrth ymarfer yn frwdfrydig mae hi'n ei cholli! Tili lends Fflur her precious, sparkly bangle, but Fflur loses it! 
10:25Halibalw Ymunwch ? chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
10:35Igam Ogam Rhaid i Igam Ogam gyffwrdd ? phopeth hyd yn oed planhigion pigog! Igam Ogam wants to touch everything even prickly plants and those that sting! 
10:45Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
11:00Meic y Marchog Mae Meic am ennill medalau - ond dydy o ddim yn meddwl am deimladau Gal?th a'r Dreigiau. Meic wants lots of medals - but puts Gal?th and the dragons in uncomfortable situations to win them. 
11:15Sbarc Thema'r rhaglen hon yw 'Esgyrn'. A science series with Tudur Phillips and his two friends, Sbarc the scientist and Nef the Nature Detective. The theme of this programme is 'Bones'. 
11:30Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Mae Fflamingo'n dysgu Mwnci sut i sefyll ar un droed. Flamingo teaches Monkey how to stand on one leg. 
11:35Ahoi! Heddiw m?r-ladron o Ysgol Sant Baruc, Y Barri sy'n ymuno ? Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec. Pirates from Ysgol Sant Baruc, Barry join Ben Dant and Cadi to challenge Capten Cnec. 
11:50Peppa Mae Peppa a'i theulu yn ymweld ?'r cartref mae Dadi Mochyn wedi ei gynllunio. Peppa and George are taken to visit the home that Dadi Mochyn designed and Mistar Tarw is building. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
12:05Dudley ar Daith Bydd Dudley yn bwydo criw papur bro Clonc, yn coginio ar arfordir Aberporth, ac yn paratoi pwdin blasus arall. Dudley visits a group of hungry paper folders at Lampeter's local paper Clonc. [SL] 
12:30Trycar Mae pedwar unigolyn yn wynebu'r her o ddysgu gyrru lori gan ymgymryd ? chyfres o dasgau fydd yn profi eu sgiliau, eu hamynedd a'u dewrder. Four people compete to become an LGV lorry driver. 
13:30Perthyn: Fflur ac Eirian Wyn Bydd Trystan yn cyfarfod y gantores opera Fflur Wyn a'i thad Eirian Wyn, sy'n weinidog gyda'r Bedyddwyr. Trystan meets soprano Fflur Wyn and her father, Baptist minister, Eirian Wyn. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C. S4C News. 
14:05New: Prynhawn Da Bydd y fferyllydd Cathy Irons yn ymuno ? ni am sgwrs, a bydd Huw Fash yn rhoi gweddnewidiad i wyliwr. Pharmacist Cathy Irons is our guest, and Huw Fash gives a viewer a makeover. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
15:05John ac Alun Caneuon yng nghwmni John ac Alun o gyfres 1994 gyda pherfformiad hefyd gan Gwenda Owen. Country and Western music with popular duo John and Alun and including a performance by Gwenda Owen. 
15:30Popeth ar Ffilm: Rhydaman Bydd Ifor ap Glyn yn Rhydaman yn dangos ffilm archif sy'n adrodd hanes y bardd David Rees Griffiths. Ifor ap Glyn is in Rhydaman with an archive film about local poet David Rees Griffiths. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ?l ysgol. Programmes for youngsters after school: Peppa, Ynys Broc M?r Lili, Meic y Marchog, Ahoi!, Henri Helynt. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Pigo Dy Drwyn Mirain a Gareth fydd yn cadw trefn wrth i ddau d?m chwarae gemau snotlyd a swnllyd! Mirain and Gareth keep an eye on two teams as they go head to head in a series of snot-tastic games! 
17:30Gwboi a Twm Twm Mae Gwboi a Twm Twm yn chwarae m?r-ladron. Gwboi and Twm Twm play at being pirates. 
17:45#Fi Trwy gyfres o vlogs, mae Megan, sy'n 15 oed, yn dangos sut mae'n ymdopi gydag iselder. Fifteen year old Megan shows us, through a series of vlogs, how she copes with depression. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
18:0504Wal Bydd Aled Samuel yn ymweld ? thri thy yn Yr Wyddgrug a dau gartref 'clom'. Aled Samuel takes a look at Bethan Gwanas' home and garden and three houses in Mold. 
18:30Rownd a Rownd Hefo pwy mae Wil yn cysylltu trwy'r amser? Dyna'r cwestiwn sydd ar wefusau pawb. Who is Wil contacting all the time? That's the question on everyone's lips. 
19:00New: Heno Bydd Emily Tucker, sy'n chwarae Sioned yn Pobol y Cwm, yn y stiwdio. Emily Tucker, who plays Sioned in Pobol y Cwm, is our studio guest and we learn more about the spring equinox. 
19:30Pobol y Cwm Mae Elgan yn dod i wybod bod Kath wedi bod yn busnesu yng nghofnodion meddygol ei gleifion. Elgan discovers Kath has been snooping in his patients' medical records. 
20:00New: Cefn Gwlad Bydd Dai, Llanilar yn ymuno ? chriw Gorsaf D?n ac Achub Crymych. Dai visits the Fire and Rescue Station in Crymych and Rhys Henllan enjoys looking at some vintage machinery on Anglesey. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 a'r Tywydd. News and Weather at 9 o'clock. 
21:30New: Y Byd ar Bedwar Ai'r peintiau neu'r pwyntiau sydd bwysicaf i ffans rygbi heddiw? On patrol with the British Transport Police in Cardiff. What is more important for rugby fans - the pints or the points? 
22:00Lle aeth Pawb? Merched Pop 65-75 Rhaglen arbennig Lle Aeth Pawb? yn dathlu cyfraniad merched i fyd cerddoriaeth boblogaidd Cymru'r '60au a'r '70au. Celebrating women in Welsh popular music in the 60s and 70s. 
23:00Pobol y Rhondda Bydd Si?n yn mynd i Ysbyty Cwm Rhondda, Llwynypia i beintio murlun ar y thema 'Cymuned'. Si?n calls in at Cwm Rhondda Hospital, Llwynypia, to paint a mural using 'Community' as his theme. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Hafod Haul Mae'n ddiwrnod cynhaeafu'r gwair ar fferm Hafod Haul, ond mae Heti'n teimlo'n s?l. It's the day to harvest the hay at Hafod Haul farm, but Heti is not feeling very well.