This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday

Listings for S4c on Tuesday, October 17 2017

06:00Do Re Mi Dona Ymunwch ? Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol y Wern, Caerdydd. Youngsters from Ysgol y Wern, Cardiff learn a song to perform in front of friends. 
06:15Patr?l Pawennau Mae tirlithriad wedi cau'r lein ac mae Cadi a Cali ar y tr?n! Rhaid i'r Pawenlu glirio'r cerrig ond mae cath Cadi wedi crwydro i ffwrdd. A rock slide blocks a train and the pups go to help. 
06:30Halibalw Ymunwch ? chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
06:40Octonots Pan fydd siarc rhesog yn llyncu camera sydd gan Ceri y crwban m?r, ac yna yn bygwth Ceri ei hun, mae'n rhaid i Ira a'r Octonots ddod i'w hachub. A turtle needs rescuing from a tiger shark. 
06:50Bing Mae Bing yn mwynhau dewis yr anrheg berffaith i Swla yn siop Pajet. Bing has a great time choosing the perfect present for Swla in Padget's shop. 
07:00New: Patr?l Pawennau Mae storm yn agos?u ac mae cwch Aled a Maer Morus yn cael ei gario allan tua'r m?r mawr. Mayor Morus & Aled take a boat out to get a closer look at a baby whale. But there's a storm coming! 
07:15Teulu Ni Yn y bennod yma, cawn weld diwrnod ysgol Hamila a'i brodyr - o'r bwrdd brecwast i'r bws adref. Halima and her brothers on a typical school day - from the breakfast table to the bus home. 
07:20Meic y Marchog Pan fo Meic yn darganfod fod y Llychlynwyr wedi mynd ? sosbannau Sbarcyn mae'n benderfynol o'u cael yn ?l. Meic tries to get Sbarcyn's cooking pots back from the Vikings. 
07:35Heini Yn y rhaglen hon bydd Heini'n ymweld ?'r orsaf dr?n. A series full of music, movement and energy to encourage young children to keep fit. In this programme Heini visits a train station. 
07:50Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
08:00Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn- rapiwr goreau'r byd (sy'n odli o hyd!) yn ymweld ? chrochendy yn y bennod hon. Rapsgaliwn will be visiting a pottery in this episode to discover how cups are made. 
08:15New: Cegin Cyw Dewch i ymuno yn yr hwyl gydag Ana ac Ela wrth iddyn nhw wneud gwdi-ffrwyth yn Cegin Cyw. Join in the fun with Ana and Ela as they make fruity wise owls in Cegin Cyw. 
08:20Y Dywysoges Fach Mae un o ddannedd gwyn y Dywysoges Fach yn cwympo mas. One of the Little Princess's white teeth falls out. 
08:35Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
08:45Abadas 'Aba-dwbi-d?', tybed pa Abada gaiff ei ddewis i edrych am air newydd heddiw, 'camfa' ? One of the Abadas sets off in search of a stile in today's programme. 
09:00Wibli Sochyn y Mochyn Dewch i deithio ar dr?n Wibli! Tr?n Parti yw hwn - a'r cwbl sydd rhaid i Wibli ei wneud yw casglu pawb o wahanol orsafoedd. All aboard the Wibli Party Train. There's plenty of fun to be had. 
09:10Sbridiri Dewch i greu yng nghwmni'r cymeriad hoffus Twm Tisian a'i ffrind Lisa. Arts series for pre-school children in the company of the colourful character Twm Tisian and his friend Lisa. 
09:30Pingu Anturiaethau Pingu'r pengwin. The adventures of Pingu the penguin. 
09:35Bobi Jac Mae Bobi Jac a'r Mwnci yn mynd ar antur drofannol. Bobi Jac and Sydney the Monkey go on a tropical adventure and enjoy sticky fun. 
09:45Pentre Bach Mae Jaci Soch yn danfon blodau at Siani Flewog wedi iddi ddisgyn, yn y gobaith o gael ei wahodd draw am fwyd. Jaci Soch sends Siani Flewog flowers after she has an accident. 
10:00Do Re Mi Dona Ymunwch ? Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Cwmbr?n. A gang from Ysgol Cwmbr?n learn a song and perform it in front of an audience. 
10:15Patr?l Pawennau Mae Capten Cimwch yn galw'r Pawenlu gan fod babi morfil yn sownd ar y traeth. Capten Cimwch calls the PAW Patrol to report a beached baby whale. 
10:30Halibalw Ymunwch ? chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
10:40Octonots Mae'r criw yn brwydro i achub haid o ddolffiniaid troelli sy'n ymddangos eu bod yn nofio yn eu cwsg. A struggle to save a pod of spinner dolphins who seem to be swimming in their sleep. 
10:50Bing Mae Swla a Bing yn gludio eu hoff bethau o gwmpas y ty gyda papurau pinc si?p calon. Swla and Bing tag their favourite things around the house with heart shaped stickies. 
11:00Patr?l Pawennau Mae Twrchyn yn cael breuddwyd anhygoel, tebyg i Jac a'r Goeden Ffa, lle mae Fflamia yn tyfu coeden ffa anferthol. Twrchyn has a wondrous dream, similar to Jack and the Beanstalk! 
11:15Teulu Ni Mae hi'n hanner tymor ac mae Halima a'i brodyr yn mynd ar gefn ceffyl am y tro cyntaf. It's half-term and Halima and her brothers go horse riding for the first time. 
11:20Meic y Marchog Mae Meic am ennill medalau - ond dydy o ddim yn meddwl am deimladau Gal?th a'r Dreigiau. Meic wants lots of medals - but puts Gal?th and the dragons in uncomfortable situations to win them. 
11:35Heini Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini yn siopa dillad. In this programme Heini is shopping for clothes. 
11:50Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
12:05Heno Byddwn yn nodi Wythnos Pobi yng nghwmni Hawys Barrett a bydd Rhodri'n s?n am ei daith ddiweddar i Fadagascar. We celebrate Baking Week, and Rhodri talks about his recent visit to Madagascar. 
13:00Dylan ar Daith Stori Timothy Richard, y cenhadwr pwysicaf i fynd i Tsieina erioed, yn ?l rhai. his is the story of Timothy Richard; perhaps the most important missionary to China ever, from any nation. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C. S4C News. 
14:05New: Prynhawn Da Digon o dips ffasiwn ac iechyd a golwg ar y gadjets fydd yn boblogaidd fel anrhegion Nadolig. Plenty of fashion and health advice and a look at gadgets that will be popular this Christmas. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
15:05Cefn Gwlad: Pedwar Cwm Bydd Dai Jones yn ymweld ag ardal hyfryd Cwm Maethlon, Tywyn, Meirionnydd yn rhalgen hon o 2002. Dai Jones visits the beautiful area of Cwm Maethlon, Tywyn, Meirionnydd in this 2002 edition. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ?l ysgol. Programmes for youngsters after school: Sara a Cwac, Bing, Tomos a'i Ffrinidau, Do Re Mi Dona, Patr?l Pawennau. 
17:00Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for young people. 
17:05New: Tag Sut i greu eich dillad Calan Gaeaf eich hun a chyfle i chi ennill gadjets cerddorol! A guide on how to make your own Halloween costumes and a chance to win musical gadgets! 
17:35Dreigiau: Marchogion Berc Gyda'r dreigiau yn cael eu beio am fandaliaeth ar yr ynys mae Igion yn ceisio sefydlu eu bod yn ddiniwed. With the dragons blamed for vandalism, Igion tries to prove they are innocent. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
18:05Cwpwrdd Dillad Dathlu hanes y ffrog fach ddu mewn rhaglen o 2006. In this special edition of Cwpwrdd Dillad from 2006, we celebrate the iconic design of the little black dress by Coco Chanel. 
18:30Ysgol Ddawns Anti Karen Wedi oriau maith o ymarfer rhwystredig yn y stiwdio ddawns newydd mae Anti Karen yn bygwth rhoi'r ffidil yn y to. After some frustrating lessons, Anti Karen threatens to pack it all in. 
19:00New: Heno Cawn flas o gynhyrchiad diweddaraf National Theatre Wales, a hanes siop deuluol ym Mhorthmadog sy'n dathlu carreg filltir pwysig. We get a taste of National Theatre Wales' latest production. 
19:30Rownd a Rownd Mae Iolo'n darganfod ei hun mewn twll heddiw, neu yn hytrach, gyda'i eiddo i gyd ar y palmant wedi i Llio gael llond bol. Iolo finds all his belongings on the pavement - Llio's had enough! 
20:00Pobol y Cwm Mae Tyler a Iolo yn rhoi eu hunain mewn perygl wrth geisio achub Liv. Tyler and Iolo put themselves in danger as they try to save Liv. Not everyone is keen on Si?n's 'Community Project'. 
20:25New: T?n Cawn ddilyn criw Abertawe sy'n cynorthwyo rhywun sydd wedi ceisio diffodd t?n ar ei ben ei hun. We follow the crew from Swansea Central and the Carmarthen crew in the final programme. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 a'r Tywydd. News and Weather at 9 o'clock. 
21:30New: Y Byd ar Bedwar Byddwn ni'n teithio i ynysoedd Groeg i weld sefyllfa argyfyngus y ffoaduriaid sydd wedi eu caethiwo yno. A report from the Greek islands on the crisis situation facing refugees trapped there 
22:00New: O'r Senedd Straeon gwleidyddol o bob cwr o Gymru, y Senedd ym Mae Caerdydd a San Steffan. Political stories from all corners of Wales, the Senedd in Cardiff Bay and Westminster. 
22:30Deuawdau Rhys Meirion Al Lewis fydd yn ymuno ? Rhys Meirion heddiw a bydd y ddau'n canu ambell ddeuawd wreiddiol arbennig. Rhys Meirion joins Al Lewis to hear about his musical influences and to sing duets. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Y Diwrnod Mawr Mae Albert yn hoffi chwarae golff ac mae ei ddiwrnod mawr yn cynnwys bod yn westai gwadd mewn pencampwriaeth golf enwog yng Nghasnewydd. Albert enjoys a big golfing day out in Newport.