This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday

Listings for S4c on Monday, October 29 2018

06:00Hafod Haul Mae Jaff yn cael ei gau yng nghefn fan Ifan Pencwm ac yn teithio ymhell o'r fferm. Jaff accidentally gets locked in the back of Ifan Pencwm's van. Will he manage to find his way home? 
06:15Digbi Draig Mae Cochyn a Betsi yn helpu Digbi i lanhau ei ogof. A fydd swyn yn helpu? Cochyn and Betsi are helping Digbi clean his cave. Will a little magic help? 
06:25Y Teulu Mawr Cyfres gartwn i blant am deulu o eliffantod swnllyd. Cartoon series for young children about a family of lively elephants. 
06:40Meic y Marchog Mae Meic yn sylweddoli mai wrth bwyllo a bod yn drylwyr mae llwyddo. Meic learns that being slow and careful can bring success. 
06:55Peppa Mae Peppa a'i theulu yn mynd ar daith feics am y diwrnod ac mae Peppa yn cynnig ras i lawr yr allt. Peppa and her family are going on a bike ride for the day and Peppa wants a race. 
07:00Cled Dewch gydag Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch. Fun with Cled and friends as they discover the wonderful world around them. 
07:10Jen a Jim Pob Dim Mae 'na rywbeth rhyfedd iawn yn digwydd i'r ardd; mae dail y coed wedi colli eu lliw ac mae rhai o'r anifeiliaid wedi diflannu. There are strange goings-on in the garden! What is happening? 
07:25Holi Hana Mae Hana yn dysgu'r anifeiliaid i gael hyder ac i beidio ? theimlo'n swil. Hana helps the animals to feel more confident and to get over their shyness. 
07:35New: Sblij a Sbloj Cyfres i blant meithrin am ddau anghenfil bach hoffus a'u hymgyrch i ddod o hyd i lythrennau cudd o'u cwmpas. Pre-school series about two monsters who hunt for letters of the alphabet. 
07:45Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, j?cs a chymeriadau dwl newydd sbon. A comedy show for pre-school children, full of sketches, jokes and fun! 
08:00Boj Mae taith wersylla tad a mab yn Hwylfan Hwyl yn dod i ben mewn anhrefn. All Boj helpu? A father-son camping trip ends in chaos. Can Boj save the day? 
08:15Bocs Bwgi Bolgi Mae gan Bolgi beiriant cerddoriaeth arbennig ac mae e a'i ffrindiau wrth eu bodd yn dawnsio. Bolgi has a special music machine and he and his friends love to dance to the music. 
08:20Syrcas Deithiol Dewi Wrth chwilio am ddiweddglo newydd trawiadol i'r sioe mae Dewi'n gorfod dewis rhwng syniadau gwych Li a Ling. Dewi is looking for a spectacular new ending for the show. 
08:30Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae Mali'n edrych ar ?l ei chwiorydd, yr efeilliaid. Ond maen nhw'n dwyn hudlath ac yn creu hafoc dros y wlad! Mali and her friends mind her twin sisters but they wreak havoc with a wand. 
08:45Stiw Mae Stiw yn rhoi cynnig ar ddosbarthu llythyrau a pharseli i'w deulu a'i ffrindiau. Stiw tries his luck at delivering mail to his family and friends. 
08:55Dwdlam Cyfres feithrin yng nghwmni Lowri Williams a thrigolion byd cymylau Dwdlam. Ymunwn ? gwibdaith Lowri o gwmwl i gwmwl. Series for pre-school children featuring Lowri Williams and friends. 
09:10Twt Mae HP yn edrych ymlaen yn fawr iawn at weld y sioe tan gwyllt, ond mae ganddo gyfrinach; mae'n ofn y swn mawr. HP is scared of loud noises. Will he enjoy the fireworks display? 
09:20Chwedlau Tinga Tinga Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam mae cragen crwban yn ddarniog. Today we find out why Tortoise has a broken shell. 
09:35Wibli Sochyn y Mochyn Mae Wibli wedi gosod pabell ac mae o a Porchell yn barod i fynd ar antur. Wibli has set up a tent and he and Porchell are ready for an adventure. 
09:45Sbarc Cyfres wyddoniaeth gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Science series with Tudur Phillips and friends. Today's theme is 'the night'. 
10:00Hafod Haul Mae'n ddiwrnod cyffrous yn Hafod Haul achos mae plant y pentref yn cael parti gwisg ffansi ar y fferm. Children from the village are having a fancy dress party at the farm. 
10:15Digbi Draig Pan mae Betsi yn bwrw swyn ac yn gwneud i Siriol ddiflannu ar ddamwain, mae Glenys yn cipio Llyfr Swyn. Betsi casts a spell and Glenys takes her chance and grabs Spellbook in the chaos. 
10:25Y Teulu Mawr Cyfres gartwn i blant am deulu o eliffantod swnllyd. Cartoon series for young children about a family of lively elephants. 
10:40Meic y Marchog Mae Meic yn sylweddoli bod Gal?th yn edrych yn well heb unrhyw wisgoedd ffansi. Meic learns that Gal?th looks better just the way he is without any fancy clothes. 
10:55Peppa Mae'n ddiwrnod oer a gwyntog felly mae Peppa, George, Mami Mochyn a Dadi Mochyn yn gwisgo eu hetiau, sgarffiau a chotiau i fynd i'r parc. It's a cold and windy day for Peppa at the park. 
11:00Cled Dewch gydag Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch. Fun with Cled and friends as they discover the wonderful world around them. 
11:10Jen a Jim Pob Dim Mae 'na ras fawr yn digwydd ar y traeth heddiw rhwng Sebra, Fflamingo a Mwnci ac mae pob un yn siwr y byddant yn ennill! It's race day and Zebra, Flamingo and Monkey each want to win! 
11:25Holi Hana Mae pawb yn dysgu gwersi am gyd chwarae a bod yn rhan o grwp. Everyone learns a lesson about playing together and becoming part of a group. 
11:35Sblij a Sbloj Mae'r ddau ddireidus yn mynd am wyliau, gan lwyddo i golli darn o'r jig-so efo'r lythyren 'j' arno! Sblij and Sbloj go on holiday in a caravan - and somehow manage to loose the letter 'j'! 
11:45Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, j?cs a chymeriadau dwl newydd sbon. A comedy show for pre-school children, full of sketches, jokes and fun! 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:056 Nofel Neb Ond Ni, nofel fuddugol cystadleuaeth y Fedal Ryddiaith 2011, yw dewis Robin McBryde. Ex-Wales rugby player and coach Robin McBryde talks about the novel Neb Ond Ni. [SL] 
12:30Casa Dudley Bwydlen orlawn eto ar Casa Dudley, ac un cystadleuydd bach yn mynd adref ar ?l y pwdin! The menu's looking good in Casa Dudley but one poor competitor will be sent home after the dessert! 
13:30Corff Cymru: Bywyd Y tro hwn cawn edrych ar y camau pwysig sydd yn digwydd ym mywyd plentyn. The important steps in the lives of children. Do children think in the same way as adults and why is play important? 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Pengelli Mae'n ddiwrnod cynhebrwng Dan Lovell, ond nid yw Annette, ei weddw sy'n feichiog, eisiau i'w ferch afradlon Sali ddod i'r angladd. It's Dan Lovell's funeral, and some people are not welcome. 
15:30Dyddiadur Enlli Golwg ar ban aeth Mair Tomos Ifans a'i gwr Alun Owen i fyw a gweithio ar Ynys Enlli am 18 mis. A snapshot of when Mair Tomos Ifans and husband went to live and work on Bardsey for 18 months. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ?l ysgol. Programmes for youngsters after school. 
17:00New: Larfa Mwy o anturiaethau criw Larfa wrth iddynt ddod o hyd i doesen (doughnut)! More adventures from the Larfa Crew as they come across a doughnut. 
17:05New: Mwy o Stwnsh Sadwrn Cipolwg yn ?l dros rai o uchafbwyntiau rhaglen dydd Sadwrn. Relive some of the highlights of Saturday's programme. 
17:20Angelo am Byth Dilynwch Angelo, bachgen 12 oed, wrth iddo geisio rheoli ei fywyd drwy ddefnyddio cynlluniau doniol. Join Angelo, a 12 year-old boy, as he tries to gain control of his complicated life! 
17:30Sgorio Ymunwch a Morgan Jones ar gyfer y cyffro o Uwch Gynghrair Cymru. Join Morgan Jones for the excitement of the Welsh Premier League. 
17:55New: Prosiect Z Mae 5 disgybl dewr wedi bod yn cuddio yn eu hysgol ond nawr mae 'na Zeds wedi ffeindio'u ffordd mewn! 5 brave pupils have found refuge in their school but now Zeds have found their way in! 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:0504 Wal Awn i'r Gelli Gandryll i weld siop nwyddau cartref ynghyd ? chartref tawel y perchennog. 04 Wal features an historic home in Patagonia, and a rural cottage with a contemporary tin extension. 
18:30Celwydd Noeth Rhaid i'r cystadleuwyr ddewis pa gelwyddau noeth sy'n cuddio ynghanol cyfres o ffeithiau. Nia Roberts invites contestants to pick out the lies hiding within a series of facts. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
20:00Pobol y Cwm Dyw Anita ddim yn hoffi 'ffrind' newydd Sion ond mae e wedi gwirioni gyda Blodeuwedd y robot Cymraeg! Mae Garry yn cynnal noson bocer. Sion is in awe of Blodeuwedd the Welsh speaking robot! 
20:25New: Garddio a Mwy Rhaglen arbennig lle fydd y criw yn trawsnewid gardd cyn-gartref y bardd Hedd Wyn i nodi 100 mlynedd cadoediad y Rhyfel Mawr. A special programme featuring the garden of bard Hedd Wyn. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. 
22:00New: Ralio+ Sbaen yw lleoliad rownd 12 Pencampwriaeth Rali'r Byd eleni gyda rali heriol ar y graean a tharmac. Spain is the location for this year's 12th World Rally Championship - on gravel and tarmac. 
22:30Arctig Gwyllt Iolo Williams Mae'r arth wen urddasol yn feistres ar hela ar rew ond mae'r rhew yn amddifadu creaduriaid fel adar y m?r o'u bwyd. Arctic wildlife including the polar bear, the wolverine and the lynx. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Ty Cyw Mae'r dydd a'r nos yn digwydd yr un pryd yn Nhy Cyw heddiw ac mae'n drysu pawb! There's a problem today in the Cyw house - it's day and night at the same time.