This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday

Listings for S4c on Friday, December 21 2018

06:00Do Re Mi Dona Cyfle i edrych 'nl dros y gyfres gyda Dona Direidi, gan gyfarfod disgyblion dawnus Cymru. Take a look back at the series with Dona Direidi as we meet Wales' talented youngsters. 
06:15Digbi Draig Mae Conyn yn ceisio adeiladu pr o goesau mecanyddol er mwyn ennill cystadleuaeth yn y Ffair Ddyfeisio i Gorrachod. Conyn tries to build some mechanical legs in order to win a competition. 
06:25Tomos a'i Ffrindiau Tydi Bash, Dach a Ferdinand o Ynys y Niwl erioed wedi cael parti Nadolig felly dyma fynd ati i drefnu un, gan wrthod cymorth gan Tomos a'i ffrindiau. The trains arrange a Christmas Party. 
06:35Meic y Marchog Wrth i Meic a'r Dreigiau chwarae yn yr eira maen nhw'n darganfod bod y Llychlynwyr wedi cyrraedd Glyndreigiau. Meic learns that Vikings like to have fun in the snow just like he does. 
06:50Peppa Mae Peppa a George yn deffro'n fuan ar fore Nadolig. Ydy Sin Corn wedi dod 'r anrhegion maen nhw eisiau? Peppa and George wake up early on Christmas morning. Has Father Christmas been? 
06:55Tili a'i ffrindiau Mae Arthur yn teimlo yn gysglyd ond yn awyddus i weld y lleuad llawn dop. Arthur is feeling sleepy but is determined to see the full moon. How will the friends ensure that he sees it? 
07:10Ahoi! Mr-ladron o Ysgol Dyffryn y Glowyr sy'n ymuno Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec. Pirates from Ysgol Dyffryn y Glowyr join Ben Dant and Cadi to challenge the smelly Capten Cnec. 
07:30Bing Mae'n amser cerddoriaeth yn y cylch chwarae ac mae pawb eisiau tro ar y drwm. It's music time at the crche and everyone wants a turn on the drum. 
07:40Teulu Ni Mae Elliw wedi mynd i'r ysbyty ac mae Dylan a'i frodyr yn cael syniad o sut i roi croeso mawr iddi pan fydd hi'n dod adref. Dylan and his brothers welcome Elliw home from hospital. 
07:45Antur Natur Cyw Cyfres i blant meithrin sy'n trafod byd natur a gwahanol fathau o greaduriaid. Series for pre-school children introducing facts about animals and the natural world. 
08:00Boj Mae Boj a'i fytis yn clywed Mr Clipaclop yn sn ei fod yn hen ac yn meddwl gadael yr Hwylfan Hwyl. The buddies overhear Mr Clipaclop saying something about being old and worn out. 
08:15Y Crads Bach Mae'r gaeaf yn dod ond dydy'r malwod bychain ddim eisiau mynd i gysgu - nes i Cai'r Grachen Ludw gael syniad gwych. Winter is drawing nearer - but the baby snails don't want to go to sleep. 
08:20Sbridiri Mae Twm a Lisa yn creu pelen eira brydferth, ac yn mwynhau creu iglw a phlu eira yng nghwmni plant Ysgol y Babanod Abergwaun. Twm and Lisa create a snow globe and an igloo. 
08:40Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae'r plant yn cael glanio ym Mhegwn y Gogledd, gweld yr eira a chyfarfod Sin Corn. The children have great fun on their trip to the North Pole and even get to deliver presents with Santa. 
08:50Stiw Wrth i Pwyll, Elsi a Steff chwarae pl-droed yn y parc mae Pwyll yn drysu pawb drwy ddynwared swn chwiban dyfarnwr Taid. Pwyll confuses everyone by imitating the sound of Taid's whistle. 
09:00Dwylo'r Enfys Mae Enfys hefyd yn paratoi at gyngerdd arbennig - cyngerdd cn ac arwydd Nadoligaidd. Enfys is practising hard for a very special concert - a Christmas sing and sign concert. [SL] 
09:15Darllen 'Da Fi Mae Lowri Williams yn darllen stori am ddraenog bach yn derbyn anrheg arbennig gan Sin Corn. Lowri Williams reads a story about a little hedgehog who receives a special present from Santa. 
09:25Ty Ml Ydy, mae'r noson fawr wedi cyrraedd, mae cyffro ofnadwy ymhobman ac mae Morgan a Mali yn cael trafferth cysgu. It's Christmas Eve and Morgan and Mali have trouble sleeping. 
09:35Wibli Sochyn y Mochyn Mae Soch Mocha, Gwich Bach a Soch Smotiog yn mwynhau chwarae yn yr eira ond ble mae Wibli? Soch Mocha, Gwich Bach and Soch Smotiog are having fun playing in the snow but where is Wibli? 
09:45Pentre Bach Mae parti yn cael ei gynnal yng Nghaffi Sali Mali, gyda neb llai na Lowri Williams a Sin Corn yn westeion. A party is being held at Caffi Sali Mali with Father Christmas and Lowri Williams. 
10:00Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Evan James, Pontypridd i ddysgu'r gn 'Ailgylchu'. Youngsters from Ysgol Evan James, Pontypridd learn a song. 
10:15Digbi Draig Mae'n Hirddydd Haf ac mae Digbi a Cochyn eisiau codi'n gynnar i weld y dydd yn gwawrio. It's the Summer Solstice and Digbi and Cochyn want to be up to see the sun come up. 
10:25Tomos a'i Ffrindiau Mae hi'n eira ar ynys Sodor a'r plant wrthi'n gwneud dyn eira, ond does ganddyn nhw ddim het i'w rhoi ar ei ben. The children of Sodor need a hat for their snowman - can Tomos help? 
10:35Meic y Marchog Mae Meic am ennill medalau - ond dydy o ddim yn meddwl am deimladau Galth a'r Dreigiau. Meic wants lots of medals - but puts Galth and the dragons in uncomfortable situations to win them. 
10:50Peppa Mae Musus Hirgorn, Peppa a'i ffrindiau yn mynd i ymweld ag Endaf Ebol, sydd yn yr ysbyty wedi torri ei goes. Peppa and friends go with Musus Hirgorn to visit Endaf Ebol who has a broken leg. 
10:55Tili a'i ffrindiau Mae llyfr newydd Arthur am y Gemau Olympaidd yn ysbrydoli'r ffrindiau i gynnal Gemau Olympaidd eu hunain. Arthur has a new book all about the Olympics and it gives the friends an idea. 
11:10Ahoi! Heddiw, mr-ladron o Ysgol Nant Caerau sy'n ymuno Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec. Today, pirates from Nant Caerau School join Ben Dant and Cadi to challenge the smelly Capten Cnec. 
11:30Bing Mae Bing a Swla'n mwynhau peintio murlun enfawr yng nghylch chwarae Amma. Bing and Swla enjoy painting a giant mural at Amma's nursery until Bing makes paint run over Swla's lovely tree. 
11:40Teulu Ni Y tro hwn, Dylan Hall o Gwm-y-Glo fydd yn tywys ni drwy'r digwyddiadau mawr a bach sy'n digwydd yn ei deulu ef. Dylan Hall from Cwm-y-Glo guides us through his family life. 
11:45Antur Natur Cyw Cyfres i blant meithrin sy'n trafod byd natur a gwahanol fathau o greaduriaid. Series for pre-school children introducing facts about animals and the natural world. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Lle Aeth Pawb? Rhaglen arbennig yn olrhain hanes llun y criw o blant ar glawr record Nadolig Ryan Davies ym 1971. Who is in the photo on Ryan Davies' Christmas single from 1971 - and where are they now? [SL] 
12:30Parti 'Dolig Beca Bydd Beca yn dathlu traddodiadau Nadolig yn Ewrop ym Mhortmeirion. Beca celebrates European Christmas traditions in the Italianate village of Portmeirion. With music from Gwibdaith Hen Frn. 
13:30Celwydd Noeth Rhown groeso nol y tro hwn i'r ffrindiau Tomos a Lois a Ffion a Heledd a fydd yn mynd am y jacpot. This week we will be welcoming back friends Tomos and Lois and Ffion and Heledd. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Pengelli Mae yna gwest mewn i farwolaeth Medwen, a Barbara yn dweud ei bod hi wedi dysgu yn ystod ei sgwrs olaf gyda Medwen bod John Albert yn cael affer. There's an inquest into Medwen's death... 
15:30Margaret: Ddoe a Heddiw Ymunwch Margaret Williams yng nghwmni Cefin Roberts, Cr Plant Ysgol Llanddarog, Eifion Thomas a Chr Meibion Llanelli. Margaret Williams and guests celebrate Christmas past and present. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Y Dyfnfor Mae Ant a Fontaine yn gorfod osgoi cael eu dallu wrth geisio achub eu rhieni rhag pysgodyn sydd golau llachar. Ant & Fontaine try to rescue their parents from a fish with a hypnotic glow. 
17:30Ysgol Jac Gyda phlant o Ysgol Bryn Iago, Abertawe; Ysgol Peniel, Caerfyrddin ac Ysgol Cefneithin, Cross Hands. With youngsters from Ysgol Bryn Iago; Ysgol Peniel and Ysgol Cefneithin, Cross Hands. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:10Natur Gwyllt Iolo Mae'r daith yma yn mynd Iolo Williams drwy'r Yorkshire Dales a chymoedd hyfryd ac enwog Wensleydale a Wharfdale. Iolo Williams is in the Yorkshire Dales, visiting Wensleydale & Wharfdale. 
18:35Garejis: Dan y Bonet Mae cwmni Gwili Jones yn arddangos yn Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru, BV Rees yn dathlu penblwydd, a'r Evanses yn Rali'r Down, Gogledd Iwerddon. The garages exhibit, celebrate and compete! 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30Gleision Caerdydd v Dreigiau Gem fyw PRO-14 Gleision Caerdydd v Dreigiau, Parc yr Arfau, Caerdydd. Cic gyntaf 7.35. Live PRO-14 game between Cardiff Blues and the Dragons, Cardiff Arms Park, Cardiff, Kick-off 7.35. 
21:30New: Sioe Maggi Noggi Y tro hwn, mi fydd tywysoges Mn yn cael cwmni'r gyflwynwraig Angharad Mair a'r newyddiadurwr chwaraeon Rhodri Ogwen. Presenter Angharad Mair and and sports journalist Rhodri Ogwen pop in. 
22:00Morfydd Film Ffilm biopic am y gantores a'r cyfansoddwraig Morfydd Llwyn Owen, ac amgylchiadau amheus ei marwolaeth. A biopic film about singer and composer Morfydd Llwyn Owen and her suspicious death. 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am