This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday

Listings for S4c on Friday, July 26 2019

06:00New: Olobobs Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Tib, Lalw a Bobl. An animated series for children following the adventures of Tib, Lalw and Bobl. 
06:05Bach a Mawr Mae Mawr wedi dyfeisio peiriant sydd, yn nhyb Bach, yn achosi sawl anlwc iddo! Big has invented a machine that Small thinks is causing him a lot of bad luck! 
06:15Da 'Di Dona Dewch i ymuno Dona Direidi wrth iddi gael tro ar bob math o swyddi gwahanol. Heddiw mae'n mynd i weithio mewn gwesty gyda Sin. Dona Direid goes to work in a hotel with Sin. 
06:25Patrl Pawennau Mae'r Pawenlu yn dilyn mwnci sydd ar goll mewn teml. The PAW Patrol follow a monkey who is lost in a temple. 
06:40Ahoi! Mr-ladron o Ysgol Rhyd y Grug, Aberfan sy'n ymuno Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec. Pirates from Ysgol Rhyd y Grug, Aberfan join Ben Dant and Cadi to challenge smelly Capten Cnec. 
07:00Guto Gwningen Mae criw o lygod yn credu bod Benja yn arwr, ac yn gofyn iddo fynd i nl eu pys sydd wedi cael eu dwyn. A band of mice mistake Benja for a hero and enlist him to retrieve their stolen peas. 
07:15Nos Da Cyw Mae'r haul yn mynd i'w wely ac mae'n amser i ni gael stori fach cyn cysgu. Heddiw - stori Ffranc y cranc. The sun is setting so let's get ready for a bedtime story about Ffranc the crab. 
07:25Stiw Mae Stiw ac Elsi'n ceisio dod o hyd i ben draw'r enfys. Stiw and Elsi try to find the end of the rainbow, and discover an original treasure when they attempt to find a pot of gold. 
07:35Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Mae Cath yn chwarae Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud gyda Mwnci a'r plant. Monkey learns to balance like Cat and walk along the narrow edge of a bale of straw. 
07:45Deian a Loli Wrth edrych drwy bethau Dad, mae Deian a Loli yn dod ar draws chwyrligwgan rhyfedd sy'n achosi problem! Deian and Loli encounter a peculiar spinning top that poses a major problem for them! 
08:00Sali Mali A little chick mistakenly thinks that Jac Do is his mother. Mae cyw bach yn meddwl mai Jac Do yw ei mam! 
08:05Rapsgaliwn Bob wythnos gyda chymorth ei ffrindiau bach aur a'i rap-lyfr hud fe fydd Rapsgaliwn yn datrys cyfres o bosau. Rapsgaliwn travels across Wales, rapping and dancing at every opportunity. 
08:20Meripwsan Mae Meripwsan yn yr ardd yn chwarae cuddio gyda'i ffrindiau. Meripwsan is playing hide-and-seek with his friends in the garden. 
08:25Twt Mae'n ddiwrnod y ras heddiw a phawb ar dn eisiau ennill un o'r cystadlaethau. Today is race day and everyone is keen to win at least one race. 
08:40Sbridiri Mae Twm a Lisa yn creu gwisgoedd ffansi. Twm and Lisa visit the children at Ysgol Llanfihangel y Creuddyn and create fancy dress outfits for a party. 
09:00Ysbyty Cyw Bach Mae Llew yn cael trafferth anadlu ac mae angen pwmp asthma. Llew has difficulty breathing and needs an asthma pump. 
09:15Octonots Wrth nofio yn y mr, daw'r Octonots ar draws morfil cefngrwm gyda llais rhyfedd. While diving in the ocean, the Octonauts find a humpback whale with a strange voice. Can they help him? 
09:25Nico Ng Mae Nico yn mynd am dro gyda Mari ond mae'n bwrw glaw a dydy Mari ddim yn hoffi gwlychu. Nico goes for a walk with his good friend, Mari, but it's raining and Mari doesn't like getting wet. 
09:35Sam Tn Mae Jo a'i ferch Hana yn mynd am bicnic ar un o ddiwrnodau poethaf y flwyddyn. Ydy e'n syniad da cael barbeciw? It's a very hot day. Is it a good idea for Jo and Hana to have a barbeque? 
09:45Llan-ar-goll-en Mae swn udo anarferol yn codi ofn ar bentrefwyr Llan-ar-goll-en. There's a weird howling sound around Llan-ar-goll-en which is frightening all the villagers. 
10:00Olobobs Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Tib, Lalw a Bobl. An animated series for children following the adventures of Tib, Lalw and Bobl. 
10:05Bach a Mawr Mae angen dyfrio'r blodau - ond a wnaiff dawns y glaw, Bach a Mawr, ddenu'r cymylau? The flowers need watering - but will Big and Small's rain dance bring on the clouds? 
10:15Da 'Di Dona Dewch i ymuno Dona Direidi wrth iddi gael tro ar bob math o swyddi gwahanol. Heddiw mae'n mynd i weithio mewn becws gyda Geraint. Dona Direidi goes to work at a bakery with Geraint 
10:25Patrl Pawennau Mae'r Pawenlu yn helpu wedi i'r storm ddinistrio argae'r afancod. The PAW Patrol helps out when a storm washes away a local beaver dam. 
10:40Ahoi! Heddiw mr-ladron o Ysgol Sant Baruc, Y Barri sy'n ymuno Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec. Pirates from Ysgol Sant Baruc, Barry join Ben Dant and Cadi to challenge Capten Cnec. 
11:00Guto Gwningen Mae Guto'n malu'r gwely wnaeth ei dad iddo ac mae'r ymdrech i'w drwsio yn mynd fo ar daith anturus. Guto breaks the bed his father made for him and has an adventure while mending it. 
11:15Nos Da Cyw Sh! Mae'r haul yn mynd i'w wely ac mae'n amser i ni gael stori fach cyn cysgu. Heddiw cawn stori Llew'n methu cysgu. The sun is setting so let's get ready for a bedtime story about Llew. 
11:25Stiw Mae Stiw'n creu ei bapur newydd ei hun, ond tydi dod o hyd i stori dda ddim yn hawdd. Stiw makes his own newspaper but has trouble finding a good story. 
11:35Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Y cwbwl mae Mwnci eisiau i'w fwyta yw moron, ond mae rhywun wedi eu bwyta. All Monkey wants is to eat a nice fresh carrot, but someone has beat him to it. 
11:45Deian a Loli Beth sy'n digwydd pan mae'r bochdew, Pitw, yn marw? Mae Deian a Loli yn mynd ar siwrnai anghyffredin i chwilio am yr ateb. What happens when the hamster, Pitw, dies? Deian and Loli find out. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Parti Bwyd Beca Yn y rhifyn yma bydd Beca'n paratoi danteithion blas Sbaeneg i bobl Aberystwyth. Beca prepares Spanish style delights for the people of Aberystwyth. [SL] 
12:30Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
13:00New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
13:55Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:00Seiclo: Tour de France: Cymal 19 Cymal byrrach nag arfer, fydd yn gweld yr unigolion sy ar ei hl hi yn y dosbarthiad cyffredinol yn mynd amdani. A shorter than usual stage, but an action packed race all the same. 
16:45Olobobs Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Tib, Lalw a Bobl. An animated series for children following the adventures of Tib, Lalw and Bobl. 
16:50Sam Tn Mae Sara, Jms a Norman yn cysgu dros nos yn nhy Mandy ond mae Norman yn cael damwain yn y gegin! Things go wrong when the youngsters prepare a midnight feast at a sleepover. 
17:00New: Larfa Pwy sy'n gomediiwr bach heddiw? Who's the little comedian today? 
17:05Mwy o Mwfs - M O M Mae dawnswyr Abattak yn cael gweithdy dawns gyda rhai o gyn gystadleuwyr Britain's Got Talent. The Abattak dancers take part in a workshop with two of the Britain's Got Talent finalists. 
17:25New: Cath-Od Mae'n flwyddyn ers i Crinc ddod i fyw efo Macs a'i ffrindiau, ac y tro hwn cawn weld sut y daeth Crinc i fyw ar y Byd ac i fod yn Gath-Od. We finally discover how Crinc became a Cath-Od. 
17:35Crwbanod Ninja Ar l gweld y Kraang wrthi, mae Karai yn sylweddoli difrifoldeb eu bygythiad ac yn cynnig cynghreirio gyda'r Crwbanod. Karai offers to side with the Turtles to defeat the Kraang. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Ras yr Wyddfa 2019 Rhaglen yn cofnodi pigion y 44eg Ras Ryngwladol yr Wyddfa Castell Howell ar ddydd Sadwrn, Gorffennaf 20fed. Highlights coverage of this year's 44th Castell Howell International Snowdon Race. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
20:00Pobol y Cwm Ar l rhybuddio Sionedi bwyllo, daw Mathew o hyd i gyffuriau yn ei bag, sy'n ei boeni'n ddirfawr. A fydd ail briodas Debbie a Mark yn llwyddiant? Mathew finds drugs in Sioned's bag. 
20:25New: Codi Pac Geraint Hardy sydd yn 'Codi Pac' ac yn ymlwybro o gwmpas Cymru, a'r Gwyr sy'n serennu yr wythnos hon. This week Geraint Hardy discovers what Gower has to offer. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30Seiclo: Tour de France: Cymal 19 Cymal byrrach nag arfer, fydd yn gweld yr unigolion sy ar ei hl hi yn y dosbarthiad cyffredinol yn mynd amdani. A shorter than usual stage, but action packed. 
22:00Straeon Tafarn Dewi Pws a'r band gwerin Radwm sy'n canu yn nhafarn forwrol y Ship yng Nghwm Abergwaun. Another chance to see Dewi Pws perform at the popular maritime pub, The Ship, in Lower Fishguard. 
22:30Oci Oci Oci Y tro hwn, merched clwb Hendy-Gwyn, tim o glwb Gweithwyr Y Tymbl, a clwb Sgiwen sy'n cystadlu yn erbyn ei gilydd. The ladies of Whitland club, Tumble Workers Club, and Skewen Club compete. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Bing Mae Bing yn chwarae gm 'letys yn siarad' ar ffn Fflop pan mae'n gollwng y ffn ac yn ei dorri ar ddamwain. Bing is playing the talking lettuce game on Fflop's phone when he drops it.