This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday

Listings for S4c on Saturday, November 23 2019

06:00Olobobs Mae Bobl yn darganfod seren unig yn yr awyr, felly mae'r Olobos yn creu Awyryn i fynd nhw i fyny i'r gofod er mwyn chwarae gyda'r seren unig. New animated series for pre-schoolers. 
06:05Pentre Bach Daeth yr amser rhannu'r newyddion mawr gyda Mam-gu a Thad-cu. The time has come to tell the grandparents the good news. 
06:20Ynys Broc Mr Lili Mae Lili a Tarw'n mynd ar goll ar daith wersylla wrth geisio dilyn golau bach sy'n hedfan. Lili and Tarw get very lost on a camping trip when they follow a little flying light. 
06:30Loti Borloti Yr wythnos hon mae Loti Borloti yn gwisgo ei hesgidiau dawnsio wrth iddi gynnig help llaw i blentyn arall. Loti Borloti puts on her dancing shoes this week as she gives Beca a helping hand. 
06:45Sam Tn Mae Sara, Jms a Norman yn cysgu dros nos yn nhy Mandy ond mae Norman yn cael damwain yn y gegin! Things go wrong when the youngsters prepare a midnight feast at a sleepover. 
06:55Cacamwnci Mae Cacamwnci yn l gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Cacamwnci is back with more funny and silly sketches to make you laugh! 
07:10Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
07:20Bach a Mawr Mae Bach yn benderfynol o brofi mai ef ac nid Mawr yw'r gorau am wersylla. Bach is determined to prove that he and not Mawr is the best camper ever! 
07:30Meic y Marchog Oherwydd i Trolyn wneud ffafr fo mae Meic yn credu bod rhaid iddo dalu'r gymwynas yn l. Meic thinks he should do Trolyn a favour in return for the one he did him but has he said 'thanks'? 
07:45Asra Bydd plant o Ysgol Ffridd y Llyn yn ymweld ag Asra y tro hwn. Children from Ysgol Ffridd y Llyn visit Asra this week. 
08:00New: Stwnsh Sadwrn Byw Dewch draw i Stwnsh Sadwrn i fwynhau digon o hwyl i blant ifanc ac amrywiaeth o raglenni gwych. Join Stwnsh Sadwrn for a great variety of programmes for young children on the weekend. 
10:00Amser Maith Yn l Heddiw mae gan Tadcu stori o Oes y Celtiaid ac mae'r brawd a Chwaer Idris a Ffraid yn gobeithio y bydd hi'n bwrw Glaw. Today Grandad's story takes us back to Celtic Times. [SL] 
10:15Trysorau'r Teulu Edrychwn ar uwchgylchu sgert 'vintage', a beth yn wir yw gwerth dau hen feic modur, bocs bychan, a chasgliad o grochenwaith? We upcycle a skirt and value two motorbikes and some pottery. [SL] 
11:10Codi Hwyl America Yn l yn y camperfan, mae'r actor John Pierce Jones a'r digrifwr Dilwyn Morgan yn teithio ar draws Indiana ac Illinois.The pair head off in their campervan across Indiana and Illinois. [SL] 
11:35Ty Am Ddim Edrych am dy yn Sir Forgannwg 'da ni heno i ddau unigolyn sydd ond newydd gyfarfod ei gilydd. Ond mae'r hyn mae'n nhw'n ei gael i'w adnewyddu yn dipyn o sioc! The house renovation continues! [SL] 
12:30Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. [SL] 
13:00Ward Plant Pendics, sepsis a ffit - tri chyflwr tra gwahanol ar y Ward Plant. Appendix, sepsis and a fit - three very different conditions need treatment in the final programme of the series. [SL] 
13:30Cegin Bryn Cynhwysyn o'r mr, sef y cranc, sy'n cael y sylw heddiw. Bryn prepares fresh crab salad, crab cocktail with lime and cucumber jelly and crab on toast. Also tips on preparing dressed crab. [SL] 
14:00Cynefin Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Sin Tomos Owen sy'n crwydro o amgylch un o blwyfi mwyaf Cymru: Llanbrynmair yng Nghanolbarth Cymru. A look at one of Wales' largest parishes: Llanbrynmair. [SL] 
15:00Becws Mae Beca Lyne-Pirkis yn ei seithfed nef yn pobi bara blasus o bob math. Beca Lyne-Pirkis is in her element as she bakes all sorts of breads and creates a scrumptious sandwich. [SL] 
15:30Cefn Gwlad Mae Dai yn dychwelyd i hen gartref Wmffre'r Hendre, i gwrdd Steven John Williams sy'n ffermio a rhedeg busnes contractio yno. Dai revisits the home of Wmffre'r Hendre in Edern Penllyn. [SL] 
16:30Wil ac Aeron: Taith Rwmania Taith newydd yn y camperfan dros 4000 o filltiroedd i bwynt pellaf a mwya' dwyreiniol Ewrop, Rwmania. The two farmers set off in their campervan on a new adventure - a trip to Romania. [SL] 
17:00Y Tylwyth Sioe syrcas gyfoes i'r teulu cyfan wedi ei hysgrifennu gan Yr Archdderwydd Myrddin ap Dafydd, Gwyneth Glyn a Twm Morus. A contemporary circus show for the whole family by a trio of writers. 
19:00Newyddion a Chwaraeon Weekend news and sport. Newyddion a chwaraeon y penwythnos. 
19:15Junior Eurovision: Erin yn Ewrop Rhaglen yn dilyn taith Erin Mai, o Lanrwst, i Gliwice, Wlad Pwyl ar gyfer y gystadleuaeth Junior Eurovision. Follow Erin Mai's journey from Wales to the Junior Eurovision stage in Poland. 
19:45New: Cwpan Her Ewrop Darllediad byw o'r gm yng Nghwpan Her Ewrop rhwng Gleision Caerdydd a Chaerlyr. C/G 20.00. Live coverage of Cardiff Blues v Leicester Tigers in the European Rugby Challenge Cup. K/O 20.00. 
22:00Teulu'r Mans More slapstick comedy with the family at the Manse. 
22:3047 Copa: Her Huw Brassington Yn y bennod yma bydd Huw yn ymweld a'r beiciwr lawr allt proffesiynol, Ems Davies, a Llinos Owen, sy'n ceisio ennill lle yn nhm Paralympaidd Prydain. Huw visits a downhill mountain biker. 
23:00Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Bing Mae Bing a Swla'n dod o hyd i daten yng ngardd lysiau Amma gyda wyneb doniol. Bing and Swla find a potato in Amma's vegetable patch with a comical 'face' so they give it a name!