This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday

Listings for S4c on Thursday, August 23 2018

06:00Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn yn ymweld ? fferm yn y bennod hon er mwyn darganfod o ble mae llaeth yn dod. Rapsgaliwn visits a farm in this episode to discover where milk comes from! 
06:15Blero yn Mynd i Ocido Mae Capten Blero'n chwarae m?r-ladron ac yn ystyried pam bod yr hwyaden fach rwber yn arnofio yn hytrach na suddo. Captain Blero wonders why a rubber duck floats instead of sinking on water. 
06:25Halibalw Ymunwch ? chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
06:35Popi'r Gath Mae Sioni'n siomedig iawn pan nad yw ei gricsyn yn gallu canu. Sioni is upset that his cricket can't sing but Popi has a good idea to get it singing. 
06:50Sam T?n Mae pethau'n mynd o chwith wrth i'r plant baratoi sioe am f?r-leidr lleol. A fydd Sam a'i ffrindiau'n achub y dydd? Things get out of control as the children prepare for a new pirate show. 
07:00Octonots Mae'r Octonots ac ambell granc gwantan yn cael eu dal rhwng dwy garfan o anemoneau bygythiol sy'n brwydro dros eu tiriogaeth. The Octonauts and the Enemy Anemones. 
07:10Jen a Jim a'r Cywiadur Trip yn y llong danfor yng nghwmni Deian y Dolffin, Cyw a Llew yw antur heddiw. Deian the Dolphin, Cyw and Llew go off in a submarine. What will they see? 
07:25Dipdap Mae'r Llinell yn tynnu llun o ysgolion ac mae Dipdap yn ceisio eu defnyddio i gyrraedd afal. Dipdap tries to use ladders drawn by the Line to reach an apple. 
07:30New: Patr?l Pawennau Mae pengwiniaid ymhobman o amgylch Porth yr Haul. Mae'n amser galw'r Pawenlu! Stowaway penguins have scattered around Adventure Bay. Time to call the PAW Patrol. 
07:45Dwylo'r Enfys Mae Heulwen yn glanio yn Sir Benfro, yn Fferm Ffoli, i gyfarfod Steffan a'i frawd mawr. Heulwen lands in Folly Farm where she meets Steffan and his brother. They search for circular things. [SL] 
08:00Syrcas Deithiol Dewi Mae'r Maer eisiau bod yn rhan o'r syrcas. The Mayor asks Dewi if he can be a circus act. 
08:10Ynys Broc M?r Lili Mae Morgi Moc yn penderfynu coginio pwdin pwysig iawn ond mae'n cael y rys?it yn anghywir! Morgi Moc cooks an important pudding but he gets the recipe wrong! 
08:20Boj Mae Boj a'i ffrindiau yn ffurfio band roc a r?l ond a fyddan nhw'n aros yn ffrindiau? Boj and his buddies form a rock 'n' roll band but will they remain friends? 
08:35Abadas Ymunwch ?'r Abadas ar antur arbennig unwaith eto! 'Bwi' yw'r gair newydd heddiw. Today's word is 'buoy'. Who will be chosen to find today's exciting new word; Hari, Ela or Seren? 
08:45Twt Mae dyn pwysig, y Llyngesydd, yn cysylltu i ddweud ei fod am alw. The Admiral - a very important man - calls to say he's paying the harbour a visit. It's time to tidy up! 
09:00Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae'r plant yn awyddus i wybod beth sy'n digwydd i'r s?r yn ystod y dydd felly maen nhw'n ymweld ?'r Coblyn Doeth yn y llyfrgell. The children visit the Wise Old Elf in the Elf Library. 
09:10Tili a'i ffrindiau Ar ddiwrnod glawog mae Tili'n paratoi teisen efo'i ffrindiau. It's a rainy day and the friends have to find a good indoors thing to do. Tili has a good idea - cake baking! 
09:25Holi Hana Mae Lee y Llew yn dod dros ei ofn o bryfed a chreaduriaid bach. Lee the Lion gets over his fear of insects and creepy crawlies. 
09:35Straeon Ty Pen Mae yna rywbeth annisgwyl wedi glanio yn y jwngl - wy lliwgar, mawr. Something unexpected has appeared in the jungle - it's a rather large, very colourful egg. Daniel Glyn tells the story. 
09:45Cei Bach Mae Betsan Brysur yn cael gafael mewn tedi bach glas ar lawr, ac ar ?l ei olchi'n dyner, yn mynd ag o at Prys Plismon. Betsan Brysur finds a blue teddy. Can Prys find the teddy's owner? 
10:00Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn yn ymweld ? ffatri gaws yn y bennod hon er mwyn darganfod sut mae gwneud caws. Rapsgaliwn will be visiting a cheese factory in this episode to discover how cheese is made! 
10:15Blero yn Mynd i Ocido Mae Blero wedi dal annwyd, ac yn darganfod nad ydi pethau'n blasu'r un fath, yn enwedig ei hoff sanau gwyrdd. Blero discovers things don't taste the same when he has a cold. 
10:25Halibalw Ymunwch ? chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
10:35Popi'r Gath Mae Popi'n mynd ?'r criw i Jwngl yr Eliffant i chwilio am y Lili Biws Fawr i wneud persawr i Alma. Popi takes the crew to Elephant Jungle to search for the Big Purple Lily to make perfume. 
10:50Sam T?n Mae Norman yn mynd i drafferth ac yn dechrau t?n wrth chwarae cuddio wrth i bawb fwynhau picnic yn yr awyr iach. Norman gets into trouble and starts a fire while playing hide and seek. 
11:00Octonots Mae Capten Cwrwgl a'i griw yn gorfod dal yr Octofad sydd wedi'i herwgipio gan griw o grancod a chimychiaid sy'n ceisio dianc o ddwr sy'n llawn algae. The Octonauts and the Great Algae Escape 
11:10Jen a Jim a'r Cywiadur "Wwww" a "Eeee" yw rhai o'r synau rhyfedd sy'n dod o'r fferm heddiw, ond beth sy'n anarferol amdanyn nhw? "Wwww" and "Eeee" are some of the strange sounds coming from the farm today! 
11:25Dipdap Mae'r Llinell yn tynnu llun o anifeiliaid ond maen nhw i gyd yn gwneud y synau anghywir. The Line draws animals but they are all making the wrong noises. 
11:30Patr?l Pawennau Mae Capten Cimwch a Francois yn ceisio dadorchuddio asgwrn deinosor. Cap'n Cimwch and Francois try to uncover a dinosaur bone.? 
11:45Dwylo'r Enfys Mae Tomos wrth ei fodd ar ei feic. Heddiw bydd Heulwen yn ymuno ag ef am antur arbennig, wrth iddynt seiclo o fan i fan. Tomos loves riding his bike and Heulwen joins him for an adventure. [SL] 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Tyfu Pobl Bydd Russell a Bethan yn ymweld ? thyfwyr newydd o bentref Llanllyfni, Lynwen Edwards a'i merch fach Llywela. Russell and Bethan visit Lynwen Edwards and her young daughter Llywela. [SL] 
12:30Lle aeth Pawb? Merched Pop 65-75 Rhaglen arbennig Lle Aeth Pawb? yn dathlu cyfraniad merched i fyd cerddoriaeth boblogaidd Cymru'r '60au a'r '70au. Celebrating women in Welsh popular music in the 60s and 70s. 
13:30Adre: Caryl Parry Jones Yr wythnos hon bydd Nia yn ymweld ? chartref yr amryddawn Caryl Parry Jones. This week, Nia visits the home of the multi-talented Caryl Parry Jones. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05New: Diwrnod Gyda Roy Noble Heddiw, mewn rhaglen o 1997, cawn gwrdd ? Roy Noble. Archive series following Welsh entertainers as they pull in the crowds around Wales. In this episode from 1997 we meet Roy Noble. 
15:30Mets Yn Y Stets Bwyd a chadw'n iach sy'n cael sylw Jerry Hunter heddiw mewn rhaglen o 1998 sy'n edrych ar fywyd yn America. Healthy eating and keeping fit in America from a programme first shown in 1998. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ?l ysgol. Programmes for youngsters after school: Peppa, Chwedlau Tinga Tinga, Y Teulu Mawr, Patr?l Pawennau, Cacamwnci. 
17:00Larfa Mae Melyn wedi magu pwysau felly mae Enfys yn ei annog i gadw'n heini. Yellow has more love handles than Pink can handle so Rainbow steps in to get him back into shape. 
17:05Dennis a Dannedd Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Dennis the Menace a'i gi, Dannedd. Animation featuring the Beano character Dennis the Menace and his dog. 
17:15Chwarter Call Cyfle i ymuno ? Tudur, Mari, Hanna a Jack yn y gyfres gomedi ar gyfer digonedd o chwerthin. Join Tudur, Mari, Hanna and Jack for comedy sketches, silly characters and plenty of laughter! 
17:30Sbargo Rhaglen animeiddio fer. Short animation. 
17:35Kung Fu Panda Mae'r Deigres yn dioddef o Dwymyn yr Afon. Teigres comes down with a case of the childhood illness, River Fever. The only cure is the tea made from the Sun Orchid. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:0504 Wal Cyfle i ymweld ? bwthyn ger Yr Wyddfa sy'n gaffi ac yn gartref, plasty ym Mhwllheli a thy teulu ifanc yng nghefn gwlad Gwynedd. Another chance to visit homes in Gwynedd first shown in 2007. 
18:30Parti Bwyd Beca Yn y rhifyn yma bydd Beca'n paratoi danteithion ? blas Sbaeneg i bobl Aberystwyth. Beca prepares Spanish style delights for the people of Aberystwyth. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
20:00Pobol y Cwm Rhifyn dwbl. Pam bod Garry mor nerfus pan mae Julie'n gofyn iddo gario arch Sheryl yn yr angladd? Double-bill. Why does Garry react so nervously when Julie asks him to carry the coffin? 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30Codi Hwyl Cyfle i gwrdd ? ffrindiau annisgwyl ac i fynd i bysgota ar Lough Gowla cyn codi hwyl am y daith hir yn ?l i Gymru fach. A chance to meet friends and make new ones before the journey home. 
22:00Bois y Pizza Cyfle arall i ddilyn y bois ar eu ffordd i gystadleuaeth pizza fwya'r byd yn Yr Eidal. Another chance to follow two Welshmen through Europe as they aim for the World Pizza Championships. 
22:30Y Dyn Gwyllt: Tri Thymor Carwyn Jones sy'n goroesi allan yn y gwyllt am bum diwrnod yn ystod yr haf ar arfordir Sir Benfro. Another chance to follow a man's attempt to live in the wild in Pembrokeshire for 5 days. 
23:30Caru Casglu Yr wythnos hon, cawn weld hen offer amaethyddol, blychau post a bathodynnau ceir. This week we feature old agricultural equipment, post boxes and car badges. 
00:05Teleshopping Home Shopping. 
01:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00TiPiNi Mae'r criw yn cyrraedd Llanuwchllyn ac mae ffrindiau o Ysgol O.M. Edwards yn helpu Kizzy a Kai i ddysgu am hanes y Gymraeg! Kizzy and Kai meet friends from Ysgol O.M. Edwards, Llanuwchllyn.