This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday

Listings for S4c on Sunday, June 2 2019

06:00Peppa Mae teulu Peppa yn treulio'r nos yn nhy Carys ei chyfnither. Peppa's family is staying at Cousin Carys' house. It's been a long day and everyone is sleepy but baby Bendigeidfran is awake! 
06:05a b c Mae Gareth, Cyw, Bolgi, Llew Jangyl, Plwmp a Deryn wedi derbyn anrhegion 'od' iawn ym mhennod heddiw o abc. The crew receive some very peculiar presents in today's episode of abc. 
06:20Wibli Sochyn y Mochyn Pan mae Wibli yn darganfod wy, y peth diwethaf mae'n disgwyl gweld yn deor yw draig fach! When Wibli finds an egg the last thing he expects to hatch out of it is a dragon! 
06:30Y Dywysoges Fach Mae'n ben-blwydd ar y Cadfridog ac mae'r Dywysoges Fach eisiau coginio cacen iddo. It's the General's birthday and the Little Princess wants to bake him a cake. 
06:40Jen a Jim Pob Dim Mae Plwmp eisiau mynd i badlo ym mhwll yr ardd ond yn anffodus, dydy hi ddim wedi glawio ers tro ac mae'r pwll yn sych. Plwmp wants to go for a paddle in the garden pond but it has dried up! 
06:55Patrl Pawennau Mae'n ddiwrnod Ras Flynyddol y Maer! Mae Maer Morus yn benderfynol o drio ei gorau tra bod Maer Campus yn paratoi ei gynllwyn mwyaf tywyllodrus. It's the day of the annual Mayor's Race! 
07:10Yn yr Ardd Mae Blod wedi cael annwyd trwm iawn, ac mae Gwilym a Wali yn cynnig gwneud cawl llysiau iddi. Blod has a terrible cold, and Gwilym and Wali offer to make her vegetable soup. 
07:25Digbi Draig Mae Cochyn yn penderfynu newid ei ffyrdd ac ymddwyn yn gyfrifol a phwysig drwy fod yn Swyddog Diogelwch y goedwig. Cochyn decides to change his ways and become Safety Officer for the wood. 
07:40Ahoi! Mr-ladron o Ysgol Dyffryn y Glowyr sy'n ymuno Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec. Pirates from Ysgol Dyffryn y Glowyr join Ben Dant and Cadi to challenge the smelly Capten Cnec. 
07:55Chwedlau Tinga Tinga Straeon lliwgar o Affrica am anifieiliad y byd. Heddiw cawn glywed pam mae gan Tsita ddagrau. Today we find out why Cheetah has tears. 
08:05Sbridiri Mae Twm a Lisa yn creu ceffyl ac yn mwynhau ailgreu fferm yng nghwmni plant Ysgol y Babanod Abergwaun. Twm and Lisa make a hobby horse and create a farm with children from Fishguard. 
08:25Henri Helynt Mae Henri ac Alun yn mynychu gwersyll haf - ond tybed faint o wyliau fydd o mewn gwirionedd? Henri and Alun go to a summer camp - but will it really be a holiday? 
08:35Sbarc Cyfres wyddoniaeth newydd gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. The theme of this programme is the sense of sight. 
08:50New: Penblwyddi Cyw Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebrating your birthday, you may be lucky enough to see your photo on today's Cyw! 
08:55New: Pen-blwydd Pwy? Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio ar gyfer plant bach. Entertaining and educational animated series for nursery school children. 
09:00Iolo Williams ar y Barrier Reef Ym mhennod ola'r gyfres mae Iolo yn deifio yn ystod y nos gyda nadroedd y mr a llysywod moray. In this final episode Iolo Williams dives with sea snakes and moray eels at night. 
10:00Mynyddoedd y Byd: Y Rwenzori Y cyn-filwr Owen Davis sy'n olrhain y frwydr dros annibyniaeth ym mynyddoedd y Rwenzori yn Uganda. Owen Davis meets veterans of the struggle for independence in Uganda's Rwenzori Mountains. 
11:00Rownd a Rownd Mae'r cymod bregus yn parhau rhwng Carwyn a Iestyn hyd nes bod Carwyn yn darganfod bod Iestyn wedi torri ei air a mynd i weithio i'r Ty Pizza yn hytrach nag adolygu. Carwyn and Iestyn argue. 
11:30Rownd a Rownd Mae Gwenno a Carwyn wedi synnu wrth sylweddoli nad yw Iestyn wedi dod adref yn dilyn y ffrae. Gwenno and Carwyn are shocked to realise that Iestyn has not come home after the argument. 
11:55Chwedloni: Stori Brychan Stori unigryw gan Brychan a gawn ni y tro hwn. It's Brychan who has the chance to tell his own, unique story this time. 
12:00Perthyn: Fflur ac Eirian Wyn Bydd Trystan yn cyfarfod y gantores opera Fflur Wyn a'i thad Eirian Wyn, sy'n weinidog gyda'r Bedyddwyr. Trystan meets soprano Fflur Wyn and her father, Baptist minister, Eirian Wyn. 
12:30Pendevig o'r `Steddfod Cyngerdd gan y grwp newydd Pendevig, sy'n perfformio prosiect newydd cyffrous. Recordiwyd yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018. A concert by new group Pendevig at this year's Eisteddfod. 
14:00Seiclo: Giro d'Italia: Cymal 21 Ras unigol yn erbyn y cloc yn Verona fydd yn cloi ras y Giro d'Italia eleni. An individual time trial in Verona will bring this year's Giro d'Italia to a close. 
16:50Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. 
17:20Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon y penwythnos. Weekend news and sport. 
17:30Cofio Gwersylloedd yr Urdd Ymunwch Lisa Gwilym allu o wynebau cyfarwydd i gofio gwersylloedd yr Urdd. Join Lisa Gwilym and a host of familiar faces for a nostalgic look back at the Urdd camps. 
18:30Heno: O Bontyberem i Lydaw Dilynwn antur y Prifardd Aneirin Karadog a'i deulu a symudodd o Bontyberem i Lydaw am flwyddyn. A special programme following the adventures of Bard Aneirin Karadog and family in Brittany. 
19:30New: Dechrau Canu Dechrau Canmol Y tro hwn fydd Ryland yn Ninbych-y-pysgod cartref Gwyl grefyddol LLANW eleni; perfformiadau gan Meilyr Geraint a Chr Mizoram. We're in Tenby: home to this year's LLANW Christian festival. 
20:00New: Llanw Trwy straeon o Gymru a phedwar ban byd, edrychwn ar ddylanwad rym cyntefig y llanw ar ein bywydau. With stories from Wales and around the world we look at the tide's influence on our lives. 
21:00New: Un Bore Mercher Mae diwrnod rhyddhau Evan yn nesu, a Faith yn brwydro i gadw ei theulu ynghyd, a ffrwyno ei theimladau tuag at Steve. PC Williams has some news that threatens to swing Madlen's case. 
22:00Seiclo: Giro d'Italia: 21: Uchafbwyntiau Ras unigol yn erbyn y cloc yn Verona fydd yn cloi ras y Giro d'Italia eleni (uchafbwyntiau). An individual time trial in Verona brings this year's Giro d'Italia to a close (highlights). 
22:30Y Byd ar Bedwar Y tro hwn, cawn siarad dwy weddw o Ynys Mn sydd wedi colli miloedd o bunnoedd ar l i ddyn o Abertawe gamwerthu yswiriant di-angen iddyn nhw. Investigating those of 65+ targeted by scams. 
23:00Brwydr Llangyndeyrn Sharon Morgan sy'n teithio yn l i fro ei mebyd i ddarganfod mwy am hanes cudd Brwydr Llangyndeyrn. Fifty years on, Sharon Morgan traces the story of the village that refused to be drowned. 
00:05Teleshopping Home Shopping. 
01:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Peppa Mae Nain Mochyn yn hoff iawn o'r corachod plastig a'r ffynnon ddymuniadau yn yr ardd. Nain Mochyn is really pleased with all the plastic gnomes and the wishing well she has for the garden.