This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday

Listings for S4c on Sunday, August 19 2018

06:00Cyw Ben Dant, Digbi Draig, Dwylo'r Enfys, Sbridiri, Jen a Jim Pob Dim, Ynys Broc M?r Lili, Tomos a'i Ffrindiau, Deian a Loli a Dydd Mawrth Crempog, Dathlu 'Da Dona, Meic y Marchog a mwy/& more. 
08:50New: Penblwyddi Cyw Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebrating your birthday, you may be lucky enough to see your photo on today's Cyw! 
08:55New: Pen-blwydd Pwy? Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio. Entertaining and educational animated series for nursery school children. It's time to see whose birthday it is today! 
09:00Dal Ati: Cwmni + Pigion y Sioe Cyfres yn cymryd cipolwg ar gwmni gwahanol ymhob rhaglen. We go behind the scenes with Welsh companies and today we're at Portmeirion. Plus the best of the 2015 Royal Welsh Show. 
10:00Dal Ati: Sgwad S?r Cymru Osian Roberts a Lowri Morgan sy'n cyfarfod rhai o s?r ifanc y byd chwaraeon yng Nghymru. Osian Roberts and Lowri Morgan meet some of Wales' up and coming athletes. 
11:00Hanes Cymru a'r M?r Golwg ar y newidiadau syfrdanol yn hanes Cymru a'r m?r. In this 2006 series, Sian Pari Huws reflects on the changing fortune of maritime Wales, from commercial roots to leisure and tourism. 
12:00Lliwiau Mewn rhaglen o 2009, cawn weld y diweddar Osi Rhys Osmond yn cwrdd ? phobl sy'n gweld y byd mewn ffordd wahanol iawn i'r mwyafrif ohonom. How some people see colour differently to most. 
12:30Codi Hwyl Mae tywydd garw wedi cadw'r ddau forwr llon yn nhref Dingle a phan ddaw tro er gwell yn y tywydd, mae'r injan yn dechrau camfihafio! Engine troubles mean John and Dilwyn could get stranded! 
13:00Caru Casglu Yr wythnos hon, cawn weld casgliad o bengwiniaid, presebau ac esgidiau. Ifan Jones Evans meets people from around Wales who collect all kinds of things. 
13:30Pobl a'u Gerddi Gardd Eidalaidd llawn cerfluniau o ddefaid; gardd ddinesig yng Nghaerdydd, a gardd deuluol Penmaen ger Pwllheli. An Italian woodland garden; a city garden and a family estate near Pwllheli. 
14:00Pobl a'u Gerddi Gardd llawn dahlias; patsh sy'n denu bywyd gwyllt a gerddi godidog ym Mhenrhyn Gwyr. Dahlias in Llandudno Junction, a haven for wildlife in Llanelli and some wonderful gardens in Llanmadoc. 
14:30Uchafbwyntiau Eisteddfod 2018 Ffion Dafis sy'n bwrw golwg yn ?l dros uchafbwyntiau'r cystadlu, y llwyfannau a'r stondinau o Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd eleni. A look back at the 2018 National Eisteddfod, Cardiff. 
16:00Cegin Bryn: Y Dosbarth Meistr Elaine Jones o Landudno sy'n torchi ei llewys yr wythnos hon wrth iddi gael dosbarth meistr ar goginio pysgod. Elaine Jones gets a masterclass on how to prepare and cook fish. 
16:30Cegin Bryn: Y Dosbarth Meistr Prydau di-glwten sydd dan sylw wrth i Bryn gynnig help llaw i Myfanwy Gloster o Borthmadog sy'n 'coeliac'. Gluten-free dishes are on the menu as Bryn helps a coeliac plan her meals. 
17:00Cegin Bryn: Y Dosbarth Meistr Mae Colin Owen yn galw ar Bryn am gymorth i ymestyn ei sgiliau coginio. Vegetarian Colin Owen from Pentir near Bangor asks Bryn for tips on how to expand his cooking repetoire. 
17:30Nefoedd ar y Ddaear Bydd rhaglen ola'r gyfres archif hon yn edrych ar gelfyddyd a phensaern?aeth Bwd?aeth. In the final episode of this archive series, John Ogwen explores the art and architecture of Buddhism. 
18:00Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon y penwythnos. Weekend news and sport. 
18:10Pobol y Cwm Omnibws Cipolwg dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi. Omnibus edition looking back at events in the fictional village of Cwmderi over the past week.With on-screen English subtitles 
20:00Gwawr Edwards yn Ohio Dilynwn y gantores Gwawr Edwards i Columbus, Ohio i gyfarfod ei theulu a chymryd rhan yng Ngwyl Cymry Gogledd America. Gwawr Edwards at the North American Festival of Wales, Columbus, Ohio. 
21:00Cynefin Crwydro Dyffryn Aman - o'r Mynydd Du i un o addoldai mwyaf hanesyddol Cymru. Exploring the Amman Valley - from the Black Mountain to one of Wales' most historic places of worship. 
22:00Ceffylau Cymru Cyfres yn dilyn byd y ceffyl yn y Gymru gyfoes yng nghwmni Brychan Llyr a David Oliver. A look at the world of horses in Wales and a visit to the Jones family at Menai Stud, Llandysul. 
22:30Rhyfel Fietnam Mewn cyfres newydd, cawn fwrw golwg ar wahanol agweddau ar Ryfel Fietnam. New series tracing the turbulent history of the Vietnam War. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Hafod Haul Mae Heti a Jaff yn mynd ati i gasglu mwyar duon, ond pwy sy'n chwarae tric ac yn cuddio'r fasged? Heti and Jaff decide to go blackberry picking. But the basket goes missing.