This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday

Listings for S4c on Monday, November 27 2017

06:00Hafod Haul Mae Jaff yn penderfynu rhoi tro ar fod yn artist am y dydd ac yn paentio llun o'r fferm. Jaff decides to be an artist for the day and paints a picture of the farm. 
06:15Chwedlau Tinga Tinga Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Colourful stories from Africa about the animals of the world. Today we find out why Meerkat is always on the lookout. 
06:30Blero yn Mynd i Ocido Daw criw o robotiaid i helpu Blero a'i ffrindiau i godi pont arbennig, ac mae Al Tal yn profi ei bod yn ddiogel. Blero and friends are joined by a group of robots to build a bridge. 
06:40Sam Tn Heddiw mae gorsaf dn Pontypandy ar agor i'r cyhoedd. Today, the Pontypandy fire station is open to the public. 
06:55Meripwsan Mae Meripwsan yn yr ardd yn chwarae cuddio gyda'i ffrindiau. Meripwsan is playing hide-and-seek with his friends in the garden. 
07:00New: Asra Plant o ysgolion cynradd sy'n cystadlu yn y gyfres hwyliog hon lle mae ennill sr yn golygu ennill pwer. Primary school children compete to win stars in this out of this world series. 
07:15Twm Tisian Mae Twm Tisian yn cael trafferth hedfan ei farcud lliwgar nes ei fod yn cael syniad penigamp! Twm Tisian has trouble flying his colourful kite until he comes up with a brilliant idea! 
07:25Digbi Draig Mae'n Ddiwrnod y Ddraig ac eleni mae Digbi'n benderfynol o hedfan ei orau glas. It's Dragon Day, and this year, Digby's determined to beat his best-ever flying record. 
07:35Dwylo'r Enfys Mae Heulwen a Cawod yn cael hwyl a sbri efo Guto ym Mhen Llyn. Heulwen and Cawod visit Guto in Pen Llyn. Guto takes them to help out on Taid's farm and Guto gets a ride on the tractor. [SL] 
07:50Sara a Cwac Mae Sara a Cwac yn mynd i'r siop fawr ar y bws i brynu tegan newydd. Sara and Cwac go by bus to the big shop to buy a new toy. 
08:00Octonots Pan ddaw'r Octonots ar draws haid o Forfilod Gwynion yn sownd wrth dwll anadlu, maen nhw'n defnyddio cerddoriaeth i'w harwain i ddyfroedd mwy diogel. The Octonauts and the Beluga Whales. 
08:10Wmff Mae Wmff yn beth bach blewog ond byddai Wmff wrth ei fodd yn bod yn rhywun arall! Wmff is a small furry thing but he can't help wanting to be someone else! 
08:20Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach eisiau rhedeg siop. The Little Princess wants to run a shop. 
08:35Y Teulu Mawr Cyfres gartwn i blant am deulu o eliffantod swnllyd. Cartoon series for young children about a family of lively elephants. 
08:45Marcaroni Mae ymwelydd yn dod i Dwr y Cloc heddiw. Mae o'n fach ac yn grwn ac ychydig yn drist. A little round visitor comes to the Clock Tower but he needs cheering up with a song from Marcaroni. 
09:00Popi'r Gath Pan fo deilen ryfedd hardd yn syrthio i'r llawr, mae Popi a'i ffrindiau'n penderfynu mynd mewn 'balwn mawr' i chwilio am Goedwig y Coed Corn. Popi searches for the Trumpet Tree Forest. 
09:10Stiw Gydag ychydig o help gan Taid, mae Stiw ac Elsi'n smalio mai gofodwyr ydyn nhw, ar daith i blaned Mawrth. Stiw and Elsi, with Taid's help, pretend they are astronauts on their way to Mars. 
09:20Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae'r Brenin Rhi'n yn mwynhau gwylio adar gan ddefnyddio ei lyfr hud. King Rhi is bored and takes up the hobby of bird watching. Using his magic bird book, he spots a woodpecker in a tree. 
09:35Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
09:45Bach a Mawr Mae Bach a Mawr am ddarganfod pam bod y ddau lyffant yn crawcian mor uchel ag erioed. Big and Small want to find out why the two frogs are croaking louder than ever. 
10:00New: Y Ffair Aeaf 2017 Bydd Nia Roberts a'r tm yn bwrw golwg dros gystadlaethau'r dydd yn Llanelwedd. Nia Roberts and the team broadcast live from the Winter Fair in Llanelwedd. English commentary available. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
12:05New: Y Ffair Aeaf 2017 Mae'r darllediadau byw yn parhau o'r Ffair Aeaf yn Llanelwedd. More live broadcasts from the Winter Fair in Llanelwedd. English commentary available. 
15:55Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school: Blero yn Mynd i Ocido, Meripwsan, Digbi Draig, Guto Gwningen, Asra. 
17:00Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for young people. 
17:05Pyramid Rhaglen gwis antur wedi ei chyflwyno gan Anni Llyn, sy'n rhoi tro modern ar fyd eiconig yr Hen Aifft! The game show presented by Anni Llyn that takes the 21st Century to Ancient Egypt! 
17:30Larfa Mae Fioled yn l. A fydd Coch a Melyn yn gallu dibynnu arno i'w helpu? Violet is back, Red and Yellow can now rely on his fearsome teeth to keep Prussian at bay. Or can they? 
17:35Sgorio Ymunwch Morgan Jones am holl uchafbwyntiau'r Sul yn Uwch Gynghrair Cymru JD. Join Morgan Jones for all the highlights from week 15 of the JD Welsh Premier League. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
18:05Cwpwrdd Dillad Yn agor eu cypyrddau dillad mae pedwar o wynebau cyfarwydd S4C. Four famous faces open their wardrobes - Heledd Cynwal and her mum Elinor Jones; Dewi Pws and Beti George. First shown, 2007. 
18:303 Lle: Ffion Dafis Ffion Dafis sy'n ein tywys i 3 lleoliad o'i dewis: Dolwyddelan, glannau'r Fenai a'r A470. Ffion Dafis takes us to Dolwyddelan, the Menai Straits and along the infamous A470. 
19:00New: Heno Cawn gwrdd chast a chriw pantomeim Culhwch ag Olwen a'r cartwnydd Huw Aaron yw ein gwestai. We meet the cast & crew of the pantomime Culhwch ag Olwen, and cartoonist Huw Aaron is our guest 
19:55New: Chwedloni Stori Meic. Meic's story. 
20:00Pobol y Cwm Ydy Ffion yn gadael i'w hofnau reoli ei phenderfyniadau? A all Ed a Kelly wir barhau i fyw o dan yr un to? Is Ffion allowing her fears to dictate her decisions? 
20:25New: Y Ffair Aeaf 2017 Ifan Jones Evans sy'n dod holl uchafbwyntiau'r dydd i chi. Ifan Jones Evans presents highlights of the Winter Fair in Llanelwedd and talks to some of the winners. More after the News. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 a'r Tywydd. News and Weather at 9 o'clock. 
21:30New: Y Ffair Aeaf 2017 Ifan Jones Evans fydd yn cyflwyno uchafbwyntiau diwrnod cyntaf y Ffair Aeaf yn Llanelwedd. Ifan Jones Evans presents more highlights from the first day of the Winter Fair in Llanelwedd. 
22:00Ar y Bysus Y tro hwn mae gan Clive Edwards y cyfrifoldeb o gludo 40 o fois yr ardal draw i Ynys Manaw ar gyfer cyngerdd. Clive Edwards takes forty members of his local choir to the Isle of Man. 
22:35Clwb Rygbi: Cymru v Seland Newydd Darllediad byw o gm Cymru yn erbyn Seland Newydd o Stadiwm Principality, Caerdydd. Cic gyntaf, 5.15. Live coverage of Wales's autumn international against New Zealand. Kick-off, 5.15. 
00:20Teleshopping Home Shopping. 
01:50..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Llandysul ddysgu'r gn 'Teithio'. Youngsters from Ysgol Llandysul learn a song for Dona Direidi.