This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday

Listings for S4c on Thursday, August 22 2019

06:00Shwshaswyn Heddiw, mae gan y Capten botel ddiddorol, mae Seren yn chwarae photiau halen a phupur, ac mae Fflwff yn mwynhau powlenaid o gawl. Today, the Captain has an interesting bottle... 
06:10Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
06:20Digbi Draig Mae Digbi yn achosi i'r beic golli pob rheolaeth ac mae'r parseli'n cwympo driphlith draphlith ar hyd y lle. A bike goes out of control sending parcels flying everywhere! 
06:30Gwdihw Mae'r milfeddyg yn ymweld walabi a chawn gwrdd sebras, ieir a moch cwta. Rhaglen ola'r gyfres. The vet visits a wallaby & we meet some zebras, chickens and guinea pigs. Last in series. 
06:45Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
06:55Sblij a Sbloj Cyfres i blant meithrin am ddau anghenfil bach hoffus o'r enw Sblij a Sbloj a'u hymgyrch i ddod o hyd i lythrennau cudd o'u cwmpas. Two lovable little monsters learn the alphabet. 
07:05Meic y Marchog Mae Meic yn dysgu mai'r helpu ei hun sy'n bwysig, nid pwy sy'n gwneud hynny. Meic realises that actually helping whoever's in trouble is more important than who's doing it! 
07:20Jen a Jim Pob Dim Mae Deryn wedi penderfynu ei bod hi eisiau bod yn ystlum yn cysgu yn y dydd ac yn chwarae yn y nos. Deryn wants to be a bat but who would keep her company in the night? 
07:35Twm Tisian Mae Twm wrth ei fodd yn chwarae 'gwisgo lan', tybed elli di ddyfalu pwy yw e heddiw? Twm loves to play 'dressing up', can you guess who he is today? 
07:45Sion y Chef Mae Penny wedi trefnu arddangosfa o luniau. Tybed beth fydd y beirniad yn ei feddwl o hunan bortreadau'r plant? Sin gives the children chopped vegetables to make pizza self-portraits! 
08:00Peppa Pan mae Peppa a Siwsi yn dysgu bod yn rhaid i oedolion weithio drwy'r dydd, maen nhw'n chwarae gweithio mewn siop. Peppa and Suzy play at working in a shop but it's hard work. 
08:05Hafod Haul Mae'r anifeiliaid yn creu hafoc yn y gegin ac yn poeni y byddant yn cael stwr am dorri tebot Heti. The animals create havoc in the kitchen, and are worried that Heti will be cross. 
08:20Wibli Sochyn y Mochyn Mae Wibli yn defnyddio bocs i wneud cwch hwylio er mwyn mynd ar antur! Wibli is making a boat out of a box to go on an adventure! 
08:35Teulu Ni Heddiw, mae Efa yn paratoi i groesawu aelod newydd i'r teulu - cyfnither fach newydd! Today, Efa makes preperations for a new addition to the family - a new cousin! 
08:45Ben Dant Ymunwch Ben Dant a'r mr-ladron o Ysgol Pentreuchaf wrth iddynt fynd ar antur i ddod o hyd i bedair allwedd aur a chist o drysor. Join the pirate Ben Dant and a team from Ysgol Pentreuchaf 
09:00Heini Cyfres llawn egni a chyffro yng nghwmni'r cymeriad lliwgar "Heini". Yn y rhaglen hon bydd "Heini" yn gofalu am y ci. In this programme "Heini" looks after a dog. 
09:15Y Dywysoges Fach Dim ond y Dywysoges Fach sydd yn gwybod cyfrinach y Cadfridog. The Little Princess is the only one who knows the General's secret. 
09:25Darllen 'Da Fi Mae hi'n ddiwrnod cyntaf Bili Llwyd, yr eliffant yn ei ysgol newydd. Ond does neb yn debyg iddo ef yno. It's Bili the elephant's first day at his new school. 
09:35Blero'n mynd i Ocido Mae Clogwyn yn ddigalon am na chafodd erioed fynd i'r traeth, felly mae Blero a'i ffrindiau yn ceisio codi ei galon. Clogwyn is feeling down in the dumps as he's never been to the beach. 
09:45Yn yr Ardd Mae problem yn yr ardd heddiw. Mae Fflach y wenynen wedi yn torri erial teledu Gwilym y garddwr. There's a problem in the garden today. Fflach has broken Gwilym's television aerial. 
10:00Shwshaswyn Heddiw mae Fflwff yn troelli fel hedyn sycamorwydden, mae'r Capten yn reidio'r troellwr a Seren yn chwarae efo io-io. Today, Fflwff is spinning like a sycamore seed! 
10:10Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
10:20Digbi Draig Mae Conyn yn cario blwch dirgel i fyny'r bryn uchaf ym Mhen Cyll. Conyn is carrying a mysterious box up a high hill. Digbi persuades him to let him and Cochyn go too. 
10:30Gwdihw Mae Ynyr yn dangos ei gi defaid i ni a bydd y milfeddyg yn ymweld chrwbanod. We'll meet Ynyr's sheepdog and the vet checks up on some tortoises. 
10:45Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
10:55Sblij a Sbloj Cyfres i blant meithrin am ddau anghenfil bach hoffus a'u hymgyrch i ddod o hyd i lythrennau cudd o'u cwmpas. Pre-school series about two monsters who hunt for letters of the alphabet. 
11:05Meic y Marchog Mmae'n rhaid i Meic ddysgu bod chwarae'n deg yn bwysicach nac ennill. Meic has to learn that playing fair is more important than winning! 
11:20Jen a Jim Pob Dim Mae'n ddiwrnod cynta'r tymor yn ysgol 'Dan Dwr' ond mae un o'r disgyblion ar goll! It's the first day of the school term 'Under Water' but one of the students is missing! 
11:35Twm Tisian Mae Twm yn barod i fynd i'r gwely, ond er ei fod wedi blino'n ln mae'n cael trafferth yn mynd i gysgu. It's time for Twm to go to bed, but although he's very tired, he can't get to sleep. 
11:45Sion y Chef Mae trychineb yn y gegin yn golygu nad oes digon o fwyd gan Sin i fwydo pawb. All Izzy helpu? Disaster in the kitchen means there's not enough food for everyone. Can Izzy save the day? 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Bywyd y Fet Daw Hanna a'i brawd Eifion i syrjeri Y Bala gyda'u cwningen fach. A series which follows the life of a vet. Hanna and her brother Eifion visit the surgery in Bala with their baby rabbit. [SL] 
12:30Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
13:30Requiem Golwg ar gampwaith Verdi gan asesu ei ddylanwad ar gyfansoddwyr eraill. The final programme tracing the history of the Requiem with excerpts from Verdi, Pendercki, Britten and Pizzetti. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Tadau Anhygoel yr Anifeiliaid Hanes tadau yn gofalu am eu plant ym myd natur. Dilynwn Ymlusgiaid, Llewod, Adar a Siarcod; tadau modern a thraddodiadol. Learn about dads in nature through a dozen different species. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school. 
17:00New: Larfa Mae 'na hwyl a sbri gyda chaws y tro hwn! There's fun and games with cheese this time! 
17:05Lolipop Mae'r disco ysgol yn agosau, ac mae Jac yn awyddus i ddal sylw Seren, ond mae ganddo ddwy droed chwith a dillad diflas! It's the day of the school disco, and Jac is keen to impress Seren. 
17:30Bernard Mae Bernard a Zack yn meddwi mai nhw ydy'r chwaraewyr pl fasged gorau yn y ddinas. Bernard and Zack think they are the best basketball players in the city. 
17:35Kung Fu Panda I wella ei alluoedd Kung Fu, ac i osgoi ymarfer, mae Po yn prynu esgidiau hudol. Po buys some magical shoes to heighten his Kung Fu abilities. Unfortunately the magical shoes are evil. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Y Fets Mae Bingo'r ci wedi gweithio i'r fyddin yn rhai o wledydd perygla'r byd, gan gynnwys Afghanistan - ond beth sydd ganddo yn ei stumog? A brave forces dog is treated for stomach pains. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30Pobol y Cwm Mae Dylan yn ceisio temptio Sioned ar ddt, ond a fydd hi'n derbyn? Mae Sara'n rhannu cyfrinachau ei phriodas gyda Kelly. Sara shares the secrets of her marriage with Kelly. 
20:00Bois Parc Nest Portread twymgalon o'r brodyr John Gwilym Jones, Aled Gwyn, ac wrth gwrs T. James Jones/ 'Jim Parc Nest', a enillodd y Gadair yn y Steddfod eleni. Documentary about 3 talented poet brothers. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Cerddoriaeth Gyfoes 2019 Rhaglen yn adlewyrchu profiadau pobl ifanc o wythnos y Steddfod drwy fideos, eitemau eraill, a pherfformiadau cerddorol byw. Videos, items and live musical performances from the Eisteddfod. 
22:30Maggi Noggi yn yr Eisteddfod Mae Maggi Noggi nl wrth iddi roi blas direidus o'i hamser yn busnesa ymhob twll a chornel o'r Steddfod yn Llanrwst. Maggi Noggi is back as she explores the National Eisteddfod in Llanrwst. 
23:00Y Stiwdio Gefn Yn cadw cwmni i Lisa Gwilym yr wythnos hon bydd y canwr chwedlonol Meic Stevens, y gantores gyfareddol Elin Fflur a'r rhyfeddol Mr Huw. Music with Meic Stevens, Elin Fflur and Mr Huw. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00New: Olobobs Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Tib, Lalw a Bobl. An animated series for children following the adventures of Tib, Lalw and Bobl.