This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday

Listings for S4c on Saturday, June 22 2019

06:00Bing Wrth weld Coco yn cael plaster ar ei bys mae Bing eisiau un hefyd wrth gwrs. Bing sees Coco with a plaster on her finger and of course he wants one too. 
06:10Ahoi! Môr-ladron o Ysgol Trelyn, Y Coed Duon, sy'n ymuno â Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec. Today pirates from Ysgol Trelyn, Blackwood help Ben Dant and Cadi to challenge Capten Cnec. 
06:30Guto Gwningen Mae Watcyn yn gwylltio Hen Ben trwy ddwyn ei sbectol ac mae'n rhaid iddo ddibynnu ar Guto a'i ffrindiau i'w achub rhag llid y dylluan. Watcyn Wiwer angers Hen Ben Owl by taking his glasses. 
06:45Dwylo'r Enfys Mae Heulwen wedi glanio ym Mhorthmadog heddiw, ac mae'n chwilio am ffrind o'r enw Rhun. Heulwen lands in Porthmadog today, and she's looking for a friend called Rhun. [SL] 
07:00Sblij a Sbloj Mae'r ddau ddireidus yn mynd i'r sinema, gan lwyddo i golli'r llythyren 'c' oddi ar yr arwydd! The two little monsters create havoc at the cinema and lose the letter 'c'! 
07:05Cymylaubychain Mae Bobo Gwyn ar ben ei ddigon pan gaiff wahoddiad i edrych ar ôl ceffylau'r Cymylaubychain. Animated series for pre-school children. Bobo Gwyn looks after some horses for a friend. 
07:15Jen a Jim Pob Dim Mae 'na swn crawcian swnllyd yn yr ardd heddiw wrth i fwy a mwy o frogaod ymddangos yn y pwll. There are some very noisy croaking noises in the garden today as more and more frogs appear. 
07:30Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Mae Arth Wen yn dysgu i ni sut mae'n eistedd, rolio, cerdded a sefyll ar ei choesau ôl. Monkey meets Polar Bear and learns how to roll, sit up on his hind legs and make a scary noise. 
07:35Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
07:45Gwdihw Mae yna lewod, ieir, armadillo a gwdihw ar y rhaglen heddiw. On today's programme, there are lions, chickens, armadillos and an owl! 
08:00New: Stwnsh Sadwrn Owain, Mari a Jack sydd yn stiwdio Stwnsh Sadwrn gyda llond lle o gemau, LOLian ac ambell pei Stwnsh! Owain, Mari and Jack are in the Stwnsh Sadwrn studio with games, LOLs and Stwnsh pies! 
10:00Fferm Ffactor Mae gofyn i'r cystadleuwyr gamu mewn i fyd cynnes a chlyd y gwlân ar gyfer eu tasg gyntaf heddiw. The competitors will be asked to step into the warm and snug world of wool this week. [SL] 
10:30Fferm Ffactor Bydd milfeddyg proffesiynol yn herio gwybodaeth y cystadleuwyr am iechyd a lles defaid a gwartheg. A professional vet tests the competitors' knowledge of animal health and welfare. [SL] 
11:00Codi Pac Geraint Hardy sydd yn 'Codi Pac' ac yn ymlwybro o gwmpas Cymru, a'r Barri sydd yn serennu yr wythnos hon. This week, Geraint Hardy discovers what Barry has to offer. [SL] 
11:30Trysorau'r Teulu Mae gan John a'i ferch, ffermwyr o Ynys Môn, hen dractor Massey Ferguson a theclyn pedair olwyn tra gwahanol sydd wedi bod yn cuddio yn y sied ers achau! What's hiding in a North Wales shed? [SL] 
12:30Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. [SL] 
13:00Cymru: Dal i Gredu? Wedi bod yn efengylwr mae Gwion Hallam ar daith i weld ydy pobl Cymru - yn wahanol iddo fe - yn dal i gredu yn Nuw neu mewn duw. Gwion Hallam's quest to discover if people believe in a god. [SL] 
14:00Garddio a Mwy Gyda'r tymor hau hadau yn ei anterth, Iwan sy'n paratoi gwely fydd yn darparu deiliach maethlon i salads a stir-frys. Sioned is with her favourite plants while Meinir grows native ferns. [SL] 
14:30Ar Werth Yn y rhaglen hon mae ein hasiantwyr ni wrthi'n brysur fel arfer - y tro hwn, ym Mhorthaethwy, yng Nghaerdydd ac ym Machynlleth. In this programme our estate agents are as busy as ever! [SL] 
15:00Fets Ers dros canrif, mae milfeddygon Ystwyth Fets wedi brwydro'n ddi-ddiwedd i edrych ar ôl anifeiliaid Ceredigion - ac mae'r camerâu yn ôl. The cameras are back at Ystwyth Fets, Aberystwyth. [SL] 
16:00America Gaeth a'r Cymry Cawn yr hanes o 1776 hyd helynt enwog yr Amistad a dyfodiad y wasg Gymraeg yn y 1830au. Tracing the connections between Wales and slavery in the USA between 1619 and 1865. [SL] 
17:00Cynefin Cwm Gwaun sy'n mynd a bryd Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Siôn Tomos Owen wrth iddyn nhw fynd ar drywydd straeon difyr. Heledd Cynwal, Iestyn Jones and Siôn Tomos Owen visit the Gwaun Valley. 
17:55'Sgota gyda Julian Lewis Jones Ymunwch â Julian Lewis Jones a'i gyd-gyflwynydd Rhys Llywelyn wrth iddynt bysgota ger ynysoedd Môr Hafren. Join Julian and Rhys as they fish around the islands in the Bristol Channel. 
18:20Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon y penwythnos. Weekend news and sport. 
18:30Pobl a'u Gerddi Golwg ar erddi'r Chadwicks yn Llanberis, Gwynfor Thomas yn Brynaman a'r Teulu Hughes yn Llanfihangel Glyn Myfyr. A visit to gardens in Llanberis, Brynaman and Llanfihangel Glyn Myfyr. 
19:00Sion a Siân Dau gwpl sydd newydd briodi fydd yn cystadlu ar Sion a Siân heno - Carys ac Iwan Jones a Gethin a Siân Williams. This week's programme sees two newly-wed couples competing for the money. 
19:30Codi Hwyl: Llydaw Jet skis a thaith i fyny Afon Elorn i Landerneau, tref ganoloesol wedi'i gefeillio â Chaernarfon. Beth fydd yn plesio pwy? Jet skiing or a leisurely sail - which sounds the better option? 
20:00Noson yng Nghwmni Eden Mae Eden yn perfformio gyda'i gilydd eto am un noson yn unig o ganu a dawnsio. Girl band Eden are back together performing for one night only of song and dance. 
21:00New: Oci Oci Oci Mae'r gyfres boblogaidd wedi dychwelyd! Y tro ma ma nhw yng Nghwm Gwendraeth gyda chwaraewyr lu. The popular series has returned! This time, they are in the Gwendraeth Valley. 
22:00Seiclo: Critérium du Dauphiné Uchafbwyntiau o'r ras feics Critérium du Dauphiné, sef y prawf mawr olaf cyn dechrau'r Tour de France. Highlights of Critérium du Dauphiné, the final big test ahead of the Tour de France. 
23:00Elis James - 'Nabod y Teip Mae cwpwrdd tlysau Cymru'n llawn ac ry' ni'n hoffi gosod ein pencampwyr chwaraeon ar bedastl: y digrifwr Elis James sy'n cymryd cipolwg. Comedian Elis James take a look at our sports champs! 
23:30Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
00:05Teleshopping Home Shopping. 
01:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Peppa Mae Peppa a George wrth eu boddau yn neidio yn y pyllau dwr, hyd yn oed pan mae hi'n bwrw glaw. George takes off his rain hat and catches a cold while jumping in puddles.