This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday

Listings for S4c on Monday, August 20 2018

06:00Hafod Haul Mae Heti a Jaff yn mynd ati i gasglu mwyar duon, ond pwy sy'n chwarae tric ac yn cuddio'r fasged? Heti and Jaff decide to go blackberry picking. But the basket goes missing. 
06:15Digbi Draig Pan mae Conyn a Cochyn yn cael eu dal gan un o swynion Betsi maen nhw'n cyfnewid cymeriadau. When Cochyn and Conyn get caught up in one of Betsi's spells, they swap characters. 
06:25Guto Gwningen Mae criw o lygod yn credu bod Benja yn arwr, ac yn gofyn iddo fynd i n?l eu pys sydd wedi cael eu dwyn. A band of mice mistake Benja for a hero and enlist him to retrieve their stolen peas. 
06:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
06:50Ty M?l Mae Morgan a'i ffrindiau yn sylweddoli bod pawb ofn rhywbeth. Morgan and his friend learn that everybody is frightened of something and Syr Swnllyd teaches them a new song. 
07:00Boj Pan mae Daniel a Rwpa yn methu ennill eu bathodynnau nofio, mae Boj yn annog ei ffrindiau i gael hwyl sblisian sblasian yn y pwll. Boj encourages his buddies to have sploshy fun in the pool. 
07:10Jen a Jim Pob Dim Mae defaid du a gwyn Fflur ar goll! Wedi tipyn o ymdrech gan Jen, Jim, Bolgi a Cyw, mae'r gorlan yn llawn anifeiliaid du a gwyn. Fflur's black and white sheep are missing. Can anyone help? 
07:25Peppa Mae Dadi Mochyn yn darllen stori amser gwely i Peppa a George. Dadi Mochyn reads Peppa and George a bedtime story. George wakes up again later so Peppa has to make up another story. 
07:35Bing Mae Bing a Swla yn mwynhau eu hunain gymaint fel nad ydyn nhw eisiau dweud hwyl fawr pan mae Ama yn dod i fynd ? Swla adref. Bing and Swla don't want to stop playing when Swla has to go home 
07:45Asra Bydd plant o Ysgol Tan y Castell, Harlech yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children from Ysgol Tan y Castell, Harlech visit Asra this week. 
08:00Cymylaubychain Mae gan Ffwffa Cwmwl brawf pwysig iawn heddiw, sy'n ei phoeni'n fawr. Tybed a fedr y Cymylaubychain ei helpu i baratoi? Ffwffa Cwmwl is worried about an important test. 
08:10Sali Mali Mwy o anturiaethau gyda Sali Mali a'i ffrindiau. Heddiw, mae Sali'n glanhau'r simne gan godi ofn ar Jac Do. Jac Do has a brush with danger when Sali Mali sweeps her chimney. 
08:15Cwpwrdd Cadi Mae Cadi a'i ffrindiau'n ffeindio eu ffordd o gwmpas cwrs rasio gan ddilyn cyfarwyddiadau ar fap. Cadi and friends navigate a race course by following the directional words on a map. 
08:30Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Pwyll has a new bag in today's episode of The Koala Brothers. 
08:40Meic y Marchog Mae Meic yn sylweddoli mai wrth bwyllo a bod yn drylwyr mae llwyddo. Meic learns that being slow and careful can bring success. 
08:55Marcaroni Mae Re wedi dod o hyd i drysor yn Nhwr y Cloc heddiw - deilen ydi hi. Today Re has found a leaf to treasure. The only thing is the leaf is red and not green. Why? We hear why in a new song. 
09:10Stiw Ar ?l gweld consuriwr mewn sioe, mae Stiw'n penderfynu gwneud triciau. Having seen a magician at work Stiw decides to perform his own tricks. But will he make Pwyll disappear forever? 
09:20Oli dan y Don Ar ?l i Sid achub bywyd crwban cefn lledr mae'n cymryd lot o ddiddordeb ynddi hi. Sid makes friends with a leatherback turtle and her brood. 
09:35Nodi Mae Tesi yn benderfynol o guro Mr Simsan yn y gystadleuaeth pobi teisen. Tessie wants to beat Mr Wobbly Man in the Cakey Bake competition. 
09:45Do Re Mi Dona Ymunwch ? Dona Direidi a Ned Nodyn wrth iddynt osod sialens i griw o Ysgol Pencae, Llandaf. Join Dona Direidi and Ned Nodyn as they challenge kids from Ysgol Pencae Llandaff to learn a song. 
10:00Hafod Haul Mae Jaff wedi clywed Heti ar y ff?n yn dweud y bydd yn rhaid i un o'r anifeiliaid adael y fferm. Jaff has overheard Heti on the telephone saying someone must leave the farm today. 
10:15Digbi Draig Ar ?l darganfod hen gamera hud mewn dr?r llychlyd mae Betsi yn dechrau ei ddefnyddio. When Betsi finds an old magical camera in a dusty cupboard she starts using it. 
10:25Guto Gwningen Mae Guto'n malu'r gwely wnaeth ei dad iddo ac mae'r ymdrech i'w drwsio yn mynd ? fo ar daith anturus. Guto breaks the bed his father made for him and has an adventure while mending it. 
10:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
10:50Ty M?l Mae'r teulu bach yn mynd ar eu gwyliau, ond does dim digon o le i bawb yn y car. The family are preparing to go on holiday but there isn't enough room in the car for them all. 
11:00Boj Mae Daniel yn clymu balwnau parti at ei degan pengwin er mwyn iddo allu hedfan. Daniel attaches party balloons to his toy penguin so he can fly. 
11:10Jen a Jim Pob Dim Mae Cyw, Plwmp a Deryn wedi colli eu p?l tenis ac felly'n methu parhau ?'u g?m. Cyw, Plwmp and Deryn have lost their tennis ball and so they can't continue their game. Can Jim help? 
11:25Peppa Mae Peppa'n dysgu Carwen sut i neidio mewn pyllau mwdlyd. Peppa and George meet Carwen Cangarw and her brother Colwyn. Peppa shows Carwen how to jump up and down in muddy puddles! 
11:35Bing Mae Bing a Fflop yn gwneud bisgedi bwni sinsir i Charli a Coco. Bing and Fflop are making ginger bunny biscuits for Charli and Coco. 
11:45Asra Bydd plant o Ysgol y Gelli, Caernarfon yn ymweld ag Asra yr wythnos hon. Children from Ysgol y Gelli, Caernarfon visit Asra this week. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Bro: Papurau Bro Daw'r rhaglen hon o 2011 o ardal Llais Aeron yng Ngheredigion lle bydd Iolo a Sh?n yn cyfarfod gwraig sydd ? chasgliad anhygoel o fygiau te. The community paper Llais Aeron in Ceredigion. [SL] 
12:30Chez Dudley Cystadleuaeth goginio o'r archif yng nghwmni Dudley Newbery. The competitors have arrived in Provence but there's no time to relax. What's Dudley got in store for them in this archive show? 
13:30Cadw Cwmni gyda John Hardy Mewn rhaglen o 2013, cawn glywed sgwrs gyda Harri Morris sydd wedi gweddnewid ei fywyd, o fyw ar y stryd i fentora pobl ifanc. Harri Morris & Gwen Aaron talk about life-changing experiences. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05New: Pengelli Mae Edwin yn dal i gredu bod Anwen yn feichiog ond a fydd Anwen yn gallu brathu ei thafod? Edwin still believes that Anwen is pregnant but will Anwen be able to bite her tongue? 
15:30New: Pedwar Cae Teliffon yn cael ei weithio gan felin wynt, tafarn fwya' cerddorol Iwerddon, a dyn o Langadfan sy'n helpu i newid si?p Belffast. Lyn Ebenezer'w alternative view of Ulster. First shown, 1995. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ?l ysgol. Programmes for youngsters after school: Sara a Cwac, Jen a Jim Pob Dim, Bing, Twt, Asra. 
17:00Larfa Pan mae Coch yn mynd yn sownd yn y bath mae Melyn yn gwneud ei orau i'w helpu gan ei orfodi i addasu i fywyd dan y dwr. Red gets trapped in the bath and Yellow does his best to help. 
17:05Fideo Fi Cyfres newydd sy'n llawn dop o fideos a flogs am bob peth dan haul. This new series is packed with web videos and vlogs about anything and everything. Plus, how to make your own soap bars! 
17:25Angelo am Byth Dilynwch Angelo, bachgen 12 oed, wrth iddo geisio rheoli ei fywyd drwy ddefnyddio cynlluniau doniol. Join Angelo, a 12 year-old boy, as he tries to gain control of his complicated life! 
17:35Sgorio Morgan Jones sy'n bwrw golwg yn ?l dros ail benwythnos y tymor yn Uwch Gynghrair Cymru. Morgan Jones looks back at a crucial second week of the season in the Welsh Premier League. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Cymoedd Roy Noble Dyffryn Aman sy'n cael y sylw - dyffryn genedigol Roy a dyffryn sy'n agos iawn at ei galon. Roy returns to the Amman Valley where he grew up, calling in Brynamman, Tairgwaith and Ammanford. 
18:30Hwylio'r Byd Cyfle arall i weld Elin Haf Davies wrth iddi ddechrau ar gymal chwech o Ras y Clipper o Amgylch y Byd 11/12. Elin Haf Davies starts leg six of the Clipper Round the World Yacht Race 11/12. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
20:00Pobol y Cwm A fydd Kath yn gallu perswadio Non i'w helpu i rentu mas Bryntirion fel ty haf ar y slei tra bod Dai a Diane ar eu gwyliau? Will Kath persuade Non to help her rent out Bryntirion on the sly? 
20:253 Lle: Gillian Elisa Gillian Elisa Thomas sy'n ein tywys i dri lle sydd wedi chwarae rhan bwysig yn ei bywyd. Gillian Elisa takes us to Lampter, the set of Pobol y Cwm and The Victoria Palace Theatre in London. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Ralio+ Mae Pencampwriaeth Rali'r Byd yn dychwelyd i'r tarmac ar gyfer 9fed rownd heriol y tymor yn yr Almaen. The WRC returns to the tarmac for the challenging 9th round of the season in Germany. 
22:00Fferm Ffactor: Brwydr y Ffermwyr Bydd y ffermwyr yn gorfod gyrru quad, prisio tractor, gyrru tractor gyda threlar am yn ?l ac adeiladu cwt ar gyfer och. We meet two new teams from Group B; Harper Cymru and Gelli Aur. 
23:00Doctoriaid Yfory Cawn deithio draw i Ynys Tonga a Seland Newydd wrth i Guto a Carys fynd ar leoliad i weithio mewn ysbytai tramor. Guto and Carys face new challenges in hospitals in Tonga and New Zealand. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Yr Ysgol Dewch i gwrdd ? ffrindiau newydd yn Yr Ysgol. Mae'n amser chwarae, canu, dysgu a chreu! It's time to play, sing, learn and make with youngsters from two Welsh schools. New series.