This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday

Listings for S4c on Sunday, June 23 2019

01:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Peppa Mae Peppa a George wrth eu boddau yn neidio yn y pyllau dwr, hyd yn oed pan mae hi'n bwrw glaw. George takes off his rain hat and catches a cold while jumping in puddles. 
06:05Sbridiri MaeTwm a Lisa yn creu melinau gwynt papur. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Beca, Efailwen. Twm and Lisa make paper windmills. They also visit the children at Ysgol Beca, Efailwen. 
06:25Boj Mae Daniel yn clymu balwnau parti at ei degan pengwin er mwyn iddo allu hedfan. Daniel attaches party balloons to his toy penguin so he can fly. 
06:40a b c Dewch i'r ffair haf gyda Gareth, Cyw, Bolgi, Llew, Jangyl Plwmp a Deryn ym mhennod heddiw o abc. Join the fun as Gareth, Cyw, Bolgi, Llew, Jangyl, Plwmp and Deryn hold a summer fair. 
06:55Jambori Ymunwch a Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae! Join Jam on a musical adventure full of interesting sounds and pictures! 
07:05Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach ar dân eisiau gwybod beth yw ei hanrheg ben-blwydd. The Little Princess wants to know what she's getting for her birthday. 
07:15Yn yr Ardd Mae hi'n ddiwrnod cystadleuaeth garddwr y flwyddyn yn yr ardd heddiw. It's a big day in the garden today as the annual 'Gardener of the year' competition takes place. 
07:30Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
07:40Ben Dant Ymunwch â Ben Dant a'r môr-ladron o Ysgol Llanllechid wrth iddynt fynd ar antur i ddod o hyd i bedair allwedd aur a chist llawn trysor. Join Ben Dant and a team from Ysgol Llanllechid. 
08:00Ynys Broc Môr Lili Mae pawb ar yr ynys yn mynd i dy'r Iarll Carw ar y traeth i gael ychydig o hwyl yr haf! The whole island is heading to Iarll Carw's beach house for some summer fun! 
08:10Rapsgaliwn Bob wythnos gyda chymorth ei ffrindiau bach aur a'i rap-lyfr hud fe fydd Rapsgaliwn yn datrys cyfres o bosau. Rapsgaliwn travels across Wales, rapping and dancing at every opportunity. 
08:25Sam Tân Mae un o'r anifeiliaid yn achosi tân yn Sioe Anifeiliaid Anwes Pontypandy. Fire breaks out at the Pontypandy Pet Show! 
08:35Asra Bob wythnos bydd tîm o 4 o blant o ysgolion gwahanol yng Nghymru yn ymweld ag ASRA er mwyn ceisio ennill sêr. Ysgol Dolbadarn, Llanberis compete this week. Will they succeed? 
08:50New: Penblwyddi Cyw Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebrating your birthday, you may be lucky enough to see your photo on today's Cyw! 
08:55New: Pen-blwydd Pwy? Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio ar gyfer plant bach. Entertaining and educational animated series for nursery school children. 
09:00Y Cosmos Sut a phryd bydd y bydysawd yn darfod? Wedi 100 mlynedd o chwilio, mae gwyddonwyr yn gallu dweud sut a phryd bydd y diwedd yn dod. Exploring how and when the universe might end. 
10:00Eirth Rhaglen natur arbennig sy'n dilyn hynt a helynt eirth gwyn ym Mae Hudson yn ystod yr haf. A special nature programme that follows the journey of polar bears in Hudson Bay during summer. 
11:00Rownd a Rownd Yn dilyn benthyciad gan Terry mae hwyliau llawer gwell ar Sophie, ond daw Glenda i wybod am bethau. Mae Wil yn rhannu ei ofidion am Mags efo John a Sian. Wil shares his concerns about Mags. 
11:30Rownd a Rownd Mae Erin yn benderfynol o dderbyn y swydd yn Magaluf er gwaethaf pryderon John, a Sophie yn cael problemau gyda'i mam. Erin's determined to accept the job in Magaluf despite John's concerns. 
11:55Calon: Pont y Twll, Pwllpeiran Mike Parker sy'n esbonio sut y bu i Thomas Johnes yr Hafod greu twyll yn y tirlun uwchben Cwmystwyth. Mike Parker explains how Thomas Johnes, Hafod, created a visual trick in Cwmystwyth. 
12:00New: Yr Wythnos Alexandra Humphreys fydd yn edrych yn ôl ar rai o straeon newyddion yr wythnos. Alexandra Humphreys looks back at some of the news stories from the past week. 
12:30Codi Pac Geraint Hardy sydd yn 'Codi Pac' ac yn ymlwybro o gwmpas Cymru, a'r Barri sydd yn serennu yr wythnos hon. This week, Geraint Hardy discovers what Barry has to offer. 
13:00Dechrau Canu Dechrau Canmol Yr wythnos yma fyddwn yn rhoi sylw i ddau fudiad allweddol, sef elusennau Achub y Plant a Bangla Cymru.This week we will be looking at two charitable organizations that help people. 
13:30Dudley Mwynhewch daith fwyd Dudley ar hyd arfordir Cymru. Another chance to follow chef Dudley Newbery on a gastronomic tour along Wales' coastline. 
14:00Dudley Bydd Dudley yn teithio o borthladd fferi Abergwaun i borthladd diwydiannol Aberdaugleddau. Dudley samples rabbit, Welsh beef, brown crab, lemon sole, honey and new potatoes in Pembrokeshire. 
14:3004Wal: Gwestai'r Byd Gwesty y pensaer Frank Gehry yn Sbaen, gwesty dinesig yng Nghaerdydd a gwesty ar lannau'r Grand Canal yn Fenis. Aled Samuel and Lea Hughes visit hotels in Spain, Cardiff and Venice. 
15:0004Wal: Gwestai'r Byd Bydd Aled a Leah yn ymweld â gwesty'r Faena yn Buenos Aires, y 'Rough Luxe' yn Llundain, a'r Duomo yn Rimini yn yr Eidal. Aled and Leah visit hotels in Buenos Aires, Rimini & London in 2009. 
15:3004Wal: Gwestai'r Byd Gwesty'r Ice House yn Iwerddon, y Carbon Hotel, Gwald Belg a'r Lute Suites yn Amsterdam. The Ice Hotel, Ireland, the Carbon Hotel, Belgium and the Lute Suites, Amsterdam. First shown, 2009. 
16:00Seiclo: Critérium du Dauphiné Uchafbwyntiau o'r ras feics Critérium du Dauphiné, sef y prawf mawr olaf cyn dechrau'r Tour de France. Highlights of Critérium du Dauphiné, the final big test ahead of the Tour de France. 
17:00Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. 
17:30Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon y penwythnos. Weekend news and sport. 
17:40Pobol y Cwm Omnibws Cipolwg yn ôl dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi. Gydag isdeitlau Saesneg ar y sgrin. Omnibus edition looking back at events in Cwmderi village. With on-screen English subtitles. 
19:30New: Eisteddfod yr Urdd 2019 Cipolwg yn ôl dros rai o uchafbwyntiau Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a'r Fro 2019. A look back at some of the highlights from the National Urdd Eisteddfod Cardiff and the Vale in 2019. 
21:00Geraint Thomas: Vive le Tour! Yn y rhaglen hon bydd Geraint Thomas yn edrych nôl ar y ras a'i flwyddyn fythgofiadwy, ac yn datgelu ambell gyfrinach i ni. Geraint Thomas looks back at the race and his unforgettable year. 
22:00Trysorau'r Teulu Mae gan John a'i ferch, ffermwyr o Ynys Môn, hen dractor Massey Ferguson a theclyn pedair olwyn tra gwahanol sydd wedi bod yn cuddio yn y sied ers achau! What's hiding in a North Wales shed? 
23:00Bwyd Bach Shumana a Catrin Y tro yma yr her i Shumana Palit a Catrin Enid fydd ceisio plesio criw ar Ynys Môn sy'n hoff o noson mewn 'da'r merched. This time, the duo cook for a group of friends on a girls night in. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Bing Ar y ffordd i siop Pajet mae Bing a Fflop yn chwarae gyda Arlo'r gath. On the way to Pajet's shop Bing and Flop stop to play with Arlo the cat.