This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday

Listings for S4c on Wednesday, December 19 2018

06:00Hafod Haul Mae Owi'r ddafad wedi penderfynu ei fod am fyw yn y ty. Ond tybed sut noson o gwsg gaiff Owi yn y lolfa? Owi the sheep has decided he wants to live in the house. Will he sleep well there? 
06:15Digbi Draig Pan mae Conyn a Cochyn yn cael eu dal gan un o swynion Betsi maen nhw'n cyfnewid cymeriadau. When Cochyn and Conyn get caught up in one of Betsi's spells, they swap characters. 
06:25Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
06:35Meic y Marchog Mae Meic am i Sblash ddod i arfer 'r eira, ac felly mae'n ei dwyllo drwy ddweud wrtho fod ei hoff gymeriad mewn stori, y Ddraig Eira, yn byw yn y goedwig. Sblash gets stuck in the snow. 
06:50Peppa Mae Peppa, George a'u ffrindiau yn ymweld Sion Corn. Peppa, George and friends go to see Father Christmas. Peppa asks for a very special doll but can Father Christmas deliver it? 
06:55Tili a'i ffrindiau Wrth ddarllen y stori mwyaf cyffrous erioed, mae Tili yn methu dod o hyd i'r dudalen olaf. While reading the most exciting story ever, Tili can't find the last page so she makes up the end. 
07:10Ahoi! Heddiw, mr-ladron o Ysgol Y Ffin sy'n ymuno Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec. Today, pirates from Ysgol Y Ffin join Ben Dant and Cadi to challenge the smelly Capten Cnec. 
07:30Bing Mae Bing yn dod o hyd i'w esgidiau babi. Maen nhw'n rhy fach i Bing erbyn hyn ond mae Coco wrth ei bodd efo nhw ac felly hefyd Charli. Bing finds his old baby shoes but they're too small! 
07:35New: Shwshaswyn Mae'r traeth yn llawn o ryfeddodau lliwgar. Mae Fflwff a'i fryd ar gysgodwr gwynt, a'r Capten a Seren a'u llygaid ar gylch rwber a pharasol. The beach is full of lovely colourful things! 
07:45Deian a Loli A Thrn Bach Tad-C Mae Deian a Loli yn rhewi'r oedolion i'r unfan ac yn dianc i'r sied i chwarae efo set drenau Tad-cu. The youngsters use their powers to freeze the adults so they can go off to play. 
08:00Boj Mae Boj a Rwpa, ceidwaid Hwylfan Hwyl, yn mynd am eu bathodynnau gwylio adar aur. Boj and Rwpa are going for their gold spotter Ranger badges and have to take a photograph of a rare bird. 
08:15Pingu Anturiaethau Pingu'r pengwin. The adventures of Pingu the penguin. 
08:20Llan-ar-goll-en Mae'n Noswyl Nadolig yn Llan-ar-goll-en ac mae ymwelydd newydd yn galw yn y pentre' - Sin Corn. Santa has lost two of his reindeers. Can Prys and Ceri help him find them and save Christmas? 
08:50Stiw Mae Stiw, Elsi a Taid yn creu deinosor allan o focsys cardfwrdd, clustogau ac un o gynfasau Nain. Stiw, Elsi and Taid build a dinosaur out of cardboard boxes, pillows and a sheet. 
09:00Rapsgaliwn Bob wythnos gyda chymorth ei ffrindiau bach aur a'i rap-lyfr hud fe fydd Rapsgaliwn yn datrys cyfres o bosau. Rapsgaliwn travels across Wales finding out about Christmas trees. 
09:15Twm Tisian Mae'n Noswyl Nadolig ac mae Twm yn gwneud yn siwr bod popeth yn barod ar gyfer y diwrnod mawr. It's Christmas Eve and Twm is busy making sure that everything is ready for the big day. 
09:25Ty Ml Mae Morgan yn dysgu nad oes angen bod yn genfigennus o'i chwaer fach er bod pobl yn cymryd sylw ohoni. Morgan learns there is no need to be jealous of his little sister at Christmas. 
09:35Wibli Sochyn y Mochyn Mae Wibli yn mynd ar daith gyda'i ffrind newydd - cwmwl yn yr awyr. Wibli makes friends with a cloud and goes on an adventure in the air. 
09:45Cei Bach Mae hi'n Noswyl y Nadolig yng Nghei Bach, ac mae Mari wrthi'n brysur yn paratoi parti arbennig. It's Christmas Eve, and Mari is working hard in order to prepare a special party. 
10:00Hafod Haul Does dim golwg o Jaff, ac ar l chwilio ymhob twll a chornel o'r fferm, mae'r anifeiliaid yn dod o hyd iddo yn sl yn y sied. The animals find Jaff ill in the shed so he goes to the vet. 
10:15Digbi Draig Ar l darganfod hen gamera hud mewn drr llychlyd mae Betsi yn dechrau ei ddefnyddio. When Betsi finds an old magical camera in a dusty cupboard she starts using it. 
10:25Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
10:35Meic y Marchog Mae Meic yn dysgu peidio amharu ar bobl pan fyddan nhw'n brysur! Meic learns not to interrupt people when they're busy! 
10:50Peppa Mae Mami Mochyn yn rhoi ei hen gyfrifiadur i Nain a Taid Mochyn. A fyddan nhw'n gwybod sut i'w ddefnyddio tybed? Mami Mochyn gives her old PC to Nain and Taid Mochyn. Can they use it? 
10:55Tili a'i ffrindiau Mae Twmffi yn mwynhau diwrnod hwmpti-bwmpti o fownsio ac mae'n awyddus i'w ffrindiau ymuno ag o. Twmffi is having a lovely bumpety bouncy day and he wants everyone to join in. 
11:10Ahoi! Mae Ben Dant yn l ac yn cwrdd phlant o Ysgol Ifor Hael, Bettws. Ben Dant is joined by another pirate, Cadi, and youngsters from Ysgol Ifor Hael, Bettws in the first of a new series. 
11:30Bing Mae Bing yn adeiladu ty gyda chlustogau ac mae Coco yn penderfynu ei bod yn gyfle da i chwarae Blaidd Mawr Cas gyda Swla a Charli. Bing and Coco play Big Bad Wolf with Swla and Charli. 
11:35Shwshaswyn Yng ngardd y parc mae'r Capten yn dyfrio'r pridd i Seren blannu hadau. Ond pa flodyn sydd wedi tyfu yno'n barod? In the park, the Captain is watering the soil so Seren can plant some seeds. 
11:45Deian a Loli a'r Blodau Parablus Mae Mam yn sl yn ei gwely gydag annwyd trwm ac mae Deian a Loli yn dianc o'r ty er mwyn chwilio am dusw o flodau gwyllt i godi ei chalon. Deian and Loli try to pick wild flowers for Mam. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Bywyd y Fet Yn y rhaglen yma byddwn yn dilyn Gwyn, un o berchnogion Y Wern, wrth iddo dynnu a storio embryos lloi bach. Gwyn the vet extracts and stores calf embryos before transferring them into a cow. [SL] 
12:30Y WAL Ffion Dafis sydd yng Ngogledd Iwerddon lle mae waliau'n rhannu'r bobl Catholig Cenedlaetholgar a'r Protestaniaid Unoliaethol. Ffion Dafis visits communities in N. Ireland separated by walls. 
13:30Garejis: Dan y Bonet Mae cwmni Gwili Jones yn arddangos yn Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru, BV Rees yn dathlu penblwydd, a'r Evanses yn Rali'r Down, Gogledd Iwerddon. The garages exhibit, celebrate and compete! 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Pengelli Mae'r sgerbydau yng nghwpwrdd John Albert a Gwenda yn dod i'r golwg ac mae'r canlyniadau yn drychinebus. The skeletons in John Albert and Gwenda's cupboards devastatingly come to light... 
15:30Crwydro Gaeaf Yn y rhaglen yma, caiff Iolo Williams gwmni'r newyddiadurwr, Wyre Davies, ar daith gerdded i fyny Cader Idris. Iolo Williams is joined by journalist, Wyre Davies, for a walk up Cader Idris. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Dreigiau: Gwarchodwyr Berc Mae Igion, Twlldant, Sgodraed a'r efeilliaid yn darganfod Sgrochan wedi'i anafu ar Ynys y Newidiaid. Twlldant, Sgodraed and the twins come across an injured Sgrochan. 
17:25New: Tref a Tryst Ymunwch Tref a Tryst am hwyl, gemau a chyfle i ennill gwobrau mawr. Join Tref & Tryst for fun, games and big prizes. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Olion: Palu am Hanes Yr ail raglen o Twmpath y Felin Wynt. A fydd modd datrys dirgelwch y safle anhygoel hwn cyn i'r amser cloddio ddod i ben? Can the team uncover the secrets of Kenfig, hidden under the sand? 
18:30Nadolig Llawen Cwmderi Dewch i rannu atgofion am hynt a helyntion Nadoligau Pobol y Cwm ers 1974 gyda'ch hoff gymeriadau o'r hen ddyddiau hyd heddiw. A look back at Christmas in Cwmderi since 1974 with Aled Sam. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30New: Carol yr Wyl 2018 Rhaglen yn dilyn cystadleuaeth Prynhawn Da i chwilio am garol wreiddiol i'r Nadolig, wedi ei hanelu at ysgolion cynradd. We join Prynhawn Da's search for an original Christmas carol by kids. 
20:00Pobol y Cwm Cyfres sebon wedi'i lleoli mewn pentref o'r enw Cwmderi. Popular soap series set in the fictional village of Cwmderi. 
20:25New: Celwydd Noeth Rhown groeso nol y tro hwn i'r ffrindiau Tomos a Lois a Ffion a Heledd a fydd yn mynd am y jacpot. This week we will be welcoming back friends Tomos and Lois and Ffion and Heledd. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30Rygbi Pawb - Tymor 2018-19 Yr uchafbwyntiau a'r newyddion diweddaraf o'r byd rygbi ieuenctid yng Nghymru. Rugby magazine with news, highlights, games and the latest developments in Welsh youth rugby. 
22:15New: Dianc! Yn y bennod hon, bydd Trey, sy'n wreiddiol o Mississipi, a Cerys o Bargoed yn cyd-weithio. Trey from Mississipi and Cerys from Bargoed must work together in order to win the cash prize... 
23:15Lorau Mansel Davies a'i Fab Alan George sydd ar ei ffordd i'r Iseldiroedd i godi llwyth o olew ar gyfer y diwydiant bwyd. Alan George travels to Rotterdam to pick up a load of cooking oil with just 72 hours to do it! 
23:50..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Asra Bydd plant o Ysgol Bod Alaw, Bae Colwyn yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children from Ysgol Bod Alaw, Colwyn Bay visit Asra this week.