This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday

Listings for S4c on Saturday, August 24 2019

06:00Bing Mae Bing a Pando yn darganfod ffrm ddringo newydd yn y parc chwarae. Bing and Pando discover a new climbing frame at the playground. It's got climbing bits and even a wobbly bridge. 
06:10Ahoi! Mr-ladron o Ysgol Bro Helyg, Abertyleri sy'n ymuno Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec.Pirates from Ysgol Bro Helyg, Abertillery join Ben Dant and Cadi to challenge Capten Cnec. 
06:30Guto Gwningen Er bod Guto'n gorfod gwarchod Nel Gynffon-wen, mae'n cael ei ddenu at ddigwyddiad cyffrous yng ngwersyll y Wiwerod. Guto is left to babysit Nel Gynffon-wen. What could go wrong? 
06:45Dwylo'r Enfys Daw Heulwen o hyd i Tamia yn Sir Fn. Maen nhw'n cael hwyl a sbri wrth gyfarfod llu o anifeiliaid newydd yn enwedig y pili pala a'r neidr. Heulwen meets Tamia on Anglesey today. [SL] 
07:00Sblij a Sbloj Cyfres i blant meithrin am ddau anghenfil bach hoffus o'r enw Sblij a Sbloj a'u hymgyrch i ddod o hyd i lythrennau cudd o'u cwmpas. Two lovable little monsters learn the alphabet. 
07:05Cymylaubychain Mae'n ddiwrnod golchi, ond does dim golwg o'r Glaw! Tybed a all Fwffa Cwmwl helpu'r Cymylaubychain i orffen y golch? It's washing day but where's Rain? Can the little clouds do the washing? 
07:15Jen a Jim Pob Dim Mae Deryn wedi penderfynu ei bod hi eisiau bod yn ystlum yn cysgu yn y dydd ac yn chwarae yn y nos. Deryn wants to be a bat but who would keep her company in the night? 
07:30Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Mae Cranc yn falch o ddangos sut mae'n defnyddio'i grafangau i sefyll a rhedeg i'r ochr. Monkey learns how Crab uses his claws to stand and run sideways. 
07:35Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
07:45Gwdihw Mae'r milfeddyg yn ymweld walabi a chawn gwrdd sebras, ieir a moch cwta. Rhaglen ola'r gyfres. The vet visits a wallaby & we meet some zebras, chickens and guinea pigs. Last in series. 
08:00Cath-Od Mae Macs am ymuno a'r Cylch Heulwen, ond cyn gwneud hynny bydd raid iddo sefyll y Cathbrawf. Macs want to join the Sunshine Circle but first he must complete some tests! 
08:10Ben 10 Mae Gwen a Ben yn cael trip drwy'r anialwch i weld Modryb Dora ond mae Ben wedi diflasu braidd ac yn mynd i grwydro. Ben discovers strange goings on in the desert when they visit Aunt Dora. 
08:35Dewi a'r Ditectifs Gwyllt Mae'r ditectifs ar waith unwaith eto ond y tro yma nid anifeiliaid gwyllt sy'n cael eu sylw ond ysbwriel! A rubbish job for PC Dewi and his team as they investigate a case of tipping. 
08:45Pigo Dy Drwyn Mirain a Gareth fydd yn cadw trefn wrth i ddau dm chwarae gemau snotlyd a swnllyd! Mirain and Gareth keep an eye on two teams as they compete in a series of snot-tastic games. 
09:15Y Brodyr Adrenalini Mae'r Brodyr mewn dyfroedd dyfnion ar l plymio i mewn i fathondy Rhufeinig. The Brothers are in deep water after plunging into a Roman baths. 
09:20Ysbyty Hospital Mae gan y bos newyddion drwg i Glenise. Ydy popeth ar ben i Ysbyty Hospital? The boss gives Glenise some bad news. Does this mean it's all over for Ysbyty Hospital? 
09:40Kung Fu Panda Wedi i'r heddlu lleol wahardd Kung Fu, mae Po yn ymladd troseddwyr y tu l i fasg. When Kung Fu is outlawed by the local police, Po becomes a masked hero to fight crime. 
10:00Y Fets Mae symptomau dau gi yn peri penbleth i Kate y fet, Scampi'r gath angen triniaeth gymhleth ar ol ffeit a Dolly'r Schnauzer angen tynnu dannedd! It's all about the dogs and a cat today! [SL] 
11:00Parti Bwyd Beca Y tro hwn mae Beca yn cynnal parti bwyd Americanaidd i drigolion Sir Fn ym mwyty Hydeout ym Mhorthaethwy. Beca prepares an American feast for the people of Anglesey. [SL] 
11:30Mwnciod Cudd Tseina Iolo Williams sy'n adrodd stori Mwnciod Cudd Tseina - anifeiliaid gwyllt a oedd wedi eu hynysu, ac sydd bellach ar fin diflannu. Iolo Williams tells the story of the hidden monkeys of China. [SL] 
12:30Y Castell: Amddiffyn Sut mae amddiffyn castell? Trwy hanes, bu penseiri'n ymdrechu i sicrhau bod y cadarnle'n drech na'r ymosodiad mwyaf ffyrnig. Jon Gower looks at the defences of castles in Wales and beyond. [SL] 
13:30Yr Arfordir: Mn Bedwyr Rees sydd ar drywydd rhai o enwau'r llefydd ar hyd arfordir Mn. Bedwyr Rees explores place names along the Anglesey coast. [SL] 
14:00Her yr Hinsawdd Mae newid syfrdanol yn digwydd i hinsawdd yr Ynys Las ond ai peth da neu ddrwg yw hyn i'r bobl yno? How the staggering change in climate is causing Greenland to evolve in unexpected ways. [SL] 
14:30Cegin Bryn: India Corn India corn yw'r llysieuyn sydd ar fwydlen ail bennod y gyfres newydd o Cegin Bryn. Bryn Williams prepares a three course meal using sweetcorn, and meets a retired couple on their allotment. [SL] 
15:00Ffasiwn Mecanic Gydag wyth mechanic ar l yn y gystadleuaeth, gwaith tm sydd o'u blaenau wrth iddynt ymgymryd 'r her o ail-adeiladu go kart. Team work is the focus as the mechanics rebuild a go kart. [SL] 
15:30Codi Hwyl: Yr Alban Mae Dilwyn a John yn gorfod llogi cwch arall i barhau 'r antur hwylio. Ond a fydd John yn gallu ymdopi chwch mwy? Dilwyn and John charter a boat to continue their journey in Scotland. [SL] 
16:00Ar Werth Mae Glyn Owens yn chwilio am deulu newydd i adnewyddu hen ysgol. Dafydd Hardy rolls up his sleeves to introduce a new service into the business and Glyn Owens has an old school to sell. [SL] 
16:30Doctoriaid Yfory Cyfle arall i gweld y myfyrwyr yn ymgymryd 'r dasg anodd o dorri newyddion drwg i gleifion. Another chance to see the young students learning how to break bad news to patients. [SL] 
17:00Antarctica Dilyn taith dau ffotograffydd i Antarctica i ddarganfod cyfrinachau uwchlaw ac o dan y dwr. A journey with two photographers to Antarctica to discover secrets above and below the water. 
17:55Fferm Ffactor: Selebs Bydd Llyr Evans a Stifyn Parri yn cystadlu ar y cwrs tractor. Llyr Evans takes on Stifyn Parri in the tractor challenge and Sin Lloyd and Dyl Mei guess cuts of meat while blindfolded. 
18:50Sion a Sin Eifion ac Avril Davies o Bontarddulais a Gareth a Jennifer Thomas o Lanrug ger Caernarfon fydd yn cystadlu. With contestants Eifion and Avril Davies and Gareth and Jennifer Thomas. 
19:20Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon y penwythnos. Weekend news and sport. 
19:30New: Rhannu Mae'r cwis lle da ni'n rhannu cystadleuwyr yn l, gyda un deg chwech o gystadleuwyr newydd sbon! The quiz where we divide contestants is back! Who will win 2000 and a place in the final? 
20:00New: Aur y Noson Lawen Cyfres newydd gydag Ifan Jones Evans yn ystyried un o raglenni eiconig S4C. Y tro hwn: y cynhwysion hanfodol sydd angen i greu Noson Lawen ddelfrydol. A new series about the Noson Lawen. 
20:55New: Chwedloni: Cwpan Rygbi'r Byd Ffilmiau byr gydag amryw o gymeriadau a straeon, i gyd yn dathlu'r gorau am ein gm genedlaethol. Y tro hwn, gyda John Ogwen. Short films celebrating the best of our national game. 
21:00Deuawdau Rhys Meirion Rhys Meirion sy'n sgwrsio Huw Chiswell ac yn recordio deuawd yn ei gwmni. Rhys Meirion meets Welsh musician Huw Chiswell on location and records a duet with him in the studio. 
22:00Gwerthu Allan Daniel Glyn a Rhodri Rhys sy'n perfformio stand up yng Nghlwb Comedi Y Glee yng Nghaerdydd heno. Daniel Glyn and Rhodri Rhys perform stand up in the Glee Club, Cardiff. 
22:30Cerddoriaeth Gyfoes 2019 Rhaglen yn adlewyrchu profiadau pobl ifanc o wythnos y Steddfod drwy fideos, eitemau eraill, a pherfformiadau cerddorol byw. Videos, items and live musical performances from the Eisteddfod. 
23:30Nigel Owens: Wyt ti'n Gm? Bydd Anni Llyn yn cymryd rhan mewn dosbarth plentynnaidd ei natur, a sylfaenydd yr elusen 'BanglaCymru', Wil Morus Jones, yn cael syrpreis. Is presenter and poet Anni Llyn game for a laugh? 
00:05Teleshopping Home Shopping. 
01:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Peppa Mae Peppa a'i theulu yn gweld enfys yn yr awyr wrth iddyn nhw fynd am dro yn y car. Peppa and her family see a rainbow in the sky while on an outing in the car.