This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday

Listings for S4c on Saturday, April 4 2020

06:00Olobobs Gyda help Harri Hirgwt mae Bobl yn ymuno 'r Snwffs yn eu sioe awyr. Bobl gets to fly a kite at the Snwff Air Show with the help of Harri Hirgwt. 
06:05Jen a Jim Pob Dim Mae Plwmp wedi agor stondin gacennau ac mae ei ffrindiau wedi heidio draw i brynu'r cacennau blasus. Plwmp has trouble counting money when he tries to buy some cakes. 
06:20Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae Mali wedi torri ei hudlath - a fydd modd ei thrwsio? Mali breaks her wand and must go to the Wand Factory, at the bottom of the Great Elf Tree, to get it fixed. 
06:30Amser Maith Maith yn l Oes y Tuduriaid a chartre' prysur Teulu'r Bowens yw stori Tadcu heddiw yn 'Amser Maith Maith yn l'. Today's story comes from Tudor times, and the home of the Bowen family is very busy. 
06:45Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach yn chwilio am ffrind gorau. The Little Princess wants a best friend. 
07:00Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jcs a chymeriadau dwl newydd sbon. A comedy show for pre-school children, full of sketches, jokes and fun! 
07:15Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series with Tudur Phillips and his two friends. 
07:30Sion y Chef Mae Sam a Sin yn byrddio'r Macrell Frithog i chwilio am gorgimychiaid ond mae'r pysgota'n mynd ar chwl gyda'r tywydd! Sam Spratt takes Sin out on the Merry Mackerel to catch prawns! 
07:45Deian a Loli a'r Sioe Hud Mae sioe Abram Cadabram wedi cyrraedd y pentref ac mae Deian a Loli wedi eu cyffroi ond mae yna ochr annisgwyl i feistr y Sioe Hud! Abram Cadabram's show has arrived in the village! 
08:00Crwbanod Ninja Does dim dewis gan y Crwbanod ond dibynnu ar gymorth aelod diweddara'r Llwyth Troed Y Pwniwr! The Turtles have to rely on the help of the newest member of the Foot Clan. 
08:20Pat a Stan Pat a Stan - dau gyfaill hwyliog sy'n llwyddo i droi pob sefyllfa yn antur lloerig! Pat and Stan - two fun-loving mates who turn the most commonplace events into the craziest of adventures! 
08:30Dennis a Dannedd Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Dennis the Menace a'i gi, Dannedd. Animation featuring the Beano character Dennis the Menace and his dog. 
08:40New: SeliGo Beth sy'n digwydd ym myd Seligo heddiw? What's happening in the Seligo world today? 
08:45New: Pigo Dy Drwyn Dyma'r gorau o'r gemau snotlyd gyda Mirain a Gareth! The best of the snotty games with Mirain and Gareth! 
09:10Larfa Hwyl a sbri gyda phel-fasged y tro hwn... Fun and games with a basket-ball this time... 
09:15Hendre Hurt Dyma helyntion lloerig yr anifeiliaid gwallgo' draw ar fferm arbennig o hurt. Join the zany animals and their wild adventures on this crazy farm. 
09:25Bwystfil Y tro hwn: edrychiad ar y deg anifail mwyaf gwenwynig. This time: a look at the ten most poisonous animals. 
09:35Kung Fu Panda Mae Po yn dod yn ffrindiau gyda rheino chwerw, Hundun, ac yn ei helpu i adfer ei fywyd ar l iddo dreulio cyfnod yn y carchar. Po befriends a rhino called Hundun who has been in prison. 
10:00Prosiect Pum Mil Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford sy'n ymuno a theulu o Langybi i geisio helpu gyda phrosiect agos at eu calonnau. We meet a family in Llangybi who need help with a very special project. [SL] 
11:00Bywyd Gwyllt y Mr O Fflorida i Indonesia cawn olwg ar werni mangrof y byd. Hefyd ymweliad a Chiwba, a gwelwn ddawns osgeiddig sglefrod y mr yn Llyn Kakaban. Looking at the world's important mangrove swamps. [SL] 
12:00Ffermio Y tro hwn: Y coronafeirws yn cael effaith ar Fferm Shadog; ergyd i rai ffermwyr godro a phris llaeth; a brid o'r Swisdir yn cynyddu yng Nghymru. Weekly countryside and farming magazine. 
12:30Ty Am Ddim Edrych am dy yn Sir Forgannwg da ni heddiw i ddau unigolyn sydd ond newydd gyfarfod ei gilydd. Ond mae'r hyn maen nhw'n ei gael i'w adnewyddu yn dipyn o sioc! The house renovation continues! [SL] 
13:30Cynefin Yn rhaglen olaf y gyfres bydd Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Sin Tomos Owen yn croesi'r ffn ac yn ymweld Lerpwl, prifddinas gogledd Cymru. The gang cross the border to visit Liverpool. 
14:30Codi Pac Ym Miwmares yr wythnos hon byddwn yn edrych ar weithgareddau difyr, llefydd i aros, llefydd i fwyta a llefydd i ymweld nhw. Geraint Hardy explores Beaumaris this time around. 
15:00Perthyn Ymunwch Trystan Ellis-Morris mewn cyfres newydd fydd yn cwrdd pharau o berthnasau. Trystan travels to Denbigh to meet Welsh table tennis champions, twins, Angharad and Megan Phillips. 
15:3047 Copa: Her Huw Brassington Yn y bennod yma bydd Huw yn ymweld 'r ymladdwr UFC, Brett Johns a'r Mynach Shaolin, Pol Wong, i geisio dysgu sut mae nhw yn delio gyda phoen. Follow Huw Jack Brassington's epic challenge. 
16:00Dan Do Y tro hwn: cartref Fictoraidd ar ei newydd wedd, bwthyn wedi ei ddylanwadu gan y 70au a chartref teulu cyfoes ond cartrefol. A renovated Victorian home, a 70's inspired cottage, and more. 
16:30Bethesda: Pobol y Chwarel Yn yr ail raglen byddwn yn dod i nabod Dilys Margaret Pritchard sydd wedi byw ym Methesda ar hyd ei hoes. A new series that takes us to the heart of Bethesda's quarrying community. 
17:00C'Mon Midffild O ganlyniad i ddamwain angheuol mae clwb pl-droed Bryncoch wedi colli rheolwr. Ai dyma'r diwedd? Due to a fatal accident Bryncoch F.C has lost its manager. Is this the beginning of the end? 
17:45Clasuron Rygbi: Scarlets v Leinster Ail-ddangos y Scarlets yn ceisio maeddu Leinster yn yr RDS am y tro 1af mewn 10ml - a'r frwydr am y rownd derfynol. Re-live a classic Pro12 semi-final clash: Scarlets v Leinster (19.5.17). 
19:15New: Newyddion S4C Newyddion y penwythnos. Weekend news. 
19:30Cymry ar Gynfas: Robin McBryde Cyfres newydd. Y tro hwn, yr artist Iwan Gwyn Parry sy'n cymryd yr her o bortreadu Robin McBryde. Landscape artist Iwan Gwyn Parry attempts a unique portrait of rugby coach Robin McBryde. 
20:00New: Noson Lawen Arfordir Ceredigion yw thema'r Noson Lawen hon, gyda'r awdures Caryl Lewis yn arwain. The theme for this Noson Lawen is the coast of Ceredigion, with a host of talents from the area. 
21:00Oci Oci Oci! Y Kings Head, Amlwch; Clwb Canol Dre Caernarfon a thafarn Yr Albert, Caernarfon fydd yn ceisio ennill arian. The Kings Head, Amlwch; Clwb Canol Dre Caernarfon and The Albert, Caernarfon. 
22:00Camgymeriad Gwych Cyfle arall i weld y ffilm hon ar ugeinfed penblwydd ei ffilmio, gyda Catatonia, James Dean Bradfield, y Super Furries a mwy. Another chance to see this music film on its 20th anniversary. 
23:25Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Bing Mae Bing a Swla'n edrych am bethau i'w gwerthu a mae'n nhw'n dod o hyd i Mistar Enfys heb ei ben! Bing & Sula are looking for items to sell, & find Mr Rainybow without his head!