This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday

Listings for S4c on Sunday, December 16 2018

06:00New: Cyw Rhaglenni ar gyfer y plant lleiaf ar y penwythnos. Great weekend programmes for younger viewers. 
08:50New: Penblwyddi Cyw Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebrating your birthday, you may be lucky enough to see your photo on today's Cyw! 
08:55New: Pen-blwydd Pwy? Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio ar gyfer plant bach. Entertaining and educational animated series for nursery school children. 
09:00New: Dal Ati: Bore Da Golwg ar rai o eitemau diweddar y cyfresi Heno a Prynhawn Da sydd o ddiddordeb penodol i'r rhai sy'n dysgu Cymraeg. Items from Heno or Prynhawn Da of interest to Welsh learners. 
10:00New: Dal Ati Amrywiaeth o raglenni ar gyfer dysgwyr. A selection of programmes for Welsh learners. 
11:00Rownd a Rownd Wrth i Dani ddechrau sylwi ar ymddygiad od Lowri, mae Philip yn amau y dylai Lowri a fo fod yn fwy gofalus. Philip suspects that he and Lowri should be more cautious in keeping their secret. 
11:30Rownd a Rownd Mae'n edrych fel bod cefndir Jac yn mynd i beryglu ei ddyfodol efo Dani. Wrth i'r rhwyd gau, mae'n troi at yr unig un all ei helpu. It looks like Jac's background will jeopardise his future. 
11:55Clwb Ni Cipolwg ar glwb chwaraeon - y tro hwn: park run. Profile of a sports club - this time, park run. 
12:00Dechrau Canu Dechrau Canmol Daw'r rhaglen y tro hwn o bentref Rhosllanerchrugog, wrth i ni ddathlu bywyd a gwaith y cerddor amryddawn John Hughes. This time, we celebrate musician John Hughes, 50 years after his death. 
12:30Gwlad Beirdd: Ceiriog Cipolwg ar fywyd a gwaith y bardd o Glwyd, John Ceiriog Hughes. The life and works of John Ceiriog Hughes. His work extols Welsh rural life but how much of a Welshman was Ceiriog himself? 
13:00Dudley: Pryd o Sr Mae Dydd y Farn wedi cyrraedd wrth i ddiwedd y gystadleuaeth agosau. It's Judgment Day for our eight stars. Will the harsh comments made previously by the experts motivate the teams? 
14:00Bugail Bywyd Gwyllt Rhaglen sy'n dilyn Glyn Jones o Langefni wrth ei waith fel 'ranger' ar Stad Balmoral yn yr Alban. A year in the life of Glyn Jones from Anglesey, Chief Ranger on the famous Balmoral Estate. 
14:45Rygbi Pawb Sir Benfro v Coleg Llandrillo Uchafbwyntiau gm Coleg Sir Benfro v Coleg Llandrillo a chanlyniadau gemau arall Cynghrair Ysgolion a Cholegau Cymru. Highlights of the Pembrokeshire College v Llandrillo College match. 
15:30Gig Y Pafiliwn 2018 Darllediad o Gig Y Pafiliwn 2018, o Eisteddfod Genedlaethol Cymru Caerdydd nol yn Awst, gyda Huw Stephens. Coverage of Gig Y Pafiliwn 2018 from Cardiff's National Eisteddfod back in August. 
17:00Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. 
17:30Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon y penwythnos. Weekend news and sport. 
17:40Pobol y Cwm Omnibws Cipolwg dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi. Omnibus edition looking back at events in the fictional village of Cwmderi over the past week.With on-screen English subtitles 
19:30New: Dechrau Canu Dechrau Canmol Ar drydydd Sul yr Adfent, dathlwn arwyddocd golau a'r gannwyll yng Nghwm Rhondda, a chlywn atgofion cyn-lwyr. On the third Sunday of Advent, we're in the Rhondda Valley celebrating light. 
20:00New: Y WAL Ffion Dafis sydd yng Ngogledd Iwerddon lle mae waliau'n rhannu'r bobl Catholig Cenedlaetholgar a'r Protestaniaid Unoliaethol. Ffion Dafis visits communities in N. Ireland separated by walls. 
21:00New: Morfydd Film Ffilm biopic am y gantores a'r cyfansoddwraig Morfydd Llwyn Owen, ac amgylchiadau amheus ei marwolaeth. A biopic film about singer and composer Morfydd Llwyn Owen and her suspicious death. 
23:00Y Byd ar Bedwar Y tro hwn edrychwn ar yr holl achosion sydd yn ein llysoedd o bobl yn creu delweddau anweddus o blant. A look at all the cases in our courts of people creating indecent images of children. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Hafod Haul Mae criw ffilmio yn dod i'r fferm ond tybed pa un o'r anifeiliaid fydd seren y sgrin? A film crew comes to the farm, but which animal will become the star of the show?