This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday

Listings for S4c on Thursday, December 19 2019

06:00Ty Ml Mae'r criw yn mynd ati i wneud Gwenynen Eira, Dyn Eira i chi a fi, ond wrth i'r tywydd gynhesu mae'r Gwenynen Eira yn dadmer. The friends make a Snow Bee but it soon melts. 
06:10Hafod Haul Mae Gwydion a Lois yn ymweld Hafod Haul, ond mae'r ddau'n gadael sbwriel ar hyd y fferm. Gwydion and Lois are visiting Hafod Haul, but they have accidentally left litter round the farm. 
06:25Sam Tn Mae Moose yn mynd i drafferth wrth gasglu ffosiliau diolch i Norman! Thanks to Norman, Moose gets into difficulty while out on a fossil hunt in the mountains. 
06:35Twm Tisian Mae Twm yn ymweld pharc chwarae, ac mae'n cael mynd ar y siglen, y chwyrligwgan a'r llithren fawr. Twm goes to the park where he plays on the swings, the roundabout and the big slide. 
06:45Cacamwnci Mae Cacamwnci yn l gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Byddwch yn barod am lond bol o chwerthin! Join the crew for more funny and silly sketches! Be ready for a belly full of laughs! 
07:00New: Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
07:05Guto Gwningen Er bod Guto'n gorfod gwarchod Nel Gynffon-wen, mae'n cael ei ddenu at ddigwyddiad cyffrous yng ngwersyll y Wiwerod. Guto is left to babysit Nel Gynffon-wen. What could go wrong? 
07:20Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Llandysul ddysgu'r gn 'Teithio'. Youngsters from Ysgol Llandysul learn a song for Dona Direidi. 
07:35Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach eisiau sled newydd. The Little Princess wants a new sledge. 
07:45New: Sion y Chef Mae Jac Js yn dysgu mai cadw pethau'n syml sydd orau wrth adeiladu gwibgart. Jac Js learns that simple is best in a closely run go-kart race. 
08:00Abadas Mae'r Abadas wrth eu bodd yn canu a dawnsio ac ar ben eu digon i glywed mai gair cerddorol yw'r gair heddiw. The Abadas love to sing and dance and are delighted today's word is a musical one 
08:10Oli Wyn I'r fferm yr awn ni heddiw i weld tractor wrth ei waith. We're off to the farm today to see a tractor at work. 
08:20Syrcas Deithiol Dewi Mae cynnwys casgen fawr o gefn y lori yn ysbrydoli Dewi i wneud sioe mr-ladron. The contents of the big barrel from the back of the lorry inspires Dewi to create a pirate show. 
08:30Y Teulu Mawr Cyfres gartwn i blant am deulu o eliffantod swnllyd. Cartoon series for young children about a family of lively elephants. 
08:40Tili a'i ffrindiau Mae'r band martsio bron yn barod - ond beth am Dwynwen? Dwynwen really wants to join in the marching band but all she has are some crunchy munchy apples. What can she do? 
08:55Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
09:05Wibli Sochyn y Mochyn Pan mae Wibli yn darganfod wy, y peth diwethaf mae'n disgwyl gweld yn deor yw draig fach! When Wibli finds an egg the last thing he expects to hatch out of it is a dragon! 
09:20Meripwsan Mae'r gaeaf wedi cyrraedd ac mae gan bob aelod o'r criw ffyrdd gwahanol o gadw'n gynnes a chlyd. Winter has arrived and the gang all have different ways to keep warm and cosy. 
09:25Blero yn Mynd i Ocido Tybed pam bod dysgu sut mae lifer yn gweithio yn arwain at wneud amser bath yr anifeiliaid yn hwyl a sbri? Blero finds out how levers work, causing bathtime to start with a splash. 
09:40Sbridiri Mae Twm a Lisa yn creu pry copyn bach ar linyn. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Bro Sin Cwilt lle mae'r plant yn creu pry copyn mawr du. Twm and Lisa make a small spider on a string. 
10:00Ty Ml Mae Morgan a Sionyn a Mali a Dani yn ffeirio pethau ond weithiau mae'n well cadw'r hyn sydd ganddoch. Morgan and friends decide to swap things but sometimes it's better to keep what you have 
10:10Hafod Haul Mae'r brain wedi bod yn bwyta bwyd yr ieir, tybed a fydd gan Heti syniad sut i'w hel nhw oddi yno? The crows have been eating the hens' food. Will Heti have an idea to keep them away? 
10:25Sam Tn Mae Arloeswyr Pontypandy yn gweithio tuag at eu bathodynnau adeiladu. Ond mae Norman yn peryglu bywydau pawb. The youngsters get into trouble while working on their construction badges. 
10:35Twm Tisian Mae Twm wedi paratoi i fynd am bicnic heddiw ond yn anffodus mae hi'n bwrw glaw. Twm has prepared a lovely picnic today, but unfortunately it's raining. 
10:45Cacamwnci Mae Cacamwnci yn l gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Byddwch yn barod am lond bol o chwerthin! Join the crew for more funny and silly sketches! Be ready for a belly full of laughs! 
11:00Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
11:05Guto Gwningen Ar l i Guto, Lili a Benja fynd allan i gasglu coed tn, maen nhw'n sylweddoli bod tri ysbeiliwr am ddwyn y coed. The bunnies find out that three predators are after their firewood. 
11:20Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Y Castell, Caerffili. Youngsters from Ysgol Y Castell, Caerphilly learn a song. 
11:35Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach yn flin ei bod yn gorfod rhoi ei theganau i gadw tra ei bod yng nghanol chwarae. The Little Princess is fed up with having to put her toys away after she's finished. 
11:45Sion y Chef Pan mae Magi'n cynhaeafu kohlrabi, mae Jay a Mario'n siwr bod aliwn wedi dod i Bentre Braf. Jay and Mario are convinced that aliens have come to Pentre Braf! 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Her Yr Hinsawdd Y tro hwn, mae'r Athro Siwan Davies yn parhau 'i thaith o amgylch Califfornia. In California Prof Davies meets families without running water in their homes as a result of the drought. [SL] 
12:30Heno 2019/20 Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
13:30Gerddi Cymru Bydd Aled Samuel yn edrych ar erddi Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan. Aled Samuel visits the gardens of St Fagan's National History Museum in Cardiff and delves into Wales' history. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Fferm Ffactor Selebs Mae'r foment fawr wedi cyrraedd, gyda thm Anni Llyn yn cystadlu yn erbyn tm Aeron Pughe yn rownd derfynol y rhaglen. The teams go head to head down on the farm in the final challenge. 
16:00Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
16:05Sam Tn Mae Jo a Meic yn gystadleuol iawn ac yn mynnu cymryd rhan yng Nghwpan Pontypandy. O diar! Meic and Jo are very competitive and decide to compete in the Pontypandy Cup. Oh dear! 
16:15Y Dywysoges Fach Dyw'r Dywysoges Fach ddim yn hoff iawn o salad yn enwedig tomatos. The Little Princess doesn't like salad especially tomatoes. 
16:30Sion y Chef Gyda chymorth Elis, mae Sin a Sam yn mynd i hela am dryffl. With Elis' help, Sin and Sam go truffle hunting. 
16:45Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jcs a chymeriadau dwl iawn! Plenty of laughs in this comedy for pre-school children, full of sketches, jokes and fun! 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05New: Arthur a Chriw y Ford Gron Wrth hedfan dros Camelot, mae draig yn gollwng un o'i hwyau reit o flaen ystafell wely Arthur! While flying over Camelot a dragon drops one of its eggs right in front of Arthur's bedroom! 
17:15Dewi a'r Ditectifs Gwyllt Mae 'Sgramblwyr' ar feiciau modur yn achosi difrod ar dir fferm. Oes modd eu hatal? A farmer is having trouble with 'Scramblers' who are wrecking his fields and scaring his animals. 
17:20New: Lolipop Mae Miss Mogg wedi gofyn i Mr Gibbs gyfarwyddo sioe yr ysgol a dyw Jac, Cali a Harri ddim yn hapus. Miss Mogg appoints Mr Gibbs as the school show director: Jac, Cali & Harri aren't happy! 
17:45Rygbi Pawb Pigion gm rhwng Coleg Caerdydd a'r Fro a Choleg Penybont ynghyd chanlyniadau gweddill gemau'r wythnos. Highlights of the match between Cardiff and Vale College and Bridgend College. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Ar Werth Adeilad eiconig yng Nghaernarfon; arwethiant yng Nghaerdydd a chartref 9 ystafell wely yn Aberteifi. An iconic building in Caernarfon and a nine-bedroomed home in Cardigan. Last in series. 
18:30Rownd a Rownd Dirgelwch mawr y diwrnod yw ymddygiad rhyfedd Wil. Pan ddaw'r esboniad yn amlwg mae'n sioc i bawb. Wil's strange behaviour is the great mystery of the day. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30Pobol y Cwm Mae ymgais Mathew i ennill Tesni'n l yn methu wrth iddo fynd dros ben llestri yn hwyl yr wyl. Dychwela Kelly i'r cwm gydag wyneb cyfarwydd. Kelly returns to Cwmderi with a familiar face. 
20:00New: Ty Am Ddim Yn Ynys Mon 'da ni heno, gyda dwy ferch, heb brofiad adeiladu, yn gobeithio gwneud ty i fyny er mwyn gwerthu am elw. We're in Anglesey tonight, with two girls hoping to renovate for profit. 
21:00Newyddion 9 - Pennod 189 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Bwyd Epic Chris Yn y bennod Nadolig arbennig hon bydd Chris yn stwffio'r twrci, ac yn paratoi gwledd arbennig o helgig tymhorol a lleol. On the menu, whole venison, crispy mallards and squirrel empanadas. 
22:30New: HANSH 2019 - 2020 (teledu) Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
23:00'Run Sbit 'Dolig Mae un gorchwyl ar l i debygwyr 'Run Sbit cyn iddynt fwynhau eu parti 'Dolig ac mae Linda'n benderfynol o greu tipyn o sioe! The look-a-likes have one final job before their festive party! 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Peppa Mae pawb wedi dod 'u hanifeiliaid anwes i'r ysgol feithrin heddiw ar gyfer cystadleuaeth arbennig. Playgroup is having a pet competition and everyone has brought their pets.