This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday

Listings for S4c on Tuesday, January 23 2018

06:00Dona Direidi Yr wythnos hon mae ffrind gorau Dona Direidi, Tigi, yn dod i chwarae. This week Dona's best friend Tigi comes to play. 
06:15Abadas Dim ond un o'r Abadas gall fynd i chwilio am y 'cwmwl', pam tybed? Join another fun-filled adventure as the Abadas search for today's new word: 'Cloud'! 
06:30Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
06:40Syrcas Deithiol Dewi Mae ffotograffydd y papur newydd yn dod i dynnu lluniau o'r syrcas. The newspaper photographer is coming to take pictures of the circus. 
06:50Bing Mae Charli'n dod i chwarae ac mae Bing wedi paratoi nifer o wahanol gemau. Charli is coming to play and Bing has planned lots of things for them to do. Will Charli agree to join in? 
07:00Meic y Marchog Mae Meic yn credu y byddai tarian anferth yn llawer gwell na'i hen darian fach - ond ydy hyn yn wir? Meic decides a great big shield will be much better than his old one. But is he right? 
07:10Sbarc Cyfres wyddoniaeth gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Science series with Tudur Phillips and friends. Today's theme is 'the night'. 
07:25Ynys Broc Mr Lili Mae Lili yn credu bod modd hyfforddi morloi i wneud triciau gyda'i chorn newydd - ond dydy Morgi Moc ddim o'r un farn! Lili tries to train some seals to do tricks with a hooty horn. 
07:35New: Ahoi! Mr-ladron o Ysgol Dyffryn y Glowyr sy'n ymuno Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec. Pirates from Ysgol Dyffryn y Glowyr join Ben Dant and Cadi to challenge the smelly Capten Cnec. 
07:50Peppa Mae Peppa a George wedi colli eu pl gan fod y gwair wedi tyfu mor hir. A fydd Taid a Betsi yn gallu helpu? Peppa and George have lost their ball as the grass is so long. Can Grandad help? 
08:00Octonots Mae Harri a Dela yn cael eu dal gan greadur rhyfedd iawn yn ddwfn yn y mr. Harri and Dela become entangled in a strange deep-sea creature - a siphonophore. 
08:15New: Chwilio am Cyw Mae Cyw wedi mynd i rywle ond ble 'sgwn i? Ymunwch 'r criw wrth iddyn nhw geisio dod o hyd i Cyw yn y parc. Join the gang in the park as they try to find Cyw. 
08:20Y Dywysoges Fach Nid yw'r Dywysoges Fach yn hoff iawn o ymolchi - dyw hi ddim eisiau bath o gwbl. The Little Princess does not like baths and will do anything to avoid them. 
08:30Tili a'i ffrindiau Mae pawb yn brysur yn mwynhau gwneud pethau ar eu pennau eu hunain - heblaw Dwynwen. Dwynwen is in a playing mood and wants all her friends to join in. But no-one wants to play. 
08:45Twt Mae heddiw'n ddiwrnod arbennig iawn, 'Diwrnod y Baneri. Today's a special day; it's Flag Day. Will Twt get his flag ready in time or will he have to miss the parade? 
08:55Nodi Pan ddaw Pwtyn i ymweld Nodi, mae'n llawn cynnwrf, ac yn achosi hafoc yng Ngwlad y Teganau! Bouncing Ball comes to visit, full of bounce, and causes havoc around Toytown! 
09:05Sbridiri Yn y rhaglen hon mae Twm a Lisa yn creu llun o goeden. An arts series for pre-school children. In this programme Twm and Lisa create a picture of a tree. 
09:25Pingu Anturiaethau Pingu'r pengwin. The adventures of Pingu the penguin. 
09:30Bobi Jac Mae Bobi Jac a'i ffrind Cwningen yn cael antur yng nghefn gwlad. Bobi Jac and Nibbles the Rabbit go on a countryside adventure and play stompety stomp. 
09:45Pentre Bach Daeth yr amser i Jac y Jwc a Jini i ddweud wrth rieni Jini eu bod wedi dyweddo. The time has come for Jac y Jwc and Jini to tell Jini's parents about the engagement. 
10:00Dona Direidi Mae Betsan Brysur yn galw draw i weld Dona Direid am ei bod hi wedi cymysgu holl sanau ei ffrindiau yn 'Cei Bach' ar l eu golchi nhw. Betsan Brysur calls in to see Dona Direidi today. 
10:15Abadas Mae'r Abadas wrth eu bodd yn canu a dawnsio ac ar ben eu digon i glywed mai gair cerddorol yw'r gair heddiw. The Abadas love to sing and dance and are delighted today's word is a musical one 
10:30Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
10:40Syrcas Deithiol Dewi Mae Heulwen yn creu sioe limbo ar l gyrru dros ddrymiau Sianco. Heulwen creates a limbo show after driving over Sianco's drums. 
10:50Bing Mae'n amser cerddoriaeth yn y cylch chwarae ac mae pawb eisiau tro ar y drwm. It's music time at the crche and everyone wants a turn on the drum. 
11:00Meic y Marchog Mae Meic yn dysgu mai'r helpu ei hun sy'n bwysig, nid pwy sy'n gwneud hynny. Meic realises that actually helping whoever's in trouble is more important than who's doing it! 
11:10Sbarc Cyfres wyddoniaeth gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series with Tudur Phillips and his two friends. Today's theme is birds. 
11:25Ynys Broc Mr Lili Mae Lili'n benderfynol o weld clwstwr arbennig o sr yn yr awyr. Ond oes modd iddi ei weld? Lili is determined to see the Starfish Constellation in the sky. But how can she do this? 
11:35Ahoi! Heddiw, mr-ladron o Ysgol Y Ffin sy'n ymuno Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec. Today, pirates from Ysgol Y Ffin join Ben Dant and Cadi to challenge the smelly Capten Cnec. 
11:50Peppa Mae Peppa a George wrth eu boddau yn neidio yn y pyllau dwr, hyd yn oed pan mae hi'n bwrw glaw. George takes off his rain hat and catches a cold while jumping in puddles. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
12:05Dudley: O'r Gt i'r Plt Marchnad y Ffermwyr Hwlffordd sydd dan sylw yn y rhaglen hon. Dudley will be visiting Pembrokeshire and the Farmers' Market at Haverfordwest and cooking for Mari Grug and Lisa Haf. [SL] 
12:30Cynefin: Merthyr Bydd Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Sin Tomos Owen yn ymweld Merthyr Tudful. Stories from Merthyr - from the ironmasters and industry to boxing and the world's first steam train journey. 
13:30Ward Plant Mae'r cameru'n dilyn Kaiden a'i deulu i Jacksonville, Florida, Unol Daleithiau America i dderbyn Therapi Proton Beam.12 year old Kaiden receives life saving treatment in the USA. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C. S4C News. 
14:05New: Prynhawn Da Peter Hughes Griffiths sy'n siarad am Wobrau Dathlu Diwylliant cyntaf Sir Gaerfyrddin. Peter Hughes Griffiths discusses the nominations for the Celebrating Culture Awards in Carmarthenshire. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
15:05Pen Llyn Harri Parri Bydd Harri yn olrhain hanes crefydd Pen Llyn sy'n llawn straeon lliwgar am bobl sydd wedi torri cwys eu hunain. Harri looks at the religious history of the Llyn Peninsula. 
15:30Dathlu Bydd Nia Parry a Leah Hughes yn trefnu dathliad ar gyfer person arbennig o Gwm Gwendraeth. Nia Parry and Leah Hughes arrange a celebration for a very special person from Cwm Gwendraeth. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school: Peppa, Ynys Broc Mr Lili, Meic y Marchog, Ahoi!, Henri Helynt. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Dreigiau: Marchogion Berc Mae Sibrwd angheuol yn bygwth Berc ac mae Twllddant yn mynnu ymladd ac erlid y ddraig ddieithr ar ei ben ei hun. Sibrwd threatens Berc and Twllddant wants to fight the dragon by himself. 
17:25Pat a Stan Pat a Stan - dau gyfaill hwyliog sy'n llwyddo i droi pob sefyllfa yn antur lloerig! Pat and Stan - two fun-loving mates who turn the most commonplace events into the craziest of adventures! 
17:35Pwy Geith y Gig? Bydd y panel yn trafod y clyweliadau o gn boblogaidd Cpt Smith, 'Estron'. In Ysgol y Preseli, the panel discusses the auditions of 'Estron' by Cpt Smith. Will anyone make an impression? 2/8 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
18:05New: Prosiect Z Heddiw mae'r Zeds wedi cyrraedd Ysgol Bro Idris. A fydd y pum disgybl yn dianc neu'n cael eu troi'n Zeds? The Zeds are in Ysgol Bro Idris. Will the pupils escape or be turned into Zeds? 
18:30Rownd a Rownd Mae Llio'n teimlo'n euog ac yn benderfynol o fod o gymorth i Carys. Due to her immense guilt, Llio is determined to be of help to Carys as the doctors decide to try and wake Tom up. 
19:00New: Heno Cawn ymuno Chr Cyswllt sy'n paratoi ar gyfer cyngerdd arbennig i ddathlu eu pen-blwydd yn 10 oed. Cr Cyswllt in Llandovery prepare for a concert to celebrate their 10th anniversary. 
19:30Pobol y Cwm Mae'r pentrefwyr yn dial ar Dai a DJ. Mae Kelly ac Ed yn cymryd cam ymlaen yn eu perthynas. Dai and DJ face public humiliation. Kelly and Ed take their relationship to the next level. 
20:00New: Priodas Pum Mil Bydd Trystan ac Emma yn cynnig help llaw i deulu a ffrindiau Shelly a Viccie o Gaerdydd a'r Rhondda. Friends of Shelly and Viccie from Cardiff and the Rhondda plan their wedding on a budget. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 a'r Tywydd. News and Weather at 9 o'clock. 
21:30New: Ein Byd: Gwlad y Gwn Mae Sin Jenkins yn teithio i UDA i weld pam bod gan gymaint o Americanwyr obsesiwn gyda gynnau. Sin Jenkins is in the USA to find out why so many Americans are obsessed with guns. 
22:30Noson Lawen Bethan Gwanas sy'n cyflwyno adloniant o Fangor. With Elfed Morgan Morris, Y Welsh Whisperer, Cordia, Ensemble Seindorf Deiniolen, Cr Dre, Glesni Fflur & Gethin Fn, Eve Goodman and Gwilym. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Yr Ysgol Heddiw bydd criw Ysgol Llanrug ac Ysgol Sant Curig yn chwarae gyda phob math o gerbydau. The children play with all sorts of vehicles and Emily goes on a steam train.