This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday

Listings for S4c on Friday, March 22 2019

06:00Bing Mae Bing a Fflop yn gwneud bisgedi bwni sinsir i Charli a Coco. Bing and Fflop are making ginger bunny biscuits for Charli and Coco. 
06:10Bach a Mawr Mae Mawr a Lleucu yn ceisio ysgrifennu cerdd am aderyn bach annwyl, ond mae Bach wastad yn ymyrryd. Mawr and Lleucu are trying to write a poem about a sweet little song bird. 
06:20Guto Gwningen Mae Guto'n cael ei siomi o ddeall bod lleidr wedi llwyddo i ddwyn y blwmsan ola' oddi ar goeden Mr Puw, ac yntau wedi meddwl cael gafael arni'i hun! A thief steals the last plum off the tree 
06:35Cymylaubychain Mae Seren Fach yn awyddus iawn i fod yn Seren Wib. Sut bydd yn mynd ati tybed? Seren Fach is keen to be a shooting star. How will she go about it? 
06:45Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Llandysul ddysgu cn. Youngsters from Ysgol Llandysul learn a song and perform in front of an audience. 
07:00Jen a Jim a'r Cywiadur Mae Cyw, Plwmp a Deryn yn poeni - mae Llew ar goll. Cyw, Plwmp and Deryn are worried - Llew has gone missing. Where did he go? Can Jen and Jim solve the mystery? 
07:15Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Mae Brenin y Jwngl, Llew, yn dangos i Mwnci sut mae rhuo. Monkey meets Lion and learns all about roaring. 
07:25Asra Bydd plant Ysgol Eifion Wyn, Porthmadog yn ymweld ag Asra yr wythnos hon. Children from Ysgol Eifion Wyn, Porthmadog visit Asra this week 
07:40Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae Ben a Mali'n helpu cyw bach i ddod o hyd i'w fam. Ben, Mali and Smotyn find a large egg in the meadow. A tiny chick hatches from the egg and the children must find the mummy bird 
07:50Nos Da Cyw Sh! Mae'r haul yn mynd i'w wely ac mae'n amser i ni gael stori fach cyn cysgu. Heddiw cawn stori Llew a'r pyjamas coll. Today's story is about Llew's lost pyjamas. 
08:00Twt Mae gwylan arall yn glanio yn yr harbwr ac mae'n edrych yn debyg iawn i Gwil! Mae'r wylan yn drysu Gwil a Celfin yn ln. Another seagull lands in the harbour and it looks a lot like Gwil! 
08:15Antur Natur Cyw Cyfres i blant sy'n trafod byd natur a gwahanol fathau o greaduriaid. Heddiw, cawn hanes y jirff. Series for pre-school children about animals and nature. Today, we learn about the giraffe. 
08:30Babi Ni Ar l yr holl aros, mae'n amser i Megan a Cai gyfarfod yr aelod newydd o'r teulu. After all the waiting, it is time at last for Megan and Cai to meet the new member of their family. 
08:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
08:50Loti Borloti Mae Betsan yn bryderus am dreulio noson oddi cartref heb ei rhieni am y tro cyntaf ond mae Loti Borloti wrth law. Loti helps Betsan feel happy about spending the night at a friend's house. 
09:05Stiw Gydag ychydig o help gan Taid, mae Stiw ac Elsi'n smalio mai gofodwyr ydyn nhw, ar daith i blaned Mawrth. Stiw and Elsi, with Taid's help, pretend they are astronauts on their way to Mars. 
09:15Sblij a Sbloj Mae'r ddau ddireidus yn mynd i'r ganolfan arddio gan lwyddo i golli'r llythyren 'b' oddi ar yr arwydd! Sblij and Sbloj visit the local garden centre and manage to lose the letter 'b'! 
09:20Boj Mae ffrindiau Boj yn sl. A oes modd iddo gadw mewn cysylltiad gyda nhw? Boj's friends are ill. Can he find a way to keep in touch with them? 
09:30Meic y Marchog Wedi clywed bod marchog arbennig yn dod i Lyndreigiau mae Meic yn anghofio ei fod wedi addo chwarae efo Trolyn. When Meic hears a special knight is coming he forgets about his friend Trolyn. 
09:45Heini Yn y rhaglen hon bydd Heini'n ymweld chanolfan ailgylchu. A series full of movement and energy to encourage young children to keep fit. In this programme Heini visits a recycling centre. 
10:00Bing Mae Bing a Pando yn darganfod ffrm ddringo newydd yn y parc chwarae. Bing and Pando discover a new climbing frame at the playground. It's got climbing bits and even a wobbly bridge. 
10:10Bach a Mawr Mae Bach a Mawr yn cynnal cystadleuaeth i weld pwy sydd yn gallu paentio'r llun gorau o Lleucu. Big and Small hold a competition to see who can paint the best picture of Ruby. 
10:20Guto Gwningen Wedi iddo gynnig gwarchod wy Dili Minllyn, mae Guto'n sylweddoli bod hynny'n waith anodd a pheryglus iawn. Guto discovers that babysitting is far more dangerous than he imagined. 
10:35Cymylaubychain Mae Enfys eisiau cysgu, sy'n profi ychydig yn anodd gyda'r holl swn sydd yn y nen heddiw. Rainbow wants to sleep but there's too much noise. 
10:45Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddynt osod sialens i griw o Ysgol Bryn Iago, Pontarddulais. Dona and Ned ask youngsters from Ysgol Bryn Iago, Pontarddulais to learn a song. 
11:00Jen a Jim a'r Cywiadur Mae 'na swn hyfryd yn dod o'r Cywiadur heddiw. Cyw, Plwmp a Deryn sydd yno ac maen nhw'n canu'n swynol iawn. Cyw, Plwmp and Deryn are singing. Can Jen a Jim form a choir too? 
11:15Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Daw'r Gorila i helpu Mwnci pan fo'n cael trafferth gyda brigyn mawr. Monkey learns a lot from Gorilla today like how to walk on all fours and beat his chest with his paws. 
11:25Asra Bydd plant Ysgol Dafydd Llwyd, Y Drenewydd yn ymweld ag Asra yr wythnos hon. Children from Ysgol Dafydd Llwyd, Newtown visit Asra this week. 
11:40Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae Mali'n treulio'r diwrnod yng nghwmni'r Brenin Rhi. Mali spends the day with the King on his royal duties. Mali helps the King realise what fun his royal duties can be. 
11:50Nos Da Cyw Sh! Mae'r haul yn mynd i'w wely ac mae'n amser i ni gael stori fach cyn cysgu. Heddiw cawn stori Bolgi a'r gacen anferth. The sun is setting so let's get ready for a bedtime story. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Gerddi Cymru Bydd Aled yn croesi Pont Menai i Sir Fn i ymweld gardd Plas Cadnant ac yn teithio i Neuadd Abaty Cwmhir yn y Canolbarth. Aled visits Plas Cadnant garden on Anglesey and Abbey Cwmhir Hall. [SL] 
12:30Codi Hwyl Mae'r ddau longwr anturus, Dilwyn a John, yn gadael Ynys Sgomer 'i bywyd gwyllt a chroesi Swnt Jac. Dilwyn and John leave Skomer and its wildlife to cross the treacherous Jack Sound. 
13:00Fferm Ffactor Selebs Y tro hwn, Elin Fflur, Dilwyn Morgan, Huw Fash a'r Welsh Whisperer sy'n brwydro am deitl Fferm Ffactor a gwobr ariannol i elusen o'u dewis. Two teams compete in farming based challenges. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Ar y Dibyn Bydd yr anturiaethwyr yn ymweld 'r arfordir lle byddant yn wynebu dwy sialens wahanol iawn fydd yn profi eu cryfder meddyliol. The adventurers put their mental strength to the test. 
15:30Arfordir Cymru: Llyn Straeon am ddiwydiant penwaig Nefyn, craig chwedl ryfeddol al longddrylliad a esgorodd ar enw newydd ar un llecyn o'r arfordir. Shipwrecks and legends from Nant Gwrtheyrn to Porth Ty Mawr. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05New: Pigo Dy Drwyn Mirain a Gareth fydd yn cadw trefn wrth i ddau dm chwarae gemau snotlyd a swnllyd! Mirain and Gareth keep an eye on two teams as they compete in a series of snot-tastic games. 
17:30New: Larfa Cyfres animeiddio liwgar. Mae'r cymeriadau dwl yn cael hwyl yn chasio ei gilydd y tro hwn! Colourful, wacky animation series. This time, the silly characters have fun chasing each other! 
17:35Crwbanod Ninja Mae Doni a Meici'n profi eu bod yr un mor bwysig Leo a Raph pan mae'n dod i ymladd y gelyn. Meici and Doni prove they are just as important as Leo and Raph in fighting the enemy. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Wil ac Aeron: Taith yr Alban Mae'r bechgyn yn taflu eu hunain i ganol bwrlwm cymuned Gemau'r Uchweldir yn Pitlochry. The boys throw themselves with gusto into the hurly-burly of the Highland Game in Pitlochry. 
18:30Rhannu Gm newydd gydag 16 cystadleuydd yn rhannu'n ddau dm ac un person o bob ochr yn cystadlu i gadw'u tm yn y gm nes bod enillydd! New game with 16 contestants going head to head to the end! 
19:00Pobol y Cwm Mae Ed yn celu mwy o gyfrinachau rhag Kelly. Ydi ei broblemau bron iawn bod ar ben? Daw Tyler o hyd i gyfrinach ofnadwy wrth hel achau teulu Iolo. Ed keeps further secrets from Kelly... 
19:30Dathlu Dewrder: Tlws Plant S4C Rhaglen yn dathlu dewrder ac yn diolch i arwyr ieuenga' ein cymdeithas. Y pinacl yw'r noson wobrwyo arbennig yng Ngwesty Parc y Strade. Celebrating the courage of society's younger members. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Galw Nain Nain Nain Y tro hwn, bydd John Williams yn chwilio am gariad gyda help ei nain Myra Williams, y ddau o Fangor. This week John Williams looks for love with the help of his gran Myra Williams. 
22:05Dim Byd Cyfres ddychanol gyda chlipiau a sgetsys doniol. Satirical series with funny clips and sketches. 
22:35Enid a Lucy Ar l dianc rhag Sid, Denfer a Majewski, mae Enid a Lucy'n cuddio mewn gwesty yn Abertawe - ond mae pethau'n mynd yn chwal yn fuan. Enid and Lucy hide in a hotel, and are safe - for now. 
23:40..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Jen a Jim Pob Dim Mae Jen a Jim eisiau mynd am dro ar eu beiciau i rywle sy'n agos i'w cartre'. Jen and Jim want to go for a ride on their bikes. How will they know which places are far and which are near?