This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday

Listings for S4c on Saturday, July 11 2020

06:00Ty Ml Mae'n ddiwrnod y Sioe Dalent yn yr ysgol, ond beth mae pawb am wneud? It's the Talent Show at school today but what will they all do? 
06:10Ahoi! Pwy fydd y mr-ladron sy'n ymuno Ben Dant a Cadi i herio'r byd y tro 'ma? From which school will these pirates come, to join Ben Dant and Cadi for a little adventure? 
06:25Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
06:30Deian a Loli A'r Cadw Mi Gei Mae Loli'n benderfynol o gael arian o'i chadw-mi-gei ond mae'r mochyn yn bod yn ystyfnig ac yn gwrthod gadael iddi agor y plwg. Loli wants money from her piggybank but the pig isn't happy! 
06:45Patrl Pawennau Mae Gwil yn adrodd hanes ei anturiaethau wrth Faer Morus. Gwil tells Mayor Morus about how Twrchyn was rescued and about how he became the most recent member of the PAW Patrol. 
07:00Twm Tisian Mae Twm Tisian yn bwyta ei ginio ger y llyn. Ond yr hwyaid, nid Twm sy'n cael llond bol o fwyd! Twm decides to eat his dinner by the lake. But it's the ducks, not Twm, who enjoy the feast. 
07:05Meic y Marchog Mae Sblash am gael adrodd stori wrth bawb amser gwely, ac mae Meic yn benderfynol o ddod o hyd i stori antur iddo. Sblash wants to tell a bedtime story and Meic tries to find him a good one. 
07:20Sigldigwt Mae Gwesty Sigldigwt ar agor! Heddiw cawn gwrdd Meurig y gath a Jini a'u cheffylau. Gwesty Sigldigwt is open! Today we meet Meurig the cat and Jini and her horses. 
07:35Octonots Wedi i Cregynnog a Harri gael damwain, maen nhw'n cael help gan Lysywen Farus a physgodyn Grwper. Cregynnog and Harri crash their Gups and need some help from an eel and a grouper fish. 
07:45Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jcs a chymeriadau dwl newydd sbon. A comedy show for pre-school children, full of sketches, jokes and fun! 
08:00New: Mwy o Stwnsh Sadwrn Mwy o Stwnsh Sadwrn - hanner awr o LOLs gyda Owain, Mari a Jack o'u cartrefi - gemau, rapio, cystadleuthau a'ch fideos chi. Enjoy half an hour of LOLs with the gang from their homes. 
08:25Byd Rwtsh Dai Potsh Mae Dai angen ct newydd ac wrth lwc mae Gu yn gwybod am un sbr. Dave needs a new coat and luckily Gran knows of one going spare... 
08:35MabinOgi - Ogi a Mwy! Fersiwn criw Stwnsh o chwedl Nia Ben Aur. Bydd digon o chwerthin, canu a lot o hwyl i'w gael yn Nhir na Nog - ogi ogi ogi! Join the Stwnsh team for their version of the story of Nia Ben Aur. 
09:00Bwystfil Y tro hwn byddwn yn edrych ar ddeg anifail mwyaf ciwt y byd. O'r bach i'r meddal, ac yn enwedig bwysfilod bach flwfflyd. This week we'll be looking at 10 of the cutest animals in the world. 
09:10Kung Fu Panda Mae'r Ddraig Ryfelwr yn helpu Shiffw i sianelu'r 'Po mewnol' wrth iddyn nhw geisio achub Yao o grafangau Temutai. The Dragon Warrior helps Shiffw rescue Yao from Temutai's evil clutches. 
09:35New: Siwrne Ni Y tro yma mae ffrindiau Celt a Tomos are eu ffordd i'r trac i ymarfer eu sgiliau gyrru beic modur cyn eu cystadleuaeth motorcross. Series following children on a very special car journey. 
09:40Dreigiau: Gwarchodwyr Berc Mae ymddygiad hunanol ac anghyfrifol Snotfawr bron lladd Anest gan orfodi Igion i'w wahardd o'r Academi. Snotfawr's selfish behaviour almost kills Anest and Igion bans him from the Academy 
10:00Cefn Gwlad Clasuron Cefn Gwlad hanes rhai o frodyr a chwiorydd y gyfres, a stori gyfoes busnes teuluol Tatws Trading, Dyffryn Conwy. We revisit some of the memorable siblings from the past series. [SL] 
11:00Cwpwrdd Epic Chris Mae Chris nl yn y gegin efo prydau cartre' epic: adennydd cyw ir 'mega' crispi, cyri 'sgodyn, sdc efo chimichurri, a choesau hwyaden efo ss chilli ag oren. Chris is back in the kitchen! [SL] 
11:30Cegin Bryn: Yn Ffrainc Bydd Bryn yn ymweld Donzy-Le-National, ardal wledig yng nghanol Ffrainc, sy'n gartref i Gill Hayes a'i theulu. Food and wine in the rural area of Donzy-Le-National in Central France. [SL] 
12:00Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. [SL] 
12:30Cymry ar Gynfas: Rhys Mwyn Yn y rhaglen hon bydd yr artist cyfrwng cymysg Luned Rhys Parri yn mynd ati i geisio portreadu Rhys Mwyn. Mixed media artist Luned Rhys Parri attempts to create a portrait of Rhys Mwyn. [SL] 
13:00Dan Do Ymweliad thy wyneb i waered cyfoes, ty Fictoraidd ar ei newydd wedd a thy teras lliwgar dylanwad Dwyreiniol. An upside down house, a renovated Victorian home and a colourful terrace! [SL] 
13:30Cynefin Rhyfel a heddwch, diwydiant a diwylliant - y tro hwn, bydd ein cyflwynwyr yn crwydro tref farchnad ddiddorol Yr Wyddgrug. War and peace, industry and culture, this time it's Mold's turn... [SL] 
14:30Y Fets Y tro yma, mae Catrin y milfeddyg yn cael diwrnod amrywiol wrth drin Meerkat, llygoden fawr a buwch! This time, there are playful cats and the vets worry about the health of two terriers. [SL] 
15:30Codi Hwyl Mae tywydd garw wedi cadw'r ddau forwr llon yn nhref Dingle a phan ddaw tro er gwell yn y tywydd, mae'r injan yn dechrau camfihafio! Engine troubles mean John and Dilwyn could get stranded! [SL] 
16:00Sgwrs dan y Lloer Noson hamddenol yn yr ardd a chyfle arbennig am sgwrs dan y sr yng nghwmni Elin Fflur a rhai o wynebau cyfarwydd Cymru. Elin Fflur visits guests' gardens at night to chat about their lives. [SL] 
16:30Caru Siopa Y gyflwynwraig Lara Catrin sy'n herio dau berson i gystadlu yn erbyn ei gilydd mewn sialens ddillad. Two fashion-conscious people compete against each other to transform charity shop items. [SL] 
17:00Ynys Adra Cyfres yn dogfennu'r hyn y mae plant Cymru yn ei wneud wrth hunanynysu, drwy gyfrwng flogs wedi eu creu ganddyn nhw. Vlogs documenting what the children of Wales are doing in self-isolation. 
17:15Olobobs Mae'r Olobobs wedi mynd am dro yn y goedwig ac yn dod o hyd i Ffosibob coll. The Olobobs are enjoying a nice walk in the forest when they bump into a poor little lost Fozzybob. 
17:20Crwbanod Ninja Pan mae Sgyryn yn caniatu i'r Crwbanod ymweld 'r wyneb maent yn darganfod nad yw pethau mor syml hynny. When the Crwbanod visit the surface they discover that things aren't as they seem. 
17:45Gm Gartre Cyfres cwis chwaraeon hwyliog ble fydd cefnogwyr o'r campau yn cystadlu yn erbyn seren o fyd chwaraeon. Sports quiz pitting super fans against stars from the sporting world and other faces. 
18:15Clwb Rygbi: Llanelli v Pontypridd '02 Roedd cewri'r cwpan, Llanelli, yn ffefrynau i ennill - ond a all tim y cymoedd gael gafael ar y tlws am yr eilwaith? Cup giants and favourites to win Llanelli v former Cup winner Pontypridd. 
19:15New: Newyddion S4C Newyddion y penwythnos. Weekend news. 
19:30C'mon Midffild Mae Mr Picton yn arwyddo chwaraewr newydd 'caled' o'r enw Brian. Classic comedy drama series. Mr Picton signs local hardman, Brian, to play for the team, but there's trouble ahead! 
20:00New: Miwsig fy Mywyd Y soprano Rhian Lois sy'n cadw cwmni i Tudur Owen y tro hwn wrth rannu hanes ei gyrfa a pherfformio perlau cerddorol sy'n werthfawr iddi. Well-known soprano Rhian Lois features this time. 
21:00Gala Cr yr Eisteddfod Croeso Corawl o Eisteddfod Genedlaethol 2015 gyda Chr newydd yr Eisteddfod, Elin Fflur a Joshua Owen Mills. Choir concert from Eisteddfod 2015 featuring Elin Fflur and Joshua Owen Mills. 
22:30Elis James - 'Nabod y Teip Cyfres gomedi gyda'r digrifwr Elis James yn edrych ar y teipiau a'r stereoteips sy'n ein diffinio ni fel Cymry, gyda sgetsus a chlipiau doniol. Comedy series with comedian Elis James. 
23:00Galw Nain Nain Nain Tesni Roberts sy'n chwilio am gariad gyda chymorth ei mamgu, Gwyneth Roberts, y ddwy o Landdona, Ynys Mn. Tesni Roberts looks for love with the help of her gran Gwyneth Roberts. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Shwshaswyn Mae Seren yn creu darlun, mae'r Capten yn sylwi ar ddiferion paent ac mae Fflwff yn dysgu sut i stampio siapiau. Seren paints a picture and Fflwff learns to stamp shapes on canvas.