This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday

Listings for S4c on Friday, October 25 2019

06:00Bing Mae Bing a Fflop yn chwarae cuddio ar y ffordd i siop Pajet. Bing and Fflop play hide and seek on the way to Pajet's shop. 
06:10Bobi Jac Mae Bobi Jac ar antur drofannol ac yn chwarae gm wyneb ei waered. Bobi Jac is on a tropical adventure and plays the upside down game. 
06:20Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
06:30Syrcas Deithiol Dewi Mae rhywun efo traed mawr mewn lot o drwbl! The search is on to find out who ruined a new poster. 
06:40Llan-ar-goll-en Mae gan Prys ar Frys a Ceri'r Ci-dectif ddirgelwch rhyfedd iawn i'w ddatrys - mae rhywun wedi dwyn swydd Mia Pia! There's a strange puzzle to solve - somebody has stolen Mia Pia's job! 
06:55Ty Ml Mae'n ddiwrnod y Sioe Dalent yn yr ysgol, ond beth mae pawb am wneud? It's the Talent Show at school today but what will they all do? 
07:05Y Diwrnod Mawr Ar ei ddiwrnod mawr bydd Daragh yn dilyn yn ol troed ei arwr Hedd Wyn. World War I soldier poet Hedd Wyn is Daragh's hero. What will he learn about the famous poet during his big day? 
07:20Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
07:30Nos Da Cyw Mae'r haul yn mynd i'w wely ac mae'n amser i ni gael stori fach cyn cysgu. Heddiw, cawn stori am het Jangl. The sun is setting so let's get ready for a bedtime story about Jangl's hat. 
07:40New: Amser Maith Maith yn l This is S4C 
08:00Ynys Broc Mr Lili Mae Lili a Tarw yn ceisio ennill cymaint o wobrau ag sy'n bosib yn y carnifal. Lili and Tarw try to win as many prizes as they can at the carnival. 
08:10Antur Natur Cyw Cyfres i blant meithrin sy'n trafod byd natur a gwahanol fathau o greaduriaid. Series for pre-school children introducing facts about animals and the natural world. 
08:25Patrl Pawennau Syrpreis! Mae'n Ddiwrnod Gwerthfawrogi'r Pawenlu! Surprise! It's Paw Patrol Appreciation Day! 
08:40Bach a Mawr Mae Mawr yn mynd allan am y noson ac mae Bach am i Cati ei warchod! Mawr goes out for the night and Bach insists on having Cati as a babysitter! 
08:50Digbi Draig Mae pawb ym Mhen Cyll yn chwilio am Seren Gwymp. Pawb ond Teifion - sydd ddim yn sylweddoli bod seren wedi disgyn arno. Everyone is searching for a Fallen Star; everyone except Teifion! 
09:00Peppa Mae Endaf yn peswch yn yr ysgol feithrin a chyn bo hir mae'r plant eraill i gyd yn ei ddal o. Endaf has a cough at nursery school and it's not long until the other children catch it. 
09:05Henri Helynt Pan mae Dad yn cyhoeddi bod ei swydd newydd yn golygu symud ty mae Henri yn dechrau ymgyrch yn erbyn y symud. Dad announces that his new job means moving house but Henri isn't keen. 
09:20Twt Mae Twt yn mynd ar wyliau ond a fydd e'n mwynhau bod ar ei ben ei hun? Twt goes on holiday but will he enjoy being on his own? 
09:30Loti Borloti Yr wythnos hon mae Loti Borloti yn ymweld Beti sy'n drist ar l iddi ffraeo gyda'i ffrind gorau Ani. Loti Borloti visits Beti who's sad after falling out with her best friend Ani. 
09:45Cei Bach Mae Mari'n derbyn yr her i drefnu parti pen-blwydd i frawd a chwaer fach yng Nglan y Don. Mari is asked to arrange a birthday party for a brother and sister at Glan y Don. 
10:00Peppa Caiff y plant drip i Barc Deinosoriaid i ddathlu pen-blwydd Llion Llwynog. To celebrate Llion Llwynog's birthday, the children go on a trip to a Dinosaur Park. 
10:05Sam Tn Mae na banig mewn parti yn y pentref... ac fe fydd angen help Sam Tn ym Mhontypandy! There's panic at a party, and someone somewhere will need Fireman Sam's help in Pontypandy today! 
10:15Heini Yn y rhaglen hon bydd Heini yn dychmygu ei bod yn ymweld 'r ysbyty. In this programme Heini visits an imaginary hospital. 
10:30Stiw Mae Stiw yn rhoi cynnig ar ddosbarthu llythyrau a pharseli i'w deulu a'i ffrindiau. Stiw tries his luck at delivering mail to his family and friends. 
10:45Gwdihw Mae Ynyr yn dangos ei gi defaid i ni a bydd y milfeddyg yn ymweld chrwbanod. We'll meet Ynyr's sheepdog and the vet checks up on some tortoises. 
11:00Ynys Broc Mr Lili Mae Heti wedi gorweithio ac mae hi wedi blino'n ln. Mae arni angen hoe fach. Poor Heti is overworked and needs some time out. 
11:10Guto Gwningen Wedi i Benja ddod o hyd i feillionen, mae Guto'n chwarae triciau arno i'w gael i gredu ei bod yn lwcus. When Benja finds a four-leaf clover, Guto tricks him saying it brings good luck. 
11:25Jambori Dewch gyda Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau lliwgar - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae. Join Jam on an interesting and colourful musical adventure! 
11:35Syrcas Deithiol Dewi Mae Li a Ling yn anghytuno yn y syrcas heddiw. Li and Ling have a falling out over their high-wire act. 
11:45Amser Maith Yn l Oes y Tuduriaid yw stori 'Amser maith maith yn l' heddiw. Tra bo meistres Bowen yn cysgu'n braf mae Elen y forwyn fach wedi codi ers oriau. Today's story comes from Tudor times. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Pobl a'u Gerddi Mewn cyfres newydd bydd Aled Samuel yn teithio'r wlad yn ymweld gerddi hyfryd. In this new series Aled Samuel travels around Wales to visit beautiful gardens and the people behind them. [SL] 
12:30Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
13:00Straeon Harri Parri Hanes tatws newydd Jac Black gan Cecil Siswrn... sydd ddim y gorau am sillafu! Jac Black's new tattoo - created by Cecil scissors - whose spelling's not up to scratch! 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Prosiect Pum Mil Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford sy'n ymuno a theulu o Langybi i geisio helpu gyda phrosiect agos at eu calonnau. We meet a family in Llangybi who need help with a very special project. 
16:00Peppa Daw Taid Mochyn hadau i Peppa a George. Mae Dadi Mochyn yn helpu trwy fod yn fwgan brain.Taid Mochyn pops round with some seeds for Peppa and George. 
16:05Meic y Marchog Mae Meic yn gweld pa mor bwysig yw dilyn tair rheol - Gwrando, Edrych, Gofyn - ac yna Achub! It's time for a real rescue - and for Meic to learn to Listen, Look and Ask first! 
16:20Jambori Taith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau lliwgar - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae! Come and join Jam on a musical adventure full of interesting sounds and pictures... 
16:30Stiw Gyda help a straeon gan Taid, mae Stiw ac Elsi yn paratoi i wersylla yn yr ardd gefn. With a little help and stories from Taid, Stiw and Elsi prepare to go camping in Stiw's garden. 
16:45Gwdihw Bydd Ffred yn dangos ei gwningen a bydd Owain Sin yn dangos hebogiaid i ni. Today, Ffred will show us his rabbit and Owain Sin will meet some hawks. 
17:00New: Stwnsh Dewch draw i Stwnsh i fwynhau amrywiaeth o raglenni gwych a digon o hwyl i blant ifanc. Join Stwnsh for a great variety of programmes for youngsters. 
18:30New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
19:25Ulster v Gleision Caerdydd Ymunwch 'r criw Clwb Rygbi ar gyfer darllediad byw o'r gm rygbi PRO14 Ulster v Gleision Caerdydd. C/G 7.35. Live coverage of the PRO14 Ulster and Cardiff Blues match. Kick off 7.35pm. 
21:45New: Cwpan Rygbi'r Byd 2019 Ymunwch chriw Cwpan Rygbi'r Byd a gwesteion ar gyfer y diweddaraf o Siapan a golwg hwyliog dros y gystadleuaeth. Join the Cwpan Rygbi'r Byd team and guests for the latest from Japan, 
22:20Meic Stevens: Dim ond Cysgodion Ffilm ddogfen am yrfa gerddorol a bywyd un o berfformwyr mwyaf carismataidd ac enigmatig Cymru, Meic Stevens. An honest and personal documentary film about musician Meic Stevens. 
23:35Cool Cymru Cyfres am un o gyfnodau pwysicaf yn hanes cerddoriaeth Gymreig, a roddodd Gymru ar fap miwsig y byd. Series looking at the Cool Cymru years and bands such as the Manic Street Preachers. 
00:10Teleshopping Home Shopping. 
01:40..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Olobobs Mae Crensh wedi pwdu achos bod ei hesgidiau newydd yn frwnt, felly mae'r Olobobs yn creu dwli er mwyn codi ei chalon. Crunch is in a big grump because her new boots are dirty, poor thing.