This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday

Listings for S4c on Monday, September 23 2019

06:00Peppa Mae Peppa a'i theulu yn ymweld 'r cartref mae Dadi Mochyn wedi ei gynllunio. Peppa and George are taken to visit the home that Dadi Mochyn designed and Mistar Tarw is building. 
06:05Sam Tn Mae'n ben-blwydd Sam ac mae pawb wedi trefnu anrheg arbennig iddo, Jiwpityr bach trydanol. It's Sam's birthday and the crew arrange a present for him, a small electronic version of Jupiter. 
06:15Cacamwnci Mae Cacamwnci yn l gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Cacamwnci is back with more funny and silly sketches to make you laugh! 
06:30Stiw Mae Stiw'n casglu tocynnau er mwyn cael tegan robot yn siop Mistar Siriol. Stiw rushes to gather enough cereal box tokens to win a toy robot. 
06:45Gwdihw Heddiw cawn weld sut mae paratoi defaid ar gyfer sioe a byddwn yn deifio gyda siarcod! Today, we find out how to prepare a sheep ready for a local show and go diving with sharks! 
07:00Ynys Broc Mr Lili Mae Morgi Moc yn dangos i Lili faint o hwyl yw bod allan ar y mr. When they get stuck at sea, Morgi Moc shows Lili how much fun being at sea can be! 
07:10Y Dywysoges Fach Mae ffrindiau'r Dywysoges Fach yn meddwl ei bod yn rhy hen i gael dymi ond mae hi'n anghytuno. The Little Princess's friends think she is far too old for a dummy but she disagrees. 
07:20Cei Bach Daw Hannah a'i Nain i aros yng Nglan y Don, gyda'r bwriad o gystadlu yn Eisteddfod Fawr y Dref y bore wedyn. Hannah and her grandmother arrive at Glan y Don for the night. 
07:35New: Shwshaswyn Beth sy'n digwydd ym myd Shwshaswyn heddiw? What's happening in the Shwshaswyn world today? 
07:45Dathlu 'Da Dona Ymunwch Dona Direidi wrth iddi gynnal parti pen-blwydd llawn hwyl. Heddiw, bydd Tesni yn cael parti pitsa gyda Tref y ci. Today, Tesni will be having a pizza party with Tref the dog. 
08:00Bing Mae Bing eisiau cael tro ar gylch hwla Coco. Bing wants to try Coco's Hula Hoop. It's harder than it looks but he finds lots of other hoopy games as he tries. 
08:10Meic y Marchog Mae Sblash am gael adrodd stori wrth bawb amser gwely, ac mae Meic yn benderfynol o ddod o hyd i stori antur iddo. Sblash wants to tell a bedtime story and Meic tries to find him a good one. 
08:20Antur Natur Cyw Cyfres i blant meithrin sy'n trafod byd natur a gwahanol fathau o greaduriaid. Series for pre-school children introducing facts about animals and the natural world. 
08:35Patrl Pawennau Mae fan Mr Parri yn sglefrio ar y rhew! Mae'n rhaid i'r Pawenlu achub y fan a bwyd y cwn bach. Mr Parri's van slides onto the frozen bay during a delivery! Can the pup food inside be saved? 
08:45Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn darganfod ble mae mwydod yn byw yn y bennod hon. Rapsgaliwn will find out where worms live in this week's episode. 
09:00Jen a Jim Pob Dim Mae Plwmp a Deryn eisiau chwarae ar y si-so. Ond, yn anffodus, nid yw'r si-so'n gweithio'n iawn. Plwmp and Deryn want to play on the see-saw, but unfortunately, it's not working properly! 
09:15Wmff Mae Walis, ffrind Wmff, yn mynd yn gyflym iawn i bob man. Rhaid ei ddysgu i arafu - cyn i rywbeth mawr ddigwydd! Walis, Wmff's friend, goes everywhere at full speed. He must slow down. 
09:25Twm Tisian Mae'n ddiwrnod cyffrous iawn yn nhy Twm heddiw, mae 'na ffrind arbennig iawn yn dod i de. It's an exciting day in Twm's house, he's expecting a special friend to come to tea. 
09:35Wibli Sochyn y Mochyn Mae gan Wibli ffrind newydd sbon sef iar fach. Wibli has found a new friend, a chicken. But unfortunately she refuses to make any noise even though Wibli is adamant she is a good singer. 
09:45Straeon Ty Pen Mae yna rywbeth annisgwyl wedi glanio yn y jwngl - wy lliwgar, mawr. Something unexpected has appeared in the jungle - it's a rather large, very colourful egg. Daniel Glyn tells the story. 
10:00Cacamwnci Mae Cacamwnci yn l gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Cacamwnci is back with more funny and silly sketches to make you laugh! 
10:15Dathlu 'Da Dona Ymunwch Dona Direidi wrth iddi gynnal parti pen-blwydd llawn gemau, hwyl, dawnsio a chanu. Today, Joshua will be having a fancy-dress party with Tara Tan Toc. 
10:30Cwpan Rygbi'r Byd 2019: Cymru v Georgia Darllediad byw o gm agoriadol Cymru v Georgia yng Nghwpan Rygbi'r Byd 2019, o Stadiwm Dinas Toyota. C/G 11.15. Live coverage of Wales v Georgia in the 2019 Rugby World Cup. K/O 11.15. 
13:35Ar y Lein Dal yn Sbaen, mae Bethan yn gweld ochr arall i'r traddodiad o ymladd teirw ac yn cael gwers fflamenco. Still in Spain, Bethan experiences a bullfight at first hand and has a flamenco lesson. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Y Babell Ln a Mwy! Gyda Cleif Harpwood, Huw Chiswell a Dewi Pws; Llion Jones yn trydar mewn cynghanedd; Iwan Huws yn troi at farddoni; a Rownd Derfynol Ymryson Barddas. Literature from the National Eisteddfod. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school. 
17:00New: Ffeil - Pennod 16 Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Ben 10 Mae anghenfil mawr o'r enw Cracwen yn byw yn y llyn lle mae Gwen a Ben yn gwersylla - neu ai chwedl yw'r cyfan? Does a huge monster called Cracwen really live in the lake near Ben's camp? 
17:30Y Brodyr Adrenalini Mae'r Brodyr Adrenalini yn ymwneud byd y ffilmiau. Sut maen nhw'n dygymod hyn? What happens when the Adrenalini Brothers get caught up in the world of films? 
17:35Sgorio Stwnsh Uchafbwyntiau gemau penwythnos Uwch Gynghrair Cymru JD Aberystwyth v Caernarfon, Y Bala v Met Caerdydd & Caerfyrddin v Y Seintiau Newydd. Highlights from the JD Cymru Premier weekend games. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Caru Casglu Cawn weld casgliad enfawr o filwyr a hanes Rhyfel Cartref America, dillad trwy'r degawdau a llofnodion. American Civil War memorabilia, a collection of clothes and some autographs. 
18:30New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:00Cwpan Rygbi'r Byd 2019: Cymru v Georgia Uchafbwyntiau gm agoriadol Cymru yng Nghwpan Rygbi'r Byd 2019 yn erbyn Georgia, o Stadiwm Dinas Toyota, Siapan. Highlights of Wales' opening match v Georgia in the 2019 Rugby World Cup. 
20:00Pobol y Cwm Mae Sara'n bygwth symud allan i gael seibiant oddi wrth Jason. Caiff Ffion fraw pan mae bag o gyffuriau yn cwympo o fag disgybl. Ffion's shocked when drugs fall from a pupil's bag at school. 
20:25New: Garddio a Mwy Mae Iwan yn ymweld 'r ardd Siapaneaidd yn yr Ardd Fotaneg, tra bod Sioned yn plannu bylbiau saffrwm, a Meinir yn paratoi hiasinthau ar gyfer y Dolig. Flowers, veg and all life's good stuff. 
20:55New: Chwedloni: Cwpan Rygbi'r Byd Yr actor Gareth John Bale sy'n cofio'r amser cafodd y fraint o berfformio sioe arbennig iawn i gynulledifa arbennig iawn. Actor Gareth John Bale remembers a very special show. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. 
22:00Codi Pac Ym Machynlleth yn rhaglen ola'r gyfres, byddwn yn edrych ar weithgareddau difyr a llefydd i ymweld nhw. Geraint Hardy is in Machynlleth in the last in the series. 
22:30Ironman Cymru 2019 Ironman Cymru sy'n cymryd lle eto ar dirweddau godidog Sir Benfro a'r ardal, gyda nofiad 2.4 milltir, taith feicio 112 milltir, a thaith 26.2 milltir i'r diwedd. Ironman Wales returns! 
23:30999: Y Glas Golwg ar waith heddweision Heddlu De Cymru wrth iddyn nhw ddelio galwadau brys o bob math. Following officers at South Wales Police including forensic crime scene investigations. 
00:05Teleshopping Home Shopping. 
01:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Meripwsan Mae'r criw ar fin eistedd lawr am bicnic - ond mae'r bwyd yn magu traed! The gang are about to sit down for a picnic, but the food begins to move on its own!