This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday

Listings for S4c on Thursday, July 18 2019

06:00Shwshaswyn Mae Seren yn creu darlun, mae'r Capten yn sylwi ar ddiferion paent ac mae Fflwff yn dysgu sut i stampio siapiau. Seren paints a picture and Fflwff learns to stamp shapes on canvas. 
06:10Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
06:20Digbi Draig Mae Betsi yn pledio ar Abel i adael iddi fynd pharsel i Digbi er mwyn ymddiheuro iddo. Betsi pleads with Abel to let her deliver Digbi's parcel so she can apologise to him. 
06:30Gwdihw Heddiw byddwn ni'n cwrdd gafr Ifan, morlewod a chi arbennig sy'n gofalu am ei berchennog. Today we meet Ifan's goat, some sea lions and a very special dog who looks after his owner. 
06:45Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
06:55Sblij a Sbloj Mae'r ddau ddireidus yn mynd am wyliau, gan lwyddo i golli darn o'r jig-so efo'r lythyren 'j' arno! Sblij and Sbloj go on holiday in a caravan - and somehow manage to loose the letter 'j'! 
07:05Meic y Marchog Wedi clywed bod marchog arbennig yn dod i Lyndreigiau mae Meic yn anghofio ei fod wedi addo chwarae efo Trolyn. When Meic hears a special knight is coming he forgets about his friend Trolyn. 
07:20Jen a Jim Pob Dim Mae 'na swn rhyfedd iawn yn dod o'r gofod heddiw. Beth neu bwy sy'n gwneud y synau? There's strange noise in space today. Who or what is responsible? Join Jen and Jim Pob Dim to find out. 
07:35Twm Tisian Mae'n anodd deffro weithiau yn tydi? Mae Twm yn cael trafferth mawr i aros ar ddihun heddiw. It's difficult to wake up sometimes isn't it? Twm can hardly stay awake today. 
07:45New: SION Y CHEF Cartwn am Sion y chef a'i anturiaethau bwyd. Cartoon about Sion the chef and his foodie adventures. 
08:00Peppa Mae Peppa a George yn mynd i dy Beca Bwni, lle mae yna dwneli yn lle grisiau! Peppa and George go to Beca Bunny's house where they have tunnels instead of stairs! 
08:05Peppa Pan mae hoff degan deinosor George yn colli ei gynffon, rhaid ymweld siop Mr Llwynog. When his favourite toy dinosaur loses its tail, George visits Mr Llwynog's Shop to find a new one. 
08:10Hafod Haul Mae Pws yn mynd yn sownd ar frigyn, yn uchel yn y goeden, ac mae'n rhaid i Heti alw'r Frigd Dn i'w hachub. Pws the cat gets stuck on a branch high up in the tree and needs rescuing. 
08:25Wibli Sochyn y Mochyn Mae Wibli yn farchog ac yn chwilio am ddraig yn y castell. Wibli is a knight who lives in a castle which has a large dark dungeon with a dragon. He goes off in search of the dragon. 
08:35Teulu Ni Mae Elliw wedi mynd i'r ysbyty ac mae Dylan a'i frodyr yn cael syniad o sut i roi croeso mawr iddi pan fydd hi'n dod adref. Dylan and his brothers welcome Elliw home from hospital. 
08:45Ben Dant Ymunwch Ben Dant a'r mr-ladron o Ysgol Bro Hedd Wyn. Join the pirate Ben Dant and a team from Ysgol Bro Hedd Wyn on their adventure to find four golden keys and a chest of treasure. 
09:00Heini Cyfres llawn egni a chyffro yng nghwmni'r cymeriad lliwgar "Heini". Yn y rhaglen hon bydd "Heini" yn cael hwyl yn chwarae yn yr ardd. In this programme "Heini" has fun playing in the garden. 
09:15Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach eisiau byw mewn ogof. The Little Princess wants to be a cave girl. 
09:25Darllen 'Da Fi Heddiw, bydd Gareth Delve yn darllen stori am deulu o dylluanod sy'n mynd ar eu gwyliau i'r traeth. Today, Gareth Delve reads a story about a family of owls who go on their holidays. 
09:35Blero'n mynd i Ocido Mae'r criw'n defnyddio teclyn llywio newydd Sam i ddod o hyd i hoff le Blero yn Ocido...Santropolis! Ond mae'r batris yn darfod... What happens when the batteries run out on the navigator? 
09:45Yn yr Ardd Mae Wali mewn trafferth heddiw wrth iddo golli whilber Gwilym y garddwr ar waelod y pwll. Wali the squirrel finds himself in trouble today when he loses Gwilym's wheelbarrow in the fish pond 
10:00Shwshaswyn Ni ar y mr! Fflwff sy'n mwynhau mynd nl a mlaen, Seren sy'n mwynhau mynd i fyny ac i lawr a'r Capten sy'n mynd rownd a rownd! Fflwff, Seren and the Captain have fun sailing on the sea! 
10:10Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
10:20Digbi Draig Mae Digbi yn poeni nad ydy e'n dda iawn am fod yn ddraig. Dydy e ddim yn gallu hedfan nac anadlu tn fel Gruffudd Goch. Digbi is worried he's no good at being a dragon. 
10:30Gwdihw Crocodeilod, gwenyn, defaid ac eliffantod - maen nhw i gyd ar y rhaglen heddiw. Today Megan introduces us to crocodiles, bees, sheep and elephants! 
10:45Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
10:55Sblij a Sbloj Heddiw, mae'r ddau ddireidus yn mynd i'r orsaf dn gan lwyddo i golli'r llythyren 'l' oddi ar yr arwydd! Sblij and Sbloj visit the local fire station and manage to lose the letter 'l'! 
11:05Meic y Marchog Oherwydd i Trolyn wneud ffafr fo mae Meic yn credu bod rhaid iddo dalu'r gymwynas yn l. Meic thinks he should do Trolyn a favour in return for the one he did him but has he said 'thanks'? 
11:20Jen a Jim Pob Dim Mae Jen a'r llong danfor yn ei chael hi'n anodd dilyn cyfarwyddiadau. Jen and the Submarine are having difficulty understanding directions. Can Jim & Capten Carys help them learn the basics? 
11:35Twm Tisian Mae Twm a Tedi yn chwarae gmau heddiw, ond dydy Twm ddim wastad yn chwarae yn deg! Twm and Tedi are playing board games today but Twm is a bit of a cheat. 
11:45Sion y Chef Mae Mama Polenta a Sam yn cystadlu i weld pwy gall greu'r saws pasta gore, ond saws basil Izzy sy'n curo'r ddau. Mama Polenta and Sam Spratt agree to a pasta sauce cook-off. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
13:00New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
13:55Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:00Seiclo: Tour de France: Cymal 12 I'r Pyreneau yr ewn ni ar y 12fed cymal, lle bydd cwpwl o gewri yn sefyll rhwng y reidwyr a'r llinell derfyn yn Bagnres-de-Bigorre. The 12th stage leads the riders up into to the Pyrenees. 
16:20Peppa Mae Dadi Mochyn yn weindio hen gloc cwcw. Daddy Pig is winding the old cuckoo clock. As the clock strikes the hour a wooden bird jumps out shaking its feathers and singing 'Cuckoo!' 
16:25Blero'n mynd i Ocido Mae Gwynfryn wedi colli ei glustiau moch coed. Fydd Blero a'i ffrindiau'n gallu dod o hyd iddyn nhw mewn pryd ar gyfer Jambor ar Rew Ocido? Snowden has lost his pine cone ears, oh no... 
16:35Jen a Jim Pob Dim Mae 'na rywbeth rhyfedd iawn yn digwydd i'r ardd; mae dail y coed wedi colli eu lliw ac mae rhai o'r anifeiliaid wedi diflannu. There are strange goings-on in the garden! What is happening? 
16:50Sion y Chef Mae Sin yn dyfarnu gm bl-droed, ond heb y cit cywir, mae'r chwaraewyr y ei chael hi'n anodd gweld pwy sy'n chwarae i ba dm. Can Sin resolve the problem of team strips with beetroot? 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05New: Y Dyfnfor Beth sy'n digwydd yn y dyfnfor heddiw? What's happening in the deep seas today? 
17:25New: Arthur a Chriw y Ford Gron Mae Arthur a Mordred yn troi'n anweledig ar l camgymeriad gyda hylif hud du. Beth ma nhw am wneud? Arthur and Mordred turn invisible after a black magic potion is mishandled. What to do? 
17:35Bernard Mae Bernard yn darganfod bod chwarae pl-fasged mewn cadair olwyn yn waith caled iawn. Bernard discovers that wheelchair basketball is much more difficult than it looks. 
17:40Ci Da Bydd Dafydd yn cwrdd chwn bach Labrador fydd yn tyfu'n gwn tywys a byddwn yn dilyn Hannah a'i chi tywys, Oz. Dafydd meets Labrador puppies that will become guide dogs. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Y Fets Ers dros canrif, mae milfeddygon Ystwyth Fets wedi brwydro'n ddi-ddiwedd i edrych ar l anifeiliaid Ceredigion - ac mae'r cameru yn l. The cameras are back at Ystwyth Fets, Aberystwyth. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30Pobol y Cwm A fydd fflyrtio rhwng Sioned a Dylan yn arwain at fwy? Mae stori ddiweddaraf Cassie yn creu argraff annisgwyl ar y pentrefwyr. Will a flirt between Sioned and Dylan in the Deri lead to more? 
20:00New: Trysorau'r Teulu Y tro ma: casgliad o emwaith sydd angen darganfod mwy amdano ac archwilio hanes carreg o'r oes a fu. Researching a jewellery collection in Llanrwst and an ancient stone in Llangernyw. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30Seiclo: Tour de France: Cymal 12 I'r Pyreneau yr ewn ni ar y 12fed cymal, lle bydd cwpwl o gewri yn sefyll rhwng y reidwyr a'r llinell derfyn yn Bagnres-de-Bigorre. The 12th stage leads the riders up into to the Pyrenees. 
22:00Sbariwns Cyfle arall i weld sgetsus doniol wedi'u lleoli yng nghefn gwlad Cymru. Another chance to see these comedy sketches set in the Welsh countryside. 
22:30New: Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
23:00Y Stiwdio Gefn Hip-hop Mr Phormula, Dybl-L ac E-ratik, sain hudolus Gwenno Saunders a'r band a'r canwr gwerin Gregg Lynn. With Mr Phormula, Dybl-L and E-ratik, Gwenno Saunders and folk singer Gregg Lynn. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00New: Olobobs Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Tib, Lalw a Bobl. An animated series for children following the adventures of Tib, Lalw and Bobl.