This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday

Listings for S4c on Thursday, November 14 2019

06:00Heulwen a Lleu Mae Heulwen a Lleu yn cwympo mas ond nid nhw yw'r unig rai. Mae'r anifeiliaid wrthi hefyd! Heulwen becomes annoyed with Lleu when he accidently knocks over her castle of stars 
06:10Straeon Ty Pen Dewch am dro i Gwmdistaw i gyfarfod Nain a Taid Tywydd gyda Tudur Owen. Join Tudur Owen as he meets the weather grandparents. Beware of the troubled skies as the Summer Fair approaches! 
06:25Boj Mae hi'n ddiwrnod Mabolgampau yn yr Hwylfan Hwyl. It's Sports Day and although Boj has never competed in anything like this before he accidently wins all the medals. 
06:40Oli Wyn Heddiw, mae Lewis a Doug am ddangos lori graen wrth ei waith. Today, Lewis and Doug show us a crane lorry at work. 
06:50Jen a Jim Pob Dim Mae Llew yn poeni. Adeiladodd gastell tywod hyfryd ar y traeth ond mae wedi diflannu! Llew is upset. He built a lovely sandcastle on the beach but it has disappeared! Where has it gone? 
07:05New: Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
07:10Rapsgaliwn Bob wythnos gyda chymorth ei ffrindiau bach aur a'i rap-lyfr hud fe fydd Rapsgaliwn yn datrys cyfres o bosau. Rapsgaliwn travels across Wales, rapping and dancing at every opportunity. 
07:25Stiw Er nad ydy Stiw'n ennill y gystadleuaeth Celf yn y Parc, mae Ceidwad y Parc am gael cadw'i waith gan fod y pili-palod yn ei hoffi gymaint! The butterflies love Stiw's artwork in the park. 
07:35Dwylo'r Enfys Mae Heulwen yn glanio yn Ysgol Pendalar ger Caernarfon heddiw ac yn chwilio am ffrind o'r enw Efi. Heulwen lands in Pendalar School near Caernarfon and is looking for a friend called Efi. [SL] 
07:50New: Sion y Chef Mae Sin yn trefnu noson gwisgo'n ffansi yn y bwyty. Sin organises a 'glam night' at the restaurant. 
08:00Sara a Cwac Mae'r Parc wedi cau, ac mae'n rhaid i Sara a Cwac ddarganfod rhywle newydd i fynd i chwarae. The Park is closed and Sara and Cwac have to find somewhere new to go to. 
08:10Hafod Haul Mae'n ddiwrnod cyffrous ar fferm Hafod Haul ac mae'r gof yn dod i bedoli Pedol. It's an exciting day at Hafod Haul farm when the blacksmith comes to give Pedol a new horseshoe. 
08:25Guto Gwningen Mae Guto'n malu'r gwely wnaeth ei dad iddo ac mae'r ymdrech i'w drwsio yn mynd fo ar daith anturus. Guto breaks the bed his father made for him and has an adventure while mending it. 
08:40Cacamwnci Mae Cacamwnci yn l gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Cacamwnci is back with more funny and silly sketches to make you laugh! 
08:55Octonots Mae Capten Cwrwgl a'i griw yn gorfod dal yr Octofad sydd wedi'i herwgipio gan griw o grancod a chimychiaid sy'n ceisio dianc o ddwr sy'n llawn algae. The Octonauts and the Great Algae Escape 
09:05Meripwsan Mae Eli yn dysgu Meripwsan sut i chwythu swigod. Eli teaches Meripwsan how to blow bubbles. Cwacadeil and the crabs take great pleasure in popping them. 
09:10Rapsgaliwn Bob wythnos gyda chymorth ei ffrindiau bach aur a'i rap-lyfr hud fe fydd Rapsgaliwn yn datrys cyfres o bosau. Rapsgaliwn travels across Wales, rapping and dancing at every opportunity. 
09:25Meic y Marchog Wedi i garreg ddrudfawr y Frenhines fynd ar goll mae Meic yn benderfynol o ddod o hyd iddi. When Meic loses the Jewel of Glyndreigiau he declares that his mission is to find it. 
09:35Babi Ni Mae Elis yn chwe wythnos oed erbyn hyn ac mae'r teulu yn mynd i gael tynnu lluniau gyda ffotograffydd proffesiynol. Elis is six weeks old and the family go to a photoshoot with huge bubbles! 
09:45Gwdihw Heddiw bydd Megan yn cwrdd chwningen Anest ac yn casglu ml gan wenyn Ysgol San Sir.Today we'll meet Anest's rabbit and Megan will be collecting the honey from the bees at Ysgol San Sir. 
10:00Heulwen a Lleu Mae Heulwen wrth ei bodd yn chwarae gyda'i doli fach ac ar ben ei digon yn dangos babanod byd natur wrth ei ffrind Lleu. Heulwen and Lleu find all sorts of babies in the animal world. 
10:10Straeon Ty Pen Mali Harries sydd yn adrodd stori Ffredi a'i lamp hud. Mali Harries tells the tale of Ffredi and his magical lamp. 
10:25Boj Mae Daniel druan yn cael un o'i ddiwrnodau dryslyd. Mae'n cadw i ddifetha gemau ei ffrindiau trwy guro popeth drosodd. Poor Daniel is having one of his clumsy days. Can Boj help him? 
10:40Oli Wyn I'r fferm yr awn ni heddiw i weld tractor wrth ei waith. We're off to the farm today to see a tractor at work. 
10:50Jen a Jim Pob Dim Mae defaid du a gwyn Fflur ar goll! Wedi tipyn o ymdrech gan Jen, Jim, Bolgi a Cyw, mae'r gorlan yn llawn anifeiliaid du a gwyn. Fflur's black and white sheep are missing. Can anyone help? 
11:05Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
11:10Rapsgaliwn Bob wythnos gyda chymorth ei ffrindiau bach aur a'i rap-lyfr hud fe fydd Rapsgaliwn yn datrys cyfres o bosau. Rapsgaliwn travels across Wales, rapping and dancing at every opportunity. 
11:25Stiw Mae Stiw'n dod ag Eurben, blodyn haul ei ddosbarth, adre' i'w warchod am y penwythnos ond yna mae'n poeni bod Eurben yn drist. Stiw brings home his class' sunflower, Eurben, for the weekend. 
11:35Dwylo'r Enfys Mae Heulwen yn glanio yng nghanol gwyl ffasiwn Caerdydd ac yn chwilio am Elen. Heulwen lands in the middle of Cardiff's fashion week, and she's looking for Elen. New series. [SL] 
11:50Sion y Chef Mae Mama Polenta'n ceisio gwella annwyd Sin ond weithiau, cadw pethau'n syml sy' ore. Mama Polenta tries to cure Sin's cold but sometimes the simplest solutions are the best. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Caeau Cymru: Ysbyty Ifan, Conwy Fferm Gwern Hywel Uchaf, ger Ysbyty Ifan yng Nghonwy, fydd canolbwynt y rhaglen heddiw. Brychan Llyr asks what Abraham Lincoln has to do with a field on a farm in Ysbyty Ifan, Conwy. [SL] 
12:30Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
13:30Rhannu Mae'r gystadleuaeth yn mynd yn ei blaen am y 2,000 a'r lle yn ffeinal y pencampwyr ar ddiwedd y flwyddyn - dyma gyfle i ennill 10,000! The competition hots up - who will win the 10,000? 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Cegin Bryn Bydd Bryn yn brysur yn y gegin yn creu bara Eidalaidd - 'foccacia' gyda thomatos; bara soda gyda cheirch a ffyn bara syml. Bryn cooks bread today - foccacia, soda bread and breadsticks. 
15:30Codi Hwyl America Dilynwn y ddau wrth iddynt gymryd rhan yng ngwyl flynyddol cenedl y Tuscaroriaid, un o genhedloedd brodorol America. A look at the annual festivities of the Native American Tuscarora Nation. 
16:00Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
16:05Jen a Jim Pob Dim Mae Cyw, Plwmp a Deryn wedi colli eu pl tenis ac felly'n methu parhau 'u gm. Cyw, Plwmp and Deryn have lost their tennis ball and so they can't continue their game. Can Jim help? 
16:20Oli Wyn Heddiw, mae'r criw trenau am ddangos i ni sut maen nhw'n paratoi trn ar gyfer siwrnai arall. Today, the train crew show us how they prepare the train for its next trip. 
16:30Sion y Chef Mae Magi'n tyfu rhywbeth anarferol iawn sy'n profi'n ddefnyddiol tu hwnt ym marbeciw Sin. Sin discovers Magi's secret and uses it to save the BBQ. 
16:45Gwdihw Bydd Megan yn mynd i'r mart i werthu defaid a byddwn yn cwrdd ffured fywiog Tecwyn. Megain tries to sell sheep in the mart and we'll meet Tecwyn's lively ferret. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Y Brodyr Adrenalini Mae bywyd yn beryglus! Mae'r 'Llygaid Mawr' yn cadw llygad barcud ar y Brodyr! Life is dangerous! Big Brother is looking on! 
17:10Dewi a'r Ditectifs Gwyllt Cyfle i addysgu cerddwyr ar dir fferm am beryglon gadael cwn i redeg yn rhydd wrth fynd am dro. The detectives advise walkers in Snowdonia about the dangers of letting dogs off their lead. 
17:20Sbargo Rhaglen animeiddio fer. Short animation. 
17:25Y Dyfnfor Beth sy'n digwydd yn y dyfnfor heddiw? What's happening in the deep seas today? 
17:45Rygbi Pawb Uchafbwyntiau Coleg Sir Gr v Coleg y Cymoedd, a chanlyniadau gweddill gemau'r wythnos yng Nghynghrair Ysgolion a Cholegau Cymru. Highlights of the Coleg Sir Gr v Coleg y Cymoedd match. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Ar Werth Ymdrech i werthu cartref sydd wedi bod ar werth ers pedair blynedd ac ymgais i symud cyn i fabi gyrraedd! An endeavour to sell a home that's been on sale for four years! 
18:30Rownd a Rownd Mae sioc enbyd yn disgwyl Dylan pan fo rhywun o'r gorffenol yn dod i'w weld gyda newyddion annisgwyl. A shock awaits Dylan when someone from the past comes to see him with unexpected news. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30Pobol y Cwm Mae Brenda yn poeni am Jim pan wl ei fod yn rhoi Huwi John mewn perygl. Mae Iolo a Tyler yn paratoi ar gyfer ail-addunedu eu priodas. Iolo and Tyler prepare to renew their wedding vows. 
20:00New: Ty Am Ddim Y tro hwn dau berson ifanc proffesiynol o Gaerdydd sy'n mynd i ocsiwn i brynu ty - ar ol nabod ei gilydd am ddim ond cwpwl o oriau. Two young professionals from Cardiff buy a house together. 
20:55Darllediad Etholiadol: Plaid Cymru This is S4C 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Bwyd Epic Chris Gwyliwch Chris yn cychwyn y gyfres newydd gyda swper 'sizzling' bwyd mr mewn man bwyta cyfrinachol yn Ninas Dinlle. Chris kicks off the new series with a sizzling seafood supper. 
22:00New: Curadur Gwenllian Anthony o Adwaith sy'n ein cyflwyno ni i rai o leisiau mwyaf dylanwadol sin Caerfyrddin. Gwenllian Anthony introduces us to some of the voices from the Carmarthen music scene. 
22:30New: Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
23:00Y Stiwdio Gefn Bydd Lisa Gwilym yng nghwmni Einir Dafydd, Delwyn Sin a'r Ods. On the music stage this week are Einir Dafydd, Delwyn Sin and Yr Ods. Join Lisa Gwilym for Y Stiwdio Gefn. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Bing Mae Bing a Fflop yn y parc pan maent yn gweld Pando ar sgrialfwrdd. Bing and Fflop are in the park when they see Pando on a skateboard.