This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday

Listings for S4c on Thursday, January 25 2018

06:00Dona Direidi Mae Heti a Jaff y ci yn galw draw i weld Dona Direidi. Heti and Jaff the dog drop by to see Dona Direidi. Dona thinks she would like a pet like Jaff so she learns how to care for a dog. 
06:15Abadas Mae gair heddiw yn rhywbeth sy'n dda am ganfod pethau sy'n anodd eu gweld. Today's word is able to seek out things that can't be seen. What could it be? 
06:30Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
06:40Syrcas Deithiol Dewi Wrth gyfuno syniadau pawb am eitemau newydd mae Dewi'n creu sioe a hanner. Dewi tries to combine everyone's ideas for new items in the show! 
06:50Bing Mae Bing a Fflop yn y parc pan maent yn gweld Pando ar sgrialfwrdd. Bing and Fflop are in the park when they see Pando on a skateboard. 
07:00Meic y Marchog haid i Meic sylweddoli mai'r ffordd i gael tawelwch ydi trwy fod yn dawel eich hun! Meic soon discovers that the easiest way to make things quiet is to be quiet yourself! 
07:10Y Diwrnod Mawr Pl-droed yw hoff beth Arwen ac mae hi'n gefnogwr brwd a ffyddlon o'r Adar Gleision. A surprise awaits football mad Arwen as she goes to collect her new Cardiff City kit from the Stadium. 
07:25Ynys Broc Mr Lili Mae Lili'n dod o hyd i scarf mr-leidr ar y traeth ac yn penderfynu chwilio am drysor ar Ynys Broc Mr. Lili finds a pirate's scarf on the beach and decides to search for treasure! 
07:35TiPiNi Mae Iolo, Ioan, Gethin a Hedd yn dysgu Kizzy a Kai am Gastell Caerfyrddin ac am hen lyfr o'r enw Y Llyfr Du. Kizzy and Kai learn about the castle and a story book in the town of Carmarthen. 
07:50Peppa Mae Sara Sebra, merch y postmon, yn ymuno 'i thad yn ei waith yn dosbarthu'r post dyddiol. Sara Zebra helps her father, the postman, deliver letters. 
08:00Octonots Mae Malwen Bigfain yn cuddio ar yr Octofad ac yn ymosod ar y criw gyda bachau llawn gwenwyn. A Cone Snail invades the Octopod and picks off the crew one by one with its dangerous harpoons. 
08:15Byd Begw Bwt Cawn gwrdd 'r ddafad gorniog ag arni bwys o wln. Ond un diwrnod diflannodd y ddafad. We are introduced to the folk song Mae Gen i Ddafad Gorniog - I have a sheep with horns. 
08:20Y Dywysoges Fach Nid yw'r Dywysoges Fach yn hoffi cael ei gwallt wedi cribo gan ei fod yn brifo. The Little Princess hates having her hair brushed as there are tangles and it hurts. 
08:30Tili a'i ffrindiau Mae Tili a'i ffrindiau yn gwneud awyrennau papur ond mae Twmffi yn cael trafferth am ei fod yn fawr ac yn drwsgl. Tili and her friends are making paper planes but Twmffi's having trouble. 
08:45Twt Mae 'na ymwelydd newydd i'r harbwr, dolffin cyfeillgar, ac mae pawb wrth eu bodd yn chwarae gydag e. An unexpected guest arrives at the harbour, a friendly dolphin. 
08:55Nodi Mae Nodi yn dysgu Fflach sut i chwarae cuddio. Ond mae'r robot yn canfod lle mor dda i guddio, does neb yn gallu dod o hyd iddo! Noddy teaches Whiz how to play hide and seek. 
09:05Sbridiri Yn y rhaglen hon mae Twm a Lisa yn creu cadw mi gei mochyn. An arts series for pre-school children. In this programme Twm and Lisa create a piggy bank from newspaper. 
09:25Pingu Anturiaethau Pingu'r pengwin. The adventures of Pingu the penguin. Pingu gets a new scooter today. 
09:30Bobi Jac Mae Bobi Jac a'i ffrind Cwningen yn mynd i'r gofod. Bobi Jac and Nibbles the Rabbit go on a magical rollercoaster adventure in space. 
09:45Cei Bach Mae'n ddiwrnod pen-blwydd Capten Cled yn 60 oed, ac mae pawb yn y pentref wrthi'n paratoi rhywbeth go arbennig iddo ar ei diwrnod mawr. It's a big day for Captain Cled on his 60th birthday. 
10:00Dona Direidi Yr wythnos hon mae Dona yn plannu bylbiau er mwy tyfu blodau yn yr ardd ond mae Now yn galw heibio gyda phroblem. This week we join Dona as she plants bulbs in the garden. 
10:15Abadas Mae gan Ben air anarferol i'r Abadas heddiw ac maen nhw'n dysgu bod ganddo gysylltiad dwr. A fun-filled adventure as the Abadas search for a new word which has some connection with water. 
10:30Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
10:40Syrcas Deithiol Dewi Mae Heulwen i fod i ymarfer efo Li a Ling ond mae hi'n brysur yn siarad ag Eira drwy'r cyfrifiadur. Heulwen should be practising with Li and Ling but she's too busy on the computer. 
10:50Bing Mae Bing a Swla'n chwarae gm wibio gyda'u hoff deganau - Wil Bwni a Hipo Wini. Bing and Swla are playing a vooshing game with their favourite toys, Wil Bwni and Hipo Wini. 
11:00Meic y Marchog Mae Meic yn ofnus nes iddo ddod o hyd i ateb cerddorol i ddirgelwch y swn sy'n codi ofn ar bawb. Meic is afraid until he finds out the musical answer behind the scary sound. 
11:10Y Diwrnod Mawr Mae Eben yn hoffi syrffio ac mae'n mentro ymhellach na'i draeth lleol i chwilio am y tonnau mawr. Eben loves the sea and has had surfing lessons. Where will he go in search of big waves? 
11:25Ynys Broc Mr Lili Mae Morgi Moc yn dangos i Lili faint o hwyl yw bod allan ar y mr. When they get stuck at sea, Morgi Moc shows Lili how much fun being at sea can be! 
11:35TiPiNi Plant o Gwmbrn sy'n croesawu'r criw heddiw. Children from Cwmbrn welcome the crew today. 
11:50Peppa Mae Endaf Ebol yn gwisgo sbectol ac mae Peppa yn amau ei bod hithau angen rhai. Felly, mae Mami Mochyn yn mynd hi at yr optegydd. Peppa goes to the optician for an eye test. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
12:05Perthyn Taith y ddysgwraig Sam Jarrett sy'n awyddus i ddarganfod a oes ganddi wreiddiau Cymraeg. Perthyn follows Welsh learner Sam Jarrett who is keen to find out whether she has any Welsh roots. [SL] 
12:30Noson Lawen Bethan Gwanas sy'n cyflwyno adloniant o Fangor. With Elfed Morgan Morris, Y Welsh Whisperer, Cordia, Ensemble Seindorf Deiniolen, Cr Dre, Glesni Fflur & Gethin Fn, Eve Goodman and Gwilym. 
13:30Adre: Cefyn Burgess Bydd Nia Parry yn cael cip ar gartref yr arlunydd, Cefyn Burgess. This week we'll be visiting the home of artist Cefyn Burgess. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C. S4C News. 
14:05New: Prynhawn Da Tips ffasiwn, cyngor meddygol a sgwrs a chn gydag Elin Wyn Murphy. Fashion tips, medical advice and singer Elin Wyn Murphy is our guest. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
15:05Y 7 Magnifico a Matthew Rhys Dilynwn saith o wynebau cyfarwydd ar antur i Arizona i wynebu'r her o fod yn gowboi mewn cyfres o 2008. Seven Welsh stars learn to live the life of a cowboy in Arizona. First shown in 2008. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school: Peppa, TiPiNi, Ynys Broc Mr Lili, Guto Gwningen, Patrl Pawennau. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05New: Chwarter Call Mae Jodie yn cael damwain yn 'Yr Unig Ffordd Yw' a byddwn yn cyfarfod llew nerfus yn 'Jeremy Tail'. Jodie has an accident in 'Yr Unig Ffordd Yw' and we meet a nervous lion in 'Jeremy Tail'. 
17:20Kung Fu Panda Wrth i Po ymweld phentref genedigol Mantis, daw i'r amlwg nad ydy Mantis wedi bod yn gwbl onest gyda'r trigolion yno. Po discovers Mantis hasn't been entirely honest with the villagers. 
17:45Rygbi Pawb Tm Gleision y De sy'n croesawu'r Scarlets i Barc yr Arfau yr wythnos hon. Highlights of the Blues South side against the Scarlets and the Welsh Schools and Colleges competition. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
18:0504Wal Cartref newydd y pensaer Iwan Thomas yn Aberaeron, byngalo Indiaidd a thy yn Llansteffan. The home of architect Iwan Thomas, an Indian style bungalow and a house in Llansteffan. 
18:30Rownd a Rownd Er bod Tom yn well a phawb yn falch ei fod yn cael dod adra' o'r ysbyty, tydi pethau ddim yn dda rhwng Carys a Barry. Tension rises between Carys and Barry and Sin goes for a scan. 
19:00New: Heno Ar ddydd Santes Dwynwen byddwn yn edrych ymlaen at glywed eich straeon rhamantus chi. On St Dwynwen's Day, we look forward to hearing your romantic stories. 
19:30Pobol y Cwm Mae Vicky yn gor-glywed sgwrs breifat. Mae Dani yn cael pryd o dafod. Vicky overhears a private conversation. Dani gets told off. 
20:00Iolo Williams ar y Barrier Reef Ym mhennod ola'r gyfres mae Iolo yn deifio yn ystod y nos gyda nadroedd y mr a llysywod moray. In the final episode Iolo Williams dives with sea snakes and moray eels at night. 
20:55Darllediad Gwleidyddol: UKIP Cymru Darllediad gwleidyddol gan UKIP Cymru. Party political broadcast by UKIP Wales. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 a'r Tywydd. News and Weather at 9 o'clock. 
21:30Straeon o'r Strade Rhaglen yn olrhain hanes Parc y Strade Llanelli. Celebrating the history of Stradey Park Llanelli, with Phil Bennett, Delme Thomas, Derek Quinnell, JJ Williams, Roy Bergiers and others. 
22:30New: Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
23:00Mwy o Sgorio Edrych yn l ar rownd derfynol Cwpan Nathaniel MG ac ymlaen at y rownd nesaf yng Nghwpan Cymru JD. A look back at the Nathaniel MG Cup final and ahead to the next round of the JD Welsh Cup. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Hafod Haul Mae'n ddiwrnod braf ar fferm Hafod Haul, ac mae un creadur bach ar fin cyrraedd ei gartref newydd am y tro cyntaf. A little dog is on his way to his new home. Welcome to Hafod Haul, Jaff.