This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday

Listings for S4c on Thursday, February 21 2019

06:00Asra Bydd plant o Ysgol Craig y Deryn yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children from Ysgol Craig y Deryn visit Asra this week. 
06:15Meripwsan Mae Meripwsan yn ceisio chwarae g?m fwrdd gydag Wban ac Eryn ond mae'n sbwylio pethau drwy'r adeg. Meripwsan tries playing a board game with Eryn and Wban but he keeps spoiling it for them. 
06:20Octonots Mae'r Octonots yn ceisio achub ffrind Ira, Crwban Lledrgefn y M?r, sydd wedi'i ddal mewn cerrynt cyflym sy'n ei dynnu i mewn i drobwll. The Octonauts and the Giant Whirlpool. 
06:30Guto Gwningen Wedi i Guto ddeall fod ei dad un tro wedi cwympo i ardd Mr Puw mewn peiriant hedfan, mae'n benderfynol o ddod o hyd i'r peiriant yma! Guto goes in search of a flying machine. 
06:45Y Dywysoges Fach Mae cefnder y Dywysoges Fach yn dwyn y sylw i gyd. The Little Princess's cousin is getting all the attention from the grown ups. 
06:55Cymylaubychain Mae Baba Pinc yn falch iawn o'i hun. Mae wedi creu g?m newydd sbon, ond a fydd pawb arall yn mwynhau ei chwarae cystal ? hi? Will everyone enjoy playing Baba Pinc's new game? 
07:05Jen a Jim a'r Cywiadur Mae swn rhyfedd yn dod o do ty Cyw ac mae'r criw'n grediniol bod 'na ysbryd yn y to. There's a strange noise coming from the roof of Cyw's house and the crew are convinced it's a ghost! 
07:20Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Y Wiwer sy'n chwarae gyda Mwnci heddiw a chaiff y plant sbri yn dilyn eu giamocs. Monkey is starving and all of a sudden, nuts start to fall on his head. It's his old friend Squirrel! 
07:30Patr?l Pawennau Mae Francois ar goll ar y m?r ar ?l iddo fenthyca cwch Capten Cimwch i fynd i wylio'r morfilod. Francois is lost at sea after he takes Cap'n Cimwch's boat to go whale-watching 
07:45New: Blero'n mynd i Ocido Mae pawb yn Ocido wedi gwirioni ar y persawr newydd a gr?wyd gan Maer Oci. Ond beth sydd wedi cynhyrfu'r gwenyn? Maer Oci creates a perfume that everyone adores but why are the bees upset? 
08:00Halibalw Ymunwch ? chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
08:10Ynys Broc M?r Lili Mae Lili'n helpu Tarw i drio dod o hyd i'w ffrind arbennig, Gwenynen. Lili helps Tarw try and find his special friend, Gwenynen. 
08:20Ben Dant Ymunwch ? Ben Dant a'r m?r-ladron o Ysgol Bro Hedd Wyn. Join the pirate Ben Dant and a team from Ysgol Bro Hedd Wyn on their adventure to find four golden keys and a chest of treasure. 
08:35Yn yr Ardd Mae Blod yn cynnal te parti yn yr ardd. Blod has a tea party in the garden. 
08:50Abadas Mae'n amser unwaith eto, i chwarae 'g?m y geiriau'. 'Clorian' yw'r gair heddiw. Pwy gaiff ei ddewis i chwilio am y gair? Today's word is 'scales'. Who will be chosen to look for it? 
09:05Blero yn Mynd i Ocido Mae'n ddiwrnod tywyll a gwlyb yn y byd go iawn, ac mae Blero'n gweld rhywbeth syfrdanol y tu allan i'w ffenest. It's a grey, rainy day and Blero can see an amazing arch in the sky. 
09:15Sara a Cwac Mae Sara a Cwac yn darganfod si?p newydd, ac yn mynd ati i ffurfio Clwb arbennig iawn. Sara and Cwac discover a new shape, and decide to form a really special Club. 
09:25Bobi Jac Mae Bobi Jac a Crensh y gwningen yn mwynhau rhedeg ar ?l pethau mewn antur yn y wlad. Bobi Jac and Crensh the Rabbit enjoy running around in the countryside. 
09:35Da 'Di Dona Mae Dona'n mae'n mynd i weithio ar y fferm gyda Wil. Come and join Dona Direidi as she tries her hand at all sorts of different jobs. Today she's going to work on a farm with Wil. 
09:45Gwdihw Mae yna lewod, ieir, armadillo a gwdihw ar y rhaglen heddiw. On today's programme, there are lions, chickens, armadillos and an owl! 
10:00Asra Bydd plant o Ysgol Morfa Rhiannedd, Llandudno yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children from Ysgol Morfa Rhiannedd, Llandudno visit Asra this week. 
10:15Meripwsan Mae Meripwsan yn clywed synau mewn mannau gwag. Eynog doesn't show up to play so Meripwsan goes to search for him. Along the way, he notices sounds inside hollow places. 
10:20Octonots When the Octonauts clean & repair their ship, the Octopod, the resulting noise causes a nearby Blue Whale to act in strange and dangerous ways. The Octonauts and the Mixed Up Whales. 
10:30Guto Gwningen Wedi i Guto golli hoff degan gwichlyd ei chwaer fach Nel, mae'n rhaid iddo drechu ei holl elynion i'w gael yn ?l! Guto loses Nel's beloved squeaky rabbit toy; how will he get it back? 
10:45Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach yn falch iawn o'r plastr sydd ar ei phen-glin. The Little Princess is very proud of the plaster on her knee. 
10:55Cymylaubychain Mae Bobo Gwyrdd wrth ei fodd yn garddio, felly mae'n siomedig i weld bod ei ffa'n llipa. Bobo Gwyrdd is disappointed when his beans go floppy. He needs sun and a rainbow to help them. 
11:10Jen a Jim a'r Cywiadur Mae Cyw, Jangl a Llew yn paratoi picnic yn yr ardd ond yn anffodus, mae Cyw'n crio'n ddi-baid.Tybed pam? Cyw is crying so Jen and Jim travel the world to find out what's wrong with her. 
11:25Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Mae yna lawer o weiddi, stompio a rhedeg pan ddaw'r Tarw i weld Mwnci. When Bull comes to visit there is a lot of shouting, stamping and running! 
11:30Patr?l Pawennau Mae'n ddiwrnod Ras Flynyddol y Maer! Mae Maer Morus yn benderfynol o drio ei gorau tra bod Maer Campus yn paratoi ei gynllwyn mwyaf tywyllodrus. It's the day of the annual Mayor's Race! 
11:45Blero'n mynd i Ocido Mae dyfais ddiweddaraf Sam, mefus diri a sawl Maer yn gymorth i Blero ddarganfod yn union beth a phwy yn union ydy o. Different friends help Blero find out what makes him who he is. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Corff Cymru Cawn edrych ar y synnwyr arogl heddiw. The sense of smell: Dr Katie Hemer discovers more about the strong link between smell and memory and we ask what role smell plays in attraction. [SL] 
12:30Dan Do Cyfres sy'n ymweld ? gwahanol fathau o gartrefi chwaethus a diddorol. Y tro hwn, byddwn yn edrych ar dai Sioraidd. Join Aled Samuel and Mandy Watkins for a look at Wales' Georgian houses. 
13:00Cefn Gwlad Y tro hyn mae Dai Llanilar a'i gyflwynwyr ifanc yn trafod ffarm Cwmysgyfarnog, prentisiad pedoli, hyfforddi cwn a mwy! This time: young farriery apprentices, dog training and more! 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Deuawdau Rhys Meirion Bydd y gantores-gyfansoddwraig gyda'r llais mawr, Alys Williams, yn ymuno ? Rhys Meirion y tro hwn. Singer-songwriter Alys Williams joins Rhys Meirion this week to chat and sing duets. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ?l ysgol. Programmes for youngsters after school. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Lois yn erbyn Anni Padlfyrddio ym Mae Abertawe bydd Anni a Lois dan lygaid barcud pencampwr Padlfyrddio Prydain, Matt Barker-Smith. Anni and Lois will be paddleboarding in Swansea Bay with a champion! 
17:15Dewi a'r Ditectifs Gwyllt Mae'r cwnstabl Dewi Evans a'r Ditectifs Gwyllt yn cael eu galw i fferm sy'n cynhyrchu m?l gan fod rhai o'r gwenyn wedi cael eu dwyn. The detectives go on the trail of some missing bees. 
17:20FM Mae Tesni a Betsan yn mynd ben ben ?'i gilydd i ennill y ras i fod yn llywydd y cyngor ysgol. Tesni and Betsan compete to be president of the school council but Miss Dearth has her own ideas 
17:45Rygbi Pawb: (dan 18) Scarlets v Gleision Pigion g?m rhwng y Scarlets a Gleision Caerdydd ym Mhencampwriaeth Rhanbarthol dan 18 Cymru. Highlights of the Scarlets and Cardiff Blues match in the Regional under 18 Competition. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Mike Phillips a'r Sirens Mae'r merched yn wynebu g?m gartref fwyaf y tymor hyd yn hyn. After a trip to see Mike play for Sale Sharks, the girls face their toughest home game of the season so far. 
18:30Rownd a Rownd Yn dilyn ei ymosodiad ar Philip, mae Lowri mewn lle cas wrth geisio delio ? Robbie a'i holl broblemau. Lowri is in an awkward situation as she deals with Robbie and all of his problems. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30Pobol y Cwm Ydy fflat Brenda wir yn llawn Llygod Mawr? Mae Gerwyn a Jaclyn yn cael galwad ff?n ryfedd wrthi. Caiff Colin ei gwestiynu gan yr heddlu. Colin is questioned by the police. 
20:00New: Noson Lawen Ar y rhaglen hon, Dylan Jones fydd yn arwain yr hwyl a'r miri ar lwyfan y Noson Lawen gyda chynulleidfa o'i ardal enedigol yn Nyffryn Conwy. Entertainment with Tecwyn Ifan, and much more. 
20:55Darllediad Gwleidyddol: UKIP Cymru Darllediad gwleidyddol gan UKIP Cymru. Party political broadcast by UKIP Wales. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Pawb a'i Farn Daw rhaglen gynta'r gyfres o borthladd Caergybi, gydag AC Plaid Cymru Rhun ap Iorwerth, y bardd Nerys Williams, a'r ymgynghorydd cyfathrebu Bethan Jones Parry. Debate from Holyhead port. 
22:30New: Gwobrau'r Selar Elan Evans a Garmon ab Ion sy'n cyflwyno uchafbwyntiau'r penwythnos ac yn ein hatgoffa o ennillwyr eleni. Highlights of one of the biggest events in the Welsh music diary: Gwobrau'r Selar! 
23:30Mwy o Sgorio Sioned Dafydd yw gwestai Dylan Ebenezer ac Owain Tudur Jones. Cawn ymweld ? Llanboidy a chlywed gan s?r merched Cymru. Sioned Dafydd and Owain Tudur Jones discuss Swansea City's season. 
00:05Teleshopping Home Shopping. 
01:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Do Re Mi Dona Ymunwch ? Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Caerffili i ddysgu c?n Yr Ysgol. Youngsters from Ysgol Caerffili, Caerphilly learn and perform a song.