This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday

Listings for S4c on Friday, February 21 2020

06:00Twm Tisian Mae'n ddiwrnod cyffrous iawn yn nhy Twm heddiw, mae 'na ffrind arbennig iawn yn dod i de. It's an exciting day in Twm's house, he's expecting a special friend to come to tea. 
06:10Digbi Draig Mae Cochyn yn penderfynu newid ei ffyrdd ac ymddwyn yn gyfrifol a phwysig drwy fod yn Swyddog Diogelwch y goedwig. Cochyn decides to change his ways and become Safety Officer for the wood. 
06:20Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
06:30Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
06:40Cei Bach Mae Capten Cled yn ymarfer chwarae'r chwiban ond yna, mae'r chwiban yn mynd ar goll. Capten Cled is learning to play the penny-whistle but the whistle goes missing. Who is to blame? 
06:55New: Olobobs Mae pawb yng Nghoedwig yr Olobob yn gyffrous i glywed Norbet yn dweud jcs yn ei Sioe Ddigri, ond mae'r gynulleidfa yn anodd ei phlesio! Can the Olobobs help Norbet find his funny bone? 
07:00Timpo Mae Tmpo yn chwarae pl droed yn yr iard gefn, pan mae Pal Po yn cicio'r bl dros y wal- sut gawn nhw'r bl yn l? Team Po lose their ball - how can they get it back? 
07:10Jen a Jim a'r Cywiadur Mae Cyw a Llew wedi cael gwahoddiad gan eu ffrind y Fflamingo ond yn anffodus, allan nhw ddim gwneud pen na chynffon ohoni! Cyw and Llew are confused by an invitation from Flamingo. 
07:25Wibli Sochyn y Mochyn Mae Wibli yn chwilio am ir fach ac er ein bod ni'n gallu ei gweld hi dyw e ddim! Wibli is looking for a chicken - and even though we can see it he can't! 
07:40Amser Maith Maith yn l Stori o dros gan mlynedd yn l adeg y Rhyfel Byd Cyntaf' sydd gan Tadcu heddiw. Today Grandad has a story from over one hundred years ago during the First World War. 
08:00Y Crads Bach Mae'r malwod a'r gwlithod wedi bod yn dodwy wyau ac mae Cai'r grachen ludw wedi cynnig edrych ar eu hl. The snails and slugs have been laying eggs and Cai the Woodlouse looks after them. 
08:05Twt Mae'r Harbwr Feistr wedi gwneud Twt yn gyfrifol am yr Harbwr am y diwrnod. The Harbour Master has left Twt in charge for the day. Twt is very excited but will his day be a success? 
08:20Y Diwrnod Mawr Mae Saga wedi cyfansoddi can newydd sbon i roi syrpreis i Tadcu ar ei benblwydd. Saga's going to surprise her grandfather with a brand new song she's composed specially for his birthday. 
08:35Meic y Marchog Mae Meic yn sylweddoli bod popeth yn haws o dderbyn ychydig o help gan eich ffrindiau. Meic has to learn that everything is easier when you accept a little help from your friends. 
08:45Teulu Ni Yr wythnos yma, mae pawb yn dysgu sgiliau newydd. Mae Efa yn dysgu chwarae'r ffliwt ac mae Noa yn ymuno thm pl-droed. Efa has a flute lesson and Noa joins a local football team. 
08:55Boj Mae Boj, Rwpa a Carwyn yn ceisio am eu bathodynnau 'Goroesi'. Boj, Rwpa and Carwyn are trekking for their Ranger survival badges but Carwyn's satnav boots go on the blink. 
09:05Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Eifion Wyn, Porthmadog i ddysgu'r gn Dyma Fi. Youngsters from Ysgol Eifion Wyn, Porthmadog learn a song. 
09:20Octonots Pan mae Dela yn cael ei llyncu'n ddamweiniol gan Siarc Morfilaidd, mae'r Octonots yn mentro y tu mewn i'r pysgodyn enfawr i'w hachub hi. The Octonauts and the Whale Shark. 
09:35Jambori Taith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau lliwgar - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae! Come and join Jam on a musical adventure full of interesting sounds and pictures... 
09:45Cei Bach Daw ymwelydd pwysig iawn i Glan y Don ac mae Mari'n gwneud ei gorau i blesio. A very important visitor arrives at Glan y Don and Mari does her very best to ensure that everything is perfect. 
10:00Twm Tisian Mae Twm wedi bod yn loncian ac mae'n barod am ei frecwast ond dydy e ddim yn cofio'n iawn beth i'w wneud! Twm has been jogging and is ready for breakfast but can't remember how to make it. 
10:10Digbi Draig Mae Conyn yn ceisio adeiladu pr o goesau mecanyddol er mwyn ennill cystadleuaeth yn y Ffair Ddyfeisio i Gorrachod. Conyn tries to build some mechanical legs in order to win a competition. 
10:20Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
10:30Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
10:40Cei Bach Mae gan bawb ei freuddwyd, a breuddwyd arbennig Huwi Stomp ydy cael beic. Huwi Stomp has always dreamed of owning his own bike but when he gets one he doesn't use it. I wonder why? 
10:55Olobobs Pan ddaw hi'n amser mynd i gartref Gyrdi, mae'r criw yn sylweddoli ei bod hi'n amhosib i bawb ffitio y tu mewn i'w gragen! The gang have a probem fitting inside Gurdy's shell! 
11:00Timpo Mae glaw yn dod a'r gm i ben, ond mae Bo, Jo a Mo am chwarae Po Bl ac mae Pili Po mewn byd yn gwarchod y Po Bach! Rain stops play when Bo, Jo and Mo want a game of odd ball. 
11:10Jen a Jim a'r Cywiadur Mae Cyw a Llew yn gwerthu pysgod a sglodion o fan fwyd ar y traeth. Cyw and Llew are selling fish and chips from a food van on the beach. But where has the vinegar gone? 
11:25Wibli Sochyn y Mochyn Pan fo Wibli'n cyfarfod pengwin sydd ar goll mae'n penderfynu ei helpu. When Wibli meets a lost penguin he decides to help out. Can they make it to the penguin party? 
11:40Amser Maith Maith yn l Stori o'r Rhyfel Byd Cynta' sydd gan Tadcu i Ceti heddiw yn 'Amser Maith Maith yn l'. Today Grandad has a story from the first World War. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Arfordir Cymru: Bae Ceredigion Bydd Bedwyr Rees yn teithio o Aberaeron i Langrannog. On his journey from Aberaeron to Llangrannog, Bedwyr goes on a pleasure boat in New Quay and tries lobster fishing in Llangrannog. [SL] 
12:30Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
13:00Y Fets Ers dros canrif, mae milfeddygon Ystwyth Fets wedi brwydro'n ddi-ddiwedd i edrych ar l anifeiliaid Ceredigion - ac mae'r cameru yn l. The cameras are back at Ystwyth Fets, Aberystwyth. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Waliau'n Siarad O ganolfan ddinesig i garchar a chlwb nos, Aled Hughes a Sara Huws sy'n datgelu haenau hanes hen neuadd y dre Merthyr, sef Redhouse Cymru. A look at the history of Merthyr's old town hall. 
16:00Twm Tisian Mae Twm Tisian a'i ffrind bach Tedi yn chwarae yn y parc. Yn anffodus mae Tedi druan yn mynd yn sownd yn y goeden. Twm Tisian and Tedi are playing in the park but Tedi gets stuck in a tree. 
16:10Timpo Mae Pobun am fynd i'r Ffair Ryfeddol, ond mae'r ffordd yn dod i ben ar ochr Mynydd Po! Sut fedrant ddod dros y broblem? Every Po wants to drive to the amusement park but the road runs out! 
16:20Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
16:30Digbi Draig Mae'n Hirddydd Haf ac mae Digbi a Cochyn eisiau codi'n gynnar i weld y dydd yn gwawrio. It's the Summer Solstice and Digbi and Cochyn want to be up to see the sun come up. 
16:45Amser Maith Maith yn l Stori o Oes Fictoria sydd gan Tadcu i Ceti heddiw. Mae'n ddydd Sul ac ar l bod yn y capel mae teulu Fferm Llwyn yr Eos yn mynd am drip arbennig. Grandad has a story from Victorian times. 
17:00Larfa Cyfres animeiddio liwgar. Mae'r criw yn cael hwyl gyda thoesen (donut) y tro hwn. Colourful, wacky animation series. The crew have fun with a donut this time. 
17:05Gwboi a Twm Twm Ar l i Gwboi ddangos tric i Cai, mae Cai bron thorri ei fol eisiau gwbod sut mae'n gweithio. Gwboi shows Cai a magic trick and Cai drives himself crazy trying to figure out it out. 
17:20Chwarter Call Digonedd o hwyl a chwerthin gyda Teulu'r Windicnecs, Y Ditectif a chriw Pop Ffactor. Plenty of fun and laughter with 'Teulu'r Windicnecs', 'Y Ditectif' and 'Pop Ffactor'. 
17:35Y Barf Mae Arch-Elin wedi dwyn gallu pawb i odli! A fydd Y Barf a'i ffrindiau ffyddlon yn gallu twyllo Arch-Elin ac achub dyfodol Barddoniaeth Cymru? Arch-Elin has stolen people's ability to rhyme! 
18:00Dan Do Y tro hwn: ymweliad thy o'r 80au sydd rhywbeth hollol wahanol y tu mewn, clamp o dy newydd, a chartref teulu naws Americanaidd. An 80's house with something very different inside! 
18:30New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
19:55Cei Connah v Y Seintiau Newydd Gm allweddol yn y ras am y Bencampwriaeth yn fyw o Stadiwm Glannau Dyfrdwy: Cei Connah v Y Seintiau Newydd. C/G 8.00. JD Cymru Premier live game: Cei Connah v Y Seintiau Newydd. K/O 8.00. 
22:00New: Lwp: Gwobrau'r Selar Cipolwg ar noson Gwobrau'r Selar ar gyfer 2020. We take a look at the Gwobrau'r Selar awards ceremony for 2020. 
23:00Dim Byd Sbeshial Ymunwch Chuckles, Mari Lovgreen a gweddill y criw wrth iddynt gael cwmni Yws Gwynedd yn rhaglen ola'r gyfres. The crew chat to Yws Gwynedd in the final programme of the series. 
00:05Teleshopping Home Shopping. 
01:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Meripwsan Mae Wban yn dysgu Meripwsan sut i recordio synau gwahanol o'r ardd ar recordydd sain. Wban teaches Meripwsan how to record different sounds from the garden on a tape recorder.