This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday

Listings for S4c on Sunday, August 18 2019

06:00Peppa Pan aiff Peppa i aros dros nos yn nhy Sara Sebra efo Siwsi'r Ddafad, Beca Bwni, Cadi Cath ac Elin Eliffant, mae'r merched yn llawn cyffro ac yn methu cysgu. Peppa goes on a sleepover. 
06:05Peppa Mae Peppa a George yn mynd ar daith cwch efo Taid Mochyn ond mae'n rhaid iddyn nhw anfon Poli Parot am help pan aiff y cwch yn sownd. Peppa and George get stuck on a boat ride with Grandad. 
06:10Sbridiri Cyfres gelf i blant meithrin. Mae Twm a Lisa yn creu jigso o lun o Twm ar ei feic newydd. Twm and Lisa make a picture jigsaw. They also visit children at Ysgol Beca, Efailwen 
06:30Boj Mae Boj yn helpu Mia i ddewis anrheg arbennig i Rwpa ar gyfer ei phen-blwydd. Boj helps Mia choose something special enough to give Rwpa at her birthday party. What will it be? 
06:40a b c Ymunwch yn yr hwyl wrth i Gareth, Cyw, Bolgi, Llew, Jangyl, Plwmp a Deryn geisio datrys dirgelwch y goeden afalau ym mhennod heddiw o abc. Fun for young children with the letter 'A'. 
06:55Jambori Ymunwch a Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae! Join Jam on a musical adventure full of interesting sounds and pictures! 
07:05Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach eisiau Gilbert ei thedi nl. The Little Princess wants her favourite teddy back. 
07:15Yn yr Ardd Dydy Wali y wiwer ddim yn deall beth yw gwneud cymwynas ag eraill, felly mae Dilwyn y draenog yn egluro. Dilwyn the hedgehog tries to explain to Wali the importance of doing favours. 
07:30Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
07:40Ben Dant Ymunwch Ben Dant a'r mr-ladron o Ysgol Llandwrog wrth iddynt fynd ar antur i ddod o hyd i bedair allwedd aur a chist llawn trysor. Join the pirate Ben Dant and a team from Ysgol Llandwrog 
08:00Ynys Broc Mr Lili Mae Lili'n gwisgo het y capten pan mae hi a Gwil yn mynd i drafferthion ar y mr. Lili becomes a captain when she and Gwil get stranded at sea. 
08:10Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn yn ymweld fferm yn y bennod hon er mwyn darganfod sut mae gwln yn cael ei greu. Rapsgaliwn will be visiting a farm in this episode to discover how wool is made! 
08:25Sam Tn Mae eira'n creu trafferthion i Trefor a'i fws wrth iddo fynd 'r merched i'r Drenewydd i weld band yn chwarae. Snow creates problems for Trefor and his bus on the way to see a band play. 
08:35Asra Bydd plant o Ysgol OM Edwards, Llanuwchllyn yn ymweld ag Asra yr wythnos hon. Children from Ysgol OM Edwards, Llanuwchllyn visit Asra this week. 
08:50New: Penblwyddi Cyw Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebrating your birthday, you may be lucky enough to see your photo on today's Cyw! 
08:55New: Pen-blwydd Pwy? Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio ar gyfer plant bach. Entertaining and educational animated series for nursery school children. 
09:00Cefn Gwlad Y tro hwn: Tim Achub Mynydd Llanberis, dysgu adnabod adar Llyn Fyrnwy, tafarn yn Llanfihangel-ar-Arth a Cefn Gwlad bach. Dai Llanilar is here with some Cefn Gwlad classics. 
10:00O Gymru Fach - UDA Yr Unol Daleithiau sydd dan sylw ac mae Steffan Rhodri yn ymweld siop sy'n gwerthu siocledi moethus sy'n cynnwys halen o Ynys Mn. Rhodri Steffan follows Welsh produce to America. 
11:00Celwydd Noeth Nia Roberts sy'n gwahodd y cystadleuwyr i ddewis pa gelwyddau sy'n cuddio ymhlith y ffeithiau. Competing are Gwyn Roberts & stepson Gareth Evans and friends Nerys Morris & Heulwen Jones. 
11:30Celwydd Noeth Nerys Morris a Heulwen Jones o Lanybydder a Ceri Jones o Ben-y-bont ar Ogwr a Gareth John o Dongwynlais sy'n cystadlu. Nia Roberts presents the quiz without questions. Who can spot the lie? 
12:00Rygbi Dan 18: De Affrica v Cymru Uchafbwyntiau gm brawf Cymru Dan 18 yn erbyn Ysgolion De Affrica yng nghwmni'r sylwebwyr Owain Gwynedd a Billy McBryde. Highlights of Wales U18 test match against South African Schools. 
12:30Rygbi Dan 18: De Affrica v Cymru Cyfle i wylio gm brawf Cymru Dan 18 yn erbyn Ysgolion De Affrica. Watch the Wales U18 test match against South Africa Schools with commentators Owain Gwynedd and Billy McBryde. 
13:00Rygbi Dan 18: Ffrainc v Cymru Gm brawf Cymru Dan 18 yn erbyn Ffrainc Dan 18 yng nghwmni'r sylwebwyr Owain Gwynedd a Steff Hughes. Wales U18 test match against France U18 with commentators Owain Gwynedd and Steff Hughes. 
13:30Corau Rhys Meirion Cawn weld sut mae criw o gyn-filwyr yn dod yn agosach at ei gilydd ac yn profi'r frawdoliaeth o gyd-ganu mewn cr. We see how a group of former soldiers forge friendships through singing. 
14:30Dudley: O'r Gt i'r Plt Bydd Dudley yn ymweld Marchnad y Ffermwyr, Dolgellau. Dudley will be visiting the Farmers' Market in Dolgellau, talking to local producers and a young chef and cooking a meal. 
15:00Dudley: O'r Gt i'r Plt Marchnad y Ffermwyr Hwlffordd sydd dan sylw yn y rhaglen hon. Dudley will be visiting Pembrokeshire and the Farmers' Market at Haverfordwest and cooking for Mari Grug and Lisa Haf. 
15:3004 Wal Bydd Aled Samuel a Nia Medi yn ein tywys o amgylch ty yn Sir Caint sydd chysylltiad ag Harri'r Wythfed. A house in Kent which has a connection with Henry VIII. 
16:0004 Wal Cartrefi sydd chysylltiad ysbrydol sy'n cymryd bryd Aled Samuel heddiw. Homes with a spiritual connection are featured in today's programme. 
16:30Gerddi Cymru Cyfle arall i ymuno ag Aled Samuel wrth iddo ymweld ag Erddig. Another chance to see Aled Samuel visits Erddig on the outskirts of Wrexham. 
17:00Llanw O drigolion glannau'r Fenai i ffermwyr Connemara, o bysgotwyr yn Tseina i jocis yn Iwerddon - mae nhw i gyd mewn ras yn erbyn y llanw. A look at people's lives that are governed by the tide. 
17:55Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon y penwythnos. Weekend news and sport. 
18:10Pobol y Cwm Omnibws Cipolwg yn l dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi. Gydag isdeitlau Saesneg ar y sgrin. Omnibus edition looking back at events in Cwmderi village. With on-screen English subtitles. 
20:00New: Clasuron Cwpan Y Byd Hanes Cymru yn wynebu'r Crysau Duon mewn gm bwysig grwp D yn Sydney yn 2003. We hear how a revamped Wales side faced the All Blacks in Sydney in 2003 and went on to transform Welsh rugby. 
21:40Gwesty Aduniad Yn y rhaglen hon mae Sian Messamah o Landrillo-yn-Rhos yn chwilio am y fam roddodd hi i'w mabwysiadu yn fabi. Sian Messamah of Rhos-on-Sea looks for the mother who gave her up for adoption. 
22:45Dylan ar Daith Y tro hwn bydd Dylan Iorwerth yn teithio i Lundain, Vancouver, Kauai a Hawaii ar drywydd stori David Samwell. The story of Welshman David Samwell who was on board Captain Cook's last voyage. 
23:50..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Bing Mae Bing a'i ffrindiau yn chwarae Dawnsio Delwau yn nhy Ama ac maent i gyd yn mwynhau dawnsio'n wyllt. Bing is at Ama's creche and it's his turn to choose the game - Musical Statues.