This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday

Listings for S4c on Saturday, November 25 2017

06:00Cyw Rhaglenni ar gyfer y plant lleiaf. Weekend programmes for youngsters: Heini, Guto Gwningen, Octonots, Peppa, Blero yn Mynd i Ocido, Halibalw, Dona Direidi, Olobobs, Patrl Pawennau, Asra. 
08:00New: Stwnsh Sadwrn Rhaglenni gwych a digon o hwyl. Great programmes for the weekend: Pat a Stan, Y Dyfnfor, Tref a Tryst, Pigo dy Drwyn, Mabinogi-ogi, Lois yn erbyn Anni! 
10:00Tywysogion: Owain Gwynedd Hanes Owain Gwynedd, mab Gruffudd ap Cynan, fu'n brwydro'n hir a llwyddiannus yn erbyn y Normaniaid. The story of Owain Gwynedd - the first to declare himself 'Prince of Wales'. [SL] 
11:00Cerdded y Llinell Ypres - Messines. Iolo Williams a Hywel Teifi Edwards sy'n cerdded ar hyd cadwyn ffosydd y Rhyfel Byd Cyntaf. Iolo Williams and Hywel Teifi Edwards walk along the trenches of the Great War. [SL] 
11:30Parti Bwyd Beca Bydd Beca yn paratoi gwledd o gacennau yng nghaffi T.H. Roberts yn Nolgellau yng nghwmni'r awduron Bethan Gwanas a Manon Steffan Ros. Cakes and treats at T.H. Roberts Caf, Dolgellau. [SL] 
12:00Cefn Gwlad: Dewi Jenkins Dai Jones, Llanilar sy'n ymweld Dewi Jenkins, Fferm Tyngraig, Talybont, ger Aberystwyth. Dai Jones, Llanilar visits Dewi Jenkins, Tyngraig Farm, Talybont, near Aberystwyth. [SL] 
12:30Pobl a'u Gerddi Gardd llawn dahlias; patsh sy'n denu bywyd gwyllt a gerddi godidog ym Mhenrhyn Gwyr. Dahlias in Llandudno Junction, a haven for wildlife in Llanelli and some wonderful gardens in Llanmadoc. [SL] 
13:00Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Countryside and farming magazine. [SL] 
13:30Doctoriaid Yfory Mae Ffion a Dafydd yn gweld sut y gall profion roi straen ar gleifion bregus sydd wedi cael trawiad ar y galon. Ffion and Dafydd find out how tests can put strain on heart attack patients. [SL] 
14:00Ar y Bysus Dilynwn y cwmniau bysus Y Brodyr Richards, Aberteifi; Bysiau Cwm Taf, Hendy-gwyn, a chwmni Midway, Crymych. New series following three family bus companies in West Wales. [SL] 
14:30Ar y Bysus Y tro hwn mae gan Clive Edwards y cyfrifoldeb o gludo 40 o fois yr ardal draw i Ynys Manaw ar gyfer cyngerdd. Clive Edwards takes forty members of his local choir to the Isle of Man. [SL] 
15:00Y Cymro a laddodd Richard III Rhaglen llawn brwydro, tywallt gwaed, twyll ac ymladd - stori'r Cymro Cymraeg a laddodd Richard III ar faes Bosworth. The remarkable story of Rhys ap Thomas, the man who killed Richard III. [SL] 
16:003 Lle - Eleri Sin Eleri Sin sy'n ein tywys i dri lle o'i dewis hi heddiw. Presenter Eleri Sin takes us to three places of importance in her life; Aberaeron, London and the Millennium Stadium. [SL] 
16:30Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon. Weekend news and sport. 
16:45Clwb Rygbi: Cymru v Seland Newydd Darllediad byw o gm Cymru yn erbyn Seland Newydd o Stadiwm Principality, Caerdydd. Cic gyntaf, 5.15. Live coverage of Wales's autumn international against New Zealand. Kick-off, 5.15. 
19:30New: Syr Gareth Edwards yn 70 Portread cynhwysfawr a phersonol o fywyd un o arwyr Cymru, Syr Gareth Edwards wrth iddo ddathlu ei ben-blwydd yn 70 oed. An exclusive insight into the life Sir Gareth Edwards as he turns 70. 
20:30New: Noson Lawen 'Steddfod Mn 17 Dilwyn Morgan sy'n cyflwyno adloniant yng nghwmni Elin Fflur, Cr Glanaethwy, Eilir Jones, Trio, Wil Tn a Ceri, Y Tri Trwmpedwr, Edern a Bach a Mawr. Entertainment from the 2017 Eisteddfod. 
22:00Jonathan Ymunwch 'r criw ar drothwy gm Cymru yn erbyn Seland Newydd. Join Jonathan, Nigel and Sarra on the eve of Wales v New Zealand. With rugby player Caryl James and actor Arwyn Davies. 
23:00Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Cyw Hafod Haul, Twt, Dwylo'r Enfys, Sbridiri, Halibalw, Deian a Loli a'r Swigod Hud, Digbi Draig, Gwdihw, Nico Ng, Meic y Marchog, Boj, Patrl Pawennau, Jen a Jim a'r Cywiadur.