This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday

Listings for S4c on Friday, July 19 2019

06:00New: Olobobs Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Tib, Lalw a Bobl. An animated series for children following the adventures of Tib, Lalw and Bobl. 
06:05Bach a Mawr Mae angen dyfrio'r blodau - ond a wnaiff dawns y glaw, Bach a Mawr, ddenu'r cymylau? The flowers need watering - but will Big and Small's rain dance bring on the clouds? 
06:20Da 'Di Dona Dewch i ymuno Dona Direidi wrth iddi gael tro ar bob math o swyddi gwahanol. Heddiw mae'n mynd i weithio mewn becws gyda Geraint. Dona Direidi goes to work at a bakery with Geraint 
06:30Patrl Pawennau Mae'r Pawenlu yn helpu wedi i'r storm ddinistrio argae'r afancod. The PAW Patrol helps out when a storm washes away a local beaver dam. 
06:45Ahoi! Heddiw mr-ladron o Ysgol Sant Baruc, Y Barri sy'n ymuno Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec. Pirates from Ysgol Sant Baruc, Barry join Ben Dant and Cadi to challenge Capten Cnec. 
07:00Guto Gwningen Mae Guto'n malu'r gwely wnaeth ei dad iddo ac mae'r ymdrech i'w drwsio yn mynd fo ar daith anturus. Guto breaks the bed his father made for him and has an adventure while mending it. 
07:15Nos Da Cyw Sh! Mae'r haul yn mynd i'w wely ac mae'n amser i ni gael stori fach cyn cysgu. Heddiw cawn stori Llew'n methu cysgu. The sun is setting so let's get ready for a bedtime story about Llew. 
07:20Stiw Mae Stiw'n creu ei bapur newydd ei hun, ond tydi dod o hyd i stori dda ddim yn hawdd. Stiw makes his own newspaper but has trouble finding a good story. 
07:35Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Y cwbwl mae Mwnci eisiau i'w fwyta yw moron, ond mae rhywun wedi eu bwyta. All Monkey wants is to eat a nice fresh carrot, but someone has beat him to it. 
07:45Deian a Loli Beth sy'n digwydd pan mae'r bochdew, Pitw, yn marw? Mae Deian a Loli yn mynd ar siwrnai anghyffredin i chwilio am yr ateb. What happens when the hamster, Pitw, dies? Deian and Loli find out. 
08:00Sali Mali Mae Sali Mali yn dal y ffliw ac mae Jac Do yn dod draw i'w helpu. Sali Mali gets the flu and Jac Do flies to the rescue. 
08:05Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn yn darganfod sut mae blodau yn tyfu yn y bennod hon. Rapsgaliwn will find out how flowers grow in this week's episode. He will rap about his findings too. 
08:20Meripwsan Mae Meripwsan yn ceisio chwarae gm fwrdd gydag Wban ac Eryn ond mae'n sbwylio pethau drwy'r adeg. Meripwsan tries playing a board game with Eryn and Wban but he keeps spoiling it for them. 
08:25Twt Mae annwyd ar Cen Twyn felly mae'r Harbwr Feistr eisiau i bawb dynnu at ei gilydd i orffen eu gwaith yn gyflym i Cen gael gorffwys. Heti the Hovercract leads Twt astray when Cen has a cold. 
08:40Sbridiri Mae Twm a Lisa yn creu bocs hancesi sip anghenfil ac yn ymweld Ysgol Bro Sin Cwilt. Twm and Lisa make a monster tissue box for Twm and visit Ysgol Bro Sin Cwilt. 
09:00Ysbyty Cyw Bach Mae gan Plwmp rywbeth yn styc i fyny ei drwnc. Oes modd ei helpu? Plwmp has something stuck in his trunk. What can be done to help him? 
09:15Octonots Mae Dela yn cael cymorth ei chwaer fach i ddatrys dirgelwch diflaniad rhyfedd mewn coedwig wymon. Dela teams up with her little sister to solve a mysterious disappearance in a kelp forest. 
09:25Nico Ng Heddiw mae Nico a'r efeilliaid yn brysur dros ben yn gwneud tasgau i helpu Mam a Dad. Today Nico and the twins are very busy helping Mam and Dad with their chores. 
09:35Sam Tn Mae Jo a Meic yn gystadleuol iawn ac yn mynnu cymryd rhan yng Nghwpan Pontypandy. O diar! Meic and Jo are very competitive and decide to compete in the Pontypandy Cup. Oh dear! 
09:45Llan-ar-goll-en Yn dilyn damwain (arall!) gyda'i feic, mae het Radli'n mynd ar goll. Pwy fyddai eisiau cael gafael ar het ddyn post a pham? After yet another crash with his bike, Radli's hat goes missing. 
10:00Olobobs Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Tib, Lalw a Bobl. An animated series for children following the adventures of Tib, Lalw and Bobl. 
10:05Bach a Mawr Beth wnaiff Bach pan mae 'na storm? A pham mae Mawr yn bwyta cacen geirios yn y cwpwrdd? What will Small do when there's a thunderstorm? And why is Big eating cherry pie in the cupboard? 
10:20Da 'Di Dona Mae Dona yn mynd i weithio yn y swyddfa bost gyda Cefin. Dona goes to work in the post office with Cefin. 
10:30Patrl Pawennau Mae'n rhaid i'r Pawenlu achub Jc ar l i'w ffr fynd yn sownd rhwng y creigiau. The PAW Patrol must rescue Jc when his ankle gets stuck between some fallen rocks. 
10:45Ahoi! Mr-ladron o Ysgol Dyffryn y Glowyr sy'n ymuno Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec. Pirates from Ysgol Dyffryn y Glowyr join Ben Dant and Cadi to challenge the smelly Capten Cnec. 
11:00Guto Gwningen Heb i gath flin Mr Puw sylweddoli be' sy'n digwydd mae Guto'n ei defnyddio i ddatrys sefyllfa anodd. Guto enlists the unwitting help of Mr Puw's Cat to get the ducks out of a pickle. 
11:15Nos Da Cyw Mae'r haul yn mynd i'w wely ac mae'n amser cael stori fach cyn cysgu am Plwmp a Deryn yn mynd i wersylla. The sun is setting so let's get ready for a bedtime story about Plwmp and Deryn. 
11:20Stiw Mae Stiw'n dod ag Eurben, blodyn haul ei ddosbarth, adre' i'w warchod am y penwythnos ond yna mae'n poeni bod Eurben yn drist. Stiw brings home his class' sunflower, Eurben, for the weekend. 
11:35Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Y Wiwer sy'n chwarae gyda Mwnci heddiw a chaiff y plant sbri yn dilyn eu giamocs. Monkey is starving and all of a sudden, nuts start to fall on his head. It's his old friend Squirrel! 
11:45Deian a Loli Cyfres newydd. Ar l i Deian a Loli gamfihafio, mae Dad yn ffonio'r Plismon Plant er mwyn dysgu gwers iddynt. New series. When Deian and Loli misbehave Dad phones the Children's Policeman! 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Parti Bwyd Beca Cyfle arall i weld Beca'n paratoi 'brunch' i bobl Dyffryn Clwyd mewn caffi ger Rhuthun. Beca cooks brunch in Ruthin; a smoothie, spicy tomato baked eggs, and sweetcorn & black bean fritters. [SL] 
12:30Heno Heno, mi fydd Mari Grug yn treulio amser gyda Llysgennad Sioe Frenhinol Cymru 2019, Emily Davies o Hwlffordd. Tonight, we meet the 2019 Royal Welsh Show ambassador, Emily Davies. 
13:00New: Prynhawn Da Heddiw, bydd Shane James yn coginio, tra bo criw'r Clwb Clecs yn rhoi'r byd yn ei le. Today, Shane James will be in the kitchen, while Clwb Clecs put the world to rights. 
13:55Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:00Seiclo: Tour de France: Cymal 13 Ras unigol yn erbyn y cloc sy'n ein disgwyl heddiw, a chyfle i fois y dosbathiad cyffredinol ennill rhagor o amser yn y ras am felyn. An individual time trial awaits today! 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Mwy o Mwfs - M O M Mae Jay yn cael tro ar glocsio ac mae un o ddawnswyr Abattak yn cael trafferthion gydag anaf i'w hysgwydd. Jay tries clog dancing and one of the Abattak dancers has a shoulder injury. 
17:25New: Cath-Od Mae peiriant o'r enw Omni yn cyrraedd cartref Macs a Crinc, peiriant sydd yn gwybod yr ateb i bopeth, sy'n gwneud Macs yn genfigennus. A clever machine arrives at Macs and Crinc's home. 
17:35New: Larfa Mae'r cymeriadau bach dwl yn cael cyfle i fod yn arwyr! The crazy characters get a chance to be heroes! 
17:40Crwbanod Ninja Mae Iestyn Sockman yn ceisio dial ar bawb mewn gm ddieflig. Iestyn Sockman plays a dangerous game to get his own back on everyone. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Arfordir Cymru: Sir Benfro Mae rhaglen ola'r gyfres yn mynd ni o Angle hyd at ddiwedd llwybr yr arfordir yn Amroth. The final episode takes us from Angle all the way to the end of the coastal path in Amroth. 
18:30Garddio a Mwy Y tro hwn: ymweliad 'r Ysgwrn i weld sut mae'r ardd yn datblygu, coginio pryd anarferol efo cynnyrch gardd Pont y Twr; a chreu gardd feddyginiaethol. Flowers, veg and all life's good stuff. 
19:00New: Heno Heno, cawn gwmni Gai Toms i glywed hanes ei albwm newdd, ac mi fydd Tara Bethan yn y stiwdio. Tonight, Gai Toms is here to talk about his new album, and Tara Bethan joins us in the studio. 
20:00Pobol y Cwm A hithau'n flwyddyn ers marwolaeth Sheryl, ceisia Ffion gymodi gyda Hywel. Mae dt diweddaraf Sioned yn cynnig cyffuriau iddi. Sioned's latest date offers her drugs. 
20:25New: Codi Pac Geraint Hardy sy'n ymlwybro o gwmpas Cymru. Ym Mlaenau Ffestiniog yr wythnos hon byddwn yn darganfod beth sydd gan y dref i'w chynnig. Join Geraint Hardy as he visits Blaenau Ffestiniog. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30Seiclo: Tour de France: Cymal 13 Ras unigol yn erbyn y cloc sy'n ein disgwyl heddiw, a chyfle i fois y dosbathiad cyffredinol ennill rhagor o amser yn y ras am felyn. An individual time trial awaits today! 
22:00Straeon Tafarn Cyfle arall i ymweld ag un o hoff dafarnau Pws, 'Y Penllwyn Du' ym mhentref Llangoedmor. Another chance to visit one of Dewi Pws' local pubs, the Penllwyd Du, Llangoedmor near Cardigan. 
22:30Oci Oci Oci Y tro hwn, tafarnau'r Gwalchmai, Llangefni, y Station Inn, Porthmadog, a'r Railway, Llangefni sy'n cystadlu. This time, the Gwlachmai Inn, The Station Inn & The Railway Llangefni compete. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Bing Mae Bing yn syrthio mewn cariad gyda chi sydd ar goll yn y parc ac mae'n penderfynu ei fod eisiau ei gadw. Bing falls in love with a lost dog he and Fflop find in the park.