This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday

Listings for S4c on Sunday, November 17 2019

06:00Bing Mae Bing a Fflop yn y parc pan maent yn gweld Pando ar sgrialfwrdd. Bing and Fflop are in the park when they see Pando on a skateboard. 
06:10Sbridiri MaeTwm a Lisa yn creu ffrwythau clai ar linyn. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Llanfihangel y Creuddyn lle mae'r plant yn creu parti ffrwythau. Twm and Lisa make a fruit mobile from clay. 
06:30Jambori Ymunwch a Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae! Join Jam on a musical adventure full of interesting sounds and pictures! 
06:40Ben Dant Ymunwch Ben Dant a'r mr-ladron o Ysgol Llandegfan wrth iddynt fynd ar antur i ddod o hyd i bedair allwedd aur a chist o drysor. Join the pirate Ben Dant and a team from Ysgol Llandegfan. 
06:55Peppa Tro Peppa ydi hi fynd Tedi Meithrin adref o'r ysgol ond mae hi'n poeni na chaiff amser cyffrous iawn. It's Peppa's turn to take the Nursery Teddy home from school to look after. 
07:00Bach a Mawr Mae Mawr yn ceisio perswadio Bach i adael llonydd i'r wenynen. Mawr tries to persuade Bach to leave bees alone. 
07:10Patrl Pawennau Mae Francois ar goll ar y mr ar l iddo fenthyca cwch Capten Cimwch i fynd i wylio'r morfilod. Francois is lost at sea after he takes Cap'n Cimwch's boat to go whale-watching 
07:25Hafod Haul Mae'n ddiwrnod cyffrous ar fferm Hafod Haul ac mae'r gof yn dod i bedoli Pedol. It's an exciting day at Hafod Haul farm when the blacksmith comes to give Pedol a new horseshoe. 
07:40Meic y Marchog Wedi i garreg ddrudfawr y Frenhines fynd ar goll mae Meic yn benderfynol o ddod o hyd iddi. When Meic loses the Jewel of Glyndreigiau he declares that his mission is to find it. 
07:50Llan-ar-goll-en Mae Ianto ar goll! Tybed a oes gan ddyfais newydd Dr Jim Clem rywbeth i'w wneud gyda'r dirgelwch? Ianto is missing! Does Dr Jim's new device have anything to to with this mystery? 
08:05Guto Gwningen Mae Guto, Lili a Benja yn cyfarfod yr enwog 'Jac Siarp', y pysgodyn mawr na wnaeth hyd yn oed tad Guto lwyddo i'w ddal. Guto and his friends encounter the legendary 'Jac Siarp' fish. 
08:20Ty Cyw Mae'r anifeiliaid yn chwarae yn yr ardd yn 'Ty Cyw' heddiw, ond mae bagiau pawb wedi cymysgu. The animals are playing in the garden today, but everyone's bags have been mixed up. 
08:35Gwdihw Heddiw bydd Megan yn cwrdd chwningen Anest ac yn casglu ml gan wenyn Ysgol San Sir.Today we'll meet Anest's rabbit and Megan will be collecting the honey from the bees at Ysgol San Sir. 
08:50New: Penblwyddi Cyw Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebrating your birthday, you may be lucky enough to see your photo on today's Cyw! 
08:55New: Pen-blwydd Pwy? Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio ar gyfer plant bach. Entertaining and educational animated series for nursery school children. 
09:00Scarlets v Gwyddelod Llundain Darllediad byw gm agoriadol y Scarlets v Gwyddelod Llundain yng Ngrwp Dau Cwpan Her Ewrop. C/G 7.45. Live European Rugby Challenge Cup game: Scarlets v London Irish. K/O 7.45. EC available. 
11:10Rownd a Rownd Mae hi am fod yn newid byd ar Sophie a'r plant wrth iddyn nhw wneud trefniadau i symud i fyw at Dylan. It's a change of world for Sophie and the kids as they get ready to move in with Dylan. 
11:35Rownd a Rownd Mae sioc enbyd yn disgwyl Dylan pan fo rhywun o'r gorffenol yn dod i'w weld gyda newyddion annisgwyl. A shock awaits Dylan when someone from the past comes to see him with unexpected news. 
12:00New: Yr Wythnos Alexandra Humphreys fydd yn edrych yn l ar rai o straeon newyddion yr wythnos. Alexandra Humphreys looks back at some of the news stories from the past week. 
12:30Caru Casglu Cawn weld casgliad enfawr o filwyr a hanes Rhyfel Cartref America, dillad trwy'r degawdau a llofnodion. American Civil War memorabilia, a collection of clothes and some autographs. 
13:00Dechrau Canu Dechrau Canmol Yr wythnos yma byddwn ni'n nodi Sul y Cofio. Cawn gyfle i gofio hunllefau'r Blitz Tair Noson a ddinistriodd galon dinas Abertawe. This week we mark Remembrance Sunday. 
13:30Ffermio Y tro hwn: teimladau cymysg am reolau newydd llygredd dwr, gwella effeithlonrwydd y fuches odro, a cheir a ffermio yn rhannu'r un llwybr. Weekly countryside and farming magazine. 
14:00Dudley Dudley sy'n teithio i Landudoch i baratoi pryd arbennig i Islwyn Evans, arweinydd Cr Ysgol Gerdd Ceredigion. Chef Dudley Newbery travels to St Dogmael's, Pembs, to prepare a special feast. 
14:30Dudley Bydd Dudley'n teithio i Benrhyn Gwyr i gael blas ar ychydig o gynnyrch ffres gorau'r wlad. Dudley Newbery travels to the Gower and cooks cod, cockles and summer fruit pudding. 
15:00Rygbi Menwyod: Yr Alban v Cymru Gm rygbi ryngwladol menywod rhwng yr Alban a Chymru, yn fyw o stadiwm Scotstoun, Glasgow. C/G 3.10. Live Scotland v Wales womens international rugby match. K/O 3.10. EC available. 
17:10Ketnipz: Byd Gwallgo Harry Hambley Ffilm fer am fywyd un o artistiaid mwyaf poblogaidd Cymru, Harry Hambley, a byd gwallgof Ketnipz! A short film about popular Welsh artist, Harry Hambley, and the crazy world of Ketnipz. 
17:25Pobol y Cwm Omnibws Cipolwg yn l dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi. Gydag isdeitlau Saesneg ar y sgrin. Omnibus edition looking back at events in Cwmderi village. With on-screen English subtitles. 
19:15Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon y penwythnos. Weekend news and sport. 
19:30New: Dechrau Canu Dechrau Canmol Yr wythnos yma byddwn yn ymuno a chymuned glos Cilycwm ar gyfer y canu mawl. This week we will be joining the close knit community of Cilycwm. 
20:00New: Cynefin Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Sin Tomos Owen sy'n crwydro o amgylch Caerfyrddin ar drywydd straeon cudd tref hynaf Cymru. We discover some of the hidden stories of Wales' oldest town. 
21:00New: Craith Mae corff hen ddyn yn cael ei ddarganfod mewn ty y tu allan i Flaenau Ffestiniog. The body of an old man is discovered in a house on the outskirts of Blaenau Ffestiniog. 
22:00Y Byd ar Bedwar Mewn ymchwiliad camera cudd, mae'r Byd ar Bedwar yn craffu ar y diwydiant 'supplements' anghyfreithlon. Tonight, an investigation into the trade in illegal muscle-building supplements. 
22:30Yn y Gwaed Yr wythnos hon, achau teuluol a phrofion seicolegol Lauren Parry a Liam Wheadon fydd yn cael sylw Ifan Jones Evans a Catrin Heledd. We discover if perfect careers lie in the blood. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Bing Mae Bing yng nghylch chwarae Amma pan mae pili pala yn hedfan i mewn ac yn glanio ar lun Swla. Bing is at Amma's crche when a butterfly flies in and lands on Swla's painting.