This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday

Listings for S4c on Tuesday, November 21 2017

06:00Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Y Castell, Caerffili. Youngsters from Ysgol Y Castell, Caerphilly learn a song. 
06:15Patrl Pawennau Mae Fflamia yn ymarfer ar gyfer ras Y Ci Tn Cyflymaf ac mae Gwil yn penderfynu cael pawb i'w helpu. Fflamia is training for the fastest firepup race and Gwil decides to help him succeed. 
06:30Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
06:40Sam Tn Mae'r Prif Swyddog Steele yn mynd 'r criw am dro i lan y mr, ond mae teclyn 'sat nav' Trefor yn rhoi'r cyfarwyddiadau anghywir. Trevor's sat nav plays up and puts the villagers in danger. 
06:50Bing Mae Bing yn mynd i chwarae gyda Swla sydd yn brysur yn chwarae gm o 'hud disglair'. Bing goes to play with Swla who is engrossed in a game of 'sparkle magic' when he arrives. 
07:00Patrl Pawennau Wedi iddi nosi mae'r niwl yn dod i mewn ac mae lamp Goleudy Ynys y Morloi yn diffodd. At night, the sun sets and the light in the Seal Island Lighthouse goes out as a thick fog rolls in. 
07:15Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series with Tudur Phillips and his two friends. 
07:30Boj Mae'n ddiwrnod gwyntog; tywydd perffaith i Tada sychu pentwr o'i ddillad gwlyb, ac i Daniel hedfan ei farcud newydd. It is a very windy day - perfect for drying clothes and flying a kite. 
07:40Teulu Ni Mae Elliw wedi mynd i'r ysbyty ac mae Dylan a'i frodyr yn cael syniad o sut i roi croeso mawr iddi pan fydd hi'n dod adref. Dylan and his brothers welcome Elliw home from hospital. 
07:50Igam Ogam Mae Igam Ogam yn mynnu ei bod hi'n brysur pan mae'n rhaid iddi wneud rhywbeth dydy hi ddim yn hoffi ei wneud! Igam Ogam insists she is busy when she has to do things she doesn't want to do. 
08:00Octonots Mae Capten Cwrwgl a'i griw yn gorfod dal yr Octofad sydd wedi'i herwgipio gan griw o grancod a chimychiaid sy'n ceisio dianc o ddwr sy'n llawn algae. The Octonauts and the Great Algae Escape 
08:10New: Pan Dwi'n Fawr Pan mae Tomi'n fawr, mae o eisiau chwarae golf gystal 'i dad. Ymunwch nhw wrth iddyn nhw ymarfer a chwarae golff. Tomi's and his dad practise and play golf together. 
08:15Y Dywysoges Fach Mae rhywun yn dangarfod llau yng ngwallt y Dywysoges Fach. Someone finds nits in the Princess's hair. 
08:30Tili a'i ffrindiau Mae Arthur eisiau llonydd i liwio tra bod y ffrindiau yn chwarae gm Hela Hwyliog. Arthur wants some peace to do a bit of colouring while his friends are playing a game of chuckle chase. 
08:40Twt Mae'n ddiwrnod cyntaf yr haf ac mae pawb yn edrych ymlaen at ddathlu. It's the first day of summer and everyone's looking forward to the celebration party. 
08:55Nodi Mae'r Coblynnod yn rhoi stop ar hwyl Nodi drwy ei gadw yn brysur drwy'r dydd. The Goblins decide that the way to stop Noddy having fun is to make sure he's kept busy all day. 
09:05Sbridiri Mae Twm a Lisa yn dathlu penblwydd Twm ac yn mwynhau'r dathlu yng nghwmni plant Ysgol Penparc. Twm and Lisa celebrate Twm's birthday and have a party with children from Ysgol Penparc. 
09:25Pingu Anturiaethau Pingu'r pengwin. The adventures of Pingu the penguin. 
09:30Bobi Jac Mae Bobi Jac a Crensh y gwningen ar antur mewn berllan ac yn dweud hel. Bobi Jac and Crensh enjoy an adventure in the orchard. 
09:40Pentre Bach Mae cyfrifiadur 'Papur Ni' wedi chwythu'i blwc ac nid oes dim ar l yn y banc i brynu cyfrifiadur newydd. Sali Mali comes up with an idea to save the local paper from closing down. 
10:00Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Dewi Sant, Llanelli i ddysgu'r gn 'Trychfilod'. Youngsters from Ysgol Dewi Sant Llanelli learn a song. 
10:15Patrl Pawennau Mae Clwcsanwy, ir Maer Morus, wedi mynd ar goll yn ystod sesiwn ffilmio bwysig. All y Pawenlu ddod o hyd iddi? Clwcsanwy the hen has gone missing. Will the pups be able to find her? 
10:30Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
10:40Sam Tn Mae Elvis wedi ei ddewis i ganu ar y teledu ac mae'n meddwl y bydd yn seren. Ond, wrth iddo baratoi i adael am y stiwdio mae tn yn dechrau. Elvis is going to be on TV, but a fire breaks out 
10:50Bing Mae'n ddiwrnod gwyntog ac mae Bing eisiau hedfan ei farcud Wil Bwni Wb gyda Fflop. It's a windy day and Bing wants to fly his Hoppity Voosh kite with Fflop. 
11:00Patrl Pawennau Mae tirlithriad wedi cau'r lein ac mae Cadi a Cali ar y trn! Rhaid i'r Pawenlu glirio'r cerrig ond mae cath Cadi wedi crwydro i ffwrdd. A rock slide blocks a train and the pups go to help. 
11:10Sbarc Cyfres wyddoniaeth gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. A science series with Tudur Phillips - the theme of this programme is electricity. 
11:25Boj Mae'n ddiwrnod braf yn Hwylfan Hwyl heddiw ac mae Daniel yn brysur yn llenwi ei bwll padlo. It's a hot day and Daniel has invited some friends to play. But the paddling pool springs a leak. 
11:40Teulu Ni Mae Dylan eisiau rhoi diwrnod i'w gofio i'w fam am yr holl waith caled mae hi'n ei wneud i'r teulu. Dylan want to give his mum a day to remember to thank her for all her work. 
11:45Igam Ogam Mae Igam Ogam yn dwlu gwasgu botymau yn enwedig y corn newydd sip broga ar ei beic! Igam Ogam loves pressing buttons especially the frog shaped horn on her bike! 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
12:05Heno Bydd y Welsh Whisperer yn ymuno ni am sgwrs a chn. The Welsh Whisperer is in the studio and there's a chance to see Ffeithiau Amgen - an It's My Shout short film. 
13:00Llwybr yr Arfordir Cawn ymweld Thyddewi, Bae y Santes Non, Penrhyn Dewi, Solfach, Porthclais a Phorthstinan. We visit St David's, St Non's Bay, St David's Head, Solva, Porthclais and Porthstinan. [SL] 
13:30Pobl a'u Gerddi Gardd llawn dahlias; patsh sy'n denu bywyd gwyllt a gerddi godidog ym Mhenrhyn Gwyr. Dahlias in Llandudno Junction, a haven for wildlife in Llanelli and some wonderful gardens in Llanmadoc. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C. S4C News. 
14:05New: Prynhawn Da Byddwn yn agor drysau'r cwpwrdd dillad gyda Huw Rees, a bydd Dr Llinos yn trafod unigrwydd. Huw Rees opens the wardrobe doors and Dr Llinos discusses loneliness. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
15:05Iolo ac Indiaid America Mewn rhaglen o 2010, mae Iolo Williams yn byw ymysg un o genhedloedd mwyaf eiconig Gogledd Orllewin America, y Blackfoot. Iolo Williams lives among America's iconic The Blackfoot people. [SL] 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school: Peppa, Boj, Igam Ogam, Do Re Mi Dona, Patrl Pawennau. 
17:00Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for young people. 
17:05New: Tag Llond stiwdio o nadroedd a'r diweddaraf o 'I'm a Celebrity... Get Me Out Of Here!' We'll be discussing snakes and getting the gossip from 'I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!' 
17:35New: Mabinogi-ogi! Yr wythnos yma, y drwg a'r da, y dylluan a'r eryr, yr hwyl arferol a chn yn stori Blodeuwedd. This week, we have the good, the bad and the Owl! Fun, frolics and song in Blodeuwedd. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
18:0504Wal Tri hen dy sy'n cymryd sylw Aled Samuel mewn rhifyn o 2005, gan gynnwys ty Fictoraidd ym Mro Morgannwg. Aled visits old houses in the Vale of Glam, Aberaeron and Corwen in this 2005 edition. 
18:30Parti Bwyd Beca Cyfres newydd. Heddiw mae Beca yn cynnal parti bwyd Americanaidd i drigolion Sir Fn ym mwyty Hydeout ym Mhorthaethwy. New series. Beca prepares an American feast for the people of Anglesey. 
19:00New: Heno Bydd Manon Eames yn ymuno ni i sn am ei nofel newydd. Author Manon Eames talks about her new novel and we discuss the lasting appeal of Agatha Christie. 
19:30Rownd a Rownd Tra bo Iolo a Cathryn yn paratoi i fynd i ffwrdd mae Vince yn dewis delio efo'r sefyllfa mewn ffordd hynod fyrbwyll ac anghyfrifol! Vince deals with his worries in his own irresponsible way! 
19:55New: Chwedloni: Stori Sara Stori Sara. Sara's story. 
20:00Pobol y Cwm Am faint gall Chester esgus wrth Hannah ei fod o dal yn fegan? How long can Chester pretend to Hannah he's still a vegan? Worrying about the court case starts to take its toll on Ed. 
20:25New: Doctoriaid Yfory Mae Ffion a Dafydd yn gweld sut y gall profion roi straen ar gleifion bregus sydd wedi cael trawiad ar y galon. Ffion and Dafydd find out how tests can put strain on heart attack patients. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 a'r Tywydd. News and Weather at 9 o'clock. 
21:30New: Y Byd ar Bedwar Dwy flynedd ers gweithredu'r ddeddf caniatd tybiedig, faint o wahaniaeth mae'r newid cyfraith wir wedi ei wneud yng Nghymru? Discussing the impact of the presumed consent law two years on. 
22:00New: O'r Senedd Straeon gwleidyddol o bob cwr o Gymru, y Senedd ym Mae Caerdydd a San Steffan. Political stories from all corners of Wales, the Senedd in Cardiff Bay and Westminster. 
22:30Cythrel Canu Huw Foulkes a Geraint Cynan sy'n ceisio cadw trefn ac yn gosod heriau wrth i'r ddau dm fynd benben 'i gilydd. Competing are Ifan Jones Evans, Rhys ap William Fflur Wyn & Alwyn Humphreys. 
23:00999: Y Glas Heddlu Abertawe a'r Cylch sy'n cael sylw yn y gyfres dair rhan hon yn dilyn y gwasanaethau brys. Following police in Swansea in 2012 at a football match between Swansea and Chelsea. [SL] 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Yr Ysgol Bydd criw Ysgol Llanrug ac Ysgol Sant Curig yn blasu pob math o fwyd iach. We look at and taste all kinds of healthy food while Talar and her Gran go shopping in the market.