This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday

Listings for S4c on Saturday, June 15 2019

06:00Peppa Mae Taid Ci yn mynd Peppa, George a Carwyn Ci i ymweld goleudy Taid Cwningen. Taid Ci takes Peppa, George and Carwyn Ci to visit Taid Cwningen's lighthouse. 
06:05Ben Dant Ymunwch Ben Dant a'r mr-ladron o Ysgol Tregaron wrth iddynt fynd ar antur i ddarganfod y trysor. Join Ben Dant, and a team from Ysgol Tregaron on their adventure to find the treasure. 
06:20Wibli Sochyn y Mochyn Mae gan Wibli ffrind arbennig ac annisgwyl iawn - eliffant. Wibli has a very special, very unexpected friend - an elephant! 
06:30Rapsgaliwn Bob wythnos gyda chymorth ei ffrindiau bach aur a'i rap-lyfr hud fe fydd Rapsgaliwn yn datrys cyfres o bosau. Rapsgaliwn travels across Wales learning how to make ice-cream. 
06:45Shwshaswyn Mae'r traeth yn llawn o ryfeddodau lliwgar. Mae Fflwff a'i fryd ar gysgodwr gwynt, a'r Capten a Seren a'u llygaid ar gylch rwber a pharasol. The beach is full of lovely colourful things! 
06:55Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
07:05Guto Gwningen Mewn cystadleuaeth mae Guto'n profi ei fod yn haeddu bod yn rhan o griw'r wiwerod. Guto proves he's got what it takes to be part of the squirrel tribe. 
07:20Bing Mae Bing a Swla'n dod o hyd i daten yng ngardd lysiau Amma gyda wyneb doniol. Bing and Swla find a potato in Amma's vegetable patch with a comical 'face' so they give it a name! 
07:30Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Cwmbrn. A gang from Ysgol Cwmbrn learn a song and perform it in front of an audience. 
07:45Asra Bydd plant o Ysgol Cae Top, Bangor yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children from Ysgol Cae Top, Bangor visit Asra this week. 
08:00New: Stwnsh Sadwrn Dewch draw i Stwnsh Sadwrn i fwynhau amrywiaeth o raglenni gwych a digon o hwyl i blant ifanc. Join Stwnsh Sadwrn for a great variety of programmes for youngsters on the weekend. 
10:00Fferm Ffactor Bydd yn rhaid i'r ffermwyr ddangos eu sgiliau cneifio a'u sgiliau godro. This week, the farmers show off their sheep shearing skills and complete a milking task. More later. [SL] 
10:30Fferm Ffactor Ymunwch ni ar l yr egwyl wrth i'r cystadleuwyr chwysu chwartiau yn Y Gadair. Join us after the break to see the brave seven sweat in The Chair. Who will leave the series today? [SL] 
11:00Codi Pac Geraint Hardy sydd yn 'Codi Pac' ac yn ymlwybro o gwmpas Cymru, a'r Wyddgrug sydd yn serennu yr wythnos hon. This week Geraint Hardy discovers what Mold has to offer. [SL] 
11:30Trysorau'r Teulu Wedi i Alwyn glirio'r cartre yn Hwlffordd ar l marwolaeth ei fam, daeth ar draws tair eitem yr hoffai i'r arbenigwyr fwrw goleuni arnynt. Royal Staffordshire dishes, Welsh blankets, & more. [SL] 
12:30Ffermio Y tro hwn, cynhadledd Dechrau Ffermio yn y Celtic Manor; cynllun ffermio ar y cyd; a cwrddwn llywyddion Cymdeithas y Gwartheg Duon Cymreig eleni. We visit a farming conference, & more. [SL] 
13:00Cymru: Dal i Gredu? Mae Gwion Hallam ar daith i weld a yw pobl Cymru - yn wahanol iddo fe - yn dal i gredu mewn Duw. Gwion Hallam asks if the people of Wales, unlike him, still believe in a God. [SL] 
14:00Garddio a Mwy Ail-ymweld gardd a thrawsnewidiwyd ddwy flynedd nl, goleuadau solar yn dod dimensiwn newydd i'r ardd, a phlanhigion ar gyfer border cysgodol. Flowers, veg and all life's good stuff... [SL] 
14:30Ar Werth Y tro hwn bydd Ian o Purple Bricks yn ceisio gwerthu ty bendigedig ar lan y Fenai sydd wedi ei brisio am filiwn o bunnoedd! Ian from Purple Bricks has another million pound property to sell! [SL] 
15:00Brwydr Llangyndeyrn Sharon Morgan sy'n teithio yn l i fro ei mebyd i ddarganfod mwy am hanes cudd Brwydr Llangyndeyrn. Fifty years on, Sharon Morgan traces the story of the village that refused to be drowned. [SL] 
16:00America Gaeth a'r Cymry Dr Jerry Hunter sy'n olrhain hanes cysylltiadau'r Cymry chaethwasiaeth yn yr UDA rhwng 1619 i 1865. Exploring the connections between Wales and slavery in the USA between 1619 and 1865. [SL] 
17:00Cynefin Rhaglen gyntaf cyfres newydd. Bydd Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Sin Tomos Owen ar Ynys Enlli ar drywydd straeon. In the first of a new series, Heledd Cynwal and crew visit Bardsey Island. 
17:55'Sgota gyda Julian Lewis Jones Ymunwch Julian Lewis Jones a Rhys Llywelyn yn y rhaglen gyntaf o Ynysoedd Sili oddi ar arfordir Cernyw. Julian Lewis Jones attempts to catch a shark off the shoreline of Great Britain. 
18:20Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon y penwythnos. Weekend news and sport. 
18:30Pobl a'u Gerddi Yn y rhaglen hon bydd Aled Samuel yn ymweld a gerddi ym Mhontarddulais, Machynys a Llannefydd. Aled Samuel visits gardens in Pontarddulais, Machynys and Llannefydd. 
19:00Sion a Sin Cwpl o Ddinbych a chwpl o Bonterwyd fydd yn ymddangos ar y rhifyn hon o Sion a Sin o 2016. The couples competing on Sion a Sin come from Denbigh, North Wales and Ponterwyd, Aberystwyth. 
19:30Codi Hwyl: Llydaw Mae Dilwyn yn flin iawn ar l i John gysgu'n hwyr a hwythau eisiau hwylio trwy gulfor peryglus y Chenal du Four ar y ffordd i Brest. Dilwyn is not pleased when John oversleeps in Brittany! 
20:00Noson yng Nghwmni Huw Chiswell Huw Chiswell sy'n perfformio hen ffefrynnau a chn newydd sbon gyda chyfeiliant band llawn. Singer-songwriter Huw Chiswell performs old favourites and a brand new song. 
21:00Dai a Bryn Cawn ganu, chwerthin a dagrau wrth i Bryn Terfel a Dai Jones rannu profiadau am eu gwreiddiau amaethyddol... a'r cyswllt canu a ffermio! A programme about two of Wales' national treasures... 
22:00Hyd y Pwrs Mawr Ymunwch gydag Iwan John a'i ffrindiau am hanner awr o joio a gwneud hwyl am bawb! Join Iwan John and his friends in this half hour of comedy, poking fun at everyone including S4C! 
22:30Elis James - 'Nabod y Teip Cyfres gomedi gyda'r digrifwr Elis James yn edrych ar y teipiau a'r stereoteips sy'n ein diffinio ni fel Cymry, gyda sgetsus a chlipiau doniol. Comedy series with comedian Elis James. 
23:00Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Peppa Mae Miss Cwningen wedi brifo ei ffr ac mae Mami Cwningen a'i ffrindiau'n cynnig gweithio ar y stondin ac yn yr archfarchnad ar ei rhan. Miss Cwningen needs help as she has a sore ankle.