This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday

Listings for S4c on Friday, May 29 2020

06:00Ynys Broc Mr Lili Mae damwain ar y ffordd i Gastell Carw yn gwneud i gerflun enfawr rolio lawr y bryn yn gyflym iawn! A disaster on the hill to the castle sends a huge statue hurtling out of control. 
06:05Dwylo'r Enfys Mae Joel yn chwarae siop ac yn gwerthu bara a chacennau i'w Nanny a Granddad. Joel plays at being a baker and when Nanny and Grandad arrive, he sells them some bread and cakes. [SL] 
06:20Cymylaubychain Mae'n ddiwrnod mawr i Bobo heddiw: diwrnod dysgu marchogaeth. It's a big day for Bobo today - learning to ride day! 
06:30Cei Bach Daw Hannah a'i Nain i aros yng Nglan y Don, gyda'r bwriad o gystadlu yn Eisteddfod Fawr y Dref y bore wedyn. Hannah and her grandmother arrive at Glan y Don for the night. 
06:45Sam Tn Pan fo Penny yn sownd ar ochr y clogwyn mae angen cynnau ffagl i alw am help. When Penny is trapped on the cliff side after an accident while abseiling, the friends light a flare to get help 
06:55Ty Ml Mae Morgan yn dysgu sut i anfon e-bost, ond mae pethau yn mynd o chwith. Morgan learns how to send an e-mail, but things go slightly wrong. 
07:00Pentre Bach Mae Jac a Jini ar ei ffordd yn l o'u mis ml, ond o na! mae Coblyn wedi anghofio glanhau'r ty! Jac and Jini are returning home from their honeymoon but Coblyn's forgotten to clean the house 
07:15Nos Da Cyw Mae'r haul yn mynd i'w wely ac mae'n amser i ni gael stori fach cyn cysgu. Heddiw - stori Gwen y gwdihw. The sun is setting so let's get ready for a bedtime story about Gwen the owl. 
07:25Y Teulu Mawr Cyfres gartwn i blant am deulu o eliffantod swnllyd. Cartoon series for young children about a family of lively elephants. 
07:35Llan-ar-goll-en Mae Prys yn dod o hyd i lythyr gan Ceri yn datgan ei bod wedi mynd, ond i ble a pham? Prys finds a letter from Ceri telling him she's gone away, but to where and why? 
07:50Sion y Chef Mae Sin yn helpu busnes 'llysiau mewn bocs' Magi drwy ddangos i bawb fod llysiau cam llawn mor flasus rhai'r sip 'cywir'. Sin helps Magi's fledgling delivery box business. 
08:00Peppa Mae basged teganau Peppa a George yn llawn. Peppa and George's toy boxes are full so Mummy Pig decides it's time to buy a new toy cupboard for them. 
08:05Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn yn ymweld chegin yn y bennod hon er mwyn darganfod sut mae creu toes chwarae. Rapsgaliwn will be finding out how to make his own playing dough in this week's episode. 
08:20Meic y Marchog Mae Meic yn ofnus nes iddo ddod o hyd i ateb cerddorol i ddirgelwch y swn sy'n codi ofn ar bawb. Meic is afraid until he finds out the musical answer behind the scary sound. 
08:30Hafod Haul Mae'r Ig ar Jaff y ci, ac mae'r anifeiliaid yn cael hwyl yn chwarae triciau arno wrth geisio helpu Jaff i gael ei wared. Jaff has the hiccups. Will a surprise party help get rid of them? 
08:45Syrcas Deithiol Dewi Mae Dewi'n danganfod llwyth o sbwriel y mae Brn wedi ei gasglu. Dewi discovers a secret pile of scrap metal that Brn has been collecting. 
08:55Heulwen a Lleu Mae gan y ddau ffrind gm newydd sbon o'r enw 'Gwna fel fi'. Hon yw hoff gm yr anifeiliaid heddiw hefyd! Heulwen and Lleu have a new game called 'Do as I do'. 
09:00Caru Canu Cyfres animeiddiedig gyda chaneuon a hwiangerddi traddodiadol a chyfoes. Y tro hwn: cn i helpu plant bach ddysgu lliwiau. A traditional nursery song to help children learn about colours. 
09:05Shwshaswyn Pwy sy'n creu'r holl swigod yma? Nid yw Fflwff yn malio, mae o am fod yn swigen, ac mae Seren yn mwynhau eu rheoli! Who's blowing those bubbles? Fflwff doesn't care. He wants to be a bubble! 
09:10Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach wrth ei bodd yn chwarae yn y glaw. The Little Princess loves playing in the rain. 
09:20Cacamwnci Mae Cacamwnci yn l gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Cacamwnci is back with more funny and silly sketches to make you laugh! 
09:35Digbi Draig Mae Glenys yn penderfynu dychryn Betsi o'i Bwthyn Madarch fel ei bod hi a Teifion yn gallu byw yno yn ei lle. Glenys decides to frighten Betsi out of Mushroom Cottage so she can live there. 
09:45Sigldigwt Mae Gwesty Sigldigwt ar agor! Heddiw cawn gwrdd Morgan y neidr filtroed a Lola a'i ieir. Today we meet Morgan the millipede and Lola and her hens. 
10:00Ynys Broc Mr Lili Mae Lili'n dod o hyd i scarf mr-leidr ar y traeth ac yn penderfynu chwilio am drysor ar Ynys Broc Mr. Lili finds a pirate's scarf on the beach and decides to search for treasure! 
10:05Dwylo'r Enfys Heddiw, mae'r ddau arwr yn glanio yn yr Eglwys Newydd ac yn mynd i chwilio am Owen. Today we land in Whitchurch, Cardiff and go to look for Owen who loves music. [SL] 
10:20Cymylaubychain Mae Haul druan yn teimlo'n sl. Sut gall y Cymylaubychain ei helpu i deimlo'n well? Sun's feeling poorly. What can make him feel better? 
10:30Cei Bach Mae'n ddiwrnod mawr ym mywyd Prys Plismon, gan ei fod yn mynd i Ysgol Feithrin Cei Bach i dderbyn seren aur gan y plant. It's a big day for Prys Plismon as he visits Cei Bach Nursery. 
10:45Sam Tn Mae Norman yn meddwl mai fe yw'r morwr gorau yn y byd! Mae'n mynd Dilys allan am dro yn ei gwch heb wrando ar rybudd Penny. Norman gets into trouble out in his boat with Dilys. 
10:55Ty Ml Mae Morgan yn ceisio gwneud triciau, ond mae Mali yn drysu pethau. Morgan tries to do some tricks, but Mali spoils things. 
11:05Pentre Bach Mae Mamgu wedi dod i ymweld Jac a Jini, a diolch byth am y pr ychwanegol o ddwylo, oherwydd mae'r diwrnod mawr wedi cyrraedd! Mamgu has come to help Jac and Jini as the new baby arrives. 
11:15Nos Da Cyw Mae'r haul yn mynd i'w wely ac mae'n amser i ni gael stori fach cyn cysgu. Heddiw, cawn stori am het Jangl. The sun is setting so let's get ready for a bedtime story about Jangl's hat. 
11:25Y Teulu Mawr Cyfres gartwn i blant am deulu o eliffantod swnllyd. Cartoon series for young children about a family of lively elephants. Today the school holds its annual fair. 
11:35Llan-ar-goll-en Mae Dr Jim wedi creu dyfais newydd sbon, llyfr sy'n gallu siarad pob iaith dan haul. Dr Jim has created a new device - a book which can speak every language on earth. 
11:50Sion y Chef Mae Sin yn trefnu noson gwisgo'n ffansi yn y bwyty. Sin organises a 'glam night' at the restaurant. 
12:00Gerddi Cymru Aled Samuel sy'n ymweld gardd Castell Picton yn Sir Benfro a Gardd Wyndcliffe yn Sir Fynwy. Aled Samuel visits gardens at Picton Castle, Pembrokeshire and Wyndcliffe Court, Monmouthshire. [SL] 
12:30New: Datganiad Dyddiol COVID-19 Darllediad byw o ddatganiad dyddiol Llywodraeth Cymru ar sefyllfa Covid-19. The Welsh Government's live daily statement on the Covid-19 situation. [SL] 
13:00New: Eisteddfod T 2020 Ymunwch Trystan Ellis Morris a Heledd Cynwal ar ddiwrnod olaf yr eisteddfod deledu rithiol gyntaf erioed. Join us on the last day of the first ever virtual televised Eisteddfod. 
15:00New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
16:00New: Eisteddfod T 2020 Ymunwch Trystan Ellis Morris ac Heledd Cynwal ar ddiwrnod olaf yr eisteddfod deledu rithiol gyntaf erioed. Join us on the final day of the first ever virtual televised Eisteddfod. 
18:00Adre: Aneirin Karadog Y tro hwn, bydd Nia yn ymweld chartref y prifardd Aneirin Karadog. This week, Nia visits the home of celebrated poet Aneirin Karadog. 
18:30New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
20:00New: Eisteddfod T 2020 Ymunwch Trystan Ellis Morris a Heledd Cynwal am uchafbwyntiau diwrnod olaf yr eisteddfod deledu rithiol gyntaf erioed. Highlights of the final day of the first ever virtual Eisteddfod. 
20:55New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
21:00Dyddiau Da: Cymru v Lloegr 2013 Ers ennill y Gamp Lawn yn 2012, colli fu hanes Cymru tan dechrau'r Bencampwriaeth yn 2013 - ond buan wedyn fe ddaeth y comeback! Watch Wales snatch this win right from under English noses! 
22:05'Run Sbit Mae addewid meddwol gan Linda yn golygu bod yn rhaid i'r cwmni ymddangos ar raglen deledu fyw a dim ond tebygwr Dafydd Iwan all helpu. 'Dafydd Iwan' helps Linda and Caren on a live TV show. 
22:3535 Diwrnod Mae'r criw o ffrindiau yn cyrraedd ty glan mr am y penwythnos Parti Plu - ond dyw pethau ddim yn rhedeg yn llyfn. What's in store as the girls - plus hangers on - arrive for the hen party? 
23:35Eisteddfod T 2020 Ymunwch Trystan Ellis Morris a Heledd Cynwal am uchafbwyntiau diwrnod olaf yr eisteddfod deledu rithiol gyntaf erioed. Highlights of the final day of the first ever virtual Eisteddfod. 
00:40Teleshopping Home Shopping. 
02:10..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Bing Mae Swla, Pando a Bing yn darganfod nyth aderyn yn eu ty bach twt ond yn sylweddoli nad ydynt i gyd yn gallu bod yno'r un pryd. Sula, Pando & Bing find a bird's nest in their playhouse.