This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday

Listings for S4c on Sunday, February 17 2019

06:00Cyw Rhaglenni ar gyfer y plant lleiaf ar y penwythnos. Great weekend programmes for younger viewers. 
08:50New: Penblwyddi Cyw Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebrating your birthday, you may be lucky enough to see your photo on today's Cyw! 
08:55New: Pen-blwydd Pwy? Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio ar gyfer plant bach. Entertaining and educational animated series for nursery school children. 
09:00Clwb Rygbi: Benetton v Scarlets Darllediad byw o'r gm Guinness PRO14 rhwng Benetton a Scarlets o'r Stadio Comunale di Monigo. C/G 5.15. Live coverage of the Guinness PRO14 match between Benetton and Scarlets. K/O 5.15pm. 
11:15Rownd a Rownd Mae Jac wedi cyffroi am ddyfodol newydd ym Manceinion ond dyw Dani ddim mor frwdfrydig. Robbie doesn't receive the reaction he was expecting when he tells Kelvin about his new venture. 
11:35Rownd a Rownd Mae hi'n ddiwrnod San Ffolant ac mae gan Jason gynlluniau mawr i'r busnes a'i fywyd personol! Things are going from bad to worse for Robbie, as he plans to do something reckless... 
12:00New: Yr Wythnos Alexandra Humphreys fydd yn edrych yn l ar rai o straeon newyddion yr wythnos. Alexandra Humphreys looks back at some of the news stories from the past week. 
12:30Dan Do Cyfres sy'n ymweld gwahanol fathau o gartrefi chwaethus a diddorol. Y tro hwn, byddwn yn edrych ar dai Sioraidd. Join Aled Samuel and Mandy Watkins for a look at Wales' Georgian houses. 
13:00Dechrau Canu Dechrau Canmol Y tro hwn, Lisa Gwilym sy'n sgwrsio gydag Esyllt Maelor o Forfa Nefyn, golygydd y gyfrol 'Galar a fi', am brofedigaeth. Lisa Gwilym chats to the editor of a collection of memoirs about loss. 
13:30Lowri Morgan: Her 333 Bydd Lowri yn dechrau ei sialens wrth droed yr Wyddfa yn Llanberis ac yn rhedeg y 50 milltir i lawr i Gader Idris. Lowri starts at the foot of Snowdon and runs 50 miles to Cader Idris. 
14:00Codi Pac Yn Wrecsam yr wythnos hon bydd Geraint Hardy yn edrych ar weithgareddau difyr, llefydd i aros, llefydd i fwyta a llefydd i ymweld nhw. Geraint Hardy looks at things to do in Wrexham. 
14:30Ffermio Y tro hwn: sut i atal dwyn eiddo ar ffermydd, cwpwl sy'n mentro i fyd odro a thrafodaeth am ddyfodol y sector cig coch yng Nghymru. Preventing farm theft, milking and the red meat sector. 
15:00Rygbi Pawb (dan 18): Dreigiau v Scarlets Pigion o'r gm rhwng y Dreigiau a'r Scarlets ym Mhencampwriaeth Rhanbarthol dan 18 Cymru. Highlights of the Dragons v Scarlets match in the Regional under 18 Competition. EC available. 
15:45Clwb Rygbi: Gweilch v Ulster Cyfle arall i wylio gm PRO14 y Gweilch v Ulster gafodd ei chwarae yng Nghae'r Bragdy Morganstone, Pen-y-bont nos Wener. Another chance to watch the PRO14 Ospreys v Ulster match from Friday. 
17:30New: Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon y penwythnos. Weekend news and sport. 
17:40Pobol y Cwm Omnibws Cipolwg dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi. Omnibus edition looking back at events in the fictional village of Cwmderi over the past week.With on-screen English subtitles 
19:30New: Dechrau Canu Dechrau Canmol Daw'r canu cynulleidfaol y tro hwn o Gapel Tabernacl, Rhuthun, o dan arweiniad y cyfansoddwr lleol Robat Arwyn. With congregational singing from Capel Tabernacl, Ruthin, under Robat Arwyn. 
20:00New: Cynefin Abertawe a'i straeon difyr a chudd sy'n cael sylw Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Sin Tomos Owen y tro hwn. The crew visit Swansea to seek out the second city's interesting and hidden tales. 
21:00New: 35 Awr Gyda'r oriau'n tician, mae nifer o'r rheithgor yn gaeth mewn sefyllfaoedd argyfyngus. In this penultimate episode, many of the jurors find themselves trapped in precarious situations. 
22:00Ein Byd Rhaglen olaf y gyfres, a Sin sy'n edrych ar boblogrwydd steroids ymysg dynion ifanc Cymru. Last in series and Sin Jenkins looks at why steroids are so popular with young men in Wales. 
22:30Y Ty Arian Yn rhaglen ola'r gyfres, byddwn yn croesawu'r teulu Davies o Waunfawr, ger Caernarfon i'r Ty Arian. In the final episode we meet the Davies family from Waunfawr near Caernarfon. 
23:30Julian Lewis Jones yn Awstralia Y tro hwn mae Julian Lewis Jones a Rhys Llywelyn yn teithio i dalaith Queensland ac yn snorclo ym mr gloyw'r Great Barrier Reef. Julian and Rhys visit Queensland and the Great Barrier Reef. 
00:35Teleshopping Home Shopping. 
02:05..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Hafod Haul Mae Gwen yr afr yn penderfynu mynd ar antur newydd, ac yn crwydro i mewn i'r ty lle mae'n creu llanast. Gwen the goat decides to go on an adventure, and wanders into the house.