This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday

Listings for S4c on Sunday, July 22 2018

06:00Cyw Ben Dant, Digbi Draig, Dwylo'r Enfys, Sbridiri, Jen a Jim Pob Dim, Ynys Broc Mr Lili, Tomos a'i Ffrindiau, Deian a Loli a'r Cadw Mi Gei, Dathlu 'Da Dona, Meic y Marchog a mwy/and more. 
08:50New: Penblwyddi Cyw Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebrating your birthday, you may be lucky enough to see your photo on today's Cyw! 
08:55New: Pen-blwydd Pwy? Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio. Entertaining and educational animated series for nursery school children. It's time to see whose birthday it is today! 
09:00New: Dal Ati: Bore Da Golwg ar rai o eitemau diweddar y cyfresi Heno a Prynhawn Da sydd o ddiddordeb penodol i'r rhai sy'n dysgu Cymraeg. Items from Heno or Prynhawn Da of interest to Welsh learners. 
10:00New: Dal Ati Ifan Jones Evans sy'n edrych yn l dros uchafbwyntiau Y Sioe Fawr 2017 wrth i ni edrych ymlaen at Sioe eleni. Highlights of the Royal Welsh Show 2017 as we look forward to this year's event. 
11:00Hanes Cymru a'r Mor Sin Pari Huws sy'n olrhain dylanwad y mr ar hanes, hunaniaeth ac etifeddiaeth y Cymry. The late Sin Pari Huws explores the sea's impact on the identity and heritage of Wales & the Welsh. 
12:00Trefi Gwyllt Iolo Bydd Iolo'n darganfod llygod mawr yn Llanelli ac yn dal llygod yn Y Bala. Iolo discovers rats in Llanelli and catches mice in Bala. He also discovers resourceful, beautiful and rare birds. 
12:30Codi Hwyl Cyfle arall i weld y ddau forwr yn Ynys Bere, Iwerddon lle mae problem ar droed. Another chance to see the sailors head for Bere Island in Ireland where their boat is in need of some work. 
13:00Caru Casglu Ifan Jones Evans sy'n cwrdd phobl sydd wrth eu boddau yn casglu pethau. Ifan Jones Evans meets all kinds of collectors and looks at record collections, dolls' houses and bottles! 
13:30Treiathlon Y Bala Ar l nofio yn Llyn Tegid, bydd yn rhaid i'r cystadleuwyr feicio a rhedeg yng nghysgod rhai o fynyddoedd uchaf Cymru. Highlights of Round 4 of the Welsh Super Series, the Bala Triathlon. 
14:00Seiclo: Le Tour de France- 15 Diwrnod pontio arall rhwng yr Alpau a'r Pyreneau yw heddiw; tair dringfa anodd iawn ac yna deugain cilomedr clou i'r llinell derfyn. A transitional stage between the Alps and the Pyrenes. 
17:00Ffermio Yn y rhaglen olaf cyn yr haf, bydd Meinir yn dadansoddi ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar bolisau'r dyfodol. Discussing Welsh Government policy and farm safety in the last in the series. 
17:30Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon y penwythnos. Weekend news and sport. 
17:40Pobol y Cwm Omnibws Cipolwg dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi. Omnibus edition looking back at events in the fictional village of Cwmderi over the past week.With on-screen English subtitles 
19:30Rygbi: Cwpan 7 Bob Ochr y Byd Uchafbwyntiau'r ail ddiwrnod o chwarae ym Mhencampwriaeth Rygbi 7 Bob Ochr y Byd yn San Francisco yng nghwmni Owain Gwynedd. Day 2 of the action in San Francisco at the World Rugby 7s. 
20:00New: Y Sioe 2018: Rhagflas Ifan Jones Evans sy'n edrych ymlaen at y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd ac yn cael blas ar y canu yng ngwasanaeth Moliant y Maes. A look ahead to this week's Royal Welsh Show in Llanelwedd. 
21:00New: Ras yr Wyddfa 2018 Holl gyffro'r ras 10 milltir o lan Llyn Padarn yn Llanberis i Gopa'r Wyddfa ac yn l. Highlights of the Jewson International Snowdon Race from Llanberis to the summit of Snowdon and back. 
22:00Seiclo: Le Tour de France - 15 Uchafbwyntiau Cymal 15. Diwrnod pontio rhwng yr Alpau a'r Pyreneau yw heddiw; tair dringfa anodd iawn a deugain cilomedr clou i'r llinell derfyn. Stage 15, between the Alps and the Pyrenes. 
22:30Y Byd yn ei Le gyda Guto Harri Ar l ymweliad dadleuol Arlywydd America Phrydain, byddwn ni'n gofyn beth yw apl Donald Trump? After Donald Trump's controversial visit to the UK, we'll ask why he appeals to voters. 
23:00Ar Werth Mae diwrnod parti ymddeol Ruth Tottey o gwmni Dafydd Hardy wedi cyrraedd a lle gwell i ddathlu na rasus Caer? It's Ruth Tottey's final week before retirement and she's off to Chester Races! 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Hafod Haul Mae Sara'r ir wedi cael pedwar o gywion bach. Mae Jaff y ci yn cynnig edrych ar eu holau. It's a sunny day at Hafod Haul farm and Sara the hen has just had four pretty little chicks.