This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday

Listings for S4c on Thursday, March 1 2018

06:00Dona Direidi Yr wythnos hon mae Huwi Stomp yn dod i weld Dona Direidi. Huwi Stomp joins Dona Direidi and he helps her to mend and brighten up a broken chair. 
06:15Tili a'i ffrindiau Mae Dwynwen wrth ei bodd wrth iddi ddarganfod coeden afalau yn yr ardd! Dwynwen finds an apple tree full of fruit in the garden but the apples are sharp and sour and not sweet and juicy. 
06:25Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
06:35Igam Ogam Pan wl Roli ei adlewyrchiad mae e'n meddwl bod mwnci drwg arall eisiau dwyn ei fanana. When Roli sees his own reflection he thinks that another monkey is trying to steal his banana. 
06:45Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
07:00Meic y Marchog Mae Meic yn gweld pa mor bwysig yw dilyn tair rheol - Gwrando, Edrych, Gofyn - ac yna Achub! It's time for a real rescue - and for Meic to learn to Listen, Look and Ask first! 
07:15Y Diwrnod Mawr Diwrnod mawr i Owen fyddai gweld oen bach yn cael ei eni - 'sgwn i os caiff ei freuddwyd ei gwireddu? Owen hopes to see a lamb being born on a farm on his Big Day! 
07:30Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Mae Mwnci'n chwilio am le i guddio ei drysor a'r lle gorau yw poced Cangarw. Monkey uses Kangaroo's pocket to hide his treasure and then learns how to jump around. 
07:40Peppa Mae Peppa a'i ffrindiau yn helpu ym mharti pen-blwydd Edward Eliffant. Peppa and her friends go to help at Edward Eliffant's birthday party, 
07:45New: Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jcs a chymeriadau dwl iawn! Plenty of laughs in this comedy for pre-school children, full of sketches, jokes and fun! 
08:00Holi Hana Mae Douglas yr hwyaden wedi diflasu ar bopeth ac mae e bron gyrru ei fam o'i cho'! Douglas the duckling is fed up with everything and everybody, will he cheer up? 
08:10New: Amser Stori Unrhyw le, unrhyw bryd, mae amser stori bob tro'n llawn hud. Heddiw, cawn stori breuddwyd rhyfedd Cyw. Story time is a magical time and today's story is about Cyw's strange dream. 
08:15Boj Mae Rwpa yn darganfod hwyaden fach goll sydd wedi dechrau dilyn tegan hwyaden Mia. Rwpa discovers a little lost duckling which then starts to follow Mia's toy duck. Can they help it? 
08:30Abadas Mae'r Abadas wedi adeiladu ffau yn y ty i'w cadw'n sych rhag glaw papur Seren. Mae gan air heddiw rywbeth i'w wneud chadw'n sych. Today's word has something to do with keeping dry. 
08:40Bla Bla Blewog Mae gweld Bitw gyda Gwallter Soch Soch yn rhoi syniad i Boris, syniad a fyddai'n ei wneud yn gyfoethog. When Boris sees that Bitw has a hairy hoglet it gives him an idea to make money. 
08:55Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae Mali a Ben yn mynd i lan y mr ac mae Mali yn defnyddio ei phwerau hud - er bod Mistar Coblyn wedi dweud wrthi beidio. Mali joins Ben and his family on an elf trip to the seaside. 
09:05Sbridiri Mae Twm a Lisa yn creu cardiau snap siapiau. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol O.M. Edwards lle mae'r plant yn creu gm y siapiau. Twm and Lisa make snap cards and visit Ysgol O.M. Edwards. 
09:25Meripwsan Mae Wban yn dysgu Meripwsan sut i recordio synau gwahanol o'r ardd ar recordydd sain. Wban teaches Meripwsan how to record different sounds from the garden on a tape recorder. 
09:30Straeon Ty Pen Mae Caryl Parry Jones yn adrodd stori arbennig heddiw am ddeg hwyaden ar daith. Caryl Parry Jones tells the story of ten little ducks who need to concentrate on their journey. 
09:45Cei Bach Mae Betsan Brysur yn paratoi i fynd i siopa i'r ddinas fawr am y dydd. Betsan Brysur is excited about spending a wonderful day shopping in the city, but something goes wrong with her key. 
10:00Dona Direidi Mae Oli Odl yn dod i chwarae gyda Dona heddiw ac mae'r ddwy yn mwynhau dawnsio. Oli Odl joins Dona in her pink bedroom to try out lots of dances. 
10:15Tili a'i ffrindiau Mae gan dy dol Tili ymwelydd, buwch goch gota! Tili's dolls house has a visitor - a little ladybird! The ladybird seems very happy in her new home and the friends decide to make a Bug Hotel. 
10:25Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
10:35Igam Ogam Mae Ig Og yn canu deuawd gyda blodyn sydd yn gallu canu, ond sydd yn mynnu bod yn geffyl blaen! Ig Og sings a duet with a singing flower. But the flower wants to be the star. 
10:45Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
11:00Meic y Marchog Mae Meic eisiau ennill tri thlws mewn diwrnod, ac felly pan fydd un o'r dreigiau yn ennill gm mae'n newid y rheolau. Meic wants to win three trophies in one day and changes the rules. 
11:15Y Diwrnod Mawr Mae Cian yn mynd ar drip ysgol gyda'i ffrindiau i Gelligyffwrdd - ac am le braf ydy fan'no, gyda phob math o weithgareddau. We follow Cian to Gelligyffwrdd just outside Bangor on a day trip. 
11:30Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Mae Cranc yn falch o ddangos sut mae'n defnyddio'i grafangau i sefyll a rhedeg i'r ochr. Monkey learns how Crab uses his claws to stand and run sideways. 
11:40Peppa Mae Musus Sebra yn dysgu Peppa, George, Sara, Sioned a Siwan Sebra i wneud set o lestri te allan o glai. Musus Sebra teaches Peppa, George and friends how to make a tea set from clay. 
11:45Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jcs a chymeriadau dwl iawn! Plenty of laughs in this comedy for pre-school children, full of sketches, jokes and fun! 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
12:05Darn Bach o Hanes Mae Dewi Prysor yn camu 'nl i'r Oesoedd Tywyll i olrhain hanes 'Yr Hen Ogledd', Dewi Prysor steps into the Dark Ages to shed light on characters and kingdoms of the Old North. [SL] 
12:30Noson Lawen Aeron Pughe sy'n cyflwyno o Lanfair Caereinion yng nghwmni Dafydd Iwan, Robyn Lyn Evans, Gwibdaith Hen Frn ac eraill. With Dafydd Iwan, Robyn Lyn Evans, Gwibdaith Hen Frn and others. 
13:30Sion a Sin Lowri Jones a Gwil Prydderch o Lerpwl a Gwylon a Llinos Evans o Ystrad Meurig sy'n cystadlu. With Lowri Jones and Gwil Prydderch from Liverpool and Gwylon and Llinos Evans from Ystrad Meurig 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C. S4C News. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
15:05Yr Ynys: Gwlad yr I Ar gyrion Cylch yr Arctig mae ynys ar fin gyllell y byd. Gwlad yr I yw un o'r llefydd mwyaf tanllyd ar y ddaear. Catrin Dafydd sy'n teithio yno. Catrin Dafydd samples the wonders of Iceland 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school: Peppa, Y Diwrnod Mawr, Ynys Broc Mr Lili, Guto Gwningen, Cacamwnci. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05New: Chwarter Call Ceir digonedd o hwyl a chwerthin gyda chriw 'Rong Cyfeiriad', 'Yr Unig Ffordd Yw' a 'Modlen a Mei'. Fun and laughter with 'Rong Cyfeiriad', 'Yr Unig Ffordd Yw' and 'Modlen a Mei'. 
17:20Kung Fu Panda Mae'r Ddraig Ryfelwr yn helpu Shiffw i sianelu'r 'Po mewnol' wrth iddyn nhw geisio achub Yao o grafangau Temutai. The Dragon Warrior helps Shiffw rescue Yao from Temutai's evil clutches. 
17:45Rygbi Pawb Uchafbwyntiau rownd derfynol Cynghrair Ysgolion a Cholegau Cymru. Highlights of the final of the Welsh Schools and Colleges League. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
18:05Ar Werth Hen fanc ym Mhenmaenmawr, ty ar yr afon yng nghanol Caerdydd a'r hen glwb Ceidwadwyr yn Aberystwyth sy'n mynd dan y morthwyl. We find out how a number of properties get on at auction. 
18:30Rownd a Rownd Yn dilyn honiadau Erin neithiwr mae Carys ar drywydd y gwir am Barry. Following Erin's allegations about Barry, Carys is on a mission to find out the truth. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30Pobol y Cwm Mae Tyler yn cael llond bol o hunan-dosturi Gethin. Ydy Non yn meithrin teimladau tuag at yr hen Colin? Tyler has had enough of Gethin's self-pity. Does Non have a crush on Colin? 
20:00New: Cn i Gymru 2018 Elin Fflur a Trystan Ellis-Morris sy'n cyflwyno prif gystadleuaeth gyfansoddi'r flwyddyn yng Nghymru. Live coverage of the Song for Wales competition. Remember to cast your vote! 
22:00Dim Byd fel Cn i Gymru Criw'r gyfres ddychanol Dim Byd sy'n cael barn ambell wyneb cyfarwydd am uchafbwyntiau cystadleuaeth Cn i Gymru dros y blynyddoedd. A satirical look at the Song for Wales competition. 
22:30New: Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
23:00Mwy o Sgorio Bydd cyfle i ddod i adnabod clwb Penydarren yn well cyn eu gm fawr yng Nghwpan Cymru yn erbyn Bangor. We'll meet players at Penydarren BGC before their big Welsh Cup tie against Bangor. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Hafod Haul Mae Jaff wedi clywed Heti ar y ffn yn dweud y bydd yn rhaid i un o'r anifeiliaid adael y fferm. Jaff has overheard Heti on the telephone saying someone must leave the farm today.