This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday

Listings for S4c on Monday, September 24 2018

06:00Hafod Haul Mae criw o blant yn ymweld ? Hafod Haul, ac mae'r anifeiliaid i gyd wrth eu bodd. A group of children come to visit the farm, and the animals have a wonderful time in their company. 
06:15Digbi Draig Mae Digbi yn poeni nad ydy e'n dda iawn am fod yn ddraig. Dydy e ddim yn gallu hedfan nac anadlu t?n fel Gruffudd Goch. Digbi is worried he's no good at being a dragon. 
06:25Guto Gwningen Mae Guto'n benderfynol o gael gafael ar y bwmpen fwyaf sydd yng ngardd Mr Puw. When Guto sets his sights on the biggest pumpkin in Mr Puw's patch, rolling it out of the garden isn't easy! 
06:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
06:50Ty M?l Mae'n ben-blwydd Dadi heddiw ac mae Morgan wedi trefnu syrpreis arbennig iddo, ond mae Mali wedi trefnu rhywbeth hefyd. It's Dadi's birthday today and Morgan has prepared a special surprise. 
07:00Stiw Mae Pwyll yn cael bai ar gam ac yn gwrthod siarad efo Stiw nes ei fod o'n ymddiheuro. Pwyll is wrongly blamed for breaking Stiw's model aeroplane, and refuses to talk to Stiw. 
07:10Jen a Jim Pob Dim Mae 'na s?r gwib di-rif yn gwibio heibio'r roced ac mae Jangl yn ceisio eu cyfri ond yn ei gweld yn amhosib. Jangl is trying to count shooting stars. There must be an easier way! 
07:25Peppa Mae hi'n ben-blwydd ar George heddiw ac mae Mami a Dadi Mochyn yn cynllunio diwrnod arbennig. Today is George's Birthday and Mummy and Daddy Pig are planning a special day. 
07:35Nico N?g Dydy ffrind Nico, Lowri, ddim yn awyddus i faeddu mewn pyllau dwr a ffosydd mwdlyd! While Nico loves muddy puddles and ditches, his friend Lowri is not too keen on getting herself dirty! 
07:45Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, j?cs a chymeriadau dwl newydd sbon. A comedy show for pre-school children, full of sketches, jokes and fun! 
08:00Y Dywysoges Fach Nid yw'r Dywysoges Fach eisiau mynd i gysgu pan mae pawb arall ar ddihun. The Little Princess doesn't want to go to bed when everyone else is wide awake. 
08:10Pan Dwi'n Fawr Pan mae Tomi'n fawr, mae o eisiau chwarae golf gystal ?'i dad. Ymunwch ? nhw wrth iddyn nhw ymarfer a chwarae golff. Tomi's and his dad practise and play golf together. 
08:15Yn yr Ardd Mae Blod yn dysgu sut i reidio beic. A puppet series that follows the adventures of a group of friends who live in the garden as one big family. Blod learns how to ride a bike. 
08:30Wibli Sochyn y Mochyn Mae Wibli wedi mynd i'w wely y tro hwn - ond nid yw'n gysglyd o gwbl. It's bedtime and Wibli is trying to sleep in his bed - but he doesn't feel sleepy at all. 
08:45Meic y Marchog Mae Meic yn llwyddo i roi Chwit a Chwat mewn perygl, a does neb yn gallu achub y cwn! Meic gets the corgis stranded, then makes it harder and harder to rescue them! 
08:55Marcaroni O diar - mae'r cloc yn y twr wedi colli ei doc. Ond na phoener, mae 'na g?n ar y ffordd! Oh dear - the clock's lost its tock! But when Marcaroni and his friends sing the tock will return. 
09:10Abadas Mae'n amser unwaith eto, i chwarae 'g?m y geiriau'. 'Clorian' yw'r gair heddiw. Pwy gaiff ei ddewis i chwilio am y gair? Today's word is 'scales'. Who will be chosen to look for it? 
09:20Ty Cyw Mae'r lliwiau wedi diflannu o'r ardd yn nhy Cyw heddiw. Dewch ar antur gyda Gareth a'r criw wrth iddynt geisio datrys y broblem. The colours have disappeared from the Cyw house garden today. 
09:35Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Alys falls off her scooter today. Can the Koala Brothers help her? 
09:45Do Re Mi Dona Ymunwch ? Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Caerffili i ddysgu c?n Yr Ysgol. Youngsters from Ysgol Caerffili, Caerphilly learn and perform a song. 
10:00Hafod Haul A fydd Jaff yn llwyddo i gael hyd i ddau oen ar ?l iddyn nhw fynd ar antur o gwmpas y fferm? Will Jaff manage to track two little lambs down after they wander away? 
10:15Digbi Draig Pan mae Betsi yn ceisio rhoi dwr i'w choeden afalau, mae'r cwmwl glaw mae'n ei greu yn llwyddo i'w dal hi, Digbi a Cochyn yn uchel yn yr awyr. Betsi and the others get trapped by a cloud. 
10:25Guto Gwningen Mae gelynion y cwningod yn dod at ei gilydd i gynllunio sut i gael gwared ar y Guto Gwningen felltith am byth. The predators devise a plan to get rid of Guto Gwningen once and for all! 
10:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
10:50Ty M?l Mae Dr Chwilen yn dod i'r ysgol i ddysgu pawb am rwymau ac mae Morgan yn cael cyfle i ymarfer go iawn. Dr Chwilen comes to school to talk about bandages and Morgan gets to practise. 
11:00Stiw Dim ond un waith pob 80 o flynyddoedd mae'r Seren Gynffon Sebra yn ymddangos yn yr awyr, felly mae'n rhaid trefnu parti i ddathlu'r digwyddiad. Stiw celebrates the Zebra Comet in the sky! 
11:10Jen a Jim Pob Dim Mae Jen eisiau chwarae 'nyrsio' a daw ei chyfle pan glywir bod un o anifeiliaid y jwngl yn s?l. Jen wants to play 'nurse' and she gets a chance when one of her jungle friends falls ill. 
11:25Peppa Mae Peppa a'i theulu yn mynd i nofio. I ddechrau, mae George yn betrus ond cyn bo hir mae'n sblasho'n hapus efo'i ffrind Dicw Bwni. Peppa and her family are going for a swim. 
11:35Nico N?g Mae Nico'n cael hwyl gyda'i ffrindiau yn y sioe gwn, ond tybed sut hwyl fydd o'n cael ar y ras rwystrau? Nico is enjoying himself with his friends at the dog show. 
11:45Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, j?cs a chymeriadau dwl newydd sbon. A comedy show for pre-school children, full of sketches, jokes and fun! 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Bro: Papurau Bro Bydd Iolo a Sh?n yn ymweld ag ardal Papur y Cwm yng Nghwm Gwendraeth, Sir Gaerfyrddin. Iolo and Sh?n visit the Papur y Cwm area in the Gwendraeth Valley, Carmarthenshire. [SL] 
12:30Chez Dudley Ai'ch ffefryn chi fydd yn ennill? After months of searching, hours of travelling and tasting hundreds of recipes, tonight a winner will emerge from Chez Dudley. 
13:30Codi Pac Mae Geraint Hardy yn Aberystwyth tro ma yn darganfod beth sydd gan y dref i'w chynnig. Geraint Hardy is in Aberystwyth this time to see what the town has to offer. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05New: Pengelli Mae Barabara yn chwarae Ciwpid; John Albert yn wynebu dyfodiad y babi; ac Owi ar waith peryglus iawn. Barabara plays Cupid; John Albert faces the baby's arrival and Owi has work problems. 
15:30Llwybrau Dei Porth Neigwl yw man cychwyn y rhaglen hon, yna heibio i Ynys Enlli gan orffen ym Mhorthdinllaen. Archive programme in which Dei guides us along the beautiful coastline of the Llyn Peninsula. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ?l ysgol / Programmes for youngsters after school: Peppa, Jen a Jim Pob Dim, Bing, Guto Gwningen, Asra. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Fideo Fi Heddiw, mae Dan Swain o'r grwp 9Bach yn rhannu tips ar sut i chwarae'r git?r fas. This week, Dan Swain from the band 9Bach shares some tips on how to play bass guitar. 
17:25Angelo am Byth Dilynwch Angelo, bachgen 12 oed, wrth iddo geisio rheoli ei fywyd drwy ddefnyddio cynlluniau doniol. Join Angelo, a 12 year-old boy, as he tries to gain control of his complicated life! 
17:35Sgorio Holl uchafbwyntiau a chyffro'r penwythnos yn Uwch Gynghrair Cymru JD yng nghwmni Morgan Jones. Highlights from the weekend's action in the JD Welsh Premier League with Morgan Jones. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:0504 Wal Yn y rhifyn hwn o 04 Wal bydd Aled Samuel yn ymweld ? hen felin ar ei newydd wedd ger Machynlleth. A home full of reclaimed objects in Swansea and a beautiful home near Holywell. 
18:30Cegin Bryn: Yn Ffrainc Mae'r cogydd Bryn Williams yn Lyon yn ymweld ? marchnad enwog 'Les Halles Paul Bocuse' yng nghwmni Carys Evans. Chef Bryn Williams travels to Lyon and visits the famous food market. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
20:00Pobol y Cwm Ar ?l gwneud penderfyniad am ddyfodol Esther, mae Hywel yn chwilio am gymorth gan Julie. After a decision about Esther's future, Hywel decides to seek help from Julie. 
20:25New: Garddio a Mwy Mae Sioned yn trawsnewid gardd ffrynt fechan a Meinir yn sefydlu lawnt flodau gwyllt. Sioned transforms a small front garden and Meinir plants a mini wildflower meadow. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. 
22:00New: Ralio+ Yn y rhaglen hon, edrychwn ymlaen at Rali Cymru GB, sy'n digwydd yr wythnos nesaf. In this programme, we look forward to the Wales Rally GB, which takes place next week. 
22:30Fferm Ffactor: Brwydr y Ffermwyr Bydd Ifan Jones Evans yn croesawu timau Harper Cymru a Moch M?n yn ?l i'r fferm i gystadlu am le yn y rownd gynderfynol. 'Moch M?n' & 'Harper Cymru' compete for a place in the semi finals. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Ysbyty Cyw Bach Mae gan Plwmp rywbeth yn styc i fyny ei drwnc. Oes modd ei helpu? Plwmp has something stuck in his trunk. What can be done to help him?