This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday

Listings for S4c on Sunday, May 27 2018

06:00Cyw Hafod Haul, Twt, Dwylo'r Enfys, Sbridiri, Jen a Jim Pob Dim, Bobi Jac, Tomos a'i Ffrindiau, Guto Gwningen, Rapsgaliwn, Meic y Marchog, Boj, Sam T?n, Patr?l Pawennau. Shows for youngsters. 
08:50New: Penblwyddi Cyw Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebrating your birthday, you may be lucky enough to see your photo on today's Cyw! 
08:55Penblwydd Pwy? Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio. Entertaining and educational animated series for nursery school children. Who is celebrating their birthday today? 
09:00New: Dal Ati: Bore Da Golwg ar rai o eitemau diweddar y cyfresi Heno a Prynhawn Da sydd o ddiddordeb penodol i'r rhai sy'n dysgu Cymraeg. Items from Heno or Prynhawn Da of interest to Welsh learners. 
10:00New: Dal Ati Bydd Geraint Hardy yn ymweld ? Chonwy yn y rhaglen 'Codi Pac'. Geraint Hardy visits Conwy in 'Codi Pac' and we join the Priory Vets in Cardigan in this week's 'Cwmni'. 
11:00Rownd a Rownd Mae Meical yn llawn cywilydd wrth iddo ymweld ? Terry yn dilyn y ddamwain. Meical is ashamed when he visits Terry following the accident and unfortunately gets the sack. 
11:30Rownd a Rownd Mae Jac yn gadael am Gaerdydd ond mae Dani'n ofni cyfaddef ei bod hi mewn cariad ? fo. Jac is ready to leave for South Wales but Dani is too scared to admit that she loves him. 
11:55Calon: Y Printar Hanes Dafydd Rawson Thomas sydd wedi treilio dros hanner can mlynedd yn y byd argraffu. The story of Dafydd Rawson Thomas who has spent over fifty years in the printing industry. 
12:00Dechrau Canu Dechrau Canmol Yn dilyn trychineb Arena Manceinion flwyddyn yn ?l, mae Nia Roberts yn teithio i'r ddinas i gofio'r digwyddiad trasig. A year after the Manchester Arena tragedy, Nia Roberts visits the city. 
12:30Dylan ar Daith Hanes menyw ifanc a deithiodd i bum cyfandir ac a ddaeth yn enwog am ei llythyron a'i darlithoedd am wlad Canaan yn yr 1860au. The remarkable story of author Margaret Jones in Morocco. 
13:30Pobl Harri Parri Taith i Sir Benfro a Chwm Gwaun i gwrdd ?'r bobl y daeth Harri ar eu traws tra ar wyliau ym 1982. A visit to Pembrokeshire and Cwm Gwaun to see people the author met while on holiday in 1982 
14:00Ar y Dibyn Un swydd fel arweinydd antur awyr agored ac wyth ymgeisydd yn dyheu i newid eu bywydau am byth! Eight eager applicants compete for a job as an outdoor adventure leader. 
15:00Dudley: Pryd o S?r Mae'r timoedd wedi eu dewis ac mae'r sialens fawr gynta'n cael ei datgelu. The teams are chosen and the first big challenge is revealed. There are children to be fed at the Urdd Centre. 
15:30Dudley: Pryd o S?r Mae'r timoedd yn gweithio shifft gyfan yng ngheginau dau o westai gorau Cymru. The teams work a full shift in two of Wales's busiest hotel kitchens. Will they rise to the challenge? 
16:00Dudley: Pryd o S?r Dosbarthiadau meistri sydd o flaen y timoedd heddiw wrth i ddau o brif gogyddion ifanc Cymru roi gair o gyngor. The teams are given master classes by two of Wales' up and coming young chefs. 
16:30Ralio+: Portiwgal Portiwgal yw lleoliad 6ed rownd Pencampwriaeth Rali'r Byd eleni. Bydd Emyr Penlan yno'n dilyn y Cymro Elfyn Evans. Highlights of the 6th round of the World Rally Championship from Portugal. 
17:00Ffermio Bydd Daloni ac Alun yng nghanol tractors, peiriannau a phorfa yn Sir Drefaldwyn, mewn digwyddiad arbennig. Featuring tractors, machinery and grass at a special event in Montgomeryshire. 
17:30Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon y penwythnos. Weekend news and sport. 
17:40Pobol y Cwm Omnibws Cipolwg dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi. Omnibus edition looking back at events in the fictional village of Cwmderi over the past week.With on-screen English subtitles 
19:30New: Dechrau Canu Dechrau Canmol Daw'r rhaglen o ardal odidog Eifionydd a daw'r canu mawl o Gapel Siloh, Chwilog o dan arweiniad Pat Jones. Featuring congregational singing from Chwilog and the importance of Whitsun. 
20:00Y Ty Cymreig Byddwn yn ymweld ? phlasdy gothig, manordai a bwthyn syml Cymreig. Aled Samuel visits the old county of Breconshire to look at some of its finest architecture. First shown in 2008. 
20:30New: Cyngerdd yr Urdd Ifan Jones Evans sy'n cyflwyno'r gyngerdd agoriadol. Opening concert with Lloyd Macey, Swnami, Al Lewis, Greta Isaac, Welsh Whisperer, Nia Roberts, Sophie Jones, Cedron Si?n and the Cyw cast 
22:00Caeau Cymru Enwau a hanesion y caeau sy'n datgloi hanesion cyfoethog Tre'r Dd?l yng Ngogledd Ceredigion. Field names in Tre'r Dd?l, Ceredigion reflect the rich industrial history of the area. 
22:30Y Ditectif Pwy wnaeth llofruddio Katrina Evemy yn Llanelli a sut y daliodd y ditectifs ei llofrudd? Mali Harries reveals evidence in the Katrina Evemy murder and finds out how the case was solved. 
23:00Ward Plant Dwy hogan fach yn methu anadlu ac yn hollol ddibynnol ar staff Ward Dewi i'w cael nhw adre'n saff. Two little girls with breathing difficulties and the staff on Ward Dewi who help them. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Hafod Haul Mae'n ddiwrnod cyffrous ar fferm Hafod Haul ac mae'r gof yn dod i bedoli Pedol. It's an exciting day at Hafod Haul farm when the blacksmith comes to give Pedol a new horseshoe.