This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday

Listings for S4c on Monday, February 25 2019

06:00Bing Mae Bing yn dod o hyd i falwn oren heddiw ac yn mwynhau ei chwythu'n fawr a chwarae gyda hi fel p?l. Bing plays with a new orange balloon but it pops! What should he do with it now? 
06:10Amser Maith Yn ?l Oes y Tuduriaid yw stori 'Amser maith maith yn ?l' heddiw. Tra bo meistres Bowen yn cysgu'n braf mae Elen y forwyn fach wedi codi ers oriau. Today's story comes from Tudor times. 
06:25Guto Gwningen Ar ?l i Guto ddweud celwydd sy'n arwain Dili Minllyn i grafangau Mr Cadno, rhaid iddo geisiau achub ei bywyd! Guto tells a lie which leads Dili Minllyn into the clutches of the sly old fox. 
06:40Cymylaubychain Mae'r Cymylaubychain wedi cael syniad gwych. Maen nhw am fynd am bicnic. Tybed sut ddiwrnod fydd hi? It's time for a picnic. What sort of day will it be? 
06:50Dathlu 'Da Dona Ymunwch ? Dona Direidi wrth iddi gynnal parti pen-blwydd llawn gemau, hwyl, dawnsio a chanu. Dona helps as Lea F?n enjoys a superhero party with Siwpyrtaid from Cacamwnci. 
07:05Llan-ar-goll-en Mae Ianto ar goll! Tybed a oes gan ddyfais newydd Dr Jim Clem rywbeth i'w wneud gyda'r dirgelwch? Ianto is missing! Does Dr Jim's new device have anything to to with this mystery? 
07:20Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Mae Mwnci a'r criw yn gwneud i'w cyrff edrych yn fawr ac yn dynwared Hipo'n agor a chau ei geg fawr. Monkey and the crew pretend to be like Hippo, opening and closing their mouths. 
07:30Olobobs Mae garddio yn troi mewn i weithgaredd fflwfflyd iawn i'r Olobobs heddiw! Bobl causes a flood of fluff all over the forest and the Olobobs need help to tidy it all up. 
07:35Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae'r Efeilliaid yn cael parti pen-blwydd yng nghwmni eu ffrindiau. The Twins are having a birthday party and chaos ensues when their little friends arrive. 
07:45Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series with Tudur Phillips and his two friends. 
08:00Amser Stori Unrhyw le, unrhyw bryd, mae amser stori bob tro'n llawn hud. Heddiw, cawn stori Bolgi a'r gacen ben-blwydd. Story time is a magical time and today's story is about Bolgi's birthday. 
08:05New: Jambori Ymunwch ? Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau lliwgar. Bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae! Join Jam on a musical adventure full of interesting sounds and pictures! 
08:15Rapsgaliwn Bob wythnos gyda chymorth ei ffrindiau bach aur a'i rap-lyfr hud fe fydd Rapsgaliwn yn datrys cyfres o bosau. Rapsgaliwn travels across Wales, rapping and dancing at every opportunity. 
08:30Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
08:40Ysbyty Cyw Bach Mae Cyw wedi torri ei adain - ac yn gorfod mynd i Ysbyty Cyw Bach er mwyn ei thrwsio. Cyw breaks a wing and has to go to hospital. 
08:55Stiw Mae Stiw yn helpu Nain i wneud cacen ar gyfer Sul y Mamau, ond heb sylweddoli ei bod yn gacen arbennig mae Dad yn ei bwyta hi. Stiw helps Nain bake a cake for Mother's Day but Dad eats it! 
09:05Sblij a Sbloj Yn ystod y rhaglen hon, mae'r ddau ddireidus yn helpu yn y swyddfa, ond yn llwyddo i golli'r lythyren 'y'! The monsters help at the office and somehow manage to lose the letter 'y'! 
09:15Boj Wrth i Mia a Rwpa anghytuno am sut i helpu Mr Clipaclop ddyfrio'r planhigion yn ei dy twym mae'r bibell ddwr yn torri. Mia and Rwpa disagree over how to help Mr Clipaclop water the plants. 
09:30Meic y Marchog Yn wawdlyd am hoff farchog dychmygol Efa, mae Meic yn ceisio profi ei fod yn well na'r cymeriad yn y llyfr. Meic tries to prove he's better than Efa's favourite storybook knight. 
09:45Asra Bydd plant o Ysgol Llanbrynmair yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children from Ysgol Llanbrynmair visit Asra this week. 
10:00Hafod Haul Mae Gwen yr afr yn penderfynu mynd ar antur newydd, ac yn crwydro i mewn i'r ty lle mae'n creu llanast. Gwen the goat decides to go on an adventure, and wanders into the house. 
10:15Digbi Draig Mae Digbi yn darllen stori am 'Folant Fagddu' pan mae'n clywed swn rhuo y tu allan. Digbi is reading a story about a battle against 'Folant Fagddu' when he hears a roar outside. 
10:25Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
10:35Meic y Marchog Mae Meic am ddewis anifail i roi llun ohono ar ei darian. Fydd y Twrch Trwyth ara' deg a lletchwith mae'n ei hela ddim yn addas! Meic has problems deciding which animal to put on his shield. 
10:50Peppa Mae Dadi Mochyn yn darllen stori amser gwely i Peppa a George. Dadi Mochyn reads Peppa and George a bedtime story. George wakes up again later so Peppa has to make up another story. 
10:55Tili a'i ffrindiau Mae Fflur yn penderfynu cael diwrnod rhyfeddol ond mae pawb arall yn boetshlyd a bl?r. Fflur is having a 'do-something-fabulous-day' but unfortunately everyone else is having a messy day. 
11:10Jen a Jim Pob Dim Mae Siani Flewog, un o ffrindiau Plwmp a Deryn wedi bod ar goll ers awr, ond pa mor hir yw awr? Siani Flewog is missing. She's been gone a full hour, but how long is an hour? 
11:25Bing Mae Bing yn genfigennus pan mae Swla yn talu mwy o sylw i Pando wrth chwarae gyda'u teganau. Bing gets jealous when Swla pays more attention to Pando on a playdate. 
11:35Sblij a Sbloj Mae'r ddau ddireidus yn mynd i'r sinema, gan lwyddo i golli'r llythyren 'c' oddi ar yr arwydd! The two little monsters create havoc at the cinema and lose the letter 'c'! 
11:45Cacamwnci Mae Cacamwnci yn ?l gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Byddwch yn barod am lond bol o chwerthin! Join the crew for more funny and silly sketches! Be ready for a belly full of laughs! 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Darn Bach o Hanes Hanes bryngaer o'r Oes Haearn ger Llan Ffestiniog a lluniau o brotest Comin Greenham yn ystod y 1980au. An Iron Age Hillfort near Llan Ffestiniog and a look at photos from Greenham Common. [SL] 
12:30Antarctica Yr ail raglen, a dychwelwn i Antarctica i weld sut mae creaduriaid unigryw yn llwyddo i oroesi'r hinsawdd eithafol. We take a look at how creatures succeed in surviving the extreme climate. 
13:30Ward Plant Y tro hwn, mae hogyn bach yn ymladd am ei fywyd ar y Ward Plant. A little boy fights for his life on the children's ward at Ysbyty Gwynedd, Bangor. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Cerys Matthews: Y Goeden Faled Bydd Cerys yn tro ei sylw at Bachgen Bach o Dincar, cyn teithio i Gaernarfon i ddysgu am Llwyn Onn. Cerys Matthews looks into the history of the songs Bachgen Bach o Dincar and Llwyn Onn. 
15:30Heno - Hedd Wyn yn Hollywood Rhaglen archif i ddathlu pum mlynedd ar hugain ers gyrhaeddodd ffilm Gymraeg yr Oscars. Archive programme celebrating twenty-five years since a Welsh film reached the Oscars' red carpet. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ?l ysgol. Programmes for youngsters after school. 
17:00New: Larfa Cyfres animeiddio liwgar. Beth mae'r criw dwl yn mynd i fod yn gwneud y tro hwn? Colourful, wacky animation series. What will the silly crew be getting up to this time? 
17:05New: Mwy o Stwnsh Sadwrn Cipolwg yn ?l dros rai o uchafbwyntiau rhaglen dydd Sadwrn. Relive some of the highlights of Saturday's programme. 
17:25Dennis a Dannedd Mae Dennis a'r parot yn codi ofn ar dad Dennis ar ?l iddo syrthio i gysgu yn y parc. Dennis's Dad gets a rude awakening from Dennis and Polygon the parrot after falling asleep in the park. 
17:35Sgorio Uchafbwyntiau gemau Uwch Gynghrair JD, yn cynnwys g?m enfawr brig-y-tabl Y Barri v Cei Connah ar Barc Jenner. JD Welsh Premier League highlights, including Barry Town United v Connah's Quay. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Priodas Pum Mil Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford sy'n helpu trefnu priodas dramor cyntaf y gyfres i griw o deulu a ffrindiau Sarah a Gwion o Fangor. Help organising the series' first overseas wedding. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
20:00Pobol y Cwm Mae Garry yn benderfynol o gael cyfiawnder. Pam bod Mathew yn ceisio osgoi Tesni? Garry is determined to get justice. Why is Mathew trying to avoid Tesni? 
20:25New: Helo Syrjeri Beth fydd diagnosis Dr Tom Parry i Evan sy'n cwyno am ei galon, a beth fydd ei gyngor i fam Warren, sy'n amau fod gan ei mab anghenion ychwanegol? Dr Tom Parry looks into health problems. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. 
22:05Clwb Rygbi: Scarlets v Cheetahs Cyfle arall i wylio'r g?m PRO14 Scarlets v Cheetahs, gafodd ei chwarae ar Barc y Scarlets ddydd Sul. Another chance to watch the PRO14 Scarlets v Cheetahs game, played on Sunday. 
23:50..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Peppa Mae pawb wedi dod ?'u hanifeiliaid anwes i'r ysgol feithrin heddiw ar gyfer cystadleuaeth arbennig. Playgroup is having a pet competition and everyone has brought their pets.