This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday

Listings for S4c on Tuesday, May 22 2018

06:00Yr Ysgol Bydd criw Ysgol Llanrug ac Ysgol Sant Curig yn blasu pob math o fwyd iach. We look at and taste all kinds of healthy food while Talar and her Gran go shopping in the market. 
06:15Blero yn Mynd i Ocido Wedi gwirioni ei fod am gael tro ar hedfan awyren Maer Oci, mae Blero'n llwyddo i lanio ar ben coeden! Blero gets to fly Mayor Oci's plane but this is no easy jet and he lands it in a tree. 
06:25Halibalw Ymunwch ? chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
06:35Igam Ogam Nid yw Igam Ogam yn deall pam fod y paent 'wedi mynd' o'r pyllau paent. Igam Ogam is puzzled to find that the paint in the paint pools is 'all gone'. 
06:50Sam T?n Mae'r plant yn mynd i drafferth yn y mynyddoedd ac mae cathod yn creu problemau yn y pentref. The Pontypandy Pioneers have trouble in the mountains and cats create problems in Pontypandy. 
07:00Chwedlau Tinga Tinga Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam mae Rheino'n rhuthro. Today, we find out why Rhino charges. 
07:10Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series with Tudur Phillips and his two friends. 
07:25Dipdap Mae Dipdap yn teimlo'n gysglyd iawn ac mae'n awyddus i gwympo i gysgu ond mae gan y Llinell syniadau gwahanol. Dipdap is very sleepy and wants to doze off but the Line has other ideas. 
07:30New: Patr?l Pawennau Wrth i Fflamia ddechrau cerdded yn ei gwsg mae'n dechrau creu problemau i'r Pawenlu. Fflamia's sleepwalking begins to cause trouble around the Lookout. 
07:45Dona Direidi Yr wythnos hon mae Einir yn ymweld ? Dona Direidi gyda git?r. This week Einir comes to play with Dona with a guitar. 
08:00Syrcas Deithiol Dewi Mae het newydd Dewi wedi cyrraedd o'r glanhawyr.Ar ei ffordd i'r relen ddillad, mae'r het mewn perygl o gael ei dinistrio. Dewi's new hat arrives from the cleaners but it gets squashed. 
08:10Pingu Anturiaethau Pingu'r pengwin. The adventures of Pingu the penguin. 
08:15Boj Mae Boj yn cael un o'i syniadau Boj-a-gwych ar gyfer sut i helpu Mia i fagu hyder i reidio'i beic heb gymorth yr olwynion hyfforddi. Boj hels Mia to ride her bike without stabilisers. 
08:30Abadas 'Aba-dwbi-d?', tybed pa Abada gaiff ei ddewis i edrych am air newydd heddiw, 'camfa' ? One of the Abadas sets off in search of a stile in today's programme. 
08:40Bla Bla Blewog Mae Boris yn gwisgo lan fel ieti. Boris can't stand the fact that Chihua Ha Ha gets so much praise and attention so he dresses up like a yeti. 
08:55Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae plant y tylwyth teg a'r corachod yn dysgu sut mae pethau'n cael eu hailgylchu i wneud teganau newydd. The Elf and Fairy children learn about re-cycling and how rubbish is made into toys. 
09:05Sbridiri Dewch i greu yng nghwmni'r cymeriad hoffus Twm Tisian a'i ffrind Lisa. Arts series for pre-school children in the company of the colourful character Twm Tisian and his friend Lisa. 
09:25Meripwsan Mae'n ddiwrnod Mabolgampau ond dydy Meripwsan ddim yn cael llawer o hwyl ar y cystadlu. It's Sports Day but Meripwsan can't choose an event. He loses every time, sliding and tripping! 
09:30Straeon Ty Pen Hanes Musus Mariwari y Cangarw a'i dylanwad ar greaduriaid y goedwig sydd gan Iddon Jones i ni heddiw. The tale of Mrs Mariwar the kangaroo and her influence over the creatures of the forest 
09:45Pentre Bach Daeth diwrnod yr ymarfer mawr yn y capel - yr ymarfer olaf cyn y diwrnod pwysig ei hun. The day of the final rehearsal for Jac and Jini's wedding has finally arrived. Will it all go to plan? 
10:00Yr Ysgol Heddiw bydd criw o Ysgol Llanrug ac Ysgol Sant Curig yn creu pob math o liwiau. It's a colourful day in Llanrug and Sant Curig schools and Fflur and her sister go to their karate lesson. 
10:15Blero yn Mynd i Ocido Mae'n rhaid i Blero a'i ffrindiau adfer Ocido i'w chyflwr lliwgar arferol. Blero and friends are left feeling blue when the vacubots suck all the colour out of Ocido. 
10:25Halibalw Ymunwch ? chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
10:35Igam Ogam Mae Igam Ogam a'i ffrindiau yn ceisio eu gorau glas i osgoi cael bath. Igam Ogam and her friends go to great lengths to avoid having a bath. 
10:50Sam T?n Mae Sam yn achub pobl mewn trafferth ar y m?r ond ydy e'n gallu datrys problem gyda thap sy'n colli dwr? Sam saves people in trouble at sea but can he fix a leaking tap? 
11:00Chwedlau Tinga Tinga Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed mae Sgwarnog yn hopian. Today we find out why Hare hops. 
11:10Sbarc Cyfres wyddoniaeth gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. A science series with Tudur Phillips - the theme of this programme is electricity. 
11:25Dipdap Mae'r Llinell yn tynnu llun o hetiau ac mae Dipdap wrth ei fodd. Ond mae syrpreis arall i Dipdap.The Line draws on hats that Dipdap loves to wear but there are surprises to come! 
11:30Patr?l Pawennau Mae Capten Cimwch a Fran?ois yn mynd yn sownd ar waelod y m?r yn y gloch blymio newydd. Cap'n Cimwch and Fran?ois get stuck at the bottom of the ocean in their new diving bell. 
11:45Dona Direidi Yr wythnos hon mae Heini yn ymweld ? Dona Direidi. This week Heini pops in to see Dona Direidi who has been taking part in the school sports day. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Y Ty Cymreig Golwg ar dai 'eco', pob un ?'u nodweddion eu hunain, a gwers mewn hunangynhaliaeth yng Nghenarth. In this programme from 2006, we look at eco houses and a self-suffienct lifestyle. [SL] 
12:30Cwymp Yr Ymerodraethau Hywel Williams sy'n trafod digwyddiadau wnaeth helpu arwain at gwymp yr Ymerodraeth Brydeinig. Hywel Williams uses moments in history to account for the fall of the British Empire. 
13:30Rhestr gyda Huw Stephens Huw Stephens sy'n cyflwyno cwis sy'n gofyn am feddwl cyflym a bysedd chwim. Join Huw Stephens as he guides three teams through a series of multiple choice rounds as they strive to win ?1000. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Yr Ocsiwniar Mewn rhaglen o 2001, mae llestri byngalo Swn y Nant yn Rhydcymerau yn boblogaidd iawn mewn ocsiwn. The crockery from the Swn y Nant bungalow in Rhydcymerau proves popular at auction. 
15:30Gwyllt ar Grwydr Bydd Sarah Jones yn teithio i Fae Hudson yng Ngogledd Canada i ymuno ? th?m ymchwil sy'n astudio eirth gwynion ardal Churchill. Sarah Jones studies polar bears in Canada. Last in series. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ?l ysgol. Programmes for youngsters after school: Peppa, Yr Octonots ac Antur yr Arctig, Meic y Marchog, Patr?l Pawennau, Henri Helynt. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Pigo Dy Drwyn Mirain a Gareth fydd yn cadw trefn wrth i ddau d?m chwarae gemau snotlyd a swnllyd! Mirain and Gareth keep an eye on two teams as they go head to head in a series of snot-tastic games! 
17:30Gwboi a Twm Twm Mae Mr Pyfflyd yn cymryd teganau'r plant oddi wrthynt. Yn anffodus mae e hefyd yn mynd ? Twm Twm! Mr Pyfflyd takes away everyone's toys in class including Twm Twm! 
17:45Sinema'r Byd: Titsh Ffilm fer o Gymru am hogyn bach sydd eisiau bod yn dalach. Mae'n cyfarfod cawr sy'n cynnig un dymuniad iddo. A new short film from Wales about a little boy who wants to be taller. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:0504Wal Mewn rhaglen o 2003 cawn ymweld ? chartref hanesyddol a hynafol Non Evans ym Mro Morgannwg. Including a visit to the historic and ancient home of Non Evans in the Vale of Glamorgan. 
18:30Rownd a Rownd Mae Meical yn llawn cywilydd wrth iddo ymweld ? Terry yn dilyn y ddamwain. Meical is ashamed when he visits Terry following the accident and unfortunately gets the sack. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30Pobol y Cwm Beth fydd ymateb Garry pan ddaw i wybod mai Dani chwalodd ei dd?l gyda Spencer Blainley? How will Garry react when he finds out it was Dani who wrecked his deal with Spencer Blainley? 
20:00New: FFIT Cymru Dyma'r foment fawr i'r pump ar ?l yr ymdrech i wella eu ffitrwydd - Her Genedlaethol 5K ar y cyd gyda Parkrun. The Leaders attempt the 5K National Challenge in conjunction with Parkrun. 7/8 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Y Ditectif Pwy wnaeth llofruddio Katrina Evemy yn Llanelli a sut y daliodd y ditectifs ei llofrudd? Mali Harries reveals evidence in the Katrina Evemy murder and finds out how the case was solved. 
22:00Wil ac Aeron: Taith Rwmania Yn y bennod hon mae Wil ac Aeron yn ymuno ? theulu sy'n byw bywyd gwledig unigryw. Wil and Aeron stay with a family with a unique rural way of life. 
22:30Cyfrinachau'r Meirw Hanes agor ogof?u Lascaux yn Ffrainc sydd ? waliau'n llawn paentiadau ac ysgythriadau o anifeiliaid a phatrymau. Recreating wall paintings and etchings in the Lascaux cave in France. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Hafod Haul Mae Ben yn teimlo'n ddigalon gan nad oes ganddo dalent arbennig. Ben is feeling sad that he has no special talent but then he dives deep into the water to get a lost bracelet.